Årsrapport Royal Unibrew A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S

2 Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan double up 10 Ledelsesberetning 14 Aktionærforhold 28 Corporate governance 33 Miljø 36 Påtegninger Ledelsespåtegning 40 Revisionspåtegning 41 Regnskab Resultatopgørelse 43 Aktiver 44 Passiver 45 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 48 Indholdsfortegnelse for noter 49 Noter 50 Andre oplysninger Selskabsoversigt 91 Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv 92 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i

4 4 Royal Unibrew Årsrapport 2007

5 HOvEDPuNkTER 2007 Nettoomsætning stiger med 13% og udgør herefter mio. kr. (heraf organisk vækst 7%) Resultat før skat udgør 220 mio. kr., negativt påvirket af stigende råvarepriser og produktionsomlægning (-31% i forhold til 2006) koncernresultat efter skat udgør 155 mio. kr. (-33% i forhold til 2006) Økonomiske hovedtal i forhold til MACH II planen: Afkast på investeret kapital (ROIC): 7,4% (Mål: 10%) EBIT margin: 6,8% af nettoomsætning (Mål: 10%) Frit cash flow før akkvisitioner: 4,0% af nettoomsætning (Mål: 7%) Ny strategiplan double up : EBIT fordobles til 500 mio. kr. i 2010 Tocifret ROIC og EBIT margin Frit cash flow på 7% af nettoomsætning Nettorentebærende gæld: 3 x EBITDA Organisk omsætningsvækst til 5 mia. kr. i 2010 udbytte foreslås uændret til 10 kr. pr. aktie (udlodningsprocent 39%) Gennemført aktietilbagekøbsprogram overførte 163 mio. kr. til aktionærerne Forventninger til resultat før skat for 2008 udgør mio. kr. (før særlige poster) og mio. kr. (efter særlige poster) 5

6 Nøgletal for Royal Unibrew A/S (koncernen) IFRS IFRS IFRS IFRS Afsætning (mio. hl) 7,1 6,4 5,8 4,8 4,1 Hovedtal (mio. DKK) Resultat Nettoomsætning 3.881, , , , ,1 Resultat af primær drift før særlige poster 244,1 347,7 302,7 307,1 282,9 Resultat før finansielle poster 264,3 333,4 307,7 307,1 242,9 Finansielle poster, netto -44,1-13,0-25,6-36,7-20,0 Resultat før skat 220,2 320,4 282,1 270,3 223,0 Koncernresultat 155,2 230,3 220,6 194,9 152,7 Royal Unibrew A/S' andel af resultat 151,7 227,6 221,1 194,1 152,3 Balance Samlede aktiver 3.781, , , , ,1 Egenkapital 1.119, , , ,4 995,8 Netto rentebærende gæld 1.586, , ,3 693,5 621,1 Frit cash flow 157,0 206,0 252,2 232,7 265,7 Pr. aktie Royal Unibrew A/S' andel af resultat pr. aktie (DKK) 26,4 38,0 35,4 30,6 23,8 Royal Unibrew A/S' udvandede andel af resultat pr. aktie (DKK) 26,2 37,6 35,4 30,6 23,8 Cash flow pr. aktie (DKK) 26,3 70,9 61,2 64,5 56,0 Udvandet cashflow pr. aktie (DKK) 26,1 70,2 61,2 64,5 56,0 Udbytte pr. aktie (DKK) 10,0 10,0 10,0 9,0 7,5 Kurs ultimo pr. aktie 534,0 740,0 532,0 377,0 375,0 Ansatte Gnsn. antal medarbejdere Nøgletal (mio. DKK) EBITDA 392,5 535,9 493,2 495,1 430,5 EBIT 264,3 333,4 307,7 307,1 242,9 Nøgletal (i %) Afkast på investeret kapital (ROIC) 7,4 12,1 11,7 11,8 10,1 Overskudsgrad 6,3 10,1 9,5 10,7 10,7 EBIT margin 6,8 9,7 9,6 10,7 9,2 Frit cash flow i procent af nettoomsætning 4,0 6,0 7,9 8,1 10,1 Netto rentebærende gæld/ebitda 4,0 2,0 2,0 1,4 1,4 Egenkapitalandel 29,6 33,6 36,1 42,7 41,1 Gearing 141,7 88,7 85,1 64,2 61,7 Aktivernes omsætningshastighed 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Afkastningsgrad 8,0 12,9 12,1 13,5 12,7 Egenkapitalforrentning efter skat 13,7 20,0 19,8 18,7 15,8 Udlodningsprocent 38,9 27,2 28,8 29,5 32,3 6 Royal Unibrew Årsrapport 2007

7 Nøgletalsdefinationer Netto rentebærende gæld Frit cash flow udbytte pr. aktie (Dkk) Resultat pr. aktie (Dkk) Cash flow pr. aktie (Dkk) udvandet resultat henholdsvis cashflow pr. aktie (Dkk) EBITDA EBIT Afkast af investeret kapital efter skat inklusive goodwill (ROIC) Overskudsgrad EBIT margin Frit cash flow i procent af nettoomsætning Netto rentebærende gæld/ebitda Egenkapitalandel Gearing Aktivernes omsætningshastighed Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning efter skat udlodningsprocent Gældsforpligtelser til realkreditinstitutter og kreditinstitutter med fradrag af likvide beholdninger samt rentebærende værdipapirer og tilgodehavender Pengestrøm fra driftsaktivitet reduceret med netto investeringer i materielle langfristede aktiver og tillagt udbytte fra associerede selskaber Foreslået udbytte pr aktie Royal Unibrew A/S' andel af årets resultat / antal cirkulerende aktier. Pengestrøm fra driftsaktivitet / antal cirkulerende aktier Royal Unibrew A/S' andel af resultat henholdsvis pengestrømme fra driftsaktivitet / gennemsnitligt antal udestående aktier inkl. aktieoptioner "in-the-money" Resultat før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger samt avance ved salg af materielle langfristede aktiver og amortisation af immaterielle aktiver Resultat før finansielle poster og skat Resultat af primær drift før særlige poster reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritetsinteresser + langfristede hensættelser + netto rentebærende gæld finansielle langfristede aktiver) Resultat af primær drift før særlige poster i % af nettoomsætning EBIT i % af nettoomsætning Frit cash flow i % af nettoomsætning Netto rentebærende gæld ultimo i forhold til EBITDA Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver. Netto rentebærende gæld ultimo i % af egenkapitalen ultimo. Nettoomsætning / aktiver i alt ultimo. Resultat af primær drift før særlige poster i % af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider, andre rentebærende aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder Koncernresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Udbytte beregnet for hele selskabskapitalen i % af moderselskabets aktionærers andel af årets koncernresultat efter skat 7

8 2007 ET SvæRT ÅR 2007 har været et svært år for Royal Unibrew. Gennem flere år har vores indtjening været støt stigende, men i år levede den ikke op til det, vi havde regnet med. Efter to gode år med MACH II strategien blev 2007 det eneste år, i den 3-årige plan, hvor det ikke lykkedes os at komme i mål. Et af de overordnede finansielle mål i planen var en omsætning på 4,5 mia. kr. Dette mål har vi bevidst ikke nået i stedet har vi koncentreret os om at forbedre vores konkurrenceevne. Årsagerne til faldet i indtjeningen skal findes såvel internt som eksternt. Hovedårsagerne har været stigende råvarepriser, øget konkurrence, produktionsproblemer i Danmark og en forsinket resultatforbedring i Polen. Men også et lavt afsætningsniveau bl.a. som følge af dårligt vejr bærer sin del af skylden. For at sikre, at vores konkurrencedygtighed også i fremtiden bevares, har vi derfor sat en række tiltag i gang, der betød at vi i efteråret besluttede at lukke bryggerierne Lielvarde i Letland og Maribo Bryghus i Danmark samt at reducere medarbejderstaben med 300 medarbejdere verden over. I forlængelse heraf har vi i februar 2008 besluttet at flytte produktionen fra Royal Unibrews danske bryggeri i Århus til hhv. Faxe Bryggeri og Albani Bryggerierne begge i Danmark. Desuden vil der i 2008 blive iværksat en tilpasning af den danske distributionsstruktur. Disse tiltag har været nødvendige for at styrke og tilpasse koncernen til de nye markedsforhold og få vores indtjening tilbage på det vante gode spor. Når alt kommer til alt er vi i bedre form end for tre år siden, men formen skal forbedres yderligere. Det gør vi med vores nye strategiske plan, double up mere herom senere. På trods af et svært 2007 har vi formået at forbedre vores markedsposition på alle markeder. Et hurtigt blik over vores vigtigste mærker og forretningsområder viser, at vi trods årets problemer, har høstet mange og store succeser. Fx går vores forretning i Litauen og Letland rigtig godt, og vi har i år vundet vigtige markedsandele. Også i Polen har vi nu fået vendt den negative udvikling, og vi er godt i gang med at lave den samme turnaround i Polen, som vi allerede har gennemført i Baltikum. I Italien har vi med mærket Ceres Strong Ale konsolideret vores stærke position yderligere, således at Ceres Strong Ale nu sidder på 84% af stærkølsmarkedet i Italien. Royal Unibrews internationale ølmærke, Faxe, havde et meget stærkt Markeder så forskellige som Afrika, Rusland, Litauen, Canada, Polen, Tyskland, Island, England og Caribien havde alle tocifrede vækstrater på salget af Faxe i Royal Beer i Danmark har for første gang siden lanceringen indtaget de magiske 10% af markedet, og vores populære danske kildevand Egekilde er stormet frem, og har lige nu en markedsandel på ca. 29%. Overordnet set opnåede koncernen i 2007 et resultat før skat på 220,2 mio. kr., hvilket er ca. 100 mio. kr. mindre i forhold til sidste år, men i overensstemmelse 8 Royal Unibrew Årsrapport 2007

9 med de forventninger vi meldte ud i forbindelse med 3. kvartalsregnskab. Desuden er vores afsætning samlet set steget med 11% i forhold til primært pga. erhvervelsen af bryggeriet Lomza i Polen og de caribiske bryggerier på Antigua, Dominica og St. Vincent. Samtidig steg vores nettoomsætning med knap 13% og der blev realiseret stigninger på alle markeder. Et godt afsæt til fremtiden Vi har altså ikke gået på kompromis med hverken produktudvikling eller en konstant styrkelse af vores mærker, og den holdning lønner sig vi vinder som nævnt markedsandele på stort set alle vores markeder, og det er et rigtig godt afsæt for fremtiden. Fremtiden for Royal Unibrew hedder double up. Det er navnet på vores nye strategiske plan, der gælder til og med Planens overordnede mål er et EBIT på 500 mio. kr. i eller sagt på en anden måde: Vi vil tilbage på det niveau, hvor vi føler, at vi hører hjemme, og hvor vi før har været nemlig med en indtjening og nogle nøgletal, der kan matche de bedste i vores industri. Vi vil i de kommende 3 år vokse på den bedste og mest lønsomme måde nemlig ved at fortsætte fremgangen for vore egne stærke mærker med alle Customer & Consumer Excellence initiativerne, der årligt skal give os en gennemsnitlig organisk vækst på 6%. Vi vil effektivisere og optimere på tværs af koncernen med Operational Excellence, som ventes at give os gevinster på 90 mio. kr. i Og endelig vil vi gå mere selektivt til værks i vores opkøbsindsats, og vi vil blive endnu bedre til at integrere opkøbte bryggerier. Ledestjernen for os er også fremover at skabe et attraktivt afkast til aktionærerne med tocifret ROIC og EBIT margin. Forventninger til 2008 For 2008 forventes koncernens samlede afsætning at øges med ca. 10% uden hensyntagen til eventuelle nye akkvisitioner, samtidig forudser vi at nettoomsætningen stiger mere end afsætningen primært som følge af prisstigninger. Desuden forventer vi at effektiviseringstiltagene samt integrations- og markedsinitiativerne i Polen udviser positive resultater i år. Med de tiltag vi har sat i gang for at sikre vores konkurrencedygtighed (lukning af bryggerierne i Lielvarde, Maribo og Århus, medarbejderreduktion, teknologi og kapacitetsudvidelser samt forbedret distributionsstruktur i Danmark) vil vores overskudsgrad øges betydeligt. På den baggrund forventer vi et resultat før skat og særlige poster i niveauet mio. kr., hvorefter resultat før skat, men efter særlige poster (lukning af bryggeri i Århus og omstrukturering af distributionen i Danmark), forudses at ligge i intervallet mio. kr. Poul Møller Adm. direktør 9

10 Mål : Øget lønsomhed og fordoblet driftsindtjening Royal Unibrew præsenterede i januar 2008 sin nye strategiplan double up for , som viderefører og accelererer koncernens tidligere vækstplaner V8 og V8 Next ( ) samt MACH II ( ). V8-planerne, som fokuserede på at trimme koncernen fra yderst til inderst, forløb som planlagt og Royal Unibrew nåede i perioden de udmeldte finansielle mål med et afkast på den investerede kapital (ROIC) i 2004 på 10,1%, en overskudsgrad på 10,5% og et årligt frit cash flow i perioden på mere end 200 mio. kr. På baggrund af disse gode resultater iværksatte koncernen i marts 2005 den ambitiøse vækstplan MACH II, som fokuserede på værdiskabelse gennem lønsom, international vækst. Det var et krav, at væksten skulle ske samtidig med, at Royal Unibrew fastholdt en tocifret ROIC og overskudsgrad samt et frit cash flow på mindst 7% af nettoomsætningen. I mål med MACH II planen MACH II planens mål var i meget vid udstrækning opfyldt ved udgangen af 2007: 1) Opkøb og årlig organisk vækst på 3% skulle sikre en lønsom vækst, så omsætningen i 2007 blev 4,5 mia. kr.: Den organiske vækst blev højere end ventet ca. 6% (CAGR) i perioden og 7% i både 2006 og 2007, så Royal Unibrew voksede mere end markederne. Imidlertid var opkøbstempoet med i alt ti opkøb i primært Baltikum, Polen og på de internationale maltmarkeder lavere end planlagt. Men i overensstemmelse med MACH II-planens forudsætning om ikke at gå på kompromis med lønsomheden, prioriterede Royal Unibrew kvalitet og potentiale hos kandidaterne højere end at nå toplinie-målsætningen. Det lavere opkøbstempo betød, at målet om en omsætning i 2007 på 4,5 mia. kr. ikke blev nået. Omsætningen blev ca. 3,9 mia. kr. og 4,2 mia. kr. hvis opkøbene i 2007 havde indgået i regnskabet hele året. Væksten i toplinien var 10,6% årligt (CAGR) i perioden. Koncernens lønsomhed steg fra 2005 til 2006, hvor Royal Unibrew nåede både en tocifret EBIT-margin (før særlige poster ) og en tocifret ROIC. Indtjeningen var som tidligere oplyst belastet af en række forhold i 2007, som betød, at målene ikke blev nået det år. De væsentligste forhold var koldere vejr i Vesteuropa i løbet af sommeren og efteråret, højere råvarepriser og et utilfredsstillende effektivitetsniveau på de danske bryggerier. MÅL: ORGANISk vækst PÅ 3% ÅRLIGT 2 0 st R er ere en aresst MÅL: OMSæTNING PÅ Dkk 4,5 MIA. I vækst gennem opkøb Nuuk Imeq Brok-Strzelec Perla Lacplesa St. Vincent Browar Lomza Dominica Antigua Brewery Antigua PET Livu Royal Unibrew Årsrapport 2007

11 BALTIkuM, MÅL: TOCIFRET ROIC I 2007 BALTIkuM, MÅL: TOCIFRET EBIT-MARGIN I ) En række Business Excellence tiltag skulle give besparelser og rationaliseringsgevinster på 20 mio. kr. årligt fra Tiltagene gav besparelser på 20 mio. kr. fra 2006, og yderligere initiativer for at forbedre effektiviteten har resulteret i ekstra besparelser på ca. 15 mio. kr. i ) Koncernen skulle udvikle en ny international identitet. Det skete med navneændringen til Royal Unibrew og udrulningen af bl.a. nyt logo og det nye slogan All your favourites. 2) Aktiviteterne i Baltikum skulle udbygges og optimeres, så regionen senest i 2007 opnåede tocifret ROIC og EBIT-margin. Produktion og supply chain i Litauen og Letland er moderniseret og effektiviseret, og salg og marketing er forbedret. Som følge heraf er markedsandelene voksende, og lønsomheden er forbedret markant. EBIT i regionen nåede i %, og ROIC var højere end 10%. Stigende markedsandele Royal Beer: 7,7% * 10% (premium) Kalnapilis: 7,1% * 8,6% (total, øl) Cido: 52,5% * 57,8% (juice mv.) 28,4% * 33,4% (kildevand) Ceres Strong Ale: 76% * 84% (stærktøl) 3) Royal Unibrew skulle udvikle kernekompetencerne til at drive stærke regionale/nationale mærker ud fra en holdning om, at forbrugerne helst vil drikke en øl, de har et forhold til og en nærhed til. Kompetencerne er udbygget, bl.a. har Royal Unibrew samlet sin know-how og erfaringer i konceptet 13 gyldne regler, som anvendes på tværs af grænserne. 4) Intensiveret produktinnovation og marketing skulle styrke de strategiske mærker. Både Royal Beer familien i Danmark, Kalnapilis i Litauen, Cido i Letland og Litauen samt Ceres i Italien har vundet markedsandele i perioden. Samtidig er volumenerne vokset under Vitamalt og Faxe International mærkerne. Mod nye mål med double up strategien På baggrund af de under MACH II planen opnåede resultater har Royal Unibrew i januar 2008 iværksat en ny, ambitiøs strategiplan double up. Hovedmålet med double up for er at forbedre koncernens lønsomhed markant og fordoble driftsindtjeningen (EBIT) til 500 mio. kr. i Ambitionen er, at omsætningen skal øges til 5 mia. kr. ved organisk vækst. Hertil kommer bidrag fra mulige opkøb på hovedmarkederne i Nordeuropa, Italien og de internationale markeder for maltdrikke. EBIT: Dkk 500 mio. i 2010 Customer & Consumer Excellence Kompetencer Innovation Investering i egne mærker Operational Excellence Produktionsstruktur og -processer Supply chain Globalt indkøb Systemer Acquisition & Integration Exzellence Opkøb af lønsomme virksomheder Bedre integration Turn-around Polen Company values, Mission & vision 11

12 Midlerne til fremgangen i lønsomheden er en række initiativer inden for Customer & Consumer Excellence, Operational Excellence og Acquisition & Integration Excellence. Customer & Consumer Excellence Royal Unibrews mål for er at opnå en årlig, gennemsnitlig organisk omsætningsvækst (CAGR) på 6%. Væksten forventes at overgå den underliggende markedsvækst. På alle hovedmarkeder planlægger Royal Unibrew omfattende innovationer med en lang række nye produkter, nye smagsvarianter og nye emballager inden for både øl, sodavand, juice, kildevand og maltdrikke. Samtidig vil Royal Unibrew allokere flere midler og kræfter til udvikling og markedsføring af sine egne strategiske mærker for at fortsætte deres vækst, mens koncernen vil have en mere opportunistisk tilgang til produkter i de lavere prissegmenter Royal Unibrew vil fortsat skærpe salgs- og marketingkompetencerne i koncernen ved systematisk at udnytte erfaringerne inden for lokal og regional markedsføring og ved at give sælgerne nye værktøjer. Koncernen etablerer f.eks. et nyt Sales & Marketing College, hvor 140 ledere skal gennemgå en uddannelse, som de efterfølgende skal udbrede i koncernen. Operational Excellence Som beskrevet ovenfor var en del af årsagen til, at målene i MACH II ikke fuldt blev nået i 2007, at effektivitetsniveauet på de danske bryggerier var utilfredsstillende. I efteråret 2007 blev problemerne i den danske produktion, der har påvirket resultatet i 2007 negativt med skønsmæssigt 50 mio. kr. forøgede produktionsomkostninger, løst med investeringer på 60 mio. kr. i teknologi og kapacitet. Herudover adresserer double up den nødvendige konstante forbedring af produktionsstrukturen og effektivitetsniveauet. Som offentliggjort den 7. januar 2008 er det planen at afvikle produktionen på bryggeriet i Århus, og efter lukningen af Maribo Bryggeri i februar 2008 vil al brygning og tapning i Danmark herefter blive samlet på to store enheder i Faxe og Odense. Samlingen betyder, at Royal Unibrew nedbringer de faste omkostninger, opnår større fleksibilitet og samtidig eliminerer dobbeltinvesteringer. En række produktionsprocesser skal optimeres bl.a. ved at indføre LEAN, ligesom Royal Unibrew vil insource produktion af PET-emballager (engangsemballage) i Danmark. Koncernen vil også gennem en række tiltag forbedre logistik-, lager- og leveringsprocesser yderli- 12 Royal unibrew årsrapport 2007

13 gere i Danmark, Polen og Baltikum. Videre vil Royal Unibrew arbejde på at høste yderligere fordele ved globale indkøb til hele Koncernen og ved at afdække kritiske råvarer som malt, humle og metaller. Endelig vil en række systemer og processer blive styrket, og der vil ske administrative besparelser. Effekten af disse Operational Excellence initiativer ventes at resultere i årligt forøgede besparelser, som i 2010 vil være på 90 mio. kr. Hertil skal lægges 92 mio. kr., som Royal Unibrew venter at øge indtjeningen med via de initiativer, som blev meddelt den 14. november Det var lukningen af bryggerierne i Maribo og Lielvarde, afskedigelsen af ca. 300 ansatte, justeringer af salgspriser på nogle markeder samt de førnævnte investeringer i teknologi og kapacitet i den danske produktion. Acquisition & Integration Excellence Royal Unibrew ønsker fortsat at styrke koncernens aktiviteter på hovedmarkederne i Nordeuropa, Italien og de internationale markeder for maltdrikke. Fokus vil være på akkvisitioner af lønsomme virksomheder, der naturligt kan integreres i den eksisterende forretning. De opkøbte virksomheder skal senest efter 3 år have tocifret ROIC og EBIT-margin. Koncernen gennemfører også en række tiltag for at udnytte sine hidtidige erfaringer til at integrere opkøbte virksomheder hurtigere og mere effektivt. I Polen har de senere års opkøb givet en solid platform i flere regioner, og den platform skal udnyttes til at fordoble omsætningen til ca. 500 mio. kr. i De regionale mærker skal styrkes, distributionen skal gøres bredere og dybere, og der kommer en række nye produkter. Fra 1. februar 2008 er alle aktiviteter i Polen fuldt integreret i Royal Unibrew Polska, hvor målet er en markant forbedring af indtjeningen frem til Finansielle mål De finansielle mål for double up strategien er følgende: EBIT på 500 mio. kr. i 2010 Tocifret ROIC og EBIT-margin (eksklusive særlige poster ) i 2010 Et frit cash flow på 7% af nettoomsætningen i 2010 DKK 5 mia. omsætning i 2010 gennem organisk vækst En kapitalstruktur, hvor den nettorentebærende gæld (NIBD) i 2010 vil udgøre 3 gange EBITDA Royal unibrew ved starten på double up strategien 14 fuldt kontrollerede produktionssteder 7 delvist kontrollerede produktionssteder 7 licensbryggerier Fokusområder Caribien Antigua Antigia Brewery (97%) Caribien Banks Brewery, Guyana Commonwealth Brewery, Bahamas Grenada Brewery, Grenada St. Kitts Brewery, St. Kitts St. vincent St. Vincent Brewery (76%) Dominica Dominica Brewery (58%) Afrika Accra Brewery, Ghana Serengeti Brewery, Tanzania Vitamalt (Vest afrika) Pic., Nigeria Salomonøerne Soloman, Honiara (35%) Europa Danmark Albani Bryggerierne, Odense Ceres Bryggerierne, Århus Faxe Bryggeri, Faxe Maribo Bryghus, Maribo Grønland Nuuk imeq, Nuuk (35%) Letland Cido, Riga Lacplesa Alus, Lielvarde Livu Alus, Liepaja Litauen Kalnapilis, Panewezys Norge Hansa Borg, Bergen (25%) Borg, Sarpsborg (25%) CB Brewery, Kristiansand (25%) Polen Brok, Koszalin Strzelec, Jedrzejow, Krakow Browar Lomza, Lomza Perla, Lublin (48%) Zwierzyniec, Zwierzyniec (48%) 13

14 LEDELSESBERETNING GENERELT Royal Unibrews hovedaktiviteter er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt- og læskedrikke. Koncernens produkter afsættes på ca. 65 markeder med særlig fokus på Nordeuropa (Norden, Baltikum, Nordtyskland og Polen), Italien, Canada og de internationale markeder for maltdrikke (Caribien, Afrika og England). I Royal Unibrew indgår bryggerierne Albani, Ceres, Faxe og Maribo i Danmark, Kalnapilis i Litauen, Lacplesa Alus og læskedrikproducenten SIA Cido Grupa i Letland, Brok, Strzelec og Browar Lomza i Polen, samt Antigua Brewery, Dominica Brewery og St. Vincent Brewery i Caribien. Det er Royal Unibrews vision med stigende lønsomhed at udvikle koncernens position som en førende udbyder af drikkevarer i Nordeuropa, Italien og på vores markeder for maltdrikke. Uden for disse områder vil vi udvikle udvalgte rentable eksportmarkeder. AkkvISITIONER Royal Unibrew har, jf. selskabsmeddelelserne RU44/2006 af 13. december 2006, RU14/2007 af 15. maj 2007 og RU22/2007 af 2. juli 2007 erhvervet aktiemajoriteterne i fire bryggerier. Det polske bryggeri Browar Lomza indgår i Royal Unibrew fra 1. maj 2007, mens de caribiske bryggerier på Antigua og Dominica indgår fra 1. juni 2007 og St. Vincent fra 1. juli Herudover har Royal Unibrew (jf. selskabsmeddelelse RU29/2007 af 15. august 2007) styrket sin position indenfor det baltiske ølmarked gennem erhvervelsen af aktiver og aktiviteter i den 3. største lettiske bryggerivirksomhed Livu Alus. Livu Alus vil indgå i koncernregnskabet fra 1. januar RESuLTAT 2007 Royal Unibrew koncernen opnåede i 2007 et resultat før skat på 220,2 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med de i delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2007 anførte forventninger for 2007 (jf. fondsbørsmeddelelse RU43/2007 af 14. november 2007) samt den udmeldte beslutning om i 2008 at lukke produktionen på Ceres bryggeriet i Århus (jf. selskabsmeddelelse RU11/2008 af 1. februar 2008). Resultatet før skat er ca. 100 mio. kr. lavere end i Det primære resultat korrigeret for engangsindtægter fra Nigeria i både 2006 og 2007 blev ca. 70 mio. kr. lavere end i Dette skyldes bl.a. en unormal lav effektivitet og højere produktionsomkostninger hidrørende fra en omlægning af produktionen i Danmark. Desuden har stigende råvarepriser uden tilsvarende forhøjelse af nettosalgspriserne på visse markeder og det ugunstige vejrlig i 2007 i Vesteuropa påvirket resultatet negativt. Endeligt har aktiviteterne i Polen vedrørende bryggerierne Brok og Strzelec ikke opnået den forudsatte afsætning og indtjening. Integrationen af Browar Lomza i Polen og de tre tilkøbte bryggerier i Caribien forløb planmæssigt. Koncernens samlede afsætning udgjorde i 2007 i alt 7,1 mio. hl øl, malt- og læskedrikke, hvilket er en stigning på 11% i forhold til Heraf skyldtes ca. 9 procentpoint de i 2007 erhvervede polske og caribiske aktiviteter. Den organiske volumenvækst udgjorde således ca. 2 procentpoint, som fordeler sig på alle segmenter og stort set alle markeder. Afsætningen af øl og maltdrikke udgjorde 4,8 mio. hl, hvilket er en stigning på ca. 13% i forhold til 2006, mens afsætningen af læskedrikke (inkl. mineralvand og juice, mv.) steg med 8% til i alt 2,3 mio. hl. Nettoomsætningen, der i 2007 udgjorde 3,9 mia. kr., steg med knap 13% i forhold til 2006, og der blev realiseret stigninger på alle markeder. Ca. 6 procentpoint af omsætningsforøgelsen kom fra erhvervelsen af bryggerierne Lomza i Polen og St. Vincent, Antigua og Dominica i Caribien, mens den organiske vækst på 7% i Royal Unibrew koncernen primært relaterede sig til Danmark, Italien, Letland og Litauen samt Afrika. Udviklingen i af- og omsætningen fra 2006 til 2007 var følgende: Udvikling Vesteuropa (inkl. Østeuropa Malt- og oversøiske Royal Unibrew i alt diverse omsætning) markeder *) Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Vækst I alt Afsætning (t. hl) 0,7% ,4% ,1% ,0% Nettoomsætning (mio. kr.) 3,1% ,4% ,6% ,8% *) Segmentet Resten af verden er i 2007 ændret til Malt- og oversøiske markeder. Koncernens maltaktiviteter relaterer sig geografisk i al væsentlighed til oversøiske markeder. Sammenligningstal for 2006 er ændret tilsvarende. 14 Royal Unibrew Årsrapport 2007

15 Årets bruttoresultat, der udgjorde 1,8 mia. kr., steg med 3% i forhold til Bruttoavancen udgjorde 45,1% og var dermed 4,2 procentpoint lavere end i Det skønnes, at 1,3 procentpoint af bruttoavancefaldet skyldtes de omtalte produktionsvanskeligheder på de danske bryggerier. De resterende netto 2,9 procentpoint relaterer sig dels til manglende muligheder for at kompensere de højere råvarepriser med kundeprisstigninger på væsentlige markeder som f.eks. i Danmark og Grænsehandlen samt Polen, og er dels en konsekvens af forskydning i produktmix med en relativt større stigning i afsætningen af læskedrikke i Østeuropa og Caribien. Såvel bruttoresultatet som bruttoavanceprocenten blev i 2007 positivt påvirket af de gennemførte procesoptimeringsaktiviteter. Det primære driftsresultat udgjorde i mio. kr., eller 104 mio. kr. mindre end i Udviklingen i det primære driftsresultat blev udover effekten af årets bruttoresultat påvirket af en stigning i salgs- og distributionsomkostninger på 7% i forhold til 2006, heraf 3 procentpoint hidrørende fra årets tilkøbte aktiviteter. Den organiske stigning i salgs- og distributionsomkostninger andrager således 4%, hvilket er mindre end den organiske vækst i nettoomsætningen. Koncernens administrationsomkostninger steg med 24%, heraf 15 procentpoint vedrørende tilkøbte aktiviteter og 9 procentpoint organisk stigning, væsentligst som følge af afholdte omkostninger til strategiske initiativer. Andre driftsindtægter var ca. 34 mio. kr. mindre end i 2006, hvor der realiseredes en indtægt på 39 mio. kr. vedrørende tidligere afskrevne nigerianske fordringer. Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBIT- DA) udgjorde 392,5 mio. kr. mod 535,9 mio. kr. i Særlige poster, en indtægt på ca. 20 mio. kr, sammensætter sig af en nedskrivning på 70 mio. kr. af produktionsaktiver som en konsekvens af beslutningen om at lukke bryggeriet i Århus i 2. halvår af 2008 (jf. selskabsmeddelelse RU11/2008 af 1. februar 2008) og af nettoindtægter på 90 mio. kr. vedrørende salget af bryggeriejendommen i Vilnius i Litauen og engangsomkostninger til de i november måned 2007 besluttede strukturtilpasninger, herunder afskedigelse af ca. 300 medarbejdere og lukning af bryggeriet Lielvarde i Letland og af Maribo Bryggeri (jf. selskabsmeddelelse RU43/2007 af 14. november 2007). Engangsomkostningerne forventes nu ca. 8 mio. kr. lavere end tidligere meddelt. Ændringen skyldes primært, at behovet for nedskrivning af aktiver og omfanget af fratrædelsesomkostninger efterfølgende har vist sig ikke at være så stort som først antaget. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder steg 2 mio. kr. i forhold til 2006 og udgjorde 28 mio. kr. mod 26 mio. kr. i Ændringen sammensætter sig af en markant resultatforbedring i Solomon Bryggeriet samt marginalt lavere resultater i de øvrige associerede virksomheder. 15

16 Netto steg koncernens finansielle omkostninger med ca. 33 mio. kr. til 72 mio. kr. i Af stigningen vedrørte ca. 6 mio. kursreguleringer og 27 mio. kr renter. De højere renteomkostninger skyldtes dels forøgelsen af den netto rentebærende gæld med 540 mio. kr. og dels marginalt stigende rentesatser. Resultatet før skat for Royal Unibrew koncernen for 2007 udgjorde herefter 220 mio. kr. mod 320 mio. kr. i Koncernresultatet (efter skat) blev 170 mio. kr,, 60 mio. kr. mindre end de 230 mio. kr, som blev realiseret i Ændringen i den danske selskabsskattelovgivning, herunder nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 28% til 25%, har påvirket årets skatteomkostning positivt med 13,7 mio. kr. vedrørende hensættelsen til udskudt skat primo året. Herudover er årets skatteomkostning ikke netto påvirket af ændringen. MACH II Set i forhold til de i strategiplanen MACH II opstillede finansielle hovedmålsætninger blev følgende resultater opnået i perioden: Realiseret % Mål % Vækst Vækst Afkast på investeret kapital (ROIC) , , ,4 EBIT margin , , ,8 Frit cash flow i % af nettoomsætning , , ,0 Samlet vækst i nettoomsætning over 3 år 10,6 14,5 io io R R R R R R R R 16 Royal Unibrew Årsrapport 2007

17 I det sidste år af MACH II perioden blev ingen af de opstillede mål nået. Men indtil 2007 blev de realiserede nøgletal samlet set kun marginalt dårligere end de opstillede MACH II mål. Afvigelsen i omsætningsvæksten kan i væsentligt omfang forklares med, at det ikke er lykkedes i planlagt tempo at realisere akkvisitioner. Frit cash flow påvirkedes med unormalt høje investeringer i 2006, og af det negative resultat af aktiviteterne i Polen, som forventes forbedret markant i 2008 og Der henvises til afsnittet om strategiplan side 10 vedrørende øvrige realiserede MACH II mål. UDVIKLINGEN I DE ENKELTE MARKEDSSEGMENTER Udviklingen i koncernens aktiviteter fordelt på de enkelte markedssegmenter var i 2007 følgende: Vesteuropa Østeuropa Malt- og oversøiske markeder *) Ufordelt Koncernen Andel af nettoomsætning (%) Afsætning (mio. hl) 3,8 2,7 0,6-7,1 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 10,2-2,6 13,1 6,3 Resultat før finansielle poster (EBIT) (mio. kr.) EBIT margin (%) 6,4 9,7 13,1 6,8 Aktiver (mio. kr.) 2.169,1 975,4 396,2 240, ,3 Forpligtelser (mio. kr.) 746,1 293,6 97, , ,8 *) Segmentet Resten af verden er i 2007 ændret til Malt- og oversøiske markeder. Koncernens maltaktiviteter relaterer sig geografisk i al væsentlighed til oversøiske markeder. Sammenligningstal for 2006 er ændret tilsvarende. AFSæTNING NETTOOMSæTNING 17

18 VESTEUROPA Ændring i % Afsætning (mio. hl) 3,8 3,7 1 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) 10,2 13,4-24 EBIT (mio. kr.) EBIT margin (%) 6,4 13,4-54 Royal Unibrews aktiviteter på de Vesteuropæiske markeder var i 2007 præget af det ugunstige vejrlig i sommersæsonen. Af- og omsætning steg med henholdsvis 1% og 3%. Resultatet af den primære drift faldt med 68 mio. kr. til 252 mio. kr., primært som følge af, at den intensive priskonkurrence forhindrede at kompensere de stigende råvarepriser med kundeprisforhøjelser, men også forårsaget af ekstraordinært høje produktionsomkostninger forbundet med produktionsomlægningen på de danske bryggerier. Der blev realiseret en overskudgrad på 10,2% mod 13,4% i EBIT blev udover de 68 mio. kr. fra den primære drift reduceret med 91 mio. kr vedrørende strukturtilpasningsomkostninger i form af nedskrivninger og omkostninger indregnet i særlige poster. Nedskrivninger af værdien af produktionsaktiver relateret til beslutningen om lukning af bryggerierne i Århus og Maribo i 2008 androg ca. 80 mio. kr. mens øvrige omkostninger relateret til beslutningen om bryggerilukningen i Maribo og øvrige strukturtilpasninger i Vesteuropa androg ca. 11 mio. kr. EBIT marginen faldt på baggrund heraf med med 7,3 procentpoint til 6,1% af nettoomsætningen. Vesteuropa Realiseret i 2007 Vækst i forhold til 2006 Nettoomsætning (mio. kr.) Afsætning (1.000 hl) Nettoomsætning i % Afsætning i % Danmark Italien Tyskland Norden Øvrige markeder Vesteuropa i alt I Danmark vurderes den totale ølafsætning at være reduceret med ca. 2% i 2007 primært som en følge af et fald i afsætningen af discountprodukter. Afsætningen af mærkevareøl vurderes at være reduceret med godt 1%. Royal Unibrews afsætning af mærkevareøl i Danmark steg i 2007 med knap 1%, og der blev således vundet markedsandele i dette segment. Royal-produkterne udbyggede fortsat deres positioner og markedsandele, og Royal-mærket opnåede for første gang en markedsandel på over 10%. Heineken-mærket realiserede igen i 2007 en tocifret vækst. Koncernens salg af discountøl faldt forholdsmæssigt mere end det danske marked for discountøl, som i 2007 vurderes at være reduceret med 6%. Afsætningen af Royal Unibrews mærkevarer i læskedriksegmentet var på samme niveau som i 2006, mens koncernens afsætning af læskedrikke totalt steg med 2% på det danske læskedrikmarked, som vurderes at være faldet med 4% i Royal Unibrews markedsandel er således forsat steget i 2007 i dette segment. Egekilde fortsatte sin fremgang og opnåede i 2007 en markedsandel på 28%, som er steget yderligere i Royal Unibrew Årsrapport 2007

19 Faxe Kondi øgede sin markedsandel med 3 procentpoint. Det samlede ølforbrug i Italien skønnes at være steget ca. 2% i 2007, mens koncernens af- og omsætning steg med knap 3%. Royal Unibrews markedsandel stiger således fortsat, og Ceres Strong Ale har nu en markedsandel på 84% af stærkølsmarkedet. På det Tyske marked fortsatte koncernens vækst i 2007, hvor afsætningen øgedes med en tocifret procentsats. Med henblik på at optimere resultatet af de tyske aktiviteter, er det besluttet at sammenlægge salgsorganisationen for det tyske marked og for grænsehandlen mellem Danmark og Tyskland. Afsætningen i grænsehandlen reduceredes marginalt, mens nettoomsætningen var på samme niveau som i Afsætningen på de nordiske markeder steg med 28% primært drevet af Sverige og Finland. De øvrige vesteuropæiske markeder, hvoraf Tax-Free handlen udgør en væsentlig del, realiserede en negativ udvikling i afsætningen på 3%, mens omsætningen var på samme niveau som i

20 ØSTEUROPA Ændring i % Afsætning (mio. hl) 2,7 2,2 23 Nettoomsætning (mio. kr.) Resultat af primær drift (før særlige poster) (mio. kr.) Overskudsgrad (%) -2,6-3,3 21 EBIT (mio. kr.) EBIT margin (%) 9,7-5,4 280 Af- og omsætning i regionen steg med henholdsvis 23% og 35% i 2007, heraf 20 procentpoint af såvel af- som omsætning vedrørende det polske bryggeri Browar Lomza, der indgår i koncernen fra maj måned Udviklingen i Litauen og Letland kan igen i 2007 karakteriseres som meget tilfredsstillende, mens af- og omsætning genereret af de polske aktiviteter eksklusiv Lomza er lavere end forventet men på niveau med det i 2006 realiserede. Resultatet af primær drift var på niveau med det i 2006 realiserede og overskudsgraden er forbedret fra -3,3% til -2,6%. EBIT, som også inkluderer særlige poster, var 88 mio. kr,, 124 mio. kr. bedre end i Særlige poster indeholdt i 2007 avance ved salg af ejendommen fra det lukkede bryggeri i Vilnius i Litauen, strukturtilpasningsomkostninger vedrørende de østeuropæiske aktiviteter i såvel Letland, Litauen og Polen samt nedskrivning af produktionsanlæg på bryggeriet i Lielvarde i Letland, som det i konsekvens af købet af Livu Alus bryggeriet i Letland er besluttet at lukke med udgangen af 1. kvartal 2008 (jf. selskabsmeddelelse RU43/2007 af 14. november 2007). I særlige poster var i 2006 indregnet nedlukningsomkostninger relateret til bryggeriet i Litauen. I de baltiske lande realiseredes i 2007 en betydelig stigning i det primære resultat (EBIT eksklusiv særlige poster ) i forhold til 2006, og udviklingen anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med den planlagte udvikling, således at MACH II målsætningen om i 2007 at have en tocifret EBIT margin og ROIC er realiseret, også uden hensyntagen til indtægten fra særlige poster. På trods af en tilfredsstillende udvikling i Litauen og Letland er udviklingen i det primære resultat for regionen som helhed marginalt negativt. Denne udvikling relaterer sig til et betydeligt negativt resultat i Polen, hvor den forventede udvikling i af- og omsætning samt resultatet af Brok og Strzelec aktiviteterne ikke er realiseret som forventet i Den i 1. halvår gennemførte styrkelse af ledelsen i datterselskabet Royal Unibrew Polska har haft den ønskede positive effekt, og den ajourførte turn-aroundplan er fulgt i 2. halvår, således at den utilfredsstillende udvikling i omsætning og bruttoavance i forhold til de lagte planer er ophørt. Der er i 2. halvår realiseret en positiv udvikling i forhold til Turn-aroundplanen har i 2. halvår af 2007 indeholdt omkostningskrævende tiltag og større investeringer i salgs- og markedsføringsaktiviteter med henblik på at forbedre det fremtidige indtjeningsgrundlag, hvorfor der ikke er realiseret en forbedring af resultatet i 2. halvår eller for året som helhed i forhold til Integrationen af Browar Lomza er forløbet som planlagt med et beskedent negativt resultat til følge af Lomza. Koncernens SAP-platform er pr. 1. februar 2008 succesfuldt implementeret i Browar Lomza, som pr. samme dato er fusioneret med Royal Unibrew Polska. 20 Royal Unibrew Årsrapport 2007

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 24. august 05 RU24 / 2005 HALVÅRSRAPPORT 2005 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 Royal Unibrew Kort fortalt Forord af CEO Hoved- og nøgletal Strategi

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013

Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2013 2 Royal Unibrew Årsrapport 2013 Royal Unibrew producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer. Vi har fokus på brandede produkter inden for øl, malt-

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere