Måneds-nyt november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måneds-nyt november 2013"

Transkript

1 Måneds-nyt november 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det var med højlydt bulder og brag, at vi startede mandag morgen efter efterårsferien Heart Beats 4 unge musikøvende kunstnere kunne på diverse spande og rør fremtrylle rytmer, som satte os alle i godt humør. Hvilken festlig start! Endnu en musikal indsats af høj karkat kunne opleves i Bagenkop d. 27. oktober, hvor Humble Skole kor under ledelse af Tina Karlsen fyldte Bagenkop Hallen med muntre toner, så det var en ren fornøjelse.. Tak til Musikskolen for den musikalske støtte og hjælp vi ser frem til næste år, hvor Humble Skoles kor atter står på scenen i Bagenkop. I løbet af oktober havde vi på skolen fornemt besøg både Revisionen og Arbejdstilsynet, hvor sidstnævnte tildelte os en grøn smiley. Dejligt. Alle elever skulle have fået udleveret gratis refleksbrikker. Husk venligst at gøre flittigt brug af dem og bliv synlig i trafikken! Langelandsmesterskaberne i skoleskak / v. Daniel Lüthi Fredag d. 1. november stod Ørstedskolen for afviklingen af de lokale mesterskaber i skoleskak. Humble Skole fik 2 mestre i hver deres årgang - Benjamin Theilgaard fra 1. kl og Tobias Carlsen fra 6. kl. De er begge kvalificeret til DM i skoleskak sammen med Emma Wessel fra 3.kl. 1

2 Kunstværk af Pia Sigmund / v. Merete Borch Fredag d. 1. november flyttede vi fællessamlingen til efter 10 pausen og havde i den anledning inviteret Pia Sigmund til Humble Skole. Pia har doneret eet af sine kunstværker til Humble Skole og i den anledning fortalte Pia om tankerne bag maleriet af Langeland, som nu pynter og klæder én af de gule vægge i aulaen. 2

3 Skolebestyrelsesformandens årsberetning 2012/13 Hvordan kan professor Kurt Klaudi Klausen overhovedet udtale sig om, at det ikke giver nogen mening at bevare de små skoler på Langeland, når man har en presset økonomi? Udtalt i Fyns Amts Avis lørdag d. 26. oktober. Denne udtalelse kan kun være, fordi han ikke ved, hvad der sker på de små skoler!!! Der er ingen, som er i tvivl om, at økonomien på Langeland er presset, men heldigvis er det ikke kun økonomien, som får en skole til at køre. Humble skole er et klart bevis på, at med engagerede lærere, positive forældre, glade børn, ledelse der kan se muligheder og vilje, kan en skole også fungere på højt niveau!! Som de foregående år, er Humble skole fuld af liv, hvad enten det er sommer eller vinter. Du fornemmer altid et højt aktivitets niveau på HumbleSskole, hvad enten det drejer sig om Børnehuset Rævehøj og Naturbørnehaven Søbanke, Fritteren, asylklasserne eller skoledelen, der er liv, aktivitet og sammenhold på højt niveau. Nedenfor nævnes nogle af alle de tiltag og aktiviteter, der igennem skoleåret har været på Humble Skole. Læsebånd Som et nyt tiltag blev læsebånd indført. Dvs. alle elever på Humble Skole startede de første 15 min. af dagen med individuel læsning. Det kunne være skønlitterært eller faglig læsning. Målet med læsbånd var: at give eleverne gode læsevaner at styrke elevernes læselyst at eleverne opdager, at læsning kan give gode oplevelser og viden at styrke elevernes læsekompetencer at skabe tid til fordybelse i læsning. Eleverne har taget positivt imod læsebåndet og de er med på, at der skal være fred og ro omkring det at læse. Læringsstile Der er også blevet arbejdet videre med læringsstile, hvor Humble Skole ved hjælp af kurser har tilegnet sig endnu mere viden og fået endnu flere brugbare redskaber med indenfor Cooperative Learning, til stor gavn for vores børn. Hvor bl.a. et af de synlige tegn er Håndtegnet som bruges ved fællessamlinger med henblik på at bede om ro og opmærksomhed. Lektie-café i SfO-Fritteren Som noget nyt har SfO-Fritteren åbnet en lektie-café som, blev modtaget yderst positivt fra såvel børn, forældre og lærere. Vision for Langelands skoler Lige før skoleårets afslutning i juni 2012 blev der taget hul på et nyt vigtigt projekt: Vision for Langelands skoler. Første indledende møde blev holdt med henblik på, at lave en fælles vision for fremtidens skoler på Langeland. Det var et arbejde, hvor ansatte, elever og skolebestyrelser blev inddraget mhb på at komme med deres forslag til, hvordan de så fremtidens skoler på Langeland. Der har været afholdt flere møder hen over efteråret og vinteren med henblik på at have den endelige visionsplan klar i Fokus på sund kost. I indeværende år har der været ekstra fokus på Mad- og måltidspolitikken i både børnehave og skole og det er vores klare opfattelse, at der nu udbydes et højt kvalificeret dagligt måltid til vores børnehavebørn og skolebørn. Kantinen tilbyder dagligt salg af alsidig sund kost og lune retter til stor glæde for mange. 3

4 Sportslige aktiviteter. Der har igennem hele skoleåret været afholdt fællesstævner og arrangementer både inden og udenfor skolen. På tværs af klassetrin, indskoling, mellemtrin og børnehaverne. Der har været besøg ude fra af bla Gerlev Idrætshøjskole, som kom med inspiration til mange sjove lege og input til bevægelser. Der har med succes været afprøvet skolesport 2 gange om ugen, hvilke har været et samarbejde mellem SFO og skole med støtte fra projekt Nærvær i Nærmiljøet. Målet for skolesport har været at fange de elever, som normalt ikke er så aktive i fritiden, men ved hjælp af skolesport har afprøvet sjove lege og input til bevægelser, forskellige sportsgrene som badminton, fodbold, airtrack stylter, rulleskøjter og waveboards. Alle timer har været afsluttet på hyggelig vis med frugt og brød. Traditionen tro har der også været stor aktivitet i hele uge 41. Der har været forskellige aktiviteter på tværs af hele skolen med en afsluttende dag med løbeture i den skønne natur på Skovsgård. De ældste i børnehaven deltog også. Fællesspisninger og Nærvær i Nærmiljøet Der har igennem skoleåret været afholdt 4 velbesøgte fællesspisninger på Humble Skole med projekt Nærvær i Nærmiljøet. Der har været flere frivillige lokale mennesker, der har sørget for lækkert mad, opsætning af borde og stole. Folk fra nær og fjern, ældre, yngre og børn har hygget sig nogle timer med dejlig mad og socialt samvær, imens ungdommen har benyttet sig af diskotek i Humble Hallen. Fællesaktiviteter. Juleklippedag er på sædvanligvis afholdt sidst i november, så skolen kunne være pyntet op med nisser, gran og julehjerter i december måned. Som altid er det en velbesøgt dag, hvor aktiviteten og hyggen er i højsæde blandt børnene, lærerne og forældre / bedsteforældre. Vinterfest Igen i år har Humble Skole, Børnehuset Rævehøj og Søbanke Naturbørnehave haft stor vinterfest. Festen blev igen afholdt som fastelavnsfest, hvor mange mødte udklædte op, der var tøndeslagning, diverse kåringer, levende musik, boder, mad, drikke. En hyggelig aften, hvor der igen var stor opbakning fra børn, forældre, bedsteforældre m.m. Trivselsuge fra mandag d. 17/6 til fredag d. 21/6 Der har på hele skolen været afholdt trivselsuge, hvor hver morgen startede med fælles sang, en lille sjov video og et oplæg om trivsel. Der blev arbejdet med forskellige dilemmaer eller spørgsmål om klassens-, skolens-, og egen trivsel. Der blev hygget med venskabs klasserne, der blev spillet rundbold på tværs af alle klasser, lavet stjerneløb, OL dag m. m Alt sammen mhb på at få et større kendskab til hinanden, samarbejde, bedre trivsel. Førskolebørnene deltog også hele ugen sammen med 0.klasse. Nytårskur på Humble Skole Nytårskur på Humble skole er efterhånden ikke længere en ny tradition, men den er god! Ved den lejlighed en aften allerførst i januar - samles hele skolens personale fra Søbanke - og Rævehøj Børnehave- og SFO, Humble Skole, pedel- og rengøringspersonale fra Serviceteamet, USKudvalg, skolebestyrelse samt samarbejdspartnere fra Asylcenter Holmegård og Langelands Musikskole til en aften, hvor vi siger tak for det gamle år og hjælper hinanden med at få skudt det nye år godt i gang. Det er en aften, der giver anledning til snak på kryds og tværs mellem alle de mennesker, der på forskellig vis arbejder med eller på Humble skole. Det er en aften med rum til uformel snak og hygge så vi kender hinanden lidt bedre, når vi mødes i den travle hverdag. 4

5 Invitation af forældre, bedsteforældre, tanter og onkler På Humble Skole vil børnene meget gerne se forældres, bedsteforældres og andre familiemedlemmers jævnlige gang på skolen. Der indbydes til dage, hvor bedsteforældre kan komme med børnene i skole, børnehaver. Til stor glæde for både børn og bedsteforældre. I forbindelse med temauger og særlige arrangementer er skolen rigtig god til at invitere og det er skønt at se både når eleverne stolt viser deres arbejde frem og når forældre og bedsteforældre lige så stolte, ser hvad eleverne har udrettet. Opbakningen til disse arrangementer er stor og vidner om en stor interesse for de ting, der foregår på skolen. Musikalske arrangementer. Der har været mange musikalske arrangementer. Bla har 5 kl. været vidt omkring i landet med deres skønne sange. I samarbejde med Langeland Musikskole har de deltaget i Musik- og Kulturdagen Bio Langeland i forbindelse med en filmfremvisning, givet julekoncert i kirken for til sidst at runde af på en af de mange scener i København ved Musikskolernes Dag i Tivoli. Der har på skolen været afholdt PR. koncerter med Langeland Musikskole, der har været udefra kommende bands, Drums Across til stor oplevelse og inspiration for børnene. Skak Det er ikke kunne sportslige og musikalske arrangementer. Der er også blevet spillet skak i stor stil. Flere elever har deltaget i de lokale skolemesterskaber i skak på Ørstedskolen, og videre til Landsfinale. Der er blevet oprettet udendørs skak i skolegården. Lærerlockouten 2013 Ja, så blev påskeferien lige 4 uger længere end beregnet. For nogen blev det ferie, for andre blev det hårdt arbejde, og nye måder at komme frem med deres budskab på. Lockouten som var forårsaget af sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne mellem lærernes centralorganisation og KL begyndte den 1. april og sluttede først igen 25 dage efter 26. april, da et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb. Lockouten ramte samtlige lærer/medlemmer, som ikke var ledere eller tjenestemænd. Uenigheden om lærernes arbejdstid var omdrejningspunktet og baggrunden for denne lockout. Det gav et stort arbejde til de tilbageværende ledere, Merete og Peter samt Ulla Knudsen (tjenstemand), som nu stod for at skulle varetage undervisningen samt ansvaret for samtlige elever på skolen. Kun få klasser kunne uden de store ændringer holde den daglige hverdag, da undervisningen foregik af personale, som ikke var lockoutet. Fanen blev den første uge holdt højt, hvor der blev arrangeret fællesaktiviteter, underholdning og opsyn. Men efter at kunne fornemme at lockouten kunne vare i flere uger, blev beslutningen, at de store elever måtte blive hjemme, og der så vidt muligt kørte normale timer for de klasser som ikke var ramt af lockoutet personale. Skolen holdt dog fortsat opsyn for de mindre elever, hvor forældrene ikke havde andre pasningsmuligheder. De lockoutede lærere så vi aktive rundt om på øen, hvor de samledes med øvrige kollegaer og lavede mange fællesarrangementer med bannere og uddeling af kaffe, kage, bolcher sang og musik. Der var ingen tvivl om, det var med stor glæde for alle, da vi mandag d. 29. april atter kunne mødes på Humble Skole, hvilket blev markeret med fællessamling, sang, saftevand og smileymuffins og festlige flag. For ingen tvivl om at børnene og lærerne savnede deres skoledag. Hverdagen er nu altid den bedste. Folkeskolens nye reform Lige inden skolerne rundt i landet gik på sommerferie, blev den nye skolereform lanceret, som vil komme til at ændre hverdagen i skolen for både børn og voksne. Skolereformen træder i kraft fra august 2014, men vil i løbet af det næste år give mange nye opgaver for ledelse og lærere i forhold til at få organiseret og planlagt de mange ændringer, denne har medført. Farvel til Humble skole. Humble skole har i dette skoleår måttet sige farvel til 3 engagerede og dygtige medarbejdere som igennem mange år har haft deres gang på Humble Skole, men nu valgte at gå på pension. 5

6 Torben Andersen som efter 33½ års ansættelse som lærer valgte at gå på pension ved udgangen af januar Ulla Knudsen, der efter mange år som lærer, hvor specialundervisningen var et stort kerneområde også ønskede at gå på pension ved skoleårets slutning. Ulla var i mange år på Longelse Skole, som pga skolestrukturændringer lukkede, hvorefter Ulla kom til Humble skole. Også Humble Skoles pedel Verner Hansen valgte at gå på pension. Officielt fratrådte Verner med udgangen af august Selvom Verner jo indtil for nylig var leder af såvel øens Serviceteam som Rosengrenens Rengøringsservice, har vi på Humble Skole altid som den største selvfølgelighed betragtet Verner, som vores pedel. Vi vil igennem mange års samarbejde ønske alle alt mulig held og lykke med jeres nye otium og tusind tak for jeres indsatser. Til sidst skal lyde en STOR tak til alle, der har og er med til at gøre Humble skole til en god ren skole med engagerede lærere og pædagoger, medhjælpere, rengørings- og kantinepersonale, glade børn og samlingsstedet for vort lokalsamfund. På vegne af Skolebestyrelsen på Humble Skole Helle Skytte Holm. Formand for skolebestyrelsen Fællesspisning på Humble Skole - fredag d. 6. december 2013 fra kl Fællesspisning afholdes d. 6/12 med tilmelding senest mandag d. 2/12 kl Digital tilmelding via Humble Skoles hjemmeside eller på kontoret tlf Tilmeldingen er bindende og betaling foregår ved ankomst til fællesspisningen. Deltagerpris: kr. 40 voksne / kr. 20 børn (3-12 år) Husk venligst at medbringe service, drikkevarer til eget brug herunder også kaffe/te. Menu: (følger..) Solvej Kruse er tovholder i køkkenet. Program: Kl : Luciaoptog ved pigerne fra 4.-6.kl. på Humble Skole herefter fællesspisning En stor tak til Super Spar i Humble, der er sponsor for annonceringen i Øboen af fællesspisningen 6

7 Juleklippedag d. 29/11- for Børnehaven Rævehøj og Humble Skole I år afholdes juleklip klassevis - skole og børnehavebørn blandes ikke, men mødes 2 gange i løbet af dagen ved fællessamlinger (se herunder). Vort fælles tema er Hjerter! Denne dag opfordres man også til, at mødes med venskabsklassen og arrangere pyntning af de tildelte arealer. Der er ikke voldsomt meget tid til alle opgaverne denne dag derfor er et forslag, at man fx har en gruppe børn i klassen, der sørger for pynt i klassen, og en anden for pynt på tildelte område (som ses nedenfor). Børnehaven sørger for pyntning i børnehavedelen denne dag. OG så er det her jo blot starten på december. Måske kan der klippes lidt videre i billedkunst, regnvejrsfulde frikvarterer osv De sidste år har vi haft et juledekorationsværksted på juleklippedagen. Bemærk, at det er nedlagt, og at man selv sørger for dekorationer i klassen, hvis man ønsker dette. Fællessamlinger 1. Samling 8.05: Vi synger 1 julesang ( Det er risengrød ), synger fødselsdagssangen samt får info om dagens forløb 2. Samling 10.05: Vi mødes og synger 1 julesang ( På loftet sidder nissen ) og leger Gæt en nisse 3. Samling 12.35: Skoledelen mødes ved juletræ, hvor alle hænger 1 stykke pynt på og dagen slutter evt. med en julesang. Børnehaven er ikke med i aula, da de har eget træ i børnehaven, der skal pyntes og har sovebørn osv. i dette tidsrum. Madsalg/kantine: Planlægningsgruppens plan for bespisningen på juleklippedagen lagde op til, at klasseforældreråd påtog sig opgaven med at stå for at bage kage og lave risengrød samt forestå salget. På skolebestyrelsens møde med klasseforældrerådsrepræsentanter d. 5/11 frabad forældre sig denne opgave i ønsket om at være fuldt ud til stede i egen klasse. Udfaldet omkring bespisningen på klippedagen er således, at der IKKE sælges risengrød det er derimod klasseforældrerådenes ønske, at de tager ansvar for at hygge om egen klasse og forestå f.eks. servering af æbleskiver e.l. Klasseforældreråd bedes således tage opgaven på sig i samråd med klasselærer. Kantinen på Humble Skole serverer som aftalt risengrød i Rævehøj Børnehave og sælger som vanligt diverse spiseligt denne dag, hvor alle er velkomne til at handle. Kantinen sørger tillige for at der er kaffe og te på kander, som sættes frem på et bord ved kantinen og står til fri afbenyttelse for alle voksne. 7

8 Klubben går også i køkkenet op til juleklippedagen og sørger for, at der bages til gæsterne i børnehaven. Gæster i børnehaven er selvfølgelig også velkomne til at købe i kantinen. Dagens program: : Fællessamling synge og intro til dagen : Arbejde i klassen og børnehaven : PAUSE : Fællessamling Gæt en nisse : Arbejde i klassen og børnehaven : PAUSE : Oprydning i klassen : Fællessamling vi pynter juletræet Fællesarealer: Man aftaler med sin venskabsklasse, hvordan de tildelte arealer kan pyntes, og dette gøres i løbet af dagen : Læringscentrets vinduer 1.+4.: Klods-rummet (gennemgangsrummet) a: Mellemtrinsgang b Vinduer i aula Asyl: Indgangsområdet ved kontoret Børnehaven: Børnehaveområderne Vi ser frem til en hyggelig dag og håber rigtig mange forældre og bedsteforældre, vil hjælpe os med at pynte skolen denne dag. Venligst Juleteamet ved Birgit, Louise, Christina og Tina Nyt fra Læringscentret / v. Tina & Charlotte Vi har lige en lille bøn, både fra os på læringscentret, men specielt fra de elever, som det har ramt. Det er rigtig irriterende, når man pludselig har en masse bøger stående på computeren, selvom man aldrig har lånt dem. Derfor: Lån kun bøger til dig selv! Og kun på din egen kode! Vi har en masse hjælpere på læringscentret, både til at sætte bøger på plads, holde styr på sækkepuderne og rydde op. Men husk nu alligevel at ryd op efter dig selv. Det gør det meget nemmere at finde tingene for den næste, og der er hyggeligere at være. Husk at bruge vores side på fronter. Der er altid noget at kigge på. 8

Måneds-nyt februar 2013

Måneds-nyt februar 2013 Måneds-nyt februar 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Januar måned blev vinterkold vi længes tålmodigt efter forårstegn Da er det dejligt,

Læs mere

Måneds-nyt januar 2013

Måneds-nyt januar 2013 Måneds-nyt januar 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Jul og nytår er lagt vel bag os og vi skriver 2013. Rigtig godt nytår til alle!

Læs mere

Måneds-nyt november 2014

Måneds-nyt november 2014 Måneds-nyt november 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det blev en oktober måned - rig på aktiviteter! Med temauge før efterårsferien,

Læs mere

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole

Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Måneds-nyt marts 2011 - Rævehøj og Humble Skole Nyt fra kontoret / ved Peter Slifsgaard & Merete Borch Dette er vort første fælles måneds-nyt, hvor I kan læse om både nyt fra Rævehøj og nyt fra skoledelen

Læs mere

Måneds-nyt oktober 2014

Måneds-nyt oktober 2014 Måneds-nyt oktober 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det er stadig forholdsvist nyt og vi øver os mht at benytte de til indskolingens

Læs mere

Måneds-nyt december 2014

Måneds-nyt december 2014 Måneds-nyt december 2014 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Julestemningen bredte sig og smukt var resultatet, da vi fredag d. 28/11 kunne

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Måneds-nyt december 2015

Måneds-nyt december 2015 Måneds-nyt december 2015 Børnehuset Rævehøj & Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Det var rigtig dejligt, atter så småt at starte på Humble Skole efter mit sygefravær - dejligt gensyn med

Læs mere

Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole

Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole Måneds-nyt oktober 2015 Humble Skole Personale-nyt Jacob Hansen har siden Daniel stoppede på Humble Skole gjort en fornem indsats som bh.kl.leder i 0.kl. og overdrager til Gitte Elian, der fra d. 1/11

Læs mere

Måneds-nyt april 2013

Måneds-nyt april 2013 Måneds-nyt april 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Julen varer lige til påske.. lyder det i én af vore kendte julesange og man fristes

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Måneds-nyt juni 2013

Måneds-nyt juni 2013 Måneds-nyt juni 2013 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / v. Merete Borch Pludselig står vi der sidste skoledag i skoleåret 2013/14 og ønsker hinanden en rigtig

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Måneds-nyt september 2012

Måneds-nyt september 2012 Måneds-nyt september 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole August er lig skolestart for os alle. Som det fremgår af nedenstående fotos, da måtte vi første

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Referat. Til: Bestyrelsen

Referat. Til: Bestyrelsen Til: Bestyrelsen Humble Skole, Børnehuset Rævehøj & Søbanke Naturbørnehave Hov edgaden 64 5932 Humble Tlf : 6351 6518 www.humbleskole.dk Referat Mandag d. 27. oktober 2014 Kl 17:00 19:30 Deltagere: Nils

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Måneds-nyt for Humble Skole september 2010

Måneds-nyt for Humble Skole september 2010 Måneds-nyt for Humble Skole september 2010 Nyt fra kontoret / v. Merete Borch Det er rigtig dejligt at kunne berette i dette måneds-nyt, at såvel elever som personale er kommet rigtig godt fra start på

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Månedsnyt. Tak for rigtig god opbakning og forståelse i vores fælles omstrukturerings-proces for både børnehave, SFO og skole.

Månedsnyt. Tak for rigtig god opbakning og forståelse i vores fælles omstrukturerings-proces for både børnehave, SFO og skole. Månedsnyt Nyt Fra kontoret af Merete Borch Sommerferien nærmer sig, og vi kan lægge et godt første skoleår bag os i vort nye regi for Humble Skole, hvor skoleåret startede med en festlig markering af skolens

Læs mere

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet

Månedsnyt. Nyt fra kontoret. Humble Skole. Rævehøj. Fritteren Søbanke. Punkter af særlig interesse: Smiley til produktionskøkkenet Humble Skole Rævehøj Fritteren Søbanke Månedsnyt Årgang 1 Nummer 2 April 2011 I DETTE NUMMER: Humble skole 2 Rævehøj 4 Foredrag 5 Aktivitetskalender Rævehøj Aktivitetskalender Fritte 6 7 Kort nyt Søbanke

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse.

Tid Emne Sat på af. Pkt. A: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt, men med et ønske om at drøfte skolens internet- forbindelse. Til: Bestyrelsen Humble Skole, Børnehuset Rævehøj & Søbanke Naturbørnehave Hovedgaden 64 5932 Humble Tlf: 6351 6518 www.humbleskole.dk REFERAT Dato: Onsdag d. 24. september 2014 Tid: Kl 17:00 19:30 Deltagere:

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Måneds-nyt for Humble Skole - december 2009

Måneds-nyt for Humble Skole - december 2009 1 Måneds-nyt for Humble Skole - december 2009 Nyt fra kontoret / v. Merete Borch Julemåneden er skudt i gang på Humble Skole, idet vi fredag d. 27. november juleklippede og pyntede op. Dejligt at forældre

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Måneds-nyt november 2011

Måneds-nyt november 2011 Måneds-nyt november 2011 Rævehøj, Søbanke og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Naturen er iklædt efterårets farver, bladene falder, temperaturen daler og dagens lyse timer aftager. Vi

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Måneds-nyt juni 2012

Måneds-nyt juni 2012 Måneds-nyt juni 2012 Børnehuset Rævehøj, Søbanke Naturbørnehave og Humble Skole Nyt fra Humble Skole / ved Merete Borch Vi lægger maj måned bag os og tager fat på juni, som den sidste måned i skoleåret

Læs mere

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole

Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Måneds-nyt august 2015 Humble Skole Velkommen til skoleåret 2015/16 Første skoledag efter sommerferien mandag d. 10. august. Velkommen i skole efter en dejlig sommerferie - vejrudsigten antyder, at vi

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

SOMMER hold øje 2014 - uge 26

SOMMER hold øje 2014 - uge 26 SOMMER hold øje 2014 - uge 26 Kære alle. Så er det slut med skoleåret 2013-2014. Vi glæder os nok ALLE til ferien, men inden længe glæder vi os også til igen at se vore venner og de andre bøffer. Så er

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole. Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde ved Humble skole Humble Skole, Rævehøj Børnehave & Fritter, Søbanke Naturbørnehave Tlf.: 6351 6518 www.humbleskole.dk Torsdag d. 24. maj 2012 - kl. 19.00-21.30 - på lærerværelset

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Rigtig god sommerferie til alle!

Rigtig god sommerferie til alle! Juni 2015 Rigtig god sommerferie til alle! Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Krogsager Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Højmosen Gå direkte til siden Sommerhilsen fra afd. Bygaden @

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere