Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering."

Transkript

1 Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen indeholdende data for perioden 1. juli 2014 til og med 1. juli Opdateringen inkluderer således de to måneder, maj og juni 2015, som ikke var inkluderet i den oprindelige evaluering. Opdateringen skal ses i sammenhæng med den oprindelige evaluering sendt til Energitilsynet den 26. juni Nedenfor opdateres de relevante figurer og tabeller samt kommenteres på eventuelle ændringer. Opdateringen er inddelt på samme måde som den oprindelige evaluering for at gøre opdateringen læsevenlig samt lette sammenligningen med den oprindelige evaluering. Ligeledes har tabeller og figurer samme nummerering som i den oprindelige evaluering. De afsnit der ikke er mulige at opdatere er beskrevet kort under det relevante kapitel. 2. Opsummering Opdateringen viser at den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel både i Danmark og i Norden er faldet, men dette skyldes meget stabile spotpriser som dæmper efterspørgslen efter EPAD-kontrakter, samt ophøret af VVP-auktionerne som det også er beskrevet i den oprindelige evaluering. Bid-ask spreadet ændres ikke for de to danske områder, SE4 eller system forwardkontrakten ved opdateringen. Kun bid-ask spreadet for SE3 har ændret sig en smugle, hvor bid-ask spreadet er faldet fra 0,23 EUR/MWh til 0,21 EUR/MWh efter opdateringen. Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen er fortsat stor efter opdateringen med data for maj og juni 2015 og en stor del af de Dok. 13/ /12

2 balanceansvarlige aktør i Danmark deltager i auktionen for transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. Opdateringen af analysen af effekten ved indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen ændrer ikke ved billedet fra den oprindelige evaluering. Likviditeten i Østdanmark er blevet forbedret efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen og den generelle likviditet i Vestdanmark er ikke blevet forværret som et resultat af PTR på Storebæltsforbindelsen. Desuden er likviditeten i det finansielle marked i Norden ikke blevet negativt påvirket som følge af indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen og den samfundsøkonomiske effekt af PTR på Storebæltsforbindelsen er positiv. 3. Indstilling Med nedenstående opdatering af evalueringen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen indstiller Energinet.dk forsat til Energitilsynet, at der udbydes transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen og at disse udbydes som finansielle transmissionsrettigheder. Dok. 13/ /12

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering Indstilling Effekten på det finansielle marked i det første år efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen Volumen Bid-ask spreadet Sammenfatning af effekten på det finansielle marked Efterspørgsel efter PTR på Storebæltsforbindelsen Virkningen på day-ahead-markedet Effekterne på det finansielle marked i Norden ved indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen Volumen for SE3 og SE Bid-ask spreadet for SE3 og SE Volumen for system forwardkontrakten Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten Sammenfatning af effekten i Norden Virkningen af PTR på Energinet.dk s økonomi Den samfundsøkonomiske effekt ved indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen Bilag Dok. 13/ /12

4 4. Effekten på det finansielle marked i det første år efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen Open interest 1 tallet for 2015 er antallet af EPAD-kontrakter for året 2015 der er handlet i løbet af perioden, hvor det har været muligt at handle kontrakten. Open interest tallet er således taget den sidste dag hvor kontrakten kunne handles, dvs. 31. december Tallet vil således ikke blive ændret ved opdateringen og medtages derfor ikke. Ligeledes vil effekten af ophøret af DONG Energy's Virtual Power Plant (VPP) auktioner ikke være medtaget i opdateringen, da konklusionerne fra den oprindelige evaluering ikke vil have ændret sig i løbet af maj og juni Det ses af Figur 1, at spotprisen i de to danske prisområder, DK1 og DK2 fortsat er meget stabil også efter opdateringen med data for maj og juni System DK1 DK2 Kilde: Nordpoolspot.com uden makspriser Figur 1 Standardafvigelsen for områdepriserne, DK1 og DK2 samt systemprisen for for perioden januar-juli. 2 PTR på KONTEK-forbindelsen vil heller ikke blive inkluderet i opdateringen, da undersøgelserne med hensyn til betydningen af PTR på KONTEK-forbindelsen foretages på perioden fra indførelsen af PTR på KONTEK-forbindelsen (1. januar 2014) til indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juni 2014) og vil derfor ikke blive ændret ved en inkludering af data for maj og juli Volumen Figur 3 viser den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel. Den gennemsnitlige volumen er efter opdateringen faldet for begge områder. Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel i DK1 er faldet fra 2,33 til 2,03 og i DK2 faldet fra 2,66 til 2,22. Grunden er at der kun har været 1 handel i de to måneder i DK1 og ingen handler i DK2, hvilket trækker gennemsnittet ned. De få handler skyldes både ophøret af VVP-auktionerne, som beskrevet i den oprindelige evaluering samt den meget stabile spotpris som mindsker efterspørgslen efter risikoafdækning (Se Figur 1). 1 2 Se bilag 1 for nærmere forklaring af open interest uden makspriser viser standardafvigelsen for DK1 uden de 2 timer med makspriser (kl og 10-11) samt de 3 timer med rekord høje priser i de omkringliggende timer (kl. 7-9 og 11-12) den 7. juni Dok. 13/ /12

5 MW 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 DK1 DK2 Før PTR på Storebæltsforbindelsen (1. januar juli 2014) Efter PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juli juli 2015) Kilde: SysPower.skm.no Figur 3 Gennemsnitlig volumen pr. EPAD-handel for DK1 og DK2, før og efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 4.3 Bid-ask spreadet Det gennemsnitlige bid-ask spread for EPAD-kontrakten for front year for de to områder DK1 og DK2 er givet i Tabel 3 nedenfor. Det ses, at det gennemsnitlige spread for de to områder ikke har ændret sig. Bid-ask spreadet efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen er stadig hhv. 2,6 DKK/MWh for DK1 og 3,1 DKK/MWh for DK2. Perioden DK1 DK2 Før PTR på Storebæltsforbindelsen 1. maj 2011 til 1. juli 2014 Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Kilde: SysPower.skm.no & NASDAQOMX.com 3,8 DKK/MWh 4,7 DKK/MWh 2,6 DKK/MWh 3,1 DKK/MWh Tabel 3 Bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year i DK1 og DK2 før og efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Forskellen på spreadet imellem områderne ligger på ca. 0,5 DKK/MWh. Den gennemsnitlige EPAD pris for DK2 er dog steget ganske lidt efter medtagelsen af maj og juni Dette betyder at de 0,5 DKK/MWh svarer til ca. 1,6 pct. af EPAD prisen imod de ca. 1,5 pct. fra den oprindelige evaluering. 4.5 Sammenfatning af effekten på det finansielle marked Det ses af ovestående analyser at den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel er faldet. Dette skyldes dog en meget stabil spotpris samt ophøret af VVPauktionerne. Bid-ask spreadet har ikke ændret sig og ligger forsat lavere end før indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Opdateringen af analysen viser således ikke større ændringer og det konkluderes fortsat at likviditeten på det finansielle marked i Østdanmark er blevet forbedret efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen imens at likviditeten i Vestdanmark ikke er blevet forværret som et resultat af introduktionen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Dok. 13/ /12

6 5. Efterspørgsel efter PTR på Storebæltsforbindelsen Hvis vi benytter 39 balanceansvarlige aktører, som var tallet den 23. marts 2015 og som er brugt i den oprindelige evaluering, ses det at der fortsat i gennemsnit er ca. 25 pct. af de balanceansvarlige aktører i Danmark der har deltaget i auktionen for PTR. Benytter vi tallet opgjort den 7. juni er det hhv. 22 pct. af de balanceansvarlige aktører der har deltaget for retningen DK2 - > DK1 og 24 pct. af de balanceansvarlige aktører der har deltaget for retningen DK1 -> DK2. Deltagelsen i auktionerne for PTR på Storebæltsforbindelsen er således fortsat høj efter opdateringen. Auktion DK1-DK2 DK2-DK1 Deltager 4 Modtager 5 Deltager Modtager Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Gennemsnit 10,2 6,4 9,7 4,8 Kilde: CASC.EU Tabel 5 Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen. I Tabel 6 ses andel af de balanceansvarlige aktører, der deltager i auktionen, som har slutforbrugere. Det ses at andelen er blevet forbedret efter opdateringen. Det nu er 52 pct. af de deltagende aktører der har slutbrugere, hvor det var 51 pct. af de deltagende aktører der havde slutbrugere før opdateringen. Andelen af modtagere i auktionen som har slutbrugere er også steget. Før opdateringen var det hhv. 59 pct. af modtagerne for retningen DK1- DK2 og 62 pct. af modtagerne for retningen DK2-DK1 der havde slutbrugere. Andelen efter opdateringen er steget til hhv. 62 pct. for retningen DK1-DK2 og 64 pct. for retningen Dk2-DK1. Efterspørgslen efter PTR på Storebæltsforbindelsen er således fortsat stor og der er fortsat en stor andel af aktørerne der har slutforbrugere Danmark har 43 balanceansvarlige aktør opgjort den 7. juli Se Energinet.dk. Deltager: Aktør der har afgivet bud i auktionen for PTR. Modtager: Aktør der har fået sit bud taget og modtaget et tilsvarende antal transmissionsrettigheder. Dok. 13/ /12

7 DK1-DK2 DK2-DK1 Deltager i auktionen 52 % 52 % Modtager i auktionen 62 % 64 % Kilde: CASC.EU Tabel 6 Aktører med slutforbrugere der deltager i auktionen for PTR på Storebæltsforbindelsen Virkningen på day-ahead-markedet Figuren nedenfor viser, at der for alle måneder inkl. maj og juni er solgt 150 MW i begge retninger. Hele kapaciteten, der er blevet givet igennem PTRauktionerne, er udelukkende blevet brugt som et finansielt afdækningsprodukt og dermed ikke blevet nomineret. Hele mængden er således blevet frigivet til day-ahead markedskoblingen gennem Use-It-Or-Sell-It mekanismen og ikke haft en direkte effekt på day-ahead markedet. MW jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 DK1-DK2 DK2-DK1 Nominering Kilde: Energinet.dk Figur 5 Kapacitet givet til PTR-auktioner samt nomineringer af PTR på Storebæltsforbindelsen i henholdsvis vest- og østgående retning. 7. Effekterne på det finansielle marked i Norden ved indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen Korrelationen mellem prisen i de to danske områder og den nordiske systempris har ændret sig for DK2. Korrelationen for DK2 er faldet fra 0,76 til 0,72, og konklusionen omkring, at de to dansk prisområder har et større behov end de øvrige nordiske prisområder for områdeprissikring er fortsat gældende. 6 Aktør med slutforbruger er defineret til aktør der har balanceansvar for mere end handel. Se Energinet.dk. Dok. 13/ /12

8 DK1 DK2 SE3 SE4 NO ,21 7 0,72 0,87 0,83 0, ,62 0,68 0,79 0,77 0, ,71 0,72 0,94 0,81 0,95 Kilde: Nordpoolspot.com Tabel 7 Korrelationen mellem områdeprisen og systemprisen på timedata Open Interest tallet for det nordiske område samt system forwardkontrakten er som for det danske marked taget for den sidste handelsdag for kontrakten, dvs. den. 31. december Tallet vil således ikke have ændret sig og medtages derfor ikke i opdateringen. Spotprisen for de nordiske områder samt system forwardkontrakten ses nedenfor. Det ses at spotprisen fortsat er meget stabil også efter opdateringen med maj og juni System SE3 SE Kilde: Nordpoolspot.com Figur 6 Standardafvigelsen for områdepriserne, SE3 og SE4 samt systemprisen for for perioden januar-juli. 7.2 Volumen for SE3 og SE4 Figur 7 viser den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel for områderne SE3 og SE4. Det ses, som det også var tilfældet for de to danske områder, at den gennemsnitlige volumen er faldet for begge områder. SE3 er faldet fra 3,19 til 3,02 imens at SE4 er faldet fra 1,41 til 1,34. Modsat for de danske områder har der været handler i SE3 og SE4 i maj men ingen handler i juni. Den faldende gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel skyldes igen den meget stabile spotpris der automatisk dæmper efterspørgslen efter risikoafdækning i det finansielle marked (Se Figur 6). 7 Den meget lave korrelation skyldes, at der den 7. juni 2013 var makspriser i 2 timer (9-10 og 10-11) samt rekord høje priser i de omkringliggende timer (7-9 og 11-12) i DK1. Korrelationen uden disse 5 timer er 0,76. Dok. 13/ /12

9 MW 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 SE3 SE4 Før PTR på Storebæltsforbindelsen (1. januar juli 2014) Efter PTR på Storebæltsforbindelsen (1. juli juli 2015) Kilde: SysPower.skm.no Figur 7 Gennemsnitlig volumen pr. EPAD-handel for SE3 og SE4, før og efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 7.3 Bid-ask spreadet for SE3 og SE4 Bid-ask spreadet ses i Tabel 9 nedenfor. Spreadet er faldet lidt for SE3 imens at det er uændret for SE4. SE3 er faldet fra 0,23 EUR/MWh i den oprindelige evaluering uden data for maj og juni 2015 til 0,21 EUR/MWh efter opdateringen. Perioden SE3 SE4 Før PTR på Storebæltsforbindelsen 1. januar juli 2014 Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 1. juli juli 2015 Kilde: SysPower.skm.no 0,28 EUR/MWh 0,42 EUR/MWh 0,21 EUR/MWh 0,34 EUR/MWh Tabel 9 Bid-ask spread for EPAD-kontrakter for front year i SE3 og SE4 før og efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. Forskellen på spreadet på EPAD-kontrakter mellem SE3 og SE4 er steget en smugle pga. faldet i bid-ask spreadet for SE3. Forskellen i den oprindelige evaluering var ca. 0,11 EUR/MWh, hvilket efter opdateringen er steget til 0,12 EUR/MWh. 7.5 Volumen for system forwardkontrakten Figur 8 viser volumen der er handlet på system forwardkontrakten. Figuren viser volumen for hhv. perioden fra januar til maj for og perioden fra januar til juli for Det ses at opdateringen med maj og juni ikke ændre væsentligt ved billedet. Volumen der er handlet på system forwardkontrakten for front year er fortsat faldende. Faldet er dog blevet en smugle mindre og er gået fra 28 pct. til 25 pct. set i forhold til 2014 volumen. Dok. 13/ /12

10 MW Januar - Maj Kilde: SysPower.skm.no Januar - Juli Figur 8 Volumen handlet på system forwardkontrakten for front year for perioden Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten som ses nedenfor har ikke ændret sig efter opdateringen. Bid-ask spreadet for perioden efter PTR på Storebæltsforbindelsen er fortsat 0,07 EUR/MWh efter opdateringen med maj og juni Perioden Før PTR på Storebæltsforbindelsen 1. januar juli 2014 Efter PTR på Storebæltsforbindelsen 1. juli juli 2015 Kilde: SysPower.skm.no System forward 0,13 EUR/MWh 0,07 EUR/MWh Tabel 11 Bid-ask spread for system forwardkontrakten for front year før og efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen. 7.7 Sammenfatning af effekten i Norden Den gennemsnitlige volumen pr. EPAD handel er faldet for både SE3 og SE4 i forhold til den oprindelige evaluering. Den gennemsnitlige volumen pr. EPADhandel for SE3 er dog stadigvæk større efter indførelsen af PTR på Storebæltsforbindelsen sammenlignet med før PTR på Storebæltsforbindelsen. Faldet i den gennemsnitlige volumen pr. EPAD-handel må igen tilskrives den stabile spotpris der dæmper prisrisikoen og mindsker efterspørgslen efter risikoafdækning i det finansielle marked. Bid-ask spreadet for SE3 og SE4 er stort set uændret. Ligeledes har opdateringen med data fra maj og juni 2015 ikke ændret ved Bid-ask spreadet for system forwardkontrakten eller billede af en trend med faldende volumen for system forwardkontrakten. Opdateringen har således ikke resulteret i en ændring i, at det ikke kan konkluderes, at PTR på Storebæltsforbindelsen har påvirket likviditeten i det finansielle marked negativ ej heller haft en negativ virkning på system forwardkontrakten. 8. Virkningen af PTR på Energinet.dk s økonomi Vurderingen af virkningen af PTR på Energinet.dk s økonomi bygger på aktions- og markedskoblingsindtægter for 2014 og har således ikke ændret sig i forbindelse med opdateringen. Dok. 13/ /12

11 9. Den samfundsøkonomiske effekt ved indførelse af PTR på Storebæltsforbindelsen. Analysen af den samfundsøkonomiske effekt bygger på 2 elementer: Effekten på risikotillæg/-præmie og dermed detailmarksprisen Den samfundsøkonomiske effekt ved en ændring i detailmarkedsprisen Analysen for første punkt bygger på forskellen mellem den finansielle pris og spotprisen. Denne analyse vil dog ikke ændres ved opdateringen. Grunden er at produktet der benyttes til opgørelsen af den finansielle pris er kvartalskontrakter som selvsagt ikke kan dække maj og juni alene. Analysen af punkt 2 bygger på analysen fra punkt 1 samt underselling værdien. Underselling værdien ændres ikke ved opdateringen, da den som nævnt ovenfor er taget fra de faktiske indtægter i Dette betyder at analysen af den samfundsøkonomiske effekt ikke ændres ved opdateringen. Dok. 13/ /12

12 Bilag 1 Open interest I et marked for derivater eller finansielle kontrakter skelner man imellem det handlede volumen og open interest. Når en elhandler og elproducent handler en kontrakt på 1 MW eksempelvis i 2012 for den første måned i 2013, er både open interest og volumen lig med 1 MWh. Overtages (det vil sige sælges videre) kontrakten af en anden elproducent, er volumen steget til 2 MWh, men open interest er stadig 1 MWh. open interest er en nettostørrelse og angiver således, hvor mange "forskellige" EPAD-kontrakter, der er i omløb. Volumen derimod angiver den samlede mængde finansielle el, som er handlet, hvor den samme kontrakt, handlet flere øger volumen. Da open interest "skelner" mellem EPAD-kontrakter, giver denne størrelse en idé om mængden af fysisk el, som er bundet op på en finansiel kontrakt. Open interest kan ses på den nordiske handelsplads for finansielle kontrakter, Nasdaq OMX. Open interest ændrer sig dag for dag, i takt med at der foretages nye handler. Data for open interest for henholdsvis 2012 og 2013 er taget for den sidste handelsdag i henholdsvis 2011 og 2012, som netop er den sidste dag, inden kontrakterne går ind i leveringsperioden, altså den periode hvor forskelle mellem den fysiske spotpris og den forsikrede pris afregnes mellem aktørerne. Det er derfor et godt bud på, hvor meget el der er afdækket for de pågældende år. Dok. 13/ /12

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 26. juni 2015 NFL/NFL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra den 8. oktober 2013

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN 4. november 2015 Engros & Transmission UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN AFGØRELSE 1. Sekretariat for Energitilsynet godkender

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse Dato: 29. april 2014 Punkt 5 Energitilsynets møde den 29. april 2014 Sag: 13/09342 Afd.: Engros & Transmission Sagsbehandler: /MARH/HGO Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Markedsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sekretariatet for Energitilsynet, december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion og forbrug...

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT SOMMERHALVÅRET 2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/35 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2015/2016 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/36 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 DK1 Vi forventer en neutral til moderat faldende prisudvikling i juni måned. Kun en længere periode med tørt vejr vil kunne ændre retningen i markedet. DK2 Naturgas

Læs mere

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Forward Capacity Allocation Network Code (FCA NC) Ulrik Møller Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Indhold Baggrund og proces for udvikling

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2017 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/32 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 DK1 DK2 Naturgas CO2 Det kolde og tørre vejr ser ud til at få en ende, og vi forventer at vi vil se faldende priser i løbet af april måned. Vi anbefaler derfor

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper

Forsikrede ledige. Aktivering - forsikrede ledige fordelt på tilbudstyper Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Personer ult. mdr. 1.558 1.574 1.520 1.670 1.797 1.734 1.590 1.515 1.457 1.577 1.725

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2013 DK1 Vi forventer neutral prisudvikling, dog vil planen for backloading kunne påvirke på prisudviklingen, når der kommer afklaring om denne. DK2 Vi forventer

Læs mere

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen

ABCD. Stiftelse af Holbæk Affald A/S. Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Stiftelse af Holbæk Affald A/S Likviditetsmæssige forhold ved stiftelsen Affaldsforsyningen i Holbæk Forsyning har pr. 31. december 2010 en gæld til Holbæk Kommune på 11,8 mio.kr. Selskaber har tillige

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 10. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 2009 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 1. ordinære generalforsamling lørdag den 18. april 29 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik 9 Sæsonkorrigeret finansiel statistik Mette Kramer Pedersen, Statistisk Afdeling INDLEDNING Fra efteråret 2006 begynder Nationalbanken at offentliggøre finansiel statistik, hvor der er korrigeret for sæsonudsving.

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 17.8.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 38,00 EUR/MWh Forwards - 2017 36,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 09-09-2015 09-11-2015 09-01-2016

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer peger fortsat nedad. Elpriserne fortsætter med at falde, og de prissættende faktorer

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER August 2013 DK1 DK2 Naturgas Elpriserne er nær det laveste niveau i år. Vi forventer fortsat moderate prisfald, drevet af et svagt tysk marked, faldende råvarer og mere regn

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

M A R K E D S I N D S I G T 2 5. AU G U S T 2 0 1 5

M A R K E D S I N D S I G T 2 5. AU G U S T 2 0 1 5 M A R K E D S I N D S I G T 2 5. AU G U S T 2 0 1 5 ELMARKEDET EN VENDING I VEJRET OG FALDENDE KULPRISER SENDER DET NORDISKE KRAFTMARKED NED GASMARKEDET UROEN PÅ VERDENSM ARKEDERN E SENDER O LIEN NED I

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere