helhedsplanen INDSTIK TIL BEBOERNE I BRABRAND BOLIGFORENING LÆS BLANDT ANDET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "helhedsplanen INDSTIK TIL BEBOERNE I BRABRAND BOLIGFORENING LÆS BLANDT ANDET:"

Transkript

1 LÆS BLANDT ANDET: Brugere på banen til beboerhusene Boligsocial plan klar til start i efteråret Fælles fodslag på social indsats i Gellerup Nu skal Nordgårdskolen rives ned Urban Gellerup Farming er med i Helhedsplanen helhedsplanen INDSTIK TIL BEBOERNE I BRABRAND BOLIGFORENING

2 ansvarshavende redaktør for indstik: Keld Albrechtsen - næstformand foreningsbestyrelsen i Brabrand Boligforening Dette indstik udgives i forbindelse med Helhedsplanen. Det er foreningen, der sammen med ad hoc udvalget for Helhedsplanen og de to afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj udgiver dette indstik. Indstikket udgives til alle beboere i Brabrand Boligforening. ad hoc udvalget: Keld Albrechtsen, formand for ad hoc udvalget næstformand foreningsbestyrelsen Jesper Pedersen, formand foreningsbestyrelsen Helle Hansen, afdelingsformand Gellerupparken Ali Khalil, næstformand Gellerupparken Anett S. Christensen, afdelingsformand Toveshøj Ilham Mohamed, bestyrelsesmedlem Toveshøj Troels Bo Knudsen, medlem foreningsbestyrelsen Torben Overgaard, administrerende direktør Flemming Kristensen, udviklingsdirektør Helhedsplanen forsidefoto: Anett S. Christensen redaktør: Journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening layout: Jesper Krogh, tlf tryk: Uni Tryk A/S 3 Samarbejdet virker Nedgang i kriminalitet 4 brugere på banen til beboerhusene Stor brugerproces i foråret 6 første workshop den 30. april Beboere og brugere som piloter indhold 7 boligsocial plan klar til start i efteråret Ny leder ansat 8 om verdenshaverne, krokus og altankasser Urban Farming i Gellerup 10 fælles fodslag på social indsats i gellerup Aarhus Kommune med social plan 11 justering til bedre tryghedsgaranti Selv vælge farver på vægge 12 tryghedsgarantien Husk flyttehjælpen 13 flyttehjælp Sikker flyttehjælp 14 nu skal nordgårdskolen rives ned Nedrivningen går igang i april 15 Sundheds og kvartershus i aalborg På studietur til Aalborg 16 information Få mere at vide 2 - Helhedsplanen - April 2013

3 Samarbejdet virker Viser sig konkret i nedgang af kriminalitet og styrket sundhedsindsats Af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening Foto af Lars Aarø Helhedsplanen er resultatet af flere års forhandlinger og et stadig tættere samarbejde mellem en lang række parter: byrådet og boligforeningen, afdelingsbestyrelserne, den kommunale administration og medarbejderne i lokalområdet, politiet, beboermøderne, foreningerne, Landsbyggefonden, Det boligsociale Fællessekretariat og mange flere. Vi ved nu, at samarbejdet virker og giver konkrete resultater. Det gælder f.eks. den kriminalpræventive indsats og en forstærket sundhedsindsats. Kriminaliteten faldt fra 2011 til Og nu er et bredt samarbejde f.eks. igang for at få nedsat mængden af hærkværk, der koster de to afdelinger dyrt. Der kommer også en ny social helhedsplan. Vi starter med vejene Helhedsplanen er forudsætningen for at gennemføre de mange visioner om at gøre området til en ny bydel med letbane til City Vest, arbejdspladser, ungdomscampus med nye ungdomsboliger, uddannelse og praktikpladser, idrætscampus, højskole, moské, privat byggeri, højhuse, domicilbygninger og virksomheder, bygade med butikker, cafeer og beboerhus. På Toveshøj kommer sundhedscenter/ beboerhus, plejeboliger og ny bazarplads og forhåbentlig også ældreboliger samt en nybygget Edvin Rahrsvej med Bazarplads. Alt dette tager en række år at bygge. Allerførst bygges veje og tre blokke nedrives i Gellerup for at skabe rum til bygaden og byggeri af arbejdspladser. Økonomien er allerede på plads til en række af disse byggerier. Undgå tomme boliger Helhedsplanen er også forudsætningen for at løse de økonomiske udfordringer, som Gellerup og Toveshøj står overfor. Her og nu har Gellerup et alt for stort huslejetab på grund af tomme lejligheder. Gennemførelsen af Helhedsplanen skal sikre, at det i fremtiden bliver muligt at udleje samtlige boliger. Vi har en aftale med kommunen om dækning af huslejetabene, så vi undgår, at denne udgift væltes over på boligforeningens dispositionsfond og dermed over på alle beboere i Brabrand Boligforening. Der planlægges også muligheden for at gennemføre en energi og vinduesrenovering i Gellerup og på Toveshøj. Det trækker slemt fra mange vinduer og energiudgifterne er for store. Det er en selvstændig støttesag, som skal behandles af Landsbyggefonden. Fortsætte og uddybe samarbejdet Alt dette er muligt, hvis alle de mange parter i dette store projekt formår at fortsætte og uddybe det samarbejde, som er bygget op. Vi skal også samarbejde om holde tidsplanerne, så der ikke spildes penge. Vi skal samarbejde om at få gode ideer til fremragende arkitektur og til brugen af de ny bygninger. Allerede nu arbejder f.eks. en række piloter på at skabe indholdet i de kommende beboerhuse. Og der vil komme arkitektkonkurrencer. Alt dette skal ske i tryghed for beboerne. Derfor vil vi igennem afdelingsbestyrelserne, Skræppebladet og boligforeningen samt via kommunen hele tiden prioritere arbejdet med information om de mange ting, der skal ske. Og alle er altid velkomne til at henvende sig et af disse steder for at være med i det store samarbejde, der står åbent for dem, som har spørgsmål eller gerne vil være med til at forme fremtiden. Helhedsplanen - April

4 Brugere på banen til beboerhusene Ildsjæle og interessenter med i stor brugerproces i foråret omkring de to nye beboerhuse og byrum Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune inviterer nu ildsjæle med tilknytning til Gellerup-området som enten beboere, ansatte eller frivillige til at være med i en større brugerproces om indholdet af de to nye beboerhuse, pladser og byparken. Med Helhedsplanen skal der bygges to nye beboerhuse. Et beboerhus i Gellerupparken på Verdenspladsen med plads til blandt andet bibliotek, folkeinformation, boligsociale medarbejdere, festsal et såkaldt kombineret beboerhus/community center. På Toveshøj er det et sundheds- og aktivitetshus, der skal opføres over for Bazar Vest. Ud over beboeraktiviteter skal huset også være et sundhedshus, hvor der skal være plads til sundhedsoplysning, læge samt lokalcenterfaciliteter i forbindelse med de pleje- og ældreboliger, som opføres på Toveshøj ved Edwin Rahrsvej Bazarpladsen og Byparken Ud over beboerhusene skal der med Helhedsplanen også indrettes nye pladser og en stor Bypark med aktiviteter inden for idræt, kultur m.m. Her kommer beboere og borgere også til at blive inddraget. Realdania har doneret 3,7 mio. kroner til en arkitektkonkurrence kaldet Byrum, hvor arkitekter skal give bud på udviklingen af Edwin Rahrsvej, Bazarpladsen samt Byparken, der skal løbe fra Skjoldhøjkilen gennem hele bydelen og ned til Brabrand Ådal. 5 arkitektfirmaer udvælges Konkurrencen er delt i to faser, hvor første fase går ud på, at 5 udvalgte arkitektfirmaer skriver et konkurrenceprogram, der i anden fase rettes til sammen med vinderen af konkurrencen og dermed kommer til at danne grundlag for indretningen af pladser og parken. Konkurrencen udføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune som hidtil i Helhedsplanen. Beboerhus i Gellerupparken 4 - Helhedsplanen - April 2013

5 Sundheds- og aktivitetshus på Toveshøj Rettesnor til arkitekterne Men inden arkitekterne sætter sig til tegnebordet, skal repræsentanter for beboere og borgere spørges om deres ønsker, så disse kommer til at være rettesnor for, hvordan nuværende og kommende brugere ønsker, at Edwin Rahrsvej, Bazarpladsen og den store Bypark skal se ud. Proces fra forår til sommer Brugerprocessen løber fra sidst i marts og frem til sommer. I den periode vil der foregå forskellige aktiviteter, hvor udvalgte beboere, ansatte, frivillige, foreninger m.m. bliver inddraget. Der gennemføres en interessentanalyse med interviews af udvalgte personer, der har et engagement i området, og som derfor vil være relevante at spørge til råds. Det bliver enten ansigt til ansigt-interviews eller telefoninterviews. Mange interesserede inddrages Der sker også aktiviteter, som sikrer, at andre ud over de udvalgte interessenter bliver hørt. På den måde sikres det, at det ikke kun er de samme repræsentanter, der bliver hørt, eller at det er dem, der råber højst, som kommer til orde. Endelig er det vigtigt ikke kun at spørge repræsentanter for de eksisterende aktiviteter. Der skal også gerne kontakt til nye beboere eller borgere, som i fremtiden vil bruge de nye faciliteter i området. Det betyder, at brugerprocessen kommer til at køre ad to spor, hvor der i det ene spor arbejdes med ildsjæle, aktive og andre, der i forvejen spiller en stor rolle i området. Disse piloter bliver bedt om at følge processen tæt, og vi beder dem også om at tage ansvar for at melde tilbage til deres bagland og sikre, at baglandets ønsker kommer med i programmeringen. Vox pop, debatboder og fotosafari Det andet spor er mere bredt, hvor processen åbner op for, at andre i og uden for området kan komme til orde. Der arbejdes med vox popinterviews, som gennemføres i området. Interessenter inviteres med på guidede ture i området, og der arrangeres fotodagbøger for interesserede beboere og borgere. I City Vest og i Bazar Vest planlægges at sætte en bemandet debat-bod op, hvor man kan komme med sine gode ideer. Der åbnes en Facebook-side, hvor alle kan skrive deres ønsker, uploade deres fotos og tegninger eller bare deltage i debatten. Der er planer om åbne-møder i Globus 1 eller Foreningernes Hus, hvor man kan møde op og komme med gode ideer. Informationsvognen vil også køre rundt i området som en rullende debatvogn, hvor beboere og andre interesserede kan komme og aflevere deres ønsker. Tilbagemelding til piloter og interessenter Det bliver en del af processen, at interessenter og piloter løbende får tilbagemelding på processen samt ikke mindst, hvordan arkitekterne tegner beboer- og borgerønsker ind i projekterne. Feedback kommer til at foregå blandt andet gennem Facebook og hjemmesider. Finansiering Brabrand Boligforening har fået tilsagn fra Landsbyggefonden til et beboerhus i Gellerupparken på 75 mio. kr. samt et sundhedshus på Toveshøj til 40 mio. kr. I alt har Brabrand Boligforening fået tilsagn på 911 mio. kroner til gennemførelse af Helhedsplanen. Helhedsplanen - April

6 Første workshop den 30. april Beboere og borgere bliver udnævnt til piloter Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening Brugerprocessen starter op sidst i marts, hvor udvalgte interessenter og piloter kontaktes. Der er udvalgt en gruppe på omkring 100 interessenter, hvoraf nogle får status af piloter, som tættere følger processen. Ud over de 100 interessenter søges kontakt til en endnu bredere kreds af interesserede beboere og borgere gennem forskellige aktiviteter som vox pop, debatboder og åbne møder. Processen løber frem til juni måned, hvor konkurrencen udskrives, og 5 udvalgte arkitektfirmaer går til tegnebordet med de ønsker, der kommer ind fra brugerne. Brugerprocessen i denne fase er en slags idébank. Senere, når vi kommer tættere på projekterne, inddrages beboere og borgere igen. Workshops for piloter og interessenter Sidst i april og i maj måned afholdes 2 workshops for piloter og interessenter. Vi forventer, at den første workshop d. 30. april er for udvalgte piloter, og den har som tema både beboerhusene og byrumskonkurrencen, herunder sports- og kulturcampus. Den anden workshop i maj henvender sig til en bredere kreds af både piloter og interessenter. Her forventes det kun at være beboerhusene, der er på som tema. Hvad er en pilot En pilot er en person, der har en særlig interesse i området. En pilot er en person, som i kraft af engagement og ejerskab vil være med til at sikre, at projekterne bliver en succes. Piloten skal stille sig til rådighed for 1 2 interviews samt deltage i 1 2 workshops. Det er Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune, der sammen har valgt piloter og interessenter. Det er sket ved hjælp fra afdelingsbestyrelser, ansatte i området og nogle af de ildsjæle, der har arbejdet gennem mange år i området, og som har hjulpet til med at udpege de beboere, frivillige, ansatte m.m., der er vigtige at snakke med. Derudover spørges andre interesserede gennem interviews i området. En pilot kan for eksempel være Anders Glahn, leder af Klubberne i Gellerup, og Ilham Mohamed, beboer på Toveshøj og afdelingsbestyrelsesmedlem, men også personer uden for området inviteres med; For eksempel Aarhus Kommunes hotspot chef i området og en repræsentant fra fodboldklubben Aarhus Fremad. Disse navne er kun forslag. Signal Arkitekter Signal Arkitekter er valgt til at gennemføre brugerprocessen for Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Signal Arkitekter har en stab af 20 tværfaglige medarbejdere arkitekter, sociologer, lærere, antropologer, kommunikationsmedarbejdere, forretnings- og innovationskompetencer samt trainees. Signal Arkitekter har 12 års erfaring i brugerorienterede processer. Det vil tydeligt fremgå, at det er medarbejdere fra Signal Arkitekter, når der gennemføres vox pops og etableres debatboder, så beboere og andre ikke er tvivl, hvis de bliver kontaktet. Processen følges tæt af medarbejdere fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Facebook Beboere og borgere kan følge processen på Facebook. Helhedsplanen oprettes med Facebook-side, hvor der vil være grupper for de to beboerhuse og byrumskonkurrencen. På sigt kommer vejprojektet på. Kontordomicil Aarhus Kommune ved Edwin Rahrsvej 6 - Helhedsplanen - April 2013

7 Boligsocial plan klar til start i efteråret Indsatser bliver Børn, Unge og Familier og Beboernetværk Af Pia E. J. Bach-Vedel, boligsocial kommunikationsmedarbejder Gellerupparken og Toveshøj venter netop nu på Landsbyggefondens dom over prækvalifikationen til den boligsociale helhedsplan. Det kan ske hvert øjeblik og forventningerne er store. Selve dokumentet fylder bare 5 A4-sider. Alligevel tog det et år at udarbejde og så er det endda kun ansøgningen før ansøgningen. Den endelige ansøgning skal skrives, når prækvalifikationsbrevet er kommet. Med det får man nemlig et rammebeløb for, hvad Landsbyggefonden vil bidrage med, og derefter kan man gå i gang med forhandlingerne om de enkelte projekter. Landsbyggefonden med hele vejen Landsbyggefonden vil være med i forløbet på meget tæt hold i forhold til tidligere runder med boligsociale helhedsplaner. Med det rammebeløb for indsatsen, som vi snart får udstukket, hører nemlig en række møder og opgaver. Landsbyggefonden vil fra start have en klar holdning til, hvad vi skal arbejde videre med og på baggrund af dét skal boligforeningen så tilbage til Gellerup og forhandle, konkretisere og formulere. Selvom det godt kan lyde en anelse drøjt, vil vores meget grundige prækvalifikation uden tvivl gøre processen lettere end tidligere. Og fordi Landsbyggefonden nu er med på første række, forkortes svartiden efter aflevering af den endelig ansøgning til max 14 dage. Af samme årsag skulle der heller ikke være nogen betydelige overraskelser i svarbrevet. Det endelige svar og dermed opstart af den nye plan forventes i starten af efteråret. Ny boligsocial leder Et af kravene er ansættelse af en boligsocial leder. Det har man netop gjort, og Henning Winther kendt i området fra bl.a. Ungdomsskolen på Tovshøjskolen og 8210 Rap Dance Center (nu Rap Akademiet) - tiltræder stillingen umiddelbart efter Påskeferien. Hennings første opgave ud over at lære boligforeningen og de nuværende medarbejdere at kende bliver at gå i dialog med Landsbyggefonden om de næste skridt. Projekterne Landsbyggefonden har udstukket i alt 7 mulige indsatsområder - og ud af dem har Gellerupparken og Toveshøj valgt følgende to: Børn, Unge og Familier og Beboernetværk, Demokrati og Inddragelse. Herunder kommer de enkelte projekter; de konkrete aktiviteter og tiltag, som sammen med den fysiske helhedsplan skal være med til at løfte Gellerup. Projekterne er: Verdenshaverne - består i dag af to stykker jord, et på Toveshøj og et i Gellerupparken, hvor en gruppe beboere arbejder med forskellige haveprojekter. Projektet kobles tæt sammen med Urban Farming-tiltaget i den fysiske helhedsplan, med beboernes sundhed, beskæftigelsesmuligheder og områdets image for øje. Byggeriets Folkekøkken et spisested, hvor bygningsarbejdere, foreningsaktive, besøgende, beboere og ansatte kan mødes midt i den fysiske helhedsplans byggerod. Familie og Fritidsliv herunder figurerer Fritidspatruljen samt en ungdomsbutik for lektiehjælp, fritidsjobs og hjælp til fodfæste i (idræts)foreningslivet. Alt sammen med forældreinvolvering som overskrift. Kommunikationsindsats og Forankring - en vedholdende, kommunikativ koordinering fremadrettet mellem alle sociale aktiviteter, både i Aarhus Kommune og boligforeningen, som er essentiel for at sikre, støtte og udvikle de valgte indsatsområder. Der skal blandt andet oprettes en beboerdreven redaktion. Samvirket i Gellerup og Toveshøj fortsat understøttelse af Gellerups Samvirke-netværk med ca. 10 ugentlige medarbejdertimer samt fortsættelse af uddelingen af aktivitetsmidler. Forankring af Foreningernes Hus/ opstart af nye beboerhuse omfatter en målrettet forankringsproces af Foreningernes Hus sideløbende med en oprustning på benarbejdet med etablering af de to nye beboerhuse i den fysiske helhedsplan. Beboerrådgivningen på Toveshøj som vi allerede kender den. Her skal ikke ske ændringer, men afdelingerne har ønsket, at rådgivningen kan indgå i en boligsocial helhedsplan. Tryghedsvandringer - sætter fokus på at udbedre fysiske forhold, der vurderes at have en tryghedsskabende virkning; eksempelvis udbedring af hærværk, sikring af gode oversigtsforhold, passende belysning og et højt aktivitetsniveau med færre og mere befærdede stier og veje. Beredskabet i Gellerup-Toveshøj - et netværk, et beredskab af beboere, foreningsfolk og lokalt ansatte i Gellerup-Toveshøj, som i perioder med uro aktiveres og går på gaden for en præventiv og dæmpende virkning på uroen. Helhedsplanen - April

8 Om Verdenshaverne, krokus og altankasser Beboerne i Gellerup og Toveshøj skaber haver til pryd, nytte, inspiration og afslapning Af Helle Hansen, foto af Anett S. Christensen Ved indgangen til Hasle Bakker langs cykelstien fra Toveshøj-siden ligger i dag et lille stykke jord godt gemt inde bag et stort brombærkrat. I gamle dage var det haveforeningen Mariehønen, der lå godt gemt her. I dag bliver jordloddet kaldt Toveshøjhaven. I den sydlige ende af Gellerup i svinget på Gudrunsvej ligger Gelleruphaven, der er et andet stykke jord, som beboerne er gået i gang med at bruge til grønne aktiviteter. De to jordstykker er de foreløbige aktivitetsområder i projektet Verdenshaverne, som siden 2009 har arbejdet på at skabe fælleshaver til glæde for alle beboere. Haverne skal skabe lokale arbejdspladser Haverne skal med tiden kunne bruges til en masse godt for eksempel kan der holdes offentlige havedage, der kan foregå spejderarbejde, være folkeoplysning, undervisning og aktivering. Målet er også at starte en produktion med salg af urter og grønt, og der er en drøm om at kunne drive en café og en butik og samtidig kunne tilbyde faciliteter, der vil kunne være til glæde for idrætsfolk og motionister, som benytter Hasle Bakker. Initiativet til Verdenshaverne blev taget af en ad hoc-gruppe under Samvirket i Gellerup og Toveshøj. Grup- 8 - Helhedsplanen - April 2013

9 pen og andre frivillige startede med at lave aktiviteter i haven i svinget på Gudrunsvej, og i 2011 gik de i gang med grunden ved Hasle Bakker. Venneforeningen og Urban Farming I 2012 tog ad hoc-gruppen initiativ til at stifte foreningen Verdenshavernes Venner, som samarbejder med Brabrand Boligforenings projekt Urban Farming Gellerup. Og Venneforeningen er i fuld gang med at lave aktiviteter med fokus på det grønne, for eksempel har de nedsat 4000 krokusløg for at skabe en rådhuspark foran beboerhuset Laden, og de har lavet blomsterkasser fyldt med hjemmedyrkede blomster og krydderurter og solgt disse til beboerne. I år skal foreningen lave 20 mobile bede, der kommer ud og pynte rundt omkring. Verdenshavernes Venner har også været med til at pege på ønsker og behov til kommende aktiviteter i de grønne områder og har leveret input til projektet om de grønne områder i helhedsplanen. Bl.a. til nyttehaver i Toveshøj og skolehaver på Tovshøjskolen med og uden dyr. I foreningen ønsker vi at være med til at skabe et grønt og sundt miljø, som kan integreres i hele boligområdet og blive til gavn for hver enkelt beboer, ung som gammel... drøm med og vær med til at realisere drømmene. Læs mere på dk. Her kan man også læse en artikel fra Beboerbladet om en havedag i Toveshøjhaven sidste år, se billeder fra haverne og de kommende aktiviteter. Helhedsplanen - April

10 Fælles fodslag på social indsats i Gellerup Aarhus kommune på vej med social handleplan for Gellerup-toveshøj Af Troels Bo Knudsen, medlem af foreningsbestyrelsen og ad hoc udvalget De nødvendige forandringer i Gellerup kan ikke skabes gennem isoleret brug af fysiske forandringer i området. Vi kommer ikke til at løse udfordringerne med dårlig beskæftigelse, uddannelse, sundhed og megen kriminalitet ved kun at rive boliger ned og bygge nye veje, butikker og parker. Hvis helhedsplanen for Gellerup for alvor skal skabe et fungerende byområde, skal fysiske forandringer gå hånd i hånd med en social indsats. Glade for kommunens sociale plan Derfor har vi det sidste år været i gang med at gennemtænke Brabrand Boligforenings boligsociale arbejde i Gellerup, og af samme grund er man nu i Aarhus Kommune på vej med en stor social handleplan for Gellerup og Toveshøj. I boligforeningen vil vi gerne gøre alt hvad vi kan, for at skabe et godt område for vores beboere, men der er grænser for, hvad vi kan gøre som almen boligforening. Derfor byder vi kommunens initiativ meget velkommen, og glæder os til at vi i samspil kan rykke udviklingen i Gellerup i den rigtige retning. Indsats for bedre sundhed Vi har i længere tid peget på, at der er behov for en øget indsats, når det kommer til sundhed. Beboerne i Gellerupområdet lever langt mere usundt end gennemsnittet i den danske befolkning, og det resulterer både i mange livsstilssygdomme, og i sidste ende at folk dør tidligere. Ligeledes ser vi en klar sammenhæng mellem sundhed og uddannelse og beskæftigelse. Vi håber derfor, at vi gennem en fokuseret indsats på sundhed også kan forbedre beboernes mulighed for at tage uddannelse og få arbejde. Tryghed Når det kommer til tryghed, har vi ligeledes også brug for en stærkere 10 - Helhedsplanen - April 2013 indsats. Vi har allerede fået vendt kriminalitetsudviklingen i området gennem et tæt samarbejde med relevante aktører, men der er behov for en endnu bedre indsats, hvis vi blandt andet skal områdets enorme hærværk til livs. En øget respekt for vores naboer og vores fysiske omgivelser er første skridt på vejen, til at vi kan leve bedre sammen i et Gellerup, hvor folk ikke behøver at føle sig utrygge. God start i livet På skoleområdet ser vi ligeledes behov for en styrket indsats. Alt for mange børn og unge i Gellerup tilbringer dagtimerne på gaden i området, og vi har stadig lang vej at gå med at få områdets unge til at tage kompetencegivende uddannelser efter folkeskolen. Det er selvfølgelig ikke udfordringer, der er hverken lette eller billige at løse, men vi frygter, at hvis ikke vi får givet områdets børn og unge en god start på livet, så får vi aldrig løst de større udfordringer, vi arbejder med hver dag i Gellerup. Stærkt foreningsliv En grundlæggende forudsætning for at få skabt et velfungerende byområde, er et stærkt civilsamfund og foreningsliv. Stærke netværk og et mangfoldigt foreningsliv sikrer gode aktiviteter i områder, og et varieret udbud af fritidstilbud til områdets mange børn og unge. Vi har dog den grundlæggende udfordring, at det for mange af områdets eksisterende foreninger er ekstremt svært at skaffe midler til at leje lokaler, de kan lave aktiviteter og holde møder i. Vi har allerede gode erfaringer med Foreningernes Hus, og håber at vi kan bruge disse erfaringer fremadrettet i etableringen af nye beboerhuse i området. Det er dog ikke en indsats, vi kan løse alene som boligforening, og vi håber derfor at alle gode kræfter vil være med til at sikre Gellerup et stærkt og mangfoldigt foreningsliv i fremtiden. Der er selvfølgelig mange udfordringer man kan tage fat i med den kommende kommunale sociale handleplan for Gellerup, men vi håber meget, at man tør vise mod nok til at give sig i kast med at takle nogle at disse grundlæggende udfordringer i Gellerup og Toveshøj. Kun gennem en bred indsats, der tager hånd om områdets udfordringer kan vi opnå den nødvendige forandring til en velfungerende bydel.

11 Justering til bedre tryghedsgaranti Brabrand Boligforening har sagt ja til beboergruppens ønske om at beboerne selv kan vælge farver på væggene i deres nye bolig uden det koster ekstra Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening De beboere, der skal genhuses, fordi deres blok rives ned, får lov selv at bestemme farverne på væggene i deres nye bolig i Gellerupparken. Garantien lover beboerne en nyistandsat lejlighed det vil sige nyistandsatte vægge, lofter, gulve, døre og dørkarme, hvilket som standard betyder hvide vægge og lofter. En del beboere har dog ønsket at kunne få lov til selv at vælge farver, uden at skulle betale ekstra. Det får de nu lov til. Annoncere tilbud på hjemmeside Beboergruppen har stillet som krav, at der skal være mere gennemsigtighed i de tilbud, der går til beboere, der skal genhuses. Et konkret forslag er, at de boliger, der gives som genhusningstilbud, annonceres på hjemmesiden, så beboerne i de tre røde blokke kan booke ind på de boliger, som de er interesseret i. Fordelingen skal fortsat ske efter de regler, der normalt gælder for tildeling. - Vi kan ikke annoncere de boliger, som vi giver i tilbud som genhusning. Det kan administrativt ikke håndteres i forhold til de ønsker til genhusning, som vi beder beboerne i de røde blokke udfylde. Vi vil gerne gøre processen mere gennemsigtig ved at informere om, hvordan vi tildeler boligerne, siger administrationschef Rune Utoft. Kan ikke stoppe betalinger til vedligeholdelse Brabrand Boligforening har holdt møde med Aarhus Kommune for at få lov til at dispensere fra reglerne, så beboere i de røde blokke de sidste 6 måneder inden nedrivning slipper for at betale ind til vedligeholdelseskontoren. Svaret fra Tilsynet er, at det kan vi ikke. - Vi kan godt forstå, at beboerne er uforstående overfor at betale hver måned til vedligeholdelse af en bolig, der skal rives ned. Vi kan ikke ændre loven, men vi har lovet beboergruppen, at vi går videre til BL og hører, hvad gør de andre steder i landet. Vi kan ikke love noget, og indtil videre må vi sige nej pga. reglerne, men vi vil gerne undersøge, hvad man evt. gør andre steder, siger Rune Utoft. Ændringer i boligen Kun omkring 10 beboere i de tre røde blokke har bedt varmemesteren om et forsyn af deres bolig. Brabrand Boligforening opfordrer alle beboere i de tre blokke på Bentesvej til at kontakte varmemesteren for at få lavet et forsyn. - Vi anbefaler, at I får lavet en aftale med varmemesteren, så han kan komme forbi og gennemgå jeres bolig. Her får beboerne forhåndsvurderet, hvad er evt. misligholdt, og hvad er slid og ælde. Samtidig kan beboerne få vurderet evt. ændringer eller forbedringer, som de har udført. Alle disse ting går med i vurderingen, når beboeren får et genhusningstilbud. Hver bolig er en individuel vurdering, siger Rune Utoft. Reglerne siger: Har beboeren ændret på boligen, så den er blevet forringet, skal beboeren retablere, men dette krav fastholder boligforeningen selvfølgelig ikke i forhold til boliger, der skal nedrives og ikke midlertidigt genudlejes. Det gælder for alle de faste dele af boligen: vægge, gulve og lofter. Har beboeren forbedret boligen, kan der være tale om refusion, alt efter afskrivning. Det forudsætter, at forbedringen er godkendt, og at beboeren kan fremvise regninger over arbejdet. Beboergruppen kontakter naboerne i blokken med opfordring til, at de får lavet et forsyn. Især de beboere, som har lavet ændringer i boligen. Hul i dørene Alt hvad der i boligen kan genbruges i andre boliger døre, skabslåger og hårde hvidevarer - skal beboeren erstatte, hvis de er misligholdte. Det betyder, at har beboeren misligholdt disse ikke almindeligt slid og ælde men simpelthen ødelagt ved for eksempel at have slået hul i en dør, så skal beboeren betale for dette. Der er på beboermødet i april et forslag om reparation af dørene i Gellerupparken, hvilket kan lette situationen for beboere i de røde blokke. Helhedsplanen - April

12 Tryghedsgarantien Kun en lille gruppe har taget imod flyttehjælp under tryghedsgarantien. Brabrand Boligforening minder beboerne om, at hjælpen er der, hvis de har brug for den Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening I de tre blokke på Bentesvej, der skal rives ned i forbindelse med Helhedsplanen, har 7 ud af de 18 flytninger, der har været siden september sidste år, sagt ja til flyttehjælp. Udlejningen sender både breve til beboerne og sms for at minde om, at der er hjælp at hente, hvis man ønsker det. - Vi vil gerne minde beboerne om, at der er hjælp at hente, og det koster dem ikke noget, siger administrationschef Rune Utoft, der omkring denne opgave samarbejder med beboergruppen, der repræsenterer beboere i de tre røde blokke, som nedrivningsblokkene kaldes i daglig tale. Beboergruppen har kontakt til naboerne i blokkene og hjælper med at forklare servicen. har taget i brug. Alt hvad der inden for rammerne kan gøre det bedre for beboerne, tager vi meget gerne imod, siger Rune Utoft. Dato for nedrivning Beboerne i de tre røde blokke har ét vigtigt spørgsmål: Hvornår går I i gang med at rive ned? For Brabrand Boligforening vil det gøre processen langt lettere, når der kommer en dato. Beboerne er lovet 1 års varsel. - Vi afventer fortsat, at der bliver lagt sidste hånd på tidsplanen, så vi snart kan melde en dato ud. Vi har på sidste politisk styregruppemøde med Aarhus Kommune aftalt, at dette skal være på plads i marts måned, så vi forventer, at vi i Brabrand Boligforening kan orientere på beboermødet i april i Gellerupparken. Forhåbentligt også med en dato, siger Keld Albrechtsen, næstformand Brabrand Boligforening. Bundet af loven Fredag d. 15. marts var der møde med beboergruppen, der har stillet krav til tryghedsgarantien for at forbedre garantien for de beboere, der skal genhuses. Brabrand Boligforening er bundet dels af loven, som gør, at vi på visse punkter ikke kan give beboerne i de røde blokke bedre vilkår end andre beboere i boligforeningen, dels af økonomien, som Landsbyggefonden står for. Her følger også betingelser med, som gør, at der er visse rammer, som garantien skal holde sig indenfor. Bedst mulig genhusning Men sammen med beboergruppen forsøger boligforeningen at finde løsninger, så beboerne kan genhuses så smertefrit som muligt. - Jeg kan godt forstå, at beboerne ikke synes, at det er sjovt. Der er nogle punkter, hvor vi som boligforening ikke kan ændre på reglerne, og så er der andre punkter, hvor vi vil se, om vi kan få hjælp fra andre steder i landet, der har lignende erfaringer. Beboergruppen er også kommet med gode alternative løsninger, som vi Tryghedsgarantien vedtaget af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune Gælder fra 1. september 2012 for de tre blokke: Blok A 11: Bentesvej Blok A 12: Bentesvej Blok A 14: Bentesvej Garantien Ingen beboere vil skulle fraflytte området, men intern omflytning vil komme på tale for at frigøre hele blokke, etager eller opgange. Ligeledes vil definerede persongrupper kunne få tilskud til flytteudgifterne, hvis de ønsker at fraflytte området Helhedsplanen vedtaget af Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune Beboerne får tilbudt en bolig i området af samme størrelse og stand, som den de bor i nu. Boligen følger standard for en velistandsat lejlighed. Det vil sige: Nyistandsatte vægge, lofter, gulve, døre og dørkarme uden ekstra huslejestigning Helhedsplanen - April 2013

13 Flyttehjælp Sikker flytning og ekstra forsikring på beboernes indbo Brabrand Boligforening tilbyder flyttehjælp som en del af tryghedsgarantien. Der er indgået aftale med flyttefirmaet ADAM, som kontakter beboeren, når der er underskrevet en flytteaftale med boligforeningen og beboeren. Flyttehjælpen gælder kun inden for kommunens grænser. Beboeren kan vælge mellem 2 pakker: Pakke 1: Beboeren pakker selv, og flyttekasser udleveres af flyttefirmaet. Beboerne kan disponere over flyttekasserne i maksimum 30 dage efter flytning. Ønskes flyttekasserne udlejet i længere tid, kan det aftales med flyttefirmaet mod lejebetaling. Beboeren skal erstatte en flyttekasse, hvis den går i stykker. Den koster 20 kr. + moms. Pakke 2: Lejer har brug for hjælp til at pakke. Denne hjælp kræver, at beboeren er visiteret til hjemmepleje. Er beboerens indbo pakket ned ansvarligt, er det forsikret. Finder beboeren ødelagte genstande ved udpakning, skal beboeren lade kassen være og kontakte flyttefirmaet. Møbler er også forsikret, og beboeren har 14 dage til at fremsætte erstatningskrav. Hent Helhedsplanens app til ipad i appstore Helhedsplanen - April

14 nu Skal nordgårdskolen rives ned til april begynder aarhus kommune arbejdet med at rive nordgårdskolen ned Af Helen Vibe Lander, Børn og Unge Aarhus Kommune Nedrivningen er nødvendig, fordi de børnehaver og vuggestuer, der er i Gellerup, skal samles i en ny, spændende institution på den grund, hvor Nordgårdskolen ligger i dag. Sundhedsplejen flytter også ind i det nye byggeri, så det bliver lettere for forældrene at mødes med sundhedsplejersken, når de afleverer og henter deres børn. Larm og trafik i området Nedrivningen vil give både larm og trafik i området på hverdage mellem kl. 8 og 17. Børn og Unge Aarhus Kommune forventer, at nedrivningsholdet vil være færdige med at larme til september. Blomster og græs på grunden Når nedrivningsarbejdet er færdigt, bliver den tomme grund sået til med græs og blomster. Alle kan frit færdes der, indtil Børn og Unge Aarhus Kommune fra august 2014 begynder at bygge det nye dagtilbud på Sigridsvej 46. Informationskontor Gudrunsvej 80 Så længe nedrivningsarbejdet foregår, vil beboerne blive informeret om hvor og hvornår, der kommer mest larm. Helhedsplan Gellerup har nu taget Naturbørnehavens lokale, Gudrunsvej 80, i brug som træffested og informationskontor, og her kan Gellerups beboere kigge ind mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 12 og15 og torsdag mellem kl. 15 og 18 og få orientering om Helhedsplanen og de mange forandringer, der kommer til at ske i området. Spørg nedrivningsfirmaet I nedrivningsperioden vil der også blive mulighed for på særlige tidspunkter at træffe en ansat fra nedrivningsfirmaet på kontoret, som vil have selskab af en repræsentant for Børn og Unges Bygningsafdeling. Alle er velkomne til at kigge ind med spørgsmål vedrørende nedrivningen. Ny institution klar i 2016 Børn og Unge håber, at beboerne vil bære over med larmen, og ser frem til at vise den nye institution frem, når den står færdig i Følg med på Helhedsplanen - April 2013

15 Kvarter- og Sundhedshuset i Aalborg Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune tog til Nordjylland for at få inspiration til beboerhusene Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening I Alborg Øst ligger et fantastisk hus. Det er Kvarter- og Sundhedshuset opført af Himmerland Boligforening og indviet i Huset er på 7500 m2 og har fokus på sundhed samt plads til beboeraktiviteter. Den 20. marts tog repræsentanter fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune på studietur til Aalborg for at se det markante hus og hente inspiration til de to beboerhuse, der skal opføres i forbindelse med Helhedsplanen. Beboerhuset på Toveshøj er tænkt som et sundheds- og aktivitetscenter, hvor sundhedsdelen blandt andet skal have lokalcenteraktiviteter knyttet til de plejeboliger, der skal bygges på Toveshøj. Med fokus på sundhed var Aarhus Kommune også inviteret med dels Gellerupsekretariat, som er Brabrand Boligforenings samarbejdspartner på Helhedsplanen samt Folkesundhed Aarhus, der er en afdeling under Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og arbejder med at vejlede og støtte borgere i Aarhus, der gerne vil have sundhed ind i livet og hverdagen. Kvarter- og Sundhedshuset i Aalborg er opført som sideaktivitet, hvor beboeraktivitetsdelen er ejet af én afdeling, og sundhedsdelen mm er ejet af en anden afdeling og udlejes som erhvervslejemål. Aalborg Kommune har forpligtet sig til at leje 10 lokaler over en vis årrække. Huset drives i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening. I huset er der dels lokaler, som beboeraktiviteterne kan bruge, og hvor der kan afholdes kurser mm. Men der er ikke indrettet lokaler, så huset kan bruges som selskabslokaler. Beboere i sundheds- og kvartershuset er: Apotek, sundhedsplejen, lokalpolitiet, sundhedscafé, varmemesterkontor, boligsociale medarbejdere, fokus folkefitness, hjemmesygeplejen, region Midtjylland, lasercenter Nord, hudlægecenter mm. Alene i hudlægecentret kommer der hver dag 400 besøgende, hvilket siger noget om antallet af lokale og aalborgensere, som hver dag går ind og ud af Kvarter- og Sundhedshuset. Deltagere på studieturen var: Helle Hansen, Elsebeth Frederiksen og Finn Herskind fra Gellerupparken. Troels Bo Knudsen, Keld Albrechtsen og Herman Nielsen fra foreningsbestyrelsen. Ilham Mohamed og Anett S. Christensen fra Toveshøj. Fra Fællessekretariatet deltog Leder Bertil Mahs og Helle Dybdal Jensen, projektleder Sundhedscafeerne. Fra Brabrand Boligforening deltog udviklingsdirektør Flemming Kristensen og journalist Marianne Stenberg. Fra Aarhus Kommune deltog: Heidi Frostholm Holch, konsulent i Gellerupsekretariatet samt Vibeke Brønnum, Folkesundhedschef Aarhus Kommune. Eva Dalum, sundhedskonsulent og Otto Ohrt, teamkoordinator for sundhedsudvikling i Aarhus Kommune. Få mere information om helhedsplanen Eller Helhedsplanen - April

16 information vi holder jer opdateret på garantien på hjemmeside, med SmS, breve, beboerkontakt. medarbejdere træffes i yggdrasil og udlejningen. orieteringsmøde når dato er klar Af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening Så snart datoen er klar for, hvornår vi går i gang med at rive de tre blokke ned, bliver der indkaldt til et orienteringsmøde. Orienteringsmødet bliver holdt med kompetente tolke og sikker mødeledelse. Brabrand Boligforenings hjemmeside På hjemmesiden kan man finde seneste spørgsmål og svar vedrørende tryghedsgarantien. Breve og sms Når der gives tilbud om genhusning, følger der ekstra information med fra boligforeningen for at orientere om muligheder og flyttehjælp. Beboerne kontaktes også via sms. Beboergruppen Beboernes repræsentanter i beboergruppen hjælper med at informere beboerne i de tre blokke. Information m.m. fra Brabrand Boligforening sendes til gruppen, som formidler videre og oversætter der, hvor det er nødvendigt. Udlejningen Udlejningen Rymarken 2 er åben hverdage og klar til at hjælpe beboere, der har spørgsmål til tryghedsgarantien. Udlejningen kan også træffes i beboerhuset Yggdrasil den 1. torsdag i hver måned kl

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest.

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. 4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011 v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest GLOBUS1 Foreninger Moske Livsværksstederne Boligforening

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Samvirkets Tryghedsbarometer status og dialog med lokalpolitiet

Samvirkets Tryghedsbarometer status og dialog med lokalpolitiet Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj

Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken tirsdag den 31. maj LÆS BLANDT ANDET: Afdelingsbestyrelserne siger ja Tryghedsgaranti træder i kraft efter sommer Skema A og økonomien Moskéforeningen anbefaler et ja Husk beboermøder Toveshøj mandag den 30. og Gellerupparken

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

helhedsplanen LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien

helhedsplanen LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien LÆS BLANDT ANDET: Kommunale arbejdspladser Nye vejnet åbner Gellerup 1000 studerende i Gellerup Tryghedsgarantien Nyt vejnet åbner Gellerup for byen Indstik om Helhedsplanen til Gellerupparken og Toveshøj

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne.

Opsamlingens fokus er primært på pointer og forslag, der kom frem undervejs i gruppedrøftelserne. Opsamling på workshop for politisk styregruppe med flere for Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj 12. april 2016 Side 1 af 5 Mødedeltagere Fra Brabrand Boligforening Keld Albrechtsen, Helle Hansen, Ali Khalil,

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Referat Arbejdsdag i Samvirkets styregruppemøde den 4. februar 2017 i Det Boligsociale Sekretariatet, Gudrunsvej 10A.

Referat Arbejdsdag i Samvirkets styregruppemøde den 4. februar 2017 i Det Boligsociale Sekretariatet, Gudrunsvej 10A. Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

INTERESSENTANALYSE 08.05.13

INTERESSENTANALYSE 08.05.13 INTERESSENTANALYSE 08.05.13 REALDANIA SPONSORERET KONKURRENCE - BYRUM INDLEDNING Brabrand Boligforening og Århus Kommune gennemfører i fællesskab et ambitiøst byudviklingsprojekt for Gellerup. Byudviklingsprojektet

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

(til kvartalsmøder starter vi kl med en præsentationsrunde)

(til kvartalsmøder starter vi kl med en præsentationsrunde) Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Fra boligområde til bydel

Fra boligområde til bydel En ambitiøs helhedsplan skal ændre de socialt udsatte boligområder Gellerup og Toveshøj i Århus til en attraktiv bydel med arbejdspladser, specialbutikker en befolkningssammensætning, der afspejler kommunens

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS April 2016 Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 Du inviteres til Orienteringsmøde om Helhedsplanen Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Rundetårn

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj 2016 Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj Jonas Strandholdt Bach Projekt Foreningsunderstøttelse 2014/15 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Prækvalifikation, Gellerup-Toveshøj, Brabrand Boligforening afdeling 4+5

Prækvalifikation, Gellerup-Toveshøj, Brabrand Boligforening afdeling 4+5 AVN/PJ/TBK - 02.10.2012 Prækvalifikation, Gellerup-Toveshøj, Brabrand Boligforening afdeling 4+5 1.0 Problemkompleks Tal fra BoSocData (boligforeningernes og Aarhus Kommunes fælles monitoreringssystem

Læs mere

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj tirsdag d. 27. september kl i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A.

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj tirsdag d. 27. september kl i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A. Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 15-06-2015 14:00 15-06-2015 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 15. juni 2015 14:00-16:00 Rådhuset lokale 390 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest

Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest Folkeinformation Livsværksstederne Boligforening Afd. 4 og 5 Lykkeskolen Gellerup-modellen Moske JobCenterr På Samvirkets Kvartalsmøde aftales relevante

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Kim Holk Lilian Hindsberg Nini Rice Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj Tirsdag den 27. maj 2014 i Foreningernes Hus

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj Tirsdag den 27. maj 2014 i Foreningernes Hus Samvirket er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, der repræsenterer klubber og idrætsforeninger, kulturelle foreninger, GLOBUS1, skoler, biblioteket, Folkeinformation,

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet.

Byggeudvalg Møde afholdt 9. september. Erik Piilgaard orienterede om: Æblelunden 1. etape skema C ca. 3 mio. under rammebeløbet. 14.10. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere