Årsrapport Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være i tæt dialog med disse og hele tiden blive en mere effektiv udbyder af vindkraftløsninger. Denne årsrapport integrerer den finansielle rapportering og de tiltag, som Vestas gør for at mindske trækket på jordens knappe ressourcer og belastningen af sine omgivelser. Ordentlige arbejdsforhold og redelig forretningsetik er nogle blandt flere indsatsområder, der til sammen skal vise, hvad der er korrekt Vestas-adfærd. Samlet skal årsrapporten give et indblik i den værdi, som Vestas skaber for sine interessenter. Sammen med yderligere information om Vestas tiltag inden for bære dygtighed på vestas.com udgør denne årsrapport Vestas Communication on Progress (COP) i henhold til FN s Global Compact. Vestas har som følge af tilslutningen til FN s Global Compact valgt at anvende muligheden for at opfylde årsregnskabslovens 99a vedrørende store virksomheders pligt til at udarbejde en redegørelse for samfunds ansvar ved at henvise til COP-rapporten. Rapporteringen følger de internationale retningslinjer fra Global Reporting Initiative, GRI G3.0.

3 Årsrapport Bestyrelsesformandens indlæg 006 Koncernchefens redegørelse 008 Hoved- og nøgletal for koncernen 010 Leveret MW 012 Overblik 015 Vestas forretningsmodel 019 Ledelsesberetning 039 Selskabsledelse 059 Koncernregnskab 115 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 126 GRI-oversigt 127 Selskabsoplysninger Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

4 Tilliden til Vestas skal genskabes Da Vestas i slutningen af 2011 og i januar 2012 måtte foretage to nedjusteringer, sendte det både aktiekursen og tilliden til koncernen i bund. Et lavpunkt for Vestas men også et vendepunkt. Lige siden har Vestas planlagt og gennemført en bred vifte af tiltag, der skal forbedre virksomhedens lønsomhed og pengestrømme. Her ved begyndelsen af 2013 er vi nået langt i en gennemgribende forandring af virksom heden og forretningsmodellen, der skal sikre, at vi ikke igen kommer i en lignende situation, og at tilliden til Vestas genskabes. Det er et langt, sejt træk, og Vestas er endnu ikke i mål. Men vi bevæger os i den rigtige retning. Da jeg overtog formandskabet for bestyrelsen i foråret 2012, var tilliden lav og kritikken højlydt. I dag hører jeg i stigende grad kunder og aktionærer anerkende, at vi i Vestas faktisk holder, hvad vi lover. Jeg erkender, at der fortsat er lang vej, men glæder mig over, at tilliden langsomt, men sikkert er på vej op igen. I bestyrelsen har vi fuld tillid til, at den nye ledelse har udstukket den rigtige kurs for Vestas og er i stand til at fuldføre de forandringer, vi allerede nu begynder at se effekten af. Bert Nordberg Bestyrelsesformand Det er ikke tilfældigt har budt på store forandringer for Vestas. Vi har især brugt mange kræfter på at stabilisere Vestas finansielt og gøre organisationen klar til en ny virkelighed, hvor markedet byder på større udfordringer end nogensinde før. Sådan var det i 2012; sådan bliver det i Fokuseret ledelse med klar ansvarsfordeling Forandring begynder med ledelse. Derfor blev 2012 indledt med implementeringen af et nyt ledelsesteam på fem personer, der afløser den tidligere Vestas-regering med 16 medlemmer. Det nye lederteam kombinerer kompetencer som ledelseserfaring fra globale koncerner med stor indsigt i vores kunders behov og mangeårig forståelse for Vestas kerneværdier teknologi, udvikling, produktion, salg og service. Med et mere fokuseret lederteam med klart definerede ansvarsområder og tæt kontakt til bestyrelsen, er Vestas bedre rustet end nogensinde til at navigere hurtigt og sikkert i et stadig mere dynamisk marked. I bestyrelsen har vi fuld tillid til, at den nye ledelse har udstukket den rigtige kurs for Vestas og er i stand til at fuldføre de forandringer, vi allerede nu begynder at se effekten af. 004 Vestas årsrapport 2012 Bestyrelsesformandens indlæg

5 Reviderede bankaftaler Genforhandlingen af Vestas bankaftaler har været en anden af gørende opgave, som vi lykkedes med i Med de nye aftaler på plads er Vestas sikret det nødvendige økonomiske råderum i en tid, hvor hele industrien kæmper med økonomisk og politisk usikkerhed. Helt afgørende for Vestas økonomi er også de massive besparelser, der blev gennemført i løbet af Vestas har allerede nået et væsent ligt lavere break-even niveau, der sikrer, at Vestas er rentabelt. Kombineret med et reduceret investeringsbehov øger det også Vestas muligheder for at generere positive pengestrømme. I sidste ende er det rentabiliteten og pengestrømmene, som Vestas bliver målt på vores evne til at tjene penge er selve forudsætningen for markedets tillid til Vestas. Derfor fortsætter arbejdet med at forbedre Vestas lønsomhed og pengestrømme med uformindsket styrke i Nedskrivninger Som et resultat af Vestas aftagende indtjening og et mere konservativt syn på det fremtidige marked, har Vestas foretaget nedskrivninger på mere end EUR 500 mio. Det skyldes bl.a., at vi har valgt at sætte nogle fabrikker til salg som en del af vores ændrede forretningsmodel. PTC-forlængelse giver rygstød i USA Forlængelsen af den amerikanske støtteordning, Production Tax Credit, giver Vestas et vigtigt rygstød på et marked, der har været det største for virksomheden gennem de seneste tre år. At forlængelsen kom i hus hænger bl.a. sammen med, at Vestas har været med til at etablere vindkraftindustrien og skabe arbejdspladser i USA. Dette var sammen med et grundigt lobby-arbejde med til at sikre fortsat politisk opbakning til den amerikanske vindmølleindustri. Vækst på nye markeder I 2013 bliver det afgørende for Vestas at fastholde den gode udvikling. Vi har gjort hele organisationen lettere, mere manøvredygtig og handlekraftig. Det skal vi udnytte til hurtigt at reagere på de mulig heder, der opstår i markedet. Der fokuseres ofte på USA, fordi det traditionelt er det største marked. Efterspørgslen på energi stiger dog mange andre steder i verden, og Vestas har i 2012 sikret sig store ordrer i lande som Mexico, Sydafrika, Peru og Chile. Omvendt skal vi ikke søge højere omsætning for enhver pris. Vestas vil kun indgå i projekter, der er lønsomme for både vores kunder og vores forretning. Vi er godt forberedt, fordi vi alt i alt kom tilfredsstillende gennem et 2012, der viste sig at være nøjagtig så vanskeligt som forudset bød på massive udfordringer for hele vindmølleindustrien. Vestas, der samtidig implementerede en ny organisation og gennemførte omfattende besparelser sideløbende med eksekveringen af et rekordhøjt aktivitetsniveau, fastholdt ikke desto mindre sin position som industriens førende vindmølleproducent. En kraftpræstation, der fortæller meget om, hvordan Vestas klarer sig i konkurrence med nogle af verdens største industrikonglomerater. Vi har meget at være stolte af Vi glemmer det nogle gange, men vores markedsledende position kan vi godt være stolte af. Trods den kritik og mistillid, der bliver Vestas til del, fordi vi bestemt har begået fejl i et omskifteligt marked, fastholder Vestas år efter år sin enestående position som verdens største vindmølleproducent. Ude i verden står der respekt om Vestas, der betragtes som en ambassadør for hele industrien. Omverdenen anerkender, at Vestas mere end nogen anden har været pioner for vindkraftens globale udbredelse, at Vestas teknologi ofte sætter standarden, og at Vestas fortsat er den ubestridte markedsleder med mere end 55 GW installeret. Denne position fastholdes kun fordi Vestas uophørligt arbejder på at forbedre og optimere hvert eneste hjørne af virksomheden. Det gjorde vi i 2012, og det fortsætter vi med i Derfor har Vestas de rette forudsætninger for fortsat at forbedre indtjeningen og pengestrømmene og dermed genskabe tilliden til virksomheden. Bestyrelsesformandens indlæg Vestas årsrapport

6 Vestas styrkede sin position i et vanskeligt 2012 I slutningen af 2011, forberedte vi Vestas på 2012 og Allerede dengang vurderede vi, at det ville blive to særdeles vanskelige år og besluttede derfor at håndtere dem som én periode. Vi har nu overstået det første år og kan konstatere, at det som forudset blev udfordrende. Omvendt er Vestas lykkedes med så mange af de initiativer, der blev planlagt i efteråret 2011, at situationen ved indgangen til 2013 er gunstigere end for et år siden. Vi er endnu ikke helt i mål, men for Vestas er glasset afgjort mere halvt fyldt end halvt tømt. Et 2012 fuld af modsætninger 2012 blev præget af både forhindringer og opmuntringer. På den ene side gennemførte vi nødvendige forandringer og implementerede en ny organisation i et rekordtravlt år. På den anden side var det finansielle resultat negativt påvirket af de for høje omkostninger på V112-møllen og GridStreamer -teknologien, som vi gik ind i året med. Det førte til tab i begyndelsen af året, men Vestas kom stærkt tilbage i fjerde kvartal, hvor driftsresultatet (EBIT) før særlige poster mere end tredobledes i forhold til fjerde kvartal Det samme gælder for pengestrømmene. Det frie cash flow i fjerde kvartal var det største i fem år. Overordnet er vi lykkedes med mange initiativer i 2012, der gør os godt forberedt på et udfordrende Ditlev Engel Koncernchef Fjerde kvartal er vigtigt, fordi vi her begynder at se effekten af de initiativer, som vi gennemførte i Jeg har tidligere sammenlignet det med at ændre kursen på en supertanker. Når vi oppe på broen drejer roret, tager det tid, før en stor koncern som Vestas skifter retning. Nu sker det og det kan ses på tallene. Oprydning i gamle dogmer I det forgangne år er vi kommet langt med at skabe et nyt Vestas. Sammen holdt vi fast i den planlagte reorganisering af koncernen, som vi nu begynder at se resultatet af: Vestas er i dag en lettere og mere fleksibel virksomhed, der hurtigt kan skaleres op eller ned efter behov med den nye forretningsmodel. Undervejs er der usentimentalt blevet ryddet op i gamle dogmer og strategier. Blandt andet blev produkt-porteføljen forenklet og konsolideret i fire vindmølle-platforme i Hvor udviklingsafdelingen tidligere brugte ressourcer på at forske i ny teknologi, fokuserer den nu i højere grad på løbende udvikling og forbedring af eksisterende platforme og gennemprøvet teknologi. Denne målrettede indsats 006 Vestas årsrapport 2012 Koncernchefens redegørelse

7 skal fremover sikre den højeste pålidelighed og laveste energi-pris for Vestas kunder. Effektiviteten skal forbedres yderligere Vestas øger også brugen af outsourcing og standardkomponenter, og i produktionen har vi fundet flere måder at forbedre kapacitetsudnyttesen på. Ved frasalg, som da Vestas solgte en tårnfabrik i Danmark. Eller ved helt modsat at øge aktiviteten på tårnfabrikken i USA, der nu bruger op til en fjerdedel af kapaciteten på at fremstille tårne for tredjepart. Begge løsninger frasalg og deling af kapacitet kommer vi til at se mere af. Samtidig fortsætter vi med nidkært at nedbringe omkostningerne. I 2012 mindskede vi behovet for investeringer, forbedrede effektiviteten i produktionen og reducerede arbejdsstyrken med medarbejdere. Omsætningen steg således med 24 pct., mens medarbejderstyrken blev reduceret med 22 pct. Udsigten til et stille 2013 gav os ikke noget valg, og vi planlægger yderligere omkostningsbesparelser og effektivitetsforbedringer i år. Ved udgangen af 2013 vil de samlede besparelser løbe op i mere end EUR 400 mio. Dermed bliver Vestas bedre i stand til at tjene penge og generere positive pengestrømme. Ikke blot i 2013 men også på langt sigt. Stærk vækst i serviceforretningen Selvom 2012 var turbulent, var året også fuldt af resultater, der viser, at Vestas er på rette vej. yderligere vækst er solidt. I 2012 rundede Vestas en samlet installeret kapa citet på 55 GW. At nærmeste konkurrent endnu er på vej mod 40 GW, understreger Vestas unikke position på servicemarkedet. Med de stærkt beklagelige undtagelser at vi oplevede to tragiske dødsulykker blandt Vestas underentreprenører, fortsatte sikkerheden for Vestas medarbejdere med at sætte rekord. Antallet af arbejdsulykker i 2012 faldt således til 2,8 pr. en million arbejdstimer. Til sammenligning var tallet 15,6 i Dermed blev 2012 ikke blot det travleste, men også det hidtil sikreste år i Vestas. Vi er dog dybt berørte over dødsulykkerne, der ansporer os yderligere til at nå 2015-målet om højest 0,5 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Fundamentet er på plads Overordnet er vi lykkedes med mange initiativer i 2012, der gør os godt forberedt på et udfordrende Fundamentet er på plads for, at Vestas kan bevare positionen som verdens førende vindmølleproducent og indfri sin langsigtede vision om at bringe vindkraft på lige fod med olie og gas. At vi indfrier visionen bliver i stigende grad nødvendigt. I 2012 steg den globale gennemsnitstemperatur for 36. år i træk. Verden har med andre ord mere end nogensinde brug for vindkraft, og vi er kommet langt med at skabe et Vestas, der bedre end nogensinde er i stand til at løse opgaven. Det gælder ikke mindst den dokumenterede kvalitet af vores produkter. Den såkaldte Lost Production Factor, andelen af tilgængelig vind, som Vestas vindmøller ikke høster, er nu under 2 pct. Samtidig blev forbruget af garantihensættelser i forhold til omsætningen det laveste nogensinde i Service var den hurtigst voksende og mest profitable del af Vestas forretning i Ved årets udgang var serviceforretningen vokset med 26 pct., og i 2013 forventer vi en serviceomsætning på ca. EUR 1 mia. Dermed kommer Vestas i endnu højere grad til at stå på to ben: Salg af vindmøller og service af vindkraftværker. Fundamentet for Koncernchefens redegørelse Vestas årsrapport

8 Hoved- og nøgletal for koncernen mio. EUR ) ) Finansielle Hovedtal Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 4 (38) Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (697) (60) Resultat af finansielle poster (14) (93) (72) (48) 46 Resultat før skat (713) (153) Årets resultat (963) (166) Balance Balancesum Egenkapital Hensatte forpligtelser Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.189) (990) (593) (55) 395 Nettoarbejdskapital (NWC) 233 (71) (73) Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) (34) 277 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (286) (761) (789) (808) (680) Frit cash flow (359) 79 (733) (842) (403) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 832 (13) (91) Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (165) 233 (494) Finansielle Nøgletal 2) Regnskabsrelaterede nøgletal Bruttomargin (%) 11,0 12,4 17,0 16,5 19,1 EBITDA-margin før særlige poster (%) 6,6 5,2 10,8 9,2 12,7 EBIT-margin før særlige poster (%) 0,1 (0,7) 6,8 4,9 10,4 EBITDA-margin efter særlige poster (%) 4,1 5,2 9,9 9,2 12,7 EBIT-margin efter særlige poster (%) (9,7) (1,0) 4,5 4,9 10,4 Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster (%) 0,2 (1,3) 10,8 9,5 43,4 Soliditetsgrad (%) 23,3 33,5 39,0 31,9 25,1 Nettorentebærende gæld/ebitda før særlige poster 1,9 1,8 0,8 (0,3) (0,1) Forrentning af egenkapital (%) (45,9) (6,2) 5,9 6,1 33,9 Gearing (%) 108,0 35,7 33,2 13,8 7,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EUR) (4,8) (0,8) 0,8 0,6 2,5 Indre værdi pr. aktie (EUR) 8,0 12,6 13,5 12,5 8,6 Kurs / indre værdi (EUR) 0,5 0,7 1,7 3,4 4,7 P / E-værdi (EUR) (0,9) (10,3) 30,8 71,0 16,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (0,4) 4,1 0,3 (0,2) 1,5 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbytteandel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børskurs 31. december (EUR) 4,3 8,3 23,6 42,6 40,7 Gennemsnitligt antal aktier Antal aktier ved periodens udløb ) Sammenligningstal er tilpasset i henhold til ændret regnskabspraksis indført i ) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning), jf. note 1 til koncernregnskabet. 008 Vestas årsrapport 2012 Hoved- og nøgletal for koncernen

9 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE Hovedtal 1) Arbejdsmiljø Ulykker (antal) heraf dødsulykker (antal) Produkter MW produceret og afskibet Antal møller produceret og afskibet RESSOURCEUdnyttelse Forbrug af metaller (1.000 tons) Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) Forbrug af energi (GWh) heraf vedvarende energi (GWh) heraf vedvarende elektricitet (GWh) Forbrug af ferskvand (1.000 m 3 ) AffaldSBORTSkaffelse Bortskaffelse af affald (1.000 tons) heraf genanvendelse (1.000 tons) Emissioner Direkte udledning af CO 2 (1.000 tons) Lokalsamfundet Miljøuheld (antal) Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal medarbejdere ultimo SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE Nøgletal 1) Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 2,8 3,2 5,0 8,1 15,6 Sygefravær for timelønnede (%) 2,4 2,3 2,6 2,8 3,3 Sygefravær for funktionærer (%) 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 Produkter CO 2 -besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW (millioner tons CO 2 ) Ressourceudnyttelse Vedvarende energi (%) Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) Medarbejdere Kvinder på ledelsesniveau (%) Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) Ledelsessystem OHSAS arbejdsmiljø (%) 100 2) ISO miljø (%) 100 2) ISO 9001 kvalitet (%) 100 2) ) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se side 36. 2) Da Vestas er fuldt dækket af et paraplycertifikat for de globale aktiviteter, er regnskabspraksis ændret for det certificerede ledelsessystem. Vestas mål er, at alle nye enheder af en væsentlig størrelse bliver besøgt af det eksterne certificeringsorgan inden for seks måneder. Hoved- og nøgletal for koncernen Vestas årsrapport

10 Leveret på verdensplan i 2012 Nordeuropa Storbritannien 312 MW Holland 42 MW Belgien 16 MW Irland 4 MW USA MW Canada 439 MW Skandinavien Sverige 525 MW Danmark 87 MW Norge 54 MW Finland 33 MW Puerto Rico 23 MW Mexico 29 MW Kina 413 MW Hollandske Antiller 30 MW Brasilien 88 MW Nicaragua 40 MW Chile 7 MW Uruguay 7 MW Argentina 2 MW 010 Vestas årsrapport 2012 Leveret MW Indien 88 MW Sydeuropa Italien 452 MW Spanien 290 MW Frankrig 168 MW Tyrkiet 48 MW Cypern 11 MW Portugal 6 MW Kap Verde 3 MW Pakistan 50 MW Centraleuropa Tyskland 591 MW Polen 275 MW Ukraine 81 MW Rumænien 56 MW Tjekkiet 16 MW Østrig 14 MW Bulgarien 6 MW Australien 420 MW

11 Leveret på verdensplan i alt Leveret (TOR) 1) onshore og offshore MW Leveret (TOR) 1) MW Vindmølletype Øvrige V MW V MW V MW V MW V MW V MW V MW 32 V MW 133 V MW Total Leveret (TOR) 1) offshore MW Storbritannien 784 Holland 247 Danmark 197 Belgien 165 Sverige 13 Portugal 2 Japan 1 Total Europa og Afrika Tyskland Spanien Italien Danmark Storbritannien Sverige Holland Frankrig Grækenland Polen 770 Portugal 670 Tyrkiet 604 Irland 590 Rumænien 544 Østrig 447 Belgien 311 Bulgarien 309 Ungarn 105 Cypern 93 Tjekkiet 84 Ukraine 84 Egypten 79 Norge 70 Finland 60 Marokko 50 Kroatien 48 Øvrige 94 Total Nord- og Sydamerika USA Canada Brasilien 292 Mexico 132 Chile 124 Argentina 89 Costa Rica 51 Nicaragua 40 Jamaica 39 Uruguay 39 Øvrige 117 Total Asien og Oceanien Kina Indien Australien Japan 510 New Zealand 346 Sydkorea 166 Taiwan 86 Pakistan 50 Øvrige 62 Total Total verden ) Leveret (risikoovergang transfer of risk TOR) Vestas-vindmøller pr. 31. december Leveret MW Vestas årsrapport

12 Overblik 2012 var et udfordrende år for vindmølleindustrien og for Vestas. Vestas påbegyndte i løbet af året implementeringen af en ny organisationsstruktur og en ny forretningsmodel, som indeholder en evaluering af det globale produktions set-up. I efteråret 2012 genforhandlede Vestas sine kreditfaciliteter, da halvårstesten af de finansielle covenants blev udsat. Samtidig med gennemførslen af et rekordstort afskibningsniveau, skulle Vestas ligeledes forberede sig på et betydeligt lavere aktivitetsniveau i Derfor blev investeringerne reduceret med 62 pct. eller EUR 475 mio., og antallet af medarbejdere blev reduceret med 22 pct. eller medarbejdere i løbet af Dette bidrog til en reduktion af de faste omkostninger på mere end EUR 250 mio. med fuld effekt fra udgangen af Omsætningen udgjorde EUR 7,2 mia., EBIT-margin før særlige poster var 0,1 pct., og frit cash flow udgjorde EUR (359) mio. I alt blev EUR 701 mio. bogført som særlige poster primært drevet af nedskrivninger. Helår 2012 Indgangen af faste og ubetingede ordrer på MW med en værdi på EUR 3,8 mia. var 49 pct. lavere end i 2011, hvilket primært skyldes en svagere ordreindgang på de to største markeder, Kina og USA. Målt på MW udgjorde Europa og Afrika 61 pct., Nord- og Sydamerika 26 pct. og Asien og Oceanien 13 pct. af ordreindgangen. Ordreindgang og afskibninger MW Ordreindgang Afskibninger I 2012 producerede og afskibede Vestas vindmøller med en samlet effekt på MW mod vindmøller og MW i Endelig kapacitet overleveret til kunderne udgjorde MW; en stigning på 16 pct. Vestas genererede en omsætning på EUR 7,2 mia., hvilket er en stigning på 24 pct. i forhold til Omsætningen i serviceforretningen steg med 26 pct. til EUR 886 mio. EBIT-marginen i serviceforretningen udgjorde 17 pct. før allokering af fællesomkostninger. Ultimo 2012 udgjorde ordrebeholdningen MW svarende til EUR 7,1 mia. Udover ordrebeholdningen på vindmøller, havde Vestas ved årets udgang serviceaftaler med en kontraktuel forventet omsætning på EUR 5,3 mia. 012 Vestas årsrapport 2012 Overblik

13 Omsætning mio. EUR Pengestrømme fra drift og investeringer mio. EUR (500) Pengestrømme fra drift (1.000) Investeringer Bruttoresultatet blev EUR 796 mio. svarende til en bruttomargin på 11,0 pct. I 2011 var bruttoresultatet og bruttomarginen henholdsvis EUR 725 mio. og 12,4 pct. Den lavere bruttomargin skyldes højere afskrivninger og for høje produkt- og produktionsomkostninger til V MW-møllen og GridStreamer -teknologien disse omkostninger er dog blevet reduceret i løbet af EBITDA før særlige poster udgjorde EUR 473 mio.; en stigning på 55 pct. i forhold til Driftsresultatet, EBIT, før særlige poster blev EUR 4 mio. svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 0,1 pct. EBIT-marginen var negativt påvirket af EUR 126 mio. højere afskrivninger end i Det frie cash flow faldt med EUR 438 mio. til EUR (359) mio. primært som følge af den øgede nettoarbejdskapital. Frie pengestrømme mio. EUR (250) (500) EBIT før særlige poster mio. EUR (750) 800 (1.000) Nettogælden udgjorde EUR 900 mio. ultimo Nettogæld til EBITDA steg til 1,9 mod 1,8 ultimo Afkast på den investerede kapital før særlige poster blev 0,2 pct. mod (1,3) pct. i Afkast på den investerede kapital skal forbedres fremadrettet via øget indtjening og relativt lavere investeret kapital. (200) Fjerde kvartal 2012 Vestas ordreindgang i fjerde kvartal blev MW med en samlet værdi på EUR 1,2 mia., hvilket var lidt under forventningerne. Særlige poster udgjorde EUR 701 mio., hvoraf nedskrivninger udgjorde EUR 551 mio. Nedskrivningerne foretages på baggrund af Vestas faldende indtjening og en mere konservativ vurdering af det fremtidige marked. EBIT efter særlige poster udgjorde EUR (697) mio. Nettoarbejdskapitalen steg i løbet af 2012 med EUR 304 mio. til EUR 233 mio., hvilket svarer til 3,2 pct. af omsætningen. En reduktion i leverandørgælden på EUR 555 mio. var den primære årsag til stigningen og blev ikke udlignet med faldet i varelagre på EUR 302 mio. Pengestrømme fra driften udgjorde EUR (73) mio. negativt påvirket af den førnævnte stigning i nettoarbejdskapitalen. Nettoinvesteringerne faldt med 62 pct. til EUR 286 mio., hvor af EUR 167 mio. var materielle investeringer. Vestas producerede og afskibede 687 vindmøller med en samlet effekt på MW i kvartalet mod 721 vindmøller og MW i fjerde kvartal I kvartalet blev i alt MW overleveret til Vestas kunder mod MW i fjerde kvartal Omsætningen i fjerde kvartal udgjorde EUR mio. en stigning på 23 pct. i forhold til fjerde kvartal Europa og Afrika udgjorde 58 pct. af omsætningen, Nord- og Sydamerika 18 pct. samt Asien og Oceanien 24 pct. Omsætningen i serviceforretningen udgjorde EUR 223 mio. i fjerde kvartal Bruttoresultatet var EUR 333 mio. svarende til 13,3 pct. mod henholdsvis EUR 267 mio. og 13,1 pct. i fjerde kvartal EBIT før særlige poster mere end tredobledes til EUR 155 mio. fra EUR 46 mio. i fjerde kvartal EBIT-marginen før særlige poster steg således med 3,9 pct.-point til 6,2 pct. i fjerde kvartal Overblik Vestas årsrapport

14 I fjerde kvartal udgjorde særlige poster EUR 485 mio. primært drevet af nedskrivninger. EBIT efter særlige poster udgjorde EUR (330) mio. Kvartalets garantihensættelser udgjorde EUR 14 mio., svarende til 0,6 pct. af omsætningen. Forbruget af garantihensættelser i fjerde kvartal 2012 udgjorde i alt EUR 18 mio. Vindmøllernes bedre performance afspejler sig også i Lost Production Factor (LPF), som blev reduceret til under 2 pct. i efteråret LPF viser andelen af vinden, som vindmøllerne ikke høster. Det frie cash flow var EUR 416 mio. en forbedring på EUR 119 mio. i forhold til fjerde kvartal Kvartalets investeringer udgjorde EUR 79 mio., hvilket var EUR 198 mio. lavere end investeringerne i fjerde kvartal Sociale og miljømæssige forhold Personlig sikkerhed har altid højeste prioritet i Vestas; fordi medarbejderne har krav på det, og kunderne efterspørger det. Gennem øget fokus, intensiv uddannelse og medarbejdernes dedikerede indsats er ulykkestallet reduceret år efter år. Antallet falder fortsat, og i 2012 var ulykkesfrekvensen 2,8 pr. en million arbejdstimer. Vestas målsætning er, at al elektricitet skal være fra vedvarende energi kilder, i det omfang disse er tilgængelige. Målet blev ikke fuldt ud nået i Vestas andel af vedvarende energi steg til 52 pct. i 2012 fra 38 pct. i 2011, og andelen af vedvarende elektricitet steg til 89 pct. i 2012 fra 68 pct. i Ulykkesfrekvens Pr. en million arbejdstimer Det skal under streges, at Vestas regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre supply-only - og supply-and-installation - projekter, når disse har endelig risikoovergang til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet og opstillet vindmøllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer ved opstilling af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas økonomiske resultater i Det frie cash flow forventes at blive positivt i Udviklingen af V MW-møllen fortsætter i henhold til Vestas planer, og installation af den første prototype forventes stadig at finde sted i andet kvartal Som tidligere annonceret har Vestas modtaget forespørgsler fra potentielle partnere vedrørende V MW-møllen. Vestas vil ligeledes fortsætte med at opgradere den nye 3 MW-platform og 2 MW-platformen. Der er ingen planer om at investere i nye produktionsfaciliteter, og investeringer i materielle aktiver forventes at blive på omkring EUR 150 mio. Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013, og antallet af medarbejdere ved årets udgang forventes at være højest Forventninger 2013 mia. EUR Afskibninger (GW) 4-5 Omsætning 5,5 - heraf serviceomsætning ca. 1 EBIT-margin (%) før særlige poster 1 EBIT-margin, service (%) før allokering af fællesomkostninger ca. 17 Frit cash flow > Ordinær generalforsamling 2013 Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling afholdes den 21. marts 2013 kl i Musikhuset i Aarhus Indkaldelsen vil blive offentliggjort den 25. februar For at spare omkostninger har Vestas besluttet ikke at udsende indkaldelsen pr. post. Forventninger 2013 Afskibningerne forventes at falde til 4-5 GW mod den tidligere forventning på omkring 5 GW. Ændringen skyldes en lavere ordreindgang end forventet. Udlodning af udbytte vil altid ske under hensyntagen til koncernens planer for vækst og likviditetsbehov. Bestyrelsen indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte for Omsætningen forventes at blive på mindst EUR 5,5 mia. inklusive serviceomsætningen, der ventes at stige til ca. EUR 1 mia. Vestas forventer at reali sere en EBIT-margin på mindst 1 pct. før særlige poster med en EBIT-margin for service på ca. 17 pct. før allokering af fællesomkostninger. 014 Vestas årsrapport 2012 Overblik

15 Vestas forretningsmodel Med afsæt i 1970 ernes oliekrise har Vestas altid haft som mål gennem udvikling, produktion og service af vindmøller at sikre bæredygtig energiuafhængighed. Siden fremstillingen af små vindmøller til lokale landmænd begyndte i en beskeden lade i 1979, har Vestas oplevet kraftig vækst. I 2005 implementerede Vestas princippet in the region for the region, hvor selskabet opbyggede global produktionskapacitet for at kunne følge med efterspørgslen og samtidig nedbringe omkostningerne ved de stadig større vindmøller. I de senere år har den økonomiske opbremsning imidlertid både svækket energiefterspørgslen og overskygget den grønne dagsorden på en række store markeder. For både Vestas og vindmølleindustrien har det betydet, at vækst ikke længere kan tages for givet. Vestas er derfor i forandring. I slutningen af 2011 indledte selskabet en ny rejse med udarbejdelsen en ny forretningsmodel og etableringen af en ny organisation. Ny forretningsmodel På kort sigt er målet at optimere pengestrømme og indtjening uden at give afkald på de langsigtede muligheder som udnyttelse af den voksende serviceforretning eller udvikling af den banebrydende V MW-mølle til offshore. Den nye forretningsmodel er baseret på tre søjler og anvender fire principper. De tre søjler repræsenterer selskabets kernekompetencer: Avanceret vindmølleteknologi: Med mere end 30 års erfaring inden for udvikling af højteknologiske vindmøller og med store investeringer i test og udviklingsfaciliteter udvikler og optimerer Vestas et omfattende og konkurrencedygtigt udvalg af vindmøller. Effektiv produktion af vindmøller: Vestas forbedrer løbende sit høje kvalitetsniveau samtidig med, at produktionskapaciteten tilpasses aktivitetsniveauet, og der gennemføres omkostningsbesparelser. Sikkerhed har høj prioritet med et mål for 2013 på højest 2,0 arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer. Salg og service af vindkraftværker: Gennem anvendelse af realtidsdata fra næsten installerede vindmøller kan Vestas tilbyde sine kunder service af vindmøller på dage med ingen eller lidt vind for derved at optimere kundernes el-produktion. Lost Production Factor andelen af vinden som vindmøllen ikke høster er reduceret til mindre end 2 pct. Vestas stadig større serviceforretning sikrer to indtægtskilder: Salg af vindmøller og service af vindmøller. De fire principper skal styrke Vestas evne til at håndtere forretningsrisici i en stadig mere dynamisk industri med begrænsede muligheder for at forudsige de fremtidige markedsforhold: Skalerbar kapacitet skal sikre, at Vestas altid kan tilpasse sin produktionskapacitet, når det er nødvendigt. Gennem hurtig tilpasning til udsving i efterspørgslen, kan Vestas fastholde en høj udnyttelse af sine fabrikker. Fleksibel geografisk tilstedeværelse sikrer, at Vestas kan allokere regionale ressourcer, når det er nødvendigt. Vestas sigter mod at anvende en højere grad af outsourcing. Smidig reaktion på skiftende markedsefterspørgsel. Vestas forbereder sig løbende på vekslende markedsforhold for hurtigt at kunne tilpasse sig pludselige opbremsninger eller opsving på specifikke markeder. Lean via omkostningsbesparelser og et relativt lavere kapitalbehov. Vestas vil fortsat gennemføre cost out-initiativer og tilpasninger af sin bemanding, når og hvor dette vurderes nødvendigt. Vestas forretningsmodel Vestas årsrapport

16 Vestas tre kernekompetencer og de fire principper skaber en forretningsmodel, der er struktureret, så Vestas kan håndtere risici ved at minimere usikkerheder, fastholde virksomhedens konkurrencedygtige vindmølleteknologi, globale tilstedeværelse og nærheden til kunderne og samtidig reducere omkostningerne og det relative kapitalbehov. Fokusområder Ved at bygge på søjlerne og anvende principperne har Vestas sat en klar retning. Alle områder i virksomheden skal fokusere på at forbedre den nuværende skuffende forrentning af den investerede kapital. Det betyder i særdeleshed at opnå resultater på tre vigtige områder: Omkostningsbesparelser, lavere investeringer og bedre kapacitetsudnyttelse. Omkostningsbesparelser Omkostningsbesparelser har høj prioritet i Vestas. For at forbedre indtjeningen, blev planen for at reducere både de faste og variable omkostninger derfor intensiveret i løbet af Faste omkostninger som fx lønninger og driftsomkostninger blev væsentl igt nedbragt hovedsageligt via afskedigelse af medarbejdere. De faste omkostninger blev i alt reduceret med mere end EUR 250 mio. i Ved udgangen af 2013 forventer Vestas, at de samlede besparelser i 2012 og 2013 vil overstige EUR 400 mio. De variable omkostninger blev ligeledes reduceret i løbet af Da Vestas gik ind i 2012, var produktionsomkostningerne forbundet med V112-møllen og GridStreamer -teknologien højere end forventet. For at nedbringe disse og andre variable omkostninger blev der implementeret over 100 sparetiltag. Tiltagene omfattede alt fra en reduktion i udvalget af bolte og skruer til en effektivisering af produktionen af større komponenter til Vestas vindmøller. Lavere investeringer Et andet fokusområde i Vestas er at reducere behovet for investeringer. Et eksempel er den nye produktstrategi, som blev lanceret i Strategien prioriterer løbende udvikling af eksisterende, gennemprøvede produkter frem for den omkostningstunge udvikling af helt nye platforme. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne vil i stedet blive rettet mod en konstant forbedring af kvaliteten og pålideligheden af Vestas produkter for derigennem yderligere at reducere kundernes Cost of Energy. Som følge heraf vil Vestas samtidig forbedre lønsomheden og reducere den tid, det tager at lancere nye produkter på markedet. Vestas planlægger ligeledes at drage større fordel af sine leverandører, som i de senere år har forbedret deres kvalitetsniveau markant. Samtidig vil Vestas nedbringe sit behov for investeringer ved i højere grad at anvende standardkomponenter. Bedre kapacitetsudnyttelse Vestas vil generelt gøre virksomheden mere skalerbar. I stedet for fortsat at fremstille de fleste komponenter selv, er målet at blive en meget lettere virksomhed, hvor man samler dele fremstillet af betroede leverandører i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Et eksempel fra 2012 var salget af tårnfabrikken i Danmark til en kinesisk samarbejdspartner. Samarbejdet fortsætter, men Vestas reducerer sine faste omkostninger, frigør ressourcer og opnår større fleksibilitet i produktionen. Frasalg forventes at fortsætte i 2013, da nogle fabrikker er sat til salg. Omstillingen fra vækst til konsolidering og den øgede brug af outsourcing må dog aldrig ske på bekostning af Vestas førende position på områderne kvalitet, teknologi og sikkerhed. Finansielle prioriteringer Fokus på omkostningsbesparelser, lavere investeringer og yderligere outsourcing har ikke ændret ved Vestas tre primære finansielle prioriteringer: 1. EBIT-margin: Vestas forventer på mellemlangt sigt at realisere en høj encifret EBITmargin ved et normaliseret amerikansk marked. For 2013 er målet en EBIT-margin på mindst 1 pct. før særlige poster. 2. Frit cash flow: Vestas forventer selv at kunne finansiere sin vækst. I 2013 er målet et positivt frit cash flow. 3. Omsætning: Vestas har to indtægtskilder: Vindmøller og service. Service, som er det mest lønsomme område, forventes fortsat at være det hurtigst voksende forretningsområde. I 2013 er målet en samlet omsætning på mindst EUR 5,5 mia., hvoraf service udgør ca. EUR 1 mia. Ny organisation Sideløbende med implementeringen af sin nye forretningsmodel i 2012 har Vestas ændret sin organisationsstruktur. Direktionsområderne Technology & Service Solutions, Manufacturing & Global Sourcing og Sales repræsenterer således selskabets kernekompetencer, som er afgørende for at kunne indfri Vestas kortsigtede mål. Technology & Service Solutions Vestas hovedkompetence er udviklingen af markedets mest avancerede vindmøller til de mest alsidige forhold. På basis af fire produktplatforme tilbyder Vestas et bredt udvalg af vindmøller med forskellig rotorstørrelse, tårnhøjde og ydelse, som kan tilpasses særlige opstillings-, vind- og netværksforhold såvel onshore som offshore over hele verden. I forbindelse med udviklingen af vindmøller har Vestas samtidig udviklet en række avancerede serviceløsninger til forskellige kundebehov. Disse løsninger er samlet i enheden Technology & Service Solutions og omfatter produkter og serviceydelser som fx SiteHunt, SiteDesign, Electrical PreDesign, PowerPlant Controller og VestasOnline Business (SCADA). Technology & Service Solutions udvikler også løsninger, der understøtter yderligere integrering af vindkraft i elnettet. Manufacturing & Global Sourcing I et tæt samarbejde med Technology & Service Solutions fremstiller Vestas i dag selv vinger, naceller, tårne, generatorer og styresystemer. Som følge af mange års samarbejde er mange af leverandørerne vokset med Vestas, hvilket har gjort det muligt for dem at levere den påkrævede kvalitet til tiden. Vestas arbejder således på at uddelegere en større del af vindmølleproduktionen til betroede lokale og internationale samarbejdspartnere. Det vil reducere behovet for investeringer og gøre Vestas til en mere slank og smidig organisation. I sidste ende er det Vestas mål at opbygge stærke forretningsrelationer med relativt få leverandører, som får ansvar for en større del af produktionen. Vestas vil derfor få relativt færre medarbejdere, som i stigende grad kontrollerer og koordinerer samspillet med leverandørerne. Kvalitetsforbedringen i forsyningskæden har også medført, at Vestas i stigende grad kan producere til ordre og herigennem nedbringe sine varelagre. 016 Vestas årsrapport 2012 Vestas forretningsmodel

17 Sales Med konsolideringen af den globale salgsorganisation kan Vestas salgsforretningsenheder dele viden og nedbringe omkostninger. De seks salgsforretningsenheder Vestas Americas, Vestas Asia Pacific & China, Vestas Central Europe, Vestas Mediterranean, Vestas Northern Europe og Vestas Offshore fastholder samtidig nærheden til kunderne og evnen til hurtigt at reagere på ønsker og behov fra udvalgte kunder og markeder. I den reorganiserede salgsorganisation er der løbende blevet tildelt flere ressourcer til serviceforretningen. Som følge heraf, og som bevis på det stadigt tættere forhold mellem Vestas og kunderne, var 95 pct. af alle solgte MW offentliggjort i forbindelse med indgåede ordrer i 2012 ledsaget af en servicekontrakt. Ved årets udgang var serviceomsætningen steget til EUR 886 mio., og Vestas er derfor i dag en organisation solidt funderet på to forretningsområder. Omstilling til fornyet vækst Trods de nuværende udfordringer arbejder tiden for vindkraft. Siden Vestas leverede sin første vindmølle, er de globale energiudfordringer kun blevet større. FN anslår, at verdens befolkning i 2050 vil være vokset med yderligere to milliarder, hvilket vil føre til et massivt behov for mere energi. Da vindkraft er finansielt konkurrencedygtig, forudsigelig, uafhængig, hurtig og ren, er vindkraft det bedste alternativ til olie og gas. For at kunne tackle fremtidens energiudfordringer på bæredygtig vis er det Vestas vision at bringe vindkraft på lige fod med olie og gas. Da vindkraft på nogle markeder allerede er en konkurrencedygtig energikilde, og vindmøllernes effektivitet og pålidelighed løbende forbedres, er Vestas nået langt i forhold til at indfri visionen. Ifølge Bloomberg New Energy Finance 1) vil den gennemsnitlige pris på el fra vindkraftværker allerede i 2016 være på lige fod med fossile brændsler, når man renser alle energiformer for diverse subsidier. For at realisere visionen er det Vestas mission sammen med kunder, aktionærer, medarbejdere og samfundet i øvrigt altid at levere de bedste og mest omkostningseffektive vindteknologier, produkter og serviceydelser. Vestas vil i 2013 fortsætte det arbejde, der blev igangsat i 2011 for at blive en slankere og mere smidig virksomhed, ved at reducere omkostningerne og investeringerne og samtidig øge omfanget af outsourcing. Dette vil forbedre Vestas indtjening og cash flow. Samtidig med sikringen af en stabil ordreindgang vil de igangværende besparelsestiltag gøre Vestas klar til et marked, der forventes at vokse kraftigt, når energiforbruget uvægerligt begynder at stige igen. Når det sker, vil Vestas være endnu bedre positioneret til at levere bæredygtig energiuafhængighed til kunderne. 1) Bloomberg New Energy Finance: Onshore wind energy to reach parity with fossil-fuel electricity by Pressemeddelelse, november Vestas forretningsmodel Vestas årsrapport

18

19 Ledelsesberetning 020 Finansiel udvikling 023 Markedsudvikling 025 Forretningsudvikling 028 Kundeindsats 028 Social- og miljømæssig indsats 031 Risikostyring 034 Begivenheder og hændelser efter regnskabsårets afslutning 034 Forventninger Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal 037 Den uafhængige revisors erklæring om sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal

20 Ledelsesberetning 2012 var et udfordrende år for vindmølleindustrien og for Vestas. Vestas påbegyndte i løbet af året implementeringen af en ny forretningsmodel og en ny organisationsstruktur. Samtidig med gennemførslen af et rekordstort afskibningsniveau, skulle Vestas ligeledes forberede sig på et betydeligt lavere aktivitetsniveau i Derfor blev medarbejderantallet reduceret med 22 pct. eller medarbejdere, og investeringerne blev reduceret med 62 pct. eller EUR 475 mio. i løbet af Omsætning udgjorde EUR 7,2 mia., EBIT-margin før særlige poster var 0,1 pct., og frit cash flow udgjorde EUR (359) mio. I alt blev EUR 701 mio. bogført som særlige poster primært drevet af nedskrivninger. Finansiel udvikling Ordrebeholdning og aktiviteter vindmøller I forhold til 2011 faldt ordreindgang med 49 pct. til MW svarende til EUR 3,8 mia. Den lavere end forventede ordreindgang i 2012 skyldes primært den svagere markedsudvikling på flere hovedmarkeder. Geografisk fordelte de MW sig med 61 pct. i Europa og Afrika, 26 pct. i Nord- og Sydamerika og 13 pct. i Asien og Oceanien. 61 pct. af ordrerne blev offentliggjort. Ultimo 2012 udgjorde ordrebeholdningen på vindmøller MW og EUR 7,1 mia. mod MW og EUR 9,6 mia. ved udgangen af Målt på MW fordelte ordrebeholdningen sig med 67 pct. i Europa og Afrika, 20 pct. i Nord- og Sydamerika og 13 pct. i Asien og Oceanien. Aktivitetsniveau I 2012 producerede og afskibede Vestas vindmøller med en samlet effekt på MW, hvilket var lidt lavere end det forventede niveau på omkring 6,3 GW. I 2011 producerede og afskibede Vestas vindmøller og MW. I 2012 udgjorde den endeligt overleverede kapacitet til kunderne MW; en stigning på 16 pct. Ved udgangen af 2012 havde Vestas i alt leveret vindmøller med en samlet kapacitet på MW. Overblik pr. region MW Europa og Afrika Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Total Under færdiggørelse, 1. januar Overleveret til kunder i 2012 (3.090) (1.978) (971) (6.039) Produceret og afskibet i Under færdiggørelse, 31. december Ved årets udgang var vindmøller med en samlet effekt på MW under færdiggørelse. Dette afspejler sig i niveauet af forudbetalinger og varelagre, da en stor del af disse MW endnu ikke kan indtægtsføres. Indtægtsførelsen af disse MW vil finde sted ved projekternes endelige overlevering til kunderne. Ordrebeholdning og aktiviteter service Ultimo 2012 havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 5,3 mia. en stigning på 8 pct. i løbet af fjerde kvartal Serviceomsætningen udgjorde som forventet EUR 886 mio. i 2012 en stigning på 26 pct. i forhold til Selv om aktivitetsniveauet i serviceforretningen er langt mere stabil end fra vindmølleforretningen, kan omsætningen og indtjeningen fra de forskellige servicekontrakter variere fra kvartal til kvartal. I fjerde kvartal 2012 var indtjeningen fra serviceforretningen negativt påvirket af højere omkostninger på nogle tyske servicekontrakter. EBIT-marginen før allokering af fællesomkostninger var 17 pct. en stigning på 1 pct.-point i forhold til EBIT-marginen efter allokering af fællesomkostninger udgjorde 9 pct. i Vestas årsrapport 2012 Ledelsesberetning

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 6. februar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Side 1 af 9 Årsrapport 2012 Vestas er forberedt på et svært 2013 Resumé: 2012 var et udfordrende år for vindindustrien og for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 3. februar 2014 Selskabsmeddelelse nr. 4/2014 Side 1 af 8 Årsrapport 2013 Omsætning, EBIT og frit cash flow over forventningerne Resumé: 2013 markerede afslutningen på Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017.

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 350 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 700 mio. i 2017. Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 8. februar 2017 Selskabsmeddelelse nr. 03/2017 Side 1 af 10 Årsrapport 2016 Resumé: For helåret 2016 udgjorde omsætningen EUR 10,2 mia., EBIT-marginen før særlige poster

Læs mere

for 2011 annonceret 3. januar

for 2011 annonceret 3. januar Selskabsmeddelelse fra f Aarhus, 8. februar 2012 Side 1 af 6 Årsrapport 2011 2011 blev et barskt år med to nedjusteringer Resumé: 2011 var et meget udfordrendee år for vindindustrienn og også for Vestas

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 7. februar 2018 Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 Side 1 af 8 Årsrapport 2017 Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 9. februar 2011 Side 1 af 5 Årsrapport 2010-2010 blev et hårdt år, men Vestas er på rette kurs med rekordstor ordreindgang på 8.673 MW Resumé: Årets ordreindgang i 2010

Læs mere

Aktionærinformation 2/2013

Aktionærinformation 2/2013 Aktionærinformation 2/2013 Fremskridt på vigtige områder i første halvår men lønsomheden skal forbedres Resultaterne for 2013 viser, at vi har gjort gode fremskridt på nogle meget vigtige områder. Det

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Aktionærinformation 1/2014

Aktionærinformation 1/2014 Aktionærinformation 1/2014 Vestas sikrer lønsom vækst Oven på en vellykket turnaround er Vestas nu klar til at indfri det potentiale, som vi har i form af vores unikke position som markedsleder. I de kommende

Læs mere

Aktionærinformation 1/2010

Aktionærinformation 1/2010 Aktionærinformation 1/2010 Selv efter endnu et rekordår er tiden ikke inde til at lade champagnepropperne springe. Det ved alle hos Vestas, da 2010 bliver et udfordrende år. Men det er vi klar til at håndtere

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1

Aktionærinformation 2/2012. Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Aktionærinformation 2/2012 Vestas aktionærinformation 2/2012 1 Et forandret og mere effektivt Vestas på rette vej 2 Vestas aktionærinformation 2/2012 Efter flere svære kvartaler blev andet kvartal 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1

Aktionærinformation 2/2011. Aktionærinformation 2/2011 1 Aktionærinformation 2/ Aktionærinformation 2/ 1 Et lille, men vigtigt plus Udviklingen i verden har næppe været sværere at forudsige end netop nu. Alligevel peger mange lyspunkter efter første halvår i

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Andet kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Andet kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 10 Forretningsudvikling... 11

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Aarhus, den 3. januar 2012 Side 1 af 5 Foreløbige hovedtal for regnskabsåret 2011 Baseret på de første indrapporterede tal, som ikke er konsolideret og revideret vedrørende aktivitetsniveauet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport Tredje kvartal 2012

Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2012 Selskabsmeddelelse af 7. november 2012 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S

Vestas Wind Systems A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K. Side 1 af 13 Delårsrapport for 1. halvår 2003 (1. januar 30. juni 2003) Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har i dag godkendt Vestas koncernens

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2008/2009 Meddelelse nr. 6, 2008/09 21. Januar 2009 Side 1 af 10 Delårsrapport for 2008/2009 ( 1. oktober - 31. december 2008) InterMail har i 2008/09 haft fokus på at tilpasse aktiviteterne til det forventede markedsniveau,

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere