NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves og downloades på Novozymes A/S CVR-nummer: Novozymes Årsrapport 2012 Godkendt på generalforsamlingen den 28. februar 2013 Dirigent: Niels Kornerup

2 INDHOLD 3 BESTYRELSEN HAR ORDET BERETNING 7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 10 HOVED- OG NØGLETAL 12 SALG OG MARKEDER 20 FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE 36 NOVOZYMES-AKTIEN 41 VIRKSOMHEDSPROFIL MÅL OG FORVENTNINGER 47 FORVENTNINGER TIL LANGSIGTEDE MÅL OG STRATEGI LEDELSE 62 BESTYRELSE OG DIREKTION 68 NY LEDELSE 69 CORPORATE GOVERNANCE 73 RISIKOSTYRING 78 RISIKOFAKTORER REGNSKAB & DATA 83 RESULTATOPGØRELSE 84 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 85 BALANCE 86 EGENKAPITALOPGØRELSE 87 PENGESTRØMSOPGØRELSE 88 MILJØ- OG SOCIALE FORHOLD 90 NOTER 140 VIRKSOMHEDER I NOVOZYMES KONCERNEN 141 PÅTEGNINGER 146 REGNSKAB FOR MODERSELSKABET NOVOZYMES A/S 157 OM NOVOZYMES ÅRSRAPPORT

3 EN FREMTID I FÆLLESSKABETS TEGN Novozymes' forretningsmodel stod sin prøve i 2012, da en række individuelle udfordringer blev overvundet af den diversificerede forretningsportefølje og den øgede driftseffektivitet. Vi lagde også grundstenene til nye og lovende partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende vores strategiske muligheder er i vores arbejde med at udvikle bæredygtige, biologiske løsninger til nogle af verdens mest presserende udfordringer. Global befolkningstilvækst og økonomisk fremgang øger fortsat presset på den industrialiserede verden, der er funderet på begrænsede ressourcer. Selv om debatten om klimaforandringer og grøn teknologi er trådt i baggrunden som følge af bekymringer for økonomien og budgetbegrænsninger, er der stadig behov for at gentænke morgendagen. SAMMEN ER VI STÆRKERE Det forløbne år var et strategisk vigtigt år for Novozymes, idet virksomheden indgik historisk mange partnerskaber med førende globale virksomheder såsom Syngenta, Beta Renewables og BASF. Partnerskaber er ikke nyt for Novozymes. Vores evne til at skabe og fremme tætte kunderelationer har længe været betragtet som en konkurrencefordel, som bidrager til at gøre forretningsforhold mindre komplekse, udveksle viden og afstemme interesser. I takt med at Novozymes' teknologiske kapacitet er vokset, er de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved virksomhedens biologiske løsninger blevet tydeligere. Det har åbnet nye markeder for os og dermed skabt et voksende behov for nye partnerskaber. Erstatninger for kemikalier, avancerede biobrændstoffer, biologiske pesticider m.m. giver os rige muligheder for at gentænke morgendagen. Ved at gå sammen med samarbejdspartnere i hele værdikæden, der alle arbejder hen imod et fælles mål, kan vi rykke grænserne yderligere på det enkelte marked og dermed potentielt tilbyde kunderne bedre biologiske løsninger hurtigere. FÆLLES VÆKST Novozymes går sammen med mange forskellige interessenter i det globale samfund om at skabe innovation og investere i morgendagens biobaserede, vedvarende samfund. Jo mere vi lærer af hinanden, jo hurtigere når vi målet. 3

4 NYT LEDERSKAB De interne partnerskaber er lige så vigtige som de eksterne, da de er afgørende for at skabe tillid og fremme samarbejde, innovation og lederskab. Partnerskabet mellem topledelsen med den administrerende direktør i spidsen og bestyrelsen er et internt partnerskab af altafgørende betydning bliver et forandringernes år for Novozymes, idet Steen Riisgaard, som har stået ved roret siden 2000, hvor Novozymes blev etableret som selvstændig virksomhed, fratræder sin stilling den 31. marts. Steen har i de forløbne 12 år bidraget væsentligt til Novozymes' succes og efterlader sig en tung arv. Som virksomhedens frontfigur i tæt samarbejde med resten af organisationen har Steen med stor dygtighed fordoblet Novozymes' omsætning og antal medarbejdere, tredoblet indtjeningen og øget markedsværdien med en faktor fem. Tallene taler for sig selv, men de siger ikke alt. Under Steens ledelse har Novozymes' kultur blomstret, og lederskabet har været stærkt og stabilt. I dag står Novozymes så stærk som nogensinde og godt rustet til yderligere vækst. Med udnævnelsen af Peder Holk Nielsen, tidligere koncerndirektør for Enzyme Business, som ny administrerende direktør mener bestyrelsen, at den har valgt den bedste kandidat til at stå i spidsen for Novozymes' fortsatte udvikling og styrkelsen af samarbejdet med bestyrelsen, som skal bringe virksomheden videre til næste stadie. Virksomhedens langsigtede vækstgrundlag er uændret, og den eksisterende strategiske platform vil gøre det muligt for Peder Holk Nielsen, direktionen og bestyrelsen fortsat at udforske og udnytte mulighederne for at skabe langsigtet værdi for virksomheden og dens interessenter. OPDATERING AF LANGSIGTEDE MÅL Direktionen og bestyrelsen har opdateret Novozymes' langsigtede mål for de næste fem år. Vi stiler fortsat mod kraftig organisk salgsvækst med høj rentabilitet og effektiv kapitaludnyttelse. Tiden er dog inde til en opdatering nu, hvor visibiliteten i dele af virksomheden er blevet klarere, især når det handler om bæredygtigt landbrug (BioAg), om biofarma og om enzymer til omdannelse af biomasse. Det er også tid til at hæve barren for overskudsgrad set i lyset af de gode fremtidsudsigter, og fordi virksomheden i de seneste par år har nået dette mål. Novozymes har sat sig som mål at opnå en gennemsnitlig årlig organisk salgsvækst på over 10% et mål, vi forventer at nå i 2015 og fremover. Dette mål kan nås under forudsætning af, at verdensøkonomien stabiliserer sig, og potentialet i de ovennævnte forretninger bliver realiseret. Vi forventer en overskudsgrad på over 24% og et afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22%. Derudover har vi har opdateret vores mål for bæredygtighed, således at de afspejler vores ambitioner på bæredygtighedsområdet og vores aktiviteter i hele værdikæden med henblik på at sikre Novozymes' langsigtede udvikling som en international, rummelig og succesrig virksomhed. 4

5 2013 OG DEREFTER Med Peder Holk Nielsen ved roret og med udgangspunkt i de opdaterede langsigtede mål vil Novozymes i 2013 fokusere på at sikre en effektiv eksekvering af virksomhedens strategi i et omskifteligt makroøkonomisk klima, samtidig med at det langsigtede engagement i innovation, partnerskaber og bæredygtighed fastholdes. Januar 2013 Bestyrelsen Novozymes A/S 5

6 BERETNING NOVOZYMES ÅRSRAPPORT

7 NOVOZYMES BLOT EN VIRKSOMHED SOM ALLE ANDRE? Vi opfyldte ikke vores langsigtede mål for salgsvækst i 2012, men selv i en vanskelig global økonomisk situation var der mange positive takter: kraftig vækst i overskudsgraden, en række lovende partnerskaber og fortsat fokus på innovation var et blandet år for Novozymes: udfordrende på nogle områder og lovende på andre. Ved at arbejde proaktivt med nye forretningsmodeller og udnytte kundernes skiftende behov lykkedes det os at lancere innovative løsninger på markedet og indgå stærke partnerskaber. Vores smidighed blev imidlertid sat på prøve: Vi leverede en solid indtjening og fortsatte med at øge produktiviteten, men vi var ikke i stand til at realisere vores langsigtede mål for salgsvækst, idet vi kun nåede 4% i organisk vækst. Betyder det så, at Novozymes blot er "en virksomhed som alle andre"? STÆRK INDTJENING I ET VANSKELIGT MARKED Der var to primære grunde til, at vi havde det svært i 2012: dels afmatningen i den globale BNPvækst, dels uroen på det amerikanske bioenergimarked. Sammenlignet med 2011 faldt ethanolproduktionen i USA med ca. 5%, blandt andet på grund af en tørke, der ramte hele industrien. Samtidig faldt enzymindholdet pr. liter i den ethanol, der blev fremstillet. Industrien var dog heldigvis i stand til at forsvare energiloven Renewable Fuel Standard, selv om der blev gjort forsøg på at tilsidesætte den. På den anden side oplevede Novozymes en markant vækst i salget inden for vaskemidler og dyrefoder. Det viser, at vi er i stand til at vokse gennem innovation. Alt i alt oplevede vi en vækst på 17% i resultat af primær drift og en overskudsgrad på over 24%, hvilket var højere end vores forventninger ved årets begyndelse, og kunderne sparede ca. 48 mio. tons CO 2 ved at anvende vores produkter. Men den organiske salgsvækst lå på kun 4%, langt under vores mål på 10%. Det skal vi gøre bedre i SUCCES GENNEM SAMARBEJDE Ligesom innovation, bæredygtighed og en diversificeret portefølje er centrale elementer i vores forretningsmodel, har partnerskaber altid spillet en vigtig rolle i forhold til fremtidig vækst. To gode eksempler i 2012 var vaskemidler og bæredygtigt landbrug (BioAg). Salget til vaskemiddelindustrien gik fortsat særdeles godt, idet væksten lå på 14% i I de sidste fem år har Novozymes således oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i dette forretningsområde. Det skyldes i høj grad de stærke alliancer, vi har opbygget med førende aktører rundt om i verden. Interessen for BioAg er stigende og har ført til en række markante opkøb på området inden for det sidste år. I august købte Bayer CropScience den amerikanske virksomhed AgraQuest for 425 mio. dollar, og i november blev Becker Underwood købt af BASF for ca. 1 mia. dollar. Begge transaktioner understreger det betydelige potentiale i BioAg-industrien. Vores partnerskab med Syngenta om udvikling af JumpStart og det biologiske svampemiddel Taegro har givet vores BioAg-forretning betydelig tyngde, og området er nu det største i BioBusiness. 7

8 GLOBAL SAMHØRIGHED Dialog er nøglen til håndtering af muligheder og risici og til at dække det biobaserede samfunds behov. Det hjælper også Novozymes og Novozymes' netværk af globale interessenter med at omsætte høje forventninger til levedygtige produkter. FREMTIDIG VÆKST BASERET PÅ PARTNERSKABER For en voksende global virksomhed er strategiske partnerskaber et vigtigt element i at nå ud til og betjene nye kunder. Et par gode eksempler er bioenergi- og biokemikalieindustrien, hvor vi har udnyttet vores fleksible forretningsmodeller til at skabe nye muligheder og etablere et solidt grundlag for vækst. Vores partnerskab med Beta Renewables er et væsentligt skridt fremad, når det drejer sig om at kommercialisere avancerede biobrændstoffer. Ved at koble vores enzymer sammen med Beta Renewables' teknologi til bioenergiproduktion er vi i stand til at tilbyde kunderne en unik, nøglefærdig løsning, der på samme tid kan reducere de finansielle og teknologiske risici og øge vores årlige salg med op til 1 mia. kr. hen mod slutningen af dette årti. I august indgik vi en aftale med BASF og Cargill om udvikling af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre på basis af fornybare råvarer. Akrylsyre indgår i en lang række produkter, herunder bleer, og målet er at kunne tilbyde forbrugere verden over et biobaseret alternativ til stort set samme pris som en kemikaliebaseret løsning. MÅLET ER 10% ORGANISK SALGSVÆKST Vi opbyggede stærke partnerskaber i 2012, og jeg er sikker på, at Novozymes fra 2015 vil kunne levere tocifret vækst i samarbejde med nuværende og fremtidige strategiske partnere. 8

9 I mine 12 år som administrerende direktør har den gennemsnitlige organiske vækst ligget på ca. 7-8%. Der har været op- og nedture, men vi bliver alligevel ved med at vokse, fordi vi er i stand til at omsætte vores viden og teknologi til rentable produkter og løsninger, som udvider markedet. Det fremgår tydeligt af vores afkast af investeret kapital (ROIC), der er steget fra 10% i 2000 til 20% i 2012, og af vores overskudsgrad, som er steget fra 16% i 2000 til 24% i Novozymes har altid været drevet af innovation det ligger i vores DNA. Andre vil måske forsøge at følge i vores fodspor, men med over medarbejdere på verdensplan, der alle bidrager til at skabe innovation, og med en portefølje af løsninger, der effektivt kan bidrage til at løse en række globale problemer, bliver vi aldrig en virksomhed som alle andre. Steen Riisgaard Administrerende direktør 9

10 HOVED- OG NØGLETAL 10

11 Novozymes Koncernen Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger EBITDA Resultat af primær drift / EBIT Resultat af finansielle poster, netto (161) 75 6 (67) (85) Årets resultat Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Investeringer og pengestrømme (mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Nettoinvesteringer ekskl. opkøb Frie pengestrømme ekskl. opkøb og frasalg Opkøb af aktiviteter og virksomheder Frie pengestrømme 849 (33) Nøgletal Salgsvækst, DKK % Salgsvækst, lokal valuta % Salgsvækst, organisk % Forsknings- og udviklingsomkostninger i procent af nettoomsætningen % 13,6 13,9 14,0 14,3 13,5 Bruttomargin % 57,2 56,2 55,7 55,6 53,5 EBITDA-margin % 30,7 29,7 28,8 26,7 25,3 Overskudsgrad (primær drift) % 24,4 22,3 21,8 20,0 18,5 Overskudsgrad (årets resultat) % 17,9 17,4 16,6 14,1 13,0 Effektiv skatteprocent % 22,0 24,3 24,0 26,3 25,2 Egenkapitalandel % 63,3 63,7 62,2 53,6 45,1 Egenkapitalens forrentning % 21,9 21,9 23,6 23,1 26,1 Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwil % 19,9 21,3 22,2 20,3 19,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), ekskl. goodwi% 21,6 23,0 23,7 21,8 21,2 WACC efter skat % 4,7 4,5 5,6 7,0 7,4 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet* kr. 6,33 5,71 5,05 3,79 3,37 Udbytte pr. aktie (2012 foreslået)* kr. 2,20 1,90 1,60 1,15 1,05 * Omregnet for årene for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Miljø- og socialdata Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i CO 2 -effektivitet (i forhold til 2005) % Reduktion i CO 2 -udledning gennem kundernes anvendelse af vores produkter Mio. tons Antal ansatte Antal Personaleomsætning % 8,1 8,3 7,5 6,7 11,3 Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,0 4,3 4,1 5,1 4,9 Medarbejdertilfredshed Score Udviklingsmuligheder Score Touch the World Score 83 n.a n.a n.a n.a 11

12 SALG OG MARKEDER Den organiske salgsvækst var 4% i Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer var de største bidragydere til væksten med en salgsvækst på henholdsvis 14% og 23%. I Latinamerika steg salget 13%. Vaskemiddelenzymer og foder- og andre tekniske enzymer bidrog mest til væksten i regionen. Det samlede salg i 2012 var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Valutakurserne påvirkede salget i positiv retning, og salget i lokal valuta steg 3%. Opkøb og frasalg havde tilsammen en svagt negativ effekt på salgsvæksten, og salget steg 4% organisk. ENZYME BUSINESS Salget i Enzyme Business var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Salget i lokal valuta steg 3%. Salget af vaskemiddel- og foderenzymer var de største bidragydere til væksten i Det globale marked for industrielle enzymer steg ca. 7% til 21 mia. kr. i Novozymes fastholdt sin markedsandel på 47%. Vaskemiddelenzymer Salget af enzymer til vaskemidler steg 14% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til Den markante salgsvækst skyldes den fortsat øgede penetration af enzymer i vaskemidler i alle prislag med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer. Salget af vaskemiddelenzymer til nye vækstmarkeder bidrog betydeligt til den globale salgsvækst. Føde- og drikkevareenzymer Salget af enzymer til føde- og drikkevarer steg 5% i danske kroner og 1% i lokal valuta i forhold til Salget af enzymer til fremstilling af sunde fødevarer var den største bidragyder til salgsvæksten i Salget til stivelses- og bageriindustrien var stort set uændret, mens salget til drikkealkoholindustrien var lavere end i

13 Bioenergienzymer Salget af enzymer til bioenergi faldt 2% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til Ethanolproduktionen i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være faldet ca. 5% i løbet af 2012 i forhold til Faldet i salget af bioenergienzymer i 2012 skyldes lavere ethanolproduktion i USA, lavere indhold af enzymer pr. produceret gallon ethanol samt ændringer i pris- og produktmiks. I oktober 2012 lancerede Novozymes et nyt produkt til bioenergiindustrien, Novozymes Avantec, som gør det muligt for producenter af majsbaseret ethanol at øge ethanoludbyttet af den samme mængde majs med op til 2,5%. Det nye produkt har efter en vellykket lancering haft en svagt positiv effekt på salgsvæksten i 4. kvartal. Foder- og andre tekniske enzymer Salget af foder- og andre tekniske enzymer steg 7% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til Salget af enzymer til foderindustrien var den største bidragyder til væksten som følge af fortsat øget salg af RONOZYME ProAct på det latinamerikanske, asiatiske og europæiske marked samt øget salg af fytaseenzymer. Salget af enzymer til andre tekniske industrier, herunder tekstilindustrien, var lavere end i

14 VASKEMIDLER VÆKST PÅ ET MODENT MARKED I 2012 opnåede Novozymes en kraftig salgsvækst på 14% inden for vaskemiddelenzymer ved at kombinere øget markedspenetration globalt med stigende salg på nye vækstmarkeder som Asien & Oceanien, Mellemøsten og Latinamerika. Vores øgede markedspenetration skyldes vaskemiddelproducenternes ønske om at kunne bruge innovative enzymløsninger til dels at forbedre deres produkters vaskeevne og dels at reducere udsvingene i deres produktionsomkostninger. Innovation øger markedsandelen En bedre vaskeevne kan opnås på to måder: ved at opdage en ny enzymklasse eller ved at optimere en eksisterende løsning. Blandt de nye enzymklasser, der er kommet til i de senere år, kan nævnes Novozymes Mannaway, som er effektiv mod pletter fra fødevarer, som indeholder guargummi, som for eksempel is, samt Novozymes XPect, der er effektiv mod frugtpletter. Innovation handler imidlertid først og fremmest om at optimere eksisterende teknologier, så vaskeevnen forbedres, og vaskemiddelteknologien kommer op på et niveau, hvor højt koncentrerede flydende vaskemidler og vaskepulvere kan vaske tøjet rent i koldt vand. Hvis alle europæere vaskede tøj i koldt vand, ville tre store kulkraftværker blive overflødige, og kontinentets CO 2 - udledning ville kunne reduceres med 12 mio. tons om året. Det er vores mål, at kunderne vil spare 75 mio. tons CO 2 -udledning i 2015 gennem anvendelse af vores produkter, herunder vaskemiddelprodukter. Vores salgsvækst inden for vaskemidler hænger også tæt sammen med de stadigt kraftigere udsving i prisen på buildere og oliebaserede tensider, der er centrale ingredienser i vaskemidler, samt stigende efterspørgsel efter bæredygtige vaskemidler. Enzympriserne har ligget forholdsvis stabilt gennem tiden, og det forventer vi også, at de vil gøre fremover. Som følge heraf afsøger kunderne mulighederne for at øge indholdet af enzymer, så produktionsomkostningerne kan stabiliseres, samtidig med at vaskemidlernes kemikalieindhold og miljøpåvirkning reduceres. Takket være vores innovative enzymer er vi allerede i dag i stand til at levere løsninger, der kan nedbringe brugen af tensider og buildere, og vi forventer, at det i endnu højere grad vil være tilfældet i fremtiden. Middelklassen skaber væksten Den økonomiske vækst på de nye vækstmarkeder åbner nye muligheder for at bruge enzymer i vaskemidler, eftersom flere mennesker får råd til vaskemaskiner og kvalitetsvaskemidler. Desuden betyder mere effektive vaskemidler, at tøjvask og opvask kan klares hurtigere en luksus, som den hastigt voksende middelklasse værdsætter. Novozymes har haft stort udbytte af stærke partnerskaber med globale vaskemiddelproducenter i takt med deres indtrængen på de nye vækstmarkeder, ligesom vi nyder godt af tætte forhold til regionale og lokale producenter. Det har givet os en god forståelse for de særlige behov på hvert enkelt marked og sat os i stand til at tilpasse vores enzymløsninger til alt fra grundlæggende produkter til de mest avancerede vaskemiddelformuleringer. En lys fremtid Vi er overbeviste om, at innovativ teknologi, produktudvikling og stærke partnerskaber med kunderne vil gøre det muligt at fastholde vores solide vækst inden for vaskemidler. Vi kan tilbyde vaskemiddelproducenterne meget konkurrencedygtige og unikke løsninger. Vi erkender dog, at væksten ikke kommer af sig selv, og at vi hele tiden skal være et skridt foran konkurrenterne. Når vi erobrer markedsandele fra kemikalieproducenterne, må vi forvente, at de svarer igen med knivskarp konkurrence. Novozymes vil fortsat udvikle innovative teknologier til alle markedssegmenter med det formål at forbedre vaskeevnen og afholde kunderne fra at købe lavkvalitetsvaskemidler med færre enzymer. Mange steder i verden står forbrugerne over for store økonomiske udfordringer, men med innovative kvalitetsvaskemidler kan kunderne faktisk spare penge og bidrage til øget bæredygtighed, fordi produkterne forlænger tøjets levetid og gør det muligt at vaske i koldt vand. I Novozymes ser vi det som vores opgave at gøre det lettere, bedre og billigere for forbrugere overalt i verden at anvende bæredygtige kvalitetsvaskemidler. 14

15 BIOBUSINESS Salget i BioBusiness var mio. kr., en stigning på 5% i danske kroner i forhold til Salget i lokal valuta var uændret i forhold til Når der ses bort fra frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige i 2011 og effekten af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience, steg salget i BioBusiness 10% organisk. Mikroorganismer Salget af mikroorganismer steg 23% i danske kroner og 18% i lokal valuta i forhold til Salget steg 17% organisk, når der justeres for opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i Salget af mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg) var den største bidragyder til væksten i 2012 som følge af en positiv salgsudvikling i Latinamerika, Europa og Asien. Salgsvæksten i mikroorganismer skyldes i overvejende grad en eksklusivaftale om salg og marketing, der blev indgået i 4. kvartal. Salget af mikroorganismer til spildevandsindustrien og til rengøringsmidler var stort set uændret i lokal valuta i forhold til Biofarma Biofarmasalget faldt 50% i danske kroner og 53% i lokal valuta i forhold til Frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige i slutningen af 2011 havde en betydelig negativ effekt på salgsudviklingen i Organisk faldt salget 23% i forhold til 2011, idet en stor ordre fra en kunde i 2011 ikke blev gentaget i

16 BIOBUSINESS BANER VEJEN FOR VÆKST BioBusiness blev dannet i 2007 med det formål at udvikle den del af bioteknologien, som ligger uden for enzymområdet, og udgangspunktet er Novozymes' stærke videnbase og innovationskultur. En række vigtige fremskridt har i 2012 styrket fundamentet for kommerciel succes inden for mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. I maj påbegyndte vores nye fabrik i Kina den kommercielle produktion af Novozymes Hyasis, som er en hyaluronsyre af farmaceutisk kvalitet til blandt andet behandling af gigt og grå stær. Fabrikken opfylder de strengeste standarder for farmaceutisk produktion ICH Q7 GMP og repræsenterer en investering på over 350 mio. kr. i et marked med en anslået værdi på 1 mia. kr. årligt. Novozymes' Bacillus-baserede, ikkeanimalske produkt er udviklet i tæt samarbejde med kunder og giver brugerne det hidtil højeste niveau af sikkerhed, fordi det ikke indebærer de risici, som normalt er forbundet med kommercielle kilder til hyaluronsyre. Partnerskaber for innovation i 2012 I august indgik Novozymes partnerskab med BASF og Cargill, to globale ledere inden for hver deres respektive områder, om udviklingen af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre baseret på fornybare råvarer. Akrylsyre fremstilles i store mængder og indgår i en lang række produkter som for eksempel bleer, coatings og klæbemidler. Novozymes' mikroorganismer omdanner fornybare råvarer til 3- hydroxypropionsyre (3-HP), en kemisk forløber for akrylsyre, som bidrager til at reducere afhængigheden af begrænsede ressourcer som olie. I oktober blev partnerskabet mellem Novozymes BioAg og Syngenta udvidet, så det foruden JumpStart omfatter det biologiske svampemiddel Taegro, som er en bæredygtig biologisk løsning til bekæmpelse af svampesygdomme i landbrugsafgrøder. Syngenta bliver således ansvarlig for salg, marketing og distribution, mens Novozymes vil stå for produktion og registrering. BioAg er nu det største forretningsområde i BioBusiness, hvad angår salg. Parat til vækst BioBusiness har i løbet af sine første fem år opbygget en solid forretningsplatform. Vi har udvidet vores kompetencer, implementeret nye forretningsmodeller og målrettet vores ressourcer til de muligheder, der passer i vores strategi. Som resultat heraf er vi overbeviste om, at BioBusiness har lagt grunden til en årlig tocifret organisk vækst. Store risici, store gevinster Det har altid været en del af BioBusiness' DNA omhyggeligt at opveje store risici mod potentielle gevinster i søgningen efter innovative løsninger, der kan ændre markeder. Vi har bevæget os ind på områder med betydeligt potentiale, men også med betydelig risiko for fiasko, når vi har udforsket mulighederne for at udvikle løsninger på globale udfordringer som forbedret sundhed, fødevaretilgængelighed, vandmangel og vedvarende alternativer til olie. I mange tilfælde er vi pionerer i industrien. Kunsten har været at udnytte vores evner, etablere nyttige partnerskaber, lære nye industrier at kende og derigennem mindske de indbyggede risici ved at opbygge et nyt forretningsområde. Desuden er vi afhængige af partnere, godkendelsesprocesser og markedets accept af de nye løsninger. Vi føler os stadig frem. Vi har en pipeline fyldt med nye aktiviteter, som strategisk passer ind i Novozymes' overordnede mål og kan sikre en velafbalanceret portefølje, når det gælder risici, fremtidig værdiskabelse og udnyttelse af ressourcer. BioBusiness Portfolio Board arbejder aktivt på at afdække og undersøge nye muligheder og vil fortsat opkøbe, frasælge og afslutte aktiviteter efter behov for at sikre en velbalanceret portefølje. 16

17 GEOGRAFISK FORDELING AF SALGET Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 8% både i danske kroner og i lokal valuta i forhold til Stigningen skyldes især øget salg af vaskemiddelenzymer og mikroorganismer. Frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige havde en negativ påvirkning i Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner og faldt 6% i lokal valuta i forhold til Salget af vaskemiddelenzymer bidrog mest positivt til udviklingen, mens salget inden for bioenergienzymer og biofarma var lavere i 2012 end i Salget i Asien steg 12% i danske kroner og 5% i lokal valuta i forhold til Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer bidrog mest til den positive udvikling, mens salget af foder- og andre tekniske enzymer trak ned. Salget i Latinamerika steg 13% både i danske kroner og i lokal valuta i forhold til Vaskemiddelenzymer og foder- og andre tekniske enzymer var de største bidragydere til væksten, mens salget af føde- og drikkevareenzymer faldt i FØDEVARESTANDARDER SÆTTER DAGSORDENEN Inden for de seneste år er fødevaresikkerhed blevet en væsentlig kilde til bekymring hos offentligheden. Derfor har tilsynsmyndigheder verden over indført strengere kvalitetsstandarder for at beskytte forbrugerne. Det påvirker hele værdikæden fra ingrediensfremstillere til mærkevareproducenter. Novozymes hjælper aktivt kunderne med at opfylde de skærpede myndighedskrav og har således positioneret sig som kvalitetsleder inden for enzymindustrien. Enzymer til føde- og drikkevarer udgør Novozymes' næststørste produktområde med 28% af salget i 2012 og er også det næststørste globale enzymmarked med en årlig værdi på over 1 mia. dollar. Selv om enzymer anvendes bredt på tværs af produktkategorier, producenter og lande, er der stadig tale om en nicheteknologi, hvilket gør udviklingen af forarbejdede fødevarer til en af Novozymes' vigtigste vækstfaktorer på længere sigt. Føde- og drikkevareproducenterne kræver i stigende grad innovative, effektive og sunde produkter, som lever op til de skrappe myndighedsstandarder. Novozymes' enzymløsninger opfylder disse behov. For eksempel er det påvist, at Novozymes Acrylaway i væsentlig grad reducerer dannelsen af det potentielt kræftfremkaldende stof akrylamid i en lang række fødevarer som kaffe, kiks, morgenmads- og kartoffelprodukter. Takket være vores løsninger til juiceindustrien kan producenterne levere mere attraktive og nærende produkter og samtidig optimere udbyttet, så de kan producere mere med mindre. 17

18 Førende på kvalitet og opfyldelse af myndighedskrav To nylige tiltag illustrerer, hvordan Novozymes' evne til at levere kvalitet og opfylde myndighedernes krav bidrager til at nedsætte risikoen for forbrugerne og kundernes varemærker, indfrier myndighedernes og kundernes forventninger og styrker virksomhedens konkurrenceevne: I 2009 vedtog EU den såkaldte FIA-pakke (forordninger om tilsætningsstoffer, aromaer og enzymer) med det formål at harmonisere den europæiske lovgivning om fødevareingredienser. FIA-pakken er kompleks og kræver omfattende ny dokumentation. Ved at trække på sin knowhow, netværk og erfaring i håndtering af kompliceret tværfagligt samarbejde med kunderne indleverede Novozymes som den første enzymproducent i Europa dossierer til godkendelse i maj 2012, næsten tre år før fristen i marts Eftersom vi var først på banen, har vi spillet en vigtig rolle i fastsættelsen af forventningerne til den dokumentation, der i de kommende år skal indleveres til EU, og det har styrket Novozymes' position som kvalitetsleder inden for enzymindustrien. Et stigende antal fødevareproducenter forlanger, at deres leverandører tredjepartscertificeres i henhold til en anerkendt fødevaresikkerhedsstandard. Det sikrer en uafhængig bekræftelse af, at de opfylder generelt accepterede krav, og kan spare producenterne for selv at skulle auditere. Novozymes var tidligt ude og opnåede FSSC certificering for en række fødevareenzymer allerede i 2010 og kan nu konstatere, at adskillige kunder selv har indført denne standard og kræver, at andre vigtige leverandører også certificeres. Fremtiden Vi formoder, at myndigheder og kunder vil stille større og større krav. Skærpede krav kan naturligvis opfattes som en risiko set fra et omkostnings- og procesorienteret synspunkt, men vi ser reguleringsændringerne som en grundlæggende markedsudvikling, hvor en begrænset startinvestering kan give et fornuftigt udbytte. Vi vil fortsat udnytte vores ekspertise, globale tilstedeværelse og mangeårige erfaring som international leverandør af fødevareenzymer til at fastholde og udvikle vores førende position, når det handler om opfyldelse af myndighedskrav og fødevaresikkerhed. 18

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

VELKOMMEN. udforsk HELE RAPPoRTEN online

VELKOMMEN. udforsk HELE RAPPoRTEN online NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 2 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 VELKOMMEN Dette er et uddrag af Novozymes Rapporten 2010. Her kan du få et overblik over året, der gik, og se, hvad vi forventer os af fremtiden. Vores

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012

DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 2012 DELÅRSRAPPORT FOR DE FØRSTE 3 KVARTALER 25. oktober 12% vækst i resultat af primær drift i de første. Helårsforventningerne til indtjening og pengestrømme fastholdes Salgsvæksten var 6% i danske kroner

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes

1. KVARTAL. Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne. resultat fastholdes 1. KVARTAL Salget i 1. kvartal som forventet; helårsforventningerne til organisk salgsvækst og resultat fastholdes I 1. kvartal 2016 steg salget 2% organisk og 1% i danske kroner i forhold til 1. kvartal

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012

Realiseret. 3 kvt. 2013 3 kvt. 2012 Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 25. oktober Resultaterne for de første 3 kvartaler i tråd med forventningerne; helårsforventningerne justeret som følge af valutakursudvikling; øget forventning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat

Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Delårsrapport for 1. kvartal 2014 24. april 2014 Stærkt 1. kvartal; opjusterede forventninger til årets resultat Resultaterne for salgsvækst, indtjening og pengestrømme var stærke i 1. kvartal 2014. Som

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2007

Novozymes Generalforsamling 2007 Novozymes Generalforsamling 2007 Henrik GürtlerG Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten

Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015 Solide finansielle resultater i 2015; for 2016 forventes 8-10% stigning i årets resultat på trods af udfordringer for salgsvæksten 2015: Salget steg 4% organisk og 12% i danske kroner. Resultat af

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere