INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Kontrakt mellem kommunerne og CFD ÆLDREVEJLEDNINGEN Statistik Ældrevejledningen... 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Kontrakt mellem kommunerne og CFD ÆLDREVEJLEDNINGEN Statistik Ældrevejledningen... 18"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 DØVBLINDEKONSULENTERNE... 4 Statistik døvblindekonsulenterne borgere med erhvervet døvblindhed, som konsulenterne har været i kontakt med Kommunikationsform kontakter med borgere fordelt på aldersgrupper Sager, hvor der er kontrakt med VISO borgere med anden etnisk baggrund Borgere med CI Social status betalingsaftaler i forbindelse med kontaktpersonordning Førstegangsbesøg i løbet af 2015 og henvisende instans døvblinde familier med børn under 18 år... 8 DØVEKONSULENTERNE... 9 Statistik døvekonsulenterne døve brugere kendt af døvekonsulenterne døve brugere som døvekonsulenterne har været i kontakt med i kontakter i kontakter til døve brugere med anden etnisk baggrund Social status Oversigt over døve under uddannelse pr FORÆLDREVEJLEDERNE Statistik forældrevejlederne Familiekurser Individuelle vejledninger Forældrearrangementer Vejledning til professionelle FAMILIEKONSULENTERNE Statistik familiekonsulenterne Kontrakt mellem kommunerne og CFD ÆLDREVEJLEDNINGEN Statistik Ældrevejledningen Statistik 2015 CFD Rådgivning INDLEDNING 2

3 INDLEDNING I CFD Rådgivning plejer vi hvert år at udarbejde en samlet årsberetning indeholdende en række faglige indlæg omhandlende årets arbejde. For 2015 har vi i stedet valgt at udsende et nyt opdateret ydelseskatalog, hvor alle vores ydelser er beskrevet skematisk, men også i form af små historier, som på en mere levende måde beskriver indholdet. Vi dokumenterer stadig vores faglige arbejde l i form af faglige artikler, som løbende lægges på vores hjemmeside og udsendes til abonnenterne af vores nyhedsbreve. Både artiklerne, vores ydelseskatalog og vores tidligere årsberetninger er tilgængelige på CFD s hjemmeside under udgivelser. I Statistik for 2015 har vi, sædvanen tro, samlet statistiske oplysninger om årets arbejde og om sammensætningen i vores borgergrupper. Statistik 2015 CFD Rådgivning INDLEDNING 3

4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Lovgrundlaget for døvblindekonsulentordningen er Lov om Social Service, paragrafferne 12 og 13 om den kommunale og statslige rådgivningsforpligtelse. Desuden Servicelovens 98 om kontaktpersonordningen for døvblinde. Rådgivningen i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager finansieres af VISO (den Statslige Videns- og Specialrådgivningsorganisation), som CFD har indgået aftale med. De øvrige tilbud, dvs. rådgivning til ældre med aldersbetinget syns-og høretab og rådgivning i forbindelse med kontaktpersonordningen herunder instruktion, undervisning og supervision til døvblindblevnes kontaktpersoner, finansieres af kommunerne. Statistik døvblindekonsulenterne 1. borgere med erhvervet døvblindhed, som konsulenterne har været i kontakt med Region år år år 80 + år I alt Hovedstaden 15* Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt * I tallene er medregnet en enkelt borger under 18 år, som har modtaget rådgivning i Døvblindekonsulenterne har, som det fremgår af tabellen, i 2015 været i kontakt med 697 borgere med erhvervet døvblindhed. Til sammenligning var tallet 692 i Der forekommer en lille stigning i den yngre aldersgruppe år, hvor rådgivningen bl.a. vedrører konsekvenser af at leve med et syns- og høretab samt problemstillinger omkring livsomstilling, identitet, uddannelse og arbejde. 2. Kommunikationsform Region Talebrugere Tegnsprog Taktil I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af de borgere, som døvblindekonsulenterne har været i kontakt med i 2015 talebrugere, mens 104 borgere anvender tegnsprog eller taktilt tegnsprog (føler tegnsprog med deres hænder, fordi de ikke længere er i stand til aflæse tegnsprog visuelt). Personer med døvblindhed bruger mange forskellige kommunikationsformer og oftest bruges en kombination af flere former. Der er blandt borgerne flere, som anvender anden alternativ Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVBLINDEKONSULENTERNE 4

5 kommunikation såsom punktskrift eller haptisk kommunikation. Sidstnævnte er informationer, der gives på ryg, arm eller lår, og som bl.a. bruges til at beskrive, hvad der foregår i et lokale. Haptisk kommunikation bruges som et supplement til tegnsprog, taktilt tegnsprog eller tale. 3. kontakter med borgere fordelt på aldersgrupper Hele landet år år år 80 + år I alt 1-3 kontakter kontakter Over 10 kontakter I alt * I tallene er medregnet en enkelt borger under 18 år, som har modtaget rådgivning i Tabellen viser antallet af kontakter, som konsulenterne har haft med borgerne inden for de forskellige aldersgrupper. Tallene viser i lighed med tallene fra 2013 og 2014 en tendens til stigning i over 10 kontakter med borgere over 80 år. I denne aldersgruppe ses også mange komplekse problemstillinger i forbindelse med et alvorligt kombineret syns- og høretab. Konsulenterne yder rådgivning til bl.a. forebyggende medarbejdere og plejehjemspersonale, som kommer i kontakt med gruppen af ældre med syns- og høretab. 4. Sager, hvor der er kontrakt med VISO Region Talebrugere Tegnsprog Taktil I alt Hovedstanden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Blandt de 697 borgere, som døvblindekonsulenterne havde kontakt med i 2015, var 160 borgere henvist via VISO. Dette tal var året før borgere med anden etnisk baggrund Regioner Hovedstaden 11 Sjælland 4 Syddanmark 3 Midtjylland 1 Nordjylland 1 I alt 20 Døvblindekonsulenterne havde i 2015 kontakt med 20 borgere med anden etnisk baggrund, 4 mere end i Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVBLINDEKONSULENTERNE 5

6 6. Borgere med CI Regioner Hovedstaden 7 Sjælland 4 Syddanmark 21 Midtjylland 7 Nordjylland 1 I alt 40 Døvblindekonsulenterne havde i 2015 kontakt med 40 borgere, som har CI. Det er 8 borgere mere end i Social status Social status år år Hele landet år Beskæftigelse på alm. vilkår Dagpenge ved arbejdsløshed Dagpenge ved sygdom 1 1 Efterlønsmodtager 1 1 Fleksjob Folkepension Foreningsarbejde eks. FDDB konsulent Forsørget af ægtefælle 1 1 Førtidspension uden beskæftigelse Førtidspension med ansættelse m/løntilskud Førtidspension med beskyt. beskæftigelse Kontanthjælpsmodtager Ledighedsydelse 2 2 Skoleelev 4 4 SU 1 1 SU og handicaptillæg 2 2 SU og revalidering 1 1 Hjælp til udd./revalidering efter aktivloven 2 2 Andet Ved ikke I alt * I tallene er medregnet en enkelt borger under 18 år, som har modtaget rådgivning i Størstedelen af borgerne er folkepensionister i alt 529. Det fremgår, at 13 personer er i ordinær beskæftigelse, hvor tallet i 2014 var 10, mens 10 personer har fleksjob. Sidstnævnte er en fordobling af tallet fra 2014, hvor kun 5 personer havde fleksjob. I perioden gennemførte konsulenterne et Usher 2 opsporingsprojekt. Syndromet Usher 2 betyder foruden et 80+ år I alt Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVBLINDEKONSULENTERNE 6

7 medfødt høretab, at den berørte i løbet af livet udvikler en synsnedsættelse som følge af øjensygdommen Retinitis Pigmentosa. Et øget fokus på denne målgruppe betød i projektperioden, at der blev opsporet 20 personer med Usher 2, og at der efterfølgende er flere, som er kommet i kontakt med konsulenternes specialrådgivningstilbud. Flere af de personer, som er opsporet i projektperioden, er yngre personer, som er i arbejde. Projektet kan således være en forklaring på de nævnte ændringer i forbindelse med ordinær beskæftigelse samt fleksjob. En stor gruppe i tabellen på i alt 106 personer er førtidspensionister, hvor der blandt disse er 6, som har ansættelse med løntilskud og 13 med beskyttet beskæftigelse. 8. betalingsaftaler i forbindelse med kontaktpersonordning Region Primo 2015 Opsagte Nye Ultimo TS Dansk Hovedstanden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Ved årets begyndelse havde 339 borgere en kontaktpersonordning jf. Serviceloven 98. Dette tal var ved årets udgang steget til 347. Blandt de 347 borgere var 283 talebrugere og 64 personer anvendte enten tegnsprog eller taktilt tegnsprog. For disse borgere er der indgået kontrakt mellem CFD og betalingskommunen om konsulentbistand med bl.a. tilbud om instruktion, undervisning og supervision til kontaktpersonerne. Det skal nævnes, at når kontrakter ophører, er den primære årsag dødsfald. 9. Førstegangsbesøg i løbet af 2015 og henvisende instans Region Syn/høre mm Kommuner mm Læge mm Pårørende FDDB mm Andre Borger selv Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Døvblindekonsulenterne fik i 2015 henvist 104 nye borgere. Samtlige borgere fik aflagt et førstegangsbesøg, og der blev foretaget en udredning af det dobbelte sansetab og en vurdering i forhold til erhvervet døvblindhed. Til sammenligning var antallet af ny-henviste borgere i 2014 på i alt 114. Døvblindekonsulenterne afholder kurser for bl.a. forebyggende medarbejdere, visitatorer i hjemmeplejen og personale på plejehjem. På kurserne undervises i dobbelt sansetab, hvilket er med til at sætte fokus på borgere med syns- og hørenedsættelse og dermed opsporing af personer med erhvervet døvblindhed. I alt Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVBLINDEKONSULENTERNE 7

8 10. døvblinde familier med børn under 18 år Regioner Talebrugere Tegnsprogsbrugere I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Døvblindekonsulenterne har kendskab til 33 familier, hvor én forælder har erhvervet døvblindhed. Blandt de 33 familier er der i 17 af familierne tale om en forælder, som kommunikerer på tegnsprog eller taktilt tegnsprog. Der har de sidste par år været en stigning i antallet af familier, som konsulenterne er i kontakt med. Stigningen forekommer blandt talebrugere og formodes at hænge sammen med konsulenternes Usher 2 opsporingsprojekt, som foregik i perioden Syndromet Usher 2 betyder foruden et medfødt høretab, at den berørte i løbet af livet udvikler en synsnedsættelse som følge af øjensygdommen Retinitis Pigmentosa. Et øget fokus på denne målgruppe betød i projektperioden, at der blev opsporet 20 personer med Usher 2, og der er efterfølgende flere, som er kommet i kontakt med konsulenternes specialrådgivningstilbud. Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVBLINDEKONSULENTERNE 8

9 DØVEKONSULENTERNE Lovgrundlaget for døvekonsulentordningen er Lov om Social Service 174 samt bekendtgørelse nr. 816 af om kommunernes finansiering af døvekonsulentordningen ved CFD, dvs. udgiften fordeles mellem landets kommuner i forhold til indbyggertal. Statistik døvekonsulenterne 1. døve brugere kendt af døvekonsulenterne Regioner Hovedstaden 1007 Sjælland 297 Syddanmark 728 Midtjylland 421 Nordjylland 242 I alt 2695 Døvekonsulenterne havde ved udgangen af 2015 kendskab til i alt voksne borgere, som var døve eller havde et betydeligt høretab. Det er lidt færre end året før, hvor det samlede tal var døve brugere som døvekonsulenterne har været i kontakt med i 2015 Regioner Hovedstaden 379 Sjælland 137 Syddanmark 323 Midtjylland 163 Nordjylland 104 I alt 1106 Døvekonsulenterne havde i 2015 kontakt med borgere af de kendte. Det vil sige, at der har været kontakt med 41 % af de borgere, som vi kender til. Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVEKONSULENTERNE 9

10 3. døve brugere i perioden 2002 til 2015 Årstal Hele Landet København Odense Fredericia Aarhus Aalborg % % % % % Som det ses af ovenstående tabel har der gennem årene været små udsving i antallet af borgere, som får rådgivning fra døvekonsulenterne. Siden 2012 har der været en faldende tendens, der kan skyldes, at der kommer færre nye brugere end tidligere. Der er dog også andre faktorer, der spiller ind - herunder ansættelse af nye konsulenter, som ofte betyder, at døve borgere i en periode kan være tilbageholdende med at henvende sig. 4. kontakter i 2015 Hele landet Under år år 65 + år 1-3 kontakt kontakter Over 10 kontakter I alt Denne tabel viser antallet af kontakter fordelt på aldersgrupper. Der er kun få afvigelser i forhold til statistikken for Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVEKONSULENTERNE 10

11 5. kontakter til døve brugere med anden etnisk baggrund Regioner Hovedstaden 99 Sjælland 8 Syddanmark 47 Midtjylland 28 Nordjylland 23 I alt 205 Som det ses ovenfor havde 205 etniske døve borgere kontakt med døvekonsulenterne i let var i , det vil sige en stigning på knap 10 %, hvilket bl.a. skyldes, at der har været døve blandt de flygtninge, som har søgt asyl i Danmark. 6. døve brugere med CI - som vi kender til Regioner Hovedstaden 62 Sjælland 23 Syddanmark 67 Midtjylland 53 Nordjylland 14 I alt 219 Denne tabel viser, at 219 borgere, som vi har kendskab til, har fået et CI (cochlear implantat). Det er en stigning over 2 år på 59 personer i forhold til Der er hovedsagelig tale om borgere, som er født døve, har tegnsprog som modersmål og har valgt at få en CI-operation i voksenalderen. Udbyttet af CI-behandlingen kan være meget forskellig, men de fleste voksne tegnsprogsbrugere, der bliver opereret, vil fortsat have behov for at bruge tegnsprog i deres kommunikation med andre. Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVEKONSULENTERNE 11

12 7. Social status Social status Under 18 år år Hele landet år 65 + år % Beskæftigelse på alm. vilkår ,6 Dagpenge ved barsel 4 4 0,4 Dagpenge ved arbejdsløshed ,5 Dagpenge ved sygdom ,5 Efterlønsmodtager 4 4 0,4 Fleksjob ,7 Fleksydelse 6 6 0,5 Folkepension ,8 Forrevalidering ,3 Forsørget af ægtefælle ,9 Førtidspension uden beskæftigelse ,5 Førtidspension med ansættelse m/løntilskud ,6 Førtidspension med beskyt. beskæftigelse ,1 Førtidspension med egen virksomhed 1 1 0,1 Kontanthjælpsmodtager ,5 Ledighedsydelse ,6 Løntilskudsjob ,4 Ressourceforløbsydelse ,6 Revalidering 3 3 0,3 Skoleelev ,9 Starthjælp 0,0 SU ,8 SU og handicaptillæg ,6 SU og revalidering 1 1 0,1 Hjælp til udd/revalidering efter aktivloven ,0 Andet ,7 Ved ikke ,7 I alt Ovenstående viser den sociale status for de borgere, som døvekonsulenterne har været i kontakt med i Den procentvise andel, som fik arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse var 18,6 %, hvilket er et lille fald. I stedet er gruppen af folkepensionister steget med 42 personer, hvilket i dag udgør 27,8 %. I forhold til beskæftigelse på almindelige vilkår er der et meget lille fald fra 16,1 % i 2014 til 15,6 % i Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVEKONSULENTERNE 12

13 8. Oversigt over døve under uddannelse pr Uddannelsestyper i henhold til undervisningsministeriet: Kbh. Odense Fredericia Aarhus Aalborg Grundskoleniveau mv Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelses (EUD) mv Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1 Erhvervsakademiuddannelser Videregående voksenuddannelser (VVU) Professionsbacheloruddannelser Diplomuddannelser Universitetsuddannelser Masteruddannelser 1 Kunstneriske uddannelser Politi og forsvar Andre uddannelser I alt Tallene ovenfor viser antallet af borgere, der er under uddannelse og som konsulenterne har haft kontakt med i Der er en nedgang på 2 personer, der er i gang med uddannelse fra 2014 til Der er også færre, der læser på en universitetsuddannelse, således er der i forhold til ,36 % færre tilmeldte til en universitetsuddannelse. Statistik 2015 CFD Rådgivning DØVEKONSULENTERNE 13

14 FORÆLDREVEJLEDERNE Forældrevejledningen til døve, som organisatorisk indgår som en del af Familieteamets tilbud, er en del af den objektivt finansierede døvekonsulentordning med en indtægt svarende til 2 årsværk. Statistik forældrevejlederne 1. Familiekurser Familiekurser Forældre Børn Forår Efterår Total Denne tabel viser antallet af familiekurser afholdt i 2015 af forældrevejlederne for døve familier. Der er afholdt et kursus i efteråret med deltagelse af 45 personer 22 forældre og 23 børn. 2. Individuelle vejledninger Måned Region Øst Region Syd Region Midt-Nord I alt Januar 3 3 Februar 2 2 Marts April Maj Juni 1 1 Juli 1 1 August September Oktober November 2 2 December Total Denne tabel viser antallet af individuelle vejledninger, som forældrevejlederne har ydet til døve forældre i I alt 35 vejledningsforløb, som i gennemsnit har bestået af 3 individuelle samtaler. Statistik 2015 CFD Rådgivning FORÆLDREVEJLEDERNE 14

15 3. Forældrearrangementer Område Region Øst Region Syd Region Midt-Nord Måned arrangementer deltagere arrangementer deltagere arrangementer deltagere Januar 1 17 Februar 1 8 Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 1 3 November December 1 6 Sum arrangementer deltagere Total Denne tabel viser antallet af forældrearrangementer, som forældrevejlederne har været involveret i, i løbet af Det drejer sig om babycafeer og andre netværksgrupper for døve forældre, i alt 13 arrangementer med 144 deltagere. Statistik 2015 CFD Rådgivning FORÆLDREVEJLEDERNE 15

16 4. Vejledning til professionelle Område Region Øst Region Syd Region Midt-Nord Måned arrangementer deltagere arrangementer deltagere arrangementer deltagere Januar 1 13 Februar Marts April 2 14 Maj 1 68 Juni 1 31 Juli 1 3 August September 2 16 Oktober November 1 4 December Sum arrangementer deltagere Total Denne tabel viser antallet af arrangementer, hvor der er ydet vejledning eller undervisning til fagfolk, som er i kontakt med døve familier. Det drejer sig bl.a. om oplæg i daginstitutioner og på skoler og møder med sundhedsplejersker og dagplejere, hvor der er givet en generel orientering om døve familiers baggrund og vilkår. Statistik 2015 CFD Rådgivning FORÆLDREVEJLEDERNE 16

17 FAMILIEKONSULENTERNE Familiekonsulenternes tilbud er baseret på indtægtsdækket virksomhed, og ydelserne finansieres primært via individuelle aftaler mellem CFD og betalingskommunen. Statistik familiekonsulenterne 1. Kontrakt mellem kommunerne og CFD Kontrakter pr. kontor Familie kontrakter Hjemmevejleder kontrakter SL I alt København Odense Fredericia Aarhus Aalborg I alt Tabellen viser, at der i 2015 har været indgået kontrakt mellem CFD og kommunerne i 66 sager, hvor der enten er ydet rådgivning til døve familier eller til enlige døve med særlige pædagogiske behov. Sammenligner man med tallene for 2014, er der tale om et fald på 3 kontrakter. Faldet skyldes udelukkende et markant fald i familiekontrakter fra 32 kontrakter i 2014 til 19 kontrakter i let af hjemmevejlederkontrakter har været stabilt, hvorimod antallet af kontrakter, som er relateret til indsatser i forhold til anbringelser af børn udenfor eget hjem (SL 54 og 71) er lige knap fordoblet. Går man 4 år tilbage i CFD s statistik, vil man se, at antallet af kontrakter vedr. 54 og 71 er steget støt og roligt hvert år i den periode, hvor CFD har tilbudt disse ydelser til kommunerne. let af hjemmevejlederkontrakter har været stabilt med en lille stigning på 1 til 2 kontrakter pr. år. let af familiekontrakter har været støt stigende frem til 2014, hvor der som ovenfor nævnt har været et fald på 13 kontrakter fra 2014 til Statistik 2015 CFD Rådgivning FAMILIEKONSULENTERNE 17

18 ÆLDREVEJLEDNINGEN Ældrevejledningen er baseret på indtægtsdækket virksomhed, hvor der mellem den enkelte kommune og CFD oprettes en kontrakt om ældrevejledning til kommunens borgere over 65 år. De kommuner, der ikke ønsker at indgå en generel kontrakt om ældrevejledning kan købe individuel bistand fra ældrevejlederne til en døv borger over 65 år, hvis borgeren har et betydeligt behov for støtte. Statistik Ældrevejledningen ældre over 65 år brugere af ældrevejledningen besøg af ældrevejleder i 2015 Hovedstaden og Sjælland brugere af ældrevejledningen viser antallet af borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor kommunen har indgået kontrakt med CFD Rådgivning om ældrevejledning. I alt har ældrevejlederen haft kendskab til 175 ældre døve borgere i Der har været aflagt 965 besøg hos 101 borgere, hvilket er svarende til et gennemsnitlig antal besøg på 9,5 pr. borger, som var tilknyttet ordningen i Statistik 2015 CFD Rådgivning ÆLDREVEJLEDNINGEN 18

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

YDELSER CASES STATISTIK

YDELSER CASES STATISTIK YDELSER CASES STATISTIK udgiver, som et nyt initiativ, løbende artikler igennem året, der indeholder emner af særlig faglig interesse. Artiklerne skildrer bl.a. det udviklingsarbejde og de nye projekter,

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018

TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 TAKSTER FOR RÅDGIVNING 2018 CFD er fra 1. januar 2018 et privat tilbud uden driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Taksterne for 2018 er derfor tillagt moms jævnfør Positivlisten i Bekendtgørelse om

Læs mere

HØJT SPECIALISEREDE RÅDGIVNINGSTILBUD TIL PERSONER MED HØRETAB SAMT PERSONER MED KOMBINERET SYNS- OG HØRETAB

HØJT SPECIALISEREDE RÅDGIVNINGSTILBUD TIL PERSONER MED HØRETAB SAMT PERSONER MED KOMBINERET SYNS- OG HØRETAB HØJT SPECIALISEREDE RÅDGIVNINGSTILBUD TIL PERSONER MED HØRETAB SAMT PERSONER MED KOMBINERET SYNS- OG HØRETAB YDELSESKATALOG 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 DØVE OG PERSONER MED HØRETAB 7 MENNESKER

Læs mere

Årsberetning. Døvblindekonsulenterne. Døvekonsulenterne. Familiekonsulenterne. Ældrevejlederne

Årsberetning. Døvblindekonsulenterne. Døvekonsulenterne. Familiekonsulenterne. Ældrevejlederne Årsberetning Døvblindekonsulenterne Døvekonsulenterne Familiekonsulenterne Ældrevejlederne 2007 Indhold Indledning 3 Et tilbageblik med fremtidsperspektiver 4 Døvblindekonsulenterne Generelt om døvblindekonsulentordningen

Læs mere

Vi har skiftet navn til. konsulenterne. Ydelses

Vi har skiftet navn til. konsulenterne. Ydelses Vi har skiftet navn til konsulenterne Ydelses k a t a l o g 2 0 1 1 Center for Døve l Ydelseskatalog 2011 l Konsulenterne 3 Indledning 4 Mennesker med hørehandicap 4 Mennesker med erhvervet døvblindhed

Læs mere

Rådgivning Strategi

Rådgivning Strategi Rådgivning Strategi 2017-2021 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR RÅDGIVNING GENERELT... 2 2.1. EKSTERNE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER... 2 2.1.1. CI-udviklingen... 2

Læs mere

om erhvervet døvblindhed

om erhvervet døvblindhed om erhvervet døvblindhed Indhold 3 Indledning 5 Om døvblindhed 6 Årsager til døvblindhed 6 Konsekvenser af døvblindhed 9 Kommunikation med døvblinde 10 Landsdækkende døvblindekonsulentordning 13 Tilbud

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING STRATEGI 2020 RÅDGIVNING Indhold 1. KOLOFON...2 2. GENERELT OM UDVIKLINGEN...3 2.1 Eksterne faktorer...3 2.1.1 CI-udviklingen...3 2.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession...3 2.1.3 Stigende konkurrence...4

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

DØVBLINDEKONSULENTERNE DØVEKONSULENTERNE FAMILIEKONSULENTERNE FORÆLDREVEJLEDERNE ÆLDREVEJLEDERNE. Årsberetning '08

DØVBLINDEKONSULENTERNE DØVEKONSULENTERNE FAMILIEKONSULENTERNE FORÆLDREVEJLEDERNE ÆLDREVEJLEDERNE. Årsberetning '08 DØVBLINDEKONSULENTERNE DØVEKONSULENTERNE FAMILIEKONSULENTERNE FORÆLDREVEJLEDERNE ÆLDREVEJLEDERNE Årsberetning '08 Indhold Indledning 3 Center for Døves konsulenter får topkarakterer 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes FDDBungdom Informatørtjenesten Kontaktpersonordningen Kommunikation Hjælpemidler Medlemsskab Vil du støtte FDDB? Foreningen af Danske DøvBlinde

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse

Personer under 30 år på offentlig forsørgelse Personer under 30 år på offentlig forsørgelse 1. Baggrund Ét af beskæftigelsesministerens mål for 2011 og 2012 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt. Tal for dette

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Tillid, respekt og lydhørhed. CFD Rådgivning. Marts 2015 1

ÅRSBERETNING 2014. Tillid, respekt og lydhørhed. CFD Rådgivning. Marts 2015 1 Det er altid brugerne, der er med til at sætte dagsordenen og har indflydelse på, hvad der skal være i fokus den pågældende dag ÅRSBERETNING 2014 Tillid, respekt og lydhørhed Marts 2015 1 Indhold 3 Indledning

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 09.30 12.15 Velkomst med kaffe og brød Præsentation Cases 13.00 14.45 Erhvervet døvblindhed - hvem, hvad, hvorfor og hvor mange

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen August 2016 1 Boligsociale data, august 2016 Resume...3 Baggrund...4 0. Demografi...5 1. Beskæftigelsesgrad...10

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet

Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet s Århus Kommune Dataanalyse af overførselsindkomstområdet Februar 2005 Deloitte Indholdsfortegnelse 1. Forståelse af opgaven Datanalysens indhold og opbygning... 1 Metode og databeskrivelse... 3 2. Bestands-

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere