Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015"

Transkript

1 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 12. og 13. juni 2015

2 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse... 5 Styregruppe... 5 Udstillingsudvalg H og Landboungdom... 5 Dyrlægetilsyn... 5 Maskinudstilling... 5 Pressesekretær... 5 Almindelige bestemmelser for udstillere med standplads... 6 Udstillingens omfang og karakter... 6 Tilmelding og betaling... 6 El og telefon... 6 Opstilling og nedtagning... 7 Salg under dyrskuet... 7 Kørsel på pladsen... 7 Parkering... 7 Udstillerfortegnelse og annoncering... 7 Almindelige bestemmelser for dyreudstillere... 8 Tilmelding og betaling... 8 Tilmeldingsfrister for dyr... 8 Fælles regler for udstillere af dyr /30 dages regler... 8 Udstationering af dyr... 8 Drægtige dyr... 8 Ansvar... 8 Særlige bestemmelser... 9 Ærespræmie og bånd 9 Afmelding af dyr Sundhedsforhold Ankomst til dyrskuet Dyrlæge kontrol Dyrlæge behandling Udstiller jubilæum Ind transport Bedømmelse af dyrene/mødepligt Udmugning Mindste fremmøde Dyrenes bedømmelse Foder 11

3 Side 2 af 31 Hjemtagning af dyr H Kørsel på udstillingsområdet Parkering for udstillere Ulovligt parkerede biler Overnatning Kvæg generelt Malkekvæg Kødkvæg Heste Får og geder Kaniner Fjerkræ..27 Katte Retningslinjer for fremstilling af dyr - kødkvæg... 29

4 Side 3 af 31 Ledelsen for Det Østjyske Dyrskue forbeholder sig ret til at ændre og supplere nærværende plans bestemmelser. Hvis sundhedsregler ændres inden dyrskuets afholdelse er det disse nye regler som er gældende! Det Østjyske Dyrskue afholdes på dyrskuepladsen i Horsens fredag den 12. og lørdag den 13. juni 2015 Åbningstider Fredag kl Lørdag kl Entré Entré for en enkelt dag kr. 75,-. Børn under 15 år gratis. Besøgende færdes på udstillingsområdet på eget ansvar. Eventuelle skader erstattes kun af Det Østjyske Dyrskue, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Dyrskuets side, og at denne som følge heraf tillægges ansvaret. Dyrskuesekretariatet Før dyrskuet kan henvendelser vedrørende Det Østjyske Dyrskue ske til: Dyrskuesekretariatet, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, tlf mandag til torsdag kl fredag kl Under selve dyrskuet har Dyrskuesekretariatet til huse i Informationsteltet på dyrskuepladsen.

5 Side 4 af 31 Det Østjyske Dyrskue Det er igen i år foreningen Land & by ØSTjylland der arrangerer det traditionsrige Dyrskue på Dyrskuepladsen i Horsens. Dyrskuet skaber kontakt mellem land og by og er et værdifuldt arrangement. Det Østjyske Dyrskue afvikles i et tæt samarbejde med de tre foreninger, Østjysk Landboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vejle-Fredericia Landboforening. Bestyrelsen: I bestyrelsen for dyrskueforeningen sidder repræsentanter for dyre- og maskinudstillere samt repræsentanter fra Landboforeningen Odder-Skanderborg, Vejle-Fredericia Landboforening og Østjysk Landboforening. Formand: Peter Søgaard Mortensen, Østbirk. Næstformand: Birgitte Pust, Stenderup. Sekretær: Anne-Marie Kjær, Kasserer Leif Binderup, LMO, chefkoordinator Jørgen Skov Nielsen. Øvrige medlemmer: Søren Grunnet, Billund. Ole Larsen, Mesing, Morten Mikkelsen, Vejle, Søren Næsborg, Horsens, Karl Jørgen Påske, Hornsyld, Søren Hauge, Vejle, Rikke Rasmussen, Galten.

6 Side 5 af 31 Dyrskueledelse Formand: Peter S. Mortensen Kollerupvej 10, 8752 Østbirk Tlf Næstformand: Birgitte Pust Stenderupvej 1, 8781 Stenderup Tlf Styregruppe Formand Peter S. Mortensen Kollerupvej 10, 8752 Østbirk Tlf Jørgen Skov Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Udstillingsudvalg Kvæg Ove Rugager Madsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Heste Anne-Marie Kjær Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Får Ove Madsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Geder Ove Madsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Laila Platz Sheridan Borgergade 28, 7160 Tørring Tlf Kaniner Kurt Gregersen Lindvedvej 35, Ø. Snede, 8723 Løsning Tlf Fjerkræ Morten Lund Korningvej 45, 8700 Horsens Tlf.: Katte Gitte Holgaard Horsensvej 27, 8740 Brædstrup Tlf.: H Knud Rasmussen Niels Finsensvej 20A, 7100 Vejle Tlf Tlf Landboungdom Maria Just Stjernholmsgade 28 1.tv, 8700 Horsens Tlf Dyrlægevagt og Dyrlægetilsyn Gustaf Valentiner-Branth Bygholm Dyrehospital Tlf Maskinudstilling Anne-Marie Kjær Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf Pressesekretær Lene Tingleff Tlf

7 Side 6 af 31 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR UDSTILLERE MED STANDPLADS Udstillingens omfang og karakter På Det Østjyske Dyrskue arrangeres udstilling af landbrugsredskaber og maskiner, biler, skovbrugsog entreprenørmateriel, byggematerialer, inventar, husholdningsartikler samt andet. Af traktorer, maskiner, biler og redskaber kan kun udstilles fabriksnyt materiel, som enten er fremstillet i Danmark eller er indført af de pågældende udenlandske fabrikkers generalrepræsentanter. Dog kan brugte maskiner og redskaber udstilles, såfremt disse ikke er beregnet for salg, men kun tjener til at illustrere en funktion eller som trækkraft til et fabriksnyt redskab, der er beregnet til salg. Korn, foder- og gødningsstoffer samt kemikalier og maskiner, redskaber og landbrugsprodukter m.v. kan udstilles af den pågældende fabrikant, generalrepræsentant eller disses forhandlere. Andre indenlandske eller udenlandske udstillere kan medtages, når dyrskuets ledelse giver tilladelse hertil. Dyrskuet er berettiget til at afvise eller godkende udstillere og produkter, som efter reglerne eller ledelsens skøn anses for at ligge udenfor de fastsatte rammer. På udstillingen må normalt kun optages bestillinger og overlevering af varer samt betaling må først ske efter udstillingens afslutning. For specielle salgsstande må der træffes særlig aftale med Dyrskuesekretariatet, og for disse stande betales standleje efter særlige takster. Tilmelding og betaling Reservation af stand finder sted på et tilmeldingsskema, hvor der bl.a. angives, hvor stor en stand der ønskes og evt. i hvilket område standen ønskes placeret. Prisen for en stand fremgår af tilmeldingsskemaet. For at kunne udstille skal man være medlem af Foreningen Land & by ØSTjylland. Kontingentet er obligatorisk for alle udstillere og forfalder til betaling ved tilmelding. Kontingentet skal være betalt inden dyrskuet, da man ellers mister sin ret til at udstille. Kontingentet er kr. 50,- inkl. moms. Medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Tilmeldingsgebyr skal være betalt inden Dyrskuets begyndelse. Ved manglende betaling vil man blive afvist ved indgangen. Vi bestræber os på at imødekomme ønsker om standens placering, men kan ikke på forhånd garantere noget, da standenes placering afhænger af antal tilmeldte og ønskede m2 samt først til mølle princippet. Faktura vil blive fremsendt, når standenes placering er blevet fastlagt. Sidste frist for tilmelding er den 20. marts El og telefon Elektricitet leveres fra dyrskuepladsens ledningsnet, 220/380 volt vekselstrøm. Ønskes elinstallation på standen skal dette anføres på tilmeldingsskemaet. Afregning for el skal ske til Svendsens El, Kørupvej 4, Lund, 8700 Horsens.

8 Side 7 af 31 Opstilling og nedtagning Opstilling på dyrskuepladsen kan uden særlig tilladelse påbegyndes onsdag op til skuets start og må være afsluttet før dyrskuets åbning. Udstillere, som benytter pælebor ved opsætning af flagstænger eller på anden måde graver dybe huller, må først indhente tilladelse på dyrskuets kontor. Flagning og andre arrangementer i standens afgrænsning skal udføres på en sådan måde, at det ikke generer nabostande. Nedtagning af standene kan ske lørdag den 13. juni fra kl Udstillerne forpligter sig til at efterlade standen i rengjort og reetableret stand. Affaldscontainere er opstillet på pladsen nær hestestaldene. Heri skal alt affald lægges. Salg under dyrskuet Opmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at sælge slik, chokolade og andet spiseligt fra standene, da Nordisk Tivolipark har eneret på dette. Reklamering og præsentation må kun finde sted inden for egen lejet stand og højttaleranlæg etc. må ikke kunne genere naboudstillerne. Entré Hver standudstiller med stand under 400 m2 får udleveret 4 entrebilletter, mens standudstiller med stand over 400 m2 får udleveret 8 entrebilletter. Ønsker man flere entrebilletter kan disse købes til kr. 75,-. Kørsel på pladsen Bilkørsel på dyrskuepladsen før kl og efter kl må finde sted, når bilen har dyrskuets køretilladelse i forruden. Køretilladelse tilsendes efter tilmelding. Parkering Al parkering på dyrskuepladsen er forbudt medmindre vognen kan holde på udstillerens stand. Parkering er gratis på udstillernes parkeringsplads. Enhver risiko for det udstillede, med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel før, under som efter udstillingen, bærer udstillerne selv. Udstillerne er ligeledes ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side. I øvrigt er udstillerne under opstilling og nedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande. Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar. Dyrskueledelsens anvisninger må til enhver tid fuldt ud efterkommes. Dyrskuet påtager sig intet ansvar for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne eller opstillingen og nedtagningen af de udstillede genstande. Udstillerfortegnelse og annoncering Der udarbejdes en fortegnelse over udstillere på baggrund af de på tilmeldingen anførte oplysninger, dog kun når tilmeldingen er indgået inden tilmeldingsfristens udløb.

9 Side 8 af 31 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR DYREUDSTILLERE Ret til at udstille dyr har enhver, der har betalt kontingent til foreningen Land & by ØSTjylland. For at kunne blive fremstillet skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive avlsledelsers bestemmelser. Se øvrige krav under de respektive dyregrupper. Dyrene skal være i de pågældendes eje og være hjemmehørende på danske ejendomme. Udstillere af dyr på Dyrskuet erklærer, at der så vidt dem bekendt ikke forefindes smitsomme sygdomme på deres ejendomme. Tilmelding og betaling Tilmelding af dyr kan ske på Priserne for deltagelse fremgår af vores webside. Tilmeldingsfrister Heste 19. april 2015 Kaniner 8. maj 2015 Fjerkræ 8. maj 2015 Katte 8. maj 2015 Kvæg 8. maj 2015 Får og geder 8. maj H 8. maj 2015 Fælles regler: for udstillere af dyr: CHR nummer /30 dages regler Fra dyrskue til dyrskue (og kun i dette tilfælde) dispenseres der fra 30-dages reglen. Udstationering af dyr Kvæg, får og geder Ansvar 7 dags regler skal stadig overholdes for dyret og besætningen. Det vil for eksempel sige, at hvis dyret kommer hjem fra dyrskuet lørdag kl , kan det tidligst deltage i et nyt dyrskue søndag den følgende weekend. Besætningsejer er ansvarlig for at flokflytte dyret eller dyrene til skuets CHR nummer med en kode 50, og hjemtage igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken. Skal være mærket og registreret i CHR-Registret efter gældende regler. Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse, såvel under forsendelsen/transporten, som under udstillingen. Udstillerne er ligeledes ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstilleren eller hans medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig ved at tegne et tillæg til bestående forsikringer.

10 Side 9 af 31 Udstillerne må under skuet og i opbygningsperioden rette sig efter ledelsens anvisninger. Undladelse heraf kan bl.a. medføre, at det udstillede materiel eller dyr vil blive fjernet for udstillerens regning, ligesom det kan få konsekvenser for fremtidig deltagelse i Det Østjyske Dyrskue. Alle stridigheder vedrørende Det østjyske Dyrskue afgøres af udstillingens ledelse med udelukkelse af rettergang. Særlige bestemmelser Udstillerne bærer selv enhver risiko for de udstillede dyr, såvel under transporten til og fra skuet som under selve skuet. For mangelfuldt udfyldte anmeldelser påtager styregruppen sig intet ansvar, og man forbeholder sig ret til at revidere stamtavler og ydelsesopgivelser m.m. efter de officielle indberetninger og stambøger og benytte de således korrigerede oplysninger i kataloget. Ærespræmie Bånd Der gives 1 ærespræmie pr. 5 fremmødte dyr pr. race. 9 dyr giver således kun 1 ærespræmie. Malkeracer tildeles ærespræmier i forhold til antal dyr indenfor racen. Inkl. i antallet er præmie til bedste besætningsgruppe inden for race. Men eksl. præmier til Østjyllands Smukkeste Malkeko og Bedste besætningsgruppe på tværs af racer. Kødkvægsracer med mindre end 5 fremmødte dyr kan puljes i grupper, så de kan konkurrere om præmierne på tværs af racer. Inkl. i antallet er præmier til bedste besætningsgruppe og bedste par indenfor racen. Men eksl. Præmier til interbreed-vinderne. Hestene tildeles ærespræmier i forhold til det samlede antal dyr. Inkl. i antallet er præmier til konkurrencer om bedste individ pr. gruppe. Men eksl. præmier til skuets bedste hoppe og skuets bedste hingst. Fårene tildeles ærespræmier i forhold til det samlede antal dyr. Eksl. i antallet er præmie til skuets bedste får. Værdi: 600 kr., 900 kr. og kr. De første 5 giver en præmie på 600 kr., de næste 5 giver en præmie på 900 kr., mens der skal 15 dyr til for at få en præmie på kr. Ekstra præmier Der gives kr. og en revybillet til Skuets Smukkeste Malkeko, bedste besætningsgruppe på tværs af racer malkekvæg, bedste kødracetyr, bedste hingst, bedste kødracehundyr, bedste hingst, bedste hoppe og bedste får. Kun dyr, der har fået 23 points kan modtage bånd. 1 og 2 års heste skal have minimum 22 points. Malkekvæg Forudsætning: Minimum 7 dyr tilmeldt pr. gruppe udløser et bånd. Der kan max. Tildeles 4 bånd pr. race.

11 Side 10 af 31 Afmelding af dyr Sundhedsforhold Ankomst til dyrskuet: Heste, Får og Geder Kvæg Dyrlægekontrol Kødkvæg: Der gives et bånd pr. 7 dyr. Der kan max. Gives 6 bånd pr. race. Dyrskueledelsen beslutter, hvordan båndene fordeles indenfor racen. Eventuel framelding skal være Dyrskuesekretariatet i hænde senest den 21. maj Ved framelding efter denne dato, vil det fulde beløb blive faktureret. Hvis et dyr afmeldes eller udebliver, kan ejeren ikke disponere over bås/boks. Officielle bestemmelser, og henvisninger fra Dansk Kvæg, eller ændringer vedtaget efter trykning af dette bilag, som er gældende under afholdelse af dyrskuet, vil blive håndhævet Al indkørsel skal ske ved indgangen via Hattingvej ved Amcor. Al indkørsel skal være bag om Hattingvej. Der er ingen indkørsel via indgangen ved Schüttesvej. Der er dyrlægekontrol ved indgangene i følgende tidsrum: Torsdag fra kl til kl Fredag fra kl til kl Det er ikke tilladt at læsse dyrene af inden dyrlægen har givet tilladelse. Såfremt aflæsning sker inden tilladelse fra tilsynsførende dyrlæge, må udstilleren enten tage hjem eller tilkalde den tilsynsførende dyrlæge for egen regning. Alle dyr skal tilses af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Syge dyr, herunder dyr med ringorm, lus, skab eller gedekopper, gives ikke adgang til skuet. I tvivlstilfælde er indsyningsdyrlægens afgørelse gældende. Dyrlægebehandling Udstillerjubilæum Skulle det under Dyrskuet blive nødvendigt med dyrlægebehandling af et udstillet dyr, vil omkostningen til nødvendig behandling, blive opkrævet ved den enkelte udstiller. Udstillere med 25 og 40 års jubilæum vil modtage en opmærksomhed. Du bedes selv være opmærksom på det antal år, du har udstillet og give os besked sammen med din tilmelding. Ind transport Dyrene skal være på pladsen fredag kl Bedømmelse af dyrene Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de Mødepligt tider, der opgives i dyrskueprogrammet og møde med dyrene til opstilling i afkomssamlinger eller anden fremvisning efter nærmere meddelelse. Ledelsen vil i videst muligt omfang give besked i højttalerne, uden at dette kan danne præcedens. Bedømmelsen begynder normalt fredag kl og skal være afsluttet senest Se bedømmelsesplan på pladsen.

12 Side 11 af 31 Udmugning Lørdag morgen kl skal gødningen være skrabet ned fra dyrene, idet gødning og halm fjernes på dette tidspunkt. Endvidere skal dyrene være gjort i stand og afpudsede. Udstillere skal rydde affald, gødning og halm ud til midt på gangen eller for hestens vedkommende 1 m fra boksen inden skuet forlades. Overholdes dette ikke betales 500 kr. i gebyr. Mindste fremmøde Valg af dommere Dyrenes bedømmelse Der skal være mødt mindst 3 dyr i gruppen for at en konkurrence gennemføres. Der kan være enkelt undtagelser hvis dette er nævnt i plan og regler Der skal være tilmeldt min. 10 dyr af samme race, for ar racen kan få egen dommer ved Det Østjyske Dyrskue. For racer under 10 tilmeldte dyr af samme race forbeholder Dyrskuet sig ret til selv at udtage dommere. Bedømmelse af dyrene gennemføres efter en tidsplan, der meddeles udstillerne. Der bedømmes efter en pointskala med 24 som maksimum, dog anvendes en pointskala med 100 som maksimum hos kaniner og fjerkræ. Katte bedømmes ikke. Alle de fremstillede dyr bedømmes enkeltvis. Straks efter at bedømmelsen er afsluttet for hvert enkelt hold, udleveres rosetter i forskellige farver svarende til de opnåede pointtal. Snarest muligt herefter skal dommerne aflevere bedømmelses-skemaer i underskrevet stand til dommersekretariatet. For hestene gælder at dommerlister afleveres til sekretæren i campingvognen ved mønstringsbanen. Foder Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, som han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden måde har økonomisk interesse i. I sådanne tilfælde skal en suppleant medvirke i hans/hendes sted. Halm og fuldfoder stilles gratis til rådighed. Der henstilles til moderat forbrug af halm. Såfremt der ønskes økologisk foder, skal det anføres ved tilmelding af dyr Dyr må som hovedregel ikke hjemtages under dyrskuet. Der kan Hjemtagning af dyr dog gives tilladelse ved henvendelse til dyrskuets ledelse. Dyrskuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, eller kræve at det bliver i stalden hvis det skønnes farligt for dyr eller mennesker. Dyrene må forlade dyrskuet lørdag kl Herudover henvises til særlige regler under den enkelte dyreart.

13 Side 12 af 31 På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget. Udstillerne skal garantere for opgivelserne rigtighed og efter bedste overbevisning garantere, at dyrene er sunde og ikke bærer sygdomme eller lignende, der kan skade dyrskuets afvikling og andre udstillere. 4H Tilmelding, udlevering af skemaer, samt betaling for 4H dyr henvises til Knud Rasmussen, Niels Finsensvej 20A, 7100 Vejle på telefon / Kørsel på udstillingsområdet Kørsel på udstillingsområdet med biler er ikke tilladt i skuets åbningstid. Parkering for udstillere Parkering for udstillere henvises til parkeringspladsen lige overfor staldene. Parkering uden for de anviste parkeringspladser er ikke tilladt. Ulovligt parkerede biler Brandmyndighederne har overfor dyrskuets ledelse indskærpet vigtigheden af, at anvisningerne følges. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at ulovligt parkerede biler og anhængere fjernes på ejerens bekostning. Overnatning Der er mulighed for at campere på en plads nord for staldene ved den store blå maskinhal. Obs. plads skal bestilles senest d. 15. maj. Camping på ikke anviste pladser kan medføre krav om flytning af telt/campingvogn. Endvidere er Bygholm Camping beliggende 10 min. gang fra dyrskuepladsen. Camping inkl. el kr. 300,-

14 Side 13 af 31 KVÆG GENERELT Udstillingsregler Alle kreaturer skal have øremærker i henhold til bekendtgørelsen, det vi sige 2 stk. øremærker, hvis dyret er født efter 1. januar Dyr af malkeracerne skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol. Dyr fra besætninger eller områder af landet, hvor anmeldepligtige husdyrsygdomme forekommer, må ikke føres til skuet. Til skuet må kun føres husdyr, som ikke viser tegn på sygdom (vær specielt opmærksom på hud- og klovsygdomme). Det påhviler udstilleren, inden dyret sendes til dyrskue, at tilkalde en dyrlæge, hvis noget dyr i besætningen eller i udstillerens varetægt, viser ophørt ædelyst, feber, savlen, ømmelig gang eller andre sygdomstegn, der kan vække mistanke om anmeldepligtige sygdomme. Besætninger med dyr med nævnte symptomer må ikke udstille dyr på dyrskuer. Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der er sat under offentligt tilsyn. Hvis der bliver konstateret alvorlige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning efter at der er sendt dyr til skuet skal dette uopholdelig meddeles til veterinærchefen i fødevareregionen. Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for skuet må ikke tilføres skuet. Der må ikke transporteres kalve til Dyrskuet, før de er 14 dage gamle. Køer af malkeracerne skal i samtlige regnskabsår have været under officiel ydelseskontrol. Alle tyre over 12 mdr. skal have ring i næsen. Tyre som møder uden ring i næsen, vil blive afvist ved indsyning. Ved tre tilmeldte dyr er der bånd, ved to fremmødte dyr er der bånd, mens båndet trækkes, såfremt der kun er et enkelt dyr fremmødt. For at et dyr kan modtage et bånd, skal det have minimum 23 point. Importerede dyr: Ved udstilling af dyr, der er importeret efter kræves, at disse har gennemgået privat isolationskarantæne og bestået prøven for IBR, BVD samt efter for Salmonella og Yersinia, og at de er mærket med godkendt rødt CKR-øremærke. Der skal oplyses, at ejere af dyrene er pligtig til at registrere udstationering/hjemtagning til det CHR-nr., som dyrskuet har. Dette kan/skal gøres af RYK eller via egen dyreregistrering med samme frister som for øvrige indberetninger. Disse registreringer håndteres af myndighederne på lige fod med f.eks. slagtninger og kælvninger. Sundhedsregler. Der henvises til særligt afsnit på hjemmesiden

15 Side 14 af 31 Malkning Der er S.A.C.-malkeanlæg til rådighed. Der kan malkes på alle tidspunkter. Mælken afleveres ved malkerummet. Det tilrådes at medbringe egen maskinspand af hensyn til smitterisiko. Der udbetales ikke mælkepenge. Opstaldning Malkekvæg opstaldes besætningsvis. Kødkvæg opstaldes holdvis/besætningsvis. Malkekvæg og kødkvæg skal have halsrem på, mens de er opstaldet. Pasningsordning Ønskes de udstillede dyr fodret, malket eller andet bedes dette anført på tilmeldingsblanketten samt på tilmeldingsskema vedr. pasningsordning, som findes elektronisk.

16 Side 15 af 31 MALKEKVÆG Følgende konkurrencer vil blive gennemført for malkekvægracerne: 1. Fremstilling af enkelte køer 2. Fremstilling af enkelte kvier 3. Udpegning af modeldyr 4. Besætningskonkurrence 5. Skuets bedste yver for hver af de 4 malkeracer 6. Mønstringskonkurrence 7. Superko-konkurrence 8. Kalvekonkurrence Ad 1 Ad 2 Køer skal have minimum 1 kontrollering den For SDM-køer med livsydelse er ydelseskravet minimum kg mælk. For RDM- og DRH-køer med livsydelse er ydelseskravet min kg fedt og protein. For Jerseykøer med livsydelse er ydelseskravet minimum kg fedt og protein. For Jerseykøer med ydelse i 305 dage og derover er ydelseskravet 480 kg fedt og protein pr. år og for køer med mindre end 305 dage er ydelseskravet 1,5 kg fedt og protein pr. dag. For samtlige racer holdopdeles der efter laktationsnummer. Kvier af SDM, RDM og DRH-race, der er født i perioden fra den til kan udstilles. Jerseykvier født i perioden til kan udstilles, hvis de samtidig har minimum 112 i Y-indeks. Ad 3 Der udpeges modeldyr inden for følgende kategorier: SDM, DRH og RDM Jersey Bedste kvie Bedste kvie Bedste 1. kalvs ko Bedste ko med ydelse under 305 dage Bedste 2. kalvs ko Bedste 2. kalvs ko Bedste ældre ko Bedste ældre ko Der skal være minimum 3 fremmødte inden for de respektive grupper for at konkurrencen gennemføres. Såfremt der møder færre end 3 køer i en aldersgruppe, overføres de til gruppen, der aldersmæssigt ligger nærmest. For at et dyr kan modtage et bånd, skal det have fået minimum 23 point. Blandt model-køerne udpeges lørdag Østjyllands smukkeste malkeko på tværs af racerne. Ad 4 Besætningsgrupperne sammensættes helt efter udstillernes eget ønske. En gruppe skal bestå af minimum 3 køer (gerne flere). I denne konkurrence bliver grupperne oprangeret, men der tildeles ikke point.

17 Side 16 af 31 Den bedste besætningsgruppe på tværs af racerne bliver udpeget lørdag. Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Skuets bedste yver inden for hver af malkeracerne bliver fundet af dommerne om fredagen i forbindelse med ærespræmietildelingen og offentliggøres umiddelbart herefter. Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper junior og senior. Junior er til og med 17 år. Konkurrencen er åben for alle. Tilmelding sker på pladsen inden fredag kl.14. Blandt de til skuet tilmeldte køer udvælges de 10 køer med mest værdifuld gennemsnitsydelse beregnet efter Mejeriforeningens vejledende afregningsmodel, samt delegenskaber i NTM-indekset. Køerne skal have kælvet 2 eller flere gange. Mest værdifulde tildeles 50 point, efterfølgende 45, 40., 5. På skuet afvikles eksteriørkonkurrence, hvor dommerpanelet angiver køernes placering med skilte. Bedst placerede tildeles 50 point, efterfølgende 45, 40., 5. Resultatet af produktionskonkurrencen offentliggøres først efter eksteriørkonkurrencen. Den ko, som får højest sum, er Superko. Konkurrencen gennemføres for alle racer. Der kan udstilles kalve, som er 3-9 mdr. gamle. Kalvene skal præsenteres af børn, som er til og med 14 år. I konkurrencen lægges vægt på klargøring og præsentation af kalven. Alle kalve uanset race opstaldes samlet. Alle børn modtager en erindringsgave, og der er ekstra gave til 1. og 2. pladsen. Kalvene præsenteres i ringen i forbindelse med mønstringskonkurrencen lørdag formiddag, hvor de vil modtage deres erindringsgave, samt blive placeret. Kalvene skal i øvrigt præsenteres i den store ring lørdag eftermiddag.

18 Side 17 af 31 KØDKVÆG Følgende konkurrencer vil blive gennemført for kødkvægracerne: 1. Fremstilling af dyr 2. Udpegning af modeldyr (køer, kvier og tyre) 3. Bedste par inden for den enkelte race 4. Bedste par på tværs af racerne 5. Udpegning af skuets bedste kødracehundyr og skuets bedste kødracetyr 6. Mønstringskonkurrence 7. Besætningskonkurrence på tværs af racer 8. Kalvekonkurrence 9. Krydsningskalve Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Der henvises til den pågældende raceses egne dyrskueregler. Retningslinjer for de forskellige racer kan ses på side 26. Udpegning af bedste modeldyr inden for køer, kvier og tyre findes. Ved 7 tilmeldte dyr er der bånd. For at et dyr kan modtage et bånd, skal det have fået minimum 23 point. Der kan max gives 6 bånd indenfor racen. Dyrskueledelsen beslutter hvordan båndene fordeles indenfor racen. Et par kan sammensættes efter eget ønske(samme CHR nr./ejendomsnr). Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er tilmeldt minimum 3 par pr. race. Parrene skal have forskellige ejere. Vinderparret fra hver race går videre til konkurrencen på tværs af racerne. Hvis en race kun kan mønstre 1 par, går dette par direkte til konkurrencen om bedste par. Lørdag findes på tværs af racerne skuets bedste kødracehundyr og skuets bedste kødracetyr.. Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper junior og senior. Junior er til og med 17. år Konkurrencen er åben for alle. Tilmelding sker på pladsen inden fredag kl. 14. Besætningsgruppen sammensættes helt efter udstillerens eget ønske. En gruppe består af minimum 3 dyr (gerne flere). Konkurrencen gennemføres hvis der møder minimum 3 grupper fra 3 forskellige udstillere. Der kan udstilles kalve, som er 1-6 mdr. gamle. Kalvene skal præsenteres af børn, som er til og med 14 år. I konkurrencen lægges vægt på klargøring og præsentation af kalven. Der opkræves ikke tilmeldingsgebyr. Alle børn modtager en erindringsgave, og der er ekstra gave til 1. og 2. pladsen. Kalvene præsenteres i ringen i forbindelse med mønstringskonkurrencen lørdag formiddag, hvor de vil modtage deres erindringsgave, samt blive placeret. Kalvene skal i øvrigt præsenteres i den store ring lørdag eftermiddag. Hver race må udstille med max 2 kalve i alderen 6-12 mdr. dyrene kommer ikke ind i ringen.

19 Side 18 af 31 HESTE For alle heste gælder, at de skal være godkendt (kåret) af eller - via afstamning - tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark. Der skal medbringes et hestepas udstedt eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. I anledning af Welsh s 50 års jubilæum i 2015 er der givet dispensation, således at racen må komme med de dyr, der er registreret i moderforbundet i Wales samt de hingste, der har deres licens der. Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist. Det er ikke tilladt at læsse heste af, uden de er dyrlægekontrolleret. Kommer der heste udenfor det oplyste tidsrum for dyrlægekontrol, vil der blive tilkaldt en dyrlæge, som den pågældende udstiller betaler for, eller udstilleren tager sin hest med sig igen. Dyrlægekontrol: Torsdag fra kl til Fredag fra kl til Vaccination I lighed med tidligere år forlanges der ikke vaccinationsattest for de udstillede heste. Såfremt dyret vaccineres, skal den sidste vaccination foretages senest 2 uger før skuets afholdelse. Skriftlig erklæring Alle udstillere af heste skal ved ankomsten til dyrskuet aflevere en skriftlig erklæring om, at de udstillede dyr kommer fra en ejendom,, hvor der ikke er forekommet ondartede smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned (denne erklæring findes på vores webside I øvrigt henvises til separat afsnit på hjemmesiden vedr. sundhedsregler. Knabstruppere uden afstamningsoplysninger kan udstilles, såfremt dyret er kåret. Hingste, 3 år og derover, skal være avlsgodkendte eller kåret til avl af den pågældende avlsretning, der skal være tilsluttet Videncentret, Heste. Føl der deltager i skuet, skal være født mindst 14 dage før skuets start. Følgende aktiviteter vil blive gennemført for hesteracerne: 1. Fremstilling af hingste og hopper og vallakker 2. Samling efter følhopper indenfor racen 3. Hoppefamilier indenfor racen 4. Afkomssamlinger indenfor racen 5. Udvælgelse af skuets bedste hoppe og skuets bedste hingst, på tværs af racerne 6. Udvælgelse af skuets bedste 1-års, på tværs af racerne 7. Udvælgelse af skuets bedste 2-års og 3-års hoppe, på tværs af racerne 8. Udvælgelse af skuets bedste vallak, på tværs af racerne 9. Udvælgelse af skuets føl, på tværs af racerne 10. Udvælgelse af skuets bedste samling (herunder samlinger efter hoppefamilier, samlinger efter følhopper, afkomstsamlinger og stutterikonkurrencen) Konkurrencen vil blive gennemført, såfremt der er 3 tilmeldte samlinger

20 Side 19 af Mønstringskonkurrence Fra og med to år er det et krav at alle heste/ponyer har trense med bid på. Ved alle et års heste/ponyer er det op til udstilleren. Hesten skal være styrbar under fremvisning. P.R.E. er undtaget. Alle ryttere skal bære hjelm. Også ved ridning rundt på Dyrskuepladsen, ligesom hesten skal være pålagt trense med bid. Ad 1 Der kan udstilles hingste på 1 år og derover. Hingste på 3 år og derover skal være godkendt til avl af det pågældende avlsforbund. Der kan udstilles hopper på 1 år og derover og såvel føl-, som goldhopper. Der kan udstilles 1 års- og ældre vallakker, hvis de opfylder reglerne for afstamning. Vallakkerne vil blive bedømt som øvrige udstillede heste/ponyer. Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Samling efter følhopper skal bestå af mindst 3 stk. evt. incl. moderen. De deltagende heste skal være mindst 1 år gamle. Hoppefamilier skal bestå af mindst 3 stk. i lige linie på moderens side. De deltagende hopper skal være mindst 1 år gamle. Afkomssamlinger efter hingste mindst 5 stk. minimum 1 år gamle. Udvælgelse af skuets bedste hoppe og skuets bedste hingst (min. 23 point). Udvælgelse af skuets bedste 1-års (min. 22 point). Udvælgelse af skuets bedste 2-års (min. 22 point)/henholdsvis 3-års hoppe (min. 23 point). Udvælgelse af skuets bedste vallak (1 års og 2 års, min. 22 point 3 års og ældre min. 23 poin) Udvælgelse af skuets føl. Til denne konkurrence kan der deltage føl født efter 1. Januar Dog skal føllet være minimum 14 dage fammelt. Ad 10 Udvælgelse af skuets bedste samling I denne konkurrence kan der kun deltage udstillede heste/ponyer. Samlingen skal bestå af minimum 3 heste/ponyer med en alder på minimum 1 år. Hestene/ponyerne skal fremstilles ved hånd enten en mønstre pr. hest eller bundet sammen, men alle samtidig på linje ved siden af hinanden. Samlingerne oprangeres efter følgende kriterier: 1. type/racetilhørsforhold 2. bevægelse/fremføring 3. ensartethed 4. mønstring skal foregå på linje ved siden af hinanden, enten bundet sammen eller en hest pr. mønstre og vises i skridt og trav

21 Side 20 af 31 Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er minimum 3 tilmeldte samlinger. Tilmelding sker elektronisk via dyrskuets hjemmeside: eller hos Anne- Marie Kjær Ad 11 Mønstringskonkurrence. Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper junior og senior. Junior er til og med 17 år. Konkurrencen er åben for alle. Ved seniorerne må 1 person kun mønstre 1 gang og 1 hest kan kun mønstres 1 gang. Konkurrencerne gennemføres såfremt der er 3 tilmeldinger til hver aldersgruppe. Ved juniorer må 1 person kun mønstre 1 gang dog må hesten mønstres af flere personer max. 3 personer. Tilmelding sker på pladsen senest fredag kl husk katalog nr. undtaget deltagere fra 4H og børnedyrskuet. Udtagelse til finalen: Der mønstres på mønstringsbanerne bag staldene. De 3 bedste juniorer og de 3 bedste seniorer går videre til finalen, som afvikles i den store ring. Hesten/ponyen skal mønstres i trense med bid eller pålagt den for racen godkendt trense. Konkurrencer nr. 5, 6, 7, 8 og 9 afvikles kun, hvis der er mindst 3 dyr tilmeldt. Konkurrencerne om bedste hingst, bedste hoppe, skuets føl, bedste 1-års, bedste 2-års hoppe, bedste 3-års hoppe, skuets bedste vallak og bedste samling afgøres ved åben votering. Der gives karakter for: 1. type/race tilhørsforhold 2. bevægelse/fremføring - for samlinger gives yderligere en karakter for 3. ensartethed. OBS! Heste, der bedømmes i samling, skal også bedømmes enkeltvis. Alle 2-års Varmblodshopper (min. 23 point) deltager i Dansk Varmblods Landsfinale. Alle 2-års Oldenborghopper ( min. 23 point) deltager i Elitefinalen. Fredag eftermiddag begrunder dommerne formiddagens bedømmelser. Der udleveres et bedømmelsesskema, hvor dommerne har vurderet hestens eksteriørmæssige egenskaber. Præsentationsfremmende midler er forbudt, og benyttelse af dette vil betyde hjemsendelse af den pågældende udstiller og det/de pågældende heste / ponyer

22 Side 21 af 31 FÅR OG GEDER Hvor intet andet er nævnt, betegnes får/væddere henholdsvis geder/bukke normalt som dyr. Der henvises i øvrigt til siden generelle regler for udstilling af dyr. Raceforhold: Officielt anerkendte racer kan udstilles og skal være mindst 87,5 % racerene. Krydsningslam kan medtages, hvis faderen er renracet dataregistreret. Alle tvivlstilfælde afgøres af udstillingsudvalget. Veterinære forhold: Der henvises til separat afsnit vedr sundhed på hjemmesiden Ved ankomsten til skuet skal dyrene tilses af en dyrlæge. Øremærker. Dyrene skal være øremærkede med godkendte CHR mærker efter gældende lov. CHRnr./øremærke-nr. skal påføres tilmeldingen. For dyr, der ikke er med i GEFA, skal tilmeldingen udfyldes med supplerende oplysninger. Importerede dyr: Er der importeret dyr til besætningen inden for 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr. Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler. Bemærk: Tuberkulose: Får/geder fra ejendomme med hjortehold kan udstilles, hvis hjortene har gennemgået officiel tuberkuloseundersøgelse med negativt resultat. Salmonella: Hvis du har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1, 1a eller 1b i min. 9 mdr. Bedømmelsesregler: Geder bedømmes efter racestandarden fra oprindelseslandet, hvis denne forefindes. Får bedømmes ud fra raceforeningens standard. Forud for selve dyrskuebedømmelsen skal dommeren/dommerne have afklaret følgende: Tandstillingen, der skal fremvises af trækkeren. Halelængden hos får. Uldlængden hos får. 2 veludviklede testikler hos vædderen/bukken.

23 Side 22 af 31 Såfremt ét af kravene ikke er opfyldt, afvises dyret. Uldlængden: Får/væddere må max stille med 2 cm uld. Ved mere end 2 cm. uldlængde afvises dyret. Raceforening kan godkende anden længde Merino må møde med en uldlængde på over 2 cm., dog skal de være klippet den 15. februar +/- 1 uge i udstillingsåret. Finuld må møde med en uldlængde på over 2 cm, men skal være klippet i sidste kalenderår. Spelsau må møde med en uldlængde på max. 5 cm. Mohair skal møde med en ham på ca. 5 mdr. Tandstilling: Dyr med over- eller underbid udover det i racestandarden tilladte afvises. Får født før 2009: Her gælder tændstikreglen. Yngre dyr skal have korrekt bid. Halelængde: For alle væddere født her i landet skal halen dække endetarmsåbningen. For alle får født her i landet skal halen dække hele kønsåbningen. Fedme: Et dyr med huldkarakter over 4 kan højst opnå 22 points. Bevægelse: Et dyr, som ikke vil/kan gå, kan ikke opnå fløjplads, 23 point eller ærespræmie. Ærespræmiekonkurrencer: Kun dyr/samlinger, der har fået 23 points, kan tildeles ærespræmie. Der ophæves ikke automatisk til 24 point ved ærespræmie om skuets bedste dyr. De to første dyr (eller samlinger) i hvert hold kan deltage i ærespræmiekonkurrencen, hvis de har opnået 23 points. Udstillingsregler. Alder. Alderen afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori dyret er født. Dyr født i november/december kan udstilles i det efterfølgende hold. Får og geder, der er 2 år og derover, skal have læmmet i udstillingsåret. Får/geder. Får/geder, der er med i enkeltdyrsregistreringen, kan undlade at møde med afkom, når 2 måneders vægten er indberettet inden tilmelding til skuet. 1 års får/geder kan tilmeldes med eller uden lam/kid. 2-årige og ældre får/geder skal have læmmet og selv opfostret mindst 1 eget lam/kid i udstillingsåret. Holdinddeling: Samlinger af får/geder,

24 Side 23 af 31 En samling skal bestå af 3 får/geder. Disse tre dyr bedømmes som samling. Udstilleren kan uden ekstra betaling tilmelde yderligere 1 dyr som reserve. Ønskes reservedyret bedømt enkeltvis, skal dette fremgå ved tilmeldingen, og der betales tilmeldingsgebyr. Dyr, som indgår i en samling, kan indgå i konkurrencen om skuets bedste dyr, såfremt det er tilmeldt og bedømt som enkeltdyr. Afkomssamlinger for væddere og bukke Afkomssamling efter væddere skal omfatte min. 3 stk. afkom. Afkomssamling efter bukke skal omfatte min. 3 stk. afkom. Alle bedømte afkom efter bukken/vædderen skal fremstilles. Besætningsgrupper af får og geder: En besætningsgruppe består af 3 tilmeldte dyr. Udstilleren kan frit vælge mellem antallet af han- og hundyr. Der skal være mindst 2 årgange repræsenteret. 1 vædder/buk kan være indkøbt. I gruppen kan indgå 1 dyr, som er født i besætningen, men som på udstillingstidspunktet er ejet af andre. Deltagere i denne konkurrence kan tilmeldes, efter at kataloget er udsendt. Lamme- /kidskue: Der kan tilmeldes en gruppe bestående af mindst 3 lam/kid. Der kan tilmeldes 1 reserve. Lammene/kiddene skal være født efter 1. november. Grupperne bedømmes på tværs af racerne. Lam/kid fremvises og bedømmes i ringen. Lam og kid bedømmes hver for sig. Lam Lam kan fremstilles som enkeltdyr til bedømmelse. Lam skal være født efter 1. november i det foregående år. Der kåres skuets bedst lam. Produktionsfår/ged: Moderdyret skal møde med mindst 2 stk. afkom på dyrskuet. 2 mdrs. vægten skal enten være indberettet ellers vejes på skuet. Moderdyret bedømmes i ringen, afkommet kan bedømmes i boksen. Moderdyrets bedømmelse vægter 40 %, afkommet 60 %. Produktionsfår/-ged: Alder ved udstillingen Antal lam/kid 4 år 6 5 år 8 6 år 10 7 år 12 8 år 14

25 Side 24 af 31 Holdinddeling Oxf. down Shropshire Polled dorset Leicester Gotl. Pelsfår Texel Suffolk Kerry Hill Geder Får Væddere/bukke født før født født født * Enkelte får m/lam/geder med kid født før født født født Enkelte får u/lam/geder u, kid født Samling 3 får m/lam-geder m. kid født før født født Samling 3 får u/lam geder m.kid født Elitefår Besætningsgruppe Produktionsgruppe Kid/Lammegruppe Lam/kid enkeltdyr Regler for hvor mange lam, der skal følge 1-, 2- og 3-års får, se teksten ovenfor. Udstilles andre racer end ovennævnte udelades holdnr. på indmeldelsesblanketten. Bedømmelsen starter normalt fredag kl og skal være afsluttet og rosetterne udleveret kl Når de enkelte hold er færdigbedømt, kommenterer og begrunder dommerformændene deres afgørelser via mikrofon. Bedømmelsen foregår i den lille ring.

26 Side 25 af 31 KANINER Udstillingen afholdes i fællesskab med og arrangeres af Danmarks Kaninavlerforenings lokalafdelinger i Vejle, Fredericia og Horsens. Dyret skal være forsynet med tydeligt identifikation, kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlsnummer i højre øre. Dyrene skal være ledsaget af ejer erklæring, udstedt af Danmarks Kaninavlerforening Der bedømmes efter Nordisk Standard. For racekaniner bedømmes efter en pointskala: klasse klasse Der bedømmes: Voksne dyr Ungdyr Hun med unger Kaninudstillingen er en udstilling i udstillingen med egen præmieuddeling efter Nordisk Kaninstandard. Kaninudstillere afholder en konkurrence: Hvad vejer kaninen? Kaninen sidder på bordet og børnene kan løfte på den. Dommeren er godkendt af Danmarks Kaninavlerforening. Tilmelding: Se vores webside

27 Side 26 af 31 FJERKRÆ Udstillingsberettigede er medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, der er bosiddende i Jylland, og som er retmæssige ejere af de udstillede dyr. Dyrene skal være forsynet med fast DF-fodring. Der kan udstilles høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner og sirfjerkræ. Alle fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest. Dyrene bedømmes som volieresamlinger på kritikkort som normalt ved DF udstillinger med et slutpointtal in 100 pointskala. Pointskalaen opdeles: = 1. klasse = 2. klasse = 3. klasse Dyrene bedømmes af dommere, der er medlemmer af DOMMERRINGEN. Bedømmelse af dyrene foregår efter regler i Skandinavisk Fjerkræ-Standard, Tilmelding: Se vores webside

28 Side 27 af 31 KATTE Ved ankomsten til dyrskuet sker indtjekning, evt. kontrol af stamtavle (hvis det ikke er en huskat uden stamtavle), vaccinationsattest samt dyrlægekontrol. Stamtavler og vaccinationsattester skal forevises. Bemærk at killinger/kuld skal være minimum 3 måneder for at kunne deltage. Drægtige og diegivende katte må ikke udstilles. Vaccination/revaccination mod kattesyge og katteinfluenza skal være foretaget senest 15 dage før udstillingen, og må ikke være ældre end den af dyrlægen fastsatte dato for revaccination. Alle katte fra samme ejer vil blive afvist, hvis der findes tegn på følgende: Lopper/loppeekskrementer eller andre parasitter, ringorm, smitsomme sygdomme (snue, betændte øjne m.m.) eller kritisabel sundhedstilstand. Hvis vagthavende dyrlæge under dyrskuet finder tegn på, at en kat er syg, bliver den pågældende kat sammen med alle andre katte, der tilhører samme udstiller, straks hjemsendt.

29 Side 28 af 31 Retningslinjer for fremstilling af dyr - Kødkvæg For køer med kalv ved siden, må kalven max være 8 måneder gammel, hvis ikke andet er anvist. Tilmeldes i øvrigt efter racernes regler. Efter tilmelding inddeles de respektive racer i bedømmelseshold. Skotsk Højlandskvæg Tyre: Kvier: Køer: Min. 12 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 12 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 36 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 30 mdr. Simmental Kvier: Køer: Tyre: Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 29 mdr. (ikke fyldt 30 mdr.) på udstillingstidspunktet Under 4 år 4 år og derover Køer skal have kælvet inden for 15 måneder før udstillingsdagen Kalv ved siden må max. Være 7 måneder gammel. Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktet Hereford Tyre: Kvier: Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 27 mdr. på udstillingstidspunktet Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 27 mdr. Køer med kalv:

30 Side 29 af 31 Køer under 2½ år Køer fra 2½ til 3½ år Køer over 3½ år Kalve ved siden af koen må max. være 7 måneder gammel. Charolais Tyre: Kvier: Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 29 mdr. på udstillingstidspunktet Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 30 mdr. Køer uden kalv: Yngre op til 4 år Ældre 4 år og derover Køer med kalv: Yngre op til 4 år Ældre 4 år og derover Kalve ved siden af koen må max. være 7 måneder gammel Limousine Tyre: Kvier: Min. 6 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 6 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 30 mdr. på udstillingstidspunktet. Køer uden kalv: Køer skal have haft en kælvning inden for de sidste 15 måneder. Under 3 år 3-5 år Over 5 år Køer med kalv: Kalve ved siden af koen må max. være 8 måneder gammel Under 3 år 3-5 år Over 5 år

31 Side 30 af 31 Aberdeen-Augus Tyre: Kvier: Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet Max. 30 mdr. på udstillingstidspunktet Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 31 mdr. Køer uden kalv: Køer skal have haft en kælvning inden for de sidste 13 måneder. Køer med kalv: Kalve ved siden af koen må max. være 8 måneder gammel Dansk Korthorn Tyre: Kvier: Køer: Min. 9 mdr. på udstillingstidspunktet Min. 9 mdr. på udstillingstidspunktet Holdinddeling vil blive foretaget på baggrund af de tilmeldte dyr Øvrige racer Ved øvrige racer vil holdinddeling blive foretaget på baggrund af de tilmeldte dyr.

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2015 PLAN OG REGLER 2015 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

PLAN OG REGLER 10-04-15

PLAN OG REGLER 10-04-15 PLAN OG REGLER 2015 10-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med interesse for Hjørring

Læs mere

B O R N H O L M S L A N D B R U G

B O R N H O L M S L A N D B R U G B O R N H O L M S L A N D B R U G Regler for fremstilling af dyr 159. DYRSKUE i Hareløkkerne den 23. og 24. juni 2012 Arrangeret af: Bornholms Landbrug Kannikegaard Rønnevej 1 3720 Aakirkeby 56 9078 00

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Lemvig Flyveplads 31. maj. og 1. juni 2014 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Værd at vide (plan og regler) Klovdag og børnedyrskue lørdag den 31. maj 2014 Hovdag søndag den 1.

Læs mere

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016

Værd at vide. Meget mere end landbrug. 30. juni - 2. juli 2016 30. juni - 2. juli 2016 Meget mere end landbrug Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 20. maj 2016 Får/geder 9. maj 2016 Heste 2. maj 2016 Tilmeldinger vil ikke kunne

Læs mere

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet.

Dyr, som ikke er på reservelisten, og som frameldes senest den 3. november 2016 får 50 % af tilmeldingsgebyret refunderet. Opdateret: 25. oktober 2016 Tilmelding Tilmeldingsskemaerne skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 21. oktober 2016. Tilmeldinger kan sendes med post til Kødkvægsskuet s sekretariat Jonna Christoffersen,

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Til udstillere af dyr 2016

Til udstillere af dyr 2016 Aars, den 27. september 2016 Til udstillere af dyr 2016 Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2016, der foregår i AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS Brevet bedes venligst gennemlæst,

Læs mere

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017

Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017 Plan og regler for Det Østjyske Dyrskue i Horsens 16. og 17. juni 2017 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Åbningstider... 3 Entré... 3 Dyrskuesekretariatet... 3 Hvem står bag dyrskuet... 4 Dyrskueledelse...

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 3. 5. juni 2016 Roskilde Dyrskue, Fulby 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 1 Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR REGLER FOR UDSTILLING AF DYR 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde Almindelige bestemmelser for Roskilde

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016

Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Holdinddeling for de enkelte racer 20. juli 2016 Skotsk Højlandskvæg Kvier Køer Tyre > 1 år 30 36 mdr. > 12 mdr. 12 18 mdr. 36 48 mdr. 12 24 mdr. 18 24 mdr. > 36 mdr. 24 36 mdr. 24 36 mdr. > 36 mdr. Ved

Læs mere

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011

Værd at vide. 30. juni - 2. juli 2011 30. juni - 2. juli 2011 Værd at vide Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for Kvæg 6. juni 2011 Heste 16. maj 2011 Får/geder 1. juni 2011 Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016

PLAN OG REGLER. Dyrskuet Thy - Mors. Plan og Regler, Dyrskuet Thy-Mors 2016 PLAN OG REGLER 2016 Dyrskuet Thy - Mors GENERELT Almindelige bestemmelser Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Dyrskuet Thy - Mors. Anmeldelse Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16. & 17. september 2017 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads

Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Propositioner for SHETTIVAL 13.-14. & 15. juli 2007 på Horsens Dyrskueplads Generelle bestemmelser Hvor Showet afholdes på Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, Horsens. Danmark Hvem kan udstille Alle ISPC-lande

Læs mere

Ærespræmieliste 2014.

Ærespræmieliste 2014. Ærespræmieliste 2014. Heste og ponyer. Kat.nr. Udstiller Frieserheste Pernille Vibe Sørensen 6 Kirkegade 29 6800 Varde Knabstruppere Per Godsk Stelmach 14 Vestermarksvej 11 7130 Juelsminde Arabisk Fuldblod

Læs mere

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark

I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark SUNDHEDSREGLER I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger,

Læs mere

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016

Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Plan & regler For Mælkefestivallen i Helle Hallen Den 16 & 17 september 2016 Tilmelding & evt. spørgsmål på: maelkefestival@hellehallen.dk Tlf. 75 19 51 11 Arrangør: Helle Hallen Vrenderupvej 40C, Vrenderup

Læs mere

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7)

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over

Læs mere

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax

Lemvig marked og dyrskue Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf , Fax Lemvig Flyveplads den 4. og 5. juni 2016 Industrivej 53, 7620 Lemvig, Tlf. 9663 0544, Fax. 9663 0545 Plan og regler Klovdag og børnedyrskue lørdag den 4. juni 2016 Hovdag søndag den 5. juni 2016 Indhold

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR MASKINUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30-31. maj - 1. juni Roskilde Dyrskue, Sekretariat, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning

Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning December 2013 Handel med kreaturer tvistigheder og erstatning Vejledning vedrørende typiske mangler og fejl ved handlet kvæg Videncentret for Landbrug og SamMark foreslår i dette dokument konkret håndtering

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK)

Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) Aftale om opstaldning af hest i Vejle Rideklub (VRK) 1 Aftalens genstand og parter Denne aftale om opstaldning af hesten (hestens navn og chip eller pasnr.) Hesten er undtaget fra konsum: JA NEJ Er indgået

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne

Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne Dyrskue: Landbrugsmessen Gl.Estrup 2017 RDM Kategori CHR-nr..: CKR-dyrnr..: Udstiller Navn Kat. Nr. Modtager af Pokal fra Bedste yngre malkeko 41029

Læs mere

Mønstringskonkkurencen Signe Givskov Petersen 1 X Senior Camilla Givskov Petersen 2 X Senior

Mønstringskonkkurencen Signe Givskov Petersen 1 X Senior Camilla Givskov Petersen 2 X Senior Præmieliste Malkekvæg - Dyreskuet i Horsens 2016 Kat nr. Chr nr. Ejer Point Plc Ærespræmie Prædikat RDM 300 21720 2402 Irene og Mogens Mikkelsen, Børkop 23 1 X 301 21951 2270 Kridtbjerg v/bent Pedersen,

Læs mere

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue Information og regler Fødevareog Økologiudstillingen 7. 9. juni 2013 Sekretariat: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk. E-mail: mail@roskildedyrskue.dk

Læs mere

Vi glæder os til at se jer

Vi glæder os til at se jer Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Sponsoreret af Box4rent og Linqvist voltige. Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG

REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG REGLER OG PRISER FOR Hunde specialklubber på STORE HESTEDAG 2. - 3. SEPTEMBER 2017 1 Danmarks største udendørs udstilling med fokus på heste og hunde Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue,

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser

Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Hvidovre-Avedøre Rideklub Byder velkommen til voltigeringsstævne D. 27.-29. maj 2016 med showklasser Vi glæder os til at se jer Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser Pris i kr. Sted Hvidovre-Avedøre Rideklub

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Et fantastisk Landsskue blev i år krydret med Miss Danmark titlen til Jørn Mikkelsens og Havdal Jerseys nr. 1444, Havdal Zuma Gaia, som forinden også havde vundet

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER 3. - 5. JUNI 2016 TRADITIONER OG GODE HANDLER PÅ DANMARKS STØRSTE DYRSKUE Erhvervsudstillingen på Roskilde Dyrskue har et bredt udvalg af stande, som sælger alt

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 8. Oktober 2016 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Maskin- og produktudstillere

Maskin- og produktudstillere Maskin- og produktudstillere 2. 4. juli 2015 Maskiner Nyhedsprisen Dyr Mennesker www.landsskuet.dk Regler, priser og bestilling af stande Formålet med denne lille folder er at lette arbejdet for Landsskuets

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Hvor skal vi hen du Her og nu På sigt Bestyrelsens idé grundlag til et fælles afsæt for fremtiden i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark Det handler altsammen

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

9., 10. & 11. juni 2017

9., 10. & 11. juni 2017 Dyrskuepladsen Broløkkevej 2 5250 Odense SV Dyrskuets CHR-nr.: 79062 9., 10. & 11. juni 2017 Priser & Regler For dyreudstillere Tilmeldingsfrist: Heste & Æsler: 18. april Kvæg: Får & Geder: 1. maj 1. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september

Wiffertsholmstævnet. 19. & 20. september 2015. Husk seneste tilmelding d. 13. september Wiffertsholmstævnet 19. & 20. september 2015 Husk seneste tilmelding d. 13. september Velkommen for 39. gang Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne inviterer til Wiffertsholmstævne. I lighed med

Læs mere

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85

Grundbeløb pr. besæning, kr. 269 269 Moderdyr, kr./stk. 20,50 20,50 Max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 6,85 6,85 20. december 2013 Priser i 2014 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2014. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges løbende på

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015)

1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015) 1 Regler for Ydelseskontrollen (Version 2015) Følgende regler, der er i overensstemmelse med de generelle retningslinjer vedtaget af den internationale ydelseskontrolorganisation (ICAR), skal overholdes:

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere