Nydanske kvinders ressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nydanske kvinders ressourcer"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 31 Offentligt Kvindeprogrammet status januar 2010 side 1 i fokus Kvindeprogrammets 11 initiativer er: Styrkelse af beskæftigelsen efter Gribskov-modellen. Kvalificering af flere iværksætterkvinder. Grundforløbspakker i erhvervsuddannelserne. Flere etniske minoritetskvinder i foreningslivet. Værtsprogram for etniske minoritetskvinder og -familier. Lokale integrationscentre i udsatte boligområder. Særlige frivilligordninger for mødre. Integration af mødre og deres børn gennem Projekt Bydelsmødre. Netværk mellem mødre på tværs af etnisk baggrund. Forældreinformation. Kampagnen Mødre og døtre kvinder i to kulturer. Rollemodel i kampagnen Mødre og døtre Khadija Y. H. Abdi vil gerne være forbillede for sine børn. Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er vigtige, når det handler om hele familiens integration. Det er veldokumenteret, at når kvinden er godt integreret, går det hendes børn bedre i skolen og også senere, når børnene skal uddanne sig og finde en plads på arbejdsmarkedet. I de senere år er det gået fremad med nydanske kvinders integration. Flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er kommet i gang med en uddannelse og ind på arbejdsmarkedet. Som navnet antyder, er formålet med programmet at gøre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til aktive medborgere i det danske samfund ved at aktivere kvindernes egne ressourcer. I denne pjece præsenteres et udpluk af den mangfoldighed af initiativer, som Kvindeprogrammet støtter. Fællesnævneren for initiativerne er, at de betragter kvinderne som hovedaktørerne i indsatsen og som vigtige rollemodeller for andre kvinder. Der er dog stadig en betydelig gruppe kvinder, som ikke har en uddannelse og ikke er i arbejde. På den baggrund gennemfører Integrationsministeriet efter aftale med satspuljepartierne Kvindeprogrammet: i fokus. Programmet omfatter 11 initiativer, der skal styrke kvindernes muligheder for at få et arbejde eller en uddannelse, deltage i foreningslivet og opnå en viden om det danske samfund, som gør dem bedre i stand til at fremme deres egen og deres børns integration i samfundet. På kan du hente inspiration fra de mange projekter, som har fået støtte under Kvindeprogrammet. Du kan desuden læse mere om programmets initiativer.

2 side 2 Det bedste af to kulturer Det er stærke nydanske mødre, man støder på i en ny landsdækkende kampagne. Fem rollemodeller skal inspirere andre etniske minoritetsmødre til at støtte deres døtres integration, f.eks. i forhold til uddannelse, arbejde eller deltagelse i fritids- og foreningsliv. Kampagnen hedder Mødre og døtre kvinder i to kulturer. En central pointe i kampagnen er, at nydanske piger ofte har brug for deres mødres støtte, hvis de skal skabe sig en plads i samfundet. Det gælder i høj grad om at inspirere mødre-generationen til at tage større del i deres døtres liv. Men det kan være svært at tale om abstrakte emner og problemer, hvis man ikke har noget konkret at forholde sig til. Magasin til målgruppen Kampagnen rummer desuden som et centralt element et magasin både Det er vigtigt at vise, at det ikke behøver at være et enten-eller, men at det kan være et både-og: At man godt kan leve i og med to kulturer uden at behøve at vælge den ene fra. Projektleder Helle Rahbæk Asserhøj, Als Research På billedet ses fra venstre Khadija Al Mohammadi, Khadija Y. H. Abdi, Mouna Deifallah, Saima Shahzad, som alle er rollemodeller i kampagnen Mødre og døtre kvinder i to kulturer. En landsdækkende kampagne sætter fokus på, hvad det vil sige at være nydansk kvinde i Danmark både for mødre og døtre. tilgængeligt på papir og internet som præsenterer en række rollemodeller med forskellig udenlandsk baggrund, og som målgruppen kan identificere sig med. Magasinet udgives på dansk, soma li, arabisk, tyrkisk og urdu. Nogle af vores rollemodeller er kommet hertil som unge med deres forældre, andre senere som flygtninge. Og de har haft forskellige problemer og succesoplevelser. Men de har det til fælles, at de har fået det til at fungere i det danske samfund. Rollemodellerne forstår, at det kan være svært at være mor i et nyt samfund med andre forventninger og normer men de ved også, at pigerne kan føle sig splittet mellem to verdener. Derfor er det vigtigt, at de får støtte hjemmefra, mener projektleder Helle Rahbæk Asserhøj, Als Research. Mange unge nydanskere føler, at de lever i to kulturer en dansk og en udenlandsk. Til gengæld er deres mødre bange for, at døtrene glemmer traditionerne fra deres egne hjemlande. Hvad hvis hun forelsker sig i en mand, der ikke er muslim? Hvad hvis hun bliver for dansk? Der er det vigtigt at vise, at det ikke behøver at være et enten-eller, men at det kan være et både-og: At man godt kan leve i og med to kulturer uden at behøve at vælge den ene fra, siger Helle Rahbæk Asserhøj. Møder lægger op til debat og dialog Magasinet sendes ud til flere hundrede aktører, heriblandt sundhedsplejersker, sproglærere og beboerrådgivere og til biblioteker, skoler og pigeklubber. Desuden giver et debatforum på internettet især de yngre generationer mulighed for at komme med feedback. Det samme gælder de debatmøder, der er blevet holdt landet over som en del af kampagnen. Det fungerer for eksempel sådan, at en gruppe kvinder spiser sammen, og så deltager en af rollemodellerne som oplægsholder. Det er ikke meningen, at det skal være et foredrag, men derimod et oplæg til debat. Vi kommer rundt om en bred vifte af temaer teenageliv, kærester, fritidsinteresser. Og det er tit, at vi får åbnet op for en heftig debat. Heldigvis er reaktionen som regel, at de gerne vil have os til at komme igen. Vi får mange henvendelser, fortæller Helle Rahbæk Asserhøj. Helle Rahbæk Asserhøj kan kontaktes på tlf eller på dk Læs mere om kampagnen på:

3 side 3 Bydelsmødre er nøglen til integration Projektet Flyt Fokus, hvor bydelsmødre hjælper nydanske familier i Århus, er en så stor succes, at de århusianske bydelsmødre nu bliver forbillede for bydelsmødre i Holstebro, Randers og Horsens. I foråret 2009 gik de første bydelsmødre på gaderne i Århus-bydelene Herredsvang, Rosenhøj, Torveshøj og Gellerupparken. En gruppe mødre med anden etnisk baggrund end dansk besøger nydanske mødre for at tale om emner som kost, motion, børneopdragelse og dansk demokrati. Især gælder det om at styrke kendskabet til det danske samfund, afdække myter og nedbryde fordomme. Bydelsmødreprojektet får støtte fra Integrationsministeriets Kvindeprogram. Inspiration hentet i Berlin Inspirationen er hentet fra det tyske projekt Stadtteilmütter, som har været en stor succes i Berlin. De først hold århusianske bydelsmødre har været gennem et undervisningsforløb på 16 uger, og flere er på vej. I alt forventer projektleder Nimet Topcu fra Dansk Flygtningehjælp, at knap 40 kvinder bliver uddannet til at fungere som bydelsmor i Århus. Både bydelsmødrene og de mødre, som de besøger, får mulighed for at danne netværk og lære om det danske samfund gennem dialog med andre i samme situation. Der er et stort engagement blandt vores mødre, og de får god respons, når de tager på hjemmebesøg. Mange nydanske kvinder føler sig isolerede fra det danske samfund. De har et begrænset netværk, og det er vigtigt, at de oplever, at de ikke er alene. Det er en rigtig god ramme at mødes i, fortæller Nimet Topcu. Man kan godt opfatte projektet som en dannelsesrejse, for det handler på man- ge måder om at gøre kvinderne mere åbne og at oplyse dem om forholdene i Danmark og den danske måde at gøre tingene på. Så de måske kan sige nå ja, sådan kan man også gøre det, blandt andet når det gælder opdragelse. Man kan godt opfatte projektet som en dannelsesproces, for det handler på mange måder om at gøre kvinderne mere åbne og at oplyse dem om forholdene i Danmark og den danske måde at gøre tingene på. Så de måske kan sige nå ja, sådan kan man også gøre det, blandt andet når det gælder opdragelse. Projektleder Nimet Topcu, Dansk Flygtnin gehjælp, Århus. Bydelsmødre fra Århus, Holstebro, Randers og Horsens udveksler erfaringer på netværksmøde. Århus er frontløber i det jyske De århusianske bydelsmødre er så populære, at de nu er blevet rollemodeller for bydelsmødreprojekter i Holstebro, Randers og Horsens. Vi har erfaret, at kvinderne har så mange ressourcer at byde på, og det er meget effektivt, når vi bringer kvinderne sammen, så de kan lære af hinanden. Derfor har vi lavet netværksmøder for bydelsmødrene i de jyske byer, så de nye bydelsmødre kan lære af de kvinder, som har høstet erfaringer med hjemmebesøg, det opsøgende arbejde og samtalerne om forskellige emner, forklarer Nimet Topcu. Nimet Topcu kan kontaktes på tlf eller på Læs mere om bydelsmødrene på:

4 side 4 Bydelsmødre i Tingbjerg giver hjælp til selvhjælp Elfije Lushtaku er bydelsmor i Tingbjerg. Elfije Lushtaku er som bydelsmor i Tingbjerg med til at støtte og hjælpe andre nydanske kvinder med at begå sig i det danske samfund. Hun går med kvinderne, når de skal til samtale på skolen, i A-kassen eller på socialforvaltningen. Det giver kvinderne mod på selv at finde egne ressourcer frem. Elfije er god til at falde i snak med andre mennesker på trappen, i bussen, på skolen og til sommerfesterne i Tingbjerg. Siden Elfije blev uddannet som bydelsmor i foråret 2009, har hun fortalt vidt og bredt om den støtte, som Tingbjergs bydelsmødre giver andre kvinder. Og mange kvinder har taget mod tilbuddet om hjælp til selvhjælp: Mange nydanske kvinder bliver for afhængige af deres mands familie. Det betyder, at de bliver isolerede hjemme i lejlighederne. De kommer ikke ud. De bliver ensomme og bange, forklarer Elfije Lushtaku. Når jeg møder dem som bydelsmor, er de ofte nervøse for at henvende sig til offentlige myndigheder, og de gør det ikke alene. Derfor er de glade for, at jeg går med dem. Når de ser, at jeg bare forklarer tingene, som de er, og at danskerne er venlige og gerne vil lytte, så finder de selv modet til at tale dansk. En af kvinderne sagde til mig - når du sidder der, forstår jeg godt dansk. Det giver ro, at jeg er med, siger Elfije, som priser sig lykkelig for, at hun kom med i bydelsmor-projektet: Det er en fantastisk oplevelse at kunne støtte og hjælpe andre. Når jeg ser, at kvinderne får mod til selv at komme videre, bliver jeg vildt glad. Børneopdragelse er på plakaten Kvindernes børn, deres skolegang og fritidsliv er emner, som rangerer højt på dagsordenen, når bydelsmødrene møder andre indvandrerkvinder i Tingbjerg. Jeg har lært en masse om børneopdragelsen under uddannelsen til bydelsmor. Nu fortæller jeg kvinderne, at det ikke er farligt at bede sine børn om at hjælpe til med at dække bord, lave mad og gøre rent. Børnene bliver faktisk stolte, når de løser en opgave, konstaterer Elfije. Succesrige bydelsmødre i Tingbjerg Bydelsmødrene i Tingbjerg har gennemgået et 80 timers uddannelsesforløb fordelt på fem måneder. De første bydelsmødre i Tingbjerg fik kursusbevis i juni I dag er der 6 bydelsmødre i Tingbjerg, og efterspørgslen efter at få besøg af en bydelsmor er meget stor. For yderligere informationer kontakt venligst: Projektansvarlig Margrethe Clausager på tlf eller Når bydelsmødrene møder andre kvinder i Tingbjerg, taler de bl.a. om børneopdragelse og skolegang. Læs mere om bydelsmødrene på www. nyidanmark.dk/kvindeprogrammet

5 side 5 Der var stor glæde ved stiftelsen af Etniske Minoritetskvinders Råd. Etniske minoritetskvinder har fået et talerør Etniske minoritetskvinder har fået et talerør i Etniske Minoritetskvinders Råd, som så dagens lys i september Det nye kvinderåd er inspireret af det veletablerede Kvinderåd. Etniske minoritetskvinders Råd er blevet til som en del af projektet Ind i foreninger ud i samfundet støttet af Integrationsministeriet. En gruppe kvinder fra ca. 25 etniske kvindeforeninger har stiftet en paraplyorganisation for etniske minoritetskvinder i Danmark. Ambitionen er, at kvinderne i fremtiden selv får mulighed at kommentere spørgsmål og emner, der vedrører dem. Der er mange, som har meninger om, hvordan etniske minoritetskvinder har det, og hvad de tænker, mener og gør. Til gengæld er det sjældent, at kvinderne selv får lejlighed til at udtale sig om spørgsmål og problemstillinger, der vedrører dem. Det laver vi om på nu, forklarer medstifter af rådet, Fatma Øktem. Rådet vil have holdninger til alt fra spørgsmål om burkaer til positiv særbehandling af etniske minoritetskvinder. Vi vil gerne i dialog med pressen og offentligheden, så det er repræsentanter for kvinderne selv, der udtaler sig om spørgsmål, som vedrører dem. Brud på det dobbelte glasloft Det nye kvinderåd vil sætte fokus på de særlige behov og udfordringer, som etniske minoritetskvinder står overfor i forhold til etnisk danske kvinder. Der er et dobbelt glasloft for etniske minoritetskvinder. Det er kvinderne selv, som skal bryde igennem det. Det er dem, som har den viden og indsigt, der skal til for at løse de særlige udfordringer. Forbilledet for os er Kvinderådet og det kvindepolitiske arbejde, som rådet har stået for i det sidste århundrede, forklarer Fatma Øktem. Initiativet søsættes i samarbejde med Kvinderådet, der har et indgående kendskab til de særlige udfordringer, kvinderne møder i det danske samfund. Tanken er, at de to organisationer med tiden vil blive smeltet sammen. For mere information og tilmelding kontakt venligst: Fatma Øktem, tlf , mail:

6 side 6 Mentorer åbner døren til Danmark Vi holder netværksmøder for mento rerne om forskellige emner f.eks. hvordan de kan hjælpe deres mentees med det danske sprog, med at skabe netværk og med at integrere sig. Projektleder Alma Bekturganova Andersen. Mentorer med udenlandsk baggrund hjælper nydanske kvinder med at falde til i Danmark. Et nyt københavnerprojekt bruger netværksdannelse og foreningsliv som platform for integration. danske kvinder til at være aktive i foreningslivet og få dem ud af hjemmet, så er vi allerede langt. De må ikke nå at få en sur smag i munden eller blive fortvivlede, og det sker, hvis de af en eller anden grund bliver isoleret fra resten af samfundet, forklarer projektkoordinator Samaira Ali. En lille del af vores mentees har været her i længere tid, men de har ikke set muligheden for at komme ud af hjemmet. Derfor har de samme behov som de nytilkomne: at lære sproget og at lære om samfundet. Det kan vores mentorer hjælpe dem med. Og det kan være en fordel, hvis mentorer og mentees har rødder i samme land, fordi de så kender lidt mere til hinandens baggrund og tankegang. Får flere muligheder Mentorer og mentees mødes cirka en gang om ugen, men det er op til de enkelte at bestemme, hvor tit og hvad de vil snakke om, afhængigt af deres behov. Der afholdes også netværksmøder for mentorerne, så der skabes netværk på tværs af kvindeforeningerne. Mentorer og kvindenetværk skal få flere nydanske kvinder ud i foreningslivet. Det er tanken bag integrationsprojektet Foreningsliv og mentorskab en foreningsmentor ved hånden fra første fod på dansk jord, som er støttet af Integrationsministeriets Kvindeprogram. I projektet lærer nytilkomne kvinder om livet i Danmark af kvinder fra etniske kvindeforeninger med en baggrund, der minder om deres egen. Det er VerdensKulturCentret på Nørrebro, der bestyrer projektet. Projektet har 37 mentees og 44 mentorer og der kommer stadig flere til. VerdensKulturCentret har rekrutteret mentees ved at kontakte jobcentre og sprogskoler i bl.a. Ballerup, Hellerup og Hvidovre. Mentorerne hentes primært fra Kvindeforum, som er en sammenslutning af etniske kvindeforeninger dannet på initiativ af projektleder for Foreningsliv og mentorskab Alma Bekturganova Andersen. En god start Projektet henvender sig primært til nytilkomne borgere. Vi skal hjælpe de nytilkomne i gang med det samme. Og hvis vi kan få ny- Vi holder netværksmøder for mentorerne om forskellige emner - f.eks. hvordan de kan hjælpe deres mentees med det danske sprog, med at skabe netværk og med at integrere sig. Vi har også arrangeret deciderede mentorkurser for at hjælpe vores mentorer, siger Alma Bekturganova Andersen. Projektleder Alma Bekturganova Andersen, kan kontaktes på tlf eller på Projektkoordinator Samaira Ali, VerdensKulturCentret, kan kontaktes på tlf eller på verdenskulturcentret.dk

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders ressourcer i fokus, Initivativ 7 : Holdsændring gennem kampagnen Stærke mødre og døtre.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering Sammenfatning, konklusion og anbefalinger Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre Sammenfatning, konklusion og anbefalinger

Læs mere

Viljestærke. er vejen frem. God integration:

Viljestærke. er vejen frem. God integration: foto God integration: Viljestærke kvinder er vejen frem Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der

Læs mere

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS AUGUST 2008 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier,

Læs mere

Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist

Initiativ Indhold Målgruppe Ansøgningsfrist NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS - SYV KVINDEINITIATIVER SÆTTES I GANG EFTERÅR 2007 / FORÅR 2008 Ministerens forord Etniske minoritetskvinder udgør en vigtig brik i puslespillet, når det handler om

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS Konference ÆRE OG KONFLIKT - Torsdag d. 15. november 2012 ÆRE OG KONFLIKT - Konference TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 I nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund oplever børn og forældre stor afstand

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering En samlet evaluering Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre - En samlet evaluering Klavs Odgaard Christensen, projektleder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS

NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS KVINDEPROGRAMMET: NYDANSKE KVINDERS RESSOURCER I FOKUS 2011 Indledning Etniske minoritetskvinder er en vigtig faktor, når det handler om integration. Flere undersøgelser har således vist, at i familier,

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?

Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? En kampagne der skal nedbryde kønsbestemte barrierer til uddannelse, arbejde og foreningsliv blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk Hvorfor ikke? Hvis du vil vide mere - se www.hvorfor-ikke.dk

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre.

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre. SOMMERENS SIDSTE NYHEDSBREV I dette Nyhedsbrev fortæller vi om Bydelsmødre på summercamp under regnbuen, om rundvisning på Christiansborg, Den Hvide Mand på Nørrebro, nyt fra Styregruppen og siger TILLYKKE

Læs mere

Evaluering af projekt Bydelsmødre. Sjælør og i Kongens Enghave

Evaluering af projekt Bydelsmødre. Sjælør og i Kongens Enghave side 1 Evaluering af projekt Bydelsmødre Sjælør og i Kongens Enghave Slutrapport September 2010 Udarbejdet i forbindelse med Den Fælles Evaluering af Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune side 2

Læs mere

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv Växjö 10. DECEMBER 2013 Bydelsmødrenes KAN komme i kontakt med de kvinder, andre har svært ved at få kontakt til.

Læs mere

NYHEDSBREV GODE HISTORIER ER GULD VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP FORÅR 2012 BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION WWW.BYDELSMOR.DK

NYHEDSBREV GODE HISTORIER ER GULD VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP FORÅR 2012 BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION WWW.BYDELSMOR.DK GODE HISTORIER ER GULD Dette Nyhedsbrev har fokus på gode historier om Bydelsmødrenes indsats. For mange kommer et besøg af en Bydelsmor til at betyde rigtig meget! Den forskel skal vi have fortalt til

Læs mere

projekt Bydelsmødre Evaluering af Akacieparken/Bispebjerg

projekt Bydelsmødre Evaluering af Akacieparken/Bispebjerg side 1 Evaluering af Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv projekt Bydelsmødre Akacieparken/Bispebjerg Slutrapport Oktober 2010 Udarbejdet i

Læs mere

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge

Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Integrationsindsatsen for de nyankomne udlændinge Generelt - Integrationsloven Kommunerne skal tilbyde et treårigt introduktionsprogram til nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år. Alle får

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

MIKS-konferencens formål

MIKS-konferencens formål MIKS-konferencens formål 1. At tilskynde offentlige arbejdspladser til i højere grad at arbejde systematisk med mangfoldighed og integration. 2. At styrke offentlige ledere i udviklingen af strategier

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 5 Succeskriterier og formål med projektet 5 Målgruppen 6-7 2. Projektforløbet 8 Opstart, research og rekrutteringsfasen

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg

Slutevaluering af Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg !"! #$% && Slutevaluering af Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg Marie Gade Husted, evaluator og forfatter af slutrapporten Mie Vestergaard, evaluator Københavns Kommune Socialforvaltningen Drifts-

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del Svar på Spørgsmål 279 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del Svar på Spørgsmål 279 Offentligt Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 279 Offentligt MAVEBÆLTE Kontor: Integrationskontoret, By- og Boligsektionen J.nr.: 10/02887 Til ministerens brug i forbindelse med åbent samråd i Folketingets

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012 Status på Bydelsmødre i Danmark BY Status 1. Amager NY! Starter op efteråret 2012 2. Ballerup NY! Uddannelse afsluttes 13.6. 3. Bispebjerg Erfaren gruppe 4. Brøndby Strand NY! Er uddannet og i gang. 5.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Tidligere deltagere i forældreforløb Notatets baggrund og formål Dansk Flygtningehjælp har i perioden oktober 2010 til december 2012

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Integration via Foreningslivet

Integration via Foreningslivet Integration via Foreningslivet Flere flygtninge og indvandrere ind i foreningslivet i Hjørring Kommune. Integration via foreningslivet Hjørring Kommunes Integrationsråd og Folkeoplysningsudvalg inviterede

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015:

Interkulturelt Kvinderåd. Nyhedsbrev og aktivitetsplan Generalforsamlingen september 2015: 1 Interkulturelt Kvinderåd Nyhedsbrev og aktivitetsplan 2015-2016. Julen nærmer sig, men inden vi drager af sted på ferie, kommer vi lige med sidste nyt fra Interkulturelt Kvinderåd. Vi håber at du bliver

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde.

Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. Evaluering af projekt efter forandringsteorien beskrevet i bogen: VIDEN & VIRKNING en håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde. af ekstern konsulent, journalist og cand. mag. i kultur og

Læs mere

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk

Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk Tovholder for kirkeligt samarbejdsnetværk opgaver og ansvar Koordinering styrker integrationen Mange kirker vil gerne gøre mere for at hjælpe de mange flygtninge, der i disse år kommer til vores land.

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

projekt Bydelsmødre Evaluering af Nørrebro

projekt Bydelsmødre Evaluering af Nørrebro side 1 Evaluering af Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv projekt Bydelsmødre Nørrebro Slutrapport December 2010 Udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog

FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET. Erfaringshåndbog FORÆLDREINDDRAGELSE I FORENINGSLIVET Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til, hvad man som forening kan gøre,

Læs mere

Projekt Projekt Bydelsmødre

Projekt Projekt Bydelsmødre Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 79 Offentligt Projekt Projekt Bydelsmødre En samlet evaluering En samlet evaluering Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Projekt bydelmødre

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere