SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?"

Transkript

1

2 Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt rumme vanskelige situationer og potentielle konflikter, hvor relationerne og trivslen bliver udfordret. Det kan være måden, vi taler til og om hinanden på. Det kan være handlinger, der uanset intentionen virker irriterende, ekskluderende eller sårende på andre. Eller det kan være helt specifikke, men klassiske udfordringer, hvor den bedste løsning ikke er ligetil. Med dialogværktøjet Trivsel på spil får alle skolens voksne parter (lærere, forældre, de større elever samt skoleledelsen og -bestyrelsen) mulighed for at tale sammen indbyrdes og/eller med hinanden om, hvordan man skaber et samvær med gode relationer i og omkring skolen. Formålet med Trivsel på spil er at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden. Trivsel på spil kan bruges i alle anledninger, hvor det er relevant at få talt om, hvordan man vil forholde sig til specifikke dilemmaer. Det kan eksempelvis være på forældremøder, møde i pædagogisk råd eller i fagteams, møde blandt kontaktforældre, i elevrådet etc. HA-HA HA-HA LÆRER OG FORÆLDRE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES FORÆLDRE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND PRIVATFEST HVEM SKAL MED SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS TRIVSEL PÅ SPIL INTRODUKTION SIDE 2 AF 5

3 HVAD ER Trivsel på spil er et gratis redskab til at få forventningsafstemt og skabt en bevidsthed om hinandens roller og ansvar gennem dialog om en konkret, fiktiv situation, før den evt. opstår i virkeligheden. Det er altså ikke et konflikthåndteringsredskab, men en hjælp til præventivt at få afklaret med hinanden, hvordan man vil forholde sig til specifikke dilemmaer i og omkring skolen. Trivsel på spil består af 15 fiktive hverdagsdilemmaer ud fra 15 temaer, der typisk kan udfordre den sociale trivsel: SPROGLIG ADFÆRD 1 Eleverne sladrer om en lærer skal man gribe ind Elevernes sladder om en lærer 2 Eleverne hører ikke efter hvad skal læreren gøre Lærernes sprog over for eleverne 3 Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det Elevernes sprog over for hinanden 4 Forældrene taler negativt om en elev skal man gribe ind Forældrenes omtale af andre elever 5 Hvordan skal man forholde sig til en sjov bemærkning, der kan virke sårende på andre SÆRLIGE SITUATIONER OG ADFÆRD 6 Læreren og forældrene har en konflikt hvem skal involveres Brug af humor/ironi, der kan misforstås Håndtering af konflikt mellem lærer og forældre 7 Privatfest hvem skal med Invitation til privatfest 8 Man tager pjæk på fersk gerning griber man ind Forældrenes håndtering af andre elevers pjæk 9 Hvilke konsekvenser skal det have at komme for sent At komme for sent 10 De fælles regler brydes hvad er konsekvensen Alkohol til elevernes fester 11 Hvem skal læreren være mest loyal over for eleverne eller forældrene Lærerens loyalitet over for hhv. elever og forældre 12 Skal alle elever behandles ens Håndtering af elev med specielle behov 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever Håndtering af klikedannelse blandt elever DIGITAL ADFÆRD 14 Hvordan takler man uvenskaber på de sociale medier Håndtering af ekskluderende adfærd på de sociale medier 15 Skal man bruge ForældreIntra, når der er konflikter Brug af ForældreIntra i konfliktsituationer TRIVSEL PÅ SPIL INTRODUKTION SIDE 3 AF 5

4 SÅDAN FOREGÅR EN I hver dialog er trivslen og relationerne sat på spil, og deltagerne bliver præsenteret for forskellige syn på sagen og holdninger til, hvordan man løser dilemmaet. Deltagerne skal forholde sig til hvert synspunkt og løsningsforslag og på baggrund af den diskussion forsøge at nå frem til en løsning, som de vil trives bedst med, såfremt situationen skulle opstå for dem i virkeligheden. Det er således intentionen, at dialogens deltagere i fællesskab formulerer en forebyggende løsning eller forventningsafstemning, samt hvad man selv og andre kan gøre for at bakke op om den valgte løsning. Materialet til hver dialog indeholder: Dilemmasituation en fiktiv fortælling hentet fra hverdagen Synspunkter forskellige syn på dilemmaet til diskussion Løsningsforslag forskellige løsninger til inspiration og diskussion om en fælles løsning Trivselskort resultatet af dialogen, hvor deltagerne formulerer den fælles løsning, som de trives bedst med. Her udfylder deltagerne også forslag til egne og andres handlinger, der bakker op om løsningen. Dialogen kan gennemføres med 4-30 deltagere foruden en ordstyrer, der sørger for at styre dialogen frem mod et resultat inden for den afsatte tidsramme. I princippet kan alle fungere som ordstyrer, men rollen er fortrinsvis tiltænkt en forælder eller lærer. Til at gennemføre dialogen er der udviklet en køreplan, som ordstyreren kan følge trin for trin. Der findes en køreplan til to slags dialoger: Kort dialog (ca. 30 minutter) dialogen foregår i plenum og egner sig primært til en gruppe på 4-16 deltagere Lang dialog (ca minutter) dialogen foregår i mindre grupper og i plenum og egner sig til 4-30 deltagere. Køreplanerne er vejledende, og man er som ordstyrer velkommen til blot at bruge dem som inspiration. INSPIRATIONSKORT (VALGFRIT) Som supplement til deltagernes diskussion om den løsning, som de vil trives bedst med, er der udviklet et Inspirationskort til fri download og afbenyttelse. Inspirationskortet indeholder en række udsagn/værdier, som deltagerne kan betragte deres løsning ud fra, og der er desuden plads til at indsætte flere udsagn/værdier, fx skolens, efter behov. Formålet med Inspirationskortet er at give deltagerne input til deres dialog ved at præsentere dem for udsagn/ værdier, som de kan basere deres løsning på. TRIVSEL PÅ SPIL INTRODUKTION SIDE 4 AF 5

5 HVEM STÅR BAG Trivsel på spil er udviklet i et tæt og lærerigt samarbejde mellem Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Danmarks Lærerforening. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning og har til formål at skabe mere trivsel blandt grundskolens elever, lærere, forældre og skoleledelse. Med Trivsel på spil håber ministeriet og de fire foreninger at kunne medvirke til at forhindre mistrivsel, misforståelser og mobning gennem åbne og forebyggende samtaler. HVORDAN FÅR JEG FAT I Trivsel på spil kan downloades gratis fra ministeriets og foreningernes hjemmesider og benyttes frit af folkeskolens lærere, forældre, skoleledelse og større elever TRIVSEL PÅ SPIL INTRODUKTION SIDE 5 AF 5

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere