Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde"

Transkript

1 Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1

2 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version Konkurrencer Rækker og aldersbestemmelser Seniordamer, seniorherrer, seniormix Juniorpiger, juniordrenge, juniormix Minipiger, minidrenge, minimix Micropiger, microdrenge, micromix Efterskolepiger A & B, Efterskoledrenge A & B, Efterskole mix A & B Begynderkonkurrencer Tilmelding og startgebyr Forbundsmesterskab og Danmarksmesterskaber i TeamGym Kvalifikation Divisionsinddeling Finale Titler og præmier Efterskole mesterskaber Titler og præmier Konkurrencebestemmelser Konkurrenceprogram Konkurrencejury og protester Sammensætning Ansvarsområde Protester Deltagere Hold størrelse Tilhørsforhold til forening og hold Udskiftning med reserver i forbindelse med skader Yderligere krav Uden for konkurrence Stævneøkonomi Arrangementsgebyr Opholds- og fortæringsudgifter

3 1 Konkurrencer Teknisk Regulativ for TeamGym version Danmarks Gymnastik Forbunds udvalg for TeamGym arrangerer: Danmarksmesterskaber DGF s danske mesterskaber Regionsmesterskaber Efterskole mesterskaber Begynderkonkurrencer Invitationskonkurrencer Der kan samarbejdes med en såkaldt arrangørforening om alt det praktiske. 1.1 Rækker og aldersbestemmelser Følgende rækker kan der konkurreres i: Der kan ikke dispenseres fra aldersbestemmelserne. En gymnast der har deltaget i nedenstående konkurrencer kan ikke efterfølgende deltage i en TeamGym begynderkonkurrence i den pågældende sæson Seniordamer, seniorherrer, seniormix Skal være minimum 15 år i kalenderåret for konkurrencen Juniorpiger, juniordrenge, juniormix Må maksimalt være 17 år og minimum 11 år i kalenderåret for konkurrencen Minipiger, minidrenge, minimix Må maksimalt være 13 år i kalenderåret for konkurrencen Micropiger, microdrenge, micromix Må maksimalt være 10 år i kalenderåret for konkurrencen Efterskolepiger A & B, Efterskoledrenge A & B, Efterskole mix A & B Skal være aktiv elev på en efterskole Begynderkonkurrencer Aldersgrænser jævnfør Begynder-reglementet 3

4 1.2 Tilmelding og startgebyr Tilmeldingen skal ske via DGF s hjemmeside (hjælp ydes gerne af DGF s sekretariat). Startgebyr - i henhold til DGF s økonomiske retningslinjer - skal betales til DGF s administration (Idrættens Hus, 2605 Brøndby) Tilmeldings og betalingsfrist er senest den 31. december i den pågældende sæson. Man kan eftertilmelde til og med 15. januar, mod dobbelt startgebyr pr. hold. 1.3 Forbundsmesterskab og Danmarksmesterskaber i TeamGym For alle rækker afholdes Forbundsmesterskaber. Alle hold deltager i en kvalifikation, hvorefter holdene inddeles i divisioner. 1.division seniordamer, seniorherrer, seniormix går videre til Danmarks Idræts-Forbunds danmarksmesterskaber i TeamGym 1.division i øvrige rækker går videre til Danmarks Gymnastik Forbunds danske mesterskaber i TeamGym. Alle øvrige divisioner går videre til forbundsmesterskabsfinalen i TeamGym Forbundsmesterskabsfinalen og DM afvikles i samme stævne, men DM afvikles som et stævne i stævnet I sæson afholdes winners final for alle aldersrækker. De fire bedst placeret hold ved den normale DM finale går videre til winners final. Der tages ikke point med fra tidligere runder til winners final. EfterskoleDM og Begynderkonkurrencer er ikke en del af winners final. Winners final for alle rækker afholdes same dag ved samme stævne Kvalifikation Til kvalifikationen kæmper alle mod alle. Af praktiske årsager vil holdene dog blive inddelt i puljer, med pauser imellem Divisionsinddeling Resultaterne fra kvalifikationen bruge til at inddele holdene i divisioner efter følgende fremgangsmåde: 1. Antallet af divisioner beregnes ved at dividere antallet af hold med 8. Hvis resten er 4-7 hold oprettes endnu en division til disse hold. 2. Hvis resten er 1-3 hold udvides divisionerne, ved at udvide hver division med et hold ad gangen, startende bagfra med lavest rangerende division. 3. Hvis dette skiller hold der har samme placering, rykkes de ned i den lavere rangerende division, uden yderligere omfordeling. 4. Er der færre end 3 hold i en division, kan UTG ændre antal divisioner og fordeling af hold. 4

5 1.3.3 Finale Til 2. runde (finalen) kæmpes inden for divisionerne. Alle rækker overfører halvdelen af pointene fra kvalifikationen Titler og præmier Danmarksmestre er vinderne i 1. division senior. Danske ynglingerækkemestre er vinderne i 1. division junior. Danske juniorrækkemestre er vinderne i 1. division mini. Danske minirækkemestre er vinderne i 1. division micro. Disse betegnelser, herunder bare mestre, må ikke benyttes af andre. Øvrige placeringer skal ved omtale også angive division og række. Der overrækkes guld, sølv, og bronze i hver division til hele holdet (se holdstørrelse). Alle hold vil få mulighed for diplom fra konkurrencen. Danmarksmestrene får DIF s medaljer. Alle andre medaljer er DGF s medaljer, præget med TeamGym, division, række og årstal. 1.6 Efterskole mesterskaber Der afholdes efterskole mesterskaber for de 6 efterskole rækker Titler og præmier Alle kæmper mod alle. Der uddeles guld, sølv, og bronze til hele holdet (se holdstørrelse). Alle medaljer er DGF s medaljer, præget med TeamGym efterskole DM, række og årstal. 5

6 2 Konkurrencebestemmelser TeamGym er også underlagt DGF s fælles konkurrencebestemmelser. De relevante dele er forsøgt gentaget her. 2.1 Konkurrenceprogram TeamGym konkurrencer er for hold, og afvikles som mangekamp i følgende discipliner: Rytmisk serie Spring på springbane Spring på trampet Alle gymnaster skal deltage i den rytmiske serie. (Se dog mht. til skader) Udvalget for TeamGym kan udskrive obligatoriske spring. 2.2 Konkurrencejury og protester Sammensætning Konkurrencejuryen består af tre personer, der skal være til stede under konkurrencen. Overdommeren for den aktuelle disciplin. Stævnelederen. En person udpeget af DGF s Udvalg for TeamGym Ansvarsområde Konkurrencejuryen er ansvarlig for: Behandling af protester. Afklaring af uforudsete situationer. Juryen er øverste myndighed Protester Der kan kun nedlægges protest over redskabsdefekter og problemer med musikanlægget, der involverer eget hold. Protesten skal ske mundtligt til overdommeren i den pågældende disciplin med det samme forholdet, der vil protesters over, opstår. Overdommeren vil med det samme tage beslutning om der gives et nyt forsøg. 6

7 Hvis disciplinen er afsluttet kan der ikke nedlægges protest (undtaget for dette er dog forhold der sker i slutningen af disciplinen) 2.3 Deltagere Foreninger, der er medlemmer af Danmarks Gymnastik Forbund, kan deltage i TeamGym konkurrencer. Efterskoler kan deltage i Efterskolemesterskaber Kun gymnaster med en gyldig konkurrencelicens kan deltage konkurrencer under Danmarks Gymnastik Forbund. Yderligere information omkring konkurrencelicens kan findes på Hold størrelse Et hold består af: 6-12 gymnaster, som er på gulvet i rytmeserien. På mix hold skal der være 50% af hvert køn Hold i efterskole rækkerne kan have op til 16 deltagere (kravet om 6 personer i spring omgangene fastholdes) Max. 2 reserver på hold bestående af samme køn og 2 reserver af hvert køn, dvs. max,4 reserver i alt, på mixhold o Kun et holds nominerede gymnaster (gymnaster på deltagerlisten) ekskl. reserver, må befinde sig i konkurrencearealet (konkurrencearealet defineres som halgulvet i selve konkurrencehallen, i denne kontekst vil det være i nærheden af holdet. Der vil ikke blive fradraget hvis en reserve befinder sig andre steder i konkurrencearealet end hvad der kan defineres som: sammen med holdet) når holdet er aktiv i en disciplin. Overholdes det ikke vil der blive givet fradrag for forkert antal gymnaster Max. 3 instruktører Tilhørsforhold til forening og hold En gymnast må kun deltage i konkurrencer for én forening i samme konkurrence år. Dog er det tilladt at deltage for 2 foreninger i samme konkurrence år, hvis det blandt disse to foreninger er den eneste måde at deltage på et mixed hold og et ikke-mixed hold. En gymnast må kun deltage for ét hold per række (f.eks. ét juniorpigehold, ét ynglingepigehold og ét juniormix hold) til hver konkurrence. For efterskole rækkerne kræves alene at gymnasten aktivt er elev på efterskolen der stilles op for. En gymnast kan godt stille op til både efterskole mesterskaber for en efterskole og divisionsmesterskaber for en forening 7

8 2.3.3 Udskiftning med reserver i forbindelse med skader Hvis en af holdets gymnaster skades under konkurrencen, kan holdet vælge at indsætte en af de nominerede reserver (skal være påført deltagerlisten) i efterfølgende discipliner eller vælge at fortsætte uden denne gymnast. Skaden skal anmeldes skriftligt til UTG s stævneansvarlig inden start på næste disciplin. Stævnelederen har sedler der skal udfyldes med gymnastens navn og underskrives, og stævnets sundhedsfaglige personale skal attestere herpå, at der er tale om en reel skade Yderligere krav Hvis et hold ikke opfylder de krav der er i det tekniske reglement, kan holdet ikke deltage i konkurrence. Undtaget er holdstørrelse, der vil her bliver fradraget for forkert antal gymnaster jævnfør TeamGym bedømmelsesreglement Uden for konkurrence Et hold kan ikke deltage uden for konkurrence. Udenlandske hold kan undtages. 2.4 Stævneøkonomi Deltagende foreninger afholder selv rejse, opholds- samt fortæringsudgifter for egne gymnaster Arrangementsgebyr Der betales et arrangementsgebyr pr. gymnast i henhold til DGF s økonomiske retningslinjer. Arrangementsgebyret dækker KODA-afgifter, samaritter, dommernes og officials rejse (efter DGF s gældende regler), deres ophold (på minimum vandrehjemslignende værelser) og deres fortæring (herunder banket) mm. Arrangementsgebyret betales til arrangørforeningen Opholds- og fortæringsudgifter. Ophold og forplejning (herunder banket) prisfastsættes for det enkelte stævne. Bestillingsliste udsendes fra arrangørforeningen, og mulighed for betaling åbnes, ikke senere end 6 uger før til hvert enkelt deltagende hold. Bestillings og betalingsfrist (modtagelsesdato) er 11 bankdage før konkurrencens første dag. Overholdes bestillingsfrist og/eller betalingsfristen ikke, kan holdet ikke deltage i den pågældende konkurrence. Hvis arrangørforeningen ikke overholder disse frister kan hold ikke udelukkes grundet for sen betaling. 2.5 Konkurrenceafvikling International model International afvikling Set udefra afvikles hele tiden en cyklus af: rytme, bane og trampet. Undtaget for dette er dog rotationer med kun tre hold. 8

9 Det enkelte hold er ikke sikker på at deres præstationer bliver afviklet i den rækkefølge, men holdet kan f.eks. starte med trampet, så rytme for at slutte af med bane. Opvarmningen afvikles inden holdet begiver sig ind i konkurrencehallen. Puljerne underinddeles i mindre grupper á 3, 4 eller 5 hold. Derefter afvikler man de næste 3,4 eller 5 hold. Hvis divisionen består af 12 hold vil den blive afviklet i 3 undergrupper a 4 hold Hvis divisionen består af 11 hold vil den blive afviklet som Hvis divisionen består af 10 hold vil den blive afviklet som 5+5 Hvis divisionen består af 9 hold vil den blive afviklet som 5+4 Hvis divisionen består af 8 hold vil den blive afviklet som 4+4 Hvis divisionen består af 7 hold vil den blive afviklet som 4+3 Hvis divisionen består af 6 hold vil den blive afviklet som 3+3 Hvis divisionen består af 5 hold vil den blive afviklet som 5 Hvis divisionen består af 4 hold vil den blive afviklet som 4 Hvis divisionen består af 3 hold vil den blive afviklet som 3 Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hold Hvis nogle hold i puljen trækker sig efter at ovenstående rotationsrækkefølge er meldt ud, vil der blive kørt med små pauser, hvor det manglende hold skulle have været på. 9

10 2.5.2 Startorden Teknisk Regulativ for TeamGym version Til kvalifikation skal holdene starte i den rækkefølge de afsluttede forrige sæson. Nye hold starter først, derefter lavest rangerede hold og til sidst mestrene fra forrige sæson. Der vil blive indlagt pauser med passende mellemrum, og de enkelte dele før og efter pauserne kaldes for startpuljer, men udover at holde styr på pauserne skal startpuljenummeret ikke tillægges nogen betydning. Inden for en division til finalen starter holdet med laveste karakter. Puljeinddeling foretages af Udvalget for TeamGym. Startorden og træningstider offentliggøres på DGF's hjemmeside, senest 1 uge inden konkurrencen Divisionsrækkefølge til finalen Hvis hele stævnet kan afvikles på en dag afvikles det således: Piger/damer forbundsmesterskab 3. og 2. division Drenge/herrer forbundsmesterskab 3. og 2. division Mix DM finale (1.division) Piger/damer DM finale (1.division) Drenge/herrer DM finale (1.division) Hvis stævnet må afvikles på to dage afvikles følgende den første dag: Piger/damer forbundsmesterskab 5. og 3. division Drenge/herrer forbundsmesterskab 3. division Mix DM finale (1.division) Piger/Damer DM finale (1.division) Drenge/Herrer DM finale (1.division) På anden dagen af stævnet afvikles de resterende forbundsmesterskabs divisioner startende med laveste op til 2.division. Først afvikles alle piger, så alle drenge og til sidst mix divisioner. Udvalget for TeamGym kan ændre rækkefølgen af DM finalerne (1.divisionerne) hvis det findes nødvendigt. Dette kan dog ikke ske senere end 2 uger før konkurrencen. Hvis konkurrencen, grundet volumen, ikke kan afvikles efter ovenstående, kan UTG dispenser for dette. I så fald vil de lavest rangerende divisioner starte lørdag. 10

11 2.6 Bedømmelse Teknisk Regulativ for TeamGym version Bedømmelsesreglement Der konkurreres efter Udvalget for TeamGyms bedømmelsesreglement. Obligatoriske spring kan ikke ændres for gældende sæson efter 1.november. For efterskole A rækkerne konkurreres som var der tale om junior. For efterskole B rækkerne konkurreres som var der tale om junior, men der i bedømmelsesreglementet skrevet visse undtagelser ind Antal dommere A-dommerpanelet skal bestå af 1-3 dommere, B-dommerpanelet skal bestå af 3-4 dommere (inkl. overdommer). C-dommerpanelet i rytme skal bestå af 2 dommere I særlige tilfælde kan man nøjes med 2 B-dommere (inkl. overdommer). Til alle konkurrencer skal det bestræbes at dommerpanelet består af det maksimale antal dommere Dommerbeklædning Dommerne skal bære den officielle hvide skjorte, røde slips/tørklæde og sorte jakke. Der skal derudover bæres mørke anstændige bukser/nederdel. 2.7 Redskaber og musik Redskaber og musik skal overholde redskabsregulativet for TeamGym. Ændringer i redskabsregulativet skal vedtages på aktivitetsmødet. 2.8 Anmeldelse af deltager-, spring- og rytmelister Holdene skal anmelde deltagere, hvilke spring de udfører og beskrive rytmeserien på forhånd. Dette gøres via internettet på hvor der også findes en vejledning Anmeldelsen skal ske på forhånd via internettet. Der skal være mulighed for at ændre i indtastningerne på stævnesekretariatet indtil 2 timer før puljen begynder. Dette stævnesekretariat skal være bemandet med kyndige personer. Ændringer kan foretages lige indtil man skal på gulvet. Kontakt A dommerpanelet hurtigst muligt. Gymnaster skal kunne dokumentere aldersoplysninger og licens ved sygesikringskort eller lignende. Kan dokumentation ikke fremvises kan holdet diskvalificeres. 11

12 2.9 Vindere og placering. Teknisk Regulativ for TeamGym version Holdene placeres efter deres pointsum. Pointsum er summen af karaktererne i de 3 discipliner. Hvis to eller flere hold har opnået samme pointsum placeres holdene efter følgende kriterier: Flest indbyrdes disciplinsejre. Højeste indbyrdes karakter (blandt alle discipliner). Næsthøjeste indbyrdes karakter (blandt alle discipliner). Den bedst placerede når alle dommere er tællende 2.10 Tilretninger i forbindelse med fælles DM og lign. I forbindelse med at DGF vælger at afholde fælles DM hvor der f.eks. ønskes winners final bemyndiges Udvalget for TeamGym til at fastsætte særlige regler. Denne bemyndigelse gælder også i andre force majeure tilfælde hvor de almindelige regler i dette tekniske reglement ikke er mulige. 12

13 3. Disciplinær høring og sanktioner 3.1 Indbringelse Kun Udvalget for TeamGym kan indbringe sager til disciplinær høring. Høringen skal foregår hurtigst muligt (senest ved næstkommende udvalgsmøde) efter hændelsen er blevet Udvalget for TeamGym bekendt. Hændelser kan være (listen er ikke udtømmende): Manglende respekt over for dommere. Brud på teknisk reglement. Usportslig optræden. 3.2 Høring Udvalget for TeamGym forestår høringen og skal indhente forklaringer fra berørte parter, før der træffes en afgørelse. 3.3 Sanktioner Udvalget for TeamGym kan diskvalificere hold, og udelukke hold/personer (herunder tilskuere) fra konkurrencerne i en tidsbestemt periode Minimumssanktion Hold der ikke overholder det tekniske reglement (undtaget holdstørrelse) vil blive diskvalificeret. 3.4 Appelmulighed Afgørelser kan appelleres til DGF s ordensudvalg. 13

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2012 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund 2 TeamGym Bedømmelsesreglement

Læs mere

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med

afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med afholder Jyske mesterskaber 2015 i samarbejde med 6-8. marts 2015 I Vejlby-Risskov Hallen, Aarhus Side 1 Indholdsfortegnelse Reglement... 3 Musik:... 3 Konkurrenceafviklingen:... 3 Hvad med skader?...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler Det internationale Styrkeløftforbunds tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2012 29. december 2011 Klaus Broström IPF er ansvarlig for indholdet af de tekniske regler,

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 14 Forbundsmappe Veteranbestemmelser Sæson 2015 Dato Changes / Ændringer 12.marts 2009 10.oktober 2009 Veterankonference 1.maj 2010 Veterankonference 2009 Fejl i nummerering

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere