EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EES-viðbætir. ÍSLENSK útgáfa. við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins. Nr. 37 ISSN árgangur I EES-STOFNANIR"

Transkript

1 ÍSLENSK útgáfa EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins I EES-STOFNANIR 1. Sameiginlega EES-nefndin II EFTA-STOFNANIR 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna 2. Eftirlitsstofnun EFTA ISSN Nr árgangur /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/03 Orðsending frá Eftirlitsstofnun EFTA samkvæmt 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið VII. viðauka við EES-samninginn (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi)... 1 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 20/14/COL frá 29. janúar 2014 um nítugustu og aðra breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar... 2 Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 21/14/COL frá 29. janúar 2014 um nítugustu og þriðju breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar EFTA-dómstóllinn III ESB-STOFNANIR 1. Framkvæmdastjórnin 2014/EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/08 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7140 Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7209 Faurecia/ Magneti Marelli/JV) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7242 Cargill/ Copersucar/JV) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7254 LetterOne/ RWE Dea) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð... 9 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7280 HgCapital/KKR/ Cinven/Visma) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

2 2014/EES/37/ /EES/37/ /EES/37/11 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7281 Lur Berri/ PAI Partners/Labeyrie Fine Foods) Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7286 CVC Capital Partners/Deoleo) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7287 CD&R Fund IX/ Mauser) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð /EES/37/12 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7288 Viacom/Channel 5 Broadcasting) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/26 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7294 Carlyle/ Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja (mál M.7312 Towerbrook/ Independent Clinical Services Group Limited) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.6968 Lufthansa/CAE/JV) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7203 Unibail-Rodamco/CPPIB/CentrO) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7212 HML/MMC/MMC Superalloy Corporation) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7214 PAG/Ibericar/Ibericar K) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7225 Allianz/Rei Investment/Fiumaranuova) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7235 SPC/Cargill/Golden Compound JV) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7240 Klépierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7245 Katara Hospitality/InterContinental Hotels Group/Danube Holding).. 20 Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7248 Cinven/Skandia) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7251 Blackstone/Gates) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7258 TTC/Scholz) Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7269 Kallisto/CABB International)

3 2014/EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/ /EES/37/33 Orðsending þróunarmálaráðherra Ungverjalands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni Opinbert útboð á sérleyfi til leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt sérleyfi á svæðunum Battonya, Nádudvar og Vestur-Nagylengyel Orðsending þróunarmálaráðherra Ungverjalands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni Opinbert útboð á sérleyfi til leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt sérleyfi á svæðunum Austur-Okány, Ebes og Vestur-Okány Orðsending þróunarmálaráðherra Ungverjalands með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni Opinbert útboð á sérleyfi til leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni samkvæmt sérleyfi á svæðinu Újléta Orðsending danskra stjórnvalda um auglýsingu eftir umsóknum um leyfi til kolvatnsefnaleitar og -vinnslu á tilteknu svæði í Norðursjó Sjöunda leyfisúthlutunarlota danskra stjórnvalda Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB frá 12. desember 2006 um samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka (Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar í tengslum við framkvæmd tilskipunar ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Birting á heitum og tilvísunarnúmerum samhæfðra staðla samkvæmt samhæfingarlöggjöf Sambandsins)

4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/1 EFTA-STOFNANIR EFTIRLITSSTOFNUN EFTA Orðsend ing frá Eftir lits stofn un EFTA sam kvæmt 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið VII. við auka við EES-samn ing inn (til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viður kenn ing u á faglegri menntun og hæfi) 2014/EES/37/01 Í 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar sem um getur í 1. lið VII. við auka við EES-samn ing inn (tilskipun Evrópuþingsins og ráðs ins 2005/36/EB frá 7. september 2005 um viður kenn ing u á faglegri menntun og hæfi) er kveðið á um að EFTA-ríkin, sem eiga aðild að EES-samn ingnum, skuli tilkynna Eftir lits stofn un EFTA þau lög og stjórn sýslu fyrirmæli sem þau samþykkja um útgáfu vitnisburðar um form lega menntun og hæfi á sviðum sem III. kafli gerðarinnar nær til. Eftir lits stofn un EFTA hefur það verk efn i með höndum að birt a viðeigandi orðsend ingu þar sem tilgreindir eru þeir titlar sem Ísland, Liechtenstein og Noregur samþykkja sem vitnisburð um form lega menntun og hæfi og, ef við á, þá stofnun sem gefur út vitnisburðinn um formlega menntun og hæfi, vottorðið sem honum fylgir og samsvarandi starfs heiti sem um getur í liðum 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, og í V. við auka, eftir því sem við á. Þar eð stjórn völd í Noregi hafa tilkynnt breyt ingar á V. við auka við til skip un 2005/36/EB varð andi undirstöðunám í læknisfræði, birt ir Eftir lits stofn un EFTA orðsend ingu þessa í sam ræmi við 7. mgr. 21. gr. gerðarinnar. Breyt ing á stofnun sem veitir vitnisburð um menntun og hæfi fyrir undirstöðunám í læknisfræði og breyt ingar sem varða vottorðið sem fylgir vitnisburði Land Vitnisburður um formlega menntun og hæfi Stofnun sem veitir vitnisburð um menntun og hæfi Vottorð sem fylgir vitnisburði Viðmiðunardagsetning Norge Vitnemål for fullført grad candidata/ candidatus medicinae, stytt sem cand.med. Universitet Á ekki við 1. janúar 1994

5 Nr. 37/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 2014/EES/37/02 20/14/COL frá 29. janúar 2014 um nítugustu og aðra breyt ingu á máls með ferða r- og efnisreglum á sviði ríkis að stoð ar EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐ UN með vísan til samn ings ins um a efna hags svæðið, einkum 61., 62. og 63. gr. og bókunar 26, með vísan til samn ings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls ( 2 ), einkum staf liðar b) í 2. mgr. 5. gr. og 24. gr., og að teknu tilliti til eftir far andi: Kaflinn um ríkis að stoð til skipa smíða ( 3 ) í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð féll úr gildi til 31. desember ( 4 ) Sá kafli svaraði til rammaákvæða Evrópu banda lags ins um ríkis að stoð til skipa smíða ( 5 ) sem féllu úr gildi 31. desember 2013 ( 6 ). Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ( framkvæmdastjórnin ) birti 6. desember 2013 orðsendingu um áframhaldandi beitingu rammaákvæða um ríkis að stoð til skipa smíða til 30. júní 2014 ( 7 ). Eins og fram kemur í 10. mgr. rammaákvæða Evrópu banda lags ins, hefur fram kvæmda stjórn in í hyggju að fella ákvæði um nýsköpunarað stoð til skipa smíða inn í rammaákvæði Banda lags ins um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar og fella byggða að stoð til skipa smíða inn í leið bein andi reglur um byggðaaðstoð. Fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins sam þykkt i 19. júní 2013 nýjar leið bein andi reglur um byggðaað stoð fyrir árin Eftir lits stofn un EFTA hefur einnig sam þykkt nýjar leið bein andi reglur um byggða að stoð fyrir árin Leið bein andi reglurnar munu þó, í hvoru tveggja tilviki, ekki gilda fyrr en frá og með 1. júlí Fram kvæmda stjórn in endur skoðar um þessar mundir rammaákvæði um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar. Enn er ekki vitað hvenær hinar nýju leið bein andi reglur um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar verða sam þykkt ar en fram kvæmda stjórn in áformar að ljúka verkinu fyrir 30. júní Með hlið sjón af því að Eftir lits stofn un EFTA hefur einnig í hyggju að víkka gildissvið almennra þverlægra ákvæða þannig að þau taki til skipa smíða, eins og fram kemur í 10. mgr. leið bein andi reglna um skipasmíðar, og til þess að tryggja að reglum um ríkis að stoð sé beitt á sama hátt hvarvetna á a efnahags svæðinu, skal framlengja núgildandi kafla um skipa smíðar í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkisaðstoð. Haft hefur verið sam ráð við fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og EFTA-ríkin. ÁKVÖRÐ UNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 1. gr. Fyrsti málsliður 35. mgr. kaflans um skipa smíðar í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkisað stoð hljóði svo: EES-samningurinn. ( 2 ) Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól. ( 3 ) Stjtíð. ESB L 31, , bls. 77, og EES-viðbætir nr. 7, , bls. 1. ( 4 ) Sjá 35. mgr. leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð til skipasmíða. ( 5 ) Stjtíð. ESB C 364, , bls. 9. ( 6 ) Sjá 35. mgr. rammaákvæða Evrópubandalagsins um ríkisaðstoð til skipasmíða. ( 7 ) Stjtíð. ESB C 357, , bls. 1.

6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/3 35) Eftir lits stofn un EFTA mun beita þeim megin reglum sem fram koma í þessum leið bein andi reglum til 30. júní Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar. 2. gr. Gjört í Brussel 29. janúar Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA Oda Helen Sletnes Forseti Frank Büchel Stjórnarmaður

7 Nr. 37/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 2014/EES/37/03 21/14/COL frá 29. janúar 2014 um nítugustu og þriðju breyt ingu á máls með ferða r- og efnisreglum á sviði ríkis að stoð ar EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐ UN með vísan til samn ings ins um a efna hags svæðið, einkum 61., 62. og 63. gr. og bókunar 26, með vísan til samn ings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls, ( 2 ) einkum staf liðar b) í 2. mgr. 5. gr. og 24. gr., og að teknu tilliti til eftir far andi: Kaflinn um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar ( 3 ) í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnun ar EFTA um ríkis að stoð féll úr gildi 31. desember 2013 ( 4 ). Sá kafli svaraði til rammaákvæða Evrópu banda lags ins um ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar ( 5 ), sem féllu einnig úr gildi 31. desember 2013 ( 6 ). Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ( framkvæmdastjórnin ) birti 10. desember 2013 orðsendingu um áframhaldandi beitingu rammaákvæða Evrópu banda lags ins um rann sóknir, þróunarstarf og nýsköpun til 30. júní 2014 ( 7 ). Framkvæmdastjórnin samþykkti áframhaldandi beitingu í ljósi fyrirhugaðrar endurskoðunar á leiðbeinandi reglum um rann sóknir, þróunarstarf og nýsköpun ( 8 ) og í tengslum við heildarvinnu við að færa ríkisaðstoðarreglur til nútímalegs horfs ( 9 ), og hún er einkum nátengd samhliða fyrir hug aðri endur skoðun á reglu gerð ESB um almenna hópundan þágu ( 10 ). Í því skyni að tryggja sam ræmda nálgun í öllum ákvæðum um ríkis að stoð, skal framlengja núgildandi kafla um rann sóknir, þróunarstarf og nýsköpun í leið bein andi reglum Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkisað stoð, með vísan til þess að þörf er á samfellu og réttarvissu við meðferð á ríkis að stoð til rann sókna, þróunarstarfs og nýsköpunar og til að tryggja að ríkis að stoð ar reglum sé beitt á sama hátt hvarvetna á a efnahagssvæðinu. Haft hefur verið sam ráð við fram kvæmda stjórn Evrópu sam bandsins og EFTA-ríkin. ÁKVÖRÐ UNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 1. gr. Fyrsti málsliður 178. mgr. kaflans um rann sóknir, þróunarstarf og nýsköpun í leið bein andi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð hljóði svo: 178) Ákvæði þessa kafla gilda til 30. júní EES-samningurinn. ( 2 ) Samningurinn um eftirlitsstofnun og dómstól. ( 3 ) Stjtíð. ESB L 305, , bls. 1, og EES-viðbætir nr. 60, , bls. 1. ( 4 ) Sjá 178. mgr. leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar. ( 5 ) Stjtíð. ESB C 323, , bls. 1. ( 6 ) Sjá aðra málsgrein liðar 10.3 í rammaákvæðum Evrópubandalagsins um ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar. ( 7 ) Stjtíð. ESB C 360, , bls. 1. ( 8 ) Samráð um drög að rammaákvæðum ESB um ríkisaðstoð til rannsókna, þróunarstarfs og nýsköpunar hófst Drögin er að finna á eftirfarandi vefslóð: ( 9 ) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndarinnar og svæðanefndarinnar um nútímavæðingu ríkisaðstoðar (SAM), COM (2012) 209, lokag. ( 10 ) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 frá 6. ágúst 2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. sáttmálans. (Stjtíð. EB L 214, , bls. 3.) Samráð um drög að reglugerð ESB um almenna hópundanþágu hófst Drögin er að finna á eftirfarandi vefslóð: competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html

8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/5 Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörð un ar. 2. gr. Gjört í Brussel 29. janúar Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA Oda Helen Sletnes Forseti Frank Büchel Stjórnarmaður

9 Nr. 37/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins ESB-STOFNANIR FRAMKVÆMDASTJÓRNIN Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/04 (mál M.7140 Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem rússneska hlutabréfafjárfestingarfyrirtækið Sistema JSF Corporation ( Sistema ), sem lýtur endanlegum yfirráðum Vladimirs Evtushenkovs, hefur í hyggju að öðlast að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í rússnesku fyrirtækjunum JSC Segezha Pulp and Paper Mill ( SPPM ) og Derevoobrabotka-Proekt ( DoP ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Sistema: fjárfestingar í ýmsum greinum efnahagslífsins, m.a. fjarskiptum, olíu, raforku, neytenda vörum, hátækni og öðrum atvinnugreinum SPPM: framleiðir og selur kraftpappír og pappírspoka, svo og vörur sem eru nátengdar þessari helstu starfsemi, svo sem framleiðsla og sala viðarmauks, pappa, viðarefnavara og tiltekinna timburvara, svo sem sagaðs timburs, krossviðar og viðarspænis DoP: timburvinnsla og skógrækt, m.a. krossviður, timbur og tilteknar timburvörur eins og viðarspænir og samlímdir bitar 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 187, 19. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.M.7140 Sistema/Segezha Pulp and Paper Mill, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/7 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/05 (mál M.7209 Faurecia/Magneti Marelli/JV) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Faurecia S.A. ( Faurecia ), sem lýtur endanlegum yfirráðum Peugeot SA, móðurfélags frönsku fyrirtækjasamsteypunnar PSA Peugeot Citroën ( PSA ), og ítalska fyrirtækið Magneti Marelli S.p.A. ( Magneti Marelli ), sem lýtur yfirráðum FIAT S.p.A., móðurfélags FIAT-samsteypunnar, öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki. 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Faurecia: framleiðsla og sala á búnaði í vélknúin ökutæki, þ.m.t. sæti, innréttingar, ytra byrði og tækni til að hafa eftirlit með útblæstri PSA: vörur og þjónusta á sviði vélknúinna ökutækja Magneti Marelli: framleiðsla og sala á hátækni íhlutum og kerfum fyrir vélknúin ökutæki, m.a. ljósabúnaði, drifbúnaði, rafeindakerfum, fjöðrunarkerfum og stuðurum, útblásturskerfum, plastíhlutum og einingum, varahlutum og þjónustu, svo og vörum fyrir akstursíþróttir FIAT: vörur og þjónusta á sviði vélknúinna ökutækja 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 185, 17. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7209 Faurecia/Magneti Marelli/JV, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

11 Nr. 37/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/06 (mál M.7242 Cargill/Copersucar/JV) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 13. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Cargill, Incorporated ( Cargill ) og brasilíska fyrirtækið Copersucar S.A. ( Copersucar ) hyggjast öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, sameiginlegu spænsku fyrirtæki ( JV ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Cargill: fyrirtæki í einkaeigu sem stundar framleiðslu og markaðssetningu matvæla og landbúnaðarvara um heim allan, svo og áhættustýringarvara og þjónustu Copersucar: fyrirtæki í einkaeigu 24 framleiðsluaðila, sem stunda framleiðslu á sykri og etanóli í Brasilíu JV: mun sameina sykurviðskipti Cargill og Copersucar, þá mun það stunda viðskipti með fjármálaafleiður sem tengjast sykri og stunda raunveruleg viðskipti með sykur 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 188, 20. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7242 Cargill/Copersucar/JV, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/9 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/07 (mál M.7254 LetterOne/RWE Dea) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið LetterOne Holding S.A. ( LetterOne ) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu óbein yfirráð í þýska fyrirtækinu RWE Dea AG ( RWE Dea ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: LetterOne: eignarhaldsfélag fjárfestinga í einkaeigu sem leggur áherslu á fjárfestingar í orku- og fjarskiptafyrirtækjum RWE Dea: alþjóðlegt olíu- og gasfyrirtæki með starfsemi í 17 löndum og á hluti í um það bil 140 olíu- og gasvinnsluleyfum og rekur neðanjarðargeyma fyrir jarðgas í Þýskalandi 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 186, 18. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7254 LetterOne/RWE Dea, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

13 Nr. 37/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/08 (mál M.7280 HgCapital/KKR/Cinven/Visma) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið HgCapital ( HgCapital ), bandaríska fyrirtækið KKR & Co. L.P. ( KKR ) og breska fyrirtækið Cinven Limited ( Cinven ) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í norska fyrirtækinu Visma AS ( Visma ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: HgCapital: fjárfestir í óskráðum félögum KKR: fjárfestingarfyrirtæki Cinven: fjárfestir í óskráðum félögum Visma: þróar hugbúnaðarlausnir 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 187, 19. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7280 HgCapital/KKR/Cinven/Visma, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/11 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/09 (mál M.7281 Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods) 1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin Lur Berri og PAI Partners ( PAI ) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í franska fyrirtækinu Labeyrie Fine Foods ( Labeyrie ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Lur Berri: eldi og vinnsla á kjöti (einkum andakjöti), landbúnaðarframleiðsla og dreifing á vörum til heimanota, svo og garðvörum PAI: fjárfestingarfyrirtæki Labeyrie: framleiðsla og dreifing á matvælum (t.d. andalifrarkæfu, laxi, rússneskum pönnukökum og frystum ábætisréttum) 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 186, 18. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7281 Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ).

15 Nr. 37/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/10 (mál M.7286 CVC Capital Partners/Deoleo) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 11. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið CVC Capital Partners SICAV-FIS, S.A. ( CVC ) öðlast með yfirtökutilboði, sem var tilkynnt 7. nóvember 2013, að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í spænska fyrirtækinu Deoleo, S.A. ( Deoleo ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: CVC: veitir fjárfestingarsjóðum ráðgjöf og hefur umsýslu með fjárfestingum fyrir þeirra hönd ( CVC-sjóðirnir ) Deoleo: selur olíur, einkum ólívuolíu. Fyrirtækið stundar viðskipti í meira en 100 löndum, einkum þó á Spáni og Ítalíu undir vörumerkjunum Carbonell, Hojiblanca, Koipe, Bertolli, Carapelli og Sasso. Deoleo selur einnig aðrar vörur, svo sem ólívur, vínedik og sósur 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 187, 19. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7286 CVC Capital Partners/Deoleo, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/13 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/11 (mál M.7287 CD&R Fund IX/Mauser) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 5. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Clayton, Dubilier & Rice Fund IX, L.P. ( CD&R Fund IX ) hyggst öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í þýska fyrirtækinu Mauser Holding GmbH ( Mauser ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: CD&R Fund IX: fjárfestingar í óskráðum félögum Mauser: framleiðir aðallega og selur stífar umbúðir fyrir iðnfyrirtæki 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 186, 18. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7287 CD&R Fund IX/Mauser, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

17 Nr. 37/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/12 (mál M.7288 Viacom/Channel 5 Broadcasting) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Viacom Inc. ( Viacom ) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í breska fyrirtækinu Channel 5 Broadcasting Limited ( Channel 5 Broadcasting ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Viacom: framleiðir skemmtiefni um heim allan Channel 5 Broadcasting: útvarpsrekandi, sem sinnir almannaþjónustu, með starfsemi í Bretlandi 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 187, 19. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7288 Viacom/Channel 5 Broadcasting, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/15 Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/13 (mál M.7294 Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Carlyle Group L.P. ( Carlyle ) og kínverska fyrirtækið Haier Group Corporation ( Haier Group ) hyggjast öðlast með í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í kínverska fyrirtækinu Haier Biomedical and Laboratory Products Co., Ltd. ( HBML ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Carlyle: eignastýring utan hefðbundinna markaða um heim allan Haier Group: fjölþjóðlegt fyrirtæki sem framleiðir og selur neytendarafeindatæki og heimilistæki HBML: selur almennan búnað fyrir tilraunastofur, einkum frystitæki, ísskápa og djúpfrystitæki til læknisfræðilegra nota og öryggishettur fyrir líflækningar 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 185, 17. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7294 Carlyle/Haier Group/Haier Biomedical and Laboratory Product, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

19 Nr. 37/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/14 (mál M.7312 Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2014 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Towerbrook Investors Limited ( Towerbrook ) frá Cayman-eyjum öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í breska fyrirtækinu Independent Clinical Services Group Limited ( ICS ). 2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: Towerbrook: endanlegur eigandi sjóða sem eru í umsjá Towerbrook Capital Partners L.P., sem fjárfestir á heimsvísu í óskráðum félögum, stórum og meðalstórum, í Evrópu og Norður-Ameríku ICS: Útvegar starfsfólk og veitir þjónustu á sviði heilsugæslu, lífvísinda og félagslegrar umönnunar í heilbrigðisþjónustu í Bretlandi 3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 ( 2 ). 4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu. Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 187, 19. júní 2014). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0) ), með rafpósti á netfangið eða í pósti, með tilvísuninni M.7312 Towerbrook/Independent Clinical Services Group Limited, á eftirfarandi póstfang: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1 ( samrunareglugerðin ). ( 2 ) Stjtíð. ESB C 366, , bls. 5.

20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/17 Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/15 (mál M.6968 Lufthansa/CAE/JV) Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 11. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M6968. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7203 Unibail-Rodamco/CPPIB/CentrO) 2014/EES/37/16 Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 6. maí 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7203. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1.

21 Nr. 37/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/17 (mál M.7212 HML/MMC/MMC Superalloy Corporation) Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 4. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7212. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7214 PAG/Ibericar/Ibericar K) 2014/EES/37/18 Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 10. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7214. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1.

22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/19 Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/19 (mál M.7225 Allianz/Rei Investment/Fiumaranuova) Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 5. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7225. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7235 SPC/Cargill/Golden Compound JV) 2014/EES/37/20 Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 2. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7235. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1.

23 Nr. 37/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/21 (mál M.7240 Klépierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette) Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 5. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7240. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7245 Katara Hospitality/InterContinental Hotels Group/Danube Holding) 2014/EES/37/22 Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 5. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7245. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1.

24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 37/21 Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 2014/EES/37/23 (mál M.7248 Cinven/Skandia) Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 2. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7248. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja (mál M.7251 Blackstone/Gates) 2014/EES/37/24 Framkvæmdastjórnin ákvað hinn 12. júní 2014 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi við staflið b) í 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins ( Notendur vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugrein. Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex ( undir skjalnúmeri 32014M7251. EUR-Lex er beinlínuaðgangur að löggjöf Evrópusambandsins. Stjtíð. ESB L 24, , bls. 1.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

Nr desember 2015 REGLUGERÐ

Nr desember 2015 REGLUGERÐ REGLUGERÐ um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/ um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/09 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/04 að því er varðar aukið,

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar?

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? Margrét Vala Kristjánsdóttir dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. b 53 Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? b 54

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda LÖGFRÆÐISVIÐ Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Ritgerð til ML gráðu Nafn nemanda: Andrea Valgeirsdóttir Leiðbeinandi: Daníel Isebarn Ágústsson (Haustönn 2014) Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu

Læs mere

E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Eirgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl. 13-16 Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að

Læs mere

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur

Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur Alþingi Erindi nn Þ I3S/ komudagur 13.2. 2 12. Febrúar 2008 Eftirfarandi er athugasemd Félags geislafræðinga vegna Frumvarps til laga um breytingu á ýmsum lögum vegan flutnings á útgáfu starfsleyfa til

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr.

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr. Samþykkt fyrir Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar Heiti og hlutverk 1. gr. Sjóðurinn heitir Vestnorrænn höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. 2. gr. Hlutverk sjóðsins

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra . Forsjárnefnd Dögg Pálsdóttir Oddný Vilhjálmsdóttir Ólafur Þ. Stephensen Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra.......... Júní 1999 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 1 Inngangur... 3 Samningur Sameinuðu þjóðanna

Læs mere

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar Efnisyfirlit. 1.0 Inngangur... 3 1.1 Almennt... 3 1.2 Afmörkun ritgerðarefnis og umfjöllunarefni... 4 1.3 Fræðikerfi lögfræðinnar... 6 2.0 Umhverfisvernd... 8 2.1 Almennt... 8 2.2 Réttarheimildir... 9

Læs mere

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Útgefandi: Samtök fjármálafyrirtækja Hönnun: Grafík - Hönnun & framleiðsla

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir

Saman gegn sóun. Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir Saman gegn sóun Drög að almennri stefnu um úrgangsforvarnir 2015-2026 Stefna umhverfis og auðlindaráðherra til næstu 12 ára. Níu áhersluflokkar í brennidepli. Áhersla lögð á nægjusemi, að nýta betur og

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2 Ásmundur G. Vilhjálmsson lömaður Skiptin á skattlaninarréttinum milli heimilisfestarlands o keldulands 1 ) 2 183 1 Hutakið kelduland er hér notað yfir það sem á öðrum Norðurlöndum er kallað kildeland en

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA Agnes Eir Önundardóttir 2013 BA í lögfræði Höfundur: Agnes Eir Önundardóttir Kennitala: 140689-3359 Leiðbeinandi: Svala Ísfeld Ólafsdóttir dósent Lagadeild

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Félag löggiltra endurskobenda Reykjavík 25. apríl 2005 Tilv. FLE 19-2005 Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd c/o Stefán Árni Auðólfsson, nefndarritari

Læs mere

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 Skammstafanir sænsku ehfl. aktiebolagslag nr. 551/2005 norsku ehfl. lov om allmennaksjeselskaper nr. 45/1997

Læs mere

Forkaupsréttarsniðganga

Forkaupsréttarsniðganga Forkaupsréttarsniðganga Þorvaldur Hauksson og Helgi Áss Grétarsson Lögfræðideild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XVI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2015 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk.

U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. U n d e r v i s n i n g s p l a n i d a n s k 2 0 3 Gem denne plan! Her er mange nyttige oplysninger til dig om dit studie i dansk. Lærer: Jette Dige Pedersen Undervisningsmateriale: 1. Danmarks mosaik

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s

Klart språk i Norden. Islandsk klarsprog som forskningsområde. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Islandsk klarsprog som forskningsområde Ari Páll Kristinsson Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 41-44 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive

Læs mere

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál]

sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] sþ. 52. Tillaga til þingsályktunar [52. mál] um mótmæli gegn kjarnorkuendurvinnslustöðinni í Dounreay. Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Kristín Einarsdóttir, Árni Gunnarsson, Júlíus Sólnes, Páll Pétursson,

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda Meðlagskerfi Norðurlanda Guðný Björk Eydal Hrefna Friðriksdóttir Félagsráðgjafardeild Ritstjóri: Halldór S. Guðmundsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein

Læs mere

Erindi nr. Þ / Grant Thomton

Erindi nr. Þ / Grant Thomton Löggiltir endurskoðendur - skattasvið A iþm gi. Erindi nr. Þ / Grant Thomton kom udagur 2S.v. 2005" w ant i nornton Alþingi B.t. Efnahags- og viðskiptanefndar Kirkjustræti 2 150 Reykjavík Reykjavík, 25.

Læs mere

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Inga Helga Sveinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kristín Benediktsdóttir hdl. September

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund,

Læs mere

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur

RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RLR Alþingi Erindi nr. Þ PO / )!7/ komudagur RANNSÓKNARLÖGREGLA RÍKISINS Auöbrekka 6 Pósthólf 280 202 Kópavogur Slmi 554-4000 Fax 554-3865.ópavogi 15. mars 1996 BN/- Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA 2007-2016 TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN 11.8 Stoðþjónusta við 18 ára og eldri Starfsmarkmið 9, leið d STARF NEFNDAR UM NOTENDASTÝRÐA ÞJÓNUSTU ÁFANGASKÝRSLA

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 1 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti...

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti... EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 4 2. Réttarsvið nábýlisréttar... 6 2.1 Inntak eignaréttar og tengsl eignaréttar við nábýlisrétt... 6 2.2 Inntak nábýlisréttar... 8 2.2.1 Hugtakið fasteign í skilningi nábýlisréttar...

Læs mere

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson SAG 203 Nýir tímar Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta Verkefnasafn Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson Netútgáfa Mál og menning Reykjavík 2007 1 Nýir tímar. Saga Íslands og

Læs mere

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Afbrot barna Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hrefna Friðriksdóttir dósent

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju -BA ritgerð í lögfræði - Sævar Jens Hafberg Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson Apríl 2011 0 EFNISYFIRLIT

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur

TIL NEMANDA. Bók nr. Tekin í notkun. Skóli. Útlán: dags. Skil: dags. Nemandi/bekkur Grammik TIL NEMANDA fiessi bók er eign skólans flíns og flú hefur hana a láni. Bækur eru d rar og flví mikilvægt a fari sé vel me flær. Gættu fless vel a skrifa ekki í flessa bók. Bók nr. Skóli Tekin í

Læs mere

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna LÖGMANNABLAÐIÐ 12. árgangur I mars I 1/2006 EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna EFTA-dómstóllinn Jón Rúnar Pálsson: Heimsókn LMFÍ til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg 10 Guðjón Rúnarsson:

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014 SMIL b KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig b NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 5 Jagten på berømmelse...

Læs mere

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem.

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem. Veffang: www.snaefellingar.is Netfang: frettir snaefellingar.is SÉRRIT - 28. tbl. 23. árg. 11. ágúst 2016 Stykkishólms - Póstinum er dreift ókeypis í Stykkishólmi og Helgafellssveit og liggur frammi í

Læs mere

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 02.09.2015 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 LHM+ Vörunúmer: 7503 30771075 1.2 Viðeigandi

Læs mere

HEIMILDASKRÁ. Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind II: Saksbehandling. 5. útgáfa. Bergen 1992.

HEIMILDASKRÁ. Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind II: Saksbehandling. 5. útgáfa. Bergen 1992. HEIMILDASKRÁ Alþingistíðindi. Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind II: Saksbehandling. 5. útgáfa. Bergen 1992. Arvid Frihagen: Villfarelse og ugyldighet i forvaltningsretten. Osló 1966. Aslak Syse: Materielle

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir Leiðbeinandi: Unnur Edda Sveinsdóttir Desember 2014 Efnisyfirlit 1 Inngangur...

Læs mere

Merkingar matvæla Innihaldslýsingar, ofnæmis og óþolsvaldar. Jónína Þ. Stefánsdóttir Apríl 2011

Merkingar matvæla Innihaldslýsingar, ofnæmis og óþolsvaldar. Jónína Þ. Stefánsdóttir Apríl 2011 Merkingar matvæla Innihaldslýsingar, ofnæmis og óþolsvaldar Jónína Þ. Stefánsdóttir Apríl 2011 Reglugerð nr. 503/2005 um merkingu matvæla Markmið: að tryggja neytendum réttar og greinargóðar upplýsingar

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi

Skýrsla stjórnlaganefndar bindi Skýrsla stjórnlaganefndar 2011 2. bindi Útgefandi: Stjórnlaganefnd Ritstjóri: Guðrún Pétursdóttir Umsjón með útgáfu: Guðbjörg Eva H. Baldursdóttir Prófarkalestur: Hallfríður Helgadóttir Prentun og bókband:

Læs mere

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 02.09.2015 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 Auto JK Vörunúmer: 7503 30212560 1.2 Viðeigandi

Læs mere

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. útgáfa 08.05.2014 Öryggisblað (MSDS) Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 1.1 Vörukenni: Q8 Auto D VI Vörunúmer: 7503 436060 1.2 Viðeigandi

Læs mere

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Inngangur stefna ASÍ í húsnæðismálum... 2 Breytinga er þörf!... 3 Lýsing á einstökum þáttum danska húsnæðislánakerfisins... 7 Almenn lýsing... 7

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga Grunnnámskeið 2 Að vera í sveitarstjórn Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna Samband íslenskra sveitarfélaga 2011 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn - Að vera í sveitarstjórn Samband íslenskra sveitarfélaga

Læs mere

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Fríða Rós Valdimarsdóttir Jafnréttisstofa Borgum 600 Akureyri tel: 460 6200 fax: 460 6201 email: jafnretti@jafnretti.is www.jafnretti.is

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Casus mixtus cum culpa

Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson Casus mixtus cum culpa - BA ritgerð í lögfræði Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2012 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 3 2 Réttarsöguleg

Læs mere

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun SMART Kennsluleiðbeiningar 1 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Almennt um námsefnið... 3 Námsumhverfi... 3 Náms- og kennsluaðferðir.... 3 Hlustun... 4 Munnlegur þáttur... 4 Lestur... 4 Ritun... 4 Orðaforði...

Læs mere

Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir

Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir Lokaverkefni til B.Ed. -prófs Fjölgreindakenning Gardners og dönskukennsla Fræðileg umfjöllun og kennsluhugmyndir Erla Lárusdóttir 171263-5309 Kennaraháskóli Íslands Grunnskólabraut Maí 2007 Ágrip Í þessari

Læs mere

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild

Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Tímarit um raunvísindi og stærðfræði 2. árg. 2. hefti 2004 raust.is/2004/2/03 Þegar Lærði skólinn í Reykjavík varð að máladeild Kristín Bjarnadóttir Kennaraháskóla Íslands Vefútgáfa: 30. desember 2004

Læs mere

Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika

Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika Lokaverkefni til B.Ed. -prófs Verk í höndum - um gildi list- og verkgreina fyrir börn með náms- og hegðunarörðugleika Berglind Sigurgeirsdóttir 171079-4549 Narfi Ísak Geirsson 170381-4329 Kennaraháskóli

Læs mere

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. ánasjóður íslenskra námsmanna I. Kafli Lánshæft nám 1.1. Almennt. Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi.

Læs mere

Hugað að klaustrinu í Þykkvabæ í Álftaveri

Hugað að klaustrinu í Þykkvabæ í Álftaveri Hugað að klaustrinu í Þykkvabæ í Álftaveri eftir Þorkel Jóhannesson & Óttar Kjartansson Inngangur Klaustur er komið úr latínu, claustrum, og merkir nánast innilokaðan stað ætlaðan til tilbeiðslu. Klaustur

Læs mere

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar BA-ritgerð í lögfræði Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar Leifur Valentín Gunnarsson Leiðbeinandi: Arnaldur Hjartarson Júní 2015 BA-ritgerð

Læs mere

Már Jónsson. Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld

Már Jónsson. Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld Már Jónsson Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld Í kaupmála hjónaefnanna Ketils Vermundssonar og Salvarar Jónsdóttur, sem gerður var í Efranesi í Borgarfirði árið 1655, birtist þaulhugsað kerfi sem byggði

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

Erindi nr. Þ 0nundur Ásgeirsson Kleifarvegi 12 kofívúct& zzur & *C 104 Reykjavík.

Erindi nr. Þ 0nundur Ásgeirsson Kleifarvegi 12 kofívúct& zzur & *C 104 Reykjavík. Alþfogi Erindi nr. Þ 0nundur Ásgeirsson Kleifarvegi 12 kofívúct& zzur & *C 104 Reykjavík. #í d Q UMSÖGN UM FRUMVARP TÍL LAGA um varnir gegn snjóflóðum og skriðuíollum. 256. mál. Þskj.487. Umhverfisráðherra

Læs mere