Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder

2 Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose

3 Forfatter: registreret revisor Peter Rose Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder 4. reviderede udgave, 2009 Tryk: Kerteminde Tryk A/S Layout: Idworks as ISBN-13: ISBN-10: Væksthus Midtjylland, Århus 2009 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog er ikke tilladt ifølge lov om ophavsret. Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N T E

4 Indholdsfortegnelse ::. 3 Indholdsfortegnelse Forord 8 Indledning 9 Hvorfor laver man egentlig regnskab for sin virksomhed? 9 Til ære for myndighederne 9 Først og fremmest for virksomhedens egen skyld! 9 Hvad er bogføring til forskel fra regnskab? 10 Formelle krav til bogføringen 10 Hvad kan jeg trække fra? 11 Forskellige former for bogføring 13 Bogføring på EDB 13 Bogføring hos serviceleverandør 14 Revisionsfirmaer 14 Bogføringsbureauer 15 Et eksempel på bogføring og regnskab 16 Hvad er en transaktion? 16 Fodboldhandleren 16 En konto 17 Grundregler 18 Bogføring af fodboldhandlerens virksomhed 18 Daglige registreringer 22 Forskellige registreringsbehov 23 Kontante betalinger 23 Bankbetalinger 23 Få eller mange transaktioner? 23 Virksomhedstyper 24 1) Konsulentvirksomhed med udelukkende erhvervskunder 24 2) Konsulentvirksomhed med private kunder 24 3) Engroshandel og / eller produktion 25 4) Detailhandel / restauration 25 Hvilken type er din egen virksomhed? 25 Metoder til daglige registreringer 26 Kasserapporten 26 Hvem skal føre kasserapport? 27

5 4 Indholdsfortegnelse ::. Daglige registreringer direkte i bogføringsprogrammet 27 Transaktionstyper 28 Et bilag 28 Bilag købstransaktioner 28 Bilag salgstransaktioner 29 Kasseapparat 31 Torvesalg 32 Bilag betalingstransaktioner 33 Arkiveringssystem 33 Den endelige bogføring 34 Bilagsnumre 35 Hvornår giver man bilaget et nummer? 36 Datoangivelse 37 Afstemning af kasse og bank 37 Afstemning af kassen 37 Afstemning af bankkonti 38 Private udlæg og hævninger 41 EDB-bogføring 42 Hvad indholder et EDB-bogføringsprogram? 43 Finans 43 Debitorer 43 Kreditorer 44 Lager 44 Øvrige moduler 44 Udskrifter 44 Detaljer i EDB-bogføringsprogrammet 45 Kassekladden i edb-bogføringen 45 Momskode 46 Modkonto 46 Kontoplaner i edb-bogføringen 46 Udskifter fra EDB-bogføringer 47 Kasserapport/bogføringskladde 47 Råbalance 48 Kontokort/kontospecifikation 48 Udskrift på papir eller på skærm 48 Sikkerhedsproblemer 48 Backup (sikkerhedskopiering) 49 Hvor tit skal man tage backup? 50

6 5 Valg af EDB-system 50 Microsoft Navision C5 50 Stellar 51 Winfinans 52 Valg af system sammenfatning 52 Bogføring på regneark 52 Bogføringens teori 54 Balance (status) 54 Aktiver 54 Gæld 54 Egenkapital 55 Resultatopgørelse (driftsregnskab) 56 Indtægter og udgifter = ændringer af egenkapitalen 56 Drifts- og statuskonti 57 Bogføring i debet og kredit 57 Debet og kredit vist med fortegn 58 Årsskifte nulstilling af driftskonti 59 Oversigt over bogføringens grundbegreber 59 Kontoplaner 60 Gruppeopdeling 60 Konteringsregler 61 Hvad hvis nu jeg bogfører forkert? 61 Rettelser efterposteringer 61 Momsregnskab 63 Vejledning hos SKAT 63 Fodboldhandleren igen 63 Momsregistrering 68 Salgsmoms 69 Købsmoms 70 Betingelse nr. 1 ( Købet skal vedrøre en momspligtig aktivitet ) 70 Betingelse nr. 2 ( Der skal være moms i det pågældende beløb ) 70 Betingelse nr. 3 ( Undtagelser ) 71 Andre regler 71 Handel med udlandet 72 Afregning af moms 72

7 6 Indholdsfortegnelse ::. Bogføring af momsafregningen 73 Grønne afgifter 75 Hvis du glemmer noget i dit momsregnskab 75 Bogføring af moms i EDB-bogføringen 76 Lønregnskab 77 Dataløn 78 Danløn 79 Letløn 79 Andre lønsystemer 80 Bogføring af løn 80 Debitor- og kreditorbogføring 83 Debitorer 83 Kreditorer 83 Moms ved køb og salg på kredit 83 Bogføring af debitorer og kreditorer 84 Teori 84 Praksis 85 Debitor- og kreditorlister 86 Hvilken løsning skal man så vælge? 88 I praksis vil man ofte kombinere de to metoder 89 Problemer ved at kombinere metoderne 90 Styring af debitorer 92 Kasseprincippet 93 Debitorprincippet 93 Styring af kreditorer 93 Kasseprincippet 93 Kreditorprincippet 94 Afstemning af debitorer og kreditorer 94 Afstemning af kontoudtog 95 Åben-post metoden 95 Debitor- og kreditorer i EDB-bogføringsprogrammer 96 Samlekonti 97 Kontotype 97 Udskrifter 97 Fakturering 97 Kreditormodulet 98

8 7 Årsregnskab og skatteregnskab 99 Beskatning af indtægt ved selvstændig virksomhed 99 Forskudsopgørelsen 99 Lønmodtageres skat 99 Skatten for den selvstændige erhvervsdrivende 100 Skattereglerne 102 Afskrivninger 102 Pas på restskatten 104 Det driftsøkonomiske regnskab 105 Kombineret skatte- og driftsøkonomisk regnskab 107 Virksomhedsskatteordningen 107 Virksomhed i selskabsform 108 Økonomistyring 109 Hvad er økonomistyring? 109 Budgettering 110 Indre sammenhæng i budgettet 111 Min virksomhed kan ikke lægge budget! 111 Det omvendte budget 112 Følsomhed 114 Fodboldhandleren budgetopfølgning 114 Budgetopfølgning 116 Bilag A 118 Bilag B 129 Stikordsregister 130

9 8 Forord ::. Forord Der har i de senere år blandt andet fra politisk side i stigende grad været fokus på de forskellige administrative byrder, som små virksomheder udsættes for. I politikerjargon er ordet bøvl opstået i forbindelse med, at der har været og er et bredt politisk ønske om at lette hverdagen for de små virksomheder, at afskaffe bøvlet som det af og til formuleres. Dette har dog vist sig at være lettere at vedtage som princip end at føre ud i livet, idet hovedparten af de mange detaljerede regler ved nærmere eftersyn viser sig hver især at være mere eller mindre velbegrundede. Kun de færreste bestemmelser kan fjernes fra lovgivningen eller forenkles uden uønskede bivirkninger. Eksempelvis skyldes mange detailregler pres fra forskellige organisationer, der varetager deres medlemmers interesser. Ikke alt bøvl kan dog lastes de politikere, vi selv har valgt. Ofte møder man den opfattelse, at det at føre regnskab for sin virksomhed, det er noget man gør for systemets skyld, men realiteten er dog, at indehaveren i egen interesse gør klogt i at interessere sig seriøst for virksomhedens regnskab og økonomi. Alt for ofte ser man, at små virksomheder så at sige knokler for meget og tjener for lidt, simpelthen fordi indehaveren ikke prioriterer økonomistyringen højt nok. Denne bog giver en anvisning på, hvordan virksomhedernes bogføring og regnskab kan håndteres i praksis, således at virksomhederne i videst muligt omfang kan bruge tiden og kræfterne på det, som er deres egentlige formål og eksistensberettigelse: At tjene penge på at lave det, de er gode til, og samtidig bevare overblikket over økonomien. Bogens hovedsigte er at give dig et overblik over, hvad det vil sige at føre regnskab i din egen virksomhed. Har du først dette overblik, kan du derefter lettere søge oplysninger andre steder om forskellige detaljer i blandt andet moms- og skattereglerne. Bogen er således ikke tænkt som en opslagsbog, hvor du finder svar på detailspørgsmål. Detailreglerne ændres løbende, så dem finder du bedre svar på ved at spørge enten SKAT eller din revisor. Du kan bruge bogen som lærebog i bogføring, hvis du selv vil ordne bogføringen i din egen virksomhed. Du bliver også bedre i stand til at føre en kvalificeret diskussion med din revisor og andre rådgivere indenfor økonomiområdet. Bogen er skrevet af registreret revisor Peter Rose med virksomhedskonsulent Mogens Thomsen som sparringspartner. Endelig tak til revisorassistent Mettstine Thuesen for adskillige konstruktive bidrag. I denne udgave af bogen er bogens beskrivelser af daglige registreringer delvis omskrevet. Herudover er der foretaget en lang række detailændringer. Peter Rose Juni 2007

10 Indledning ::. 9 Indledning Hvorfor laver man egentlig regnskab for sin virksomhed? Til ære for myndighederne Af og til møder man den opfattelse, at regnskab er noget man laver for det offentliges skyld. Det vil sige SKAT eller, som disse væsener ind imellem kaldes i folkemunde: Skattefar og Momsemor. Dette er rigtigt så langt, som at der er en række love og bestemmelser, der forpligter virksomheden til at føre regnskab. Først og fremmest for virksomhedens egen skyld! Den vigtigste grund for virksomheden til at føre regnskab er imidlertid ikke myndighederne, men den omstændighed, at du som indehaver af virksomheden skal bruge regnskabet som grundlag for økonomisk styring af denne. Alle virksomheder har, om end i varierende grad, behov for oplysninger af økonomisk karakter om deres aktiviteter. Forskellige virksomheder har forskellige behov for disse oplysninger. For nogle er historiske oplysninger om indtjening, bruttoavance, omkostninger, etc. de vigtigste, mens det for andre er af altafgørende betydning at kunne bruge det løbende regnskab til at holde styr på virksomhedens tilgodehavende hos dens kunder, så man kan rykke dem, der ikke betaler af sig selv. Kun få virksomheder har slet ikke behov for den slags. Og ofte viser det sig, at de, der ikke har de rigtige økonomiske styringsværktøjer, let kører i sænk af den ene eller den anden årsag. Det bedste udgangspunkt for skatte- og momsregnskabet m.v. er, at regnskabsføringen indrettes, så den først og fremmest sigter mod virksomhedens behov for økonomiske oplysninger om sig selv. Gøres dette rigtigt, vil myndighedernes behov for oplysninger fremkomme som naturlige biprodukter. Eksempel: Du kan lave et momsregnskab ved at føre det i et momshæfte, som du kan få udleveret hos SKAT. Et sådant hæfte benyttes af nogle små virksomheder som det eneste daglige regnskab. Momshæftet er imidlertid tungt at arbejde med, medmindre du kun har ganske få bilag. Og et regnskab ført på denne måde er vanskeligt at benytte til ret meget andet end momsregnskab i sig selv. Du kan i stedet lave en edb-bogføring, hvor strukturen i bogføringen svarer til den måde, du har lavet dit budget, og lade sammenligning med budgettet være

11 10 Indledning ::. regnskabets hovedformål. Samtidig kan du via såkaldte momskoder (se kapitlet: edb-bogføring ) på udvalgte konti i bogføringen styre momsregnskabet, så det fremkommer mere eller mindre automatisk og er klar til brug, når tiden er inde til at betale momsen. Hvad er bogføring til forskel fra regnskab? Det er vigtigt at skelne mellem disse to begreber, selv om man af og til hører dem brugt i flæng. Bogføringen er et værktøj til opsamling og systematisering af regnskabsbilag. Selv i en lille enmandsvirksomhed kan der være hundredvis og i visse tilfælde tusindvis af økonomiske transaktioner i løbet af et år. Uden et systematisk værktøj til at holde styr på dette vil det oftest være umuligt at få overblik over virksomhedens økonomiske forhold, ligesom man heller ikke vil kunne fremskaffe de mange forskellige oplysninger, man skal afgive til offentlige myndigheder. Værktøjet til bogføring vil i praksis være et edb-program til en computer. Eventuelt kan bogføringen foregå hos en serviceleverandør, f.eks. et bogføringsbureau. Virksomheden skal da selv lave en foreløbig registrering af de daglige ind- og udbetalinger. Regnskabet derimod er en rapport om, hvordan det økonomisk set er gået med virksomheden i en afsluttet periode. Typisk udarbejdes regnskabet som et årsregnskab, men andre perioder, f.eks. måneds- eller kvartalsregnskaber kan også tænkes. Regnskabet udarbejdes normalt på grundlag af bogføringen. Ofte bruger man begrebet regnskabssystemet om det samlede system af værktøjer og forretningsgange, fra den daglige registrering af økonomiske transaktioner via edb-bogføringen til det færdige regnskab. Formelle krav til bogføringen Der findes ingen specifikke regler i lovgivningen, der anviser, hvordan man skal indrette sin virksomheds bogføring, dvs. hvilket værktøj man skal bruge til at samle virksomhedens økonomiske oplysninger. Den vigtigste regel er en passus i bogføringsloven om at bogføringen skal overholde det man kalder god bogføringsskik. Det kan forekomme diffust, og måske kan begrebet lettest forklares ved at sammenligne med noget, de fleste kan forholde sig til: Godt håndværk, eller om man vil god håndværkerskik. Enhver faglært tømrer kan forholde sig til en tagkonstruktion og tage stilling til, om denne eller hin måde at lave det på er god nok eller noget klamp, vel vidende at tingene ofte kan laves på flere måder. Og den løsning der er god nok til brændeskuret, er i sagens natur sjældent god nok til taget på et helårshus, eller på en domkirke for den sags skyld.

12 11 Transaktioner Daglige registreringer af transaktioner Bogføring af registrede transaktioner Trække rapporter ud af bogføringen/ EDB program Budgetopfølgning Momsbetaling Årsregnskab Kladde Debitor-/ kreditorlister Bruge rapporter til økonomisk styring På ganske tilsvarende vis kan en erfaren bogholder eller revisor forholde sig til forskellige måder at indrette bogføringen på, måder der hver især kan være egnede eller uegnede under forskellige omstændigheder. De værktøjer og forretningsgange, der er fuldt tilstrækkelige til en lille énmands konsulentvirksomhed, vil efter al sandsynlighed være helt utilstrækkelige til en import- og eksportvirksomhed, der køber og sælger varer på kredit, måske i flere forskellige valutaer, og som har mange transaktioner hver eneste dag. Det er historien om tømreren, brændeskuret og domkirken om igen. Hvad der er den fagligt bedste løsning på en bogføringsopgave afhænger således helt af, hvilken virksomhed, der er tale om. Den rigtige løsning den der ikke bare er korrekt, men også hensigtsmæssig i alle virksomheder, den findes simpelthen ikke. Dertil er virksomheder for forskellige. Hvad kan jeg trække fra? Et af de spørgsmål, der ofte trænger sig på, når man starter egen virksomhed, handler om hvad man kan trække fra i sin virksomhed. Med andre ord hvilke omkostninger, der indgår i virksomhedens regnskab, og hvilke udgifter der anses for private.

13 12 Indledning ::. Det siger sig selv, at køb af de varer man sælger i sin virksomhed, er virksomhedsrelaterede køb, ligesom kopipapir og WC rens er det, hvis det vel og mærke er indkøbt til brug i virksomheden. Mere uklart bliver det måske, når man køber mere personlige ting som f.eks. tøj, briller, musik CD er og lign. Der findes dog mere eller mindre klare regler på området, og det er bedre at undersøge disse, end at lægge ud med at føre alt ind under virksomheden. Naturligvis kan det rettes i bogføringen, men det letter arbejdet og øger gennemskueligheden, jo færre ting der skal rettes. Eksempelvis er det således fastlagt, at køb af briller ikke anses for en virksomhedsrelateret omkostning, og det gælder uanset, hvor meget man end kan argumentere for, at det er arbejdets skyld, at man er nødt til at bruge briller. På samme måde kan køb af tøj kun trækkes fra, såfremt der er tale om arbejdstøj. Det er f.eks. uniformer, kedeldragter, skjorter m. firma-logo eller lignende. Så selvom du køber et par cowboy bukser og bruger dem på arbejde hver dag, betragtes de altså ikke som en virksomhedsrelateret omkostning og indgår derfor ikke i virksomhedens regnskab. Noget andet er, at hvad der er relevante omkostninger for den ene virksomhed, er det måske ikke for den anden. Man kunne f.eks. forestille sig, at fotografen køber sig en dyr lænestol til sit fotostudie. For hans virksomhed er købet af lænestolen en virksomhedsrelateret omkostning. Omvendt ville en bager eller slagter nok slippe dårligt fra at købe en lænestol på firmaets regning. Man kunne også forstille sig en gartner med dårlig ryg, der får rygbehandlinger hos en fysioterapeut. Er det en virksomhedsrelateret omkostning? Svaret er ikke entydigt. Eksemplerne er mange, men udover at lade den sunde fornuft råde, må man søge rådgivning, når man er i tvivl. Du kan læse mere om dette emne senere i bogen. Her skal du være opmærksom på, at de formelle regler for fradrag på visse punkter er helt forskellige, alt efter om man taler om fradrag i momsen eller fradrag i skatten. Reglerne er derfor omtalt i to forskellige af de følgende kapitler.

14 Forskellige former for bogføring ::. 13 Forskellige former for bogføring I gamle dage lavede man bogføringen i en eller flere bøger, deraf navnet bogføring. Man havde som regel en købsbog, en salgsbog, en kassebog, og så den fineste hovedbogen, som kun hovedbogholderen måtte skrive i! Systemet med disse bøger var i princippet enkelt, men i praksis tungt og særdeles tidkrævende at arbejde med. Efter 2. verdenskrig blev systemet med bøger gradvis afløst af forskellige systemer med kontokort. Nogle af disse systemer var helt enkle, men til gengæld kun egnede til virksomheder med ganske beskedne datamængder. Andre systemer benyttede sig af kostbare og snedigt indrettede mekaniske bogføringsmaskiner. Atter andre havde sindrige anordninger med gennemskrivningsformularer i flere lag. Den tekniske udvikling har selvsagt præget bogføringsteknikken, men langt op i firserne kunne man i ældre virksomheder af og til støde på den gode gamle hovedbog. Og muligvis findes den endnu i brug enkelte steder, ligesom den sidste mekaniske bogføringsmaskine måske stadig er i drift. I dag er edb imidlertid det altdominerende værktøj til bogføring. Dette vender vi tilbage til om lidt. Ikke alle virksomheder laver selv deres bogføring. Mange især mindre virksomheder laver en kasserapport, mens den egentlige bogføring overlades til en revisor eller et bogføringsbureau. Eller de afleverer simpelthen deres bilag og betaler sig fra resten. Bogføring på edb De fleste, der vælger selv at udføre deres bogføring, anvender i dag en eller anden form for edb. Stort set alle erhvervsvirksomheder og mange private husstande er i besiddelse af et lille edb-anlæg en computer. Alle almindelige computere kan anvendes til bogføring, hvis man køber et program dertil. Blot er det ikke alle programmer, der er egnede til alle computere. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at vide noget om edb for at kunne bogføre ved hjælp af edb. Det er endnu vigtigere at kende de grundlæggende bogføringsregler. Uanset hvor avancerede og brugervenlige dagens edb-programmer måtte være, er det et faktum, at den, der ikke har forstået de grundlæggende bogføringsprincipper, næppe slipper godt fra det selv med nok så meget edb som hjælpeværktøj. Man kan måske drage den sammenligning, at har man en cykel uden at kende færdselsreglerne, så gør man kun ondt værre ved at udskifte cyklen med en bil. Tilsvarende: Den, der går i gang med edb-bogføring uden at kende grundprincip-

15 14 Forskellige former for bogføring ::. perne i bogføring, kan ved computerens hjælp lave mange flere fejl på den samme tid, end hvis bogføringen blev lavet på gammeldags maner, dvs. manuelt! Men kender man disse grundprincipper, er et hensigtsmæssigt edb-program en uvurderlig hjælp til den daglige bogføring. Og edb-værktøjerne er i dag så billige, så der kun skal et beskedent behov til for at retfærdiggøre den nødvendige investering. Vi vil senere i bogen se mere på edb-bogføring. Bogføring hos serviceleverandør Selv om edb-bogføring ud fra en økonomisk betragtning er indenfor rækkevidde for enhver virksomhed, så er der mange, der alligevel vælger at lade en serviceleverandør tage sig af opgaven. Også virksomheder, der både har udstyret og i princippet selv er i stand til at udføre opgaven, vælger jævnligt alligevel at få bogføringsopgaven udført hos en fremmed leverandør. Dette skyldes ganske enkelt forretningsmæssige overvejelser om, hvad indehaveren og eventuelle ansatte skal bruge deres egen tid på. Selv om timeprisen ved at lade en professionel leverandør udføre bogføringsopgaven kan være langt højere end indehaverens egen timeløn, vil effektiviteten hos den fremmede leverandør ofte være så meget større, at det alligevel kan betale sig. Den fremmede leverandør laver jo bogføringsopgaver så at sige på samlebånd, mens man måske i sin egen virksomhed har så lille en datamængde, at man aldrig får den fornødne træning. Nogle forretningsindehavere formulerer det helt enkelt: Jeg bruger min tid på det, jeg er god til, og som jeg synes er sjovt og lader andre, som er bedre til andre opgaver, om at udføre disse. Revisionsfirmaer De fleste revisionsfirmaer, store såvel som små, udfører bogføringsservice for en del af deres kunder. Fordelen ved at lade revisor udføre bogføringsopgaven er først og fremmest, at revisor derved kan udnytte sin detailviden om bogføringen, når han senere skal lave års- og skatteregnskab. Derved kan opnås en tids besparelse, som gør, at revisor i nogle tilfælde kan udføre bogføringsopgaven til en ganske konkurrencedygtig pris, navnlig når datamængden ikke er alt for stor. En anden fordel ved at benytte en revisor til at udføre bogføringsarbejdet er den sikkerhed, der ligger i, at revisor normalt er offentlig godkendt. Man skal dog være opmærksom på, at ordet revisor er en fri titel, og der er en del personer, der driver virksomhed som revisor uden nogen form for offentlig autorisation. Alle registrerede og statsautoriserede revisorer er beskikkede af Erhvervsog Selskabsstyrelsen i henhold til Lov om Statsautoriserede og Registrerede

16 15 Revisorer. Desuden er de i henhold til lovgivningen forpligtede til at have en gyldig ansvarsforsikring. Endelig er de omfattet af en lovpligtig kvalitetskontrol. Du kan på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside (www.eogs.dk) tjekke, om en bestemt revisor er offentlig godkendt, dvs. om vedkommende er statsautoriseret eller registreret. Bogføringsbureauer Bogføringsbureauer er typisk små virksomheder, der drives af en enkelt person, der på baggrund af en praktisk kontor- og regnskabserfaring laver det daglige regnskabsarbejde for andre små virksomheder. Arbejdet med årsregnskabet overlades typisk til en revisor, idet indehaveren af bogføringsbureauet ofte ikke har den fornødne faglige indsigt til at udarbejde dette. Et bogføringsbureau kan i visse tilfælde tilbyde at udføre bogføringsarbejdet til en pris, der er lavere end den pris, der kan opnås hos et revisionsfirma. Nogle bogførings bureauer har uformelt samarbejde med et eller flere revisionsfirmaer.

17 16 Et eksempel på bogføring og regnskab ::. Et eksempel på bogføring og regnskab I det følgende vil vi ud fra et simpelt eksempel beskrive de helt grundlæggende principper for at bogføre, og hvordan man ud fra bogføring kan lave et regnskab. Principperne er uafhængige af, hvilken type virksomhed der er tale om, om den er stor eller lille, og om hvilken teknik der benyttes ved bogføringen. Eksemplet er gennemgående i bogen, idet der refereres til det adskillige gange i flere forskellige sammenhænge. Eksemplet er opdigtet, men illustrerer mange af virkelighedens problemstillinger. Undervejs i eksemplet vil vi i et vist omfang begynde at anvende begreber, der forklares nærmere senere i bogen. Inden vi går i gang med selve eksemplet, skal vi se på begrebet transaktion. Transaktion ::. Posteringer ::. Hvad er en transaktion? Hver enkelt handling af økonomisk art kaldes en transaktion. At sælge en pakke tyggegummi fra en slikbutik er en transaktion. Og at købe en maskine til flere millioner er også en transaktion. Enhver form for forretningsmæssig aktivitet udmønter sig således før eller siden i én eller flere transaktioner, som skal bogføres. En transaktion kan være et køb eller et salg, en indbetaling eller en udbetaling. Forskellen på køb/salg på den ene side og ind/udbetalinger på den anden side hænger sammen med, at selve handelen kan ske på ét tidspunkt, mens betalingen kan ske på et andet tidspunkt, f.eks. såfremt der handles på kredit. Desuden kan der i en række tilfælde forekomme betalingstransaktioner, der ikke har umiddelbar forbindelse med et køb eller et salg. Det er f.eks. tilfældet, når man optager et lån eller betaler afdrag på det. I kapitlet: Daglige registreringer kommer vi mere ind på disse forskellige typer af transaktioner. Vi vil nu vise princippet i regnskabsføring i et meget simpelt eksempel, hvor der ikke er flere transaktioner, end at de fleste kan overskue dem i hovedet. Formålet med dette er at se, hvordan hver enkelt transaktion bliver bogført og bliver til posteringer i bogføringen. Tilsammen bliver disse posteringer til et regnskab. Se evt. den grafiske fremstilling på side 10. Fodboldhandleren En mand starter en virksomhed, der sælger fodbolde. Han kan købe fodbolde for 60 kr. pr. stk. hos sin leverandør og sælge fodboldene til private kunder for 100 kr. pr. stk. For at forenkle mest muligt ses der bort fra moms i denne første udgave af eksemplet. Momsen vender vi tilbage til senere.

18 17 I virksomhedens første regnskabsperiode foretager fodboldhandleren følgende transaktioner: 1. Han starter med at indskyde 100 kr. i virksomheden som startkapital. Pengene lægges i virksomhedens kasse. 2. Han køber en fodbold for 60 kr. Beløbet betales kontant fra kassen. 3. Han sælger fodbolden for 100 kr. Beløbet lægges i kassen. 4. Han køber endnu en fodbold for 60 kr. Beløbet betales kontant fra kassen. 5. Han betaler husleje, som er 20 kr. Beløbet betales kontant fra kassen. Regnskabsperioden er nu slut, og lageret tælles op. Der er én fodbold på lager. Ved hjælp af lidt hovedregning er det ikke så svært at nå frem til resultatet af disse transaktioner: Vores nystartede virksomhed har solgt for 100 kr. og betalt 60 kr. for det, der er solgt. Det giver en bruttofortjeneste på 40 kr. Derfra går husleje på 20 kr. Der er 20 kr. tilbage, som så er hans fortjeneste. I virkelighedens verden ville der imidlertid være mange hundrede eller mange tusinde transaktioner, så virksomhedens resultat ikke længere kan findes ved simpel hovedregning. Heller ikke selv om man tager papir og blyant til hjælp. Det er derfor det er nødvendigt at bogføre, dvs. bruge et bogføringsprogram til at holde styr på sine økonomiske transaktioner. Bogføring er et værktøj til at systematisere en mængde transaktioner, der er for stor til, at man kan overskue den på anden vis. Vi vil om lidt vise, hvorledes taleksemplet kan stilles op i form af en simpel bogføring. Men inden vi gør det, må vi tage hul på grundbegreberne i bogføringen: En konto En konto i et bogføringsprogram er et sted, hvor man samler registreringer af en bestemt slags. Hvis bogføringen blev lavet på gammeldags manér, kunne en konto rent praktisk have haft flere forskellige former, f.eks. en side i en kolonnebog, eller et løsblad af papir eller pap. I edb-alderen er der i praksis altid tale om en registernøgle i et edb-program. Når man skal illustrere bogføringskonti, som her i bogen, vises en konto som regel skematisk således: På en konto i bogføringen kan man bogføre enten i debet (til venstre) eller i kredit (til højre). Enhver postering skal altid bogføres med samme beløb i debet og kredit (på hver sin konto)..:: Konto

19 18 Et eksempel på bogføring og regnskab ::. Konto i alt Konto i alt Debet ::. Kredit Huskeregel ::. Saldoen viser summen af den aktuelle postering og de foregående posteringer. Saldoen regnes ofte med fortegn, hvor debet = + og kredit = -. Det med fortegnet kommer vi også tilbage til i kapitlet Bogføringens teori. Grundregler Følgende huskeregel passer på de fleste situationer (I kapitlet: Bogføringens teori ser vi nærmere på dette): Debet Det pengene bruges til (til venstre) Kredit Der hvor pengene kommer fra (til højre) For at lave bogføringen for fodboldforhandleren skal vi bruge følgende 6 konti i bogføringen: Driftskonti: Statuskonti: Salg Varelager Vareforbrug Kasse Omkostninger Egenkapital Indtægter ::. Udgifter Aktiver Egenkapitalen Salg, omkostninger og vareforbrug er virksomhedens indtægter og udgifter, mens varelager og kassebeholdning er virksomhedens aktiver. Egenkapitalen er et lidt teoretisk begreb, som vi kommer tilbage til i kapitlet: Bogføringens teori. Indtil da kan egenkapitalen intuitivt forklares som virksomhedens gæld til dens ejer. Bogføring af fodboldhandlerens virksomhed Vi er nu klar til at bogføre de transaktioner, der blev foretaget. I bogføringsprogrammet skal der registreres følgende transaktioner:

20 19 Ad 1) Ejerens indskud skal bogføres som kredit på egenkapitalkontoen ( der hvor pengene kommer fra ) og som debet på kassekonto ( det pengene bruges til ): Kasse 1) Egenkapital 1) i alt i alt Ad 2) Køb af en fodbold til videresalg: Pengene kommer fra (= kredit), og bruges til (= debet) køb af varer: Kasse 1) ) i alt Varelager 2) i alt Egenkapitalkontoen påvirkes ikke. Dens saldo er uændret 100 i kredit. Ad 3) Salg af en fodbold (3a): Pengene går i kassen (debet), og kommer fra (kredit) salg: Kasse 1) ) a) i alt Salg 3a) i alt Men vi har jo solgt den fodbold, vi havde på lager, og må derfor fjerne den fra varelageret og overføre den til konto for vareforbrug: Vareforbrug 3b) i alt Varelager 2) b) 60 i alt Konti for egenkapital påvirkes ikke af bogføringen af salget.

21 20 Et eksempel på bogføring og regnskab ::. Ad 4) Køb af endnu en fodbold til videresalg bogføres ligesom ovenfor pkt. 2: Kasse 1) ) a) ) i alt Varelager 2) b) 60 4) i alt Ad 5) Betaling af husleje bogføres ligesom køb, bortset fra at vi debiterer en omkostningskonto i stedet for varelager: Kasse 1) ) a) ) ) i alt Omkostninger 5) i alt Status ::. Råbalance ::. Nu mangler vi kun at tælle lageret op, dvs. gøre status, for at afslutte regnskabet. Vi har undervejs købt to enheder og solgt en, og så er det jo ganske betryggende, at vi nu konstaterer, at der ligger én fodbold på lager. Dette svarer til vores bogførte varelager. Så vi behøver ikke at ændre noget som konsekvens af, at vi har talt lageret op. Så heldig er man sjældent i praksis! Vi er nu færdige med bogføringen og kan lave et sammendrag af de enkelte bogføringskonti. Et sådant sammendrag kaldes en råbalance: Debet Kredit Debet Kredit (bruttotal) (nettotal) Salg Vareforbrug Omkostninger Varelager Kasse Egenkapital Afstemningstotal

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave

Anette Sand. Bogen om bogføring med e-conomic. 2. udgave Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic 2. udgave Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Kapitel 5 - Registrering i virksomheder

Kapitel 5 - Registrering i virksomheder Kapitel 5 - Registrering i virksomheder Opgave 5.1 1. Udfor hver af nedenstående regnskabskonti skal du sætte 2 krydser. Et kryds, hvor du angiver, om kontoen er en omkostning, en indtægt, et aktiv eller

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand

Forplejning: Kaffe/the, frugt, sandwich, vand 1 Kassererkursus 26. april 2016 Velkommen Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre skøn. Hvor ville jeg dog gerne, at jeg igen den så! Ak, kære maj, hvor

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen.

December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Julekalender vedr. årsregnskab December måned 2015 har budt på en lille julekalender med hints om ting der skal være med i årsafslutningen. Den er her i en PDF udgave så du kan skrive den ud og bruge lidt

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7 Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere