A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011

2

3 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til Hoved og nøgletal 10 Meddelelse fra Executive Board 13 Case: Ekspansion i vækstmarkeder 16 Gruppens forretningsområder 18 Segmentoversigt 20 Forretningsområder Maersk Liner Business 22 Maersk Oil 26 APM Terminals 30 Maersk Drilling 33 Maersk Supply Service 35 Maersk Tankers 36 Damco 37 Svitzer 39 Maersk FPSOs og Maersk LNG 40 Dansk Supermarked Gruppen 41 Odense Staalskibsværft Gruppen 42 Maersk Container Industry 42 Danske Bank A/S 42 Ro/Ro og relaterede aktiviteter 42 Ikke allokerede aktiviteter 43 Regnskabsberetning 44 Risikostyring 48 God selskabsledelse 51 Aktionærforhold 52 Bæredygtighed 55 Human resources 56 Teknologi og innovation 57 Ledelsespåtegning 58 De uafhængige revisorers påtegning 59 Ledelseshverv 60 Konsolideret regnskab 2011 Konsolideret resultatopgørelse 66 Konsolideret totalindkomstopgørelse 67 Konsolideret balance pr. 31. december 68 Konsolideret pengestrømsopgørelse 70 Konsolideret egenkapitalopgørelse 71 Noter til det konsoliderede regnskab 74 Virksomhedsoversigt 126 Definitioner 129 Selskabsmeddelelser A.P. Møller Mærsk A/S Regnskab 2011 Hoved og nøgletal 133 Resultatopgørelse 134 Totalindkomstopgørelse 135 Balance pr. 31. december 136 Pengestrømsopgørelse 138 Egenkapitalopgørelse 139 Noter til regnskabet 142 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

4 Om Maersk Årsrapport Om Mærsk A.P. Møller Mærsk Gruppen består af A.P. Møller Mærsk A/S og tilknyttede selskaber. Gruppen er repræsenteret globalt i 130 lande med omkring ansatte. Udover at være en af verdens største rederier, er Gruppen involveret i en lang række aktiviteter inden for energi, transport, offshore og detailhandel. Gruppen blev etableret i den danske by Svendborg i 1904 af hr. Arnold Peter Møller sammen med sin far, kaptajn Peter Mærsk Møller. Ved hr. Arnold Peter Møllers død i 1965 overtog hr. Mærsk McKinney Møller ledelsen af Gruppen. I 1993 trak han sig tilbage fra den daglige ledelse, og Gruppen er i dag ledet af hr. Nils Smedegaard Andersen, som blev den fjerde Group CEO og skibsreder i Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges har været en kerneværdi for Gruppen siden hr. A.P. Møller skrev det til hr. Mærsk McKinney Møller i 1946.

5 Sammenfatning Årsrapport Ledelsesberetning (tal for 2010 i parentes) Sammenfatning for Gruppen 2011 DKK mio. USD mio Ændring Ændring Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Resultat før finansielle poster Resultat før skat Årets resultat % 12% 15% 25% 8% 7% 36% % 8% 10% 32% 3% 3% 33% Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % 100% % 110% Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) 7,8% 12,7% 8,3% 12,2% Gruppens omsætning steg med 7% til USD 60,2 mia. (USD 56,1 mia.), positivt påvirket af højere oliepriser og containermængder men negativt påvirket af lavere containerfragtrater. Resultatet blev USD 3,4 mia. (USD 5,0 mia.), og var dermed i overensstemmelse med det senest udmeldte forventningsniveau på USD 3,13,5 mia., udtrykt 9. november Resultatet var negativt påvirket af lave containerfragtrater, især på ruterne mellem Asien og Europa, og positivt påvirket af avance fra salg af Netto Foodstores Limited, UK på USD 0,7 mia. Gruppens afkast af den investerede kapital (ROIC) var på 8,3% (12,2%). Maersk Liner Business havde et underskud på USD 0,6 mia. (overskud på USD 2,6 mia.) og et negativt ROIC på 3,4% (positivt med 15,3%). Det negative resultat skyldtes primært de lave rater på ruterne mellem Asien og Europa. Fragtraterne var i begyndelsen af året på et rimeligt niveau, men faldt i løbet af året på grund af tilgang af ny tonnage. Generelt var fragtraterne 8% lavere end i 2010, og dette, kombineret med 35% højere brændstofpriser, reducerede indtjeningen betydeligt. Antallet af fragtede containere steg med 11% til 8,1 mio. FFE, og Gruppen genvandt mere end den markedsandel, der blev tabt i Maersk Oil leverede et overskud på USD 2,1 mia. (USD 1,7 mia.) og et ROIC på 36,3% (32,6%), positivt påvirket af 39% højere oliepriser på gennemsnitlig USD 111 pr. tønde (USD 80 pr. tønde). Gruppens andel af olie og gasproduktionen faldt med 12%, svarende til tønder olie pr. dag ( tønder olie pr. dag), primært på grund af lavere produktionsandel i Qatar og lavere produktion i Danmark

6 MCC Qingdao Kina MCC Davao ankommer til Qingdao havnen i det nordlige Kina. Siden 2009 har MCC stået for håndteringen af alle Gruppens intraasien containerskibsfragtsaktiviteter. Selskabet har hovedkontor i Singapore, og med en flåde på mere end 60 skibe er MCC en af verdens største shortsea operatører.

7 Sammenfatning Årsrapport og Storbritannien. Det høje investeringsniveau fortsatte året ud, og Gruppen sikrede sig nye licenser i Norge, Storbritannien og i Den Mexicanske Golf og den høje efterforskningsaktivitet resulterede i nye fund. Ved årets slutning var Gruppen involveret i gennemførslen af fire store udviklingsprojekter i Storbritannien, Den Mexicanske Golf, Kasakhstan og Algeriet. APM Terminals leverede et overskud på USD 649 mio. (USD 793 mio.). Resultatet eksklusive salgsavancer og nedskrivninger var 24% højere end i Antallet af håndterede containere steg med 8% på sammenlignelig basis, og ROIC var 13,1% (16,0%). Det høje investeringsniveau fra foregående år fortsatte, og i løbet af 2011 sikrede APM Terminals yderligere nye investerings og udviklingsprojekter, primært i vækstmarkeder. Maersk Drilling leverede et overskud på USD 495 mio. (USD 399 mio.) og et ROIC på 12,7% (11,0%), positivt påvirket af højere dagsrater og bedre kontraktsdækning. Maersk Drilling indgik adskillige nye lange kontrakter og bestilte seks nye rigge til en kontraktpris USD 3,9 mia. Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 210 mio. (USD 201 mio.) og et ROIC på 11,3% (10,5%), positivt påvirket af højere aktivitetsniveau og forbedrede spotrater. Maersk Tankers oplevede svære markedsvilkår på grund af overkapacitet i de fleste tanksegmenter og fik et tab på USD 151 mio. (USD 118 mio.) og et negativt ROIC på 4,2% (3,4%). For at udnytte flåden bedre indgik Maersk Tankers i et VLCC poolsamarbejde som medoperatør. Svitzer oplevede en noget blandet udvikling i markedet og opnåede et lidt forbedret resultat på USD 133 mio. (USD 130 mio.). ROIC var 7,0% (7,2%). Maersk FPSOs og Maersk LNG leverede et overskud på USD 8 mio. (tab på USD 242 mio.) og et ROIC på 0,3% (negativt med 8,0%), negativt påvirket af nettonedskrivninger på USD 159 mio. Der blev indgået aftale om salg af Maersk LNG for USD 1,4 mia. Salget forventes gennemført i 1. kvartal Detailhandel leverede et overskud på DKK 5,3 mia. (DKK 2,2 mia.) og et ROIC på 34,7% (15,4%), positivt påvirket af avance fra salg af Netto Foodstores Limited, UK på DKK 3,8 mia., svarende til USD 0,7 mia. Salget blev gennemført i april Pengestrøm fra driftsaktiviteter var på USD 7,3 mia. (USD 10,1 mia.), mens pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var på USD 9,8 mia. (USD 4,6 mia.). Gruppens frie pengestrøm var negativ med USD 2,5 mia. (positiv med USD 5,5 mia.). Med en egenkapitalandel på 51,4% (51,5%), en nettorentebærende gæld på USD 15,3 mia. (USD 12,4 mia.) og en likviditetsreserve på USD 11,3 mia. (USD 14,5 mia.) er Gruppen velforberedt og besluttet på at føre sine langsigtede vækstambitioner ud i livet og handle på de muligheder, der opstår i markederne inden for kerneforretningerne, uanset at der for øjeblikket er uro på finansmarkederne. Kvartalstal Kvartalstal for Gruppen for 2011 og 2010 er tilgængelige på Damco fortsatte med at vokse og justerede sin portefølje. Med købet af NTS International Transport Services i Kina har Damco øget sit serviceudbud betragteligt inden for luftfragt. Resultatet blev et overskud på USD 65 mio. (USD 44 mio.), og ROIC var 25,8% (22,2%).

8 Forventninger til 2012 Årsrapport Forventninger til 2012 A.P. Møller Mærsk Gruppen forventer et positivt resultat, der er lavere end 2011resultatet. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer forventes at være på samme niveau som i 2011, mens pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge resultatudviklingen. Maersk Drilling har tæt på fuld kontraktsdækning på attraktive rater i 2012 og forventer et resultat på niveau med Maersk Supply Service forventer et resultat på niveau med 2011 med en tredjedel af tilgængelige skibsdage endnu ikke kontraheret. Maersk Oil forventer et resultat betydeligt under 2011 resultatet baseret på en forventet nedgang i produktionsandelen på 20% til et niveau omkring tønder olie pr. dag ved en oliepris på USD 105 pr. tønde. Produktionsnedgangen skyldes hovedsagligt en lavere produktionsandel i Qatar, samt en naturlig modning af felterne i Nordsøen. Overdragelsen af 20% ejerskab af DUC til Nordsøfonden medio 2012 vil reducere Gruppens produktionsandel i Danmark, men vil ikke have nogen indflydelse på nettoresultatet. Efterforskningsomkostninger forventes at blive over USD 1 mia. Det samlede resultat fra alle andre aktiviteter forventes at være på niveau med 2011 eksklusive salgsavancer og nedskrivninger. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2012, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på forventet indtjeningsniveau og alt andet lige er følsomheder for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel: Maersk Liner Business forventer et negativt resultat i 2012 som konsekvens af overkapacitet. Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at vokse med 46% i 2012, lavere på Asien Europa ruterne, men understøttet af højere vækst på de nord og sydgående ruter. APM Terminals forventer et resultat over 2011 samt højere vækst end markedet understøttet af mængder fra nye terminaler. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,2 mia. Bunker +/ 10 USD/tønde /+ USD 0,1 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,9 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia.

9 Maersk Oil Dunga feltet Kasakhstan Maersk Oil s Dunga felt i Kasakhstan gennemgår en større udbygning, herunder boringen af omkring 200 nye oliebrønde samt en opgradering af faciliteterne, som vil mere end tredoble produktionen fra feltet. De nye brønde forventes at gå i produktion i 2012.

10 Hoved og nøgletal Årsrapport Beløb i DKK mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 7,8% 9,0% 51,4% ,7% 16,0% 51,5% ,3% 3,5% 46,0% ,9% 11,6% 46,2% ,3% 13,1% 44,7%

11 Hoved og nøgletal Årsrapport Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,3% 9,6% 51,4% ,2% 15,4% 51,5% ,3% 3,4% 46,0% ,1% 11,8% 46,2% ,1% 12,9% 44,7% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved årets udgang 5,35 5,75 5,62 5,61 5,36 5,19 5,09 5,28 5,44 5,08 Maersk Liner Business Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 8, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion (tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag) Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere (målt i mio. TEU vægtet med ejerandel) 33,5 31,5 30,9 33,3 31,0

12 Executive Board fungerer som A.P. Møller Mærsks daglige ledelse og består af: Nils Smedegaard Andersen (Group CEO) Trond Westlie Kim Fejfer Søren Skou Claus V. Hemmingsen Jakob Thomasen

13 Meddelelse fra Executive Board Årsrapport A.P. Møller Mærsk Gruppen Meddelelse fra Executive Board Gruppen leverede et acceptabelt resultat for 2011 givet markedsforholdene i container shipping. Mens Maersk Line gav underskud, leverede de fleste andre forretningsaktiviteter et godt afkast, og Gruppen foretog betydningsfulde investeringer i langsigtet vækst. Indtjeningen lå under 2010, og afkastet af den investerede kapital (ROIC) levede ikke op til Gruppens ambitioner på 10% over en industricyklus på grund af overkapacitet i containershippingmarkedet. Eksekvering af prioriteter Gruppen eksekverede godt på sine prioriteter for Kundefokus blev forstærket i hele Gruppen, og forretningsenhederne tog en række initiativer til at hæve serviceniveauet yderligere over for kunderne. En transformation af Maersk Oil blev igangsat, hvilket foreløbigt har ført til større gennemsigtighed og en mere effektiv organisation. Transformationen og initiativerne fortsætter i Vind igen prioriteten blev gennemført i hele Gruppen i form af besparelser og andre tiltag til forbedring af lønsomhed og justering af porteføljer, alt sammen for at imødegå virkningen af et forværret økonomisk klima. Aftale om salg af Maersk LNG blev indgået og forventes gennemført i 1. kvartal Endvidere ekspanderede Gruppen sine kerneforretningers positioner i vækstmarkeder, hvor den økonomiske vækst fortsatte på et højt niveau. Investering i langsigtet vækst Gruppen vurderer, at den globale efterspørgsel på shipping samt olie og gas fortsat vil vokse, og Gruppen vil derfor fortsat investere inden for disse forretninger. Maersk Oil investerede USD 4,8 mia. i efterforskning og udbygning af sin portefølje af licenser. Desuden udviklede Maersk Oil sin portefølje via nye fund, udviklingsplaner og udbygning af eksisterende udviklingsplaner. Gruppens ambition er at opnå en olieproduktion på tønder pr. dag fra de tønder pr. dag, der blev opnået i Maersk Oils andel af olieproduktionen vil falde i 2012 og 2013, før udviklingen af nye felter vil stabilisere andelen af produktionen i 2014 og trinvist øge andelen af produktionen mod målet. Maersk Line forbedrede og udvidede sine servicetilbud, ikke mindst via introduktion af det nye Daily Maerskprodukt på Asien Europa ruterne, et produkt som sætter nye standarder for industrien. WAFMAX og SAMMAXskibene med høj kølecontainerkapacitet målrettet vestafrikanske og sydamerikanske ruter, blev introduceret, hvilket yderligere styrker Maersk Lines konkurrencemæssige forspring på kølecontainermarkedet. Maersk Line erobrede markedsandele på de fleste ruter understøttet af 16% vækst i sin flåde. Maersk Line indgik nybygningskontrakt på 20 nye skibe, hver med en kapacitet på TEU, til levering fra medio 2013 til medio På grund af skibenes størrelse og effektivitet kan de opnå lavere enhedsomkostninger samt branchens bedste performance, når det gælder miljø. Konkurrencen er fortsat hård som følge af overkapacitet og en fragmenteret industri, hvilket giver behov for konsolidering, reduktion af kapacitet og mere stabile rater på et bæredygtigt niveau. I slutningen af 2011 fandt enkelte operationelle konsolideringer sted, men Maersk Line fastholder, at der er brug

14 Meddelelse fra Executive Board Årsrapport for yderligere tiltag før container shipping industrien kan levere et tilfredsstillende afkast til aktionærerne. Maersk Line er tilfreds med og vil forsvare sin nuværende markedsandel, som sikrer tilstrækkelig stordriftsfordel til at levere et optimalt produkt til kunderne. Ved at fokusere på lønsom drift frem for vækst i markedsandele, vil Maersk Line tage en række initiativer for at genoprette fragtraterne fra det nuværende tabsgivende niveau. Mere specifikt vil Maersk Line optimere sin prispolitik og tilpasse kapaciteten for at forbedre markedsbalancen. Oplægningsplaner er igangsat, super slow steaming vil i større omfang blive implementeret, og Maersk Line vil investere for at vokse med markedet. APM Terminals fortsatte sin ekspansion og vandt markedsandele, da både nye og eksisterende terminaler blev føjet til porteføljen, primært i vækstmarkeder som Georgien, Peru og Costa Rica. Indtjeningen blev også yderligere forbedret. Den langsigtede ambition for APM Terminals er at blive verdens førende havneoperatør samt at blive en mere markant bidragsyder til Gruppens resultat via nye projekter i vækstmarkeder og optimering af eksisterende terminaler samt udvikling af værdiskabende tilbud til kunder og myndigheder. Maersk Drilling investerede yderligere i ultra dybtvands og ultra harsh segmenterne, hvor efterspørgslen på højtydende rigge fortsat er stærk. Maersk Drilling vil udvide den nuværende flåde betydeligt med jackup og flydende rigge, fortrinsvis via nybygninger. I 2011 bestilte Maersk Drilling seks nye rigge, en investering på i alt USD 3,9 mia. Der er sikret kontrakter for to af de nye ultra harsh jackup rigge. Forbedret performance Gruppens aktiviteter leverede førende eller forbedrede afkast i forhold til deres konkurrenter i industrierne. Performanceforbedringerne vil fortsætte med en målsætning om, at afkast skal ligge i øverste kvartil for alle forretningsenheder. Prioriteter for 2012 Executive Board har fastlagt to overordnede prioriteter for Gruppen i 2012: At skabe vindervirksomheder og Vækstmarkeder. fokus på prissætning og konkurrenceevne, og Maersk Line vil forsøge at nyde godt af sin styrkede position inden for pålidelighed og kundetilfredshed. Omkostningsreduktioner vil fortsætte. Shippingmarkederne var vanskelige i 2011 og vil fortsat være det i nogen tid fremover. Derfor, og på grund af de væsentlige investeringer, der blev foretaget i 2011, vil Gruppens vækstambitioner i shippingsegmenterne være på et lavere niveau i Maersk Oil vil fortsætte med at investere i og vurdere efterforskningsaktiviteter for at sikre udbygning og potentiale. Det har høj prioritet for Gruppen at vende den faldende produktion og sikre støt vækst mod en fast produktionsandel på tønder pr. dag. Det forstærkede fokus på kunderne vil fortsætte i alle aktiviteter. Gruppen vil prioritere yderligere investeringer i udvalgte vækstmarkeder og styrke sit forhold til myndigheder, vigtige virksomhedspartnere og kunder. Rekruttering og andre HRaktiviteter i disse lande vil også blive udbygget, alt sammen med henblik på at etablere et solidt fundament for langsigtet ekspansion. Finansiel fleksibilitet De fundamentale finansielle forudsætninger for at føre Gruppens vækstambitioner ud i livet er på plads og finansieringspositionen fortsætter med at være stærk uden større refinansieringsrisiko i de kommende år. Gruppen vil fortsat udvide sin finansieringsbase via markedet for virksomhedsobligationer, når vilkårene er attraktive. Dette giver Gruppen styrke til at fortsætte vækststrategien og handle på de muligheder, der opstår som følge af de nuværende markedsvilkår. En styrket position Gruppen står derfor meget stærkere i dag end før krisen i Finansiel styrke, konkurrenceevne, kundefokus, produkter og service er blevet forbedret, og en række andre forbedringsinitiativer er blevet gennemført. I 2012 vil Gruppen imødekomme udfordringer og muligheder fra en styrket position. Målet for Maersk Line er at genvinde det momentum, der blev opnået under finanskrisen. Der vil være særligt

15 Maersk Drilling Liberia Vestafrika Semisubmersible riggen Mærsk Deliverer er klar til boreoperation på vanddybder på op til meter ud for Liberias kyst i Vestafrika. Eftersom let tilgængelig olie er sjælden udvider Maersk Drilling sin avancerede flåde med rigge og boreskibe til ultra dybt vand for at kunne nå de svært tilgængelige reserver.

16 Vækstmarkeder Årsrapport Case Ekspansion i vækstmarkeder Gruppen ser et stort forretningspotentiale i vækstmarkederne i Sydøstasien, Afrika, Latinamerika og Centralog Østeuropa. Disse markeder er i økonomisk vækst, og rentabiliteten er høj. I 2011 udgjorde Gruppens omsætning i vækstmarkeder 33% af den samlede omsætning, men på grund af stærkere indtjening resulterede denne omsætning i 53% af Gruppens samlede overskud. Stigende behov for transport og energi Råstoffer og lave lønomkostninger er nøglefaktorer i den rivende vækst i disse markeder. Og et højere uddannelsesniveau skubber nu yderligere på udviklingen af erhvervslivet, mens den stigende velstand skaber en større middelklasse med højere forbrug af såvel energi som forbrugsgoder. Kina ventes for eksempel at blive verdens største marked for luksusvarer i løbet af Globale handelstal bekræfter tendensen. Importen til Asien er steget væsentligt gennem de seneste år, på grund af større efterspørgsel på råvarer, importeret frugt m.v. Dette øgede efterspørgslen på kølecontainertransport som f.eks. Gruppens WAFMAX og SAMMAXskibe til de vestafrikanske og sydamerikanske ruter. Mængderne på disse markeder forventes at stige med yderligere 10% årligt i de kommende år. Gruppen vil fortsat investere kraftigt i olie og gas for at drage fordel af den øgede efterspørgsel på energi i vækstmarkederne. Ligeledes investerer Gruppen i havneterminaler og infrastruktur for at lette det stigende pres på Seneste investeringer og tiltag i vækstmarkeder Poti Terminal, Georgien Callao Terminal, Peru Moin Terminal, Costa Rica Santos Terminal, Brasilien Monrovia Terminal, Liberia Cai Mep Terminal, Vietnam Aqaba Terminal, Jordan Introduktion af WAFMAX og SAMMAX skibe Introduktion af direkte forbindelse mellem MexicoEuropa og MarokkoRusland Olielicenser offshore, Brasilien Chissonga olielicens, Angola To års borekontrakt, Angola Opstart af Peregrino FPSO, Brasilien Køb af NTS International Transport Services, Kina = Vækstmarkeder

17 Vækstmarkeder Årsrapport knudepunkter for transport. APM Terminals strategi er således stærkt fokuseret på ekspansion i vækstmarkederne, hvor virksomheden allerede har et godt fodfæste. Løsning på flaskehalsproblemer Et konkret eksempel på, hvordan Gruppen løser flaskehalsproblemer og vokser i takt med den lokale økonomi, er Apapaterminalen i Lagos, Nigeria. Halvdelen af landets eksport går gennem Apapanåleøjet, og IMF forudser, at den nigerianske økonomi vil vokse med en årlig rate på 6,4% i Udvidelse af forretningen i vækstmarkeder 33% Omsætning 53% Resultat APM Terminals overtog driften af Apapa i Dengang tog det gennemsnitlige anløb for et containerskib 20 dage. Nu tager det en dag. Dette sparer trængselsgebyrer, og landmænd drager fordel af effektive måder at eksportere deres produkter, hvilket giver et incitament til at udvikle landbruget i området. APM Terminals har investeret i infrastruktur i og omkring terminalen og tilbyder lokalansatte både uddannelse og arbejdserfaring. Virksomheden har endvidere udviklet administrative systemer, der bidrager til at nedbringe korruption. Stor interesse fra myndigheder Mange vækstmarkeder, som Nigeria, har ikke den nødvendige kapacitet i deres containerterminaler til at kunne håndtere voksende mængder gods, og APM Terminals forventer, at mængderne på disse markeder vil stige med yderligere 10% årligt i de kommende år. Vækstpotentiale Udviklede markeder Vækstmarkeder Kilde: Global Insights Gennemsnit p.a. 5,4% ( ) Gennemsnit p.a. 2,2% ( ) Omsætnings og resultatandel fra vækstmarkeder Myndigheder forsøger blandt andet at løse dette problem ved at privatisere havne og tilbyde landområder til nye havneterminaler, noget APM Terminals nyder godt af. Siden 2007 har APM Terminals fordoblet sin omsætning til USD 4,7 mia., og virksomhedens appetit for nye projekter er langt fra mættet. Omkring 70% (stigende til 80% i 2015) af investeringerne og 84% af overskuddet kommer fra vækstmarkeder. Mulighederne overstiger langt de tilknyttede risici. En fordel i erfaring Gruppen søger at udnytte fordelene ved sin globale tilstedeværelse, lange historie (Gruppens første skib anløb i Brasilien så tidligt som i 1913) og stærke lokale netværk til at udbygge forretningen i værksmarkederne. Endvidere kan Gruppens brede portefølje af virksomheder og services levere, hvad mange vækstmarkeder har brug for til yderligere at udvikle deres økonomier. Gruppen er opmærksom på det faktum, at det også indebærer risici at operere i vækstmarkeder. Derfor spredes investeringerne bevidst for at reducere disse risici, men den grundlæggende antagelse er, at mulighederne i disse markeder langt overstiger de tilknyttede risici.

18 Gruppens forretningsområder Årsrapport Gruppens forretningsområder A.P. Møller Mærsk Gruppen omfatter i alt ca selskaber. På siderne er anført væsentlige selskaber, hvor A.P. Møller Mærsk Gruppen har tilstedeværelse. En mere omfattende liste af selskaber er tilgængelig på A.P. Møller Mærsk Gruppen Investeret kapital USD mio. ROIC % 2011 ROIC % ,3 12,2 Omsætningsandel 40% Maersk Line, Safmarine, MCC og Seago Line Global containerfart Side 22 35% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,4 ROIC % ,3 Omsætningsandel 20% Maersk Oil Olie og gasproduktion samt efterforskningsaktiviteter Side 26 12% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,3 ROIC % ,6 Omsætningsandel 7% Investeret kapitalandel Omsætningsandel 3% Investeret kapitalandel Omsætningsandel 1% 10% 8% 3% Investeret kapitalandel APM Terminals Containerterminalaktiviteter, indlandstransport, containerdepoter og reparation af containere m.v. Investeret kapital USD mio. Maersk Drilling Offshore boreaktiviteter samt operation af landrigge gennem 50% ejerskab af Egyptian Drilling Company Investeret kapital USD mio Maersk Supply Service Forsyningsskibsaktivitet med ankerhånd terings og platform supplyskibe m.v. Investeret kapital USD mio ROIC % ,1 ROIC % ,7 ROIC % ,3 Side 30 ROIC % ,0 Side 33 ROIC % ,0 Side 35 ROIC % ,5

19 Gruppens forretningsområder Årsrapport Omsætningsandel 2% Maersk Tankers Tankskibstransport af råolie, olieprodukter og gas Side 36 7% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,2 ROIC % ,4 Omsætningsandel 4% Damco Logistik og forwarding aktiviteter Side 37 1% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio. 317 ROIC % ,8 ROIC % ,2 Omsætningsandel 2% Svitzer Bugser og bjærgningsaktivitet m.v. Side 39 4% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,0 ROIC % ,2 Omsætningsandel 1% Maersk FPSOs og Maersk LNG Flydende olie og gasproduktionsenheder og transport af naturgas Side 40 5% Investeret kapitalandel Investeret kapital USD mio ROIC % ,3 ROIC % ,0 Omsætningsandel 16% 5% Investeret kapitalandel Dansk Supermarked Gruppen Supermarkeder (Føtex og Bilka), stormagasiner (F. Salling) og discountbutikker (Netto) m.v. Investeret kapital USD mio ROIC % ,8 Side 41 ROIC % ,8 Omsætningsandel 4% 10% Investeret kapitalandel Odense Staalskibsværft Gruppen, Side 42 20% ejerandel i Danske Bank A/S (associeret virksomhed), Maersk Container Industry, Ro/Ro og relaterede aktiviteter og øvrige Investeret kapital USD mio ROIC % ,5 ROIC % ,7

20 Segmentoversigt Årsrapport Segmentoversigt DKK mio. USD mio Omsætning Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter (Maersk Oil Trading) Elimineringer I alt Resultat Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer Ophørte aktiviteter, efter eliminering I alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Containeraktiviteter Olie og gasaktiviteter Terminalaktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Detailhandel Andre virksomheder Rapporteringspligtige segmenter i alt Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer I alt

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 CVR nr. 22756214 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2011 3 Sammenfatning for Gruppen

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 2. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første 6 måneder

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2011 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2011 4 Gruppens investeringer og fremtidige udvikling 5 Hoved

Læs mere

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september DKK mio. USD mio. (urevideret) 2009 2008 Ændring 2009 2008 Ændring Nettoomsætning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio.

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio. P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts DKK mio. (Urevideret) Nettoomsætning 62.970 71.844 11.024 14.444 Resultat før af-

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 10. november 2010 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2009) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2013 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen for 2. kvartal 2013 3 Forventninger til 2013 5

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2010 4 Hoved- og nøgletal 5 Kommentar til hovedtal 7 Segmentoversigt 8

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2007 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Forventninger til 2008 5 Den økonomiske og politiske situation 6 A.P.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 INDHOLD Side A.P.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 For at gøre årsrapporten mere overskuelig og brugervenlig har A.P. Møller Mærsk Gruppen valgt at offentliggøre en koncernårs rapport, som ikke indeholder årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 1. kvartal CVR nr. 22756214 Delårsrapport 1. kvartal A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 1. kvartal Forventninger til Hoved-

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side Sammenfatning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 9 Resultat for 2009 12 Forventninger

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig!

Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! Havnekonference 2012 Dato: 28 Marts 2012 Frederik Smidth, CTO of Maersk Drilling Hvorfor vælge en havn i Danmark? - Fordi det kan betale sig! 1. Olie & gas industrien 2. Maersk Drilling kort fortalt 3.

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008

A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214. Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar september 2008

Delårsrapport for 1. januar september 2008 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I de mellemliggende

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S 2005 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere