Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012 LEGO Koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.:

2 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning Omkostninger (15.453) (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) Resultat af primær drift Finansielle poster (430) (124) (84) (15) (248) Resultat før skat Årets resultat Koncernens balance: Aktiver Egenkapital Gældsforpligtelser Koncernens pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i materielle anlægsaktiver Investering i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4.535) (2.519) (3.477) (906) (1.682) Samlede pengestrømme (88) (233) (871) Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (fuldtidsansatte) Nøgletal (i %): Bruttomargin 71,1 70,5 72,4 70,3 66,8 Overskudsgrad 34,0 30,2 31,1 24,9 22,0 Nettomargin 24,0 22,2 23,2 18,9 14,2 Egenkapitalforrentning (ROE) 66,7 66,8 84,8 82,3 72,2 Afkast af den investerede kapital 140,2 133,4 161,2 139,5 101,8 Soliditetsgrad 60,3 54,1 49,9 42,3 31,8 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2010 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. Der henvises til definitioner i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Parenteser angiver negative tal. 2

3 Indhold Ledelsens beretning Hoved- og nøgletal Selskabsoplysninger Ledelsens beretning 8 9 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer LEGO Koncernen Koncernens resultatopgørelse og total indkomstopgørelse Koncernens balance Koncernens egenkapitalopgørelse Koncernens pengestrømsopgørelse Noter Moderselskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter 61 Koncernoversigt LEGO A/S Aastvej 1 DK-7190 Billund Danmark Tlf: CVR-nr.: Stiftet: 19. december 1975 Hovedsæde: Billund Regnskabsår: 1. januar 31. december Internet: Årsrapporten 2012 er publiceret for LEGO Koncernen af Corporate Finance, Group Finance og Corporate Communications. Design: Kontrapunkt. LEGO, LEGO logo, DUPLO, Brick og Knob konfigurationer og minifiguren er varemærker tilhørende LEGO Koncernen The LEGO Group Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved. LEGO Koncernen 3

4 Selskabsoplysninger Koncernledelse Jørgen Vig Knudstorp Administrerende Direktør Mads Nipper Direktør Marketing John Goodwin Økonomidirektør Bali Padda Direktør Operations Bestyrelse Niels Jacobsen Bestyrelsesformand siden 2008 Adm. direktør i William Demant Holding A/S. Næstformand for bestyrelsen i KIRKBI A/S. Næstformand for bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk A/S. Bestyrelsesformand i Össur hf. Eva Berneke Bestyrelsesmedlem siden 2011 Koncerndirektør i TDC A/S. Direktør, TDC Business. Næstformand i bestyrelsen for Copenhagen Business School. Medlem af bestyrelsen for Schibsted. Medlem af DI s Produktivitetspanel. Medlem af det Digitale Råd. Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesmedlem siden 2010 Adm. direktør i KIRKBI A/S og KIRKBI Invest A/S. Medlem af bestyrelsen for KIRKBI Invest A/S, KIRKBI Real Estate Investment A/S, Boston Holding A/S, Koldingvej 2 Billund A/S, LEGO Juris A/S, TopDanmark A/S, TopDanmark Forsikring A/S, TDC A/S, Falck A/S, Falck Danmark A/S, Falck Holding A/S og Merlin Entertainments Group. Bestyrelsesformand i K&C Holding A/S og KIRKBI Anlæg A/S. Næstformand i KIRKBI AG og INTERLEGO AG. Revisorer PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kjeld Kirk Kristiansen Næstformand for bestyrelsen siden 1996 Medlem siden Bestyrelsesformand for KIRKBI A/S, LEGO Fonden og Ole Kirks Fond. Administrerende direktør for LEGO Koncernen i perioden Hovedaktionær i KIRKBI A/S. Medlem af bestyrelsen for Capital of Children Company. Medlem af bestyrelsen for KGH Holding, Grindsted A/S. Medlem af bestyrelsen for K G Fonden. Thomas Kirk Kristiansen Bestyrelsesmedlem siden 2007 Aktionær og repræsentant for fjerde generation i ejerfamilien. Medlem af bestyrelsen for KIRKBI A/S. Kåre Schultz Bestyrelsesmedlem siden 2007 Koncerndirektør og COO for Novo Nordisk A/S. Bestyrelsesformand for Royal Unibrew A/S. Torben Ballegaard Sørensen Bestyrelsesmedlem siden 2005 Bestyrelsesformand for CAT Forskerpark A/S, Tajco A/S og AS3-Companies A/S. Næstformand i Systematic Software Engineering A/S. Medlem af bestyrelsen for Pandora Holding A/S, Egmont Fonden, Egmont International A/S og AB Electrolux. 4

5 Ledelsens beretning LEGO Koncernen fortsatte i 2012 de seneste års stærke vækst. Markedsandelen for LEGO produkter blev forøget over hele ver den, og Koncernens omsætning steg med DKK 4,7 mia. til DKK 23,4 mia. LEGO Koncernens resultat før skat udgjorde DKK 7,5 mia. i 2012 mod DKK 5,5 mia. året før. Resultatet betragtes som særdeles tilfredsstillende. Omsætning LEGO Koncernens nettoomsætning steg med 25,0% i 2012 til DKK mio. mod DKK mio. året før. Salget af LEGO produ k ter i Nordamerika, Asien og Central- og Østeuropa opnåede med tocifrede vækstrater imponerende resultater i Vækstraterne på nogle af de sydeuropæiske markeder var mere moderate, men udviste dog stadig en solid, encifret stigning i væksten på trods af en meget udfordrende markedsudvikling. LEGO Star Wars og LEGO City var fortsat de bedst sælgende produktlinjer, tæt fulgt af LEGO Ninjago, som blev lanceret i Den ny produktlinje LEGO Friends, som blev lanceret i begyndelsen af 2012, har opnået væsentligt bedre resultater end forventet. Licens- og royaltyomkostninger Licens- og royaltyomkostninger steg i 2012 til DKK mio. fra DKK mio. i Posten omfatter royalty til KIRKBI Koncernen for brug af LEGO varemærket samt licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere om anvendelse af intellektuelle rettigheder. Licensindtægter fra andre virksomheders brug af LEGO Koncernens varemærker steg i 2012 med DKK 26 mio. til DKK 250 mio. Driftsresultat LEGO Koncernens resultat før skat udgjorde DKK mio. i 2012 mod DKK mio. i Overskudsgraden blev 34,0% i 2012 sammenlignet med 30,2% i Finansielle poster De samlede finansielle poster udgjorde i 2012 en omkostning på DKK 430 mio. mod en omkostning på DKK 124 mio. i Stigningen skyldes primært valutakursafdækning. Selskabsskat Selskabsskat udgjorde DKK mio. mod DKK mio. året før. Årets effektive skatteprocent var 25,4% mod 24,9% i Årets resultat Årets resultat for LEGO Koncernen blev DKK mio. i 2012 sammenlignet med DKK mio. i 2011, hvilket var en større stigning end forventet ved årets begyndelse. Det særdeles positive resultat kan først og fremmest tilskrives den fortsatte succes med hensyn til nyskabelser i produktsortimentet. Nye produkter udgør hvert år ca. 60% af den samlede omsætning, og en stærkt innovativ og forbrugerorienteret udviklingsproces er således af afgørende betydning for fortsat succes. Desuden sikrer virksomhedens driftsmodel og strategien med at producere tæt på markederne, at der konstant er fokus på optimering og forbedringer, ligesom man på grundlag af et optimalt samarbejde i hele processen sørger for at imødekomme efterspørgslen blandt kunderne. Egenkapital og pengestrømme LEGO Koncernens aktiver steg i 2012 med DKK mio. og udgør DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Afkastet af den investerede kapital var 140,2% i 2012 sammenholdt med 133,4% i Stigningen kan tilskrives den øgede overskudsgrad. Efter indregning af årets resultat og udlodning af udbytte blev LEGO Koncernens egenkapital i 2012 forøget med DKK mio. til DKK mio. LEGO Koncernens soliditet udgjorde ved udgangen af ,3%. LEGO Koncernen Årsrapport

6 Ledelsens beretning fortsat Forrentningen af LEGO Koncernens egenkapital blev i ,7% mod 66,8% i Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i Kapacitetsinvesteringer På baggrund af den stærke vækst fortsatte LEGO Koncernen de senere års omfattende investeringer i produktionskapacitet. Investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde i 2012 DKK 1,7 mia. LEGO Koncernen indviede i september 2012 en stor udvidelse af fabrikken i Kladno, Tjekkiet, og meddelte samtidig, at fabrikken vil blive yderligere udvidet i løbet af 2013 og På LEGO fabrikken i Monterrey, Mexico, blev et nyt højlager taget i brug i 4. kvartal I 2011 blev det besluttet at opføre en ny fabrik i Nyíregyháza, Ungarn, som skal erstatte den nuværende, lejede fabrik i samme by. Opførelsen af den nye fabrik blev påbegyndt i oktober 2012, og den nye fabrik forventes indviet i Endelig er der i Billund, Danmark, planlagt investeringer i støbe- og Engineering-kompetencer. Vidensressourcer Som følge af virksomhedens betydelige omsætningsvækst har LEGO Koncernen ansat et stort antal nye medarbejdere i Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte var i 2012 mod i Den kraftige vækst i medarbejderantallet stiller store krav til virksomhedens evne til at rekruttere, modtage og introducere nye medarbejdere. Styrkelsen af en global indsats inden for introduktion og fastholdelse af nye medarbejdere blev derfor fortsat i 2012 med henblik på at imødekomme denne vigtige udfordring. Den betydelige vækst, som forventes at fortsætte i de kommende år, er kun mulig i kraft af LEGO medarbejdernes kompetencer og store engagement. Det er derfor af afgørende betydning for virksomheden at sikre den fortsatte udvikling af medarbejdernes kompetencer. Såvel talentudvikling som generel kompetenceudvikling er således meget væsentlige elementer i Koncernens strategi på medarbejderområdet. Alle medarbejdere i LEGO Koncernen deltager i et Performance Management Program (PMP). Med programmet sikres det, at de mål, der sættes for medarbejdernes præstationer, har en direkte sammenhæng med virksomhedens overordnede mål. Leder og medarbejder følger gennem året løbende op på, om målene nås. For funktionærerne er der til programmet knyttet en differentieret bonusordning, mens produktionsmedarbejderne belønnes på grundlag af en team-baseret ordning. En samlet evaluering af medarbejderens og virksomhedens resultater i forhold til de definerede mål, som foretages ved årets udgang, afgør størrelsen af den enkelte medarbejders bonus. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Hvert år udgør nye lanceringer omkring 60% af LEGO Koncernens salg til forbrugerne. Det betyder, at virksomheden har en betydelig udviklingsaktivitet, som omfatter alt fra trendspotting og antropologiske studier til konkret udvikling af enkelte produkter og kampagner. Ca. 160 designere fra omkring 20 forskellige lande udgør den kreative kerne i produktudviklingen, som hovedsagelig foregår i virksomhedens hovedsæde i Billund, Danmark. LEGO Koncernen arbejder desuden sammen med en række uddannelsesinstitutioner om forskellige forskningsprojekter inden for blandt andet børns leg og nye teknologier. Bæredygtighed LEGO Koncernen underskrev i 2003 FN s Global Compact som den første virksomhed i legetøjsbranchen. Dette skete som en bekræftelse af den mangeårige opbakning til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøet. FN s Global Compact er senere blevet udvidet til også at omfatte antikorruption. 6

7 Ledelsens beretning fortsat LEGO Koncernen tilslutter sig fortsat Global Compact. LEGO Koncernen har udgivet sin Progress Report 2012, der beskriver LEGO Koncernens arbejde inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøet og antikorruption. Progress Report 2012 udgør således den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. Progress Report 2012 beskriver endvidere LEGO Koncernens arbejde med at nå de ikkefinansielle mål. Markedsudvikling LEGO Koncernens hovedaktivitet er udvikling, produktion, markedsføring og salg af legematerialer. Markedet for traditionelt legetøj, som virksomheden opererer i, har globalt oplevet en nedgang i værdien i I Nordamerika har der været en mindre nedgang i 2012, mens der i Europa kun har været vækst i de central- og østeuropæiske lande. De sydeuropæiske markeder faldt markant, hvorimod legetøjsmarkedet i de nordlige dele af Europa var stagnerende eller viste et mindre fald. I modsætning hertil opnåede legetøjsmarkedet i Asien høje vækstrater i 2012, med undtagelse af det store japanske legetøjsmarked, som oplevede et fald i året. LEGO salget Det har været en udfordring at tiltrække flere piger til LEGO legeoplevelserne. I et forsøg på at imødekomme denne udfordring blev den nye produktlinje LEGO Friends lanceret i begyndelsen af Denne produktlinje har i sit første år på markedet haft stor succes, og på trods af en betydelig stigning i produktionskapaciteten for netop denne produktlinje i løbet af året har det ikke været muligt fuldt ud at imødekomme den meget høje efterspørgsel. LEGO Ninjago, som blev lanceret i 2011, fortsatte sin popularitet i 2012 som den tredjestørste produktlinje i sortimentet, mens LEGO City og LEGO Star Wars toppede listen over bedst sælgende linjer igen i LEGO Koncernen Årsrapport 2012 Tocifret salgsvækst blev opnået på de fleste markeder i De senere års stærke vækst på virksomhedens største marked, Nordamerika, fortsatte, og i Asien, som stadig er et relativt lille marked for LEGO Koncernen, var salgsvæksten meget høj. Dette er særligt opmuntrende, idet de asiatiske markeder vil være fokusområder for virksomheden i de kommende år. I Europa opnåede LEGO Koncernen salgsvækst på alle markeder på trods af de udfordrende markedsbetingelser. Gennem egne internetkanaler og varemærkebutikker har det direkte salg til forbrugerne, som udgør ca. 10% af LEGO Koncernens samlede omsætning, ligeledes opnået en betragtelig vækst i Endelig fortsatte LEGO Koncernens salg af produkter til undervisningssektoren sidste års stærke vækst, dog fra et forholdsvis lavt udgangspunkt. Takket være årets vækst udgjorde LEGO Koncernens globale markedsandel af legetøjsindustrien ved udgangen af 2012 ca. 8,6%, en stigning fra 7,1% i Forventninger til 2013 Udviklingen i den globale økonomi forventes fortsat at have indvirkning på markedet for traditionelt legetøj. Økonomiske prognoser forudsiger et fortsat vanskeligt økonomisk miljø i såvel Vest- som Sydeuropa samt i Nordamerika, mens Asien og dele af Østeuropa forventes at fortsætte den solide vækst. På grundlag af den gode fremdrift, som LEGO Koncernen oplever ved udgangen af 2012, forventes en fortsat salgsvækst i Dog forventes de økonomiske udfordringer på mange europæiske og nordamerikanske markeder at resultere i lavere vækstrater end dem, virksomheden har opnået i de senere år. LEGO Koncernen forventer et tilfredsstillende resultat for

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt Årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for LEGO A/S. Koncernregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og Årsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for Årsregnskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes efter Årsregnskabsloven. Koncernregnskabet og Årsregnskabet giver efter vores opfat telse et retvisende billede af LEGO Koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af LEGO Koncernens og selskabets aktivite ter og LEGO Koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i LEGO Koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af LEGO Koncernens og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som LEGO Koncernen og selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Billund, 8. februar 2013 Direktionen Jørgen Vig Knudstorp Administrerende Direktør John Goodwin Økonomidirektør Bestyrelse Niels Jacobsen Formand Kjeld Kirk Kristiansen Næstformand Thomas Kirk Kristiansen Kåre Schultz Søren Thorup Sørensen Eva Berneke Torben Ballegaard Sørensen 8

9 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i LEGO A/S Påtegning på Koncernregnskabet og Årsregnskabet Vi har revideret Koncernregnskabet og Årsregnskabet for LEGO A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel Koncernen som Selskabet, samt totalindkomstopgørelse og penge strømsopgørelse for Koncernen. Koncernregnskabet udar bejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i Årsregnskabslo ven, og Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for Koncernregnskabet og Årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Koncernregn skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i Årsregnskabsloven samt for at udarbejde et Årsregnskab, der giver et retvisende bil lede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et Koncernregnskab og et Årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Koncernregn skabet og Årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revi sorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sik kerhed for, om Koncernregnskabet og Årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i Koncernregnskabet og Årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele vant for virksomhedens udarbejdelse af et Koncernregnskab og et Årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præ sentation af Koncernregnskabet og Årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at Koncernregnskabet giver et retvi sende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med International Finan cial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i Årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i Koncern regnskabet og Årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger LEGO Koncernen Årsrapport

10 Den uafhængige revisors erklæringer fortsat Til kapitalejerne i LEGO A/S Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelses beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af Koncernregnskabet og Årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Koncernregnskabet og Årsregnskabet. Billund, 8. februar 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret Revisor Henrik Trangeled Kristensen Statsautoriseret Revisor 10

11 LEGO Koncernen

12 Koncernens resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december (DKK Mio.) Note Omsætning Produktionsomkostninger 4, 6, 7 (6.758) (5.519) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger 4, 6, 7 (6.150) (5.455) Administrationsomkostninger 4, 5, 6, 7 (1.326) (1.104) Andre driftsomkostninger 4, 6, 7, 8 (1.219) (987) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 10 (449) (158) Resultat før skat Skat af årets resultat 11 (1.909) (1.382) Årets resultat Fordeles således: Moderselskabets kapitalejere Ikke-kontrollerende interesser Koncernens totalindkomstopgørelse: Årets resultat Sikring af pengestrømme 42 (228) Reklassifikation af sikring af pengestrømme fra egenkapial til indregning i resultatopgørelsen som en del af finansielle poster Skat af sikring af pengestrømme (97) 46 Valutakursreguleringer 23 (2) Totalindkomst for året i alt Fordeles således: Moderselskabets kapitalejere Ikke-kontrollerende interesser LEGO Koncernen

13 Koncernens balance 31. december (DKK Mio.) Note AKTIVER Langfristede aktiver: Udviklingsprojekter Software Licenser, patenter og andre rettigheder Immaterielle anlægsaktiver Grunde, bygninger og installationer Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Aktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende selskabsskat Tilgodehavender hos nærtstående parter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT LEGO Koncernen Årsrapport

14 Koncernens balance fortsat 31. december (DKK Mio.) Note PASSIVER EGENKAPITAL Selskabskapital Reserve for regnskabsmæssig sikring 39 (252) Reserve for valutakursreguleringer (117) (140) Overført resultat LEGO A/S andel af egenkapitalen Ikke-kontrollerende interesser Egenkapital i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser: Lån Udskudte skatteforpligtelser Pensionsforpligtelser Hensatte forpligtelser Anden langfristet gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser: Lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Aktuelle skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT LEGO Koncernen

15 Koncernens egenkapitalopgørelse (DKK Mio.) Selskabskapital Reserve for regnskabsmæssig sikring Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat LEGO A/S andel af egenkapital Ikkekontrollerende interesser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (252) (140) Årets resultat Køb af ikke-kontrollerende interesser i datterselskaber (16) (16) (16) Anden totalindkomst Udbytte vedrørende tidligere år (3.000) (3.000) (22) (3.022) Egenkapital 31. december (117) (DKK Mio.) Selskabskapital Reserve for regnskabsmæssig sikring Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat LEGO A/S andel af egenkapital Ikkekontrollerende interesser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (114) (138) Årets resultat Anden totalindkomst (138) (2) (140) (140) Udbytte vedrørende tidligere år (2.500) (2.500) (18) (2.518) Egenkapital 31. december (252) (140) LEGO Koncernen Årsrapport

16 Koncernens pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december (DKK Mio.) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet: Resultat af primær drift Finansielle omkostninger (449) (158) Finansielle indtægter Selskabsskat, betalt (1.836) (1.672) Andre tilbageførsler uden indvirkning på pengestrømmene Ændringer i varelager Ændringer i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender (164) (214) (896) (971) Ændringer i leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Køb af materielle anlægsaktiver 13 (1.729) (1.451) Køb af immaterielle anlægsaktiver 12 (61) (129) Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.773) (1.542) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Udbytte til kapitalejere (3.000) (2.500) Udbytte til ikke-kontrollerende interesser (22) (18) Køb af ikke-kontrollerende interesser (16) Indfrielse af lån til nærtstående parter 29 (32.564) (8.004) Optagelse af lån fra nærtstående parter Indfrielse af lån og ansvarlig lånekapital (7) (7) Pengestrømme anvendt til finansieringsaktivitet (4.535) (2.519) Pengestrømme i alt (88) (233) Likvider 1. januar Valutakurstab på likvider (1) (12) Likvider 31. december LEGO Koncernen

17 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for LEGO Koncernen er udarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav. Koncernregnskabet er aflagt i henhold til den historiske kostprismetode tilrettet for omvurdering til dagsværdi af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (herunder finansielle instrumenter). Implementering af nye og ajourførte regnskabsstandarder og fortolkninger Alle nye eller ajourførte og ændrede standarder og fortolkninger udstedt af IASB og godkendt af EU trådt i kraft pr. 1. januar 2012 er implementeret af LEGO Koncernen. Anvendelsen af de nye IFRS Standarder har ikke haft væsentlig indflydelse på Koncernregnskabet i 2012, og anvendelsen af disse nye IFRS er forventes heller ikke at få nogen væsentlig effekt på fremtidige perioder. Følgende standarder, som er vedtaget af EU, men endnu ikke trådt i kraft, er relevante for LEGO Koncernen: IFRS 10 om Koncernregnskaber. Standarden indeholder en præcisering af kontrolbegrebet. Kontrol over en anden virksomhed foreligger når den regnskabsaflæggende virksomhed har bestemmende indflydelse, har risiko forbundet med eller ret til variabelt afkast fra virksomheden og har muligheden for at bruge den bestemmende indflydelse til at påvirke afkastet fra investeringen i den anden virksomhed. Ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013, ifølge EU godkendelsen dog først 1. januar IFRS 13 om måling til dagsværdi. Generel standard om redegørelse for dagsværdi. Hovedreglen er, at et aktiv måles til salgsværdi, hvorimod en forpligtelse måles til den værdi, tredjemand ville kræve som betaling for at overtage forpligtelsen. Ikrafttrædelsesdato 1. januar Ændring af IAS 19 om personaleydelser. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i totalindkomstopgørelsen. Beregningen af rentedelen baseres på nettoforpligtelsen. Ikrafttrædelsesdato 1. januar Det er ledelsens vurdering, at ovennævnte ændringer i regnskabsstandarder og fortolkninger ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på Koncernregnskabet ved implementering af standarderne. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter LEGO A/S (moderselskabet) samt de virksomheder, hvori LEGO A/S direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerne eller på anden måde udøver bestemmende indflydelse (dattervirksomheder). LEGO A/S og disse virksomheder benævnes tilsammen Koncernen. Dattervirksomhederne er fuldt konsolideret fra det tidspunkt, hvor kontrollen overgår til Koncernen. De udelades af konsolideringen fra det tidspunkt, hvor kontrollen ophører. Associerede virksomheder er alle virksomheder, hvori Koncernen udøver betydelig indflydelse men ikke kontrol, og repræsenteres generelt af en aktiebeholdning på mellem 20% og 50% af stemmerettighederne. Kapitalandele i associerede virksomheder behandles regnskabsmæssigt i henhold til den indre værdis metode og indregnes første gang til kostpris. Koncerninterne transaktioner, mellemværender og ikke-realiserede avancer på koncerninterne transaktioner elimineres. Ikke-realiserede tab elimineres ligeledes, medmindre der ved transaktionen er tegn på det overdragne aktivs værdiforringelse. Dattervirksomhedernes regnskabspraksis er ændret, hvor det har været nødvendigt for at sikre overensstemmelse med den af Koncernen anvendte regnskabspraksis. Minoritetsinteresser omfatter udenforstående aktionærers andel af egenkapitalen og årets resultat for dattervirksomheder, der ikke er 100%-ejede. Den del af dattervirksomhedernes resultat, der kan henføres til minoritetsinteresser, udgør en del af årets resultat. Minoritetsinteressernes andel af egenkapitalen medtages som en særskilt post under egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Funktionel valuta og præsentationsvaluta Poster i Årsregnskaberne for hver af Koncernens virksomheder måles i den valuta, der anvendes i det primære økonomiske miljø, hvori virksomheden opererer. Koncernregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), som er den funktionelle valuta og præsentationsvaluta for moderselskabet. Transaktioner og mellemværender Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes til den funktionelle valuta til de kurser, der er gældende på transaktionsdagen. Kursgevinster og -tab, der opstår ved afregning af sådanne transaktioner og ved omregning til balancedagens kurs af monetære aktiver og forpligtelser i udenlandsk valuta, indregnes i resultatopgørelsen, undtagen når de udskydes under egenkapitalen som sikring, der opfylder kriterierne for sikring af pengestrømme eller sikring af nettoinvesteringer. Koncernvirksomheder Resultatet og den finansielle stilling i dattervirksomheder, hvis funktionelle valuta afviger fra præsentationsvalutaen, omregnes til præsentationsvalutaen således: Aktiver og forpligtelser for hver dattervirksomhed omregnes til DKK til balancedagens kurs. Indtægter og omkostninger for hver dattervirksomhed omregnes til gennemsnitskursen. Forskelle, der opstår som følge af omregning af de udenlandske dattervirksomheders egenkapital primo til balancedagens kurs, og forskelle, der opstår ved omregning af resultatopgørelsen for udenlandske dattervirksomheder fra gennemsnitskursen til balancedagens kurs, indregnes i totalindkomstopgørelsen og klassificeres som en separat reserve for valutakursreguleringer under egenkapitalen. LEGO Koncernen Årsrapport

18 Note 1. Anvendt regnskabspraksis fortsat Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris som svarer til dagsværdi, og måles efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre tilgodehavender og anden kortfristet gæld. Dagsværdisikring Ændringer i dagsværdien for afledte finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan tilskrives den afdækkede risiko. Pengestrømssikring Den effektive del af ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i totalindkomstopgørelsen og som en særskilt reserve under egenkapitalen. Indtægter og omkostninger vedrørende disse sikrede transaktioner overføres fra egenkapitalen, når den sikrede transaktion påvirker resultatopgørelsen, eller sikringsinstrumentet ikke længere opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring. Beløbet indregnes i finansielle poster. Ændringer i dagsværdi der kan henføres til tidsværdi af optioner indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Andre afledte finansielle instrumenter Ændringer i dagsværdi af andre afledte finansielle instrumenter indregnes under finansielle poster. Resultatopgørelsen Indregning af omsætning og indtægter Omsætningen svarer til dagsværdien af varesalg ekskl. moms og med fradrag af hensættelse til returvarer og rabatter i forbindelse med salget. Hensættelse til og periodisering af nedslag til kunder foretages i den periode, hvori den tilknyttede omsætning registreres. De historiske data er umiddelbart tilgængelige og pålidelige og anvendes til vurdering af størrelsen af omsætningsreduktionen. Indtægter fra varesalg indregnes, når følgende særlige betingelser alle er opfyldt, og når kontrollen over varerne er overgået til køber, således at der ikke længere eksisterer et fortsat engagement: Betydelige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til varen er overgået til køber. Indtægten kan opgøres pålideligt. Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, der er forbundet med transaktionen, vil tilgå LEGO Koncernen. Omkostninger, der er påløbet eller vil påløbe i forbindelse med transaktionen, kan måles pålideligt. Disse betingelser opfyldes normalt på det tidspunkt, hvor produktet leveres til kunden. Licensindtægter periodiseres i henhold til de relevante aftaler. Indtægter måles til dagsværdien af de modtagne eller tilgodehavende vederlag. Produtionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger mv. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, reklame og markedsføringsomkostninger samt afskrivninger mv. Andre driftsomkostninger I andre driftsomkostninger indgår royalty samt forsknings- og udviklingsomkostninger. Skat Skat udgiftsført i perioden indeholder aktuel selskabsskat og udskudt skat. Skat indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det relaterer sig til poster i totalindkomstopgørelsen. I dette tilfælde indregnes skatten også i totalindkomstopgørelsen. Udskudt skat af midlertidige forskelle, der opstår mellem den skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser og disses regnskabsmæssige værdi, hensættes fuldt ud i Koncernregnskabet i henhold til gældsmetoden. Hensættelse til udskudt skat afspejler effekten af alle midlertidige forskelle. I det omfang den beregnede udskudte skat er positiv, indregnes denne i balancen som et udskudt skatteaktiv til den forventede realisationsværdi. Udskudte skatteaktiver indregnes kun i det omfang det anses for sandsynligt, at disse poster kan modregnes i fremtidige skattepligtige indtægter. Eventuelle ændringer i udskudt skat forårsaget af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Balancen Software og udviklingsprojekter Forskningsomkostninger udgiftsføres i resultatopgørelsen i takt med, at de påløber. Software og udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og som forventes at generere fremtidig økonomisk fortjeneste, indregnes som langfristede, immaterielle anlægsaktiver til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over den forventede levetid, 18 LEGO Koncernen

19 Note 1. Anvendt regnskabspraksis fortsat som normalt er 3-6 år. Andre udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages en årlig nedskrivningstest af immaterielle anlægsaktiver under udarbejdelse. Låneomkostninger forbundet med finansieringen af udviklingsprojekter med en lang produktionstid, og hvor ikrafttrædelsesdatoen er 1. januar 2009 eller senere, indregnes i kostprisen. Licenser, patenter og andre rettigheder Erhvervede licenser, patenter og andre rettigheder aktiveres på basis af påløbne omkostninger. Disse omkostninger afskrives over deres skønnede levetid eller aftalens løbetid, hvis denne er kortere. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger omfatter hovedsageligt fabrikker, lagre og kontorer. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af efterfølgende afskrivninger og nedskrivninger, undtagen grunde, der måles til kostpris med fradrag af nedskrivninger. Afskrivningerne beregnes lineært for derved at fordele kostprisen for hvert aktiv på restværdien over den forventede levetid således: Bygninger Installationer Produktionsanlæg og maskiner Støbeforme Inventar 40 år år 5-15 år 2 år 3-10 år Aktivernes restværdi og levetid gennemgås og tilpasses, hvis det er nødvendigt, på balancedagen. Gevinster og tab ved afhændelse fastsættes gennem en sammenligning af indtægterne med den regnskabsmæssige værdi og indregnes i resultatopgørelsen. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenproducerede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til lønninger og materialer. Låneomkostninger forbundet med finansieringen af egenproducerede aktiver med en lang produktionstid, og hvor ikrafttrædelsesdatoen er 1. januar 2009 eller senere, indregnes i kostprisen. Leasing Leasing af aktiver, hvor Koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, aktiveres som finansiel leasing under materielle anlægsaktiver og afskrives over aktivets forventede levetid i overensstemmelse med de perioder, der er anført under afsnittet om materielle anlægsaktiver. De tilsvarende finansielle leasingforpligtelser indregnes under forpligtelser. Operationelle leasingomkostninger indregnes i resultatopgørelsen lineært over leasingkontraktens løbetid. Nedskrivning af aktiver Aktiver, der afskrives, gennemgås for værdiforringelse, når begivenheder eller ændringer i forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi eventuelt ikke kan genindvindes. Anlægsaktiver under udvikling gennemgås for værdiforringelse i forbindelse med hver regnskabsaflæggelse. Nedskrivninger indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindings værdien. Genindvindingsværdien er den højeste værdi af aktivets dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapitalværdien. Med henblik på en vurdering af værdiforringelse samles aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, hvor der er separat identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostprisen fastsættes efter FIFO-metoden. Kostpris for råvarer, hjælpematerialer og varekøb omfatter fakturapris med tillæg af leveringsomkostninger. Kostpris for færdigvarer og igangværende arbejder omfatter anskaffelsespris for materialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, vedligeholdelse og afskrivninger af produktionsanlæg og maskiner, fabriksbygninger og andre driftsmidler samt omkostninger til fabriksadministration og -ledelse. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser indregnes første gang til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris med fradrag af hensættelse til tab på debitorer. Hensættelse til tab på debitorer foretages på grundlag af en vurdering af de risici, der er forbundet med hvert enkelt tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender. Egenkapital Reserve for regnskabsmæssig sikring Reserve for regnskabsmæssig sikring består af den effektive del af gevinster og tab på sikringsinstrumenter klassificeret som sikring af pengestrømme. Reserve for valutakursreguleringer Reserve for valutakursreguleringer omfatter valutakursforskelle, der opstår ved omregning af udenlandske dattervirksomheders regnskaber fra den pågældende funktionelle valuta til LEGO Koncernens præsentationsvaluta. Ved afhændelse af kapitalandele indregnes reserven for valutakursreguleringer for det pågældende datterselskab i resultatopgørelsen. Udlodning af udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse i den periode, hvori det vedtages på den ordinære generalforsamling. LEGO Koncernen Årsrapport

20 Note 1. Anvendt regnskabspraksis fortsat Gældsforpligtelser Lån Lån indregnes første gang til dagsværdi med fradrag af påløbne transaktionsomkostninger og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Eventuelle forskelle mellem provenuet og indfrielsesværdien indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid i henhold til den effektive rentes metode. Lån klassificeres som kortfristede gældsforpligtelser, medmindre Koncernen har en ubetinget ret til at udskyde betaling af forpligtelsen i mindst 1 år efter balancedagen. Personaleomkostninger Lønninger, social sikring, årlig orlov med løn og sygeorlov, bonus og ikke-monetære personalegoder optjenes i det år, hvori den tilknyttede arbejdsydelse leveres af medarbejderne i Koncernen. I tilfælde hvor Koncernen tildeler langfristede personalegoder, akkumuleres omkostningerne således, at de matcher den arbejdsydelse, der afgives af de pågældende medarbejdere. Pensionsforpligtelser Omkostninger forbundet med bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori medarbejdernes arbejdsydelse leveres. Nettoforpligtelser med hensyn til ydelsesbaserede pensionsordninger beregnes separat for hver enkel ordning gennem en vurdering af beløbet for fremtidige ydelser, som medarbejderen har optjent til gengæld for sin arbejdsydelse i indeværende og tidligere perioder. Disse ydelser diskonteres, således at nutidsværdien fastsættes, og dagsværdien af ordningens aktiver fratrækkes. Diskonteringssatserne baseres på markedsafkastet på selskabsobligationer af høj kvalitet i det pågældende land, som ikke afviger væsentligt fra betingelserne for Koncernens pensionsforpligtelser. Beregningerne foretages af en kvalificeret aktuar i henhold til Projected Unit Credit-metoden. I tilfælde hvor ordningens ydelser forøges, udgiftsføres den del af den forøgede ydelse, der vedrører medarbejderes tidligere arbejdsydelse, i resultatopgørelsen. I det omfang ydelsen udnyttes, indregnes omkostningen i resultatopgørelsen. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori de opstår. der kan vurderes pålideligt. I denne forbindelse baserer LEGO Koncernen vurderingen på en vurdering af det sandsynlige resultat af hver enkelt sag. I tilfælde hvor en pålidelig vurdering ikke kan foretages, indregnes disse som eventualforpligtelser. Yderligere hensættelser til omstruktureringsomkostninger indregnes kun, når der inden balancedagen træffes beslutning og afgives meddelelse herom. Der hensættes ikke til fremtidige driftsunderskud. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdien af den vurderede forpligtelse på balancedagen. Andre forpligtelser Andre forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre andet anføres. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser Koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide beholdninger og kassekreditter samt Koncernens likvide beholdninger og kassekreditter ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres indirekte som resultat af primær drift reguleret for ikke-kontante poster, afholdte finansielle udgifter og skat samt ændringer i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af aktiviteter, immaterielle og materielle anlægsaktiver, produktionsanlæg og driftsmidler samt finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter ligeledes modtagne renter og udbytter. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra lån, tilbagebetaling af rentebærende gæld samt udbyttebetaling til aktionærerne. Likvider omfatter likvide beholdninger og kassekreditter mv., som uden videre kan omsættes til likvide beholdninger, med fradrag af kortfristet bankgæld. Ordningernes nettoaktiver indregnes i det omfang, Koncernen kan udlede fremtidige økonomiske fordele i form af tilbagebetalinger fra pensionsordningen eller reduktioner i fremtidige bidrag til ordningen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når Koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele, 20 LEGO Koncernen

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere