Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret."

Transkript

1 Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige aktiviteter. Denne Administration Information gælder ikke for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, idet der sendes særskilt brev til Københavns og Frederiksberg kommuner vedr. de tilsvarende ordninger i disse kommuner. Resumé KL skal gøre opmærksom på, at kommunen senest den 1. juli 2015 skal indbetale 77,6 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i perioden 1. januar juni Beløbet udgør samlet indbetaling af AKUT-bidrag, bidrag til Kompetencefond og Tryghedspulje, indsats om psykisk arbejdsmiljø samt bidrag til andre udviklingsmæssige aktiviteter (AUA) ADMINISTRATIV INFORMATION Den 11. juni 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/5 KL skal endvidere gøre opmærksom på, at kommunen pr. den 1. april 2015 skal afsætte 1,02 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i året 2015 til den lokale AKUT-ordning. Sagen Det fremgår af forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 samt de enkelte organisationsforlig, at der for perioden 1. april marts 2018 er aftalt nedenstående om kommunernes indbetaling til AKUT-fonden, indbetaling til Den Kommunale Kompetencefond og uddannelsesløft, indbetaling til udviklingsmæssige aktiviteter (AUA), Tryghedspuljen og Indsats om psykisk arbejdsmiljø samt afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning.

2 1. AKUT-bidrag Det er mellem parterne aftalt, at AKUT-bidraget pr. 1. april 2015 forhøjes fra 35,7 øre til 36,5 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime, at bidraget pr. 1. april 2016 yderligere forhøjes fra 36,5 øre til 37,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime og at bidraget pr. 1. april 2017 yderligere forhøjes fra 37,4 øre til 37,8 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime. Beregning og indbetaling af det halvårlige AKUT-beløb sker i overensstemmelse med følgende: - Optællingsperioden er de seneste 6 måneder umiddelbart forud for indbetalingstidspunktet. - Optælling af ATP-pligtige timer foretages løbende i de forskellige lønsystemer. - Indbetaling til AKUT-fonden foretages halvårligt og den pr. 1. april gældende bidragssats i det pågældende overenskomstår anvendes. 2. Bidrag til andre udviklingsmæssige aktiviteter (AUA) KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at der i hvert overenskomstår anvendes 51,744 mio. kr. til udviklingsmæssige aktiviteter. Dette beløb er omregnet til et ørebeløb på 13,2 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag én gang årligt pr. 1. juli 2015, pr. 1. juli 2016 og 1. juli KL og Forhandlingsfællesskabet samt organisationerne har aftalt, at der herudover anvendes et engangsbeløb af ATP-provenuet på i alt 3,774 mio. kr. til udviklingsmæssige aktiviteter. Beløbet er omregnet til et ørebeløb på 1,0 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag 1. juli Bidrag til Den Kommunale Kompetencefond og uddannelsesløft Midlerne til fondsområderne opkræves og indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag. Beløbet, der skal opkræves, er omregnet til et ørebeløb på 13,8 øre pr. ATPpligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag 1. juli Beløbene for den resterende periode er omregnet til et ørebeløb på hhv. 33,3 øre og 37,6 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag hhv. pr. 1. januar 2016 og pr. 1. januar KL og Forhandlingsfællesskabet har endvidere aftalt, at afsætte 20 mio. kr. årligt fra 1. april 2016 til Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Midlerne tilføres Kompetencefonden. Det svarer til 15 mio. kr. for de 9 måneder i perioden april december 2016 (9/12 * 20) og 25 mio. kr. for de 15 måne- 2

3 der i perioden januar 2017 marts 2018 (15/12 * 20). De forannævnte beløb er omregnet til et ørebeløb på hhv. 3,8 øre og 6,4 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag hhv. pr. 1. januar 2016 og pr. 1. januar Tryghedspuljen KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at videreføre Tryghedspuljen til 31. marts 2018 og at tilføre den et provenu på 26,243 mio. kr., der opstår i forbindelse med ændringerne i gruppelivsordningen bl.a. på grund af nedsættelse af præmien. Beløbet er omregnet til et ørebeløb på 6,7 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag 1. juli Indsats om psykisk arbejdsmiljø KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt en arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø og afsat 25 mio. kr. hertil. Beløbet er omregnet til et ørebeløb på 6,4 øre pr. ATP-pligtig time, der indbetales sammen med det almindelige AKUT-bidrag 1. juli Forbehold for evt. korrektioner Da der kan blive tale om mindre korrektioner til ovenstående elementer 2 5 kan der også blive tale om mindre ændringer i opkrævningerne i 2016 og Samlet indbetaling af AKUT-bidrag, AUA-bidrag, Kompetencefonden og uddannelsesløft, Tryghedspuljen samt indsats om psykisk arbejdsmiljø De samlede indbetalinger til AKUT-fonden, til andre udviklingsmæssige aktiviteter (AUA), Kompetencefonden, uddannelsesløft, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø i overenskomstperioden er jf. ovenstående som følger: til ) til ) til ) AKUT 36,5 36,5 37,4 AUA 13,2 + 1,0-13,2 Kompetencefond 13,8 33,3 + 3,8 - og uddannelsesløft Psykisk arbejdsmiljø 6,4 - - Tryghedspuljen 6,

4 Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt 77,6 73,6 50, til ) til ) til ) AKUT 37,4 37,8 37,8 AUA - 13,2 - Kompetencefond 37,6 + 6,4 - - og uddannelsesløft Psykisk arbejdsmiljø Tryghedspuljen Ørebeløb pr. ATP-pligtig arbejdstime i alt 81,4 51,0 37,8 Indbetalingerne foretages til: AKUT, c/o KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Reg.: 8072 Konto: Ved indbetaling pr. check bedes indbetalingen mærket AKUT. 7. Afsættelse af midler til lokal AKUT-ordning Det er mellem parterne aftalt, at der i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 afsættes et ørebeløb pr. ATP-pligtig time til lokale formål. Disse midler forbliver i kommunen i en lokal pulje. Kommunen skal således pr. 1. april 2015 afsætte 1,02 øre, pr. 1. april 2016 afsætte 1,05 øre og pr. 1. april 2017 afsætte 1,06 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår. Optællingsperioden er 1. januar til 30. juni i det pågældende år. De optalte ATP-pligtige timer ganges derefter med to, således at der afsættes midler 4

5 for hele året, selvom optællingsperioden kun udgøres af årets første seks måneder. Omkostningerne ved beregning af puljen samt oprettelsen og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune. Den lokale pulje anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-/SU-organ. De lokale parter i hver kommune skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt og evt. uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden. Hvis du vil vide mere Yderligere oplysninger kan findes i forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 16. februar 2015 samt Løn- og Personalenyt nr. 2015:2 af 16. februar Kontaktperson i KL Giver denne administrative information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Generelle Overenskomstforhandlinger, telefon eller pr. 5

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere