Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Substanz ApS, Dampfærgevej 8, 2, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Seavuslegal Advokatanpartsselskab, Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, (511) Klasse 09: Film, nemlig DVD og video. (511) Klasse 16: Bøger. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Kongens Lyngby, (511) Klasse 16: Tryksager, periodiske udgivelser, bøger, papir, pap, varer heraf ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning vedrørende forretningsledelse, herunder af ejendomsmægler-, långivnings- og finansieringsvirksomhed. (511) Klasse 36: Realkreditvirksomhed, finansiel virksomhed, herunder finansielle analyser, bankvirksomhed, finansiel rådgivningsvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, lån imod pant, vurdering af fast ejendom og andre økonomiske vurderinger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og reparationsvirksomhed, samt information herom. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed, ledelse og arrangement af konferencer, seminarer og kurser om realkredit, finansiering, långivning, byggevirksomhed og beslægtede emner. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed, arkitektvirksomhed, juridisk rådgivning og bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Revimentor (730) Indehaver: Foreningen af Registrede Revisorer, Dansk Revisorforening, Åmarkvej 1, 2, 2650 Hvidovre, (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SLA (730) Indehaver: SLA Landskabsarkitekter A/S, Refshalevej 153 A, 1432 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; anlægsvirksomhed, bygge- og anlægsarbejder, tilsyn med bygningskonstruktion og anlægsarbejder. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; forarbejdning af byggematerialer, farvning af byggematerialer, information om forarbejdning og behandling af materialer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; arkitektvirksomhed, landskabsarkitektvirksomhed, udarbejde af byggeplaner, rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, byplanlægning, ingeniørvirksomhed, landmålervirksomhed. 2349

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OULIN (730) Indehaver: Oulin Kitchen Furnitures & Electrical Appliances GmbH, Im Geeren 26, DE Frankfurt am Main, Tyskland (511) Klasse 11: Apparater og installationer til madlavning, nemlig ovne og gaskomfurer, emhætter til køkkener og ventilationsinstallationer og -apparater, især udsugningsventilatorer, vandrør til sanitetsinstallationer, apparater til vandledning og sanitetsinstallationer, køkkenvaske, vandhaner, apparater til tørring af bordservice. (511) Klasse 14: Køkkenvaske og vandhaner af ædle metaller. (511) Klasse 20: Møbler, nemlig skabe og hylder til køkkener samt køkkenkabinetter. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber (ikke af ædle metaller eller legeringer heraf), især opvaskestativer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INGARDA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninger og indretninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOAK (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NAVY (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENSITABS (730) Indehaver: A/S ROSCO, Taastrupgaardsvej 30, 2630 Taastrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål; diagnosepræparater, undtagen til medicinske eller veterinære formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; diagnosepræparater til medicinske og veterinære formål. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; dispensere til medicin, inklusive til diagnosepræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stiefel Laboratories, Inc., a corporation of the State of New York, 255 Alhambra Circle, Suite 1000, Coral Gables, Florida 33134, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 05: Topiske farmaceutiske præparater til behandling af dermatologiske sygdomme, tilstande og forstyrrelser, medikamenter til behandling af acne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EMIPROFEN (730) Indehaver: KMW Intellectual Properties, (Pty) Limited, La Concorde, 57 Main Street, ZA-Paarl, Sydafrika (511) Klasse 33: Brandy. (730) Indehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, (740/750) Fuldmægtig: Coloplast A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 05: Medicinske og kirurgiske bandager til sårpleje, medicinske sårfyldematerialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: parathedsstigen (730) Indehaver: Due & Partners ApS, Gl Strandvej 240A, 3050 Humlebæk, (511) Klasse 09: Computersoftware til brug i forbindelse med implementeing af forandringsprocesser i virksomheden. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningskoncept i forbindelse med implementering af forandringer i organisationen. 2350

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: sensi (730) Indehaver: House of Scandinavian Care ApS, Maglemosevej 20 B, 1, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Solution Finder ApS, Vivaldisvej 48, 9200 Aalborg SV, (511) Klasse 35: Bistand og rådgivning ved forretningsledelse- og administration, herunder rådgivning vedrørende virksomheds- og ledelsesanalyser, projektstyring samt i forbindelse med detailhandel; bistand og rådgivning i forbindelse med markedsføring. (511) Klasse 41: Bistand og rådgivning i forbindelse med uddannelses- og undervisningsvirksomhed; nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Bistand og rådgivning i forbindelse med videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poul Bach, Vestervang 13, 3460 Birkerød, (511) Klasse 35: Auktionsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, ved selskabsdannelse og omlægning, bistand og rådgivning af private ved kontor- og administration. (511) Klasse 36: Advokatvirksomhed. Boligadministration og anvisning, forvaltning af båndlæggelser under kuratel; Ejendomsmæglervirksomhed, finansiel information og rådgivningsvirksomhed, forvaltning og rådgivning om fast ejendom herunder køb og salg, inkassovirksomhed, kreditkontrakter og anden kontraktskoncipering, udlejning af lejligheder og erhvervsleje mål samt lejeopkrævning af husleje. (511) Klasse 42: Advokatvirksomhed, juridisk bistand herunder forhandling og aftaleindgåelse; mæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: Royal Scandinavian Bathrooms a/s, Fabriksvej 21, 7441 Bording, (740/750) Fuldmægtig: Flemming Vilhelmsen, Funder Kirkebyvænget 20, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder belysning til baderum, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder bruseafskærmninger, brusekabiner, boblebade, badekar, håndklædetørrere og dampkabiner. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder baderumsmøbler inkl. tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), spejle, vådrumstilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og toiletmøbler. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mediationcenter A/S, Carolinevej 2A, 2900 Hellerup, (511) Klasse 38: Etablering af forbindelse til et computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning, udvikling og vedligeholdelse af internetportal for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2351

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Öresundsuniversitetet, Box 117, S Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S Malmö, Sverige (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, herunder rådgivningsydelser i forbindelse med forretningsledelse og forretningsudvikling, forretningsadministration; bistand ved forretningsledelse, inden for i områderne miljø, levnedsmidler, bioteknik, medicin og informationsteknologi, i form af rådgivning om teknikker og ydelser i næringslivet i universitet og højere læreranstalter samt i offentlige institutioner; konsulentvirksomhed vedrørende markedsprisanalyser, marketingsundersøgelsesydelser; organisationskonsultationer; statistisk information; konsulentvirksomhed og rådgivning vedrørende kommercialisering af produkter; bistand ved forretningsledelse i form af systematisering af information i databaser; information vedrørende samtlige ovennævnte ydelser. (511) Klasse 41: Undervisning- og uddannelsesvirksomhed; herunder i form af vejledning og instruktion; arrangement af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; arrangement og afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer og symposier; arrangement af konkurrencer (uddannelse og underholdning); information vedrørende undervisning, underholdning, kultur, rekreation, sport, idræt, litteratur eller uddannelse; konsulent- og rådgivningsydelser vedrørende uddannelse. (511) Klasse 42: Konsulent- og rådgivningsydelser vedrørende miljø, medicin, bioteknik, levnedsmidler, informationsteknologi samt programmering af computer (ikke omfattende salgsydelser eller forretningsvirksomhed); videnskabelig og industriel forskning inden for områderne miljø, medicin, bioteknik, levnedsmidler og informationsteknologi; opbygning af elektronisk netværk, herunder intern service og information rettet mod interesserede for at kunne servicere dem med oplysninger om branchen; juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lægemiddelinformationen (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: Aller International A/S, Marielundvej 46 E, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokataktieselskab, Pilestræde 58, 1112 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BO DESIGN (730) Indehaver: Bo Design Mette og Svend Pedersen, Kløvervej 32 A, 7190 Billund, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Christian Tor Saxeide Kristensen, Køgevej 2 B II tv, 2630 Taastrup, (511) Klasse 41: Videoudlejning på Internettet. (730) Indehaver: Bo Design Mette og Svend Pedersen, Kløvervej 32 A, 7190 Billund, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter. (511) Klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. 2352

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14, 8723 Løsning, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), pengeskabe, malm. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14, 8723 Løsning, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), pengeskabe, malm. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PBI-Dansensor A/S, Rønnedevej 18, 4100 Ringsted, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 07: Maskiner, herunder maskiner til anvendelse i industrien samt ved fødevarefremstilling; maskiner til proces- og kvalitetsstyring. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling og kontrol, analyseapparater, databehandlingsudstyr. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, installation og reparation af maskiner. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; udførelse af laboratorietests. 2353

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tenton (730) Indehaver: DD Produktion A/S, Mejerivej 5, 4892 Kettinge, (740/750) Fuldmægtig: Ret & Råd v/lone Klitte, Holbergsgade 26, 1057 København K, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (730) Indehaver: Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14, 8723 Løsning, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), pengeskabe, malm. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber undtagen vaser og opbevaringsbeholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIMS MINIMAL (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, råis, chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsaglig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter,saucer (krydrede), dressinger til chips og snackprodukter, krydderier. (511) Klasse 31: Friske nødder, friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Arbejdsmiljø (730) Indehaver: Arbejdsmiljørådets Service Center, Ramsingvej 7, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Magasin, tidsskrift. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONETOUCH ULTRA (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Teststrimler til undersøgelse og overvågning af blodsukker. (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til undersøgelse og overvågning af blodsukker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Farm Rock (730) Indehaver: Dansk Vilomix A/S, Sjellebrovej 10, Lime, 8544 Mørke, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 2354

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLYPOINT (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEXPOINT (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEXGARD (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HAPPINESS (730) Indehaver: Sojuca Clothing v/morten Hindkjær, Margrethevej 12, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SSMS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PARKINSET (730) Indehaver: Unomedical A/S, Engmosen 1, 3540 Lynge, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 10: Medicinsk udstyr og instrumenter, nemlig infusions- og injektionssæt for farmaceutiske præparater; dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser) EM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEZEGENT (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXEMPLEV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXEMPREV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXEMPROV (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (730) Indehaver: Jan Peter Rose, Baunehøjparken 196, 4040 Jyllinge, ; Lise Skovby, Vejlesøparken 4, 2.tv., 2840 Holte, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software samt juridisk bistand. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 2355

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RealView (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TNI ApS, Thoravej 26, 2400 København NV, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orphism ApS, Munkholmvej 105, 4060 Kirke Såby, (511) Klasse 09: Briller og solbriller. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: ASLI A/S, Nyholmsvej 11, 8900 Randers, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe, herunder klude, gulvklude strikket, non woven, vævet til rengøring, støvklude, microfiberklude, multiklude og vaskeskind til rengøring; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder viskestykker, borddug (ikke papir), flag, vimpler, lagner, håndklæder, morgenkåber, servietter, dækkeservietter, sengelinned (de før omtalte varer af tekstil); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder forklæder (tekstil), strømper, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Det der virker (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lån & Spar AndelsPrioritet (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Ziirsen research ApS, Retortvej 1, 2500 Valby, (511) Klasse 16: Magasiner og tryksager. 2356

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang Road, Neihu Taipei 114, Taiwan, R.O.C., Taiwan (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner; AC induktionsmotordrev; servomotorer; servomotordrev; DC børsteløse motorer; DC børsteløse motordrev; servomotorregulatorer; DC børsteløse spindel- og skridtmotorer; ventilatorbakker og -moduler; blæsere, herunder DC motorblæsere; ventilatorer til motorer og maskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; programmerbare temperaturregulatorer, optiske indkodere, programmerbare logikregulatorer; AC motordrev med regulérbar hastighed; AC motordrev, frekvensinvertere; humane maskininterface anordninger, driftsinterfaceterminaler, optiske sensorer; optiske kontakter; strømforsyningssystemer til telekommunikation/strømforsyningssystemreoler til telekommunikaiton; omskiftelige strømforsyningsanlæg; uafbrydelige strømsystemer (UPS); DC-DC omformere, aktive filtre, nemlig dele til computer hardware; DLP digital DHTV; omskiftelige strømensrettere; strømforsyninger til montering med forskellige enheder; kontrol- og overvågningsenheder, opladningsapparater; monitorer (herunder TV-monitorer; LCD monitorer; computermonitorer; farvemonitorer); batterikontrol- og overvågningsenheder; strømfordelingsenheder; AC fordelingsenheder; DC fordelingsenheder; AC/DC adaptere; DC/AC invertere; elektroniske ballasts, oscillatorer; DC-DC konvertere; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til computernetværk; tændspoler; kølere (dele af computer hardware), ventilatorer (dele af computer hardware), DC ventilatorer; AC ventilatorer; crossflow ventilatorer; transformere; RF/mikrobølge-komponenter og -moduler; chipinduktorer; induktorer; højfrekvens elektro-magnetiske almén-modus interferensspjæld; fiberoptiske transceivermoduler; DC drev; EMI/RFI; EMI/RFI fibre; fiberoptiske passive komponenter; radiofrekvens/mikrobølgeforstærkere; optiske komponenter; DSL fordelere; LCD TV; PDP TV; LCD monitorer; CRT monitorer; PDP monitorer; medicinske billedsystemer; LCD projektorer; DLP projektorer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; kolde katodelysstofrør/-enheder, køleinstallationer og -maskiner. (730) Indehaver: Michael Sommer, Mysundegade 21, 4 tv., 1668 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehand-lingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske transformatorer og om-formere, kodere og dekodere, magnetiske kort til kodning, magnetiske telefon-kort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, heriblandt anden kommunikation via terminaler, netværk og via kanaler, tjenesteydelser vedrørende telekommunika-tion, elektronisk post, tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jaxida (730) Indehaver: Verner Jaksland, Strandmøllevej 144, 4300 Holbæk, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HARMONY (730) Indehaver: Erik Bagger A/S, Engholm Parkvej 5, 3450 Allerød, (511) Klasse 08: Bordbestik (knive, gafler og skeer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MISTER WRAPS (730) Indehaver: Frima Vafler A/S, Blomstervej 16, 8381 Tilst, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IN - OUT (730) Indehaver: Sika-Horsnaes A/S, Rødegårdsvej 182, 5230 Odense M, (511) Klasse 20: Møbler, havemøbler, udendørsmøbler, indendørsmøbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLETCHERWALL (730) Indehaver: VKS Inventa A/S, Industrivej 1, Rødding, 7860 Spøttrup, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. 2357

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Adaptor/Frontier TV Produktion A/S, Gunnar Clausens Vej 66, 8260 Viby J, (511) Klasse 11: Lamper/Lyskæder. (511) Klasse 18: Tasker. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: TV-programmer - udsendelser. (511) Klasse 41: TV/film - produktion, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Wildside. Dk V/Dan A Jensen Og Mikael K Conley, Søren Frichs Vej 38 K, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design og produktion af websites for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ErgoHjul (730) Indehaver: Lewel Plus v/martin Riis Holm, Centervej 2, 6000 Kolding, (511) Klasse 20: Et ergonomisk hjul i metal til montage på stole. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: non worktop (730) Indehaver: Haus v/bjarke Hansen, Poulsgade 12-14, 7400 Herning, (511) Klasse 20: Bordplader og fronter samlet i smig til køkken- og bad industrien; bordplader og fronter samlet i smig til kontorindustrien; bordplader og fronter samlet i smig til møbelindustrien. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dog Track (730) Indehaver: Hans Jørgen Bugge, Mosevej 11, 8900 Randers, (511) Klasse 41: Levende optræden, orkestervirksomhed. (730) Indehaver: Prinsessekjoler.dk ApS, Øresundsvej 132 G, 1. sal, dør 2, 2300 København S, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder beklædningsgenstande til børns udklædning, balletdrager, balletstrømper, fodtøj herunder balletsko og hovedbeklædning, karnevalskostumer. (511) Klasse 26: Hårbånd, hårbøjler, hårklemmer, hårspænder, parykker, blomsterkranse af kunstige blomster, flæser og pailletter til kjoler og nederdele. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, smykker og hovedsmykker til børns udklædning, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). 2358

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYPERTRANSIT (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the state of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig mikrokatetre og stents. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gurami (730) Indehaver: Cotobro Holding ApS, Skovvang 10, 3460 Birkerød, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MP4 (730) Indehaver: Advokatfirma Hector & Stokkendal, Grønningen 17, 1270 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NILFISK ALTO (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, herunder kemiske præparater til rengøring samt rensevæsker til rengøring, præparater til polering og fjernelse af pletter, slibemidler samt sæbe. (511) Klasse 07: Rense- og rengøringsmaskiner og -apparater, rense- og rengøringsanlæg, rense- og rengøringsudstyr, varmt- og koldtvandsrensemaskiner og -anlæg, højtryksrensere, støvsugere, støvsugerposer, støvsugerslanger, støvsugertilbehør til spredning af parfumer og desinfektionsmidler, centrale støvsugningsinstallationer, støvudsugningsinstallationer til rengøringsformål, våd- og tørsugere, rengøringsapparater der gør brug af damp, tørremaskiner, fejemaskiner, slibemaskiner, pudse- og poleremaskiner, vaskemaskiner, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder filtre til rengøringsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder ikke-elektriske støvsugere, kamme og svampe; børster, børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), klude til rengøring, rengøringsklude imprægneret med rengøringsmidler, rengøringssvampe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Syfestival (730) Indehaver: VSM, Dynamovej 11 C, 2730 Herlev, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mermaid ApS, Nygade 2 C, 8400 Ebeltoft, (740/750) Fuldmægtig: RET & RÅD, Poul Kinafarers Gaard, Østergade 1A, 5600 Faaborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: City Reklame Produktion (730) Indehaver: City Reklame Produktion ApS, Kalkbrænderiløbskaj 6 A, (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: City Reklame (730) Indehaver: City Reklame A/S, Kalkbrænderiløbskaj 6 A, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Strandvejen 60, 2900 Hellerup, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 2359

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEYPROGEN (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 01: Stabilisatorer og emulgatorer samt blandinger heraf til brug for fremstilling af drikke- og fødevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kunde & Co. A/S, Østerfælled Torv 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Shahin Mirzoev, Badstuevælen 5 st.th, 2791 Dragør, (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder shawarma, hjemmelavet burger, kylling, fallafat. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kunde & Co. A/S, Østerfælled Torv 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Keep Music Live ApS, Kigkurren 8 D, st.th., 2300 København S, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PentaPuzzle (730) Indehaver: Grubletrang v/morten Skrubbeltrang, Kronborggade 12, 3. th., 2200 København N, (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 2360

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 76/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VINDUER FOR LIVET (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Døre, inddækningsrammer, åbne-, lukke-, låse- og fastgørelsesindretninger og mekanismer til døre, facadebeklædninger, bygningspaneler, persienner og rullegardiner til udendørs brug, skodder og rulleskodder, bygningsbeslag, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer helt eller hovedsageligt af metal. (511) Klasse 19: Døre, inddækningsrammer, facadebeklædninger, bygningspaneler, skodder, rulleskodder, persienner til udendørs brug, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller ikke overvejende af metal. (511) Klasse 37: Bygge-, installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed, glarmester- og isoleringsvirksomhed, installation, vedligeholdelse og reparation af monteringsfærdige byggeelementer, herunder af vinduer, døre, tage, glastage, facadeelementer, ventilationselementer og apparater samt af dele og tilbehør hertil. (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aarhus Took It (730) Indehaver: Kroner og Ører v/henning Winther, Ny Munkegade 60, st., 8000 Århus C, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PEJ (730) Indehaver: PEJ A/S, Rise Bygade 3, 6230 Rødekro, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Tina Kupke, Carstensgade 11, st.tv., 6270 Tønder, (511) Klasse 29: Marmelade; syltet frugt og grønt; tørret frugt og grønt; spiselige olier; sild; skummetmælkspulver; essenser, aromaer og ekstrakter til næringsmidler (alle de nævnte varer ikke indeholdende sukker). (511) Klasse 30: Naturlige sødemidler; kakaopulver; ketchup; kager; dressinger; kaffe; the; tyggegummi; slik fremstillet på basis af kunstig sukker; essenser, aromaer og ekstrakter til næringsmidler (alle de nævnte varer ikke indeholdende sukker). (511) Klasse 32: Saft; essenser, aromaer og ekstrakter til fremstilling af drikke (alle de nævnte varer ikke indeholdende sukker). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2361

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandinavian Event Partners ApS, Ageren 20, Mogenstrup, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangement af shows og modelkonkurrencer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Finn Popp, Mønsvej 15, 2830 Virum, (740/750) Fuldmægtig: Nina Sun, Mønsvej 15, 2830 Virum, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Orange med texture. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPERA (730) Indehaver: Erik Bagger A/S, Engholm Parkvej 5, 3450 Allerød, (511) Klasse 21: Glas- og porcelænsvarer, vand- og vinglas (drikeglas) samt vaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bella Center A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Forbundet af Offentlige Ansatte, Staunings Plads 1-3, 1790 (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAX BANK (730) Indehaver: Hvb Bank A/S, Jernbanegade 9, 4700 Næstved, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (730) Indehaver: Forbundet af Offentlige Ansatte, Staunings Plads 1-3, 1790 (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. 2362

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ºCELCIUS (730) Indehaver: Hansen Textile ApS, Rugårdsvej 253, 5210 Odense NV, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (730) Indehaver: Kulturnatten, c/o Wonderful Copenhagen, Gammel Kongevej 1, 1610 (511) Klasse 16: Brevpapir, kuverter, plakater, programhæfter, foldere og flyers (trykt materiale). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Udgivelse af bøger, produktion af videofilm, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Storke Foto (730) Indehaver: Storke Foto, v/frederikke Hoeg, Frederiksborgvej 53, 3450 Allerød, (511) Klasse 41: Fotografering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: boligteam.dk (730) Indehaver: Peter Mikael Svendsen, Lundbyesgade 10, 2.th., 8000 Århus C, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELATION POINTS (730) Indehaver: Relation-Lab ApS, Store Kongensgade 72, 1264 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Computer software, computer software til brug ved indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af kundeoplysninger og kunderelationer. Software til brug for markedsføring og forretningsledelse. (511) Klasse 16: Bøger, publikationer, tryksager, trykte vejledninger og instruktions- og undervisningsmateriale, programdokumentation, betjeningsog brugervejledninger til softwareprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af oplysninger om kunder og kunderelationer, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation om drift af virksomheder eller serviceydelser, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af forretningsforhold, rådgivning om forbedrede kunderelationer; indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af information i elektroniske databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, videreuddannelse, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling og fremstilling af programmer til databehandling; licensiering af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RELATION SCORE (730) Indehaver: Relation-Lab ApS, Store Kongensgade 72, 1264 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Computer software, computer software til brug ved indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af kundeoplysninger og kunderelationer. Software til brug for markedsføring og forretningsledelse. (511) Klasse 16: Bøger, publikationer, tryksager, trykte vejledninger og instruktions- og undervisningsmateriale, programdokumentation, betjeningsog brugervejledninger til softwareprogrammer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af oplysninger om kunder og kunderelationer, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation om drift af virksomheder eller serviceydelser, indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af forretningsforhold, rådgivning om forbedrede kunderelationer; indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af information i elektroniske databaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, videreuddannelse, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling og fremstilling af programmer til databehandling; licensiering af software. 2363

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dia:lo:g (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Saphiens A/S, Jennysvej 14, 9000 Aalborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Projektsimulator (730) Indehaver: Konsulentgruppen Transformation, v/henrik Voldsgaard Rasmussen, Høvej 26, 8520 Lystrup, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHOTOHANDS (730) Indehaver: Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.), 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Håndholdte personlige computere; personlige digitale assistenter, personlige computere; computer hardware komponenter og perifere enheder hertil; software til computere; printere til computere; computer software til en personlig computer til brug ved udveksling af data mellem en personlig computer og et armbåndsur eller et digitalkamera og andre elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalkulatorer og regnemaskiner, elektroniske personlige kalendere; digitalkameraer; printere til digitalkameraer; LVD - fjernsyn; navigationsapparater og -instrumenter, navigationsapparater og -instrumenter til biler; mobiltelefoner; elektroniske labelprintere; radiopersonsøgere; radioer; Cd-afspillere; apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af lyd og billeder; optagne musikdisketter; optagne videokassetter; film; projektorer; visuelt præsentationsudstyr; hukommelsesenheder; computer software til transmission af digitale billeder taget af digitalkameraer; dele af og tilbehør hertil; apparater til scanning, behandling, overføring og projektion/ fremvisning af billeder, samt andre visuelle apparater og instrumenter. (730) Indehaver: JO-EL Electric A/S, Ørbækvej 280, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: Lauritz Knudsen A/S, Patentafdelingen, Stanley-Madsen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Elektrisk installationsmateriel i form af stikdåser, stikkontakter, fatninger, afbrydere, konnektorer, stikpropper, adapterkabler og -ledninger, monteringsdåser, antenneudtag, audioudtag, dataudtag, lysdæmpere, alarmer, tænd og sluk ure, sensorer, signalklokker, relæer, kabelskinner, kabelsæt, samlemuffer, trådløse styringer, elektriske kontakter, sikringer, transformere og rejsestikpropper; elektriske og optiske ledninger, tråde og kabler; elektriske måleinstrumenter i form af fugt-, temperatur- og modstandsmålere, polsøgere, amperemetre og spændingstestere; elektriske armaturer til antenne-, tele-, data-, tv- og videomateriel; elektriske apparater i form af overvågnings og kommunikations udstyr; kabeltromler og kapper, bokse, kasser og kanaler til kabelføring, herunder til opbevaring og beskyttelse af elektriske stik og kabler; dele og tilbehør til alle ovennævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 11: Armaturer til belysning især arbejdslamper, fastgøringsindretninger og stativer specielt udformet til arbejdslamper. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, el-installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MACH (730) Indehaver: Dan Net A/S, Blokken 9, 3460 Birkerød, (511) Klasse 09: Software, apparater til elektronisk udveksling af information mellem mobiltelefonoperatører. (511) Klasse 36: Financiel virksomhed, financiel clearing. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder data clearing house tjenesteydelser, roaming. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vendsyssel Salt/Kærsgaardstrand Syderi/Kærsgaardstrand psoriasissalt (730) Indehaver: Christian Peter Tække, Ahornvej 13, 9870 Sindal, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 2364

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vagabond Tours (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hanne Andersen, Todesgade 13, 4. th., 2200 København N, (511) Klasse 25: Beklædning. (511) Klasse 39: Rejsebureau. (511) Klasse 43: Cafe og restaurant. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, Sydafrika (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRYGGERIGRUPPEN A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 32: Øl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Amino Vet Consult ApS, Enrumvej 26 A, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 31: Tilsætningsstoffer til foder indeholdende aminosyrer, ikke til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kaffebønnens Risteri ApS, Vejlegårdsvej 2, 2665 Vallensbæk Strand, (511) Klasse 16: Engangsartikler af papir. (511) Klasse 21: Glas og porcelænsvarer (ikke indeholdt i andre klasser), kopper, ikke af ædle metaller. (511) Klasse 30: Kaffe, the, cacao. (511) Klasse 43: Restaurant og cafevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Esbjerg Logistic (730) Indehaver: Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: Hanne Gürtler, Kongevejen 2, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Wahlen ApS, Høyrups Alle 2. 2.th, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2365

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fredericia Kommune, Gothersgade 20 A, 7000 Fredericia, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder i brug af Internet: lærerstøttet undervisning og e-læring; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRUZERSYNC (730) Indehaver: Sandisk Corporation a corporation of the State of Delaware, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California 94089, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software (ikke indeholdt i andre klasser), herunder computer software som synkroniserer personlige datafiler mellem et USB flashdrev og en værtscomputer US 78/368,068 USA (730) Indehaver: Horn Belysning A/S, Bjergegårdsvej 8-10, 9620 Aalestrup, (511) Klasse 11: Lamper/belysning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sydbanks Bilkredit (730) Indehaver: Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRUZERLOCK (730) Indehaver: Sandisk Corporation a corporation of the State of Delaware, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California 94089, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Computer software (ikke indeholdt i andre klasser), herunder computer software som krypterer og dekrypterer personlige datafiler og lagrer dem sikkert på et USB flash-drev US 78/368,072 USA (730) Indehaver: Fashionation ApS, Solvænget4, 2960 Rungsted Kyst, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, isenkramvarer af metal og aluminium. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2366

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: House of Maabo v/lotte Maabo, Nordre Fasanvej 152, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Engros virksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LactTools (730) Indehaver: Lact Innovation ApS, Strandvejen 29, 3700 Rønne, (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Danish Crown AmbA, Marsvej 43, 8900 Randers, (511) Klasse 29: Kød og kødprodukter, pølser, charcuteri- og pålægsvarer; næringsmidler fremstillet på basis af kød; kødekstrakter; kødkonserves; kødsky; præparater til fremstilling af bouillon; spiselige olier og fedtstoffer; færdigretter hovedsagelig bestående af kød. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; uddannelses- og undervisningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; organisering af konkurrencer, herunder kokkekonkurrencer og konkurrencer vedrørende tilberedning af fødevarer (underholdnings- og undervisningsvirksomhed); ledelse og arrangement af konferencer, workshops og seminarer med uddannelsesmæssigt sigte; udgivelse af fagbøger. (511) Klasse 43: Restaurations-, café- og cateringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Twinca A/S, Nr Bjertvej 14, 7830 Vinderup, (740/750) Fuldmægtig: Ole Olsson. Rådgivende Civilingeniør ApS, Kardybvej 19, 7850 Stoholm Jyll, (511) Klasse 12: Køretøjer. (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter. (511) Klasse 42: Programmering af computer. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. 2367

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CELSPHERE (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til behandling og forebyggelse af obesitas, diabetes, inkontinens, kardiovaskulære sygdomme, sygdomme og forstyrrelser i centralnervesystemet, slagtilfælde, cancer, betændelse og betændelsestilstande, åndedræts og infektionssygdomme, autoimmunsygdomme, midler mod afstødelse af transplanterede faste organer, antibiotika, midler mod svamp, antivirale præparater, immunosupprimerende præparater US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXEMPRY (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXEMPRU (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IXVELBEP (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LONOGRAF (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (511) Klasse 10: Medicinske anordninger og indretninger US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Energi til mere (730) Indehaver: Dong A/S, Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. fortsættes 2368

23 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; kaffefiltre af papir. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 29: Kokosmel. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, herunder rørsukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; mandler og nødder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIT PULTERKAMMER (730) Indehaver: Birgit Jacobsen, Sønderballevej 9, 6230 Rødekro, ; Lars Jacobsen, Sønderballevej 9, 6230 Rødekro, (511) Klasse 11: Bordlamper og olielamper i sten og granit. (511) Klasse 19: Stenhuggerarbejder i sten og granit, kunstgenstande af sten og granit herunder vandsten, trædesten, fuglebade, mosaik til bygninger. (511) Klasse 21: Knivblokke og fade i granit. (511) Klasse 35: Detailhandel med stenlamper, nøglegemmesten, lamper med skærm, holder til dug, servietringe, vinkøler, bogstøtter, vaser og lysestager alt forannævnte i sten. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Dit Pulterkammer A/S, Michael Drewsens Vej 3, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 39: Opbevaring og oplagring af varer, driftsmidler, inventar, indbo og dokumenter for erhvervsvirksomheder og private samt udlejning af lager- og pulterrum hertil. 2369

24 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PREVENTING THE UNTHINKABLE (730) Indehaver: Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, især til behandling af tumorer, svulster, smitsomme sygdomme og infektionssygdomme; farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til behandling af bakterieog bakteriesporeinfektioner, samt af virusinfektioner; vacciner, især vacciner til forebyggelse af smitsomme sygdomme og infektionssygdomme; vacciner mod kopper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed.. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknisk forskning, herunder forskning i forbindelse med udvikling af farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater eller vacciner DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEXIS (730) Indehaver: Palma Electronic S.r.l., Via dell'industria 7, IT Villa Bartolomea, Italien (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr; insektbekæmpelsesmidler. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Value City Acquisition Corp., 3241 Westerville Road, Columbus OH 43224, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mental Salgsparathed (730) Indehaver: Navitas, v/jens Poulsen, Bakkekrogen 3, 1.tv, 3460 Birkerød, ; Grow Management, v/henrik Lodskou Jensen, Marius Pedersens Vej 3, 4300 Holbæk, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DAGPENGEPLUS (730) Indehaver: Forbundet af Offentlige Ansatte, Staunings Plads 1-3, 1790 (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KONGE BLANDING (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og toiletpræparater til vask og pleje af huden og håret. (511) Klasse 05: Medicinske præparater til behandling af sygdomstilstande eller sygdomslignende tilstande i huden og håret. (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer, bolsjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: starz (730) Indehaver: Thi Kim Phuong Tran, Stokrosevej 20, 3310 Ølsted, (511) Klasse 25: Tøj til damer og herrer. 2370

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIRTY ONE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anton Helleberg, Øresundsvej 142 F, 2.tv., 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORDI VERDEN IKKE BEHØVER AT VÆRE SORT OG HVID (730) Indehaver: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, læderbejdser undtagen til brug ved garvning, brandbeskyttende præparater, kemiske midler til opfriskning af farver til industriel brug, opløsningsmidler til fernis, imprægneringsmidler til cement undtagen maling, limopløsende midler, metalbejdsemidler, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, bindemidler til industrielle formål, tapetklister. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, opløsningsmidler til fjernelse af tapet. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, bonevoks, sæbe, herunder desinficerende sæbe, midler og præparater til fjernelse af farver, fernis og lak, slibelærred og -papir. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe og ukrudtdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANSER (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (511) Klasse 30: Spiseis, vandis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTERCLAVE (730) Indehaver: Indsigt ApS, Gammel Kongevej 135 A, 1850 Frederiksberg C, (740/750) Fuldmægtig: Paragraph3 Advokatfirma I/S, Sankt Annæ Plads 8, 1250 København K, (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i klar blå, lys blå og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Antilope Rating (730) Indehaver: Do-Research.dk ApS, Valby Langgade 120, 3., 2500 Valby, (511) Klasse 35: Virksomheds- og ledelsesrådgivning i forbindelse med analyse af medarbejdere og kunder samt økonomiske prognoser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: At rejse er at leve (730) Indehaver: Asgeir Ulsnes, Hedevejen 19, 5932 Humble, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 39: Pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 78/ USA 2371

26 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

27 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3-Stjernet A/S, Langmarksvej 1, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3-Stjernet A/S, Langmarksvej 1, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3-Stjernet A/S, Langmarksvej 1, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Swedish Match Lighters BV, A.H.G. Fokkerstraat 5, NL-9403 AM Assen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Swedish Match Lighters BV, A.H.G. Fokkerstraat 5, NL-9403 AM Assen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Swedish Match Lighters BV, A.H.G. Fokkerstraat 5, NL-9403 AM Assen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Swedish Match Lighters BV, A.H.G. Fokkerstraat 5, NL-9403 AM Assen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan Pensionsforsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan Pensionsforsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan Pensionsforsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan Pensionsforsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, DE Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, 2373

28 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Enertech AB, Box 309, S Ljungby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OLAER INDUSTRIES S.A., 16, rue de Seine, F COLOMBES, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: OLAER INDUSTRIES S.A., 16, rue de Seine, F COLOMBES, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kimberley-Clark Worldwide, Inc., a corporation of the State of Delaware, 401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin 54956, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ernitec A/S, Hørkær 24, 2730 Herlev, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lee Masonry Products LLC, 309 Dishman Lane, Bowling Green, KENTUCKY 42101, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INTERLIMEX AB, Västergatan 40, Malmø, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10,

29 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, D Düsseldorf, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Jacob's Bakery Limited, Long Lane, Aintree, Liverpool L9 7LD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Indian Rayon and Industries Limited, Junagadh-Veraval Road, Veraval , Gujarat, Indien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Adax A/S, Vestre Hedevej 18, 4000 Roskilde, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Axiell Bibliotek AB, Box 5151, SE Västra Frölunda, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Malmö AB, Box 4289, S Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biomet Deutschland GmbH, Gustav-Krone-Str. 2, D Berlin, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TRUSTFIN akciová spolecnost, Kodanská 1441/46, CZ Prag 10, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Indian Rayon and Industries Limited, Junagadh-Veraval Road, Veraval , Gujarat, Indien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Indian Rayon and Industries Limited, Junagadh-Veraval Road, Veraval , Gujarat, Indien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ESK Ceramics GmbH & Co. KG, Max-Schaidhauf-Strasse 25, D Kempten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Friedrich W. Brinkmann GmbH & Co. KG, Waltgeristrasse 1-5, D Herford, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wm. Wrigley Jr. Company, a corporation of the State of Delaware, 410, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Visible Diagnostics A/S, Dr Neergaards Vej 3, 2970 Hørsholm, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Racke A. GmbH + Co., Stefan-George-Str. 20, D Bingen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bjarne Adamsen, Arresøvej 9, 8240 Risskov, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 11, Grüner Weg, D Hanau, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, 2375

30 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.), 1-22, Akasaka 8-chome, Minatoku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Afviklingsselskabet JH A/S under konkurs, Strandvejen 12, Handbjerg, 7830 Vinderup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Plast A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Expeditors International of Washington, Inc., 1015 Third Avenue, 12th Floor, Seattle, Washington 98104, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Juan Carlos Vela, Dyrehavevej 50, 2930 Klampenborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Det Danske Trælast Kompagni Detail, Søren Frichs Vej 18, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thomas Blesinger, Christine Reuter Weg 14, Jülich, Tyskland ; Dr. Ludwig Stephan Blesinger, Steinhauser Bergstr. 64, Wuppertal, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Jr., Tranegårdsvej 9B, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cutisin S.R.O., CZ Jilemnice, Tjekkiet (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: U.S. Filter/Zimpro, Inc., a corporation of the State of Delaware, 301 West Military Road, Rothschild, Wisconsin 54474, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Djursvang 5 B, 2620 Albertslund, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Djursvang 5 B, 2620 Albertslund, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, 2376

31 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Djursvang 5 B, 2620 Albertslund, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Djursvang 5 B, 2620 Albertslund, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F.Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Plast A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Dagligvarer A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Dagligvarer A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Dagligvarer A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IFPI, Sundkrogsgade 9, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ilva A/S, Ventrupparken 2, 2670 Greve, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skechers U.S.A., Inc. a corporation of the State of California, 228 Manhattan Beach Boulevard, Suite 200, Manhattan Beach, California 90266, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SAS Nouvelle Pillivuyt, Allée de la Manufacture, F Mehun-Sur Yevre, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fritz Schur Jr., Esplanaden 40, 1263 København K, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Schur & Co. A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, 2377

32 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 07: symaskiner og dele deraf (undtagen nåle). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Julepynt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, ingeniørvirksomhed (teknisk ekspertise); klassifikationsvirksomhed; certificeringsvirksomhed; kvalitetskontrol. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Auktionsvirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, ved selskabsdannelse og omlægning, bistand og rådgivning af private ved kontor- og administration. (511) Klasse 36: Advokatvirksomhed. Boligadministration og anvisning, forvaltning af båndlæggelser under kuratel; Ejendomsmæglervirksomhed, finansiel information og rådgivningsvirksomhed, forvaltning og rådgivning om fast ejendom herunder køb og salg, inkassovirksomhed, kreditkontrakter og anden kontraktskoncipering, udlejning af lejligheder og erhvervsleje mål samt lejeopkrævning af husleje. (511) Klasse 42: Advokatvirksomhed, juridisk bistand herunder forhandling og aftaleindgåelse; mæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, dog ikke høje barnestole, samt dele og tilbehør til sådanne, samt puder, hynder, sikkerhedsbøjler og læderstrop specielt udformet til høje barnestole, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 35. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 2378

33 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; kosmetiske badepræparater; præparater til barbering; dekorative motiver (overføringsbilleder) til kosmetisk brug; kunstige negle; præparater til neglepleje; mundopfriskende spray; øjenbrynsstifter; makeup. (511) Klasse 09: Beholdere til kontaktlinser; brilleetuier; brilleglas; briller; sportsbriller; briller til forhindring af blænding; brillestel; kontaktlinser; kæder til briller og monokler; kæder, snore og stel til lorgnetter; elektriske redskaber til fjernelse af makeup; optikervarer; sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; solbriller; kontrolure (tidsmåleindretninger). (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; amuletter (smykker); ankre til ure; armbånd, herunder armbøjler og armringe (guldsmedevarer); armbåndsure; askebægre af ædle metaller; atomure; beholdere af ædle metaller til husholdningsbrug; berlokker (bijouterivarer); brocher (guldsmedevarer); centralure; charms (smykkevedhæng); cigaretetuier, -rør og -æsker af ædle metaller; cigarkasser, -æsker og -rør af ædle metaller; cloisonné-smykker; elfenbenssmykker; emblemer af ædle metaller; etuier til urmagervarer; flakoner af ædle metaller; genstande af guldimitation; halssmykker; halskæder; halvædelstene; manchetknapper; kæder (smykker); medaljoner (smykker); nøgleringe (nipsgenstande); nåle af ædle metaller; pyntenåle; slipsenåle; perler (smykkevarer); pudderdåser af ædle metaller; punge af metalnet af ædle metaller; punge af ædle metaller; pyntegenstande af sølv; pyntegenstande (af ædelt metal) til fodtøj; hattespænder (af ædelt metal); ravsmykker; remme til armbåndsure; ringe (smykker); simili (bijouterivarer); skopynt (af ædelt metal); slipseholdere; slipseklemmer; smykkenåle; spænder (af ædle metaller); sølv og guldvarer, undtagen knivvarer, gafler og skeer; øreringe, herunder ørestikker og øreklips; diademer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; attachétasker; dokumentmapper; feltvadsække; håndtasker; indkøbstasker; dametasker; jagtstole og -tasker; kasser af læder eller læderpap; læderposer til emballage; nøgleetuier (lædervarer), dragtposer til rejsebrug; punge; punge af metalnet (ikke af ædle metaller); punge (ikke af ædle metaller); rygsække; seddelmapper; skoletasker; skuldertasker; strandtasker; tegnebøger; værktøjstasker af læder (tomme). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; babytøj; badetøj; badesandaler; badesko; badetøfler; bandanas; baretter; benklæder; beslag af metal til fodtøj, herunder støvler; lette bluser; brystholdere; bælter (beklædningsgenstande); chemiser (undertøj); beklædning til cyklister; espadriller; fodboldsko; fodposer (Ikke-elektriske opvarmere); frakker; galocher; gamacher; gymnastiksko; gymnastiktøj; halstørklæde; handsker (beklædning); hattemagervarer; hjemmesko; hofteholdere; housecoats; hælindlæg til fodtøj; indlægssåler; jakker; kjoler; korsetter; kropslinned (undertøj); pyntelommetørklæder, læderimiteret tøj; lædertøj; beklædning til motorcyklister; nederdele; pelsværk (beklædning); pyjamaser; rande til sko- og støvlesåler; næser til fodtøj; sandaler; seler; sjaler; skistøvler; skjorter; skridhindrende indretning til fodtøj; skørter; slips; sløjfeslips; slør (beklædning); sokker; sportssko; sportsstøvler; sportstrøjer; strandbeklædning; strandsko; strikkede beklædningsgenstande; strømper; stød til fodtøj; støvler; støvletter; sweaters; trikotagevarer (beklædning); træsko; trøjer; T-shirts; tørklæder; underbukser; underskørter; undertrøjer; undertøj; uniformer; vandtæt beklædning; veste; yderbeklædning; ørevarmere (beklædning); pandebånd; svedabsorberende pandebånd og håndledsbånd; snore til at bære om halsen (beklædning) til fastgørelse af nøgler. (511) Klasse 35: Detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed, nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; kosmetiske badepræparater; præparater til barbering; dekorative motiver (overføringsbilleder) til kosmetisk brug; kunstige negle; præparater til neglepleje; mundopfriskende spray; øjenbrynsstifter; makeup. (511) Klasse 09: Beholdere til kontaktlinser; brilleetuier; brilleglas; briller; sportsbriller; briller til forhindring af blænding; brillestel; kontaktlinser; kæder til briller og monokler; kæder, snore og stel til lorgnetter; elektriske redskaber til fjernelse af makeup; optikervarer; sko til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild; solbriller; kontrolure (tidsmåleindretninger). (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; amuletter (smykker); ankre til ure; armbånd, herunder armbøjler og armringe (guldsmedevarer); armbåndsure; askebægre af ædle metaller; atomure; beholdere af ædle metaller til husholdningsbrug; berlokker (bijouterivarer); brocher (guldsmedevarer); centralure; charms (smykkevedhæng); cigaretetuier, -rør og -æsker af ædle metaller; cigarkasser, -æsker og -rør af ædle metaller; cloisonné-smykker; elfenbenssmykker; emblemer af ædle metaller; etuier til urmagervarer; flakoner af ædle metaller; genstande af guldimitation; halssmykker; halskæder; halvædelstene; manchetknapper; kæder (smykker); medaljoner (smykker); nøgleringe (nipsgenstande); nåle af ædle metaller; pyntenåle; slipsenåle; perler (smykkevarer); pudderdåser af ædle metaller; punge af metalnet af ædle metaller; punge af ædle metaller; pyntegenstande af sølv; pyntegenstande (af ædelt metal) til fodtøj; hattespænder (af ædelt metal); ravsmykker; remme til armbåndsure; ringe (smykker); simili (bijouterivarer); skopynt (af ædelt metal); slipseholdere; slipseklemmer; smykkenåle; spænder (af ædle metaller); sølv og guldvarer, undtagen knivvarer, gafler og skeer; øreringe, herunder ørestikker og øreklips; diademer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer; attachétasker; dokumentmapper; feltvadsække; håndtasker; indkøbstasker; dametasker; jagtstole og -tasker; kasser af læder eller læderpap; læderposer til emballage; nøgleetuier (lædervarer), dragtposer til rejsebrug; punge; punge af metalnet (ikke af ædle metaller); punge (ikke af ædle metaller); rygsække; seddelmapper; skoletasker; skuldertasker; strandtasker; tegnebøger; værktøjstasker af læder (tomme). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; babytøj; badetøj; badesandaler; badesko; badetøfler; bandanas; baretter; benklæder; beslag af metal til fodtøj, herunder støvler; lette bluser; brystholdere; bælter (beklædningsgenstande); chemiser (undertøj); beklædning til cyklister; espadriller; fodboldsko; fodposer (Ikke-elektriske opvarmere); frakker; galocher; gamacher; gymnastiksko; gymnastiktøj; halstørklæde; handsker (beklædning); hattemagervarer; hjemmesko; hofteholdere; housecoats; hælindlæg til fodtøj; indlægssåler; jakker; kjoler; korsetter; kropslinned (undertøj); pyntelommetørklæder, læderimiteret tøj; lædertøj; beklædning til motorcyklister; nederdele; pelsværk (beklædning); pyjamaser; rande til sko- og støvlesåler; næser til fodtøj; sandaler; seler; sjaler; skistøvler; skjorter; skridhindrende indretning til fodtøj; skørter; slips; sløjfeslips; slør (beklædning); sokker; sportssko; sportsstøvler; sportstrøjer; strandbeklædning; strandsko; strikkede beklædningsgenstande; strømper; stød til fodtøj; støvler; støvletter; sweaters; trikotagevarer (beklædning); træsko; trøjer; T-shirts; tørklæder; underbukser; underskørter; undertrøjer; undertøj; uniformer; vandtæt beklædning; veste; yderbeklædning; ørevarmere (beklædning); pandebånd; svedabsorberende pandebånd og håndledsbånd; snore til at bære om halsen (beklædning) til fastgørelse af nøgler. (511) Klasse 35: Detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udgivervirksomhed, nyhedsformidling. (511) Klasse 42: Designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 36: Ydelse af rådgivning til private i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom. 2379

34 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Tøj, herunder t-shirts; sweatshirts; skjorter; bukser; shorts; strømper; kasketter; jakker; læderimiteret tøj, lædertøj; undertøj; badedragt; uniformer; handsker (beklædning); sportstøj; stofbleer; slips; over-alis; pyjamas; hatte; hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Æggehvide til fødevarer; formalede mandler; ansjoser; animalsk knogle-marv til fødevarer; bacon; konserverede bønner; knogleolie; bouillon; grundsubstanser til bouillon; bouillon koncentrater; kødsuppe; kødsuppe koncentrater; smør; chokoladenøddesmør; kakaosmør; kokos nøddesmør; jordnøddesmør; smørcreme; osteløbe; Charcuteri; ost; frugtchips; kartoffelchips; østers (ikke levende); kokosolie; kokosfedt; hakket kokosnød; majsolie; mælkecreme; piskefløde; kroketter; krystalliseret frugt; spiselige fuglereder; spiselige fedtstoffer; spiselige olier; æg; fedt substanser til salg af spiselige fedtstoffer; fiskefilet'er; fisk (ikke levende); saltede fisk; fiskekonserves; fisk på dåse; fødevarer forarbejdet på baggrund af fisk; frossen frugt; frugtchips; pillet frugt; frugtmasse; frugtsalat; stuvet frugt; preservered frugt; konserverede køkkenurter; gelatine til fødevarer; ingefærmarmelade; kødsaucer; skinker; sild; marmelader; kefir; lever; leverpate; hummere (ikke levende); margarine; syltetøj; kødprodukter; kødekstrakter; konserveret kød; dåsekød; saltet kød; mælk; mælkeprodukter; konserverede nødder; olivenolie til fødevarer; konserveret oliven; konserverede løg; muslinger (ikke levende); pektin til fødevarer; pickles; svinekød; pommes frittes; fjerkræ (ikke levende); hønsekød; kalkunkød; andekød; andefugle (ikke levende); rosiner; sesamolie; kæmperejer (ikke levende); konserverede sojabønner; solsikkeolie til fødevarer; tomatjuice til kogning; tomatpure; æggehvider; yoghurt; piskefløde. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restauranter, restaurationsvirksomhed, café- og barvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikke, tjenesteydelser i forbindelse med selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Tøj, herunder T-shirt sweatshirts; skjorter; bukser; shorts; strømper; kasketter; jakker; læderimiteret tøj, lædertøj; undertøj; badedragt; uniformer; handsker (beklædning); sportstøj; stofbleer; slips; over-alls; pyjamas; hatte; hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Æggehvide til fødevarer; formalede mandler; ansjoser; animalsk knoglemarv til fødevarer; bacon; konserverede bønner, knogleolie (til brug som næringsmiddel); bouillon; grundsubstanser til bouillon; bouillon koncentrater; kødsupper; kødsupper koncentrater; smør; chokoladenøddesmør; kakaosmør; kokos nøddesmør; jordnøddesmør; smørcreme; osteløbe; charcuteri; ost; frugtchips; kartoffelchips; østers (ikke levende); kokosolie ; kokosfedt; hakket kokosnød; majsolie; mælkecreme; piskefløde; kroketter; krystallisere frugt; spiselige fuglereder; spiselige fedtstoffer; spiselige olier; æg; fedt substanser (spiselige fedtstoffer); fiskefilet'er; fisk (ikke levende); saltede fisk; fiskekonserves, fisk på dåse; fødevarer forarbejdet på baggrund af fisk; frossen frugt; frugtchips; frugtskiver; frugtmasse; frugtsalat; stuvet frugt; preservered frugt; konserverede køkkenurter; gelatine til fødevarer; ingefærmarmelade; kødsaft; skinker; sild; marmelader; kefir; lever; leverpate; hummere (ikke levende); margarine; syltetøj; kødprodukter, kødekstrakter; konservere kød; dåsekød; saltet kød; mælk; mælkeprodukter; konserverede nødder; olivenolie til fødevarer; konservere oliven; konserverede løg; muslinger (ikke levende); pektin til fødevarer; pickles; svinekød; pommes frittes; fjerkræ (ikke levende); hønsekød; kalkunkød; andekød; andefugle (ikke levnede); rosiner; sesamolie; kæmperejer (ikke levende); konserverede sojabønner; solsikkeolie til fødevarer; tomatsaft til madlavning; tomatpure; æggehvider; yoghurt; piskefløde. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restauranter, restaurationsvirksomhed, café- og barvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikke, tjenesteydelser i forbindelse med selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Tøj, herunder T-shirt sweatshirts; skjorter; bukser; shorts; strømper; kasketter; jakker; læderimiteret tøj, lædertøj; undertøj; badedragt; uniformer; handsker (beklædning); sportstøj; stofbleer; slips; over-alls; pyjamas; hatte; hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Æggehvide til fødevarer; formalede mandler; ansjoser; animalsk knoglemarv til fødevarer; bacon; konserverede bønner, knogleolie (til brug som næringsmiddel); bouillon; grundsubstanser til bouillon; bouillon koncentrater; kødsupper; kødsupper koncentrater; smør; chokoladenøddesmør; kakaosmør; kokos nøddesmør; jordnøddesmør; smørcreme; osteløbe; charcuteri; ost; frugtchips; kartoffelchips; østers (ikke levende); kokosolie ; kokosfedt; hakket kokosnød; majsolie; mælkecreme; piskefløde; kroketter; krystallisere frugt; spiselige fuglereder; spiselige fedtstoffer; spiselige olier; æg; fedt substanser (spiselige fedtstoffer); fiskefilet'er; fisk (ikke levende);saltede fisk; fiskekonserves, fisk på dåse; fødevarer forarbejdet på baggrund af fisk; frossen frugt; frugtchips; frugtskiver; frugtmasse; frugtsalat; stuvet frugt; preservered frugt; konserverede køkkenurter; gelatine til fødevarer; ingefærmarmelade; kødsaft; skinker; sild; marmelader; kefir; lever; leverpate; hummere (ikke levende); margarine; syltetøj; kødprodukter, kødekstrakter; konservere kød; dåsekød; saltet kød; mælk; mælkeprodukter; konserverede nødder; olivenolie til fødevarer; konservere oliven; konserverede løg; muslinger (ikke levende); pektin til fødevarer; pickles; svinekød; pommes frittes; fjerkræ (ikke levende); hønsekød; kalkunkød; andekød; andefugle (ikke levnede); rosiner; sesamolie; kæmperejer (ikke levende); konserverede sojabønner; solsikkeolie til fødevarer; tomatsaft til madlavning; tomatpure; æggehvider; yoghurt; piskefløde. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restauranter, restaurationsvirksomhed, café- og barvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikke, tjenesteydelser i forbindelse med selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Tøj, herunder T-shirt sweatshirts; skjorter; bukser; shorts; strømper; kasketter; jakker; læderimiteret tøj, lædertøj; undertøj; badedragt; uniformer; handsker (beklædning); sportstøj; stofbleer; slips; over-alls; pyjamas; hatte; hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Æggehvide til fødevarer; formalede mandler; ansjoser; animalsk knoglemarv til fødevarer; bacon; konserverede bønner, knogleolie (til brug som næringsmiddel); bouillon; grundsubstanser til bouillon; bouillon koncentrater; kødsupper; kødsupper koncentrater; smør; chokoladenøddesmør; kakaosmør; kokos nøddesmør; jordnøddesmør; smørcreme; osteløbe; charcuteri; ost; frugtchips; kartoffelchips; østers (ikke levende); kokosolie ; kokosfedt; hakket kokosnød; majsolie; mælkecreme; piskefløde; kroketter; krystallisere frugt; spiselige fuglereder; spiselige fedtstoffer; spiselige olier; æg; fedt substanser (spiselige fedtstoffer); fiskefilet'er; fisk (ikke levende);saltede fisk; fiskekonserves, fisk på dåse; fødevarer forarbejdet på baggrund af fisk; frossen frugt; frugtchips; frugtskiver; frugtmasse; frugtsalat; stuvet frugt; preservered frugt; konserverede køkkenurter; gelatine til fødevarer; ingefærmarmelade; kødsaft; skinker; sild; marmelader; kefir; lever; leverpate; hummere (ikke levende); margarine; syltetøj; kødprodukter, kødekstrakter; konservere kød; dåsekød; saltet kød; mælk; mælkeprodukter; konserverede nødder; olivenolie til fødevarer; konservere oliven; konserverede løg; muslinger (ikke levende); pektin til fødevarer; pickles; svinekød; pommes frittes; fjerkræ (ikke levende); hønsekød; kalkunkød; andekød; andefugle (ikke levnede); rosiner; sesamolie; kæmperejer (ikke levende); konserverede sojabønner; solsikkeolie til fødevarer; tomatsaft til madlavning; tomatpure; æggehvider; yoghurt; piskefløde. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restauranter, restaurationsvirksomhed, café- og barvirksomhed, catering, udbringning af mad og drikke, tjenesteydelser i forbindelse med selvbetjeningsrestauranter. 2380

35 Mærkeændringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Mærkeændringer (111) Reg.nr.: VR

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere