CTRF. GRÆSARTER OG SORTER til et hårdt vinterklima. Introduktion. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTRF. GRÆSARTER OG SORTER til et hårdt vinterklima. Introduktion. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL"

Transkript

1 HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL GRÆSARTER OG SORTER til et hårdt vinterklima Introduktion Dette faktaark skal hjælpe dig med at vælge de bedste græsarter og sorter, når du skal etablere eller reetablere golfbaner eller andre græsarealer i Norden. Vi lægger mest vægt på golfgrees, men omtaler også fairway, tees, andre sportsarealer og plæner. Mange golfbaner ønsker at bytte græsset ud for at forbedre overvintringsevnen. Det er dog vanskeligt at ændre sammensætningen af græsarter i et etableret græstæppe. Denne proces omfatter som regel også ændringer i plejeplanerne. Dette faktaark omhandler ikke sådanne udfordringer. Det omhandler heller ikke reetablering med nye arter og sorter efter en vinterskade. Sammendrag De mest vinterhårføre græsarter til golfbaner og andre grønne områder, som ikke sprøjtes med svampemidler mod sneskimmel er engrapgræs (Poa pratensis), lav rapgræs (Poa supina), hundehvene (Agrostis canina) og rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra ssp. commutata). Hvis der bruges svampemidler er krybende hvene (Agrostis stolonifera) og alm. hvene (Agrostis capillaris) også meget hårføre. De græsarter, som er mest udsatte for vinterskader i et hårdt vinterklima er alm. rajgræs (Lolium perenne) og enårig rapgræs (Poa annua). Foto: Agnar Kvalbein Der er betydende forskelle mellem forskellige sorter indenfor de fleste arter og informationer om de mest vinterhårdføre sorter opdateres årligt på og CTRF C A N A D I A N T U R F G R A S S R E S E A R C H F O U N D A T I O N L A F O N D A T I O N C A N A D I E N N E D E R E C H E R C H E EN G A Z O N

2 Arter, sorter og økotyper Når en ny sort kommer på markedet vil den altid være defineret som en bestemt græsart. De fleste sorter i handelen er forædlet ud fra økotyper, som er indsamlet forskellige steder i verden. Før en sort godkendes, har den gennemgået tests, som viser, at den har unikke egenskaber, som adskiller den fra andre sorter. Disse egenskaper er stabile fra år til år. Det findes nogle sorter, som er baseret på gener fra et mindre geografisk område. Disse sorter er tilpasset ændringer i daglængde. Dette gør dem mere robuste overfor mødet med vinteren, fordi de er mindre afhængige af lave temperaturer om efteråret for at blive hærdet (=akklimatiseret). De styres af, at dagene bliver kortere. Enårig rapgræs (Poa annua) invaderer mange greens som et ukrudtsgræs, men kan danne fremragende putting flader. Der er kun få sorter i handelen. Når enårig rapgræs bliver testet af forskere, så oplyser de altid, hvor plantematerialet er hentet fra. Da enårig rapgræs producerer frø også ved lav klippehøjde, er arten genetisk fleksibel. Det betyder, at den over tid kan tilpasse sig til det lokale klima og den aktuelle pleje. Billedet stammer fra projektet Evaluering af plænegræssorter til brug på scandinaviske golfgreens (SCANGREEN), Apelsvoll, Norge. Foto: Bjørn Molteberg. Overvintringsevne Det er mange årsager til, at græs dør om vinteren. Dette er beskrevet mere detaljeret i et andet faktaark. De forskellige årsager kan gøre det vanskeligt at rangere græssorter efter den generelle karakter overvintringsevne. For eksempel tåler nogle sorter godt barfrost, men de er svage mod sneskimmel. For de fleste arter er der ikke desto mindre en positiv sammenhæng mellem evnen til at modstå frost, frysetørring, is og vinteraktive svampe. Overvintringsevnen er også afhængig af, om planterne er hærdet. Når en græsplante er godt hærdet, så er den holdt op med at vokse, ekstra sukker er lagret for vinteren og anti-frost-proteiner er produceret i cellerne. Desuden er selve cellemembranen ændret sådan, at den bedre tåler skift mellem perioder med frost og tø. Hærdningen af planter styres af miljøforhold. Det vigtigste signal er temperaturen. En periode med lave temperaturer om efteråret vil starte hærdningen. I milde perioder om vinteren kan planterne miste hærdningen. Nogle arter reagerer hurtigere på mildt vejr end andre. I rækkefølgen af græsarterne nedenfor har vi først og fremmest lagt vægt på sortsafprøvningerne, som er lavet i Norden igennem de sidste 15 år. Evalueringen er lavet både inde i landet og ved kysten mellem 56 og 65 grader nord. Resultaterne er opsummeret i den nordiske græsguide og der findes en opdateret liste over anbefalede sorter på og Nogle STERF-projekter har også givet os speciel viden om arternes frosttolerence og evne til at overleve forskellige typer af vinterstress. Detaljerede rapporter om dette findes på Relevant information fra denne forskning er taget med i teksten nedenfor.

3 Rangering af græsarter til golfgrees I tabellen nedenfor er arterne rangeret efter en skala fra 1-9 i forhold til deres evne til at overleve en nordisk vinter. Læg mærke til at der aldrig bliver brugt svampemidler i sortsafprøvingsfelterne. Det betyder, at den genetiske evne til at modstå rosa sneskimmel (Microdochium nivale), græstrådkølle (Typula incarnata) og andre mere sjældne vintersygdomme indgår i rangeringen. Point for tolerence mod vinterstress Art Hundehvene (Agrostis canina) 2. Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra ssp commutata) 3. Lav rapgræs (Poa supina) 4. Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5. Alm. hvene (Agrostis capillaris) 6. Rødsvingel med korte udløbere (F. rubra ssp. litoralis) 7. Alm. rapgræs (Poa trivialis) 8. Alm. rajgræs (Lolium perenne) 9. Enårig rapgræs (Poa annua) Overvintringsevne hos græsarter til greens under nordiske klimaforhold Længden på de farvede bånd viser variationen mellem arter (eller økotyper for enårig rapgræs). De mørke felter viser rækkefølgen af de mest brugte sorter. 1. Hundehvene (Agrostis canina) Flere forskningsprojekter har konkluderet, at hundehvene er den greensgræs, som overlever vinteren bedst. Arten kan være ganske modtagelig overfor M.nivale og andre sygdomme i vækstsæsonen, men om vinteren, når den er hærdet, modstår den overvintringssvampe, særligt græstrådkølle, bedre end krybende hvene. I markforsøg har hundehvene overlevet 119 dage under et tæt isdække. Det er kun nogle få sorter på markedet, og forskellen i vinterstyrke er lille. En undtagelse er Avalon som bør undgås i områder, hvor vinteren er specielt hård. 2. Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra ssp commutata) Denne underart af rødsvingel er rangeret bedre end krybende hvene i forhold til overvintringsevne. Det er hovedsagelig fordi den bliver mindre angrebet af sneskimmel. Frosttolerancen er derimod svagere end hos krybende hvene, og det er usikkert, hvordan rødsvingel klarer et isdække. I et ustabilt vinterklima med stor risiko for is, ville vi derfor have rangeret krybende hvene højest. Forsøg på Island (65 N) er specielle. Der har rødsvingel altid klaret sig bedre end krybende hvene. Dette kan også skyldes lav sommertemperatur og vintre med lidt lys, ustabilt snedække og temperaturvariationer. På greens med god afstrømning fra overfladen og lille fare for is og vand, kan rødsvingel uden udløbere anbefales som en meget vinterstærk art. Husk på at nogle kendte sorter som Bellaire og Calliope ikke scorer højt for overvintringsevne. 3. Lav rapgræs (Poa supina) Denne art er kun testet i nogle få år, men den bliver regnet blandt de mest vinterstærke arter, særligt på Island og i indre dele af Skandinavien. Denne art er kendetegnet ved at have en lysegrøn farve og ganske grove blade og er en kuriositet i handelen. 4. Krybende hvene (Agrostis stolonifera) Denne art har generelt god overvintringsevne, men de fleste sorter er svage overfor angreb af svampe. Det betyder, at brug af kemiske svampemidler er en forudsætning for en god vinteroverlevelse af krybende hvene. Den gamle sort Penncross var i mange år rangeret først på de mest ekstreme teststeder, men nye sorter som OO7, T1, Independence og Cobra Nova topper nu listerne. Ofte brugte internationale sorter, som Tyee, Penn A-1 og Penn G-2 har vist dårlig vinteroverlevelse i det nordiske indlandsklima. Krybende hvene har en meget god frosttolerence og kan overleve længe under et isdække, men ikke så længe som hundehvene. I et feltforsøg som sammenlignede forskellige arter under is, havde krybende hvene Independence 50 % græsdække efter 119 dage med tæt is, mens hundehvene Villa havde 90 % græsdække.

4 Krybende hvene Hundehvene Villa Vinteroverlevelse i krybende hvene og hundehvene på Apelsvoll, maj Foto: Bjørn Molteberg. 5. Alm. hvene (Agrostis capillaris (=tenuis)) De norske sorter Nor og Leirin har fremragende overvintringsevne. Selv om Nor har grove blade og lavere skudtæthed end de fleste andre sorter, kan disse sorter anbefales som en del af frøblandingen til greens i områder med et hårdt vinterklima. De fleste andre sorter på det internationale marked har mindre frosttolerance og modstandsevne overfor rosa sneskimmel end krybende hvene, men de er stærkere mod græstrådkølle (Typhula sp.) Populære sorter som Greenspeed og Aberroyal er rangeret ganske lavt, når det gælder overvintringsevne. 6. Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra ssp. litoralis (= ssp. trichophylla)) Denne underart har flere gode egenskaber (god vinterfarve, konkurrencekraft mod ukrudt), som gør den værdifuld i rødsvingelgreens, men de fleste sorter er lidt mindre vinterstærke end rødsvingel uden udløbere. Den gamle, men meget brugte sort Barcrown, bør undgås på greens i områder med hårde vintre. 7. Alm. rapgræs (Poa trivialis) Nogle greenkeepere i Skandinavien har brugt denne art ved reetablering af døde greens med enårig rapgræs om foråret. Den spirer hurtigt, men den holder dårligt i greens under vores forhold. De sorter, som er på markedet, blev udviklet til eftersåning og vinterspil på greens med Bermudagræs i de sydlige stater i USA og ved Middelhavet, og ikke til det nordiske klima. 8. Alm. rajgræs (Lolium perenne) Dette er ikke en hovedart for nordiske greens, men den bliver brugt som førstehjælp til reetablering af vinterskadede greens. Den genetiske variation mellem de mange sorter af rajgræs er relativt lille. Det vil derfor tage forholdsvis lang tid at udvikle sorter, som kan blive klassificeret som vinterstærke. Tetraploid rajgræs er mere modstandsdygtig overfor overvintringssvampe. Denne variant kan bruges på fairway, tee og rough, men vil ikke give tilfredsstillende tætte greens. Sneskimmel (overvintringssvamp) kan skade krybende hvene, specielt ved snefald om foråret efter at græsset er begyndt at vokse. Billedet er taget af Tatsiana Espevig i Landvik forår Enårig rapgræs (Poa annua) Meget få kommercielle sorter er blevet testet i Norden, og overvintringsevnen på disse har været meget dårlig, både når det gælder is og svampeskader. De fleste undersøgelser viser, at halvdelen af planterne dør ved en temperatur mellem -10 og -14 C. Canadiske undersøgelser viser dog, at der er forskelle mellem lokale økotyper, og de bedste er mindst lige så vinterstærke som de bedste sorter af rajgræs. Kystnære og sydlige golfbaner i Norden har ofte en acceptabel vinteroverlevelse af greens med enårig rapgræs, hvis de sprøjter forebyggende med svampemidler om efteråret.

5 Vinterstærke arter til andre græsarealer En af de mest vinterstærke arter på markedet er mosebunke (Deschampsia cespitosae). På nogle golfbaner optræder den naturligt på fugtige fairways og i roughen, men den vil ofte danne uacceptable tuer. For tee, fairway, fodboldbaner og plæner skal engrapgræs (Poa pratensis) nævnes, fordi den har en særlig god overvintringsevne. Udfordringen med denne art er, at den spirer og etablerer sig langsomt fra frø, men når den først er etableret, vil den modstå alle former for vinterstress rigtig godt. Under nordiske lys- og temperaturforhold har vi set, at engrapgræs tåler lavere klippehøjde end det, som var forventet ud fra amerikansk litteratur. Arten bør derfor sås i tees og fairways, når golfbaner etableres. Det er meget vanskeligt at få denne art introduceret senere ved eftersåning fordi, engrapgræsspirerne ikke klarer konkurrencen fra etablerede græsplanter. En af de mest vinterstærke arter på markedet er mosebunke (Deschampsia cespitosae) Foto: Trygve Aamlid. Valg af arter og sorter Det, som oftest dræber græsset i de koldeste egne af Norden, er is og vand om vinteren og tidligt om foråret. Græsset bliver kvalt af is og vand. I Danmark og det sydlige Sverige er det skader fra Microdochium nivale, som dominerer. Denne svamp danner rosa sneskimmel under et snedække og microdochiumplet (af greenkeepere ofte kaldet fusarium) når vejret er køligt og fuftigt uden snedække. Når man skal vælge græsart, må man tage udgangspunkt i det lokale klima. Hvenearter har god evne til at modstå is og anden fysisk stress, men er svage overfor sneskimmel. Rødsvingel er svagere overfor kvælning under is, men skades mindre af overvintringssvampe. Sandsynligvis bliver muligheden for at bruge kemiske svampemidler mindre i årene, som kommer, og dette må man tage med i vurderingen, når golfbaner skal anlægges og græsarten vælges. Da der er betydelige forskelle mellem sorter indenfor svingel og hvene, er det meget vigtigt at bestille de bedste sorter baseret på test lavet i det samme klima, som den aktuelle golfbane har. Sneskimmel ved snesmeltning i forsøg ved Apelsvoll, Norge, Marts Foto: W. Waalen.

6 HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL Forfattere Agnar Kvalbein Trygve S. Aamlid Wendy Waalen NIBIO Turfgrass Research Group, Norwegian Institute of Bioeconomy Research Foto: Agnar Kvalbein Læs mere her Aamlid, T.S., G. Thorvaldsson, F. Enger & T. Pettersen Turfgrass species and varieties for Integrated Pest Management of Scandinavian putting greens. Acta Agriculturae Scandinavica Section B Soil & Plant Science 62 (Supplement 1): Aamlid, T.S. & V. Gensollen Recent achievements in breeding for turf quality under biotic and abiotic stress. In: Sokolovic, D., C. Huyghe & J. Radovic (eds.). Quantitative traits breeding for multifunctional grasslands and turf. Springer Science + Business Media, Dordrecht. pp Aamlid, T.S., W. Waalen, G. Thorvaldsson, A.M.D. Jensen, T. Esepvig, T. Pettersen, J. Tangsveen, A. A. Steensohn, P. Sørensen & B. Hannesson SCAN- GREEN : Turfgrass species and varieties for Integrated Pest Management of Scandinavian putting greens. Bioforsk Report 10(65): Espevig T., M. Höglind & T. S. Aamlid Dehardening resistance of six turfgrasses used on golf greens. Environmental and Experimental Botany 106: Espevig, T. & A. Kvalbein (eds.) Turf grass winter survival. Book of abstract from international STERF seminar November Bioforsk Fokus 9 (8). (Available at org) Kvalbein, A. & T.S. Aamlid The Grass Guide 2015: Amenity turf grass species for the Nordic countries. Scandinavian Turfgrass and Envrionment Research Foundation. (Available at CTRF C A N A D I A N T U R F G R A S S R E S E A R C H F O U N D A T I O N L A F O N D A T I O N C A N A D I E N N E D E R E C H E R C H E EN G A Z O N STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) is the Nordic golf federations joint research body. STERF supplies new knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit and ready for use, for example directly on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a credible environ-mental protection work. STERF is currently regarded as one of Europe s most important centres for research on the construction and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within the following thematic platforms: Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and Winter stress management. More information can be found at The CTRF is a registered charity with a mandate to raise monies and sponsor research projects that advance the environmental and economic benefits applicable to turfgrass. The CTRF is funded by contributions received from two national and six regional organizations involved in the golf and sports turf sectors. Over one million dollars has been invested in turf research in Canada by CTRF. The Foundation currently has 10 active research projects. Participating organizations include Golf Canada, the Canadian Golf Superintendents Association, the Western Canada Turfgrass Association, the Alberta Turfgrass Research Foundation, the Saskatchewan Turfgrass Association, the Ontario Turfgrass Research Foundation, the Quebec Turfgrass Research Foundation and the Atlantic Turfgrass Research Foundation. More information can be found at

Vinterhærdning og vinterstress Hvad er det, som skader vores greens?

Vinterhærdning og vinterstress Hvad er det, som skader vores greens? Handbook turf grass winter survival Vinterhærdning og vinterstress Hvad er det, som skader vores greens? Resumé Mange forskellige forhold kan føre til vinterskader. Sneskimmelsvamp er aktiv ved lave temperaturer.

Læs mere

CTRF. EFTERÅRSARBEJDE PÅ GOLFGREENS for at forbedre overlevelsen om vinteren. Indledning. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

CTRF. EFTERÅRSARBEJDE PÅ GOLFGREENS for at forbedre overlevelsen om vinteren. Indledning. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL EFTERÅRSARBEJDE PÅ GOLFGREENS for at forbedre overlevelsen om vinteren Indledning Om græsset på greens overlever vinteren er først og fremmest afhængig af vejrforholdene,

Læs mere

VINTERDÆKNING AF GREENS Brug af duge for bedre vinteroverlevelse af golfgreens. Sammendrag

VINTERDÆKNING AF GREENS Brug af duge for bedre vinteroverlevelse af golfgreens. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL VINTERDÆKNING AF GREENS Brug af duge for bedre vinteroverlevelse af golfgreens Introduktion Nogle greenkeepere dækker rutinemæssigt sine til greens for at undgå vinterskader.

Læs mere

CTRF. Re-etablering efter vinterskader. Introduktion. Handbook turf grass winter survival

CTRF. Re-etablering efter vinterskader. Introduktion. Handbook turf grass winter survival Handbook turf grass winter survival Re-etablering efter vinterskader Introduktion Vinterskader kan opstå på alle græsoverflader på en golfbane, men typisk vil det græs, som klippes lavest, være mest udsat.

Læs mere

græsvækst og at lykkes med en eventuel reetablering.

græsvækst og at lykkes med en eventuel reetablering. HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL VINTERSPIL PÅ SOMMERGREENS Tidlig forår på Peuramaa Golf, Finland. Foto: Agnar Kvalbein. Indledning Golfere diskuterer, hvornår det er rigtigt at lukke banen midlertidigt

Læs mere

engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere

engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere FAGLIGT Størst genetisk fremgang for engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere Græssorter til tee og fairway, 1985-2015 Fra sortsafprøvningerne i SCANTURF og SCANGREEN får vi stadig ny viden

Læs mere

SCANGREEN Endelige sortslister fra. Generelt må man sige at gamle,

SCANGREEN Endelige sortslister fra. Generelt må man sige at gamle, FAGLIGT Nye resultater Scanturf Endelige sortslister fra SCANGREEN 2011-2014 På de såkaldte sortsgreens på Sydsjælland GK i Mogenstrup og Bioforsk Landvik i Norge blev de sidste registreringer i projekt

Læs mere

CTRF. Indledning. Sammendrag. Handbook turf grass winter survival. Mange golfbaner har lidt mandskab

CTRF. Indledning. Sammendrag. Handbook turf grass winter survival. Mange golfbaner har lidt mandskab Handbook turf grass winter survival VINTERARBEJDE på golfgreens Foto: Tatsiana Espevig Indledning Sammendrag Mange golfbaner har lidt mandskab om vinteren. Vinterspil på sommergreens er ikke normalt i

Læs mere

Bekæmpelse af. på greens. Kan mikrobiologiske præparater eller alginater erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler?

Bekæmpelse af. på greens. Kan mikrobiologiske præparater eller alginater erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler? Kan mikrobiologiske præparater eller alginater erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler? Bekæmpelse af microduchium pletter og sneskimmel på greens Af Trygve S. Aamlid,Bioforsk Turfgrass Research Group,

Læs mere

CTRF. ISBRAND Hvornår skal isen brydes? Indledning. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL

CTRF. ISBRAND Hvornår skal isen brydes? Indledning. Sammendrag HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL HANDBOOK TURF GRASS WINTER SURVIVAL ISBRAND Hvornår skal isen brydes? Foto: Olav Noteng, Byneset Golf Indledning Isdannelser giver mere græsdød i Norden end nogen anden vinterskade. Is forekommer oftest

Læs mere

Græs - Græssets vækst - Enårig rapgræs - Klipning

Græs - Græssets vækst - Enårig rapgræs - Klipning Græs - Græssets vækst - Enårig rapgræs - Klipning Asbjørn Nyholt Hortonom, græskonsulent Mobil: 4020 9613 www.nyholt.dk Græs 14.15Græssets vækst 15.00 Pause 15.15Enårig rapgræs Klipning 16.00 Vækst dine

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Rigtigt græs til det rigtige miljø. Sammenfatning. Valg af græsart vil påvirke spillekvaliteten,

Rigtigt græs til det rigtige miljø. Sammenfatning. Valg af græsart vil påvirke spillekvaliteten, Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Græs til golfbaner Rigtigt græs til det rigtige miljø Planter, der tilhører samme art er ikke genetisk identiske, men de er tilstrækkelig ens til at være i stand

Læs mere

Valg af græs til golfbaner

Valg af græs til golfbaner Faktablad - Integreret Plantebeskyttelse Valg af græs til golfbaner Revideret marts 2016 I roughen skal bolden være synlig, men samtidig skal græsset kunne konkurrere med ukrudt. Dette afhænger mere af

Læs mere

Eftersåning af fairways. Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF

Eftersåning af fairways. Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF Eftersåning af fairways Af seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet og produktchef Henrik Romme, DLF Popular Scientific Articles - STERF, February 2017 Så ser vi det igen anledning

Læs mere

Filt i græsplænen. Få kontrol over filten. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning

Filt i græsplænen. Få kontrol over filten. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Filt i græsplænen Foto: Agnar Kvalbein Få kontrol over filten Filt er en ophobning af fiberrigt materiale lige under græsplantens vækstpunkt. Filtlaget giver bløde

Læs mere

Græs til parker og fodboldbaner

Græs til parker og fodboldbaner Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Græs til parker og fodboldbaner Rigtigt græs til det rigtige miljø Planter, der tilhører samme art er ikke genetisk identiske, men de er tilstrækkelig ens i forhold

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR HUNDEHVENE PÅ GREENS I NORDEN

MULIGHEDERNE FOR HUNDEHVENE PÅ GREENS I NORDEN MULIGHEDERNE FOR HUNDEHVENE PÅ GREENS I NORDEN HUNDEHVENE, BOTANISKE OPLYSNINGER OG BRUGSOMRÅDE Hundehvene (Agrostis canina L.) er en flerårig græsart, som vokser naturligt på enge og græsarealer i næsten

Læs mere

GrÆsGuiden GrÆs til

GrÆsGuiden GrÆs til GrÆsGuiden 2015 GrÆs til GrønNE OMRÅDER i norden Forord Baseret på mere end 30 års afprøving af græsarter og -sorter blev STERFs græsguide Græs til grønne områder i Norden udgivet for første gang i september

Læs mere

Filt i græsplæner. Mænden af filt er et resultat af to biologiske processer produktion af plantemasse og nedbrydning af dødt organisk materiale.

Filt i græsplæner. Mænden af filt er et resultat af to biologiske processer produktion af plantemasse og nedbrydning af dødt organisk materiale. FAGLIGT Filt i græsplæner Filt dannes i græsplæner, hvor regnorme ikke trives som for eksempel når sportsgræs anlægges på sand. Meget filt forringer spillekvaliteten og forøger risikoen for sygdomme, ukrudt

Læs mere

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Idrætsanlæg, Vinterpleje af græs Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright December 2014 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Overvintringssygdomme

Overvintringssygdomme Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Overvintringssygdomme Övervintringssjukdomar Overvintringssykdommer Lumihomeet? Kalsveppir Snow molds Vinter på Hornbæk golfbane. Foto: Jan Peter Nielsen. Overvintringssvamp

Læs mere

Biotiske vinterskader

Biotiske vinterskader Handbook turf grass winter survival VINTERYGDOMME PÅ GRÆ Biotiske vinterskader Foto: Agnar Kvalbein ammendrag Det er flere svampesygdomme som trives og skader græs ved lave temperaturer. De mest almindelige

Læs mere

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør SEMENCO - Dansk distributør Blüchersvej 3 DK - 7480 Vildbjerg Tel. 9992 0233 Fax 9992 0231 Michael Møller Larsen Produktchef Tel. : 2174 7699 E-mail : mml@semenco.dk Finn Linnet Juul Produktchef Tel. :

Læs mere

Hvad er en abiotisk skade? Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning

Hvad er en abiotisk skade? Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Abiotiske skader Abiotiska skador Abiotiske skader Abioottiset vioitukset Skaðar af ólífrænum (áþreifanlegum) orsökum Abitotic damage Foto: Boel Petterson. Hvad er

Læs mere

Vanding. Ingen liv uden vand. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning

Vanding. Ingen liv uden vand. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Vanding Ingen liv uden vand Foto: Agnar Kvalbein Sammenfatning Plantens vandforbrug reguleres af det vand som fordamper gennem porerne på bladets overside. Reduceret

Læs mere

Sammendrag. Mekanisk pleje er klipning, tromling, topdressing, fjernelse af dug/guttationsvand,

Sammendrag. Mekanisk pleje er klipning, tromling, topdressing, fjernelse af dug/guttationsvand, Faktablad Integreret plantebeskyttelse Mekanisk pleje for at få mindst muligt angreb af skadevoldere på golfbaner Marts 2016 Fjernelse af dug. Foto Ole A Kjosnes Mekanisk pleje Greenkeepere udfører mange

Læs mere

Indsamling og brug af data på golfbanen

Indsamling og brug af data på golfbanen Indsamling og brug af data på golfbanen 12-12-2018 1 Thomas Pihl Furesø Golf Club 27 huller + Par 3 1700 medlemmer Medlemsklub. 12-12-2018 2 Hvilken retning er nordøst? 12-12-2018 3 Hvorfor? Objektive

Læs mere

Overvintringssygdomme

Overvintringssygdomme Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Overvintringssygdomme Opdateret marts 2016 Övervintringssjukdomar Overvintringssykdommer Lumihomeet? Kalsveppir Snow molds Vinter på Hornbæk golfbane. Foto: Jan Peter

Læs mere

Sorter af plænegræs til Danmark 2015

Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Resultater fra sortsafprøvning SCANTURF og SCANGREEN pr 1.april 2015 Introduktion til SCANGREEN og SCANTURF I de nordiske lande har der været en lang tradition for

Læs mere

Strategi for eftersåning. Henrik Romme, Agronom

Strategi for eftersåning. Henrik Romme, Agronom Strategi for eftersåning Henrik Romme, Agronom Optimér udbyttet af eftersåning Det er en kamp for nye kimplanter at få etableret sig i eksisterende græs Frøvalget er afgørende for det gode resultat! 4turf

Læs mere

Pleje af rødsvingel. Retningslinjer baseret på ny forskning og erfaring fra greenkeepere

Pleje af rødsvingel. Retningslinjer baseret på ny forskning og erfaring fra greenkeepere Pleje af rødsvingel Retningslinjer baseret på ny forskning og erfaring fra greenkeepere Forord Denne håndbog, Bedste pleje af rødsvingel (Festuca rubra) golf greens for høj bæredygtighed og spilbarhed,

Læs mere

Eftersåning - Hvordan gør man det succesfuldt? Leah A. Brilman, Ph.D Director of Product Management and Technical Services DLF Pickseed USA

Eftersåning - Hvordan gør man det succesfuldt? Leah A. Brilman, Ph.D Director of Product Management and Technical Services DLF Pickseed USA Eftersåning - Hvordan gør man det succesfuldt? Leah A. Brilman, Ph.D Director of Product Management and Technical Services DLF Pickseed USA lbrilman@dlfna.com Generelt om eftersåning Succesfuld eftersåning

Læs mere

Sorter af plænegræs til Danmark

Sorter af plænegræs til Danmark Sorter af plænegræs til Danmark naturresurser Lagar 2014 klimatförändringar restriktioner Resultater fra sortsafprøvning SCANTURF og SCANGREEN Introduktion til SCANGREEN og SCANTURF I de nordiske lande

Læs mere

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass

Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti. Great in Grass Ustoppelig! Græs med etableringsgaranti Great in Grass Beskyt din investering med Yellow Jacket Water Manager Barenbrug er kendt for sine innovative græskoncepter, som udgør løsninger i en række forskellige

Læs mere

Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk

Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk Forsøgsgreenen i Mogenstrup - www.turfgrass.dk René Gislum, Aarhus Universitet Per Sørensen & Co., Mogenstrup Niels Chr. Nielsen, DLF-TRIFOLIUM Anne Mette Dahl Jensen, Skov og Landskab, KU præsen TATION

Læs mere

Behovstilpasset gødskning. Fra teori til praksis

Behovstilpasset gødskning. Fra teori til praksis Behovstilpasset gødskning Fra teori til praksis Forfatterne til gødskningshåndbogen er fra venstre: Tom Ericsson, Karin Blombäck og Agnar Kvalbein. Om gødskningshåndbogen Denne håndbog er et sammendrag

Læs mere

Behovstilpasset gødskning. Fra teori til praksis

Behovstilpasset gødskning. Fra teori til praksis Behovstilpasset gødskning Fra teori til praksis om gødskningshåndbogen Denne håndbog er et sammendrag af viden og erfaringer fra tre forskningsprojekter om behovstilpasset gødskning som Inverkan av behovsanpassad

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Hurtigt spirende græs

Hurtigt spirende græs MANGE KOPIER - KUN ÉN ORIGINAL! Hurtigt spirende græs ved lavere temperaturer! Den hurtigste løsning til eftersåning ved lave temperaturer! Dine baner bruges hver eneste dag. Det er derfor heller ikke

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi: regenerende og bedste slidstyrke! RPR er en selv-regenererende

Læs mere

Golfsportens største udfordring

Golfsportens største udfordring Golfsportens største udfordring Klimaforandringer vil få stor betydning Af cand. scient. Torben Kastrup Petersen, Bane- og miljøansvarlig i Dansk Golf Union 34 et er ikke længere et spørgsmål om tro! Fakta

Læs mere

Hvor meget vand bruger græsset?

Hvor meget vand bruger græsset? A r t i k e l T e m a vertikalskæring, topdressing og andre plejemetoder Hvor meget vand bruger græsset? Det nordiske forskningsprojekt Fordampning og underskudsvanding af græs på golfbaner havde sin første

Læs mere

Plænegræs til ethvert formål 1

Plænegræs til ethvert formål 1 Plænegræs til ethvert formål 1 Indholdsfortegnelse Hunsballe Frø - Din plænegræspartner 3 Brugsplæner 4 Villa-Turf 4 Villa-blanding 4 Special-Turf - Ny sammensætning 5 Kløver-Turf 5 Svensk/Classic-Turf

Læs mere

Greenkeepernes klumme

Greenkeepernes klumme Greenkeepernes klumme Af Henrik R. F. Thomsen Igen i år er det dejligt at se medlemstilgang. Vi byder jer alle hjertelig velkommen. Mange fine Company Days og gæstespillere har besøgt os igen i år. Vi

Læs mere

Resultater fra forsøg med organiske gødningsmidler og biostimulanter på ny USGA-green

Resultater fra forsøg med organiske gødningsmidler og biostimulanter på ny USGA-green Resultater fra forsøg med organiske gødningsmidler og biostimulanter på ny USGA-green Af Trygve S. Aamlid, Bioforsk, Norge Gødning med en kombintion af Gro-Power og Arena gav et bedre helhedsindtryk og

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R

DA N S K GOL F U N ION. Golf og miljø U DFOR DR I NGE R DA N S K GOL F U N ION Golf og miljø U DFOR DR I NGE R M I L JØ I N DS AT S PE S T ICI DF R I PL E J E H O V E D S P O N S O R Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning

Læs mere

Rammebeskrivelse IPM. Hvad er integreret plantebeskyttelse? Sammendrag. Integreret Plantebeskyttelse. Opdateret januar 2016

Rammebeskrivelse IPM. Hvad er integreret plantebeskyttelse? Sammendrag. Integreret Plantebeskyttelse. Opdateret januar 2016 Integreret Plantebeskyttelse Rammebeskrivelse IPM Opdateret januar 2016 Sammendrag Foto: Agnar Kvalbein Hvad er integreret plantebeskyttelse? Integreret plantebeskyttelse (IPM) handler om at tage al viden

Læs mere

Rammebeskrivelse IPM. Hvad er integreret plantebeskyttelse? Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning

Rammebeskrivelse IPM. Hvad er integreret plantebeskyttelse? Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning Integreret Plantebeskyttelse Rammebeskrivelse IPM Sammenfatning Foto: Agnar Kvalbein Hvad er integreret plantebeskyttelse? Integreret plantebeskyttelse (IPM) handler om at bruge al den viden og alle tilgængelige

Læs mere

Hvad kan græsset på kirkegården?

Hvad kan græsset på kirkegården? Hvad kan græsset på kirkegården? DSV FRØ A/S DK produkchef-turf Ole Sams Falkenberg 13. marts 2018 DSV Deutsche Saatveredelung DSV er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder etableret i 1923

Læs mere

Gødning. Let i teorien, svært i praksis. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning

Gødning. Let i teorien, svært i praksis. Faktablad Integreret Plantebeskyttelse. Sammenfatning Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Gødning Let i teorien, svært i praksis Foton: Agnar Kvalbein Sammenfatning Planter har brug for næringsstoffer i nøjagtigt det forhold som svarer til plantecellernes

Læs mere

Græskatalog. Passion for græs. Great in Grass

Græskatalog. Passion for græs. Great in Grass Græskatalog Passion for græs Great in Grass Indhold PASSION FOR GRÆS 04 FORSKNING & UDVIKLING 06 Fokus på kvalitet og viden 08 Nyskabelse - RPR - Regenerating Perennial Ryegrass 10 Nyskabelse - SOS -

Læs mere

Gødningslære A. Faglærer Karin Juul Hesselsøe

Gødningslære A. Faglærer Karin Juul Hesselsøe Faglærer Karin Juul Hesselsøe Gødningslære er enkelt Gødningslære er enkelt For lidt Gødningslære er enkelt Alt for meget Det kan være svært at finde balancen Planter består mest af sukkerstoffer Kulhydrater

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GRÆSFRØ BLANDINGER G R Æ S F R Ø. Naturområder

GRÆSFRØ BLANDINGER G R Æ S F R Ø. Naturområder G G BLANDINGE Vitgröe Engrapgræs Eng. ajgræs Weibulls Horto tilbyder markedets topsorter af rene græssorter og blandinger fra forskellige forædlingsselskaber, der er tilpasset til de Nordiske forhold.

Læs mere

En god start er vigtig

En god start er vigtig Faktablad Integreret plantebeskyttelse Etablering af golfbaner og andre plænegræsarealer uden ukrudt Marts 2016 Fra etableringen af Hills golfbane i Sverige. Foto: Agnar Kvalbein. En god start er vigtig

Læs mere

Vejbred (Plantago major) Tusindfryd (Bellis perennis) Almindelig firling (Sagina procumbens) Lær dit almindelige ukrudt at kende

Vejbred (Plantago major) Tusindfryd (Bellis perennis) Almindelig firling (Sagina procumbens) Lær dit almindelige ukrudt at kende Faktablad Integreret Plantebeskyttelse Vejbred (Plantago major) Tusindfryd (Bellis perennis) Almindelig firling (Sagina procumbens) Revidert april 2016 Lær dit almindelige ukrudt at kende Vejbred. Foto:

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Anders Søndergaard Larsen

Denne vejledning er udarbejdet af Anders Søndergaard Larsen BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 12, nr.26 Juni 2018 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste - Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Anders Søndergaard Larsen TystofteFonden

Læs mere

Plejeplan for Dragsholm Golf Club

Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplan for Dragsholm Golf Club Plejeplanen er lavet i forbindelse med overdragelsen af banedriften fra Dragsholm Golf Club til Dragsholm Golf Anlæg januar 2015. Plejeplanen indeholder nogle standarder,

Læs mere

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015

KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 BANERAPPORT KØBENHAVNS GOLFKLUB, 3. JULI 2015 INTRODUKTION Mødedato og tidspunkt: Fredag den 26-06-2015 start kl. 7.10 slut 13.00 Deltagere: Allan Brandt DGU, chefgreenkeeper Martin Nielson, direktør Christian

Læs mere

Græs. Indhold: Anlæggelse af plæner/græsarealer Pleje af græsarealer Redskaber og maskiner. Græstyper Anlæggelse af græsarealer Pleje af græsarealer:

Græs. Indhold: Anlæggelse af plæner/græsarealer Pleje af græsarealer Redskaber og maskiner. Græstyper Anlæggelse af græsarealer Pleje af græsarealer: Græs Anlæggelse af plæner/græsarealer Redskaber og maskiner 1 Indhold: Græstyper Anlæggelse af græsarealer : Forår Sommer Efterår Græsklipning Maskiner 2 www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro.

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 12, nr.24 Juli 2017

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 12, nr.24 Juli 2017 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 12, nr.24 Juli 2017 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste - Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken TystofteFonden Teglværksvej

Læs mere

Nordisk golf forskning

Nordisk golf forskning A r t i k e l Nordisk golf forskning årbog 2006 Af cand. scient. Torben Kastrup Petersen, miljøkonsulent i Dansk Golf Union en nordiske forskningsfond Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation

Læs mere

Giv en ven en gratis golfoplevelse. Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start. Hole in One. Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart

Giv en ven en gratis golfoplevelse. Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start. Hole in One. Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Giv en ven en gratis golfoplevelse Farvemessens Pinseturnering 116 spillere til start Hole in One Hvorfor er banen ikke tip top fra sæsonstart 8. NYHEDSBREV

Læs mere

Att.: Hardy Mathiesen Kværndrup, den 25. marts 2017

Att.: Hardy Mathiesen Kværndrup, den 25. marts 2017 Breinholtgaard Golfcenter Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Att.: Hardy Mathiesen Kværndrup, den 25. marts 2017 Vedr.: Besøgsrapport marts 2017 I forlængelse af mit besøg den 14. marts vil jeg her opsummere

Læs mere

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER 16. JANUAR 2013 UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER DANSKE PLANTESKOLERS VINTERMØDE 2013 POST DOC MAJKEN PAGTER, AARHUS Oversigt Frosthårdførhed i planter Hvad kræver succesfuld overvintring

Læs mere

Placering af hoved- og sidegrene samt sprinklere kan ses på oversigtskortet på næste side. Omtrentlige kastelængder er vist med hel- og halvcirkler.

Placering af hoved- og sidegrene samt sprinklere kan ses på oversigtskortet på næste side. Omtrentlige kastelængder er vist med hel- og halvcirkler. 1 Fordeling af vandingsvand Silkeborg Stadion/Mascot Park Vandingsanlægget Vandingsanlægget blev installeret i 2010. Anlægget er tilsluttet vandværk og består af pumpestation, frekvensstyring, Hunter ICC

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse

Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse Afprøvning af græsfrøsorter med forskellig geografisk oprindelse Evaluation of grass seed cultivars with varying geographic origin Birte Boelt, Rene Gislum, Anne Mette Dahl Jensen & Lise C. Deleuran Danmarks

Læs mere

Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider

Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider Fredericia Kommune Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Att.: Annemette Bargum Kværndrup, den 21. september 2012 Notat: Drift af Fredericia Golf uden pesticider Goldbanen i Fredericia blev besøgt

Læs mere

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det?

Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Spillekvalitet - Hvad er det og hvordan måles det? Hvad er det? Det har en golfspilleren jo lige svaret på Men. Han var landstræner Hvad mener den alm. golfspiller med handicap 31 Og. hvordan måler vi

Læs mere

Plejeplan for Harevænget

Plejeplan for Harevænget Plejeplan for Harevænget Indledning Denne plejeplan er lavet til andelsboligforeningen Harevænget 3. Formålet er at kunne vejlede hver andelshaver i pleje af udearealer, så foreningen ser præsentabel ud

Læs mere

Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere iagttagelser og skitsere nøgleområder.

Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere iagttagelser og skitsere nøgleområder. Aarhus Ådal Golf Club Brydehøjvej 35 8462 Harlev Att.: Steen Brunse Kværndrup, den 14. marts 2011 Vedr.: Græspleje besøgsrapport marts 2011 I forlængelse af mit besøg den 9. marts vil jeg her opsummere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 10, nr.22 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 10, nr.22 Maj 2016 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 10, nr.22 Maj 2016 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste - Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken TystofteFonden Teglværksvej

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2013 Årgang 7, nr. 17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009

Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lilleådalens græsningsselskab foderværdi, højde og botanisk sammensætning 2008-2009 Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, januar 2010. Lilleådalens græsningsareal er et stort og varieret naturområde med behov

Læs mere

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater

Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater 9. januar 2018 Fokus på ukrudt i frøgræs - udfordringer og resultater Solvejg K. Mathiassen, Institut for Agroøkologi Jubilæumskonference for frøavlerforeningerne, januar 2018 Mål for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Prof. Dr.-Ing. / M.A. soc. pol. HafenCity University Hamburg Personal introduction background: - urban and regional planning - political

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2011 Årgang 5, nr. 13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Forsøg nr: 00290-1 00290-2 Rekvirent:

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet

Pesticidfri pleje på fairways. Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet Pesticidfri pleje på fairways Anne Mette Dahl Jensen Skov & Landskab Københavns Universitet Hvorfor bekæmpelse uden pesticider? Pesticidaftale for golfbaner i Danmark skal nedsætte forbruget med 75 % Målet

Læs mere

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant.

Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen. Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. Mål og metoder for Greenkeepernes arbejde med banen Banen generelt Alle tal tages fra medlemsmålingerne, suppleret med gæstemålingerne hvor relevant. GIC, målskema banen generelt: Målområde / Banen - MEDLEMMER

Læs mere

7 trin til den perfekte græsplæne

7 trin til den perfekte græsplæne 7 trin til den perfekte græsplæne Børnene spiller fodbold med bare tæer. Hyggelig picnic på den tætte græsplæne. Hunden løber glad og frisk. En flot grøn og mosfri græsplæne er meget værd. Ved at følge

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Skadevoldere på golfbaner

Skadevoldere på golfbaner Skadevoldere på golfbaner Mejeri- Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2017 Ministeriet for Børn, unge og ligestilling Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

Plænegræs ukrudt, skadevoldere og pleje

Plænegræs ukrudt, skadevoldere og pleje Plænegræs ukrudt, skadevoldere og pleje Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 PLÆNEGRÆS UKRUDT... 4 To-kimbladet ukrudt...5 En-kimbladet ukrudt...11 Mos og

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Projekt Bedre baner Fra tal til handling

Projekt Bedre baner Fra tal til handling Projekt Bedre baner Fra tal til handling Asbjørn Nyholt Hortonom, græskonsulent Mobil: 4020 9613 www.nyholt.dk Herning inden omlægning Spillerindgang 1. Spillekvalitet (1 af 2) Score opnået pr 6 testområder

Læs mere

Model for spiring af ukrudtsgræsser

Model for spiring af ukrudtsgræsser Anvendelsesorienteret Planteværn 13 X Model for spiring af ukrudtsgræsser Peter Kryger Jensen De fleste af vores almindeligt forekommende ukrudtsgræsser som agerrævehale og vindaks har frø med begrænset

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere