Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015"

Transkript

1 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF)

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering - juni Udrykningsstatistik Indtægtsdækket virksomhed for 1. kvartal Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland Eventuelt... 7

3 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Side 2 2. Til orientering - juni 2015 Sagsnr.: 15/1962 A. Orientering om diverse indsatser Beredskabschefen vil orientere om væsentlige indsatser siden sidste møde, som også er omtalt i bilag 2.1. B. Orientering om ABA-alarmer På beredskabskommissionens møde den 11. november 2014 blev det besluttet, at administrationen skulle have ekstraordinær fokus på antallet af udrykninger til blinde ABAalarmer. Beredskabschefen giver en status på området. Oversigt over ABA-alarmer i 2014/2015 er vedlagt som bilag. C. Ambulanceberedskab i Lejre kommune På baggrund af en henvendelse fra Falck er det aftalt, at Lejre kommune tilbyder plads til ambulancer i tilknytning til brandstationerne i Hvalsø og Kr. Hyllinge. På mødet gives en orientering. Beslutning den : Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: 1. Bilag 2.2 ABA alarmer 2015.pdf 2. Bemærkninger til nogle få atypiske udkald i 2015

5 Side 3 3. Udrykningsstatistik Sagsnr.: 15/1966 Administrationen har udarbejdet en oversigt over udrykninger i perioden 24/ /5-15, som sammenholdes med data fra samme periode i forudgående år. Koncerndirektionen indstiller: 1. at statistikken for perioderne tages til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Administrationen har udarbejdet en oversigt og et grafisk overblik over antal udrykninger i perioderne 24/5-23/5 for 13/14 og for 14/15, som bygger på et udtræk i en database over udrykningsstatistik (ODIN). Skemaet indeholder oversigt over antal udrykninger foretaget i hele Lejre Kommune og sammenholdes med data fra forudgående årsperiode. Det fremgår af rapporten, at der i perioden 14/15 har været ialt 220 udrykninger, hvilket svarer til en mindre nedgang fra 13/14, hvor der var 242 udrykninger. Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre Brandvæsens gennemsnits udrykninger. Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Ingen Bilag: 1. Udrykningsstatistik

6 Side 4 4. Indtægtsdækket virksomhed for 1. kvartal 2015 Sagsnr.: 15/1978 Administrationen har udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2015 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Koncerndirektionen indstiller: 1. at regnskabet for Lejre Brandvæsens indtægtsdækkede virksomhed 1. kvartal 2015 godkendes. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Administrationen har udarbejdet et regnskab 1. kvartal 2015 for Lejre Brandvæsens indtægtsdækket virksomhed (IDV), som i sagen er opstillet i oversigtsform. Det er vurderingen, at regnskabet er i overensstemmelse med beredskabskommissionens principper om, at indtægter og udgifter skal balancere og, at indtægterne skal være med til at finansiere leasingudgifter til nye køretøjer (vandtankvogne), samt de til opgaverne forbundene drifts- og personaleomkostninger. Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Regnskab for IDV 1. kvartal 2015 viser en omsætning på 1.2 mio. kr. og udgifter på 0,6 mio.kr. Med udgifter på kr. til Viceberedskabsinspektør funktionen, samt udgifter på kr. til leasing af vandtankvogne T1 (Brandstation: Nord/Kr. Hyllinge) og T2 (Brandstation: Syd/Hvalsø), viser regnskabet et netto resultat på kr. Af vedlagte bilag ses regnskab for servicevirksomhed 1. kvartal Budgettet er baseret på uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere fremlagt budget. Bilag: 1. Oversigt Service 1 kvartal 2015

7 Side 5 5. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland Sagsnr.: 14/14001 Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 27. oktober 2014 principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner. Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det udarbejdede beslutningsgrundlag fremlægges med henblik på s udtalelse. Koncerndirektionen indstiller: 1. at drøfter det fremlagte beslutningsgrundlag og giver sin udtalelse til beslutningsgrundlaget til brug for den politiske behandling i Lejre Kommune Beslutning den : tager beslutningsgrundlaget til efterretning. savner dog en overordnet beskrivelse af det nye beredskabs organisering og herunder også den påtænkte organisering af indsatsledelsen. lægger vægt på, at serviceniveauet ikke forringes og noterer, at dette også er udgangspunktet i aftalen mellem KL og staten, og at der jf. beslutningsgrundlaget fortsat skal tages udgangspunkt i 10, 15 og 20 min. responstider ved den risikobaserede dimensionering. anbefaler navnet Brand og Redning Vestsjælland frem for navnet Vestsjællands Brandvæsen. Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 27. oktober 2014 principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner. Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det fælles beredskab etableres i henhold til 60 i Kommunestyrelsesloven. Ikrafttræden for det fælles beredskab, som foreslås navngivet "Brand og Redning Vestsjælland", er 1. januar Følgende dokumenter forelægges nu til politisk behandling i Økonomiudvalget den 16. juni 2015 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 med henblik på, at det fælles beredskab kan etableres pr. 1. januar 2016: forslag til sagsfremstilling til behandlingen i de 6 kommunalbestyrelser/byråd forslag til vedtægt

8 Side 6 forslag til ejerstrategi forslag til principper for etablering af budget Før behandling i Økonomiudvalget den 16. juni 2015 gives beredskabskommissionen og lokaludvalget i Lejre Kommunes beredskab mulighed for at udtale sig til beslutningsgrundlaget. Administrationen anbefaler, at beredskabskommissionen drøfter det fremlagte beslutningsgrundlag og giver sin udtalelse til beslutningsgrundlaget til brug for den politiske behandling Sagen indeholder ingen særlige handicappolitiske elementer. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen forudsat besparelser på 50 mio. kr. i 2015, stigende til 75 mio. kr. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på 100 mio. kr. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten.. Bilag: 1. Notat om budget Udkast til ejerstrategi - endelig 3. Vedtægt endeligt - udkast 4. Sagsfremstilling etablering af_brand og Redning

9 Side 7 6. Eventuelt Sagsnr.: Beslutning den : drøftede den fornyede henvendelse fra Brandmandsklubben med ønske om, at få overdraget den gamle Landrover. Administrationen orienterede om behandlingen af sagen og om, at sagen forventes forelagt til politisk beslutning umiddelbart efter sommerferien. Administrationen sørger for, at Brandmandsklubben orienteres om sagens behandling og om forventet tidspunkt for afgørelse i sagen.

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen onsdag den 18. november 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Dagsorden onsdag den 18. november 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering november 2015... 2 3. Indtægtsdækket

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 4. juni 2014. Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Referat onsdag den 4. juni 2014 Kl. 8:30 i Brandstationen Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 4. juni 2014... 2 3. IDV 1. kvartal 2014... 6 4. Eventuelt...

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken 8.00-10.00 på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen,

Læs mere

7. maj Kl. 10:00

7. maj Kl. 10:00 for beredskabskommissionen for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 10:00 Brandstationen H.P. Hansens Vej 112B, Herning Fraværende: Lars Krarup Hans Østergaard 2 Der foreligger følgende sager til behandling:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle

Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Referat af åbent møde for Beredskabskommissions møde den 08. juni 2009 kl. 17:00 i Torvehallerne i Vejle Indholdsfortegnelse 009. Revidering af den risikobaserede dimensionering og redningsberedskabets

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/9 DAGSORDEN DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge

Læs mere

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 24. august 2015kl. 08:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 24. august 2015kl. 08:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 24. august 2015kl. 08:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet Mødedeltagere: Claus Omann Jensen Peder Kristian Pedersen Ole Skiffard Per Aastrup Helle Kyndesen

Læs mere

TR-forum. 28. maj 2015

TR-forum. 28. maj 2015 TR-forum 28. maj 2015 Dagsorden 1. Formål med mødet 2. Sag vedr. etablering af samordnet beredskab på Vestsjælland a) vedtægt b) ejerstrategi c) økonomi 2016 principper d) hovedadresse e) administrationskommune

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 9. juni 2017 Side 1/11 DAGSORDEN DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Holbæk, L.C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk, kl. 08:00 Medlemmer:

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 21. april 2017 Side 1/9 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Horseager 6, Hvalsø kl. 08:00 Medlemmer: Martin Damm Gert Jørgensen Søren

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen I/S

Vestsjællands Brandvæsen I/S Vestsjællands Brandvæsen I/S Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen (Møde i Beredskabskommissionen VSBV) 14-09-2018 08:00 Brandstationen, L.C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk Information : Medlemmer:

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 9. juni 2017 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Holbæk Brandstation, L.C.Worsøesvej 6, 4300 Holbæk. kl. 08:00 Medlemmer:

Læs mere

31. januar Kl. 09:00

31. januar Kl. 09:00 for beredskabskommissionen for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:00 Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning Fraværende: Jens Kaasgaard John G. Christensen 2 Der foreligger følgende sager

Læs mere

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen: Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 13. december 2017 Tid 07:30 09:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Referat. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 19. januar Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00

Referat. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 19. januar Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00 Referat VSBV Dato: 19. januar 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00 Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver Jensen Carsten Rasmussen

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010

Referat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010 Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske

Læs mere

Referat. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 20. april Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45

Referat. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 20. april Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45 Referat Beredskabskommissionen VSBV Dato: 20. april 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45 Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver

Læs mere

Åben Dagsorden for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg

Åben Dagsorden for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg Mødedato 27. juni 2018 Tid 08.00-12.00 Sted Faxe Ladeplads Sejlklub,

Læs mere

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 14. januar 2015kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet. Til stede: Claus Omann Jensen

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 14. januar 2015kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet. Til stede: Claus Omann Jensen Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 14. januar 2015kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet Til stede: Claus Omann Jensen Palle Andersen Peder Kristian Pedersen Per Aastrup Jonas Fuglsang

Læs mere

Dagsorden. Den Fælleskommunale Beredskabskommission. Dato: 8. december Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08.

Dagsorden. Den Fælleskommunale Beredskabskommission. Dato: 8. december Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08. Dagsorden Den Fælleskommunale Beredskabskommission Dato: 8. december 2017 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08.00 Medlemmer: Martin Damm Gert Jørgensen Søren Kjærsgaard Thomas

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol 08-06-2017 10:00 Viborg Brandstation, Industrivej 3, 8800 Viborg Afbud fra: Allan Clifford Anders Bertel Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE.

SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE. SAGSFREMSTILLING OG INDSTILLING TIL BYRÅDET VEDRØRENDE. Gennem foråret 2015 er der i et samarbejde mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner forberedt en gennemførelse af den aftalte strukturreform

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 20. maj 2015kl. 15:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet

Referat. Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 20. maj 2015kl. 15:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet Møde: Beredskabskommissionen Mødetid: 20. maj 2015kl. 15:30 Mødested: D.3.39 Sekretariat: Sekretariatet Side 2 af 18 Pkt. Overskrift 4 Velkomst og seneste referat 4 5 Kort orientering fra beredskabschefen

Læs mere

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.

Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16. Projektgruppens møde, tirsdag, den 29. april 2015 kl. 8.00-10.00 på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø. (udsat til den 6. maj 2015 kl. 14.00-16.00) Deltagere: Bo Runge-Dalager Torben Greve Michel van

Læs mere

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 25. april 2019 Tid 08.00-10.00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 56 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 6. Forslag til budget for 2009 1 7. Effektiviserings- og spareforslag for beredskabets

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 4. oktober 2016 Tid 09:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

. Møde i Administrativ Styregruppe den 13. maj 2015 klokken på Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, mødelokale 2.

. Møde i Administrativ Styregruppe den 13. maj 2015 klokken på Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, mødelokale 2. . Møde i Administrativ Styregruppe den 13. maj 2015 klokken 12.00-14.00 på Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, mødelokale 2. Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Hans Søie Inger Marie Vynne

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Beredskabskommissionen den 4. december 2014 Kl

Beredskabskommissionen den 4. december 2014 Kl Beredskabskommissionen den 4. december 2014 Kl. 15.30 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Punkt Side 1. Status på kontrakt med Falcks Redningskorps...2 2. Orientering om status på brandsyn...3 3. Orientering

Læs mere

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret

1. oktober 2015. Projektsekretariatet har på den baggrund revideret budgetnotatet (ændringer er markeret Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag, den 9. oktober 2015 kl. 8.00-10.00 på brandstationen i Sorø, mødelokalet beredskabsgården, Frederiksvej 29, 4180 Sorø Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk

Læs mere

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Åbent Referat for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 24. juni 2016 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester Knud

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 13-12-2010 Mødested: solsikkevej 2 Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Carsten Henningsen Fraværende:

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 20. april Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45

Dagsorden. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 20. april Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45 Dagsorden Beredskabskommissionen VSBV Dato: 20. april 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45 Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 18. marts 2016 Side 1/7 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Sorø Brandstation, Kongebrovej 7, 4180 Sorø kl. 08:00 Medlemmer: Martin

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015. Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Referat Beredskabskommissionen onsdag den 23. september 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1.! Godkendelse af dagsordenen... 1! 2.! Til orientering september

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabskommission - overdragelse

Beredskabskommission - overdragelse Vestsjællands Brandvæsen NOTAT SAGSNR. HELLE SØEBERG / HESG 3. januar 2018 Beredskabskommission - overdragelse Indledning...2 Historik...2 Strategiske pejlepunkter...3 Ejerstrategi...3 Plan for Risikobaseret

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6 Østsjællands Beredskab Sagsnr. 278396 Brevid. 2306391 Ref. MLW Dir. tlf. 4631 3943 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Budget 2017-2020 efter Beredskabskommissionens møde 13 05 2016 (2) 18. august 2016 Jf. vedtægter

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 20. marts 2018 kl

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 20. marts 2018 kl Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 15.30 Dagsorden 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen 2. Orientering om LFBV struktur 3. Strategi for LFBV efter 1. januar

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Møde i Den Politiske Styregruppe, tirsdag, den 10. november 2015 klokken på Ved Faurgården 7, Holbæk.

Møde i Den Politiske Styregruppe, tirsdag, den 10. november 2015 klokken på Ved Faurgården 7, Holbæk. Møde i Den Politiske Styregruppe, tirsdag, den 10. november 2015 klokken 8.00-10.00 på Ved Faurgården 7, Holbæk. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen, Holbæk Borgmester Martin Damm,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 30-07-2008 Mødested: Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Peter Rosendahl, Svend Erik Larsen Fraværende:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 4. maj 2016 kl Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen Frederiksværk

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 4. maj 2016 kl Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen Frederiksværk REFERAT Onsdag den 4. maj 2016 kl. 14.00 Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 REFERAT Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 Halsnæs Rådhus - Direktionslokalet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole

Læs mere

Bjarne Nielsen (V) ønsker ligeledes, at harmoniseringen af taksterne sker på samme tidspunkt som godkendelse af planen.

Bjarne Nielsen (V) ønsker ligeledes, at harmoniseringen af taksterne sker på samme tidspunkt som godkendelse af planen. Østsjællands Beredskab Sagsnr. 300736 Brevid. 2758311 Ref. MLW Dir. tlf. 29127830 mariewaar@oesb.dk NOTAT: Spørgsmål fra Stevns Kommune 28.2.2018 1. marts 2018 Spørgsmål Østsjællands Beredskab Att. Beredskabsdirektør

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Kommissionsmøde den 7/1 2011 Dato 7. januar 2011 Tid 16:00 Sted Brandstationen NB. 07/01 2011 Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars Møller (venstre) - Formand Erik

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke

REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 17. marts 2016 kl Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej Ølstykke REFERAT Torsdag den 17. marts 2016 kl. 08.00 Egedal Rådhus Mødelokale 1.1 Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol

Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol 09-03-2017 10:00 Silkeborg Brandstation, Kejlstrupvej 99C, 8600 Silkeborg Afbud fra:. Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden...3 2 (Offentlig)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Tirsdag den 31-03-2009 Mødested: Falck Haderslev Aabenraavej 96 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 14:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg

Åbent Referat for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åbent Referat for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg Mødedato 21. juni 2017 Tid 09:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700

Læs mere

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland BESLUTNINGSPROTOKOL Randers - Favrskov - BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Randers Dato: Torsdag den 7. januar 2016 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Claus Omann Jensen Claus Wistoft Nils Borring Jan Pedersen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Dagsorden. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 29. juni Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00

Dagsorden. Beredskabskommissionen VSBV. Dato: 29. juni Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00 Dagsorden Beredskabskommissionen VSBV Dato: 29. juni 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00 Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver

Læs mere

Referat. Den Fælleskommunale Beredskabskommission. Dato: 8. december Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08.

Referat. Den Fælleskommunale Beredskabskommission. Dato: 8. december Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08. Referat Den Fælleskommunale Beredskabskommission Dato: 8. december 2017 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 08.00 Medlemmer: Martin Damm Gert Jørgensen Søren Kjærsgaard Thomas

Læs mere