i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i den midtjyskee region Vidensbørs -projekter BORD PROJEKTMAGERE PROJEKT virksomhedskonsulenter herunde med forsker. Det sparring viste, at arbejdet"

Transkript

1 ER MED SUNDHEDSFAGLIGT FOKUS Innovationsuddannelse på hospitalet Innovation er et vandmærke på Hospitalsenheden Horsens, hvorfor der i løbet af er e en målrettet strategisk indsats frem mod at udvikle innovationskultur og kompetencer. Første fase koncentrerer sig om at udvikle innovationskompetencerne både hos mellemlederee og medarbejdere, samtidigt med at medarbejdernee afprøverr dem på projekter i egen afdeling med støtte fra lederen og en projektleder, hvormed de bliver ambassadører for innovation og kan bistå kollegaer både med værktøjer og erfaringer. Ambassadørerne bliver på de særligt tilrettelagtee uddannelsesforløb i Innovation fra strategi til praksis uddannet i de grundlæggendee værktøjer i arbejdet med innovationsprocesser og innovationskultur og disse værtøjer går igenn i alle hospitaletss tværgående projekter. Coachinguddannelse i beskæftigelsesindsatsen I følge den nye beskæftigelsesreform skal der være en tidligere og mere målrettet individuel indsats overfor ledige borgere. Til at styrke dialogen med borgerne uddannes jobcentermedarbejdere og virksomhedskonsulenter i beskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune i coaching for at styrke dialogen med borgerne. Coachinguddannelsesforløbet har desuden fokus på såvel den særlige rolle jobcentermedarbejdernee og virksomhedskonsulenterne har og etikken i at være både coach og myndighedsperson samt nogle af de særlige problemstillinger jobcentermedarbejdere møder i samtalerne med de ledige og sygemeldte borgere, herunde stress og ledighedspsykologi. Kompetence til at skabe sammenhæng - et udviklingsprojekt med deltagelse af Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens og VIA UC Projektet tog afsæt i en bred dataindsamling bestående af deltagerobservation, fokusgruppeinterview og sparring med forsker. Det viste, at arbejdet med at skabe sammenhængendee forløb kræver kompetencer relaterett til organisering, samarbejde og medinddragelse af patienter og pårørende. På baggrund af de identificerede kompetencebehov blev der sammensat et forslag til en fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse med fokus på sammenhængende forløb. Ældre og omsorg Aarhus Kommune Aarhus Kommune ønsker fokus på ældres sundhed, livskvalitet og svækkelsee samt på centralee kroniske sygdomme, geriatriske symptomer og tilstande. Aarhus Kommune Magistraten for Sundhed og Omsorg udvikler derfor i samarbejde med VIA et tværfagligt kompetenceudviklingsforløb, der tilgodeser disse ønsker. Kompetenceudviklingsforløbet består af et forløb med tværfagligt perspektiv og fokus på rammer, forudsætninger og samarbejde suppleret med monofaglige forløb med fokus på faglig udredning, monitorering Thorsten Høegsberg, VIA UC, Anette Søgaard, Hospitalsenheden Horsens, Inge Vejs Edosa, VIA Kirsten Hahn, Ringkøbing-Skjern Anne Døssing, VIA Bente Høy, VIA UC, Kirsten Piltoft, Aarhus Kommune,

2 og indsatser. 300 sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter gennemfører forløbet. Rehabilitering af patienter med cerebral parese Michael Smærup Brandt, VIA UC, 5 Det er sjældent forekommende, at der trænes finmotoriske bevægelser hos personer med cerebral parese (CP). I nærværende projekt er målet at afdække, udvikle og arbejde med en mulig sundhedsteknologisk løsning for at træne meningsfulde dagligdags aktiviteter hos personer med CP. For at afdække behovet hos personer med CP valgte vi med inspiration i ValMO (The Value, Meaning and Occupations Model) at foretage fokusgruppeinterviews med elever fra Egmont Højskolen. Præsentationen vil indeholde: 1. En uddybning af brugen af ValMO, der er en model med fokus på, at hverdagslivets aktiviteter skal give mening både som øjebliksoplevelser og som livslangt projekt 2. Fundene fra interviewundersøgelsen på Egmont Højskolen 3. En beskrivelse af det fortsatte projekt med henblik på at udvikle sundhedsteknologiske løsninger til hjælp for personer med CP. Vejledning af og støtte til professionsbachelorstuderende med ADHD og depression i klinisk undervisning u i primær sektoren Projektet har til formål at udvikle studiemetoder og vejledningstilbud til studerende med psykisk sårbarhed i den kliniske del af professionsbacheloruddannelsen i primærsektoren. Derudover har projektet til formål at udvikle vejledningskompetence hos kliniske vejledere og kliniske undervisere. Projektet har gennem kvalitative dybdeinterview afdækket studerende med ADHD og depression om deres udfordringer og vejledningsbehov i den kliniske undervisning. Gennem aktionslæring vil projektet udvikle vejledningsstrategier, samt udvikle vejledningskompetencer hos de kliniske vejledere/undervisere i forhold til studerende med psykisk sårbarhed. Studieforløb på tværs af fag og sektorer InterTværs InterTværs er en model for studieforløb af 14 dages varighed på tværs af fag og sektorer. I forløbet samarbejder studerende, indenfor medicin, sygepleje, ernæring/sundhedd samt ergo- og fysioterapi, med ogg behandler en patient/ /borger under hospitalsindlæggelsen og i primær sundhedstjeneste. De studerende får mulighed for at tilegne sig kompetencer i at samarbejde patient-/borgerrettet, interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt. De studerende danner et team og udarbejder fælles mål, som er patientens/borgerens mål. Derudover er der fokus på fælles viden, gensidig respekt og problemløsende, hyppig og korrekt kommunikation. Lene Grønkjær, VIA UC, Anna Timmermann, Aarhus Kommune, dk Cathrine Sand, VIA UC, Tina Kramer, Aarhus Lene Buur Meyer, Aarhus Kommune, 6 7 2

3 Sundhedsteknologiske løsninger kun smarte når folk tager dem i brug Formålet med projektet var, at finde innovative metoder og løsninger, som kunne lette implementeringen af sundhedsteknologiske løsninger på Sundheds- og Omsorgshotellet Vikærgaarden i Aarhus kommune. Projektet blev gennemført af sygeplejestuderende og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg og Horsens, og i samarbejde med sundhedspersonalet på Vikærgaarden. Resultaterne baseres på en interessentanalyse udført af undervisere, og interventioner gennemført af sygeplejestuderende. Resultaterne indeholder et bruger-, ledelses- og sundhedsfagligt perspektiv. Augmented reality til visualisering af den biologiske krop Augmented Reality kan visualisere det skjulte og skabe en sammenhængsforståelse i forhold til kroppen og dennes funktioner. Teknologien kan anvendes, hvor fagstoffet er svært at visualisere på grundd af biologiens kompleksitet, og i dette tilfælde lungefysiologien. Teknologien gør det muligt for studerende at a lære om komplekse biologiske fænomener i forhold til patienter ved at bruge egen krop som model, ogg undervisningen tager udgangspunkt i billeder, der knyttes direkte til den fysiske krop. Digitale medier i teoretisk og klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen VIA Sygeplejerskeuddannelsen har fra 2012 udbudt en netbaseret sygeplejerskeuddannelse, hvor sigtet er at udvikle et e-didaktisk koncept, der gennem tilrettelæggelsesformen kan forberede studerende til at indgå som medarbejdere i en digital og højteknologisk sundhedssektor. Undervisningskonceptet skal understøtte de studerendes teknologiforståelse og fortrolighed med anvendelse af digitale medier, så de får kompetencer til at udføre sygepleje såvel i direkte fysisk samspil med patienten som ved hjælp af og/eller gennem digitale medier. I projektet arbejder repræsentanter fra regionen, kommunerne og VIA Sygeplejerskeuddannelsen tæt sammen og der eksperimenteres med, hvordan teknologien kan bruges som læringsredskab og som samarbejdsredskabb mellem de studerende, kliniske vejledere og undervisere fra VIA Sygeplejerskeuddannelsen, når de studerende er i klinisk undervisning. Samarbejde mellem klinik og sygeplejeuddannelsen om professionsrettede forsknings- og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder aktuelt med kliniske samarbejdspartnere om at engagere sygeplejestuderende i kliniske forsknings- og udviklingsarbejder i et udvidet bachelorforløb. Målet er at give de studerende erfaringer med klinisk projekt- og udviklingsarbejde, og dermed styrke deres kompetencer som fremtidens velfærdsmedarbejdere. Projekterne er karakteriseret ved at være konkrete, afgrænsede klinisk forankrede projekter, der behandler et emne/problemstilling som klinikken ønsker undersøgt. Projektet forløber over 20 uger og kombinerer de sidste to moduler af de studerendes bacheloruddannelse. Annette Worm Nielsen, VIA UC, Annette Rahn, VIA UC, Carsten Munch Nielsen, VIA UC, Susanne Aas, Viborg Kommune, Bente Stisen, Hospitalsenhed Peter Errboe, VIA UC, Anita Haahr, VIA UC,

4 Transition kvinders oplevelser og erfaringer i forbindelse med brystkræft Formål: at identificere fokusområder for den tidlige palliative rehabiliteringsindsats og undersøge ny-opereredee kvinders psykologiske, sociale og fysiske behov i overgangen fra rask til at være i behandling for brystkræft. Baggrund: den kræftramte stilles overfor store fysiologiske, psykologiske og sociale udfordringer i overgangenee mellem diagnose behandling og perioden efter endt behandling. Patienters behov for information, støtte, pleje og omsorg ændrer sig i løbet af hele sygdomsperioden og den indledende angst og usikkerhed fortager sig dog uden at forsvinde helt. Efter endt behandling opleves bivirkninger af behandlingen samt ængstelighed, depressive symptomer og reel frygt for sygdommens tilbagevenden. Metode: tofaset mixed method design med analyse af 12 semistrukturerede interview og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse (n=123). En vej til styrkelse af sammenhængen mellem praksis og uddannelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Herning Kommunes Afdeling for Sundhed og Ældre Kombinationsstillingen har fokus på udvikling af sygeplejerskeuddannelsen i et direkte samarbejde mellem uddannelsen, kliniske vejledere og hjemmesygeplejersker i Herning Kommune. Stillingen bygger på at, en erfaren lektor fra sygeplejerskeuddannelsen indgår som sparring til de kliniske vejledere, i et konkret k samarbejde omkring udviklingen af den kliniske undervisning. Samt som inspiration og støtte til udvikling af uddannelsens curriculum indenfor den primære sundhedstjeneste. Stillingenn er en 2 årig projektstilling, der kan være med til at danne skole for fremtidige kombinationsstillinger. Enlige, ældre mænd: Livskvalitet, maskulinitet og sundhed Mikael Birkelund Jensen-Johansen, VIA UC, Ida Zerlang, Hospitalsenhedenn Vest, Tove Loftager, VIA UC, Lisbeth Sørensen, VIA Gitte Nørgaard, Herning Kommune, 12 Kristian Frausing Hansen, VIA UC, Ulighed i sundhed rammer i særlig grad mænd; de rammes hyppigere af alvorlige sygdomme, dør oftere af dem, lever gennemsnitligt kortere tid og formår ikke at bruge sundhedsvæsenet. Bag gennemsnittene gemmer sig dog en variation, der i høj grad synes at kunne forbindes med faktorer som civilstatus som single, lavt uddannelsesniveau og høj alder. Enlige, ældre mænd er imidlertid en overset gruppe i forskningsverdenen. Projektet vil gennem spørgeskemaundersøgelser med kommunale hjemmebesøg og interviews med mændene selv afdække deres behov og efterfølgende udvikle interventionsprojekter i samarbejde med kommunerne. k ES-bag et produkt af tværfagligt samarbejde ES-bag er en opbevaringspose til glidestykker eller spilerdug, der bliver brugt til forflytning af patienter på hospitaler, plejeinstitutioner m.v. Da opbevaringsposen placeres på patientens sengegavl er den altid lige ved hånden og udgør samtidig en hygiejnisk korrekt opbevaring af spilerdugen. Der findes i øjeblikket ikke nogen anden tilfredsstillende opbevaring hos patienten til dette hjælpemiddel, hvilket der er et stort behov for. Valget af materialet, som også er spilerdug, gør at man tydeligg kan se hvad den skal bruges til og den kan vaskes og bruges gentagende gange. Anneli Fagerstrøm, studerende, VIA UC, 15 4

5 Move VIA Fun - et tilbud målrettet 9-12-årige overvægtige børn og deres forældre Move VIA Fun er et tilbud for 9-12-årige overvægtige børn og deres forældre i Holstebro Kommune. Formået med projektet er, at børnene udvikler deres bevægelsesglæde, selvopfattelsee og sociale trivsel og sekundært opnår et vægttab. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune, VIA UC, lokale idrætsforeninger og Naturstyrelsen. Det overordnede indhold i tilbuddet er: To timers bevægelse/idræt ugentlig for børnene med studerende fra VIA UC som instruktører og besøg i/af idrætsforeninger Forældrearrangementer med temaer som kost, bevægelse og familiedynamikker Individuelle familiesamtaler med sundhedsplejersken I 2014 har i alt 40 familier deltaget i Move VIA Fun. Det samme forventes for Skejby trivsel i verdensklasse Projektet handler om læring i praksis. Campus Aarhus N ligger placeret midt i et erhvervsområde med mange tusinde ansatte, hvor virksomhederne i Business Park Skejby (erhvervsforeningen) efterspørger trænings- og andre sundhedsfremmetilbud. Det er derfor oplagt at studerende fra Fysioterapeutuddannelsen samt Ernæring- og Sundhedsuddannelsen kan få en masse praksiserfaring ved at tilbyde disse aktiviteter. Vores studerende varetager derfor diverse træningsforløb, individuel kostvejledning, rygestopvejledning, løbestilsanalyse osv. De studerende står selv for planlægning, gennemførelsee og evaluering aff aktiviteterne under supervision af undervisere. Nogle af aktiviteterne er ekstracurriculært andre er inkorporeret i uddannelsen. Pilotprojekt vedr. etablering af tværsektorielle kliniske læringsforløb Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Viborg og Thisted kommuner, Sygehus Thy-Mors, Hospitalsenhed Midt og Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/ /Thisted. Fokus er et integreret sundhedsvæsen med sammenhængende patient/borgerforløb. Hensigten med projektett er at skabe læringsforløb, hvor de studerende følger patientforløb ogg samarbejder på tværs af sektorer med flg. formål: At studerende får forståelse for betydningen af sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer og afsnit (patientperspektivet) At studerende får forståelse for det tværfaglige samarbejdes betydning for patientsikkerhed, herunder kommunikation, i patientforløb på tværs af sektorerr og afsnit (sygeplejeperspektivet) Gry Søgaard, studerende, VIA UC, Søren Friis Christiansen, studerende, VIA UC, Tina Fogt Madsen, studerende, VIA UC, Karen Marie Pedersen, Holstebro Kommune, Annette Buhl, VIA Karsten Thorø, VIA UC, Karen Marie Lund, Hospitalsenhed Midt, Margit Bjørnholt, VIA XX 5

6 ER PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER Sundheden udfordres Sundhed er en stor udfordring for samfundet såvel som et stort forretningspotentiale. For tredje år i træk bringes studerende fra de videregåendee uddannelser samt folk fra det offentlige og det private erhvervsliv sammen for at udvikle nye idéer relaterett til sundhed ved Start Up Weekend Health på Campus Aarhus N. Start Up Weekend strækker sig over 54 timer den februar og arrangeres i et samarbejde mellem Incuba, Care Ware og Studentervæksthuset på Campus Aarhus N. Som studerende får man en unik mulighed for at teste og udvikle en idé, arbejde med idégenerering, design, forretningsmodel, markedsvalidering, få indsigt i andre faggruppers kompetencer, udvide sit netværk n og evt. skabe sit fremtidige job. Oplægget vil omhandle de mange muligheder der kan være for studerende ved at indgå i anderledes læringsmiljøer. Livslang læring og anerkendelse af realkompetencer (IKV) Forsknings- og udviklingsprojektet IKV-pro forestår teoretisk forskning og udviklingsaktiviteter, der bidrager til en kvalificering af professionshøjskolerness tilgang til livslang læring, hvor den ikke-formelle, den uformelle og formellee læring forbindes i et kompetenceudviklingsperspektiv. Følgende parter indgår: Roskilde Universitet, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University Collegee Sjælland og VIAA University College og NVR, Program for Realkompetence. I såvel ph.d.-studier og udviklingsprojekter arbejdes der med at kvalificere brugen af IKV ved professionsbacheloruddannelserne med spørgsmål som: Hvad er uddannelsernes muligheder og opgaver i forhold til at møde de studerende med de forudsætninger og kompetencer, de har med sig? Hvordan H skabes kvalitet i optagelsesarbejdet, herunder tilgang til ikke-formelle og uformelle kompetencer? Er uddannelserne IKV parate set ud fra de studerendes møde med uddannelserne? Disse spørgsmål drøftes ved standen. Birgitte Woge, VIA UC, Anders Martin Sørensen, studerende VIA UC, Anneli Fagerstrøm, studerendee VIA UC, Jeanette Lindholm, VIA UC, Kirsten Aagaard, VIA

7 ER MED PÆDAGOGISK OG SOCIALFAGLIGT FOKUS Kompetenceudvikling i undervisningsfag Partnerskab, der kommer børn og unges læring og trivsel til gode Tætteree samarbejder mellem offentlige institutioner kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i praksisudøvelse. Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. En målrettet og strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere er en vigtig og nødvendig forudsætning for at nå disse mål. Som et eksempel kan nævnes partnerskab mellem Aarhus Kommune og VIA om Kompetenceudvikling I Praksis forkortet KOPRA, som er et tilbud til skolerne i Aarhus Kommune om at opnå målet om fuld kompetencedækning inden for skolens fag. Fuld kompetencedækning betyder, at undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. KOPRA-uddannelsen er særligt tilrettelagtt med 4 indholdselementer: 1. Undervisning tilrettelagt af VIA 2. Det studieforberedende arbejde 3. Udførelse i praksis/omsætning i praksis 4. Refleksion over egen læring KOPRA-uddannelsekompetenceafklaringsforløb. En grundlæggende tænkning bag KOPRA-uddannelsen er, at læreren på egen tager udgangspunkt i, at erfarne lærere uddanner sig efter at have været i et skole anvender det lærte i fagteamet og i egen praksis. Projekt om kompetenceudvikling Partnerskab, der kommer børn og unges læring og trivsel til gode. Tætte samarbejder mellem offentlige institutioner kan være med til at sikre kvalitet og udvikling i praksisudøvelse. Som et eksempel kan nævnes partnerskab mellem to områder i Aarhus Kommune, Randers Kommune og Pædagogik, børn og unge om professionsudvikling, som mundede ud i ansøgning til A.P. Møller Fonden. Projektet realiseres fra Med folkeskolereformenss tre mål øges fokus på elevernes læring og trivsel. Midlerne anvendes til at kompetenceudvikle ledere, lærere og pædagoger i skolen inden for eksempelvis målstyring, evaluering, didaktik, datainformeret ledelse og de professionelles samarbejde. Som konkret eksempel kan nævnes: Professionelle læringsfællesskaber, som drivkraft for elevernes læring og trivsel Klaus Ernst Hansen, VIA UC, Anne Dorte Frandsen, VIA UC, Rudi Nielsen, VIA UC, Lisbet Alnor, VIA UC, Lars Olsen, Aarhus Kommune, Lisbet Alnor, VIA UC, Anne L. Vinther, VIA UC, Kurt Kristensen, Aarhus Kommune,

8 Tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter i samarbejde med praksis Oplægget tager udgangspunkt i et mindre undersøgelsesprojekt med sigte på at skabe grundlag og rammer for tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter i velfærdsuddannelserne. Projektet baserer sig på deltagernes erfaringe med konkrete tværprofessionelle uddannelsesforløb, analyser og dokumenter fra uddannelser og kommuner samt international forskning. Oplægget lægger op til tilhørernes refleksion over udvikling af et stadigt mere funktionelt og kvalificerende samarbejde mellem aktører i praksis og uddannelsee om tværprofessionelt orienterede bachelorprojekter. Relationskompetenceprojektet På Læreruddannelsen i Aarhus har man siden 2012 været en aktiv partner i Relationskompetenceprojektet, som gennemføres i samarbejde med, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU, Foreningen Børns B Livskundskab og en række skoler i Aarhus. Projektet er 4-årigt og involverer systematisk arbejde med at udvikle viden om og erfaring med undervisning i relationskompetencer på to læreruddannelseshold. Projektet P har en udviklingsdel og en forskningsdel. Oplægget præsenterer primært erfaringerr fra udviklingsdelen og de første resultater fra forskningsdelen. Udviklingsdelen lægger vægt på at udvikle og afprøve undervisningsaktiviteter, hvor udvikling af og træning af opmærksomt nærvær og empati spiller en stor rolle. Forskningsdelen afdækker eksisterende viden om relationskompetencebegrebet i både forskningslitteratur og pædagogisk-teoretisk litteratur og undersøger, hvordan lærerstuderende forstår og anvender de erhvervede kompetencer i praksis. Udvalgt til prof. Holstebro Gymnasium og HF har en lang erfaring med brobygning med talenter og subtalenter til Aarhus Universitets naturvidenskabelige fakultet. Disse erfaringer er de sidste par år grundlaget for et projekt for subtalenter i HF som brobygger til professionshøjskolernes velfærdsuddannelser. Projektet viser vejen ind i uddannelserne med mentorstøttet brobygning og aktiviteter på begge sider af broen med teori, professionsorientering og anvendelsesorientering og praktik som kodeord. Projektdeltagerne er: VIA, UCN, Aalborghus Gymnasium, VGT og Holstebro Gymnasium og HFF som partnere, projektet er støttet af Undervisningsministeriet og der afholdes konference om resultaterne på p VIA i Viborg den 30. april Henrik Balle Nielsen, VIA UC, Claus Blæsbjerg, VIA Majbritt Jensen, Aarhus Kommune, Berit Werner Hansen, VIA UC, Inge Gori, VIA UC, Hans Vangsgaard, Holstebro Gymnasium og HF, Anne Ravnsbæk, Holstebro Gymnasium og HF,

9 Betydningen af Børnehuse for kommunale sagsbehandleree Børnehuse blev oprettet i Danmark i med det formål at tilbyde en professionel og skånsom indsats for barn og familie udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Dette forskningsprojekt ser på, hvordan oprettelsen af børnehusee påvirker kommunalt ansatte sagsbehandleres arbejde med seksuelt krænkede børn og unge. Data til projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner i Region Midtjylland samt interviews med sagsbehandlere i otte kommuner i regionen gennemført i efteråret Samarbejde med praksis om udviklingen af en ny type praktikplads I de senere år er flere og flere administrative beslutninger i den offentlige sektor lagt ud til beslutning på det decentrale niveau. Behovet for administrative kompetencer hos de decentrale enheder er derfor stigende. I forlængelse heraf har Børn og Unge, Aarhus Kommune og Administrationsbacheloruddannelsen på VIA besluttet at indgå samarbejde omkring etableringen af praktikpladser til administrationsbachelorstuderende på de decentrale enheder i magistratsafdelingen. Dette kunne eksempelvis være på folkeskoler og o i dagtilbud. Såvel Administrationsbacheloruddannelsen som Børn og Unge, Aarhus Kommune ser store fordele ved etableringen af decentrale praktikpladser. En praktikperiodee på en decentral enhed vil give den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med et væsentligt arbejdsområde inden for professionen. Samtidig vil de få mulighed for at arbejde med administrative udfordringer og muligheder på en måde, der gør det d muligt for dem at se den konkrete værdi af deres arbejde. For den decentrale enhed kan den studerende tænkes som en ekstra ressource, der kan arbejde med aktuelle udfordringer, som den decentrale enhed selv udpeger. Samtidig får Børn og Unge i Aarhus Kommune mulighed for at præsentere de studerendee for et muligt fremtidigt arbejdsfelt i udvikling. Etableringen af praktikpladser på de decentrale enheder vurderes således at give mulighed for at forene formålene med Administrationsuddannelsen om at give de studerende stærke administrativee kompetencer, med de udfordringer og krav om øgede kompetencer der møder det decentrale, administrative område i Aarhus Kommune. Pædagogens rolle i den nye folkeskole I projektet foretages undersøgelse omkring pædagogens rolle i den nye folkeskole, med særligt fokus på inklusionn som et pædagogisk anliggende. Undersøgelsen består af interviews, observationer og o dagsbogsskrivning i to klasser på to skoler i Viborgområdet. Desuden afholdes dialogseminar med de to skoler samt en tredje skole om undersøgelsens fund og data. Den tredje skoles rolle i projektet er at fungere som sparringspartner på dialogseminar. Der deltager studerendee i dataindsamlings-, analyse- og formidlingsfase. Hertil undervises der i projektets data, tema og metode på specialiseringen for Skole- og fritidspædagogik på Lene Mosegaard Søbjerg, VIA UC, Anne Heager, VIA UC, David Thore Graversen, VIA UC, Lea Ringskou, VIA UC,

10 de hold, hvorfra de deltagende studerendee kommer. Oplægget tager udgangspunkt i foreløbigee fund og diskuterer perspektiver og muligheder for en fornyet professionsidentitet for pædagoger. Hvorfor rejse til Kina for at lære om dansk pædagogik? "Det er når man stiller sig i en ny position, at man kan se noget nyt, og det er når man har flyttet sig, at man kan se den grund man stod på" Et praksisforskningsnetværk i socialt arbejde - teori og praksis Praksisforskning med inspiration fra Klods-Hans. Dette praksisforskningsnetværk er et aktivt og o velfungerendee samarbejde med deltagelse af undervisere, praktikere og studerende. Praksisforskningssamarbejdet anvender teori- og forskningsbaserede tilgange. Der er mange projekter i netværket og stor erfaring med samarbejde mellem flere professionelle grupper indenfor velfærdsuddannelsesområdet (socialrådgivere, lærer, pædagoger m.fl.). Problemstillinger fra praksis kobles med faglig og teoretisk refleksion. Eksperimenter med skalaa I Pædagoguddannelsen Midt-Vest er der siden 2013 blevet arbejdet med et forskningsprojekt, som har eksperimenter med æstetik og digitale medier i fokus. Projektets udgangspunkt baseres på følgende idégrundlag: Det er en karakteristisk egenskab ved de moderne digitale medier, at de på en nem måde gørr det muligt for børn at fastholde, variere og manipulere visuelle og auditive situationer i rum og tid. Derigennem får børn rige muligheder for at gøre objekter eller kroppe større eller mindre, gestus, mimik og bevægelse langsommere eller hurtigere, lydene monotone eller flygtige, osv. Former, farver, lyde, rytmer eller størrelser kan forandres skalamæssigt ved hjælp af digitale medier. Projektets grundtanke er båret af eksperimenter med disse digitale egenskaber. Gennem eksperimenter med skala skal børns normale og habitualiserede, sanselige tilgange til krop og omverden udfordres ved at forandre objekternes skala ved hjælp af digitale medier. Formålet med digitale eksperimenter med skala har således været at indsamle ny viden om, på p hvilken måde digitale medier kan udfordre børns syns- og lyttevaner og bidrage til at fremme deres visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen og den tingslige verden. Samtidig skal projektet også pege ind påå udvikling af en didaktik/ /praksis i forhold til at arbejde med digitale medier i pædagoguddannelsen. Børge Pugholm, VIA Kirsten Henriksen, VIA UC, Per Westersø, VIA UC, Gert Vorre, VIA UC,

11 Teaching Lab På Læreruddannelsen i Nørre Nissum har der siden 2009 været etableret et uddannelseskoncept betegnet Teaching Lab. Teaching Lab er et integreret element i alle uddannelsens undervisningsfag. I Teaching Lab samarbejder undervisere og studerende fra undervisningsfaget på læreruddannelsen med en folkeskolelærer og dennes klasse gennem et helt studieår/skoleår. Gennem didaktisk innovative og eksperimenterende faglige forløb samarbejder aktørerne (praksisteamet) om at udvikle undervisningenn i faget i folkeskolen, som en integreret del af de studerendes arbejde med undervisningsfagets faglige og fagdidaktiske indhold. Teaching Lab var i perioden udvalgt som interventionsprojekt i læreruddannelsen i projektet p Bridgingg the Gap Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. (KORA & AU, A Institut for Uddannelse og Pædagogik) Improvisation om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer Hvordan kan improvisation knyttes an til pædagogens rolle i en æstetisk pædagogisk praksis, og hvordan kan et begreb som improvisation være med til at kvalificere pædagogens praksis med henblik på at fremme f børns egne udtryk? Gennem erfaringer fra et to-årigt der synes at have klare lighedstræk med den måde, hvorpå (jazz)musikere indgår i aktionsforskningsprojekt har jeg identificeret en e række pædagogiske forholdemåder, improvisatoriske samspil på scenen. Jeg har derfor fundet det interessant at undersøge, om improvisationsbegrebet kan anvendes til at beskrive og kvalificere en særlig pædagogisk forholdemåde i en æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Torben Bo Roswall, VIA Sonja Svendsen, VIA

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. I Styregruppen

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 34.36 8200 Aarhus N Mødedato: Den 21. november 2014 kl. 10.00-15.00

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Hvorfor ville vi dette?

Hvorfor ville vi dette? Afrapportering af projektet Interprofessionel læring i spændingsfelt mellem teori, simulation og praksis i modul 5 i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Projektet er gennemført i perioden

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt En undersøgelse af virtuel hjemmesygepleje i Halsnæs kommune Oplægget er tænkt med afsæt i følgende profession: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI

Professions højskolen Absalon TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISERINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Professions højskolen Absalon 1 Professionshøjskolen Absalon turbo-pakke Erhverv

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012

Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Rapport Status over den aktuelle fordeling af studerende i sygeplejerskeuddannelsen i VIA i 2011 og 2012 Indledning: Baggrunden for denne rapport er drøftelser i de to Overordnede Samarbejdsorganer for

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen

Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen. DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Velkommen til workshoppen Klinisk lederskab i grunduddannelsen DSR Fagdag 26. oktober 2017 Helle Andersen Klinisk lederskab - et nyt begreb? Brug et minut til at tænke over, hvad du mener indgår i begrebet.

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse

Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse Pædagogen i skolen - et undervisningsmodul i specialiseringen skole/fritid i ny pædagoguddannelse. Didaktik og dannelse v/lone Tang Jørgensen, lektor på pædagoguddannelsen, UCL Skolepædagog pædagog i skolen

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND

BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND BESTÅELSESPROCENT OG KARAKTERGENNEMSNIT - VIA UNIVERSITY COLLEGE - STUDIEÅR 2016/17 VIA PÆDAGOGIK OG SAMFUND Lærer Silkeborg 1. Praktik, kompetencemålsprøve 156 152 97% 156 7,97 2. Praktik, kompetencemålsprøve

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Godkendt

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere