Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør"

Transkript

1 Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af vejledning Forord...3 Hvor kan du henvende dig Aftaleoplysninger - leverance Særligt om kundenumre i leverance Sektionstyperne i leverance Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Leverance start Aftaleoplysninger Sektion start sektion 0210 Aktive betalingsaftaler Aktiv betalingsaftale Sektion slut sektion 0210 Aktive betalingsaftaler Sektion start sektion 0212 Til- og afmeldte betalingsaftaler Betalingsaftale tilmeldt Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut Betalingsaftale afmeldt af kreditor...20 Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice Sektion slut sektion 0212 Til- og afmeldte betalingsaftaler...24 Sektion start sektion 0219 Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort Sektion slut sektion 0219 Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Leverance slut - Leverance 0603 Aftaleoplysninger Eksempel på leverance Til- og afmeldte betalingsaftaler (sektion 0212)...34 Side 2 af 34

3 1. Vedligeholdelse af vejledning Rettelser i denne udgave Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven, som er dateret I forhold til tidligere udgave er følgende ændret: Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Ny hjemmeside nej 2. Forord Betalingsdata og record struktur Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt record struktur for leverance Aftaleoplysninger. Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygningen af leverancen. 3. Hvor kan du henvende dig Mere information Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på Side 3 af 34

4 4. Aftaleoplysninger - leverance 0603 Automatiske betalinger Leverance 0603 indeholder information om til- og afgange af betalingsaftaler i perioder aftalt med kreditor. Oplysningerne kan kreditor anvende til at ajourføre egne debitorregistre med til- og afgange af aftalenumre, som grundlag for dannelse af opkrævningsoplysninger. Elektronisk indbetalingskort i netbank Bemærk! Forskellige typer data Levering Når levering sker til kreditorer der benytter Elektronisk indbetalingskort i netbank, indeholder leverancen både betalingsaftaler i Betalingsservice og eventuelle aftaler om fre m- sendelse af Elektronisk indbetalingskort til debitors netbank. Aftaler om Elektronisk indbetalingskort vil alle være forsynet med aftalenummer Leverance 0603 kan leveres med varieret dataindhold tilpasset den enkelte kreditor. Se mere på de følgende sider, som beskriver sektionstyperne og dermed valgmulighederne i leverance Leverance 0603 kan leveres på forskellige tidspunkter af måneden tilpasset den enkelte kreditor. Det er fx muligt at få leveret leverance 0603 på bestemte dage i måneden. Leverancen leveres den 14. sidste bankdag i måneden, hvis du ikke har aftalt andet med Nets. Leverance 0603 dannes én gang pr. dag og kun hvis der er til- og afgange siden sidste leverance. 4.1 Særligt om kundenumre i leverance 0603 Alfanumriske kundenumre højrestilles I de følgende skematiske opstillinger af recordlayout anføres det generelt i bunden af skemaerne, at alfanumeriske felter er venstrestillede med efterfølgende blanke. Bemærk venligst, at i leverance 0603 vil kundenummeret imidlertid altid være højrestillet med foranstillede nuller, selv om feltet "kundenummer" er kategoriseret som alfanumerisk. 4.2 Sektionstyperne i leverance 0603 Forskellige typer betalingsdata Leverance 0603 kan leveres med forskellige typer betalingsdata. I dette kapitel beskrives de forskellige sektionstyper og hvilke data de kan indeholde, undtagen sektion 0217 (Oplysninger fra udskrevne indbetalingskort) som findes i et separat dokument. Næste kapitel er en oversigt over sektioner og transaktionskoder for de enkelte data. Sektion 0210 Aktive betalingsaftaler Sektionen vil indeholde oplysninger om samtlige tilmeldte betalingsaftaler. Side 4 af 34

5 Sektion 0212 Til- og afmeldte betalingsaftaler Sektionen indeholder oplysninger om hvilke betalingsaftaler, som er tilmeldt og afmeldt i perioden siden sidste dannelse af leverance Sektionne kan indeholde både en oprettelse og en sletning af samme betalingsaftale. Det betyder, at systemet skal kunne håndtere flere oprettelses- og sletningsdatoer. Det vil fremgå af de afmeldte betalingsaftaler, hvorvidt de er Transaktionskode afmeldt af pengeinstituttet Transaktionskode afmeldt af kreditor Transaktionskode afmeldt af Betalingsservice Sektion 0219 Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Sektionen indeholder oplysninger om samtlige tilmeldte aftaler om Elektronisk indbetalingskort. 5. Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Betegnelse Record type Recordnr./ sektionsnr. Trans aktions kode Beskrivelse Leverance start Aftaleoplysninger Sektion start Aktive betalingsaftaler Aktiv betalingsaftale Aktiv betalingsaftale Sektion slut Aktive betalingsaftaler Sektion start Til- og afmeldte betalingsaftaler Betalingsaftale tilmeldt Betalingsaftalen er nytilmeldt Betalingsaftale afmeldt af Pengeinstituttet Betalingsaftalen er afmeldt af debitors pengeinstitut Betalingsaftale afmeldt af kreditor Betalingsaftalen er afmeldt af kreditor Fx pga. ophørt kundeforhold Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice Betalingsaftalen er afmeldt af Betalingsservice. Afmeldingen sker typisk, når betalingsaften ikke er anvendt i 15 måneder Sektion slut Til- og afmeldte betalingsaftaler Sektion start Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Aktiv ekort aftale Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort Sektion slut Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Leverance slut Aftaleoplysninger Side 5 af 34

6 5.1 Leverance start Aftaleoplysninger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 002 = Leverance start. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard delsystem er BS1. Leverance type 0603 = Aftaleoplysninger. Løbenummer. Nets reference for denne leverance. Dannelsesdato for leverancen hos Nets (ddmmåå). Side 6 af 34

7 Aftaleoplysninger (0603) Leverance start - Aftaleoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0603 (Aftaleoplysninger) 6 Leverancespecifikation 10 N Ja Identifikation af leverance evt. løbenummer 7 Filler 19 X Blanke 8 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 9 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 7 af 34

8 5.2 Sektion start sektion 0210 Aktive betalingsaftaler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0210 = Aktive betalingsaftaler. Debitorgruppenummer. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Betalingsservice. Dato for dannelse af sektionen (ddmmåå). Side 8 af 34

9 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0210 Sektion start - Aktive betalingsaftaler Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0210 (Aktive betalingsaftaler) 5 Filler 3 X Ja blanke 6 Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Brugers identifikation hos dataleverandør 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 9 af 34

10 5.2.1 Aktiv betalingsaftale Felt 1 Systempræfix BS. Felt 2 Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Felt 3 Felt 4 Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0230 = Aktiv betalingsaftale. Felt 5 Recordnummer - udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Felt 8 Aftalenummer på betalingsaftalen eller Felt 9 Felt 10 Ikrafttrædelsesdato for betalingsaftale. Eventuel afmeldingsdato Feltet vil indeholde en slutdato, hvis der er indrapporteret en fremtidig afmelding af betalingsaftalen. Ellers er feltet udfyldt med Felt 11 Bemærk! Når levering sker til kreditorer, som benytter automatiske betalinger og indbetalingskort, indeholder sektionen både betalingsaftaler i Betalingsservice og eventuelle aftaler om Elektronisk indbetalingskort til debitors netbank. Elektronisk indbetalingskort vil altid være forsynet med aftalenummer i felt 8. Side 10 af 34

11 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0210 Aktiv betalingsaftale Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0230 (Aktiv betalingsaftale) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer eller Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Dato 6 N Ja Eventuel afmeldingsdato (ddmmåå) 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 11 af 34

12 5.3 Sektion slut sektion 0210 Aktive betalingsaftaler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord. Sektionsnummer 0210 = Aktive betalingsaftaler. Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Angiver antallet af foranstående recordtype 042 i sektionen. Felt 9 Feltet udfyldes med Felt 10 Feltet udfyldes med Felt 11 Felt 12 Feltet udfyldes med Felt 13 Side 12 af 34

13 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0210 Sektion slut - Aktive betalingsaftaler Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0210 (Aktive betalingsaftaler) 5 Filler 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 8 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i sektionen 9 Beløb 15 N Ja Antal recordtype N Ja Filler 15 X Blanke 12 Antal recordtype N Ja Filler 34 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 13 af 34

14 5.4 Sektion start sektion 0212 Til- og afmeldte betalingsaftaler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0212 = Til- og afmeldte betalingsaftaler. Debitorgruppenummer. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Betalingsservice. Dato for dannelse af sektionen. Side 14 af 34

15 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Sektion start - Til- og afmeldte betalingsaftaler Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0212 (Til- og afmeldte betalingsaftaler) 5 Filler 3 X Blanke 6 Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Brugers identifikation hos dataleverandør 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 15 af 34

16 5.4.1 Betalingsaftale tilmeldt Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0231 = Betalingsaftale tilmeldt. Felt 5 Recordnummer = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Ikrafttrædelsesdato for betalingsaftale. Feltet oftest udfyldt med men kan være udfyldt med eventuel slutdato. Side 16 af 34

17 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Betalingsaftale tilmeldt Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0231 (Betalingsaftale tilmeldt) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Slut Dato 6 N Ja eller slutdato 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 17 af 34

18 5.4.2 Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0232 = Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut. Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer, som er angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Oprindelig ikrafttrædelsesdato for betalingsaftale (ddmmåå). Indrapporteret slutdato for betalingsaftalen (ddmmåå). Side 18 af 34

19 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0232 (Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Dato 6 N Ja Dato for afmelding (ddmmåå) 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 19 af 34

20 5.4.3 Betalingsaftale afmeldt af kreditor Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0233 = Betalingsaftale afmeldt af kreditor. Felt 5 Recordnummer = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Oprindelig ikrafttrædelsesdato for betalingsaftale (ddmmåå). Indrapporteret slutdato for betalingsaftalen (ddmmåå). Side 20 af 34

21 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Betalingsaftale afmeldt af kreditor Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0233 (Betalingsaftale afmeldt af kreditor) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Dato 6 N Ja Dato for afmelding (ddmmåå) 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 21 af 34

22 5.4.4 Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0234 = Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice. Typisk afmelding af betalingsaftale, der ikke har været anvendt de sidste 15 måneder. Felt 5 Recordnummer = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Oprindelig ikrafttrædelsesdato for aftale (ddmmåå). Indrapporteret slutdato for betalingsaftalen (ddmmåå). Side 22 af 34

23 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0234 (Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Slutdato 6 N Ja Dato for afmelding (ddmmåå) 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 23 af 34

24 5.5 Sektion slut sektion 0212 Til- og afmeldte betalingsaftaler Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord. Sektionsnummer 0212 = Til- og afmeldte betalingsaftaler. Felt 5 Feltet udfyldt med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Angiver antallet af foranstående recordtype 042 i sektionen. Beløb. Feltet udfyldt med Antal recordtype 052 i sektionen. Feltet udfyldt med Antal recordtype 022 i sektionen. Feltet udfyldt med Side 24 af 34

25 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0212 Sektion slut - Til- og afmeldte betalingsaftaler Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0212 (Til- og afmeldte betalingsaftaler) 5 Filler 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 8 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype Beløb 15 N Ja Antal recordtype N Ja Filler 15 X Blanke 12 Antal recordtype N Ja Filler 34 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 25 af 34

26 5.6 Sektion start sektion 0219 Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0219 = Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort. Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Betalingsservice. Dato for dannelse af sektionen. Side 26 af 34

27 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0219 Sektion start - Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0219 (Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort) 5 Filler 3 X Ja Blanke 6 Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Brugers identifikation hos dataleverandør 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 27 af 34

28 5.6.1 Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Aftaleoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0230 = Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort. Felt 5 Recordnummer er udfyldt med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer. Feltet er altid udfyldt med Ikrafttrædelsesdato for aftale om Elektronisk indbetalingskort. Eventuel afmeldingsdato. Feltet vil indeholde en slutdato, hvis der er indrapporteret en fremtidig afmelding, ellers er feltet udfyldt med Felt 11 Side 28 af 34

29 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0219 Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0230 (Aktiv aftale om Elektronisk indbetalingskort) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Dato 6 N Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 10 Dato 6 N Ja Eventuel afmeldingsdato (ddmmåå) 11 Filler 67 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 29 af 34

30 5.7 Sektion slut sektion 0219 Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord. Sektionsnummer 0219 = Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort. Felt 5 Feltet er udfyldt med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord. Angiver antallet af foranstående recordtype 042 i sektionen. Felt 9 Feltet er udfyldt med Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Antal recordtype 052 i sektionen. Feltet er udfyldt med Antal recordtype 052 i sektionen. Feltet er udfyldt med Side 30 af 34

31 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0219 Sektion slut Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0219 (Aktive aftaler om Elektronisk indbetalingskort) 5 Filler 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 8 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i sektionen 9 Beløb 15 N Ja Antal recordtype N Ja Filler 15 X Blanke 12 Antal recordtype N Ja Filler 34 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 31 af 34

32 5.8 Leverance slut - Leverance 0603 Aftaleoplysninger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Systempræfix BS. Recordtype 992 = Leverance slut. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1. Leverance type 0603 = Aftaleoplysninger. Antal sektioner i denne leverance. Antal foranstående recordtype 042 i alle sektioner i leverancen. Totalbeløb i øre uden fortegn for alle foranstående 042 records i leverancen. Felt 9 Feltet er udfyldt med Felt 10 Feltet er udfyldt med Felt 11 Felt 12 Totalt antal recordtype 022 i leverancen. Feltet er udfyldt med '0...0'. Side 32 af 34

33 Aftaleoplysninger (0603) - sektion 0219 Leverance slut - Aftaleoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0603 (Aftaleoplysninger) 6 Antal sektioner 11 N Ja Antal sektioner i leverancen 7 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype Beløb 15 N Ja Totalbeløb for recordtype Antal 11 N Ja Filler 15 N Ja Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype Filler 34 N Ja '0...0' * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 33 af 34

34 6. Eksempel på leverance Til- og afmeldte betalingsaftaler (sektion 0212) Debitorgruppenummer Kundenummer Aftalenummer Eksempel: BS002DDDDDDDDBS Startdato BS012PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP Slutdato BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS092PPPPPPPP BS992DDDDDDDDBS D = Dataleverandør CVR-nr. P = Kreditors PBS-nr. Antal recordtype 042 i leverancen Samme position som i recordtype 092. Sektionstype Transaktionskode Transaktionskode Transaktionskode Transaktionskode Sektionstype 0212 = Til- og afmeldte betalingsaftaler 0231 = Betalingsaftale tilmeldt 0232 = Betalingsaftale afmeldt af pengeinstitut 0233 = Betalingsaftale afmeldt af kreditor 0234 = Betalingsaftale afmeldt af Betalingsservice 0212 = Til- og afmeldte betalingsaftaler Side 34 af 34

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014

ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler. 27. Oktober 2014 ISOBRO Betalingsaftaler og opbevaring af oplysninger fra og om betaler 27. Oktober 2014 1 Kort baggrund Aftaleforhold Direkte debitering Aftale med betalingstjenesteudbyder Aftale om konkret betaling Kreditorside

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo

Indbetalingskort med eget layout og logo Indbetalingskort med eget layout og logo Maj 2016 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder

Læs mere