NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse"

Transkript

1 NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

2 Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations standarder og vil modtage et certificat som bevis for dette. Du kan læse mere om standarderne på NLP Coach Practitioner-uddannelsen imødekommer derudover de uddannelsesmæssige krav fra International Coach Federation (ICF). Uddannelsen lever op til de krav, der stilles til en ACC og PCC certificering hos ICF, og hvis du bygger en NLP Master Coach Practitioner ovenpå er du også kvalificeret til en MCC certificering. Disse certificeringer kan du læse mere om på Coachkompetencer Med denne træning og certificering som NLP coach, er du i stand til at motivere og hjælpe enkeltpersoner eller teams til udvikling og forandring. Du har helt konkrete coachingværktøjer og modeller, som du er blevet trænet i og føler dig tryg ved at anvende, og kan gennemføre en coaching af enkeltpersoner sikkert og trygt for dig selv og den coachede. Coach-uddannelsen gør dig til en bedre leder, formidler og giver dig mulighed for personlig udvikling. Uddannelsen er for alle i det offentlige og private erhvervsliv, der ønsker at udvikle deres kommunikative kompetencer indenfor deres professionelle arbejdsområde. Uddannelsen er til: Ledere og medarbejdere Undervisere Personlige coaches Trænere i sportens verden En praktisk uddannelse Gevinsten ved at blive uddannet coach er at du får praktiske værktøjer, og derigennem bliver langt bedre til at skabe resultater sammen med andre og gennem andre. Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på coaching, og praktisk træning af deltagernes coachfærdigheder. 60% af uddannelsen er praktisk træning, og der stilles krav til at værktøjerne trænes praktisk mellem hvert modul.

3 Mere om, hvad du får ud af uddannelsen Udbyttet af uddannelsen varierer naturligvis fra deltager til deltager, og er afhængig af den enkeltes personlige mål. Eksempler på udbytte indenfor ledelse, formidling og personlig udvikling er: Ledelse Du vil udvikle og højne kvaliteten af din daglige ledelse af medarbejdere gennem konkrete ledelsesværktøjer og indsigt. Du får en række kommunikative værktøjer, der understøtter din formidling af opgaver, ressourcehåndtering og mål, fx i forbindelse med projektledelse. Du får træning i at coache medarbejdere og teams fra det problemorienterede til det mål- og ressourceorienterede. du får konkrete metoder til at håndtere og understøtte kreative og innovative processer. Formidling og kommunikation Du vil højne din formidling og kommunikation i en lang række situationer fx undervisning-, workshops- og andre læringssituationer. Du kan målrette din formidling således, at du motiverer og højner indlæringen hos mennesker, der lærer på vidt forskellige måder og dermed stiller krav til differentieret formidling. Du får som formidler langt større mulighed for at tage ansvar for, at det, du underviser i, også bliver forstået af modtageren. Du får værktøjer til at hjælpe mennesker over eventuelle indlæringsbarrierer Personlig udvikling På uddannelsen får du et større kendskab til dig selv, din personlige udvikling, dine behov og dine muligheder for forandring. Dette er en gevinst i sig selv, og gør dig i bedre stand til at coache andre i deres personlige udvikling og forandring. Du lærer at have den coachedes mål og ressourcer i centrum. Du lærer at hjælpe det enkelte menneske og team over mentale og følelsesmæssige barrierer. Du lærer sproglige teknikker, som understøtter, at den, du coacher, selv finder mulige løsninger på sine problemer. Du lærer at bryde uhensigtsmæssige mønstre Du får værktøjer til at sætte personlige mål til personlig forandring.

4 Coaching Coaching er en arbejdsmetode hvor den person, evt. team, man coacher får nye indsigter og vinkler på sine udfordringer, og samtidigt får øje på, og metoder til, nye handlemåder og løsninger. En coach er en person, der mestrer psykologiske og kommunikative værktøjer, der sætter coachen i stand til at bidrage til andre menneskers udvikling på deres præmisser. Uanset om du arbejder med ledelse, formidling, personlig udvikling, undervisning, så er coaching en metode som sætter dig i stand til at assistere andre mennesker til læring og udvikling. NLP Coach Practitioner uddannelsen er en praktisk uddannelse, som sigter mod, at deltagerne får en teoretisk indsigt og et solidt praktisk fundament i coaching. På uddannelsen kombineres coaching med værktøjerne i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering). En kombination, som sætter den færdiguddannede NLP Coach Practitioner i stand til at bidrage til menneskers og teams vækst, og at kunne hjælpe dem til at udfolde deres professionelle og personlige potentiale endnu bedre. Den uddannede NLP Coach kan frit flytte sig mellem at være leder/instruktør, der giver ordrer og instruktioner, til at være coach, der via sin attitude og NLP teknikker, kan facilitere udvikling hos et andet menneske eller i et team. Coaching er at låse op for et menneskes eller et teams potentiale det er at hjælpe til læring og udvikling frem for at instruere eller give ordrer John Whitmore

5 NLP Coaching er hvad der i visse situationer er en god ide at gøre, NLP er, hvordan man gør det, altså en samling praktiske psykologiske og kommunikative værktøjer, som anvendes systematisk i coaching. NLP er udviklet i USA i 70 erne, da sprogforskeren John Grinder og datalogen Richard Bandler, gik i gang med at se på psykologi og kommunikation på en for den tid ny måde. De mente, at den klassiske psykologi for ensidigt tog udgangspunkt i det dysfunktionelle, altså det syge i sindet, og valgte at studere velfungerende mennesker, for at se om denne indfaldsvinkel kunne bidrage med noget positivt i den psykologiske forståelse. De valgte i første omgang at studere tre personer med usædvanlige og excellente egenskaber indenfor psykologi og kommunikation, de tre var Familieterapeut Virginia Satir, Hypnoterapeut Milton Ericsson og Gestaltterapeut Fritz Pearls. Deres studier af disse personers arbejdsmetoder resulterede i en række effektive teknikker og værktøjer, der siden hen er blevet udbredt over hele verden. Bandler og Grinder kaldte disse teknikker for NLP. I de sidste 20 år er NLP blevet opdaget af erhvervslivet som særdeles effektive værktøjer til kommunikation, formidling, ledelse, salg m.m. Også indenfor elitesporten bruges NLP i dag aktivt i mentaltræningen. Navnet NLP er en behagelig forkortelse af det lidt forbavsende navn: Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro handler om mentale processer. Lingvistisk handler om hvordan vores sprog fungerer i os selv og mellem mennesker (kommunikation - herunder også kropssprog). Programmering handler om hvordan processerne i hjernen, vores sprog og adfærd har sat sig i nogle vaner eller programmer, som kan genkendes, forandres og udvikles ved at systematisk arbejde med de mentale processer og kommunikationen.

6 Uddannelsens opbygning NLP Coach Practitioner er en uddannelse, der strækker sig over godt et halvt år. Uddannelsen indeholder 18 hele undervisningsdage, fordelt på seks moduler af tre dages varighed. Se skema nedenfor. Modulerne ligger med ca. fire ugers mellemrum, så du får mulighed for at træne teknikker og værktøjer både på og mellem modulerne. Undervisningen er i det hele taget tilrettelagt med et stort fokus på praktiske øvelser og interaktion mellem deltagerne. Hvert modul er bygget op, så det har sit eget grundtema og forfølger sit eget delmål. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Grundtema: Basale coachteknikker Grundtema: Udvidede coachingteknikker Grundtema: Coachingens effekter og etik Delmål: At lære at coache individer i enkle problemstillinger Delmål: At lære at coache individer i mere komplekse problemstillinger Delmål: Som coach at blive i stand til at sikre en sund og positiv effekt af coachingen Modul 4 Modul 5 Modul 6 Grundtema: Værdier og motivation Grundtema: Coaching af teams Grundtema: Præsentation og certificering Delmål: At lære at coache individer over begrænsende barrierer og overbevisninger Delmål: At coache i kreative processer, og målsætning i velfungerende teams Delmål: At få værktøjer til formidling og præsentation Mål: NLP coach practitioner 6

7 Modul 1 Grundtema: Coaching basale definitioner og teknikker Mål: At du kan coache individer og teams i enkle problemstillinger, som primært handler om at flytte fokus fra problemer og begrænsninger til ressourcer og mål. Indhold: Du får en grundlæggende coachskabelon til hjælp i de første coachingsessioner. Modulet indeholder teknikker og metoder til problemløsende kommunikation, så du bliver i stand til at coache en person eller et team fra en problemsituation til en løsning. Du vil lære at bruge dit kropssprog aktivt i din kommunikation. På modulet vil vi også se på de grundantagelser, vi mennesker har om hinanden, og som er styrende for, hvor gode vi er til at forstå hinanden, samarbejde, kommunikere m.m. Modul 2 Tema: Coaching udvidede teknikker og værktøjer Mål: At du kan coache individer og teams i mere komplekse problemstillinger, og du er i stand til at indhente præcise og relevante oplysninger, fra både sprog og kropssprog, og prioritere, hvor der først skal sættes ind i forhold til coachingens mål. Indhold: På dette modul lærer du spørgeteknik. Du vil lære at få så mange relevante informationer som muligt fra den, du coacher. Du lærer at gøre kompleks information overskuelig for modtageren i både lærings- og coachsituationer. Du får på dette modul det første kig ind i sindets særlige byggesten, som er styrende for vores humør og handlinger. Du vil lære, hvordan man kan forandre uhensigtsmæssige mønstre som f.eks. stress, tab af overblik, utålmodighed, præsentations- og præstationsangst. 7

8 Modul 3 Tema: Personlig målsætning og sikring af coachingens fremtidige effekt. Mål: At du kan foretage meget præcise konsekvensberegninger af de forandringer, du hjælper et andet menneske eller team, til at foretage. At du er i stand til at sikre at forandringerne er i harmoni med individet eller teamet og dets ressourcer, omgivelser og mål. Du lærer desuden at sikre at positive forandringer virker i fremtidige situationer. Indhold: Du lærer hvordan man tager stilling til, om de positive forandringer, du hjælper andre mennesker til at foretage, kan have negative effekter i andre af den coachedes livsområder. Du lærer hvordan vi mennesker opfatter tid på forskellige måder, og hvilken betydning det har for et menneske og ikke mindst for et samarbejde. Du lærer metoder og teknikker til at arbejde med disse tidsopfattelser. Modulet handler i det hele taget om målsætning, konsekvenser og forandring af adfærdsmønstre. Modul 4 Tema: Værdier og motivation Mål: At du tilføjer din coaching en kompleks forståelse af barrierer og motivationsfaktorer hos mennesker og teams samt muligheden for at hjælpe individer og teams over barrierer. At du får en dyb forståelse af værdiers betydning for enkelt individer og teams. Indhold: Modeller og metoder til at afdække personlige motivationsfaktorer og personlige barrierer. Metoder til at hjælpe den - eller dem - du coacher over disse barrierer. På modulet får du en metode til at håndtere og strukturere de mange informationer, du får i en coachingsituation, så du kan prioritere og sætte ind hvor det har størst mulig effekt. 8

9 Modul 5 Tema: Coaching af teams, kreativitet og innovation Mål: At du lærer at omsætte NLP værktøjskassen til arbejdet med teamcoaching, og enkelte nye værktøjer som er velegnede til teamprocesser som f.eks. målsætning og kreative processer. Du lærer at skelne bedre mellem en gruppe og et team, og får en forståelse af, hvad der sker, når der opstår konflikter i et team og hvordan man kan bidrage til at løse dem. Indhold: Du lærer at forstå teams naturlige udviklingsprocesser gennem en model, som giver en forklaring på de forskellige faser, et team kan være i. Du får fif til at coache teams i de forskellige faser. Vi vil beskæftige os med hvad kreativitet og innovation er og kræver, og hvad man kan gøre for at fremme det. Du får metoder til at arbejde med kreative processer i teams og med individer. Modul 6 NLP Coach Practitioner Tema: Finpudsning af dine coachkompetencer samt én dags certificeringsproces. Mål: At du bliver certificeret NLP Coach Practitioner. At finpudser dine personlige færdigheder som coach. At du forstår hvordan coaching og NLP teknikkerne kan bruges til at afdække og kopiere andre menneskers velfungerende mentale strategier og færdigheder. Indhold: Afsluttende certificeringsproces.

10 Planlagte aktiviteter mellem modulerne For at træne både teori og praksis, er der tilrettelagt forskellige opgaver og praktisk træning. Øveaftener Mellem hvert modul vil der være minimum 1 øveaften og forskellige former for praktisk træning, med det mål, at du som deltager får praktisk erfaring allerede under uddannelsen. Det helt klare mål med uddannelsen er, at du efterfølgende føler sig i stand til at gennemføre coaching og faciliteringsprocesser med et solidt fundament i metode og praktiske erfaringer. De planlagte øveaftener giver gode praktiske erfaringer. Midtvejsopgave Mellem modul 3 og modul 4 løses en skriftlig midtvejsopgave - tidsforbrug ca time. Denne opgave er forholdsvis enkel og har det formål, at både du og underviserne får en klar fornemmelse af, hvor du står i forhold til teknikkerne og hvilke emner du eventuelt kan træne yderligere. Coaching Fra modul 3 skal du coache minimum 2 personer mellem hvert modul og afrapportere coachingen skriftligt. Certificeringsopgave Mellem modul 4 og 6 løses en skriftlig certificeringsopgave - tidsforbrug mellem 10 og 12 timer. Denne opgave fokuserer på teorien og tester, at du har lært stoffet efter INLPTA s * standarder. Desuden giver den underviserne mulighed for at rette eventuelle mangler eller misforståelser. Tilstedeværelse Vi stiller krav om, at du er til stede på minimum 90% af uddannelsens undervisningstimer. Det gør vi både for at sikre et godt flow i undervisningen, og for at overholde INLPTAs certificeringskrav. Hvis du skulle blive forhindret i at deltage på en eller flere dage, vil du blive opdateret på den manglende undervisning, så du er fuldt på omgangshøjde med dine medkursister. I visse tilfælde kræver det en ekstra dags undervisning som faktureres til dagspris. Afslutning Den sidste dag på uddannelsen er certificeringsdag, hvor tidsrammen er fleksibel, og man skal reservere hele dagen og aftenen til dette formål - vi slutter af med champagne. * Læs mere om INLPTA (International NLP Trainers Association) på 10

11 Praktiske informationer hold 14 Datoer: Modul 1: april 2012 Modul 2: maj 2012 Modul 3: juni 2012 Modul 4: september 2012 Modul 5: oktober 2012 Modul 6: november 2012 Pris: Kr ekskl. moms. 11

12 Generelle praktiske informationer Varighed: 18 dage fordelt på 6 moduler af tre dage. Tider: Der undervises fra klokken 09:00 til senest klokken 17:00 hver dag. Frokost: Der holdes en times frokostpause. Det giver dig mulighed for at klare personlige og professionelle gøremål, og for at strække ben og få en frokostsandwich i en af de nærliggende caféer. Der er også køleskab og kantine med mulighed for at organisere sin egen frokost. Form: Vi underviser i teori og praksis med stort fokus på det praktiske. Undervisere: Uddannelserne gennemføres af Asiscos undervisere. Alle undervisere er enten internationalt certificerede NLP Trainer gennem International NLP Trainers Association (INLPTA), certificerede NLP Coach Practitioners eller NLP Master Coach Practitioners. Tilsammen har underviserteamet stor erfaring fra ledelse, teamledelse, konsulentbistand og naturligvis coaching. Dette giver et bredt erfaringsgrundlag, som bliver brugt i undervisningen til at eksemplificere anvendelsen af NLP og coaching. Assistent: På uddannelsen er der tilknyttet en assistent, som hjælper med supervision og feedback under praktiske øvelser. Assistenten er selv uddannet NLP Coach Practitioner. Sted: Huset 111C, Jagtvej 111, 2200 København N, telefon Tilmelding: Telefonisk på eller via vores hjemmeside Materialer: Den teoretiske del, baggrundsstof og øvelser er beskrevet i den manual du får udleveret. Asisco: Kursusudbyderen asisco er en kursus- og konsulentvirksomhed med kunder indenfor både den offentlige og den private sektor, samt sportsklubber og idrætsforbund. Info: Du kan læse mere om både asisco, underviserne og NLP på Her kan du også læse om NLP i erhvervsmæssige og sportslige sammenhænge. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på eller 12

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk

Unik coachuddannelse. ucsyd.dk Unik coachuddannelse Unik coachuddannelse Tag en anderledes coachuddannelse, der kombinerer teori og praksis, og få et teoretisk grundlag svarende til diplomniveau. ucsyd.dk 1 2 Unik coachuddannelse Uddannelsen

Læs mere

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE!

BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! ARKMANN RAINING USINESS MASTER DDANNELSEN BUSINESS MASTER UDDANNELSEN - FOR DIG DER VIL VIDERE! BLIV MASTER I BUSINESS LEDELSE Byg videre på de værktøjer som du lærte på Business Leder Uddannelsen eller

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer

NLP OG COACH UDDANNELSEN. Få effektive kommunikations-værktøjer NLP OG COACH UDDANNELSEN Få effektive kommunikations-værktøjer BLIV BEDRE TIL AT LYTTE OG FORSTÅ - OG HJÆLPE ANDRE MED UDVIKLING Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Professionel coaching (EMCC-akkrediteret)

Professionel coaching (EMCC-akkrediteret) Professionel coaching (EMCC-akkrediteret) Coaching som udviklingsværktøj God kommunikation mellem medarbejdere og kolleger bidrager til resultater og højere effektivitet. Det kan bl.a. styrkes ved brug

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE

Performance Coaching. Den effektive vej til ekstraordinære resultater ÅBEN COACHINGUDDANNELSE ÅBEN COACHINGUDDANNELSE Udbydes i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland ved Roskilde Handelsskole, under lov om åben uddannelse. Det er derfor muligt at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Performance

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk

i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk i to i fokusområder 2010 foredrag kurser performance mentoring +45 2190 9999 sh@itoi.dk www.itoi.dk Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Få en uforglemmelig og forrygende dag eller aften med både

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

ADHD PROFESSIONEL. ADHDPro.dk. Anders Rønnau

ADHD PROFESSIONEL. ADHDPro.dk. Anders Rønnau ADHD PROFESSIONEL En praktisk coachuddannelse for dig, der arbejder med mennesker med diagnosen ADHD og andre bogstavsdiagnoser Anders Rønnau ADHDPro.dk Vil du gøre en forskel? ADHD Professionel uddannelsen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Resiliens træn din mentale robusthed

Resiliens træn din mentale robusthed Resiliens træn din mentale robusthed Giv dig selv mentalt overskud og undgå stress Resiliens bliver nøglen til robusthed i en stadig mere stresset og kompleks verden hvor krydspresset mellem egne og virksomhedens

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling

Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Akkrediteringer & Certificeringer Kvalitet, Berettigelse, Udvikling Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker Vores blåstempling, dit konkurrenceparameter 1 Uddannelses Akkrediteringer I ønsket

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse

EXPANDs grundlæggende coachuddannelse EXPANDs grundlæggende coachuddannelse Danmarks første ICF ACSTH godkendte coachuddannelse Vores grundlæggende coachuddannelse henvender sig til dig, der stiller krav til din uddannelse: den skal være professionelt

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE

PROFESSIONELT SALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A. VIRKSOMHEDENS KONKRETE UDBYTTE ARKMANN TRAINING ROFESSIONELT ALG DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at booke møder med nye, samt eksisterende kunder.» Du er skarpere til at lave en kort og

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering Avanceret coaching Samtaler, der virker Møder, ledelseskommunikation og daglige snakke mellem medarbejdere. Organisationer består af mange samtaler, men det er ikke altid, at samtalerne bidrager til udvikling,

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere