Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne"

Transkript

1 Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring 2/3 af al nytilkommet arbejdskraft ansat. Særligt inden for landbrug og erhvervsservice (bl.a. rengøring) er der nogle virksomheder, som har en meget høj andel af nytilkommet arbejdskraft ansat. af analysechef Jonas Schytz Juul 15. august 2015 Analysens hovedkonklusioner Beskæftigede indvandrere fra EU10-landene og ikke-vestlige lande, som har opholdt sig i Danmark i 2 år eller mindre, udgør omkring fuldtidspersoner. 2/3 af denne gruppe er ansat på blot én pct. af de danske virksomheder. På den procent af virksomhederne, hvor mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande er ansat, er 3,5 pct. af alle ansatte nytilkommet arbejdskraft. På de 99 pct. andre virksomheder udgør nytilkommet arbejdskraft 0,3 pct. af alle ansatte. Et tilsvarende billede tegner sig, når man ser på grænsependlere. Den ene procent af virksomhederne med flest grænsependlere ansat har omkring 70 pct. af alle grænsependlere ansat. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Få arbejdspladser ansætter mange nytilkomne indvandrere Der er ofte meget fokus på østeuropæiske arbejdskraft, som kommer til Danmark og arbejder. En gruppe, der imidlertid ikke er meget viden om. I denne analyse er der fokus på de indvandrere, som arbejder i Danmark, kommer fra et af EU10-landene eller et andet ikke-vestligt land, og som har opholdt sig i Danmark i to år eller mindre. EU10-landene er de senest optagede medlemsstater i EU og dækker konkret over: Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien, Rumænien og Bulgarien. Der er forskellige måder at opgøre denne gruppe på. På jobindsats.dk kan man se en opgørelse over udenlandske lønmodtagere i Danmark fordelt efter, hvilket år de har fået tildelt CPR-nummer. Ifølge denne opgørelse er der omkring fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark, som har fået udstedt deres CPR-nummer i løbet af de seneste to år. I denne analyse er gruppen afgrænset ud fra sammenkobling af detaljerede registre på individniveau om indrejsedato, nationalitet og register om beskæftigede lønmodtagere (eindkomst). Ved hjælp af disse koblinger kan man på månedsbasis undersøge, hvor hver enkelt person arbejder, og hvor længe vedkommende har opholdt sig i Danmark. Konkret er der set på indvandrere fra EU10 lande samt andre ikke-vestlige lande, som ultimo 2013 har opholdt sig i Danmark i 2 år eller mindre og har været beskæftiget som lønmodtager i Danmark i løbet af Med de afgrænsninger udgør denne gruppe i alt fuldtidspersoner. For denne gruppe er det undersøgt, hvilke arbejdssteder de er ansat på. Gruppen benævnes nytilkommet arbejdskraft. Få virksomheder har en stor del af nytilkommet arbejdskraft Gruppen af nytilkommet arbejdskraft er i høj grad koncentreret på enkelte virksomheder 1. Ser man på den ene procent af virksomhederne, som har flest fra denne gruppe ansat, så har de samlet ansat 2/3 af alt nytilkommet arbejdskraft fra EU-10 lande samt ikke-vestlige lande. Langt hovedparten af den nytilkomne arbejdskraft er altså ansat på blot én procent af virksomhederne. I tabel 1 er dette illustreret på brancher. Af tabellen ses det, at der f.eks. inden for landbrug er 784 virksomheder, som er blandt den ene procent af alle virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft ansat. Det svarer til 6,3 pct. af alle virksomheder inden for landbrug. Samtidig fremgår det, at disse 784 landbrugsvirksomheder beskæftiger ca. 70 pct. af al den nytilkommede arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande, som er ansat inden for landbruget. En anden branche, hvor meget af den nytilkomne arbejdskraft er ansat, er inden for erhvervsservice (bl.a. rengøring). Af tabellen ses det, at 1,3 pct. af virksomhederne i erhvervsservice tilhører den procent af virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft ansat. Disse 1,3 pct. af virksomhederne har samlet ansat 78 pct. af al nytilkomne arbejdskraft, der er ansat i erhvervsservice. 1 I analysen bruges ordet virksomheder om arbejdssteder. I de fleste tilfælde er der kun et arbejdssted pr. CVR-nummer, mens fx kommuner og store kæder (fx Netto eller COOP) vil have mange arbejdssteder pr. CVR nummer. I denne analyse bruges der arbejdssted som benævnes virksomhed. 2

3 Tabel 1. Top 1 pct. virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikkevestlige lande, årsværk, 2013 Antal virksomheder Andel af alle virksomheder Andel af nytilkommet arbejdskraft Antal Pct. Pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 784 6,3 70,1 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 206 1,3 77,9 Bygge og anlæg 110 0,6 68,8 Handel og transport mv ,7 53,5 Information og kommunikation 62 0,7 74,6 Finansiering og forsikring 17 0,3 53,0 Ejendomshandel og udlejning 16 0,1 48,0 Erhvervsservice 352 1,3 78,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 155 0,5 66,8 Kultur, fritid og anden service 49 0,3 48,4 I alt ,0 67,8 Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. På den procent af virksomhederne, hvor mest nytilkommet arbejdskraft er ansat, er 3,5 pct. af alle ansatte på disse virksomheder nytilkommet arbejdskraft. På de 99 pct. andre virksomheder udgør nytilkommet arbejdskraft 0,3 pct. af alle ansatte. I tabel 2 er der vist, hvor stor en andel af de ansatte, der udgøres er nytilkommet arbejdskraft fra EU-10 lande og ikke-vestlige lande fordelt på brancher. Inden for landbruget udgør nytilkommet arbejdskraft 35 pct. af de ansatte på de virksomheder inden for landbrug, som er blandt den ene procent af virksomhederne, som har mest nytilkommet arbejdskraft ansat. På de andre landbrugsvirksomheder udgør nytilkommet arbejdskraft 3,8 pct. Inden for erhvervsservice (bl.a. rengøring) udgør nytilkommet arbejdskraft 5,1 pct. af alle ansatte på de virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft ansat. På andre virksomheder inden for erhvervsservice udgør gruppen af nytilkommet arbejdskraft 0,4 pct. Som det ses af tabel 2, så udgør nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande omkring gange så stor en andel af alle medarbejdere blandt virksomheder med mest nytilkommet arbejdskraft som blandt alle andre virksomheder. 3

4 Tabel 2. Nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande som andel af alle ansatte, årsværk Top 1 pct. Alle andre Faktor Pct. Pct. Faktor Landbrug, skovbrug og fiskeri 35,0 3,8 9,2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 2,1 0,2 13,9 Bygge og anlæg 12,7 0,2 58,0 Handel og transport mv. 4,5 0,4 11,7 Information og kommunikation 3,7 0,2 15,8 Finansiering og forsikring 0,4 0,1 4,4 Ejendomshandel og udlejning 13,3 0,2 61,9 Erhvervsservice 5,1 0,4 12,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,9 0,1 12,9 Kultur, fritid og anden service 4,5 0,2 19,9 I alt 3,5 0,3 13,3 Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. Virksomheder ligger gentagne gange blandt den procent med mest nytilkommet arbejdskraft De fleste af de virksomheder, som er blandt den ene procent af virksomhederne med mest nytilkommet arbejdskraft ansat, er igennem en længere periode i blandt denne ene procent. Således er det blot omkring ¼ af den ene procent, som kun i 2013 lå i top én procent. Knap 1/5 af den ene procent er i top én procent i samlet to år i perioden , mens de resterende er i top én procent i tre eller flere år i perioden. Her er det vigtigt at bemærk, at nytilkommet arbejdskraft er defineret som indvandrere fra EU10-lande samt ikke-vestlige lande, som har været i landet i 2 år eller mindre. Det er altså ikke de samme personer, der er tale om i f.eks som i 2013, da personer indvandret i 2010 vil tilhøre gruppen af nytilkommet arbejdskraft i 2011, men ikke i 2013 (da de i 2013 har været i landet i mere end 2 år). Der er altså meget, der tyder på, at en forholdsvis lille gruppe af virksomheder konsekvent hyrer ny arbejdskraft ind fra udlandet, og at disse virksomheder står for en stor del af den samlede nytilkomne arbejdskraft. Der er dog relativt stor forskel imellem brancherne. I landbrug, industrien og inden for erhvervsservice (bl.a. rengøring) er det omkring 60 pct. af top én procent virksomhederne i 2013, som ligger i top én procent i tre eller flere år. Blandt bygge- og anlægsvirksomheder er det under 25 pct. 4

5 Tabel 3. Antal år virksomheden har været i top et pct. blandt virksomheder som er blandt den procent med flest nytilkommet arbejdskraft i 2013 i perioden år 2 år 3 år eller flere I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri 19,6 18,0 62,4 100,0 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 20,4 15,5 64,1 100,0 Bygge og anlæg 56,4 19,1 24,5 100,0 Handel og transport mv. 35,3 17,0 47,8 100,0 Information og kommunikation 29,0 27,4 43,5 100,0 Finansiering og forsikring 23,5 35,3 41,2 100,0 Ejendomshandel og udlejning 43,8 18,8 37,5 100,0 Erhvervsservice 23,3 16,8 59,9 100,0 Offentlig administration, undervisning og sundhed 25,2 13,5 61,3 100,0 Kultur, fritid og anden service 30,6 14,3 55,1 100,0 Pct. I alt 26,5 17,4 56,1 100,0 Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. Virksomheder med mange grænsependlere ansat En anden gruppe af arbejdskraft, som også er interessant at se på i denne sammenhæng, er de såkaldte grænsependlere. Ved sammenkobling af registre kan man komme gruppen nærmere. Grænsependlere er afgrænset som personer uden bopæl i Danmark ultimo året, men som har haft lønmodtagerbeskæftigelse i løbet af året. Gruppen indeholder altså både personer uden fast bopæl i Danmark og personer, der er rejst ud af Danmark i løbet af året. I denne gruppe er der hvad der svarer til fuldtidspersoner 2. Ligesom ovenfor er der set nærmere på den ene procent af virksomhederne i Danmark, som har flest grænsependlere ansat. Samlet har den ene procent af virksomheder næsten 70 pct. af alle grænsependlere ansat. I tabel 4 er disse virksomheder vist på brancher. Den branche med flest grænsependlere ansat er handel og transport. Det er bl.a. detailhandel, hoteller, restaurationer og transport. En del af de beskæftigede i disse brancher vil naturligt være grænsependlere, da de beskæftiger sig med transport imellem lande (fx skibsfart og luftfart). Derudover vil en del af grænsependlerne være personer bosat i Sverige eller Tyskland, som arbejder i hhv. København og Sønderjylland. 2 Med denne afgrænsning får man ikke helt samme opgørelse som jobindsats.dk. Ifølge jobindsats.dk er der omkring fuldtidsbeskæftigede grænsependlere. 5

6 Tabel 4. Top 1 pct. virksomheder med flest grænsependlere, årsværk, 2013 Antal virksomheder Andel af alle virksomheder Andel af grænsependlere Antal Pct. Pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri 114 0,9 52,2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 325 2,1 77,3 Bygge og anlæg 212 1,1 65,3 Handel og transport mv ,0 72,1 Information og kommunikation 108 1,3 59,3 Finansiering og forsikring 65 1,0 73,0 Ejendomshandel og udlejning 14 0,1 28,6 Erhvervsservice 308 1,1 71,7 Offentlig administration, undervisning og sundhed 333 1,0 66,0 Kultur, fritid og anden service 56 0,3 46,6 I alt ,0 69,1 Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. I tabel 5 er andelen af grænsependlere blandt alle ansatte vist for hhv. den procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat og alle andre. Blandt den procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat udgør grænsependlerne omkring 6 pct. af de ansatte. Blandt alle andre virksomheder udgør grænsependlere 0,7 pct. af alle ansatte. Der er dog stor forskel mellem brancherne. Blandt de landbrugsvirksomheder, som er blandt den procent med flest grænsependlere ansat, udgør grænsependlere over halvdelen af alle ansatte, mens grænsependlere blandt andre landbrugsvirksomheder udgør 2,6 pct. Bortset fra landbrug, så udgør grænsependlere omkring 5-15 gange så høj en andel af alle ansatte blandt den procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat i forhold til alle andre virksomheder. Det er vist i tabel 5. 6

7 Tabel 5. Grænsependlere som andel af alle ansatte, årsværk Top 1 pct. Alle andre Faktor Pct. Pct. Faktor Landbrug, skovbrug og fiskeri 50,9 2,6 19,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 5,1 0,6 8,1 Bygge og anlæg 13,4 0,9 15,0 Handel og transport mv. 13,2 1,0 13,0 Information og kommunikation 3,9 1,1 3,5 Finansiering og forsikring 2,9 0,7 4,3 Ejendomshandel og udlejning 8,5 0,7 11,9 Erhvervsservice 6,8 1,0 6,9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 2,6 0,4 6,9 Kultur, fritid og anden service 6,8 0,7 9,5 I alt 6,0 0,7 8,2 Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. To ud af tre virksomheder, som er blandt den ene procent, der i 2013 havde flest grænsependlere ansat, er også blandt den ene procent af virksomheder med flest grænsependlere ansat i 3 eller flere år i perioden Det er vist i tabel 6. Tabel 6. Antal år virksomheden har været i top et pct. blandt virksomheder som er blandt den procent med flest grænsependlere i 2013 i perioden Et år 2 år 3 år eller mere I alt Landbrug, skovbrug og fiskeri 34,2 26,3 39,5 100,0 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 11,4 8,6 80,0 100,0 Bygge og anlæg 31,6 19,8 48,6 100,0 Handel og transport mv. 19,0 12,8 68,2 100,0 Information og kommunikation 15,7 11,1 73,1 100,0 Finansiering og forsikring 13,8 9,2 76,9 100,0 Ejendomshandel og udlejning 14,3 21,4 64,3 100,0 Erhvervsservice 22,1 15,3 62,7 100,0 Offentlig administration, undervisning og sundhed 14,7 10,2 75,1 100,0 Kultur, fritid og anden service 3,6 16,1 80,4 100,0 Pct. I alt 19,1 13,4 67,5 100,0 Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 7

8 Boks 1. Metode Analysen bygger på udtræk fra sammenkoblede individbaserede registeroplysninger om lønmodtagerbeskæftigelsen i Danmark (eindkomst), oprindelsesland samt indvandringsdato. Ud fra dette er der set på personer som har oprindelsesland fra et EU10-land eller et ikke-vestligt land og, har opholdt sig i Danmark i 2 år eller mindre ultimo 2013 og som er beskæftiget som lønmodtager i løbet af Afgrænsningen af grænsependlere er foretaget på de samme individbaserede registre. Grænsependlere er opgjort som personer med beskæftigelse i løbet af 2013 men uden fast bopæl i Danmark ultimo I de viste tabeller er der summeret op til fuldtidsbeskæftigelse. Dvs. fx to personer som arbejder fuld tid i et halvt år tæller tilsammen som én fuldtidsbeskæftiget i analysen. I analysen er fuldtidspersoner summeret på arbejdssteder som i analysen benævnes virksomheder. I de fleste tilfælde er der kun et arbejdssted pr. CVR-nummer, mens fx kommuner og store kæder (fx Netto eller COOP) vil have mange arbejdssteder pr. CVR nummer. I denne analyse bruges der arbejdssted som benævnes virksomhed. Hvis man i stedet summerer på CVR-nummer ville den procent af CVR-virksomheder med flest nytilkommet arbejdskraft have en endnu større andel af alt nytilkommet arbejdskraft. 8

9 Bilagstabeller Tabel B1. Antal nytilkommet arbejdskraft fra EU10-lande og ikke-vestlige lande, 2013, årsværk Antal på top 1 pct. Antal andre steder I alt årsværk Landbrug, skovbrug og fiskeri 2,4 1,0 3,4 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 1,2 0,3 1,6 Bygge og anlæg 0,6 0,3 0,8 Handel og transport mv. 1,9 1,6 3,5 Information og kommunikation 0,5 0,2 0,7 Finansiering og forsikring 0,1 0,0 0,1 Ejendomshandel og udlejning 0,1 0,1 0,1 Erhvervsservice 2,4 0,7 3,1 Offentlig administration, undervisning og sundhed 0,9 0,4 1,3 Kultur, fritid og anden service 0,2 0,2 0,3 I alt 10,1 4,8 14,9 Anm: Se afgrænsninger af nytilkommet arbejdskraft og virksomheder i boks 1. Tabel B2. Antal grænsependlere, 2013, årsværk Antal på top 1 pct. Antal andre steder I alt årsværk Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,9 0,8 1,7 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4,3 1,3 5,6 Bygge og anlæg 1,8 0,9 2,7 Handel og transport mv. 10,2 4,0 14,2 Information og kommunikation 0,9 0,6 1,6 Finansiering og forsikring 0,8 0,3 1,1 Ejendomshandel og udlejning 0,1 0,2 0,3 Erhvervsservice 3,9 1,5 5,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 4,2 2,1 6,3 Kultur, fritid og anden service 0,4 0,5 0,9 I alt 27,6 12,3 39,9 Anm: Se afgrænsninger af grænsependlere og virksomheder i boks 1. 9

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft

Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Store lønforskelle for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne for nytilkommen udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Mens en lønmodtager fra Bulgarien har en månedlig gennemsnitslønindkomst

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Økonomisk analyse. Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU

Økonomisk analyse. Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU Økonomisk analyse 3. januar 218 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Manglen på arbejdskraft spidser til og skaber udfordringer i EU - De seneste fem

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse

85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse 85 pct. af de faglærte tjener mere end forslaget til en ny beløbsgrænse Regeringen vil ændre beløbsordningen. Regeringen lægger op til at sænke beløbsgrænsen, som udenlandsk arbejdskraft som minimum skal

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030

Mål 3: Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg Kommune. Mål 1: flere jobs i Mål 2: virksomheder i Aalborg Kommune i 2030 29. januar 2019 Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030 Metode: 20.000 flere job (målt som 20.000 flere beskæftigede lønmodtagere ultimo 4. kvartal 2018 til ultimo 4. kvartal 2030). Nulpunktsanalyse laves medio

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv 1K 213 2K 213 3K 213 4K 213 1K 214 2K 214 3K 214 4K 214 1K 21 2K 21 3K 21 4K 21 1K 216 2K 216 Fakta om økonomi August 216 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Brugen af deltidsansatte steget i flere serviceerhverv

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen

Stor stigning i stillinger på mindre end 20 timer om ugen Atypisk ansatte Stor stigning i stillinger på mindre end timer om ugen De sidste år er der kommet godt gang i det danske arbejdsmarked. Antallet af job er steget med ca. 1. de sidste fem år. Ud af de job

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked

Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked Kraftig polarisering på det tyske arbejdsmarked På overfladen klarer det tyske arbejdsmarked sig fint, men dykker man ned i tallene, tegner der sig et billede af et meget polariseret arbejdsmarked. Der

Læs mere

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge Hver femte private virksomhed har lærlinge ansat. I gennemsnit har virksomhederne 5, lærlinge ansat for hver 1 faglærte i personalet. Det er de

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1

JANUAR MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 1 JANUAR MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke data

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere 24. april 218 218:7 Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere Af Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Siden

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Dansk EU-rekord: i job på et kvartal

Dansk EU-rekord: i job på et kvartal Dansk EU-rekord: 66. i job på et kvartal På trods af jobfest på det danske arbejdsmarked de sidste to år, er arbejdsløsheden faldet relativt behersket. Det skyldes, at arbejdsstyrken samtidig vokser kraftigt

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark

Halvdelen af befolkningen sidder på 5 pct. af formuerne i Danmark Halvdelen af befolkningen sidder på pct. af formuerne i Danmark Formuerne i Danmark er relativt ulige fordelt - også når man medregner pensioner. De ti pct. med lavest nettoformue skylder i gennemsnit

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat ØKONOMISK ANALYSE 1. februar 219 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark stiger fortsat I Danmark var der 21.314 udenlandske beskæftigede omregnet til fuldtidspersoner i 218. Det er en ny rekord. Antallet steg

Læs mere

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen

Kontanthjælpsloftet skubber 16.400 under fattigdomsgrænsen Kontanthjælpsloftet skubber 16.4 under fattigdomsgrænsen Det nye kontanthjælpsloft vil sende omkring 16.4 personer under fattigdomsgrænsen og gøre dem til en del af gruppen af étårs-fattige. Ud af de 16.4

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede

Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Overklassens børn går i stigende grad i skole med ligesindede Der er stor forskel på sammensætningen af elever i de danske skoleklasser. For år siden gik et typisk fra overklassen i skoleklasse med 6 børn

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Eksport giver job til rekordmange

Eksport giver job til rekordmange Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 OKTOBER 2018 Eksport giver job til rekordmange 805.000 danske jobs afhænger af eksport. Dette er det højeste niveau nogensinde. Virksomheder, der producerer

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat

Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Almindelige lønmodtagere betaler ikke topskat Et argument der ofte bruges for at lette topskatten er, at nogle personer med almindelige job som lærere, sygeplejersker og mekanikere betaler topskat. Dykker

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Flere fattige og udsigt til stor stigning

Flere fattige og udsigt til stor stigning Flere fattige og udsigt til stor stigning Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på økonomisk fattige. Siden 2011 er

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder

Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder Det danske arbejdsmarked sigter mod flere Europarekorder I dag ligger Danmark på en fjerdeplads i EU, når det gælder om at have den højeste andel af den voksne befolkning i beskæftigelse. Ifølge en fremskrivning

Læs mere

Rekordmange jobs afhænger af eksport

Rekordmange jobs afhænger af eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2019 Rekordmange jobs afhænger af eksport 825.000 eksportrelaterede jobs i Danmark. Aldrig nogensinde før har så mange danske jobs været afhængige

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Marts 2019 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2018, Bornholm

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

Beskæftigelsesindikator

Beskæftigelsesindikator for Akademikernes arbejdsmarked Der bliver flere akademikere på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen vokser. Det gælder også, når der ses på en række forskellige inddelinger af demografiske parametre og

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

AMK-Øst 7. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 7. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 7. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 4. kvartal 2016

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 7 AUGUST MÅNED Indhold: Sammenfatning (side 2) Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (delvist nye tal) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke nye tal) Arbejdsfordelinger Opfølgning

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere

Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere Af Teis Bay Andersen, TEBA@kl.dk Dato: 10. oktober 2017 Sags ID: SAG-2017-01647 Dok. ID: 2414787 Analysens hovedkonklusioner E-mail: TEBA@kl.dk Direkte: 3370

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere