NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves og downloades på Novozymes A/S CVR-nummer: Novozymes Årsrapport 2012 Godkendt på generalforsamlingen den 28. februar 2013 Dirigent: Niels Kornerup

2 INDHOLD 3 BESTYRELSEN HAR ORDET BERETNING 7 DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 10 HOVED- OG NØGLETAL 12 SALG OG MARKEDER 20 FINANSIEL REDEGØRELSE OG BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE 36 NOVOZYMES-AKTIEN 41 VIRKSOMHEDSPROFIL MÅL OG FORVENTNINGER 47 FORVENTNINGER TIL LANGSIGTEDE MÅL OG STRATEGI LEDELSE 62 BESTYRELSE OG DIREKTION 68 NY LEDELSE 69 CORPORATE GOVERNANCE 73 RISIKOSTYRING 78 RISIKOFAKTORER REGNSKAB & DATA 83 RESULTATOPGØRELSE 84 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 85 BALANCE 86 EGENKAPITALOPGØRELSE 87 PENGESTRØMSOPGØRELSE 88 MILJØ- OG SOCIALE FORHOLD 90 NOTER 140 VIRKSOMHEDER I NOVOZYMES KONCERNEN 141 PÅTEGNINGER 146 REGNSKAB FOR MODERSELSKABET NOVOZYMES A/S 157 OM NOVOZYMES ÅRSRAPPORT

3 EN FREMTID I FÆLLESSKABETS TEGN Novozymes' forretningsmodel stod sin prøve i 2012, da en række individuelle udfordringer blev overvundet af den diversificerede forretningsportefølje og den øgede driftseffektivitet. Vi lagde også grundstenene til nye og lovende partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende vores strategiske muligheder er i vores arbejde med at udvikle bæredygtige, biologiske løsninger til nogle af verdens mest presserende udfordringer. Global befolkningstilvækst og økonomisk fremgang øger fortsat presset på den industrialiserede verden, der er funderet på begrænsede ressourcer. Selv om debatten om klimaforandringer og grøn teknologi er trådt i baggrunden som følge af bekymringer for økonomien og budgetbegrænsninger, er der stadig behov for at gentænke morgendagen. SAMMEN ER VI STÆRKERE Det forløbne år var et strategisk vigtigt år for Novozymes, idet virksomheden indgik historisk mange partnerskaber med førende globale virksomheder såsom Syngenta, Beta Renewables og BASF. Partnerskaber er ikke nyt for Novozymes. Vores evne til at skabe og fremme tætte kunderelationer har længe været betragtet som en konkurrencefordel, som bidrager til at gøre forretningsforhold mindre komplekse, udveksle viden og afstemme interesser. I takt med at Novozymes' teknologiske kapacitet er vokset, er de samfundsmæssige og økonomiske fordele ved virksomhedens biologiske løsninger blevet tydeligere. Det har åbnet nye markeder for os og dermed skabt et voksende behov for nye partnerskaber. Erstatninger for kemikalier, avancerede biobrændstoffer, biologiske pesticider m.m. giver os rige muligheder for at gentænke morgendagen. Ved at gå sammen med samarbejdspartnere i hele værdikæden, der alle arbejder hen imod et fælles mål, kan vi rykke grænserne yderligere på det enkelte marked og dermed potentielt tilbyde kunderne bedre biologiske løsninger hurtigere. FÆLLES VÆKST Novozymes går sammen med mange forskellige interessenter i det globale samfund om at skabe innovation og investere i morgendagens biobaserede, vedvarende samfund. Jo mere vi lærer af hinanden, jo hurtigere når vi målet. 3

4 NYT LEDERSKAB De interne partnerskaber er lige så vigtige som de eksterne, da de er afgørende for at skabe tillid og fremme samarbejde, innovation og lederskab. Partnerskabet mellem topledelsen med den administrerende direktør i spidsen og bestyrelsen er et internt partnerskab af altafgørende betydning bliver et forandringernes år for Novozymes, idet Steen Riisgaard, som har stået ved roret siden 2000, hvor Novozymes blev etableret som selvstændig virksomhed, fratræder sin stilling den 31. marts. Steen har i de forløbne 12 år bidraget væsentligt til Novozymes' succes og efterlader sig en tung arv. Som virksomhedens frontfigur i tæt samarbejde med resten af organisationen har Steen med stor dygtighed fordoblet Novozymes' omsætning og antal medarbejdere, tredoblet indtjeningen og øget markedsværdien med en faktor fem. Tallene taler for sig selv, men de siger ikke alt. Under Steens ledelse har Novozymes' kultur blomstret, og lederskabet har været stærkt og stabilt. I dag står Novozymes så stærk som nogensinde og godt rustet til yderligere vækst. Med udnævnelsen af Peder Holk Nielsen, tidligere koncerndirektør for Enzyme Business, som ny administrerende direktør mener bestyrelsen, at den har valgt den bedste kandidat til at stå i spidsen for Novozymes' fortsatte udvikling og styrkelsen af samarbejdet med bestyrelsen, som skal bringe virksomheden videre til næste stadie. Virksomhedens langsigtede vækstgrundlag er uændret, og den eksisterende strategiske platform vil gøre det muligt for Peder Holk Nielsen, direktionen og bestyrelsen fortsat at udforske og udnytte mulighederne for at skabe langsigtet værdi for virksomheden og dens interessenter. OPDATERING AF LANGSIGTEDE MÅL Direktionen og bestyrelsen har opdateret Novozymes' langsigtede mål for de næste fem år. Vi stiler fortsat mod kraftig organisk salgsvækst med høj rentabilitet og effektiv kapitaludnyttelse. Tiden er dog inde til en opdatering nu, hvor visibiliteten i dele af virksomheden er blevet klarere, især når det handler om bæredygtigt landbrug (BioAg), om biofarma og om enzymer til omdannelse af biomasse. Det er også tid til at hæve barren for overskudsgrad set i lyset af de gode fremtidsudsigter, og fordi virksomheden i de seneste par år har nået dette mål. Novozymes har sat sig som mål at opnå en gennemsnitlig årlig organisk salgsvækst på over 10% et mål, vi forventer at nå i 2015 og fremover. Dette mål kan nås under forudsætning af, at verdensøkonomien stabiliserer sig, og potentialet i de ovennævnte forretninger bliver realiseret. Vi forventer en overskudsgrad på over 24% og et afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22%. Derudover har vi har opdateret vores mål for bæredygtighed, således at de afspejler vores ambitioner på bæredygtighedsområdet og vores aktiviteter i hele værdikæden med henblik på at sikre Novozymes' langsigtede udvikling som en international, rummelig og succesrig virksomhed. 4

5 2013 OG DEREFTER Med Peder Holk Nielsen ved roret og med udgangspunkt i de opdaterede langsigtede mål vil Novozymes i 2013 fokusere på at sikre en effektiv eksekvering af virksomhedens strategi i et omskifteligt makroøkonomisk klima, samtidig med at det langsigtede engagement i innovation, partnerskaber og bæredygtighed fastholdes. Januar 2013 Bestyrelsen Novozymes A/S 5

6 BERETNING NOVOZYMES ÅRSRAPPORT

7 NOVOZYMES BLOT EN VIRKSOMHED SOM ALLE ANDRE? Vi opfyldte ikke vores langsigtede mål for salgsvækst i 2012, men selv i en vanskelig global økonomisk situation var der mange positive takter: kraftig vækst i overskudsgraden, en række lovende partnerskaber og fortsat fokus på innovation var et blandet år for Novozymes: udfordrende på nogle områder og lovende på andre. Ved at arbejde proaktivt med nye forretningsmodeller og udnytte kundernes skiftende behov lykkedes det os at lancere innovative løsninger på markedet og indgå stærke partnerskaber. Vores smidighed blev imidlertid sat på prøve: Vi leverede en solid indtjening og fortsatte med at øge produktiviteten, men vi var ikke i stand til at realisere vores langsigtede mål for salgsvækst, idet vi kun nåede 4% i organisk vækst. Betyder det så, at Novozymes blot er "en virksomhed som alle andre"? STÆRK INDTJENING I ET VANSKELIGT MARKED Der var to primære grunde til, at vi havde det svært i 2012: dels afmatningen i den globale BNPvækst, dels uroen på det amerikanske bioenergimarked. Sammenlignet med 2011 faldt ethanolproduktionen i USA med ca. 5%, blandt andet på grund af en tørke, der ramte hele industrien. Samtidig faldt enzymindholdet pr. liter i den ethanol, der blev fremstillet. Industrien var dog heldigvis i stand til at forsvare energiloven Renewable Fuel Standard, selv om der blev gjort forsøg på at tilsidesætte den. På den anden side oplevede Novozymes en markant vækst i salget inden for vaskemidler og dyrefoder. Det viser, at vi er i stand til at vokse gennem innovation. Alt i alt oplevede vi en vækst på 17% i resultat af primær drift og en overskudsgrad på over 24%, hvilket var højere end vores forventninger ved årets begyndelse, og kunderne sparede ca. 48 mio. tons CO 2 ved at anvende vores produkter. Men den organiske salgsvækst lå på kun 4%, langt under vores mål på 10%. Det skal vi gøre bedre i SUCCES GENNEM SAMARBEJDE Ligesom innovation, bæredygtighed og en diversificeret portefølje er centrale elementer i vores forretningsmodel, har partnerskaber altid spillet en vigtig rolle i forhold til fremtidig vækst. To gode eksempler i 2012 var vaskemidler og bæredygtigt landbrug (BioAg). Salget til vaskemiddelindustrien gik fortsat særdeles godt, idet væksten lå på 14% i I de sidste fem år har Novozymes således oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på over 10% i dette forretningsområde. Det skyldes i høj grad de stærke alliancer, vi har opbygget med førende aktører rundt om i verden. Interessen for BioAg er stigende og har ført til en række markante opkøb på området inden for det sidste år. I august købte Bayer CropScience den amerikanske virksomhed AgraQuest for 425 mio. dollar, og i november blev Becker Underwood købt af BASF for ca. 1 mia. dollar. Begge transaktioner understreger det betydelige potentiale i BioAg-industrien. Vores partnerskab med Syngenta om udvikling af JumpStart og det biologiske svampemiddel Taegro har givet vores BioAg-forretning betydelig tyngde, og området er nu det største i BioBusiness. 7

8 GLOBAL SAMHØRIGHED Dialog er nøglen til håndtering af muligheder og risici og til at dække det biobaserede samfunds behov. Det hjælper også Novozymes og Novozymes' netværk af globale interessenter med at omsætte høje forventninger til levedygtige produkter. FREMTIDIG VÆKST BASERET PÅ PARTNERSKABER For en voksende global virksomhed er strategiske partnerskaber et vigtigt element i at nå ud til og betjene nye kunder. Et par gode eksempler er bioenergi- og biokemikalieindustrien, hvor vi har udnyttet vores fleksible forretningsmodeller til at skabe nye muligheder og etablere et solidt grundlag for vækst. Vores partnerskab med Beta Renewables er et væsentligt skridt fremad, når det drejer sig om at kommercialisere avancerede biobrændstoffer. Ved at koble vores enzymer sammen med Beta Renewables' teknologi til bioenergiproduktion er vi i stand til at tilbyde kunderne en unik, nøglefærdig løsning, der på samme tid kan reducere de finansielle og teknologiske risici og øge vores årlige salg med op til 1 mia. kr. hen mod slutningen af dette årti. I august indgik vi en aftale med BASF og Cargill om udvikling af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre på basis af fornybare råvarer. Akrylsyre indgår i en lang række produkter, herunder bleer, og målet er at kunne tilbyde forbrugere verden over et biobaseret alternativ til stort set samme pris som en kemikaliebaseret løsning. MÅLET ER 10% ORGANISK SALGSVÆKST Vi opbyggede stærke partnerskaber i 2012, og jeg er sikker på, at Novozymes fra 2015 vil kunne levere tocifret vækst i samarbejde med nuværende og fremtidige strategiske partnere. 8

9 I mine 12 år som administrerende direktør har den gennemsnitlige organiske vækst ligget på ca. 7-8%. Der har været op- og nedture, men vi bliver alligevel ved med at vokse, fordi vi er i stand til at omsætte vores viden og teknologi til rentable produkter og løsninger, som udvider markedet. Det fremgår tydeligt af vores afkast af investeret kapital (ROIC), der er steget fra 10% i 2000 til 20% i 2012, og af vores overskudsgrad, som er steget fra 16% i 2000 til 24% i Novozymes har altid været drevet af innovation det ligger i vores DNA. Andre vil måske forsøge at følge i vores fodspor, men med over medarbejdere på verdensplan, der alle bidrager til at skabe innovation, og med en portefølje af løsninger, der effektivt kan bidrage til at løse en række globale problemer, bliver vi aldrig en virksomhed som alle andre. Steen Riisgaard Administrerende direktør 9

10 HOVED- OG NØGLETAL 10

11 Novozymes Koncernen Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger EBITDA Resultat af primær drift / EBIT Resultat af finansielle poster, netto (161) 75 6 (67) (85) Årets resultat Balance (mio. kr.) Langfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Investeringer og pengestrømme (mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Nettoinvesteringer ekskl. opkøb Frie pengestrømme ekskl. opkøb og frasalg Opkøb af aktiviteter og virksomheder Frie pengestrømme 849 (33) Nøgletal Salgsvækst, DKK % Salgsvækst, lokal valuta % Salgsvækst, organisk % Forsknings- og udviklingsomkostninger i procent af nettoomsætningen % 13,6 13,9 14,0 14,3 13,5 Bruttomargin % 57,2 56,2 55,7 55,6 53,5 EBITDA-margin % 30,7 29,7 28,8 26,7 25,3 Overskudsgrad (primær drift) % 24,4 22,3 21,8 20,0 18,5 Overskudsgrad (årets resultat) % 17,9 17,4 16,6 14,1 13,0 Effektiv skatteprocent % 22,0 24,3 24,0 26,3 25,2 Egenkapitalandel % 63,3 63,7 62,2 53,6 45,1 Egenkapitalens forrentning % 21,9 21,9 23,6 23,1 26,1 Afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwil % 19,9 21,3 22,2 20,3 19,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), ekskl. goodwi% 21,6 23,0 23,7 21,8 21,2 WACC efter skat % 4,7 4,5 5,6 7,0 7,4 Resultat pr. aktie (EPS), udvandet* kr. 6,33 5,71 5,05 3,79 3,37 Udbytte pr. aktie (2012 foreslået)* kr. 2,20 1,90 1,60 1,15 1,05 * Omregnet for årene for at afspejle 1:5-aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. Miljø- og socialdata Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) % Udvikling i CO 2 -effektivitet (i forhold til 2005) % Reduktion i CO 2 -udledning gennem kundernes anvendelse af vores produkter Mio. tons Antal ansatte Antal Personaleomsætning % 8,1 8,3 7,5 6,7 11,3 Frekvens af arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 3,0 4,3 4,1 5,1 4,9 Medarbejdertilfredshed Score Udviklingsmuligheder Score Touch the World Score 83 n.a n.a n.a n.a 11

12 SALG OG MARKEDER Den organiske salgsvækst var 4% i Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer var de største bidragydere til væksten med en salgsvækst på henholdsvis 14% og 23%. I Latinamerika steg salget 13%. Vaskemiddelenzymer og foder- og andre tekniske enzymer bidrog mest til væksten i regionen. Det samlede salg i 2012 var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Valutakurserne påvirkede salget i positiv retning, og salget i lokal valuta steg 3%. Opkøb og frasalg havde tilsammen en svagt negativ effekt på salgsvæksten, og salget steg 4% organisk. ENZYME BUSINESS Salget i Enzyme Business var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Salget i lokal valuta steg 3%. Salget af vaskemiddel- og foderenzymer var de største bidragydere til væksten i Det globale marked for industrielle enzymer steg ca. 7% til 21 mia. kr. i Novozymes fastholdt sin markedsandel på 47%. Vaskemiddelenzymer Salget af enzymer til vaskemidler steg 14% i danske kroner og 12% i lokal valuta i forhold til Den markante salgsvækst skyldes den fortsat øgede penetration af enzymer i vaskemidler i alle prislag med henblik på at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte traditionelle kemikalier i vaskemiddelformuleringer. Salget af vaskemiddelenzymer til nye vækstmarkeder bidrog betydeligt til den globale salgsvækst. Føde- og drikkevareenzymer Salget af enzymer til føde- og drikkevarer steg 5% i danske kroner og 1% i lokal valuta i forhold til Salget af enzymer til fremstilling af sunde fødevarer var den største bidragyder til salgsvæksten i Salget til stivelses- og bageriindustrien var stort set uændret, mens salget til drikkealkoholindustrien var lavere end i

13 Bioenergienzymer Salget af enzymer til bioenergi faldt 2% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til Ethanolproduktionen i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være faldet ca. 5% i løbet af 2012 i forhold til Faldet i salget af bioenergienzymer i 2012 skyldes lavere ethanolproduktion i USA, lavere indhold af enzymer pr. produceret gallon ethanol samt ændringer i pris- og produktmiks. I oktober 2012 lancerede Novozymes et nyt produkt til bioenergiindustrien, Novozymes Avantec, som gør det muligt for producenter af majsbaseret ethanol at øge ethanoludbyttet af den samme mængde majs med op til 2,5%. Det nye produkt har efter en vellykket lancering haft en svagt positiv effekt på salgsvæksten i 4. kvartal. Foder- og andre tekniske enzymer Salget af foder- og andre tekniske enzymer steg 7% i danske kroner og 3% i lokal valuta i forhold til Salget af enzymer til foderindustrien var den største bidragyder til væksten som følge af fortsat øget salg af RONOZYME ProAct på det latinamerikanske, asiatiske og europæiske marked samt øget salg af fytaseenzymer. Salget af enzymer til andre tekniske industrier, herunder tekstilindustrien, var lavere end i

14 VASKEMIDLER VÆKST PÅ ET MODENT MARKED I 2012 opnåede Novozymes en kraftig salgsvækst på 14% inden for vaskemiddelenzymer ved at kombinere øget markedspenetration globalt med stigende salg på nye vækstmarkeder som Asien & Oceanien, Mellemøsten og Latinamerika. Vores øgede markedspenetration skyldes vaskemiddelproducenternes ønske om at kunne bruge innovative enzymløsninger til dels at forbedre deres produkters vaskeevne og dels at reducere udsvingene i deres produktionsomkostninger. Innovation øger markedsandelen En bedre vaskeevne kan opnås på to måder: ved at opdage en ny enzymklasse eller ved at optimere en eksisterende løsning. Blandt de nye enzymklasser, der er kommet til i de senere år, kan nævnes Novozymes Mannaway, som er effektiv mod pletter fra fødevarer, som indeholder guargummi, som for eksempel is, samt Novozymes XPect, der er effektiv mod frugtpletter. Innovation handler imidlertid først og fremmest om at optimere eksisterende teknologier, så vaskeevnen forbedres, og vaskemiddelteknologien kommer op på et niveau, hvor højt koncentrerede flydende vaskemidler og vaskepulvere kan vaske tøjet rent i koldt vand. Hvis alle europæere vaskede tøj i koldt vand, ville tre store kulkraftværker blive overflødige, og kontinentets CO 2 - udledning ville kunne reduceres med 12 mio. tons om året. Det er vores mål, at kunderne vil spare 75 mio. tons CO 2 -udledning i 2015 gennem anvendelse af vores produkter, herunder vaskemiddelprodukter. Vores salgsvækst inden for vaskemidler hænger også tæt sammen med de stadigt kraftigere udsving i prisen på buildere og oliebaserede tensider, der er centrale ingredienser i vaskemidler, samt stigende efterspørgsel efter bæredygtige vaskemidler. Enzympriserne har ligget forholdsvis stabilt gennem tiden, og det forventer vi også, at de vil gøre fremover. Som følge heraf afsøger kunderne mulighederne for at øge indholdet af enzymer, så produktionsomkostningerne kan stabiliseres, samtidig med at vaskemidlernes kemikalieindhold og miljøpåvirkning reduceres. Takket være vores innovative enzymer er vi allerede i dag i stand til at levere løsninger, der kan nedbringe brugen af tensider og buildere, og vi forventer, at det i endnu højere grad vil være tilfældet i fremtiden. Middelklassen skaber væksten Den økonomiske vækst på de nye vækstmarkeder åbner nye muligheder for at bruge enzymer i vaskemidler, eftersom flere mennesker får råd til vaskemaskiner og kvalitetsvaskemidler. Desuden betyder mere effektive vaskemidler, at tøjvask og opvask kan klares hurtigere en luksus, som den hastigt voksende middelklasse værdsætter. Novozymes har haft stort udbytte af stærke partnerskaber med globale vaskemiddelproducenter i takt med deres indtrængen på de nye vækstmarkeder, ligesom vi nyder godt af tætte forhold til regionale og lokale producenter. Det har givet os en god forståelse for de særlige behov på hvert enkelt marked og sat os i stand til at tilpasse vores enzymløsninger til alt fra grundlæggende produkter til de mest avancerede vaskemiddelformuleringer. En lys fremtid Vi er overbeviste om, at innovativ teknologi, produktudvikling og stærke partnerskaber med kunderne vil gøre det muligt at fastholde vores solide vækst inden for vaskemidler. Vi kan tilbyde vaskemiddelproducenterne meget konkurrencedygtige og unikke løsninger. Vi erkender dog, at væksten ikke kommer af sig selv, og at vi hele tiden skal være et skridt foran konkurrenterne. Når vi erobrer markedsandele fra kemikalieproducenterne, må vi forvente, at de svarer igen med knivskarp konkurrence. Novozymes vil fortsat udvikle innovative teknologier til alle markedssegmenter med det formål at forbedre vaskeevnen og afholde kunderne fra at købe lavkvalitetsvaskemidler med færre enzymer. Mange steder i verden står forbrugerne over for store økonomiske udfordringer, men med innovative kvalitetsvaskemidler kan kunderne faktisk spare penge og bidrage til øget bæredygtighed, fordi produkterne forlænger tøjets levetid og gør det muligt at vaske i koldt vand. I Novozymes ser vi det som vores opgave at gøre det lettere, bedre og billigere for forbrugere overalt i verden at anvende bæredygtige kvalitetsvaskemidler. 14

15 BIOBUSINESS Salget i BioBusiness var mio. kr., en stigning på 5% i danske kroner i forhold til Salget i lokal valuta var uændret i forhold til Når der ses bort fra frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige i 2011 og effekten af opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience, steg salget i BioBusiness 10% organisk. Mikroorganismer Salget af mikroorganismer steg 23% i danske kroner og 18% i lokal valuta i forhold til Salget steg 17% organisk, når der justeres for opkøbet af EMD/Merck Crop BioScience i Salget af mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg) var den største bidragyder til væksten i 2012 som følge af en positiv salgsudvikling i Latinamerika, Europa og Asien. Salgsvæksten i mikroorganismer skyldes i overvejende grad en eksklusivaftale om salg og marketing, der blev indgået i 4. kvartal. Salget af mikroorganismer til spildevandsindustrien og til rengøringsmidler var stort set uændret i lokal valuta i forhold til Biofarma Biofarmasalget faldt 50% i danske kroner og 53% i lokal valuta i forhold til Frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige i slutningen af 2011 havde en betydelig negativ effekt på salgsudviklingen i Organisk faldt salget 23% i forhold til 2011, idet en stor ordre fra en kunde i 2011 ikke blev gentaget i

16 BIOBUSINESS BANER VEJEN FOR VÆKST BioBusiness blev dannet i 2007 med det formål at udvikle den del af bioteknologien, som ligger uden for enzymområdet, og udgangspunktet er Novozymes' stærke videnbase og innovationskultur. En række vigtige fremskridt har i 2012 styrket fundamentet for kommerciel succes inden for mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. I maj påbegyndte vores nye fabrik i Kina den kommercielle produktion af Novozymes Hyasis, som er en hyaluronsyre af farmaceutisk kvalitet til blandt andet behandling af gigt og grå stær. Fabrikken opfylder de strengeste standarder for farmaceutisk produktion ICH Q7 GMP og repræsenterer en investering på over 350 mio. kr. i et marked med en anslået værdi på 1 mia. kr. årligt. Novozymes' Bacillus-baserede, ikkeanimalske produkt er udviklet i tæt samarbejde med kunder og giver brugerne det hidtil højeste niveau af sikkerhed, fordi det ikke indebærer de risici, som normalt er forbundet med kommercielle kilder til hyaluronsyre. Partnerskaber for innovation i 2012 I august indgik Novozymes partnerskab med BASF og Cargill, to globale ledere inden for hver deres respektive områder, om udviklingen af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre baseret på fornybare råvarer. Akrylsyre fremstilles i store mængder og indgår i en lang række produkter som for eksempel bleer, coatings og klæbemidler. Novozymes' mikroorganismer omdanner fornybare råvarer til 3- hydroxypropionsyre (3-HP), en kemisk forløber for akrylsyre, som bidrager til at reducere afhængigheden af begrænsede ressourcer som olie. I oktober blev partnerskabet mellem Novozymes BioAg og Syngenta udvidet, så det foruden JumpStart omfatter det biologiske svampemiddel Taegro, som er en bæredygtig biologisk løsning til bekæmpelse af svampesygdomme i landbrugsafgrøder. Syngenta bliver således ansvarlig for salg, marketing og distribution, mens Novozymes vil stå for produktion og registrering. BioAg er nu det største forretningsområde i BioBusiness, hvad angår salg. Parat til vækst BioBusiness har i løbet af sine første fem år opbygget en solid forretningsplatform. Vi har udvidet vores kompetencer, implementeret nye forretningsmodeller og målrettet vores ressourcer til de muligheder, der passer i vores strategi. Som resultat heraf er vi overbeviste om, at BioBusiness har lagt grunden til en årlig tocifret organisk vækst. Store risici, store gevinster Det har altid været en del af BioBusiness' DNA omhyggeligt at opveje store risici mod potentielle gevinster i søgningen efter innovative løsninger, der kan ændre markeder. Vi har bevæget os ind på områder med betydeligt potentiale, men også med betydelig risiko for fiasko, når vi har udforsket mulighederne for at udvikle løsninger på globale udfordringer som forbedret sundhed, fødevaretilgængelighed, vandmangel og vedvarende alternativer til olie. I mange tilfælde er vi pionerer i industrien. Kunsten har været at udnytte vores evner, etablere nyttige partnerskaber, lære nye industrier at kende og derigennem mindske de indbyggede risici ved at opbygge et nyt forretningsområde. Desuden er vi afhængige af partnere, godkendelsesprocesser og markedets accept af de nye løsninger. Vi føler os stadig frem. Vi har en pipeline fyldt med nye aktiviteter, som strategisk passer ind i Novozymes' overordnede mål og kan sikre en velafbalanceret portefølje, når det gælder risici, fremtidig værdiskabelse og udnyttelse af ressourcer. BioBusiness Portfolio Board arbejder aktivt på at afdække og undersøge nye muligheder og vil fortsat opkøbe, frasælge og afslutte aktiviteter efter behov for at sikre en velbalanceret portefølje. 16

17 GEOGRAFISK FORDELING AF SALGET Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 8% både i danske kroner og i lokal valuta i forhold til Stigningen skyldes især øget salg af vaskemiddelenzymer og mikroorganismer. Frasalget af Novozymes' biofarmaaktiviteter i Sverige havde en negativ påvirkning i Salget i Nordamerika steg 1% i danske kroner og faldt 6% i lokal valuta i forhold til Salget af vaskemiddelenzymer bidrog mest positivt til udviklingen, mens salget inden for bioenergienzymer og biofarma var lavere i 2012 end i Salget i Asien steg 12% i danske kroner og 5% i lokal valuta i forhold til Vaskemiddelenzymer og mikroorganismer bidrog mest til den positive udvikling, mens salget af foder- og andre tekniske enzymer trak ned. Salget i Latinamerika steg 13% både i danske kroner og i lokal valuta i forhold til Vaskemiddelenzymer og foder- og andre tekniske enzymer var de største bidragydere til væksten, mens salget af føde- og drikkevareenzymer faldt i FØDEVARESTANDARDER SÆTTER DAGSORDENEN Inden for de seneste år er fødevaresikkerhed blevet en væsentlig kilde til bekymring hos offentligheden. Derfor har tilsynsmyndigheder verden over indført strengere kvalitetsstandarder for at beskytte forbrugerne. Det påvirker hele værdikæden fra ingrediensfremstillere til mærkevareproducenter. Novozymes hjælper aktivt kunderne med at opfylde de skærpede myndighedskrav og har således positioneret sig som kvalitetsleder inden for enzymindustrien. Enzymer til føde- og drikkevarer udgør Novozymes' næststørste produktområde med 28% af salget i 2012 og er også det næststørste globale enzymmarked med en årlig værdi på over 1 mia. dollar. Selv om enzymer anvendes bredt på tværs af produktkategorier, producenter og lande, er der stadig tale om en nicheteknologi, hvilket gør udviklingen af forarbejdede fødevarer til en af Novozymes' vigtigste vækstfaktorer på længere sigt. Føde- og drikkevareproducenterne kræver i stigende grad innovative, effektive og sunde produkter, som lever op til de skrappe myndighedsstandarder. Novozymes' enzymløsninger opfylder disse behov. For eksempel er det påvist, at Novozymes Acrylaway i væsentlig grad reducerer dannelsen af det potentielt kræftfremkaldende stof akrylamid i en lang række fødevarer som kaffe, kiks, morgenmads- og kartoffelprodukter. Takket være vores løsninger til juiceindustrien kan producenterne levere mere attraktive og nærende produkter og samtidig optimere udbyttet, så de kan producere mere med mindre. 17

18 Førende på kvalitet og opfyldelse af myndighedskrav To nylige tiltag illustrerer, hvordan Novozymes' evne til at levere kvalitet og opfylde myndighedernes krav bidrager til at nedsætte risikoen for forbrugerne og kundernes varemærker, indfrier myndighedernes og kundernes forventninger og styrker virksomhedens konkurrenceevne: I 2009 vedtog EU den såkaldte FIA-pakke (forordninger om tilsætningsstoffer, aromaer og enzymer) med det formål at harmonisere den europæiske lovgivning om fødevareingredienser. FIA-pakken er kompleks og kræver omfattende ny dokumentation. Ved at trække på sin knowhow, netværk og erfaring i håndtering af kompliceret tværfagligt samarbejde med kunderne indleverede Novozymes som den første enzymproducent i Europa dossierer til godkendelse i maj 2012, næsten tre år før fristen i marts Eftersom vi var først på banen, har vi spillet en vigtig rolle i fastsættelsen af forventningerne til den dokumentation, der i de kommende år skal indleveres til EU, og det har styrket Novozymes' position som kvalitetsleder inden for enzymindustrien. Et stigende antal fødevareproducenter forlanger, at deres leverandører tredjepartscertificeres i henhold til en anerkendt fødevaresikkerhedsstandard. Det sikrer en uafhængig bekræftelse af, at de opfylder generelt accepterede krav, og kan spare producenterne for selv at skulle auditere. Novozymes var tidligt ude og opnåede FSSC certificering for en række fødevareenzymer allerede i 2010 og kan nu konstatere, at adskillige kunder selv har indført denne standard og kræver, at andre vigtige leverandører også certificeres. Fremtiden Vi formoder, at myndigheder og kunder vil stille større og større krav. Skærpede krav kan naturligvis opfattes som en risiko set fra et omkostnings- og procesorienteret synspunkt, men vi ser reguleringsændringerne som en grundlæggende markedsudvikling, hvor en begrænset startinvestering kan give et fornuftigt udbytte. Vi vil fortsat udnytte vores ekspertise, globale tilstedeværelse og mangeårige erfaring som international leverandør af fødevareenzymer til at fastholde og udvikle vores førende position, når det handler om opfyldelse af myndighedskrav og fødevaresikkerhed. 18

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere