Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune."

Transkript

1 Referat. Årsmøde 20. Februar 2014 kl på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med indlæg ved Borgmester Nils Borring og halinspektør v/voldum-hallen Niels- Jørn (Gøj) Mogensen. Nils fortalte om kommunens tanker og visioner for overgangen fra kommunale til selvejende institutioner/haller, og Gøj fortalte om erfaringer fra det virkelige liv 30 år med selveje. Herefter en god debat. Fremmødte: 35 personer fra 14 medlemsforeninger, DGI, DIF og Favrskov Kommune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Gøj foreslået og valgt. Kunne konstatere, at årsmødet var lovligt indvarslet. 2. Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen: Beretning ved formand Gert Jensen: Så er vi igen samlet på den Jydske Haandværkerskole til årsmøde. Endnu et år er gået. Det er nu to år siden, at jeg blev formand for Favrskov Idrætssamvirke, som er meget vigtig som paraplyorganisation for foreningslivet i Favrskov Kommune. Det sidste år har været spændende, men det har også været hårdt. Vi skal tænke på, at det frivillige og ulønnede arbejde, vi udfører i FI-regi, sker ved siden af et civilt fuldtidsarbejde og frivilligt/ulønnet foreningsarbejde i den forening, vi hører til. Vi har det meste af året været syv i Bestyrelsen, og det er, efter min mening, et passende antal. I november 2013 meddelte Claus Stjernholm Jakobsen, at han ønskede at træde ud af Bestyrelsen, og vi har valgt at køre perioden ud til i aften, før vi igen, forhåbentlig, bliver en fuldtallig bestyrelse. Vi har siden sidste årsmøde jævnligt sendt nyhedsbreve ud, det er blevet til seks af slagsen med diverse informationer. Jeg synes, at vi er kommet ind i en god rytme med disse nyhedsbreve, og det har været med til at gøre os mere synlige over for foreningerne og øvrige samarbejdspartnere.

2 Jeg vil her komme ind på de væsentlige opgaver det sidste år: Halharmonisering: Sidste år fyldte det meget i min beretning, men i år fylder det ikke så meget. Det vigtigste for Favrskov Idrætssamvirke er, at hallerne udnyttes bedst/mest muligt, vi er stadig skeptiske over for halgebyret, da det betyder mere administration i hallerne, hos kommunen og i foreningerne, og det også medfører større omkostninger for foreningerne i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at få økonomien til at rende rundt. Et andet væsentligt element i halharmoniseringen er, at det forventes, at de kommu-nale haller bliver selvejende, også her er vi skeptiske, og jeg fornemmer ikke, at folk/foreningerne står i kø for at byde ind her. Søften er dem der er gået forrest her. Halharmoniseringen i Favrskov Kommune har nu kørt i et år, og jeg går ud fra, at der skal evalueres også i relation til, hvad gebyrordningen har haft af økonomiske konsekvenser i foreningerne. Nye haller i Hadsten, Søften og Hammel: I sidste års beretning stod der: Der skal også ses på halkapaciteten i Favrskov Kommune. Byrådet overraskede os og afsatte 42 mio. kr. i budget til tre nye idrætshaller. Jeg ved, at der har været arbejdet/arbejdes på højtryk for at få detaljer på plads og skaffe den nødvendige finansiering, så der, hvis alt går efter planen, kan opføres nye haller i 2015 de tre steder. Mit håb er, at der bliver anlagt tre gode haller, hvor foreningslivet får mest muligt for pengene, og det også bliver en succes med overgangen fra kommunale til selvejende haller. Svømmehalsharmonisering: Har fyldt meget i 2013, også i Favrskov Idrætssamvirke, hvor vores næstformand Michael Hejlskov har sat sig godt ind i sagen, hvilket har medført nogle gode/kon-struktive høringssvar. Tirsdag den 17/12 blev der truffet en beslutning og sat et endeligt politisk punktum i denne sag. FI håber på, at det var den rigtige beslutning, der blev truffet her. En stor TAK til Michael for hans indsats i denne sag. Banekapacitetsanalysen: Har også fyldt meget i 2013, især har der været meget tumult omkring foreningernes opgørelse af antal aktive fodboldspillere. Det har undret FI, hvordan HGF kunne stige fra 528 medlemmer i 2012 til 721 aktive medlemmer i 2013 en stigning på hele 37 % på ét år i en tid, hvor alle andre klubber er glade for blot at kunne bibeholde medlemstallet. Vores forundring bliver ikke mindre af, at en udskrift fra Klubmodul siger 450 aktive fodboldspillere.

3 Beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 4/12 lød sådan her: Godkendt, i det Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at banekapacitetsanalysen skal indgå som et element i arbejdet med at udmønte anlægsblokken vedr. boldbaner i Budget Det betyder, at analysen vil indgå (sammen med andre parametre) i forbindelse med udmøntning af de 1,5 mio. kr., som Byrådet har afsat i FI vil fremadrettet arbejde for, at der udarbejdes et simpelt regelsæt for, hvordan antallet af aktive fodboldspillere opgøres. Man kan ikke tale om banekapacitetsanalysen uden at nævne den økonomiske ramme til selvsamme. Som I måske har læst i de lokale medier, har der været en del debat om denne analyse, som blev udarbejdet inden sommerferien, og som bl.a. Grundfør UI og Favrskov Idrætssamvirke kom med kritiske høringssvar til, og det var med til, at analysen blev sparket til hjørne. Da Byrådet samtidig begyndte at øremærke midler i budgettet til nye fodboldbaner i Hammel, før analysen var gennemarbejdet med korrekte data, kom sindene i kog. Heldigvis sejrede fornuften, og de 1,5 mio. kr. i 2015 er nu reserveret/afventer Banekapacitetsanalysen. Denne sag er et bevis på, at det betaler sig at møde op på borgermøder, ytre sig og komme med høringssvar til budgettet. Herfra skal der lyde en stor TAK til Leif Konradsen, GUI, for, at han sammen med FI fulgte denne sag helt til dørs. Kunstgræsbaner: Lige siden jeg kom i Bestyrelsen i FI i 2008, har jeg kæmpet for at få kunstgræsbaner til Favrskov Kommune. At der blev anlagt/indviet en bane (Vibe-Arena Favrskov-banen) ved Haldum-Hinnerup Hallen i august 2013, varmede mit hjerte. Herfra skal der lyde en stor tak til HOG-folket, der har kæmpet for banen og sørget for alle de praktiske detaljer i forbindelse med banen. Det har været en stor udfordring, og der har også været store udfordringer omkring lysanlæg og booking af baner, men som vi ved: al begyndelse er svær, men jeg oplever, at der arbejdes på at løse de problemer der opstår. Omkring booking af banen, har der været skuffende få lokale klubber, der har været med til infomøderne vedr. booking, og det undrer mig meget, at HGF, der har råbt og skreget på kunstgræsbaner de senere år, slet ikke har sæsonbooket tider på Favrskovbanen. Set i lyset af dette, var det måske en idé for Byrådet at afvente første sæson med Favrskovbanen, før der bevilges flere penge til kunstgræsbaner. Jeg mener stadig, at der på sigt også skal anlægges ved de andre store fodboldklubber i f.eks. Hammel og Hadsten. I kulissen lurer så etablering af en bane i Ulstrup i samarbejde med Gudenådalens Ungdomsskole. Informationen fra kommunens side vedr. dette projekt har ikke været så omfattende på det seneste, så her afventer vi fortsat, om etableringen stadig står ved magt.

4 IT-værktøj til foreningerne: Byrådet afsatte i forbindelse med Budget kr. til indkøb af et IT-system, som skulle stilles gratis til rådighed for de frivillige foreninger og faciliteter i Favrskov Kommune. Indkøbet af et IT-system havde til formål at gøre det lettere at være frivillig leder i foreningerne i Favrskov Kommune og samtidig bidrage til administrative forenklinger i Teknik og Kultur. IT-systemet til de frivillige foreninger og faciliteter skulle desuden understøtte arbejdet med øget digitalisering. Teknik og Kultur anbefalede ud fra en samlet vurdering, at Klubmodul blev tilbudt til de folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune. Der blev holdt opstartsmøder med Klubmodul den 25/10 og 1/ , og vi mener, at tiden nu er inde til, at vi, i samarbejde med Favrskov Kommune, afholder et erfa- og evalueringsmøde med Klubmodul, hvor alle foreninger inviteres. Denne seance forventer vi afholdt i første halvår Ny hjemmeside: Som vi tidligere har gjort opmærksom på, fik vi i 2013 en ny hjemmeside med samme internetadresse: Hjemmesiden er bygget op via Klubmodul, og planen er, at vi udbygger hjemmesiden hen ad vejen. En STOR TAK til vores næstformand, Michael Hejlskov, der har trukket læsset her. Bl.a. kan I se nyhedsbreve og medlemsforeningerne på hjemmesiden. DIF: Deltager i DIF s regionsmøder med deltagelse af idrætsråd/samvirker fra region Midtjylland. Sidste regionsmøde var den 24/9-13 i Auning Idræts- og Kulturcenter, hvor der var mange spændende ting på dagsorden: - Hvad er de politiske udfordringer og temaer i kommunerne set i relation til de kommende budgetforhandlinger og det kommende valg? - DIF`s foreningsanalyse i region Midtjylland. - DIF`s ambassadørkorps ved Martin Borch. - Hvordan er råd/samvirker organiseret bemanding, tilskud m.v. Et godt og konstruktivt møde.

5 Den store foreningsanalyse blev lanceret i Jyllands Posten medio oktober og har været omtalt i adskillige af DIF s nyheder siden da, og den har været omtalt i både Aarhus Stiftstidende, JP Aarhus, TV2 Østjylland, P4 Østjylland og mere end 70 andre regionale medier over hele landet. Spændende at se Favrskov Kommune og andre kommuners placering på alle undersøgelsens 22 parametre. Der er plads til forbedringer på nogle områder, og der hvor skoen trykker skal vi skubbe på for at forbedre Favrskov Kommunes placering. Analysen fik vi også præsenteret på et møde hos DBU Jylland i Tilst den 3. oktober. Næste DIF-regionsmøde er lørdag den 22. marts i Vejle. DGI: Har også været med i et netværk her, men det er ved at være lang tid siden, der er blevet indkaldt til møde. Det seneste netværksmøde, jeg har deltaget i, var den 22/ , hvor vi havde planer om at udfordre lokalpolitikerne/partierne på vores område som optakt til kommunalvalget i november. Det blev desværre ikke til noget. Vi prøver igen-igen at gå med i projektet: Idræt om dagen i samarbejde med DGI og Favrskov Kommune. Der holdes informationsmøde om projektet den 27/2, hvor jeg vil opfordre foreningerne til at møde op. Mette Dal Kristiansen fra Favrskov Kommune vil senere på aftenen under eventuelt fortælle om projektet og om fritidspas i foreningerne. Møder med Teknik og Kultur den 16/9-13 og 30/1-14 i Hammel: Mødet den 16/9: Her diskuterede vi: Banekapacitetsanalyse Medlemsoplysninger Budget Banemaling og manglende labels Idræt om dagen i uge 35 (2013) Fejl i halgebyrfakturaer Afledt virkning, lukning af Vellev Skole Idrætssamvirkets rolle og funktion Foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

6 Klipning af fodboldbaner Ekstra mål til Favrskovbanen Kursusaften vedr. Klubmodul. Alt i alt et godt møde, hvorfra det 28/ lykkedes at få et referat. Vi håber fremadrettet ikke at skulle vente 4 måneder på referater af vore halvårlige møder. Den 30/1 havde vi et nyt møde, hvor vi bl.a. drøftede: Opfølgning på mødet den 16/9 Banekapacitetsanalysen 25-års reglen Årligt initiativ på kultur- og fritidsområdet Fodboldkommunemøde Banesynsmidler mm. Idræt om dagen i uge 35 (2014) Klubmodul og behovet for et evaluerings/infomøde Status på halprojekterne Fritidspasordningen Afsættelse af midler/ressourcer til uddannelse/tilskud til frivillige ledere og instruktører. I øvrigt sagde jeg, at det var godt at se, at arbejdet med børneattesterne, som foreningerne bruger meget tid på, snart digitaliseres. Et godt og konstruktivt møde hvorfra vi afventer referat 25 års-reglen: Som nævnt havde vi på mødet den 30/1 25 års reglen på dagsordenen. Vi har gennem de senere år hørt flere argumenter, der underbygger, at denne regel bør afskaffes. Den 14. januar var FI på besøg hos Hinnerup Rideklub, hvor vi bl.a. drøftede resultatet af denne regel. Her måtte vi konkludere, at tiden nu er inde til at drøfte denne regel.

7 Det er især modregningen i lokaletilskuddet, for de personer over 25 år, som dyrker idræt i foreningerne, der skriger til himlen. Men reglen generelt skal vi kæmpe for at afskaffe, da det ikke kan være rigtig, at vi skal til at diskriminere de + 25 årige og kun ønske, at vi får tilskudsberettigede medlemmer i vores foreninger. Jeg vil henvise til et rigtig godt indlæg i DGI-bladet Udspil, nr. 9, 2013 med overskriften: Kommuner straffer motion for voksne. FI ser en udfordring for folkesundheden i aldersgrupperne +25, og det bekymrer os. Dette underbygger argumentet om at reglen bør afskaffes. Bliver reglen dog fjernet uden en merbevilling er det for mig at se som at tisse i bukserne for at holde varmen. Her er behov for en mere holistisk betragtning. Folkesundhed for +25 kunne måske spare kommunen på andre områder. HGF s udmeldelse af FI: FI må også til dette årsmøde konstatere, at en af de største klubber i Favrskov fortsat vælger at stå uden for fællesskabet. Det, synes vi, er ærgerligt. Hvad der er mere ærgerligt er, at FI også kan konstatere, at det ikke har skadet HGF at stå uden for FI. Det er vores håb, at vi i 2014 atter ser HGF som medlem i FI, og at kommunen fremadrettet henviser foreninger til FI til drøftelse af emner i foreningsregi. Det må ikke være en fordel at stå uden for fællesskabet heller ikke i krisetider. Fodboldkommunemøder: Godt initiativ af DBU Jylland, Region 3 med Fodboldklubberne i Favrskov Kommune. Vi har nyt møde den 10. marts i Søften med mange spændende emner på dagsorden. Jeg vil opfordre fodboldklubberne til at bakke op om/møde op og præge debatten på disse møder. Bestyrelsesmøder: Vi har afholdt otte bestyrelsesmøder siden sidste årsmøde, og jeg synes, at der har været et godt samarbejde i Bestyrelsen med en god disciplin og engagement. Klart at nogen trækker et større læs end andre. Vigtigt at vi udnytter hinandens kompetencer. Det er mit mål, at vi får en mere jævn arbejdsfordeling i Bestyrelsen fremover. Budget : Vi fremsatte igen-igen gode og konstruktive forslag og ideer, men vi har desværre igen måttet konstatere, at det er svært at komme igennem med vores forslag. Det, synes vi naturligvis, er ærgerligt.

8 Vi kan dog glæde os over, at FI er kommet på det kommunale budget. Det tolker vi som, at kommunen tager os seriøst og betragter os som en reel høringsberettiget part. En sejr for foreningslivet i Favrskov Kommune. Skabe respekt omkring Idrætssamvirkets arbejde: Det er bestyrelsens opfattelse, at der er respekt omkring Favrskov Idrætssamvirke. Vi har markeret os positivt i flere tilfælde/sager. Fra flere foreninger, politikere og embedsmænd er der kommet positive tilkendegivelser af vores arbejde. FI skal være foreningernes talerør: Vi skal hele tiden være opmærksomme på, hvad der sker i foreningerne. Derfor er det vigtigt, at foreningerne orienterer os og bruger os i konkrete tilfælde. Det er vigtigt, at vi står sammen. Det gavner ikke foreningslivet i Favrskov Kommune, at nogen ønsker at stå uden for FI. Afledt virkning af lukning af Vellev Skole: Vellev IF kom i forbindelse med kommunens salg af den lokale skole i en alvorlig klemme. Det har altid været naturligt for landsbyområder at bruge faciliteter på den lokale skole i bestræbelserne på at fastholde livet i landsbyerne. I Vellev var det derfor naturligt fortsat at bruge gymnastiksalen og fodboldbanen efter salget til friskolen. I forbindelse med salget af skolen fik kommunen dog ikke indføjet en brugsaftale i købskontrakten med de nye ejere. I det efterfølgende arbejde med at få dette på plads har Vellev IF desværre måttet konstatere, at kommunen kun har økonomi til at købe sig ind i 3 år. I denne periode vil tilskuddet gradvist blive nedtrappet. For deres fodboldafdeling betyder dette bl.a., at banetrykket nu er steget fra godt 60 til næsten 100, hvormed Vellev IF nu ligger blandt de hårdt trængte klubber i Favrskov Kommune. Her bliver i al fald noget for Banekapacitetsanalysen at tage højde for. Hverken Vellev IF eller FI er tilfredse med denne løsning, og FI håber fortsat, at der i kommunen er et ønske om at udvikle og forbedre forholdene i kommunens landsbyer. Nytårskur, 20/1-14: Godt initiativ og fint arrangement af Favrskov Erhvervscenter i InSide, hvor der var et spændende indlæg ved samfundsforsker Roger Buch og nytårstale af borgmester Nils Borring. Hovedbudskabet i Nils Borrings nytårstale var: Fokus på de frivillige. Nils nævnte blandt andet: De frivillige gør en stor indsats,

9 og uden dem var der ikke mange aktiviteter. Sød musik i mine og foreningernes ører. Vi vil i FI prioritere deltagelse i disse arrangementer højere, da det er vigtigt for foreningerne at netværke på kryds og tværs med erhvervslivet i Favrskov. Årets Ildsjæl: Årets Ildsjæl som vi udnævner senere i aften, er også en måde at synliggøre os på. Respekt for det store frivillige arbejde der udføres ude i foreningerne. Ildsjæle skal have ros for deres store arbejde, så det er en stor glæde for os, at vi har nu har dette faste punkt på dagsorden til årsmødet. En pris som DIF sponserede de første år, men som FI nu selv betaler for. Er der en kommende sponsor til Årets Ildsjæl, vil det blive modtaget med kyshånd. I år har der været tre gode indstillinger til Årets Ildsjæl, og det har været et svært valg at træffe, men vi har fundet en værdig vinder. Jeg ved, at der findes mange ildsjæle rundt omkring i foreningerne, og jeg vil igen opfordre nogle flere foreninger til at fremsende indstillinger på Årets Ildsjæl. Mere respekt om det frivillige foreningsliv: Jeg oplever tit, at embedsmænd og politikere siger, at de mange frivillige udfører et kæmpe stykke arbejde, men jeg synes, de glemmer at påskønne det i flere tilfælde og når vi kæmper for at få flere ressourcer tilført vores område. Ingen tvivl om at uden alle foreningerne og de mange frivillige, vil vores samfund være rigtig dårligt stillet. De frivillige yder en stor samfundsmæssig indsats. Som jeg siger af og til: Det er bedre, at de unge kommer i foreningerne og dyrker idræt i stedet for at hænge på gadehjørnerne. Så længe de er hos os i foreningerne, laver de ingen ulykker. Frivillighed: FI bifalder, at Favrskov Kommune har haft frivillighed på dagsorden, haft stor fokus på frivillighed i 2013 med flere initiativer og gode arrangementer og igangsat en proces der skal bidrage til at udvikle nye frivillige initiativer, der skal være med til at fremme frivilligheden i vores kommune. Vores næstformand, Michael Hejlskov, deltog af denne grund i Frivillighedens Årsmøde i København og fik herigennem en del input fra ministre og frivilligheds-organisationer omkring ønsker og behov i fremtiden. Jeg var selv så heldig at være med på en studietur til Roskildefestivalen, en meget stor oplevelse.

10 Forvaltningen: Favrskov Idrætssamvirke og kommunen. Jeg oplever, at vi har et godt dagligt samarbejde med forvaltningen. Jeg oplever også, at forvaltningen er presset. Vi bruger meget unødig tid på at rykke for referater, mails m.m. Som jeg ser det, er der afsat for få administrative ressourcer på Kultur- og Fritidsområdet. Især det seneste år, synes jeg, at medarbejderne har virket meget pressede. I efteråret 2013 ansatte Favrskov Kommune Mette Dal Kristiansen som hal- og idrætskoordinator, og jeg synes, at Mette har gjort en god entré, og vi ser frem til et godt samarbejde med Mette. Kultur- og Fritidsudvalget: FI ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med det nye udvalg, hvor der er flere gengangere. Heriblandt nu også en løsgænger! Vi håber også i år på at have 2 møder med udvalget. Ny skolereform: Som de fleste nok ved, træder en ny folkeskolereform i kraft efter sommerferien gældende for det nye skoleår 2014/15. Jeg var så heldig at være med til et møde 10/12 i Sløjfen, Hadsten. Et godt initiativ/møde af DGI. Mødet må betegnes som en succes/stort tilløbsstykke med mange deltagere/interessenter. Der var gode inspirationsindlæg fra Ulstrup og Thorsø, og der er masser af muligheder i den nye skolereform. Efterfølgende er FI kommet med et godt/konstruktivt høringssvar udarbejdet af vores kasserer Hans Peder Hansen. Jeg vil opfordre alle foreninger til at ta kontakt til den lokale skole, hvis ikke skolen allerede har taget kontakt til jer. Afrunding: Jeg skal til at runde af. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til foreningerne for gode bidrag og opbakning til FI og vores aktiviteter. Tak til dem der tog et ekstra slæb for at få skabt gode resultater til gavn for foreningerne. Tak til alle vores samarbejdspartnere. Favrskov Kommune, Lars Clement, Ulla Egeberg, Hanne Boye, Peter Studstrup og Mette Dal Kristiansen. Borgmester Nils Borring, udvalgsformand Anders Nørgaard og øvrige politikere. Til DGI Østjylland. Til DIF, Bent Hviid og Martin Borch. Til DBU Jylland, Region 3. Og

11 endnu engang TAK til alle jer i foreningerne som har bidraget på den ene eller anden måde. Uden jer så det skidt ud. Det sidste år har som sagt været et spændende og udfordrende år. Vi må se, hvad det næste år bringer. Som I har hørt i min beretning er der nok at ta fat på og arbejde med, og den nye bestyrelse er klar til igen at trække i arbejdstøjet. Gert Jensen, Formand Beretningen godkendt uden kommentarer. 3. Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen: Kasserer Hans Peder Hansen fremlagde årsregnskabet for 2013, som viste et overskud på 2.833,38 kr. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet): FI s bestyrelse fremlagde 2 ændringer til vedtægterne: 6: Kontingentbetaling. 8: Afholdelse af Årsmødet ændres fra februar til marts. Begge forslag blev godkendt. De reviderede/gældende vedtægter kan ses på 5. Budget og kontingent for det kommende år: Årskontingent: Uændret 500 kr. om året. Budget for 2014 godkendt uden kommentarer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Michael Hejlskov Jacobsen (HOG) Hans Peder Hansen (HSK) Claus Stjernholm Jakobsen (TIF) udtrådt af bestyrelsen Gert Jensen (HSK) Forslag: Gert Jensen (HSK) Michael Hejlskov Jacobsen (HOG) Hans Peder Hansen (HSK) Charlotte Green (SGF) De 4 foreslåede blev valgt.

12 7. Valg af bestyrelsessuppleanter På valg: Anne Nielsen, Hinnerup Rideklub Forslag: Anne blev valgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Tjek: 8. Valg af revisorer På valg: Max Hansen, IF Haurum-Sall Jørgen Tind, Hammel Cykle Club Forslag: Max Hansen (IF Haurum-Sall) Jørgen Tind (Hammel Cykle Club) Max og Jørgen blev valgt. 9. Valg af revisorsuppleant På valg: Benny M. Frandsen (HSK) Forslag: Benny blev valgt. 10. Eventuelt. Mette Dal Kristiansen, Hal og Idrætskoordinator, Favrskov Kommune præsenterede sig og fortalte om fritidspas og reklamerede for infomødet den 27/2 vedr. Idræt om dagen. Formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Nørgaard tog ordet og takkede FI for et godt samarbejde. Kåring af Årets Ildsjæl 2014: Der var kommet 3 forslag fra foreningerne: Søren Eriksen, HOG Wilhelm Krogsdal, HSK Merete Andersen, Voldby Brydeklub Gert Jensen gennemgik de 3 indstillinger, som alle modtog 2 flasker FI vin. Wilhelm Krogsdal blev kåret til Årets Ildsjæl 2014 og fik overrakt FI-vin og check på kr. Gert Jensen sluttede årsmødet af med en TAK og 2 flasker FI-vin til Gøj for dirigentrollen.

13 Aftenen sluttede med fælles kaffe for de fremmødte. Referent, årsmødet Bent Kjær Med venlig hilsen Bestyrelsen, FI

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 18. marts 2015 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Thorbjørn Ovedal, sekretariatsleder, Skive Idrætssamvirke. Thorbjørn fortalte om Skive

Læs mere

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke.

Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Hammel GF s kommentarer til årsberetning fra FI formand Gert Jensen på netop afviklede årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke. Så er endnu et år gået og det har været tid for afviklingen af Favrskov Idrætssamvirkes

Læs mere

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune.

Favrskov Idrætssamvirke Interesse- og paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Referat. Årsmøde 27. februar 2013 kl. 19.00 på Den Jydske Haandværkerskole, Hadsten. Mødet startede med et indlæg af Ole Keldorf, sportschef, ESAA - Eliteidræt Aarhus. Ole fortalte meget levende om ESAA

Læs mere

Referat: 1. Velkomst, formål og præsentation

Referat: 1. Velkomst, formål og præsentation Referat fra fodboldkommunemøde i Favrskov Kommune. Mødet afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19-21.30 hos Hammel GF, Klubhusets Kantine, Stadionvej 7, Hammel Mødedeltagere: Anders Nørgaard, formand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke

Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke Nyhedsbrev Favrskov Idrætssamvirke 2. januar 2012 Hermed nyhedsbrev fra Favrskov Idrætssamvirke. Nyhedsbrevet er forholdsvis kort og primært med indhold, kommentarer, holdninger samt INFO fra Favrskov

Læs mere

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for

Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for Budgetforslag fra Favrskov Idrætssamvirke til kommunebudgettet for 2014 2017 Favrskov Kommune Budget 2014 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Projektnavn: Fagområde: Etablering af kunstgræsfodboldbaner

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus

Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Repræsentantskabsmøde d. 26. marts 2008 i Bolderslev Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Regnskab til godkendelse 4. Godkendelse af medlemsforeninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

OVERORDNEDE VEDTÆGTER

OVERORDNEDE VEDTÆGTER OVERORDNEDE VEDTÆGTER BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB VEDTÆGTER FOR BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB (BSI) og dens hjemsted er Brøndby

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt

Beslutninger med kursiv: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referater Bestyrelsesmøde den 6/6 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkeborg Kommune Dato og tidspunkt: mandag den 8. august 2011 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Bestyrelseslokalet, Silkeborg Sportscenter Deltagere: John Fuglsang,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere