KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk"

Transkript

1 KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge København S Telefon Telefax

2 Forord Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse har i samarbejde med andre sagkyndige udarbejdet denne vejledning om forebyggelse, diagnose og behandling af klamydia. Vejledningen indgår som et vigtigt element i Sundhedsstyrelsens samlede indsats mod udbredelsen af klamydia blandt unge. Vejledningen er i forhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme fra 1999 revideret på en række områder, fx indikation for prøvetagning. Herudover er forebyggelses- og sundhedsfremmende perspektiver understreget. Den alment praktiserende læge har ved sin nære kontakt med befolkningen en enestående mulighed for individuel vejledning, rådgivning og undervisning i primær forebyggelse. Oplysning, tidlig diagnose og behandling samt omhyggelig opsporing og undersøgelse af partnere er vigtige midler i forebyggelsen af alle seksuelt overførbare sygdomme. Klamydiainfektioner Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Redaktion: Jan Fouchard, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Design: 1508 A/S Layout: Kommunikationsenheden, Sundhedsstyrelsen Tryk: Schultz Information Den høje og stigende forekomst af klamydia og infektionens alvorlige følgetilstande som ekstrauterin graviditet og infertilitet medfører store personlige og samfundsmæssige omkostninger. En målrettet, intensiv indsats er nødvendig. Jens Kr. Gøtrik Medicinaldirektør Sundhedsstyrelsen, august 2005 Oplag: ex. Elektronisk ISBN: ISBN trykt udgave: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, august

3 Klamydiainfektioner Epidemiologi Klamydiainfektioner 1 ses ofte hos unge < 26 år, men sjældent hos kvinder > 35 år og hos mænd > 40 år. Prævalensen er 5-8% blandt unge, der ikke har symptomer, mens den er højere hos unge med symptomer. De fleste infektioner diagnosticeres hos kvinder, idet mænd sjældent lader sig teste. Klamydia kan med den nuværende genteknologi (fx PCR) i nogle tilfælde konstateres allerede lige efter ekspositionen, mens det hos nogle vil vare op til 21 dage, før en test bliver positiv. En klamydiainfektion kan optræde asymptomatisk i mange måneder, måske endda flere år. Uden behandling vil infektionen på et tidspunkt remittere spontant. Men hos kvinder kan den inden da have forårsaget underlivsinfektion med efterfølgende øget risiko for infertilitet og ektopisk graviditet. Risikoen mindskes, hvis infektionen behandles. Mænd kan udvikle epididymitis, hvilket dog sjældent får konsekvenser for fertiliteten. Smitteveje Klamydia smitter ved seksuel kontakt. Sædvanligvis findes infektionsfokus i urethra og hos kvinder desuden i cervix uteri. Undertiden kan infektionen forekomme i rektum eller tonsiller. Nyfødte børn af mødre med klamydia kan smittes under fødslen. Dette giver risiko for, at barnet udvikler konjunktivit og pneumoni. Symptomer Omkring halvdelen af infektionerne hos både mænd og kvinder er asymptomatiske. Hvis kvinder har symptomer, vil det oftest være øget eller ændret udflåd, dysuri, kontaktblødning, blødning mellem menstruationerne og underlivssmerter. Hos mænd vil symptomerne oftest være dysuri og uretralt udflåd. I sjældnere tilfælde opleves smerter i testiklerne. Indikation for prøvetagning Kvinder og mænd altid test ved kendt klamydiaeksposition ved symptomer, som giver mistanke om klamydiainfektion - især hos kvinder < 26 år og hos mænd < 30 år ved anden påvist seksuel overførbar infektion, uanset alder overvejes hos personer med særlig risiko, fx ved usikker sex eller hyppige partnerskift. Specielt for kvinder altid test hos kvinder < 26 år, som skal have foretaget transcervikalt indgreb (HSG, ab. pro., spiraloplægning). Hos kvinder 26 år kan test overvejes, men den positive prædiktive værdi falder med alderen. Dvs. jo ældre kvinden er, jo større risiko er der for et falsk positivt testresultat. Hyppigheden af klamydia er så lav hos personer > 30 år, at disse ikke bør testes, medmindre en af ovenstående indikationer er tilstede. Nyfødte altid ved konjunktivit hos spædbørn < 4 uger overvejes ved pneumoni hos spædbørn < 3 måneder. Prøvetagning Nye analysemetoder på de klinisk mikrobiologiske afdelinger har betydet, at det nu er muligt at anvende prøvetagningsteknikker, hvor der ikke nødvendigvis skal udtages inficeret væv (cylinderepitel). Vedrørende prøvetagningsteknik, forsendelsesmateriale og diagnostisk metode henvises til vejledninger fra de lokale klinisk mikrobiologiske afdelinger, idet disse anvender forskellige metoder. Kvinder Ved symptomer: Podning fra cervix kombineret med uretralpodning. Først stråle 2 urinprøve kan eventuelt erstatte uretralpodningen, men har lavere sensitivitet end denne - jf. skema side 9. Rektum og svælg podes kun efter aftale med den lokale klinisk mikrobiologiske afdeling pga. metodeforskelle. 1. Denne vejledning handler kun om infektioner forårsaget af Chlamydia trachomatis af serotyperne D-K. Disse infektioner benævnes her blot klamydiainfektioner. 2. Først stråle urinprøve er den første del af strålen ved vandladning (ikke nødvendigvis morgenurin). 4 5

4 6 Asymptomatiske: Podning fra cervix, først stråle urinprøve eller selvadministrerbar vaginalpodning (ikke muligt på alle klinisk mikrobiologiske afdelinger). Sensitiviteten er bedre for cervixpodning end ved først stråle urinprøve - se også skema på side 9. Mænd Først stråle urinprøve - hvis den lokale kliniske mikrobiologiske afdeling accepterer dette - og ellers podning fra urethra. Rektum og svælg podes kun efter aftale med den lokale klinisk mikrobiologiske afdeling pga. metodeforskelle. Nyfødte Konjunktivit: Nyfødte podes fra nedre palpebrae (ikke pus) ved at skrabe med podepinden henover slimhinden. Pneumoni: Det optimale prøvemateriale er sug fra naso-pharynx, som foretages på børneafdeling. Behandling Voksne Første valg er 1 g azithromycin (éngangsdosis). Hvis en patient med symptomer ikke bliver symptomfri trods denne behandling, behandles med doxycyclin 200 mg dagligt fordelt på 1-2 doser i syv dage. Under graviditet benyttes pivampicillin 500 mg x 2 dagligt i syv dage. Spædbørn Erythromycin sirup 50 mg/kg dagligt - fordelt på fire doser - i to uger. Lokalbehandling er ikke indiceret. Kontrol efter påvist infektion Kontrol anbefales ikke rutinemæssigt, da antibiotikabehandlingen er effektiv. I stedet anbefales omhyggelig partneropsporing og anvendelse af kondom i 14 dage efter behandlingens start. Hvis der er mistanke om insufficient partneropsporing, manglende synkronisering af partnerbehandling eller fortsat risikoadfærd, kan en fornyet test overvejes efter tre til seks måneder. Råd og vejledning det anbefales at bruge kondom i minimum 14 dage efter behandlingsstart 3 risikoadfærd drøftes med patienten. Den mundtlige vejledning kan ledsages af skriftlig information. På baggrund af behov og adfærd vejledes patienten om smitteveje og sikker sex. Fx kan en samtale med udgangspunkt i, hvad der gik galt i konkrete situationer, afdække problemer, hvis løsning kan sikre brugen af sikker sex på en - for den enkelte patient - acceptabel måde ved samtalen med patienten skal der indgå overvejelser om, hvorvidt patienten har haft en adfærd, der berettiger undersøgelse for andre seksuelt overførbare infektioner, fx HIV eller gonoré. Kontaktopsporing Da smittekæder kan brydes ved at opspore og behandle partnere til smittede, er kontaktopsporing vigtig. Udskrivning af dobbeltrecept 4 er uhensigtsmæssig og bør ikke finde sted. Ved en sådan procedure sikres partneren ikke sufficient lægefaglig vejledning og oplysning. Desuden er en behandling af personer uden at have informeret dem i uoverensstemmelse med lov om patienters retsstilling. Yderligere kan mulighederne for kontaktopsporing med udgangspunkt i partneren fortabes. I stedet anbefales: Nuværende partner: Testes. Ved positivt testsvar gives antibiotika, og partneren betragtes som en ny indekspatient, dvs. der skal foretages partneropsporing med udgangspunkt i denne smittede partner. Tidligere partnere: Partnere gennem de sidste seks måneder (om muligt 12 måneder) bør informeres om smitterisiko og opfordres til at søge læge og lade sig teste. Hvis testen er positiv iværksættes antibiotikabehandling, og der udføres partneropsporing som ovenfor anført. Partneropsporing kan foregå ved, at patienten selv kontakter partnere, eller alternativt kan partnere kontaktes ved lægens mellemkomst. Kontakten til partnere kan være mundtlig eller skriftlig. I nogle amter er det muligt for den praktiserende læge at udlevere en partneropsporingskuvert til indekspatienten, hvilket giver partnere mulighed for at blive testet med prøve opsamlet hjemme. 3. Chlamydia trachomatis findes i to former i sin livscyklus: En ikke-smitsom intracellulær form og en smitsom ekstracellulær form. Når behandling iværksættes rammes den intracellulære form. Den ekstracellulære smitsomme form overlever formodentlig nogle uger. For at beskytte partnere mod at blive smittet i denne periode anbefales kondom. 4. dobbeltrecept = recept på medicin til indekspatientens partner(e), som udskrives direkte i forbindelse med behandling af indeks patienten. 7

5 Sensitivitet og specificitet for genpåvisningsmetoder til diagnostik af Denne vejledning er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Chlamydia trachomatis Laboratoriemetode PCR TMA SDA Kvinder Urin Sensitivitet 83,3 % 92,5 % 79,9 % Specificitet 99,5 % 98,6 % 99,1 % Cervix Sensitivitet 85,5 % 96,7 % 93,6 % Specificitet 99,6 % 99,1 % 97,9 % Mænd Urin Sensitivitet 84,0 % 87,7 % 93,1 % Specificitet 99,3 % 99,4 % 93,8 % Berit Andersen, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Henrik Haxholdt, speciallæge i almen medicin København Ole Heltberg, overlæge, lægelig chef Klinisk mikrobiologisk afdeling, Storstrømmens Sygehus, Næstved Steen Hoffmann, overlæge Fagområde for seksuelt overførbare infektioner, Afdeling for bakteriologi, mykologi og parasitologi, Statens Serum Institut Carsten Sand, ledende overlæge, dr. med. Dermato-venerologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Lars Østergaard, ledende overlæge, dr.med., ph.d. Infektionsmedicinsk afd. Q, Skejby Sygehus Jan Fouchard, afdelingslæge, ph.d. Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Urethra Sensitivitet 87,5 % 95,9 % 92,4 % Specificitet 99,2 % 99,4 % 96,3 % 8 PCR = polymerasekædereaktion TMA = transskriptionsmedieret amplifikation SDA = Strand Displacement Amplifikation Kilde: Cook RL, Hutchison SL, Østergaard L, Braithwaite RS, Ness RB. Noninvasive testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae: A systematic review. Ann Intern Med 2005;142:

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Nakorsanut. Særnummer. Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008

Nakorsanut. Særnummer. Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008 Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Særnummer 2008-33. Årgang Særnummer Infektionsmedicinsk Symposium Grønland 2008 Peter Derek Christian Leutscher Anders Koch Gert Mulvad Uka Geisler

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Kvinder med livmoderkræft

Kvinder med livmoderkræft Kvinder med livmoderkræft kan sikres støtte i rehabiliteringsforløbet Under forudsætning af sygeplejefaglige kompetencer og med afsæt i det nationale sygeplejekoncept jævnfør Kræftplan III Forfatter: Hedvig

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere