Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus"

Transkript

1 Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 61 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Hæmatologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (69) 15. Den skriftlige information er god (38) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (69) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (39) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (70) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (68) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (61) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (30) 22. Det samlede indtryk er godt (70) 16. Den mundtlige information er god (70) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (67) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (66) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (65) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (63) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (71) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (61) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (70) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (49) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (66) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (56) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (69) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (8) 9. Patienten oplever ikke fejl (69) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (67) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (54) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (20) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (66) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (30) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (50) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (68) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (64) 14. Patienten modtager skriftlig information (53) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (48) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (11) G O G G G G G 95 5 * G G U * * G G G * * G G G G G * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (30) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (67) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,1 55,7 3,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 30 50,0 46,7 3,3 0,0 G 0-59 år 12 33,3 58,3 8,3 0, år 18 61,1 38,9 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 30 50,0 46,7 3,3 0,0 - - Mand 22 50,0 45,5 4,5 0,0 - - Kvinde 8 50,0 50,0 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 30 50,0 46,7 3,3 0, Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,9 44,2 1,9 0,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 67 59,7 35,8 4,5 0,0 G 0-59 år 20 50,0 40,0 10,0 0, år 47 63,8 34,0 2,1 0,0 - - Akut indlagt 30 60,0 36,7 3,3 0,0 - - Planlagt indlagt 37 59,5 35,1 5,4 0,0 - - Mand 40 65,0 32,5 2,5 0,0 - - Kvinde 27 51,9 40,7 7,4 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 67 59,7 35,8 4,5 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 5

6 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (50) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (39) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (63) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (69) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (66) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (54) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (61) 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (69) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (70) G O G U G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 6

7 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi ,0 12,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 50 82,0 18,0 G 0-59 år 17 82,4 17, år 33 81,8 18,2 - - Akut indlagt 26 80,8 19,2 - - Planlagt indlagt 24 83,3 16,7 - - Mand 29 75,9 24,1 - - Kvinde 21 90,5 9, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 50 82,0 18, Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,5 52,3 1,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 39 66,7 30,8 2,6 0,0 O 0-59 år 14 71,4 28,6 0,0 0, år 25 64,0 32,0 4,0 0,0 - - Akut indlagt 20 65,0 35,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 19 68,4 26,3 5,3 0,0 - - Mand 22 77,3 18,2 4,5 0,0 - - Kvinde 17 52,9 47,1 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 39 66,7 30,8 2,6 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 7

8 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,9 56,5 3,7 1,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 63 39,7 52,4 6,3 1,6 G 0-59 år 20 35,0 50,0 10,0 5, år 43 41,9 53,5 4,7 0,0 - - Akut indlagt 30 53,3 40,0 3,3 3,3 - - Planlagt indlagt 33 27,3 63,6 9,1 0,0 - - Mand 40 50,0 40,0 7,5 2,5 - - Kvinde 23 21,7 73,9 4,3 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 63 39,7 52,4 6,3 1, I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi 549 1,2 93,3 5,5 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 69 1,4 88,4 10,1 U 0-59 år 21 0,0 85,7 14, år 48 2,1 89,6 8,3 - - Akut indlagt 32 3,1 93,8 3,1 - - Planlagt indlagt 37 0,0 83,8 16,2 - - Mand 43 2,3 86,0 11,6 - - Kvinde 26 0,0 92,3 7, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 69 1,4 88,4 10,1 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 8

9 7_1. I hvilket omfang oplevede du, at din egen viden og ressourcer blev inddraget i hele dit indlæggelses-/behandlingsforløb? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 66 0,0 83,3 16, år 21 0,0 85,7 14, år 45 0,0 82,2 17,8 - - Akut indlagt 32 0,0 87,5 12,5 - - Planlagt indlagt 34 0,0 79,4 20,6 - - Mand 41 0,0 80,5 19,5 - - Kvinde 25 0,0 88,0 12, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 66 0,0 83,3 16, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi 426 0,9 89,3 9,8 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 54 0,0 85,2 14,8 G 0-59 år 17 0,0 82,4 17, år 37 0,0 86,5 13,5 - - Akut indlagt 24 0,0 87,5 12,5 - - Planlagt indlagt 30 0,0 83,3 16,7 - - Mand 39 0,0 87,2 12,8 - - Kvinde 15 0,0 80,0 20, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 54 0,0 85,2 14,8 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 9

10 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 61 37,7 52,5 8,2 1, år 17 41,2 47,1 5,9 5, år 44 36,4 54,5 9,1 0,0 - - Akut indlagt 27 48,1 44,4 7,4 0,0 - - Planlagt indlagt 34 29,4 58,8 8,8 2,9 - - Mand 39 38,5 48,7 10,3 2,6 - - Kvinde 22 36,4 59,1 4,5 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 61 37,7 52,5 8,2 1, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en sygeplejerske, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 69 60,9 39,1 0,0 0, år 21 66,7 33,3 0,0 0, år 48 58,3 41,7 0,0 0,0 - - Akut indlagt 33 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 36 55,6 44,4 0,0 0,0 - - Mand 42 69,0 31,0 0,0 0,0 - - Kvinde 27 48,1 51,9 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 69 60,9 39,1 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 10

11 8_3. Hvordan oplevede du stemningen blandt personalet på afdelingen? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 70 45,7 51,4 2,9 0, år 21 47,6 52,4 0,0 0, år 49 44,9 51,0 4,1 0,0 - - Akut indlagt 33 48,5 45,5 6,1 0,0 - - Planlagt indlagt 37 43,2 56,8 0,0 0,0 - - Mand 43 55,8 41,9 2,3 0,0 - - Kvinde 27 29,6 66,7 3,7 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 70 45,7 51,4 2,9 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 11

12 BEHANDLINGSFORLØB 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (65) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (66) 9. Patienten oplever ikke fejl (69) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (8) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (68) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (11) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (49) G * * G * G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 8_4 er en opsamling af spørgsmål 8_4a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 8_4a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Patienten har mulighed for at uddybe, hvad årsagen til, at han/hun ikke fik dækket sit søvnbehov var og hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 8_6 og 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 12

13 8_4. Fik du den hjælp, du havde brug for? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 65 92,3 7, år 20 90,0 10, år 45 93,3 6,7 - - Akut indlagt 30 93,3 6,7 - - Planlagt indlagt 35 91,4 8,6 - - Mand 39 92,3 7,7 - - Kvinde 26 92,3 7, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 65 92,3 7, _4a. Fik du den hjælp, du havde brug for til at spise og drikke? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 51 72,5 21,6 5,9 0, år 14 71,4 21,4 7,1 0, år 37 73,0 21,6 5,4 0,0 - - Akut indlagt 23 78,3 17,4 4,3 0,0 - - Planlagt indlagt 28 67,9 25,0 7,1 0,0 - - Mand 31 71,0 22,6 6,5 0,0 - - Kvinde 20 75,0 20,0 5,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 51 72,5 21,6 5,9 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 13

14 8_4b. Fik du den hjælp, du havde brug for til personlig hygiejne? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 39 74,4 23,1 0,0 2, år 9 88,9 11,1 0,0 0, år 30 70,0 26,7 0,0 3,3 - - Akut indlagt 20 80,0 15,0 0,0 5,0 - - Planlagt indlagt 19 68,4 31,6 0,0 0,0 - - Mand 25 80,0 16,0 0,0 4,0 - - Kvinde 14 64,3 35,7 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 39 74,4 23,1 0,0 2, _4c. Fik du den hjælp, du havde brug for til smertebehandling? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 54 83,3 13,0 1,9 1, år 19 68,4 26,3 5,3 0, år 35 91,4 5,7 0,0 2,9 - - Akut indlagt 28 92,9 3,6 0,0 3,6 - - Planlagt indlagt 26 73,1 23,1 3,8 0,0 - - Mand 35 88,6 8,6 2,9 0,0 - - Kvinde 19 73,7 21,1 0,0 5, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 54 83,3 13,0 1,9 1,9 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 14

15 8_5. Fik du dækket dit behov for søvn og hvile under indlæggelsen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 66 45,5 43,9 6,1 4, år 21 28,6 57,1 9,5 4, år 45 53,3 37,8 4,4 4,4 - - Akut indlagt 30 46,7 46,7 3,3 3,3 - - Planlagt indlagt 36 44,4 41,7 8,3 5,6 - - Mand 39 43,6 46,2 5,1 5,1 - - Kvinde 27 48,1 40,7 7,4 3, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 66 45,5 43,9 6,1 4, Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi ,2 87,8 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 69 13,0 87,0 G 0-59 år 20 15,0 85, år 49 12,2 87,8 - - Akut indlagt 32 9,4 90,6 - - Planlagt indlagt 37 16,2 83,8 - - Mand 41 14,6 85,4 - - Kvinde 28 10,7 89, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 69 13,0 87,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 15

16 11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi 56 30,2 48,0 14,3 7,5 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 8 25,0 62,5 0,0 12,5 * * 0-59 år 3 0,0 66,7 0,0 33, år 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 3 0,0 66,7 0,0 33,3 - - Planlagt indlagt 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - - Mand 5 40,0 40,0 0,0 20,0 - - Kvinde 3 0,0 100,0 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 8 25,0 62,5 0,0 12, Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi 513 4,5 11,8 21,1 62,7 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 68 5,9 13,2 19,1 61,8 G 0-59 år 20 10,0 25,0 15,0 50, år 48 4,2 8,3 20,8 66,7 - - Akut indlagt 31 6,5 3,2 16,1 74,2 - - Planlagt indlagt 37 5,4 21,6 21,6 51,4 - - Mand 41 7,3 14,6 22,0 56,1 - - Kvinde 27 3,7 11,1 14,8 70, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 68 5,9 13,2 19,1 61,8 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 16

17 12_1. Blev du informeret om, hvorfor der var ventetid? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 11 54,5 45,5 * år 6 66,7 33, år 5 40,0 60,0 - - Akut indlagt 2 50,0 50,0 - - Planlagt indlagt 9 55,6 44,4 - - Mand 7 57,1 42,9 - - Kvinde 4 50,0 50, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 11 54,5 45, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,7 69,9 5,6 1,9 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 49 22,4 67,3 8,2 2,0 G 0-59 år 16 25,0 50,0 18,8 6, år 33 21,2 75,8 3,0 0,0 - - Akut indlagt 21 33,3 52,4 9,5 4,8 - - Planlagt indlagt 28 14,3 78,6 7,1 0,0 - - Mand 32 28,1 65,6 3,1 3,1 - - Kvinde 17 11,8 70,6 17,6 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 49 22,4 67,3 8,2 2,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 17

18 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (53) 15. Den skriftlige information er god (38) 16. Den mundtlige information er god (70) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (71) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (70) G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 18

19 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det Specialeresultat for Hæmatologi ,7 37,6 15,0 21,7 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 53 24,5 45,3 7,5 22,6 G 0-59 år 16 18,8 37,5 12,5 31, år 37 27,0 48,6 5,4 18,9 - - Akut indlagt 21 19,0 61,9 4,8 14,3 - - Planlagt indlagt 32 28,1 34,4 9,4 28,1 - - Mand 34 26,5 44,1 8,8 20,6 - - Kvinde 19 21,1 47,4 5,3 26, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 53 24,5 45,3 7,5 22, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,8 68,5 0,7 0,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 38 23,7 76,3 0,0 0,0 G 0-59 år 10 30,0 70,0 0,0 0, år 28 21,4 78,6 0,0 0,0 - - Akut indlagt 17 23,5 76,5 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 21 23,8 76,2 0,0 0,0 - - Mand 25 32,0 68,0 0,0 0,0 - - Kvinde 13 7,7 92,3 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 38 23,7 76,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Hæmatologi ,1 57,6 3,1 0,2 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 70 37,1 58,6 4,3 0,0 G 0-59 år 21 47,6 42,9 9,5 0, år 49 32,7 65,3 2,0 0,0 - - Akut indlagt 32 43,8 56,3 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 38 31,6 60,5 7,9 0,0 - - Mand 42 38,1 57,1 4,8 0,0 - - Kvinde 28 35,7 60,7 3,6 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 70 37,1 58,6 4,3 0, _1. Hvordan vurderer du samlet set omfanget af den information, du fik, mens du var indlagt? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 71 0,0 91,5 8, år 21 0,0 90,5 9, år 50 0,0 92,0 8,0 - - Akut indlagt 33 0,0 93,9 6,1 - - Planlagt indlagt 38 0,0 89,5 10,5 - - Mand 43 0,0 90,7 9,3 - - Kvinde 28 0,0 92,9 7, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 71 0,0 91,5 8,5 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 20

21 16_2. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 70 55,7 34,3 7,1 2, år 21 61,9 19,0 9,5 9, år 49 53,1 40,8 6,1 0,0 - - Akut indlagt 32 68,8 21,9 6,3 3,1 - - Planlagt indlagt 38 44,7 44,7 7,9 2,6 - - Mand 42 52,4 35,7 7,1 4,8 - - Kvinde 28 60,7 32,1 7,1 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 70 55,7 34,3 7,1 2,9 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 21

22 UDSKRIVELSE 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (56) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (67) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (30) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (20) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (48) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (64) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (66) G G * * G * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20_1 er en opsamling af spørgsmål 20_1a-c. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20_1a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 22

23 16_3. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit indlæggelsesforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 56 89,3 10, år 17 82,4 17, år 39 92,3 7,7 - - Akut indlagt 29 93,1 6,9 - - Planlagt indlagt 27 85,2 14,8 - - Mand 35 85,7 14,3 - - Kvinde 21 95,2 4, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 56 89,3 10, Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Specialeresultat for Hæmatologi ,4 50,9 7,3 0,4 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 67 37,3 49,3 13,4 0,0 G 0-59 år 21 38,1 47,6 14,3 0, år 46 37,0 50,0 13,0 0,0 - - Akut indlagt 32 40,6 43,8 15,6 0,0 - - Planlagt indlagt 35 34,3 54,3 11,4 0,0 - - Mand 40 52,5 42,5 5,0 0,0 - - Kvinde 27 14,8 59,3 25,9 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 67 37,3 49,3 13,4 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 23

24 18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,1 56,0 6,7 3,2 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 30 40,0 43,3 6,7 10,0 G 0-59 år 6 16,7 50,0 0,0 33, år 24 45,8 41,7 8,3 4,2 - - Akut indlagt 16 37,5 50,0 0,0 12,5 - - Planlagt indlagt 14 42,9 35,7 14,3 7,1 - - Mand 19 42,1 36,8 5,3 15,8 - - Kvinde 11 36,4 54,5 9,1 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 30 40,0 43,3 6,7 10, Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,6 69,1 8,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 20 10,0 75,0 15,0 0,0 * * 0-59 år 6 0,0 66,7 33,3 0, år 14 14,3 78,6 7,1 0,0 - - Akut indlagt 10 20,0 80,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 10 0,0 70,0 30,0 0,0 - - Mand 10 10,0 80,0 10,0 0,0 - - Kvinde 10 10,0 70,0 20,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 20 10,0 75,0 15,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 24

25 20. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi ,4 16,0 16,7 56,9 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 48 12,5 12,5 10,4 64,6 G 0-59 år 14 14,3 14,3 14,3 57, år 34 11,8 11,8 8,8 67,6 - - Akut indlagt 23 21,7 4,3 4,3 69,6 - - Planlagt indlagt 25 4,0 20,0 16,0 60,0 - - Mand 28 14,3 14,3 7,1 64,3 - - Kvinde 20 10,0 10,0 15,0 65, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 48 12,5 12,5 10,4 64, _1. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om noget? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 64 20,3 79, år 20 20,0 80, år 44 20,5 79,5 - - Akut indlagt 31 19,4 80,6 - - Planlagt indlagt 33 21,2 78,8 - - Mand 38 23,7 76,3 - - Kvinde 26 15,4 84, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 64 20,3 79,7 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 25

26 20_1a. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om efterbehandling/genoptræning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 47 6,4 17,0 14,9 61, år 16 6,3 18,8 18,8 56, år 31 6,5 16,1 12,9 64,5 - - Akut indlagt 22 13,6 9,1 13,6 63,6 - - Planlagt indlagt 25 0,0 24,0 16,0 60,0 - - Mand 28 7,1 17,9 17,9 57,1 - - Kvinde 19 5,3 15,8 10,5 68, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 47 6,4 17,0 14,9 61, _1b. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om den medicin du skulle tage? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 63 0,0 3,2 9,5 87, år 19 0,0 5,3 10,5 84, år 44 0,0 2,3 9,1 88,6 - - Akut indlagt 30 0,0 3,3 10,0 86,7 - - Planlagt indlagt 33 0,0 3,0 9,1 87,9 - - Mand 37 0,0 5,4 10,8 83,8 - - Kvinde 26 0,0 0,0 7,7 92, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 63 0,0 3,2 9,5 87,3 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 26

27 20_1c. Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om ved hvilke ændringer i din tilstand du skulle kontakte din læge eller sygehus? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 64 0,0 6,3 9,4 84, år 20 0,0 0,0 15,0 85, år 44 0,0 9,1 6,8 84,1 - - Akut indlagt 31 0,0 6,5 12,9 80,6 - - Planlagt indlagt 33 0,0 6,1 6,1 87,9 - - Mand 38 0,0 10,5 7,9 81,6 - - Kvinde 26 0,0 0,0 11,5 88, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 64 0,0 6,3 9,4 84, _2. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 66 95,5 4,5 * år ,0 0, år 46 93,5 6,5 - - Akut indlagt 32 93,8 6,3 - - Planlagt indlagt 34 97,1 2,9 - - Mand 39 94,9 5,1 - - Kvinde 27 96,3 3, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 66 95,5 4,5 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 27

28 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (61) 22. Det samlede indtryk er godt (70) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (68) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (69) G 4 G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 28

29 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,7 55,7 1,9 0,7 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 61 45,9 50,8 1,6 1,6 G 0-59 år 18 50,0 44,4 0,0 5, år 43 44,2 53,5 2,3 0,0 - - Akut indlagt 27 55,6 37,0 3,7 3,7 - - Planlagt indlagt 34 38,2 61,8 0,0 0,0 - - Mand 37 51,4 43,2 2,7 2,7 - - Kvinde 24 37,5 62,5 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 61 45,9 50,8 1,6 1, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Hæmatologi ,0 47,6 2,6 0,8 - Hæmatologisk afdeling (Odense) 70 47,1 48,6 4,3 0,0 G 0-59 år 21 47,6 42,9 9,5 0, år 49 46,9 51,0 2,0 0,0 - - Akut indlagt 33 63,6 30,3 6,1 0,0 - - Planlagt indlagt 37 32,4 64,9 2,7 0,0 - - Mand 42 47,6 47,6 4,8 0,0 - - Kvinde 28 46,4 50,0 3,6 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 70 47,1 48,6 4,3 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 29

30 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 68 82,4 14,7 2,9 0, år 19 78,9 15,8 5,3 0, år 49 83,7 14,3 2,0 0,0 - - Akut indlagt 33 84,8 9,1 6,1 0,0 - - Planlagt indlagt 35 80,0 20,0 0,0 0,0 - - Mand 41 80,5 17,1 2,4 0,0 - - Kvinde 27 85,2 11,1 3,7 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 68 82,4 14,7 2,9 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling (Odense) 69 85,5 13,0 0,0 1, år 21 76,2 23,8 0,0 0, år 48 89,6 8,3 0,0 2,1 - - Akut indlagt 33 87,9 9,1 0,0 3,0 - - Planlagt indlagt 36 83,3 16,7 0,0 0,0 - - Mand 42 83,3 14,3 0,0 2,4 - - Kvinde 27 88,9 11,1 0,0 0, _560 Od Hæmatologisk afdeling X 69 85,5 13,0 0,0 1,4 - - LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Hæmatologisk afdeling (Odense) , ,7 - Speciale Hæmatologi , ,1 - Alder 0-59 år 21 29, ,3 0, år 50 70, ,3 0,4051 Indlæggelsesform Akut indlagt 33 46, ,3 0,0034 Planlagt indlagt 38 53, ,0 0,0034 Køn Mand 43 60, ,2 0,5057 Kvinde 28 39, ,1 0,5057 Afsnit 4202_560 Od Hæmatologisk afdeling X , ,7 - Indlæggelsestid 1-2 dage 18 25, ,7 * 3-7 dage 36 50, ,0 * 8-14 dage 10 14, ,0 * 15+ dage 7 9, ,6 * Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR 4202_560 OD HÆMATOLOGISK AFDELING X 8_2. Muligheden for at tale med en sygeplejerske er god (69) 15. Den skriftlige information er god (38) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (69) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (39) 8_3. Stemningen blandt personalet er god (70) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (68) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (61) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (30) 22. Det samlede indtryk er godt (70) 16. Den mundtlige information er god (70) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (67) 20_2. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (66) 8_4. Får den hjælp, patienten har brug for (65) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (63) 16_1. Omfanget af information under indlæggelsen er passende (71) 8_1. Muligheden for at tale med en læge er god (61) 16_2. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (70) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (49) 8_5. Får dækket sit behov for søvn og hvile under indlæggelsen (66) 16_3. Har afsluttende samtale om indlæggelsesforløbet inden udskrivelsen (56) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (69) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (8) 9. Patienten oplever ikke fejl (69) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (67) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (54) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (20) 7_1. Patientens viden og ressourcer er inddraget i behandlingsforløbet (66) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (30) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (50) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (68) 20_1. Patienten er ikke i tvivl om noget efter udskrivelsen (64) 14. Patienten modtager skriftlig information (53) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (48) 12_1. Patienten bliver informeret om årsagen til ventetid på behandlingen (11) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling (Odense), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus SIDE 32

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Hospitalsrapport for indlagte patienter på Hospitalsenheden Midt 23-03-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Knæ Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere