NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVOZYMES RAPPORTEN 2011"

Transkript

1 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport kan opleves og downloades på

2 INDHOLD BERETNING BESTYRELSEN HAR ORDET... 4 HOVED- OG NØGLETAL... 6 VIRKSOMHEDSPROFIL... 8 SALG OG MARKEDER FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE NOVOZYMES-AKTIEN MÅL OG FORVENTNINGER DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET STRATEGI OG LANGSIGTEDE MÅL FORVENTNINGER TIL LEDELSE LEDELSE CORPORATE GOVERNANCE RISIKOSTYRING RISIKOFAKTORER REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE TOTALINDKOMSTOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE OG FINANSIELLE RESERVER MILJØ- OG SOCIALE DATA NOTER VIRKSOMHEDER I NOVOZYMES KONCERNEN PÅTEGNINGER REGNSKAB FOR MODERSELSKABET NOVOZYMES A/S NOVOZYMES RAPPORTEN

3 BERETNING NOVOZYMES RAPPORTEN

4 BESTYRELSEN HAR ORDET: INNOVATION ER NØGLEN TIL EN VERDEN I EVIG FORANDRING 2011 var et begivenhedsrigt år for Novozymes, og det var igen udfordrende forudsætninger at drive forretning under. Men med vores fortsatte fokus på innovation kunne vi udnytte vores teknologiske platform og forbedre vores resultater inden for salg, indtjening og bæredygtighed. Det er en stor udfordring at levere løsninger baseret på innovation. Det kræver indsigt i og dyb forståelse for kundernes og andre interessenters behov og krav. Det kræver også tæt samarbejde og veletablerede systemer og strukturer, der kan understøtte den krævende opgave. Det arbejder vi med hver dag i Novozymes sammen med kunder i mere end 40 forskellige industrier over hele verden. Nøglen til succes er vores evne til hele tiden at forbedre alle aspekter af denne komplekse, globale og vidt forgrenede proces. Ved at udnytte vores enestående teknologiske platform og mestre innovationsprocessen kan vi skabe øgede indtjeningsmuligheder og gøre forretningen mere effektiv og verden mere bæredygtig. Således kan vi nå de kortsigtede mål, samtidig med at vi fastholder fokus på den langsigtede værdiskabelse på trods af den omskiftelige verden, vi driver forretning i. Et begivenhedsrigt år Makroøkonomiske og geopolitiske emner dominerede overskrifterne i 2011 i en verden, der var præget af bekymringer over vækst, usikkerhed og volatilitet. Selv om Novozymes ikke var immun over for usikkerheden, lykkedes det os at øge salget med 8%. Vi opnåede ligeledes en overskudsgrad på lige over 22%, hvilket er pænt over vores langsigtede ambition. Produktivitetsforbedringerne fortsatte i 2011, og vores driftsmæssige fleksibilitet viste sit værd i form af vores evne til at opveje såvel øgede råvarepriser som lavere dollarkurs og negativ effekt af virksomhedsopkøb. På bæredygtighedsfronten gjorde Novozymes' produkter og løsninger det igen i 2011 muligt for kunderne at reducere deres miljømæssige fodaftryk. Kunderne sparede således ca. 45 mio. tons CO 2 -udledning i løbet af året svarende til ca. 3/4 af Danmarks samlede CO 2 -udledning ved at bruge vores løsninger i deres produkter og processer, og Novozymes nåede næsten alle mål for miljømæssig og social præstation. Investering i vækst Novozymes fortsatte i 2011 investeringerne i fremtidig vækst. Vi investerede 1,3 mia. kr. i nye produktionsanlæg, udstyr og immaterielle rettigheder, hovedsagelig relateret til opførelsen af vores nye enzymfabrik i USA og færdiggørelsen af vores hyaluronsyrefabrik i Kina. Vi investerede også 1,5 mia. kr. i udviklingen af vores globale forretning inden for bæredygtigt landbrug gennem opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience samt knap 150 mio. kr. i nye forsknings- og udviklingsprojekter og forretningsudvidende aktiviteter. Hvad angår konkurrencesituationen, fastholdt Novozymes en markedsandel på 47% af det globale marked for industrielle enzymer. Konkurrenternes markedsandele var stort set uforandrede, dog med den ændring, at vores største konkurrent, Danisco, blev købt af den amerikanske kemikoncern DuPont. Konkurrence holder os skarpe, og vi forventer, at Daniscos enzymforretning fortsat vil være en stærk konkurrent under det nye ejerskab. Højt værdsatte medarbejdere og nye bestyrelsesmedlemmer På verdensplan har vi en arbejdsstyrke på knap medarbejdere. Deres kompetencer og dedikerede indsats har gjort Novozymes til den virksomhed, den er i dag, og sådan vil det også være fremover. Vi bestræber os hele tiden på at sikre, at Novozymes agerer og vokser på en ansvarlig måde, og uanset den turbulens, der måtte være på de globale markeder, har vores ufravigelige forretningsetik altid topprioritet. I 2011 kom der tre nye ansigter i bestyrelsen: Lena Olving, viceadministrerende direktør og COO i Saab AB, Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesformand i Brdr. Hartmann A/S, og Jørgen Buhl Rasmussen, koncernchef i Carlsberg A/S. Udvælgelsen af de tre nye medlemmer er sket på 4

5 baggrund af den løbende vurdering af bestyrelsens kompetencer og har til formål at bygge en stærk bro mellem innovation og marked, da dette er altafgørende for Novozymes' succes. Belønning af aktionærer Igennem årene har Novozymes' teknologi medført en kraftig stigning i omsætning, indtjening og pengestrømme. I forventning om en fortsat pæn udvikling i pengestrømme er vi i stand til igen at øge afkastet til aktionærerne uden at forringe vores økonomiske strength. Vi planlægger at øge udbyttesatsen fra ca. 30% til ca. 35% over de næste 2-3 år, samtidig med at vi i 2012 påbegynder et toårigt aktietilbagekøbsprogram til en værdi af 2 mia. kr. I 2011 foretog vi et aktiesplit med henblik på dels at give de private aktionærer lettere adgang til aktien og dels at sikre aktiens likviditet. Det skal også bemærkes, at med en aktiekursstigning på 14% i årets løb genererede Novozymes et afkast til aktionærerne, der lå ca. 29 %-point over NASDAQ OMXC20-indekset. Innovation former fremtiden På basis af vores forventning om en salgsvækst på 7-11% og en overskudsgrad på 22-23% i 2012 i et økonomisk klima, som vi forudser vil være udfordrende har vi tillid til, at Novozymes fortsætter i rette spor. Med den usikkerhed, der hersker i dag, fastholder vi vores fokus på den langsigtede værdiskabelse uden dog at være naive; vi har respekt for det, der sker. Fleksibilitet og årvågenhed er vores bedste værktøjer til at klare eventuel modgang, og med vores fortsatte investeringer og medarbejdernes store indsats ser vi ingen hindringer for de langsigtede muligheder for Novozymes' unikke forretning. Januar 2012 Bestyrelsen Novozymes A/S 5

6 HOVED- OG NØGLETAL 6

7 Novozymes Koncernen Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger EBITDA Resultat af primær drift / EBIT Resultat af finansielle poster, netto 75 6 (67) (85) (96) Årets resultat Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Investeringer og pengestrømme (mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Nettoinvesteringer ekskl. opkøb Frie pengestrømme ekskl. opkøb og frasalg Opkøb af aktiviteter og virksomheder Frie pengestrømme (33) Nøgletal Salgsvækst, DKK % Salgsvækst, lokal valuta % Salgsvækst, organisk % Forsknings- og udviklingsomkostninger i procent af nettoomsætningen % 13,9 14,0 14,3 13,5 13,4 Bruttomargin % 56,2 55,7 55,6 53,5 53,1 EBITDA-margin % 29,7 28,8 26,7 25,3 26,5 Overskudsgrad (primær drift) % 22,3 21,8 20,0 18,5 19,9 Overskudsgrad (årets resultat) % 17,4 16,6 14,1 13,0 14,0 Effektiv skatteprocent % 24,3 24,0 26,3 25,2 24,8 Egenkapitalandel % 63,7 62,2 53,6 45,1 41,3 Egenkapitalens forrentning % 21,9 23,6 23,1 26,1 29,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill % 21,3 22,2 20,3 19,5 21,7 Afkast af investeret kapital (ROIC), ekskl. goodwill % 23,0 23,7 21,8 21,2 23,4 WACC efter skat % 4,5 5,6 7,0 7,4 8,1 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet* kr. 5,71 5,05 3,79 3,37 3,29 Udbytte pr. aktie (2011 foreslået)* kr. 1,90 1,60 1,15 1,05 1,00 * Omregnet for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Miljø- og socialdata Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i CO 2 -effektivitet (i forhold til 2005) % Reduktion i CO 2 -udledning gennem kundernes anvendelse af vores produkter Mio. tons Antal ansatte Antal Personaleomsætning % 8,3 7,5 6,7 11,3 9,0 Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 4,3 4,1 5,1 4,9 4,8 Medarbejdertilfredshed Score Udviklingsmuligheder Score

8 VIRKSOMHEDSPROFIL Novozymes' biologiske løsninger hjælper kunderne med at få mere ud af mindre. Vi er verdens førende i bioinnovation og driver forretning inden for industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Befolkningstallet stiger, og det medfører et større pres på naturens ressourcer. Derfor skal der innovation til, hvis vores grundlæggende behov fortsat skal kunne opfyldes. Novozymes' løsninger er en del af svaret. De anvendes til fremstilling af talrige produkter, hvor de forbedrer effektiviteten af industrielle processer ved at spare energi og råvarer og mindske spild. Resultatet er højere kvalitet, lavere omkostninger og mindre miljøbelastning for vores kunder. Alene i 2011 bidrog vores produkter på verdensplan til at mindske kundernes CO 2 -udledning med ca. 45 mio. tons og støttede således vores fælles ambition om at fremme bæredygtighed rundt om i verden. Verdens førende inden for industrielle enzymer Udvikling, produktion, distribution og salg af industrielle enzymer udgør vores største forretningssegment, Enzyme Business, som i 2011 stod for 90% af den samlede omsætning. BioBusiness, som udgjorde de resterende 10%, omfatter mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. Vi arbejder løbende på at udvide vores markeder ved at lancere innovative løsninger på eksisterende markeder samt udvikle helt nye anvendelser. Med en andel på 47% af det globale enzymmarked fastholdt Novozymes i 2011 sin position som verdens største og førende producent af industrielle enzymer. Det samlede salg var mio. kr. og resultat af primær drift mio. kr. Integration af bæredygtighed I kraft af vores teknologi er bæredygtighed en integreret del af vores løsninger. Det er blevet en konkurrencefordel for os, efterhånden som flere og flere kunder bruger bæredygtighed som konkurrenceparameter. Vi bestræber os på at være en transparent og ansvarlig virksomhed, hvor bæredygtighed er en integreret del af vores måde at arbejde på. Vores vision er at skabe den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår. Vi identificerer problemer og udfordringer, som er relevante for vores interessenter og virksomhed, gennem dialog med interessenterne og tilslutning til internationale aftaler og universelle værdier. Blandt andet har vi tilsluttet os FN's Global Compact, og vi støtter FN's Biodiversitetskonvention i bestræbelserne på at sætte en mere bæredygtig global dagsorden. Rethink Tomorrow Vi anvender vores ekspertise og bioteknologi til at udvikle nye, bæredygtige løsninger, ofte i samarbejde med kunderne. Over 20% af Novozymes' globale arbejdsstyrke arbejder med forskning og udvikling, og vi investerer ca. 14% af vores salg i forskning og udvikling rundt om i verden. På globalt plan har virksomheden knap medarbejdere i seks verdensdele. Vores løsninger er baseret på en enestående bioteknologisk platform, der giver industrier verden over et væld af muligheder. Mikrobielle teknikker, high-throughput-screening, proteinteknologi og gæringsteknologi er nogle af de redskaber, der danner grundlag for vores forretning. Med udgangspunkt i denne teknologiske platform og vores store indsigt i industrien samarbejder vi med kunder inden for en lang række områder og skaber derved morgendagens industrielle, biologiske løsninger. Vi har p.t. næsten tildelte patenter og patentansøgninger, hvilket viser, hvad der kan opnås, når naturen og teknologien arbejder sammen 8

9 Touch the World Vores vision, bærende forretningsidé, forpligtelse og værdier danner et sæt samlede retningslinjer, som vi kalder Touch the World. Vores vision: En fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og bedre levevilkår Vores bærende forretningsidé: Rethink Tomorrow Vores forpligtelse: Løbende forbedre vores finansielle, miljømæssige og sociale resultater for at drive verden mod bæredygtighed Vores værdier: o Hav modet til at gå forrest fordi du skaber fremtiden o Vis og vind tillid fordi intet er stærkere end gensidig tillid o Gå sammen for at skabe nyt fordi verden er fuld af gode ideer o Frigør passion fordi passion vækker drømme til live Over 700 produkter og 40 markeder over hele verden Novozymes' produkter sælges i hele verden og til en lang række industrier, herunder vaskemidler, bioenergi, føde- og drikkevarer, landbrug, biofarmaceutiske produkter, spildevand, tekstiler, papir og læder. Vaskemiddelenzymer anvendes i vid udstrækning til tøj- og maskinopvask og udgør en stor del af Novozymes' salg. Vores løsninger forbedrer vaskemidlernes ydeevne gennem bedre pletfjernelse, nænsom vask og generelt øget vaskeevne. Enzymer kan erstatte petrokemiske ingredienser, og på grund af deres enestående katalytiske virkning er enzymer særligt anvendelige i vaskemidler til vask ved lav temperatur og i koncentrerede produkter. Et af Novozymes' største fokusområder er enzymer, som kan omdanne stivelse (primært majs) og cellulose til forgærbare sukkerarter til biobrændstofindustrien. Biobrændstof er et vigtigt skridt på vejen mod at imødekomme den voksende efterspørgsel efter vedvarende energi. Enzymer bruges også i stor udstrækning i føde- og drikkevareindustrien til at forbedre kvaliteten af blandt andet brød, øl og vin og i foderindustrien til at forbedre fordøjeligheden og næringsværdien af dyrefoder. Desuden leverer Novozymes en række mikroorganismer til industriel anvendelse inden for rengøring, spildevandsbehandling og landbrug, mens vores biofarmaforretning har fokus på at forbedre medicinsk udstyr samt indgivelse og formulering af lægemidler ved hjælp af vores unikke rekombinante albumin- og hyaluronsyreteknologier. 9

10 SALG OG MARKEDER Novozymes' salg steg 8% i Vaskemiddelenzymer, føde- og drikkevareenzymer samt foderog andre tekniske enzymer var de største bidragydere til væksten. Biofarmaindustrien stod for den højeste organiske salgsvækst. Det samlede salg i 2011 var mio. kr., en stigning på 8% i forhold til sidste år. Valutakurserne påvirkede salget i negativ retning, og salget i lokal valuta steg 10%. Opkøb bidrog til væksten med ca. 3 %-point. Ifølge Novozymes' egne estimater steg den samlede markedsværdi af det globale marked for industrielle enzymer i 2011 til ca. 20 mia. kr. fra 19 mia. kr. i Der kom ingen nye større aktører på markedet i 2011, men DuPont overtog ejerskabet af Danisco. I forhold til 2010 blev Novozymes' samlede markedsandel fastholdt på ca. 47%. Markedsandelen var positivt påvirket af en svag stigning i markedsandel for foder- og fødevareenzymer og negativt påvirket af et svagt fald i markedsandel for enzymer til den amerikanske ethanolindustri. Enzyme Business Salget i Enzyme Business steg 6% i lokal valuta. Salget i danske kroner var mio. kr., en stigning på 4% i forhold til Salget af vaskemiddelenzymer, foder- og andre tekniske enzymer samt føde- og drikkevareenzymer var de største bidragydere til væksten i året. Vaskemiddelenzymer Salget af enzymer til vaskemidler steg 6% i både lokal valuta og danske kroner i forhold til Væksten skyldes den øgede penetration af enzymer i vaskemidler i alle prislag med henblik på at øge vaskeresultatet, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer. Salget af enzymer til vaskemidler til nye vækstmarkeder bidrog også markant til væksten i året. Føde- og drikkevareenzymer Salget af enzymer til føde- og drikkevarer steg 8% i lokal valuta og 6% i danske kroner i forhold til Højere efterspørgsel, især inden for specialfødevare-, stivelses- og alkoholindustrien, var de væsentligste bidragydere. Der var, som forventet, fortsat et mindre fald i salget af enzymer til bageriindustrien, mens nyligt lancerede produkter og koncepter til fremstilling af sunde fødevarer bidrog positivt til væksten gennem hele året. Bioenergienzymer Salget af enzymer til bioenergi steg 1% i lokal valuta og faldt 3% i danske kroner i forhold til Væksten i ethanolproduktionen i USA var faldende hen over året, hvilket også var tilfældet for Novozymes' salg af enzymer til bioenergi. Ethanolproduktionen i USA blev af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være 13,8-13,9 mia. gallon (knap 53 mia. liter) for 2011, hvilket er en stigning på 4-5% i forhold til Novozymes' relativt lavere vækst i salget af bioenergienzymer i forhold til den amerikanske volumenvækst i løbet af 2011 skyldes dels et lidt lavere indhold af enzymer pr. produceret gallon ethanol i hele industrien, eftersom ethanolproducenterne har optimeret deres processer, og dels udsving i de enkelte producenters ethanolproduktion i USA. Gunstige økonomiske forhold for iblanding af ethanol 10

11 samt eksport bidrog imidlertid til at fastholde væksten i den amerikanske ethanolproduktion i 2011 i forhold til Foder- og andre tekniske enzymer Salget af foder- og andre tekniske enzymer steg 9% i lokal valuta og 7% i danske kroner i forhold til Inden for foderområdet var der en meget positiv udvikling i salget af fytaseenzymer på et konkurrencepræget europæisk marked. I 3. kvartal lancerede Novozymes foderenzymet RONOZYME HiPhos, som p.t. er godkendt til det brasilianske marked, og som øger udnyttelsen af fosfat i svine- og fjerkræfoder. Dette produkt forventes godkendt til salg i Nordamerika og Europa i løbet af RONOZYME ProAct opnåede gode salgsresultater på det latinamerikanske og europæiske marked, og produktet blev også godkendt til salg i USA i midten af Salget af tekstilenzymer var under pres i året som følge af et fald i tekstilmarkedet samt den hårde konkurrence på de asiatiske markeder. En indsats på tværs af hele værdikæden Én måde at fremme bæredygtighed og øge vaskemiddelindustriens brug af enzymer på er at samle branchens nøgleaktører. Novozymes ønsker at bidrage til at gøre vaskemiddelindustrien til en af de første, der kan reducere miljøpåvirkningen drastisk gennem et produkts livscyklus uden at øge omkostningerne. Innovation og tekniske fremskridt er to væsentlige parametre til at opnå dette, men ingen kan klare den opgave alene. Virkeliggørelse af denne ambitiøse vision kræver, at alle led i værdikæden finder sammen, arbejder sammen og gentænker fremtiden. Det ved Novozymes, og derfor afholdt vi det første Copenhagen Detergent Sustainability Summit i Dette topmøde blev afholdt i forbindelse med COP15, FN's klimatopmøde, og bragte repræsentanter for en lang række af de største vaskemiddelproducenter, detailhandlere og ngo'er sammen med det formål at kickstarte arbejdet mod en mere bæredygtig og rentabel fremtid for industrien. På topmødet blev det konkluderet, at nøglen til at opnå reel fremgang er at udvide samarbejdet ikke bare op og ned gennem værdikæden, men også på tværs ved at inddrage producenter af en række andre råvarer som for eksempel kemikalier. Andet bæredygtighedstopmøde I december 2011 afholdt Novozymes det andet topmøde, som opfyldte løftet om bred deltagelse fra alle led i værdikæden. I indlæg og på møder drejede drøftelserne sig om to måder til at gøre tøjvask mere miljøvenlig: nye tekniske løsninger og ændringer i forbrugeradfærden. Talere fra Asda, P&G, Henkel, Unilever, BASF, AkzoNobel, Method, Whirlpool og Ecolab behandlede emner som forbrugertendenser, behovene i udviklingslande og på nye vækstmarkeder samt teknologier for kompakte vaskemidler og vask ved lav temperatur. Der blev også præsenteret resultater af en undersøgelse, der viser, at den faktabaserede tilgang til bæredygtighed, som de fleste virksomheder med rette anvender, ikke nødvendigvis er det, der får forbrugerne til at ændre adfærd. 11

12 De forhold, som forbrugernes behov udspringer af, er også en vigtig parameter. Undersøgelsen viste noget overraskende, at blandt andet sundhed og sikkerhed er af stigende vigtighed for forbrugerne på vækstmarkeder, hvorimod forbrugerne på udviklede markeder i høj grad stadig lader sig mest påvirke af traditionelle faktorer som pris- og tidsbesparelser. Mod grønnere vaskemidler Novozymes' enzymløsninger til vaskemiddelindustrien forbedrer vaskeresultaterne ved lav temperatur, gør det muligt at fremstille mere kompakte produkter og er biologisk nedbrydelige. Takket være enzymernes katalytiske virkning er de volumenmæssigt en meget lille ingrediens, som kan nedsætte behovet for oliebaserede ingredienser og kemikalier som for eksempel overfladeaktive stoffer og fosfater, der normalt udgør størstedelen af et vaskemiddel. Samspillet med andre led i værdikæden er vigtigt for Novozymes på flere måder. Først og fremmest kan vi positionere os som en nøglevirksomhed inden for teknologisk innovation i industrien. Ved at investere ressourcer i at samle alle led i værdikæden viser vi vores vilje til at investere i kundernes dagsorden og skabe forandringer. Det giver os også væsentligt input til brug for vores interne udviklingsprocesser og danner grundlag for udvikling af nye, forbedrede enzymløsninger til vores globale samarbejdspartnere. Gennem brancheorganisationer og nyskabende tekniske koalitioner arbejder parterne på tværs af industrien sammen om at producere vaskemidler, der er mere skånsomme for miljøet. Novozymes ønsker at lede industrien i retning af mere bæredygtige produkter, og vi har forpligtet os til at afholde topmødet Copenhagen Household Care Sustainability Summit hvert andet år. BioBusiness Salget i BioBusiness steg 73% i lokal valuta. Salget i danske kroner var mio. kr., en stigning på 66% i forhold til Opkøb havde en positiv effekt på salget. Den organiske salgsvækst var ca. 16% i året, hovedsagelig som følge af salg inden for biofarma. Mikroorganismer Salget af mikroorganismer steg 86% i lokal valuta og 79% i danske kroner i forhold til Salgsvæksten var positivt påvirket af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i starten af februar og i mindre udstrækning også opkøbet i august 2010 af den brasilianske virksomhed Turfal ligeledes inden for biologisk landbrug (BioAg). Organisk steg salget af mikroorganismer ca. 5%. Der var en pæn udvikling i salget til spildevands- og rengøringsindustrien, mens den eksisterende BioAg-forretning var negativt påvirket af ugunstige vejrforhold, som medførte oversvømmelser og udsving i såningsmønstrene. Biofarma Biofarmasalget steg 41% i lokal valuta og 37% i danske kroner i forhold til Den kraftige stigning skyldes primært øget salg af Recombumin, men også tidsforskydninger, da salgsmønstrene inden for den biofarmaceutiske industri er præget af store udsving, og salget omfatter et lille antal transaktioner af relativt høj værdi. 12

13 Fosfat en udfordring Verdens befolkning vokser, og for at brødføde den skal landbrugsproduktionen pr. arealenhed øges, samtidig med at forbruget af råvarer skal mindskes og miljøpåvirkningen reduceres. Fosfat er byggesten i alle levende celler i planter og dyr og dermed en central ingrediens i gødning og dyrefoder. Det er også en begrænset ressource, og den stigende efterspørgsel har allerede ført til rekordhøje priser. Samtidig er fosfatforurening blevet et alvorligt miljøproblem, og bedre udnyttelse af denne dyrebare ressource er derfor et presserende problem for landbruget. Mere effektiv udnyttelse af fosfat Novozymes er på forkant med udviklingen, når det gælder mere effektiv udnyttelse af fosfat i landbruget. Vores løsninger kan forbedre udnyttelsen af fosfat i både gødning og foder væsentligt, så landmændene kan få mere ud af mindre. Nylige opkøb i Nord- og Sydamerika har gjort Novozymes til en af verdens førende virksomheder inden for mikrobielle løsninger til planteavlere. For eksempel kan planteavlere med vores inokulantprodukt Novozymes JumpStart, som indeholder svampesporer, udnytte gødning langt mere effektivt, fordi planterne får adgang til en større mængde af den fosfat, der er bundet i jorden. Et andet inokulantprodukt, Novozymes TagTeam, øger udnyttelsen af fosfat og tilfører desuden mere bundet kvælstof, hvilket giver et større udbytte af bælgplanter som sojabønner og ærter. På dyrefoderområdet lancerede Novozymes i 2011 sammen med en mangeårig samarbejdspartner, DSM Nutritional Products, det nyeste fytaseenzymprodukt, RONOZYME HiPhos, der for første gang gør det muligt at erstatte alle tilsatte fosfatstoffer i svine- og fjerkræfoder og reducere fosfatspildet i husdyrgødning væsentligt. Produktet blev lanceret i Brasilien i september og sendes på markedet i resten af verden i de kommende år. Nedbringelse af fosfatforureningen Ca. 80% af fosfatet i gødning og foder er i en form, som planter og husdyr normalt ikke kan optage, og derfor oplagres det i jorden med øget risiko for nedsivning i grundvandet og udvaskning i vandløb. Det fører til algevækst og iltsvind i vandet, hvilket er et stigende problem i mange lande, fordi det medfører døde maritime zoner, som vokser hvert år. FN's miljøprogram (UNEP) anslår, at der hvert år udledes over 20 mio. tons fosfat i verdenshavene, hvor det anretter stor skade for planter og dyr. Udledningen skyldes overvejende udvaskning fra husdyrgødning og intensiv brug af kunstgødning. Ved at øge udnyttelsen af fosfat betydeligt i både gødning og foder tackler Novozymes ikke alene den verdensomspændende problematik med landbrugsudbytte og begrænsede fosfatreserver, men også fosfatforureningen, der udgør en stigende økonomisk byrde. Geografisk fordeling af salget Salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (Europa/MEA) steg 8% i lokal valuta og 7% i danske kroner i forhold til Salget af vaskemiddelenzymer samt foder- og andre tekniske enzymer var de væsentligste bidragydere til væksten i året, mens der var et mindre fald i salget af bioenergienzymer. Salget i Nordamerika steg 7% i lokal valuta og 3% i danske kroner i forhold til Salget af mikroorganismer, som var positivt påvirket af opkøb inden for BioAg, biofarma samt foder- og andre tekniske enzymer bidrog mest til væksten i året. 13

14 Salget i Asien steg 8% i lokal valuta og 7% i danske kroner i forhold til Salget af enzymer til vaskemidler og til føde- og drikkevarer var de største bidragydere til væksten i året sammen med mikroorganismer. Salget i Latinamerika steg 43% i lokal valuta og 38% i danske kroner i forhold til Salget af vaskemiddelenzymer samt foder- og andre tekniske enzymer klarede sig særdeles pænt i året. Salget af mikroorganismer steg ligeledes kraftigt, især som følge af opkøb inden for BioAg. Ny hyaluronsyrefabrik I september 2011 indviede Novozymes en ny fabrik i Kina, som skal forsyne verdensmarkedet med hyaluronsyre (HA). Der er tale om en investering på over 300 mio. kr., og Novozymes forventer at spille en væsentlig rolle på dette produkts stadigt voksende marked, der p.t. har en anslået værdi af ca. 200 mio. dollar (ca. 1,1 mia. kr.) om året. HA er et polysakkarid, der findes naturligt i menneskekroppens væv, f.eks. i hud og brusk. Det fungerer som binde- og beskyttelsesmiddel i forbindelse med fugtning og smøring af vævet og er derfor velegnet til en række biomedicinske anvendelser, herunder i medicinsk udstyr og til indgivelse af lægemidler. Et produkt af højeste renhed De kommercielle hyaluronsyreprodukter, der findes på markedet i dag, stammer enten fra hanekamme eller fra svækkede strenge af streptokokbakterier, som begge indebærer en række udfordringer. Som følge af risikoen for smitteoverførsel fra det animalske kildemateriale til slutproduktet er brugen af HA fra hanekamme for nedadgående, og streptokokbaseret produktion er blevet mere udbredt. Imidlertid er streptokokker fra naturens side sygdomsfremkaldende for mennesker, så de udgør ikke et ideelt produktionsgrundlag. I et forsøg på at overvinde disse begrænsninger har Novozymes udviklet Novozymes Hyasis, næste generation af HA af høj kvalitet, som fremstilles ved brug af den sikre, ikkesygdomsfremkaldende vært Bacillus subtilis og giver en hidtil uset grad af sikkerhed, ensartethed og ydeevne. Vores patenterede teknologi forbedrer også oprensningsprocessen ved at erstatte de traditionelle løsninger baseret på opløsningsmidler med vandbaserede teknikker. Produktet giver talrige fordele, både i forbindelse med medicinsk udstyr og ved indgivelse og formulering af lægemidler. Det kan bruges i mange kliniske sammenhænge såsom hindring af arvævsdannelse efter kirurgi, rynkefjernelse, vævsteknologi, sårheling og som vævsklæber/hæmostat og har desuden en række anvendelser i forbindelse med øjenlidelser og slidgigt. Produktionen opfylder fuldt ud de internationale krav til fremstilling af aktive farmaceutiske ingredienser (ICH Q7) og vil kunne opfylde alle myndighedskrav til anvendelse af HA i lægemidler. Den nye fabrik ligger i TEDA-distriktet uden for Tianjin tæt ved Novozymes' eksisterende enzymproduktionsanlæg. 14

15 Produktlanceringer i 2011 Siden 2000 har Novozymes investeret over 10 mia. kr. i forskning og udvikling og har lanceret omkring 100 nye produkter. Nedenstående produkter blev lanceret i 2011: 2. kvartal 2011 Blaze E vity : E t enzym med E vity-s tabilis erings platformen til opvas kes egmentet. Blaze E vity angriber alle typer proteinpletter og giver ens artet ydels e, s elv efter bars ke opbevarings forhold. 2. kvartal 2011 S tainzyme P lus E vity : E t enzym med E vity-s tabilis erings platformen til opvas kes egmentet. S tainzyme P lus E vity angriber alle s tivels es bas erede pletter og giver ens artet ydels e, s elv efter bars ke opbevarings forhold. 2. kvartal 2011 P rovia : E t enzym til forbedring af gærings evnen for s tivels es bas eret ethanol. P rovia nedbryder proteinet i majs, hvilket giver en s undere gær og dermed højere ethanoludbytte. 3. kvartal 2011 RONOZYME HiP hos : E t forbedret fytas eenzym, der øger frigørels en af fos for i dyrefoder. 4. kvartal 2011 Hyas is : E n Bacillus -produceret hyalurons yre af høj kvalitet med bedre s ikkerhed, ens artethed og ydels e til brug for medicins k uds tyr og farmaceutis ke applikationer. 4. kvartal 2011 Terminox S upreme: E n forbedret og mere s tabil katalas e til fjernels e af blegemiddelres ter i teks tilindus trien. 15

16 FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE På trods af højere råvarepriser, virksomhedsopkøb og ugunstige valutakurser indfriede Novozymes forventningerne til salgs- og indtjeningsvækst for Årets resultat og frie pengestrømme steg kraftigt, og alle finansielle mål blev nået. Vi nåede også alle vores mål for bæredygtighed med undtagelse af målet om vandeffektivitet. Hoved- og nøgletal 2011 Realiseret i 2011 Forventninger oktober 2011 Forventninger januar 2011 Realiseret i 2010 Omsætning, mio. kr Salgsvækst, kr. 8% ~ 8% 7-10% 15% Salgsvækst, lokal valuta 10% 10-11% 7-10% 10% Salgsvækst, organisk 7% 7-8% 7-10% 11% Res. af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 11% 9-11% 8-11% 25% Overskudsgrad 22,3% ~ 22% 21-22% 21,8% Årets resultat, mio. kr Vækst i årets resultat 13% 11-13% 8-11% 35% Nettoinvesteringer før opkøb, ~ mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb, ~ mio. kr. Afkast af investeret kapital 21,3% ~ 21% 21-22% 22,2% (ROIC), inkl. goodwill Gennemsnitlig dollarkurs Årets resultat pr. aktie 5,71 5,05 (udvandet), kr. Vandeffektivitet sammenlignet 30% 31% 31% 29% med 2005-indeks Energieffektivitet 34% 32% 32% 30% sammenlignet med indeks CO 2 -effektivitet sammenlignet 47% 41% 41% 38% med 2005-indeks Anslået reduktion i CO 2 - udledning gennem kundernes anvendelse af vores produkter, mio. tons I det følgende redegøres for de realiserede finansielle, miljømæssige og sociale data for året. I Regnskab findes en oversigt over data og nøgletal, mens oversigten over Novozymes' rapportering i overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) findes på under "Supplementary reporting". Vores redegørelse om fremskridt i forhold til Global Compact kan findes på under "Sustainability". 16

17 Salg Det samlede salg i 2011 var mio. kr., en stigning på 8% i forhold til sidste år. Valutakurserne påvirkede salget i negativ retning, og salget i lokal valuta steg 10%. Opkøb bidrog til væksten med ca. 3 %-point. Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift Samlede omkostninger De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, steg 7% til mio. kr. i forhold til Produktionsomkostninger og andre driftsomkostninger steg som følge af det øgede aktivitetsniveau, højere råvarepriser og den negative effekt af opkøb. Bruttoresultat Bruttoresultatet steg 9% i forhold til 2010 og resulterede i en bruttomargin på 56,2%, en stigning på 0,5 %-point i forhold til Den negative effekt af opkøb inden for BioAg var ca. 0,3 %- point. Højere salg, produktivitetsforbedringer og øget kapacitetsudnyttelse i enzymfabrikkerne bidrog positivt til den underliggende stigning i bruttomarginen, mens en stigning i af- og nedskrivninger samt øgede råvarepriser havde en negativ virkning i forhold til Bruttomarginen for Enzyme Business var 58,7%, en forbedring på 0,1 %-point i forhold til Bruttomarginen for BioBusiness var 33,3% mod 12,0% i Justeret for opkøb inden for BioAg var bruttomarginen for BioBusiness ca. 27% for Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger steg 8% til mio. kr. i forhold til Andre driftsomkostninger set i forhold til salget var 34,4% i forhold til 34,6% i Omkostninger til salg og distribution, herunder forretningsudvikling, steg 11% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til forskning og udvikling steg 8% og udgjorde 14% af salget Omkostninger til administration steg 2% og udgjorde 7% af salget Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter faldt 19 mio. kr. til 50 mio. kr. i Indtægterne bestod hovedsagelig af milepælsbetalinger inden for BioBusiness samt støtten fra det amerikanske energiministerium til arbejdet inden for cellulosebaseret ethanol i USA. Afskrivninger og amortiseringer Afskrivninger og amortiseringer steg til 786 mio. kr., en stigning på 107 mio. kr. eller 16% i forhold til Det højere niveau skyldes primært de højere investeringer igennem de seneste år, herunder opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i februar

18 Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg 11% til mio. kr., og overskudsgraden var 22,3% mod 21,8% i Justeret for effekten af opkøb var overskudsgraden ca. 23,3%. Valutakurser, især dollarkursen, havde også en negativ effekt på overskudsgraden i 2011 i forhold til sidste år. Nettofinansposter og årets resultat Nettofinansindtægter Nettofinansindtægterne var 75 mio. kr. i 2011 mod 6 mio. kr. i Der var en nettogevinst på valutasikring/omvurdering på 190 mio. kr., 122 mio. kr. højere end i Nettorenteomkostningerne var 76 mio. kr., en stigning på 53 mio. kr. i forhold til 2010, mens andre finansomkostninger var 39 mio. kr., på niveau med Resultat før skat Resultat før skat steg 14% til mio. kr. fra mio. kr. i Den effektive skatteprocent i 2011 var 24,3% mod 24,0% i Årets resultat Årets resultat steg 13% til mio. kr. fra mio. kr. i Den kraftige stigning i årets resultat skyldes højere resultat af primær drift og en positiv udvikling i nettofinansposter. Pengestrømme og balance Pengestrømme Pengestrømme fra driften steg 17% til mio. kr. i forhold til mio. kr. efter Den positive udvikling skyldes primært et højere nettoresultat og lavere betalt selskabsskat, hvilket delvist blev opvejet af en stigning i driftskapitalen i forhold til Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr. i 2011 mod 998 mio. kr. i Stigningen skyldes øgede pengestrømme fra driften. Opkøb udgjorde netto mio. kr. i 2011 og omfattede opkøbet af det amerikanske selskab EMD/Merck Crop BioScience pr. 7. februar og frasalget af Novozymes Biopharmas aktiviteter i Lund, Sverige, pr. 20. december. Balance Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2011, en stigning fra mio. kr. ultimo Egenkapitalen blev forøget med totalindkomsten og reduceret med udbetalt udbytte. Egenkapitalen udgjorde 64% af balancen mod 62% ultimo

19 Ultimo 2011 var den nettorentebærende gæld mio. kr. mod 346 mio. kr. ultimo Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 12% pr. 31. december 2011 i forhold til 4% ultimo 2010 som følge af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience. Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 21,3% mod 22,2% ultimo Det lavere afkast skyldes opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience. Egne aktier Den 31. december 2011 var beholdningen af egne aktier mio. B-aktier, svarende til 3,1% af det samlede antal udstedte aktier. I løbet af 2011 tilbagekøbte Novozymes mio. aktier til en værdi af ca. 400 mio. kr. inden for det forventede samlede aktietilbagekøbsprogram på 400 mio. kr. for 2011 til afdækning af aktiebaserede incitamentsprogrammer for medarbejdere. Tilbagekøbsprogrammet blev afsluttet den 11. november

20 Den største integration nogensinde Overtagelsen af EMD/Merck Crop BioScience, der blev offentliggjort i december 2010 og afsluttet i februar 2011, førte til det største integrationsprojekt nogensinde for Novozymes. Transaktionen var usædvanlig for Novozymes, idet EMD/Merck Crop BioScience var halvanden gang så stor som vores eksisterende forretning inden for bæredygtigt landbrug. Desuden fandt den sted blot fire måneder efter opkøbet af Turfal i Brasilien, en mindre producent af biologiske landbrugsprodukter. Med base i Milwaukee, Wisconsin, USA, og Pilar, Argentina, havde EMD/Merck Crop BioScience en veletableret teknologi- og produktportefølje, og den geografiske placering i USA og Argentina komplementerede Novozymes' eksisterende aktiviteter i Canada og Brasilien. Salg & Marketing, R&D, Produktion, Finans, IT og servicefunktioner skulle alle sammen integreres, og der blev skabt en ny organisation med 300 medarbejdere på fem lokaliteter i Nord- og Sydamerika samt kontorer i Europa og Asien. Dedikeret integrationsteam Der blev allokeret betydelige ressourcer til at sikre en vellykket integration. Der blev nedsat en række arbejdsgrupper med fokus på specifikke områder, og et dedikeret team med en integrationsleder på fuld tid begyndte flere måneder før handelens afslutning at identificere de vigtigste mål og aktiviteter for de enkelte arbejdsgrupper. Da først overtagelsen var en realitet, arbejdede tidligere EMD/Merck- og Novozymesmedarbejdere sammen om at få hele organisationen med og sikre, at bedste praksis fra de to virksomheder blev videreført. Integrationsplanerne blev gennemført hurtigere end forventet, og i juni 2011 blev den nye organisation meldt ud. Et stykke vej endnu Næste trin på vejen er en fuldstændig integration af hele den forholdsvis nye Novozymes BioAgforretningsenhed i samtlige Novozymes' globale forretningsprocesser. Softwareintegrationen er godt i gang, og alle R&D-aktiviteter koordineres nu centralt, mens Produktion og Salg & Marketing er ved at blive tilpasset til Novozymes' procedurer for prognostik, budgetlægning og investeringsplanlægning. Vækstplatform Opkøbene har gjort Novozymes til en af de førende aktører inden for bæredygtigt landbrug, en interessant niche på det globale marked for gødningsprodukter og pesticider, som har en værdi på 150 mia. dollar (ca. 825 mia. kr.). Selve markedet for biologiske produkter er opdelt i tre områder biogødning, biokontrol og biologisk udbytteforbedring med en samlet årlig værdi på omkring 1 mia. dollar (ca. 5,5 mia. kr.). Biogødningsprodukter gør planterne i stand til at optage en større mængde næringsstoffer, biokontrolprodukter hjælper dem med at bekæmpe insektangreb og sygdomme, og produkter til biologisk udbytteforbedring forbedrer planternes sundhedstilstand. Med disse produkter kan landmændene optimere brugen af gødningsstoffer, øge udbyttet, spare penge og samtidig skåne miljøet. Novozymes har nu en bredere geografisk dækning, en mere omfattende produktportefølje og en teknologisk platform, der lover godt for fremtidig vækst. Nu fokuserer vi på at drage fuld nytte af den nye konstruktion, samtidig med at der udvikles en pipeline, der kan understøtte virksomhedens langsigtede vækstambitioner. 20

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk.

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk. Denne danske udgave af The Novozymes Report 2008 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. word og excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere