cand. musicae / Master of Music (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cand. musicae / Master of Music (MMus)"

Transkript

1 cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015

2 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål og indhold... 6 Eksamens- og prøvebestemmelser... 6 Hovedfag (Orgel)... 6 Mål for læringsudbytte... 7 Indføring i tangentteknik inklusive ergonomi... 8 Undervisningens mål og indhold... 8 Eksamens og prøvebestemmelser... 8 Indføring i tangentteknik inklusive ergonomi... 8 Mål for læringsudbytte... 9 Andet tangentinstrument med kammermusik Undervisningens mål og indhold...10 Eksamens- og prøvebestemmelser...10 Andet tangentinstrument med kammermusik Mål for læringsudbytte...11 Orgelrepertoire Undervisningens mål og indhold...12 Eksamens- og prøvebestemmelser...12 Orgelrepertoire Mål for læringsudbytte...12 Metodefag til refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold...14 Eksamens- og prøvebestemmelser...14 Metodefag til refleksionsopgave Mål for læringsudbytte...14 Refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold...16 Eksamens- og prøvebestemmelser...16 Refleksionsopgave Mål for læringsudbytte...17 Faggruppeseminar Undervisningens mål og indhold DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

3 Eksamens- og prøvebestemmelser...18 Faggruppeseminar Hovedfagsspecifik pædagogik (orgel) Undervisningens mål og indhold...20 Eksamens- og prøvebestemmelser...20 Hovedfagsspecifik pædagogik Mål for læringsudbytte...21 Læringsteori Undervisningens mål og indhold...22 Eksamens- og prøvebestemmelser...22 Læringsteori Mål for læringsudbytte...23 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

4 Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. Kandidatuddannelsen i orgel har til formål at videreudvikle den studerendes kvalifikationer til at virke som professionel musiker på et højt kunstnerisk og instrumentalt niveau. Fordybelse i de forskellige stilepoker og deres tekniske og fortolkningsmæssige egenart udgør hovedparten af studiet, hvor der også bliver lagt vægt på eget entreprenørskab evnen til at viderebringe og formidle sin kunst over for forskelligt publikum. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

5 Fag 1. År 2. År Orgel Kandidatprojekt 20 Andet tangentinstrument med kammermusik 5 5 Indføring i tangentteknik 5 Orgelrepertoire 10 5 Metodefag 5 Refleksionsopgave 10 Faggruppeseminar 5 5 Hovedfagsspecifik pædagogik 5 5 Læringsteori 5 Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

6 (1.-4. semester) Undervisningen har til formål, at den studerende videreudvikler sin evne til at virke som professionel musiker på et højt kunstnerisk og instrumentalt niveau. Hovedfagsundervisningen foregår som soloundervisningen i et bredt solistisk repertoire fra alle epoker. Desuden skal den studerende deltage aktivt i faggruppens seminarer og kurser. Hovedfag (Orgel) Kandidatprojekt Efter 4. semester. Eksamensindhold og eksamensmateriale Den studerende indleverer forud for eksamen en repertoireliste, attesteret af hovedfagslæreren, over de værker, der er gennemgået på Kandidatstudiet. Repertoirelisten skal omfatte værker fra førbarok, barok, romantik, det 20.århundrede generelt og den nyeste tid. Ud fra repertoirelisten vælger den studerende et program på 50 minutter, som fremføres til eksamen. Programmet skal indeholde værker fra flere stilperioder. Programlægningen udgør en del af eksamensstoffet og indgår dermed i bedømmelsen. Den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programkommentarer. Programmet indleveres til studieadministrationen. Eksamensform Praktisk prøve i koncertform. Varighed og omfang Eksamen har en samlet varighed på 70 minutter inklusiv votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor og egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvaret for, at den attesterede repertoireliste over gennemgåede værker på kandidatstudiet indleveres rettidigt til studieadministrationen. 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

7 Den studerende har ansvaret for, at eksamensprogrammet indleveres rettidigt til Studieadministrationen. Vælger den studerende den skriftlige programpræsentationsform, er det den studerendes eget ansvar, at programnoterne indleveres i Studieadministrationen senest 3 dage inden eksamen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved kandidateksamen. Såfremt der indgår værker med cembalo eller orgel i kandidateksamen, påhviler det den studerende at aflevere rekvisition herom. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af repertoireliste og eksamensprogram. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til solistisk orgelspil kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til solistisk orgelspil samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

8 (1. semester) Der gives en indføring i tangentteknik ved klavikordet. Den studerende lærer dynamisk spil med afbalanceret og ergonomisk korrekt brug af energi og kræfter. Der gives en indføring i øvrige tangentinstrumenter: cembalo, harmonium, pedalklaver og hammerklaver. Dette skal kvalificere den studerende til at vælge andet tangentinstrument i resten af studiet (se nedenfor). Der indgår desuden en kort indføring i Aleanderteknik og andre teknikker til forebyggelse af musikersundhed. Indføring i tangentteknik inklusive ergonomi Efter 1. semester. Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende - i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær - i fag med 3 og 4 undervisningsgange have ma. 1 fraværsdag. - i fag med 5 undervisningsgange eller derudover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås, skal den studerende til en praktisk prøve. Den studerende skal ved prøven redegøre for almen tangentteknik og ergonomi ved klavikordet i henhold til fagbeskrivelsen. Den studerende skal desuden redegøre for klangdannelse og anslag på de forskellige typer tangentinstrumenter, som har indgået i undervisningen. Den studerende skal ydermere fremføre to korte selvvalgte værker af en varighed på ca. 7 min. (f.eks. en sats af C.P.E.Bach og en sats af J.S.Bach). Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 20 min. inklusive votering. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

9 Prøven bedømmes med godkendt/ikke godkendt. Ansvar og tidsfrister Studieadministrationen har ansvaret for, at der forefindes et pedalklavikord i eksamenslokalet. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om dynamisk anslag. har den studerende kendskab til bedst mulig udnyttelse af energi og balance i anslag og kropsholdning. har den studerende kendskab til de forskellige typer historiske tangentinstrumenter. kan den studerende på kvalificeret baggrund vælge et tangentinstrument til resten af sit KA studie. Færdigheder behersker den studerende grundlæggende et dynamisk anslag på klavikordet. kan den studerende vurdere egen holdning og teknik. kan den studerende identificere kunstneriske og tekniske udfordringer ved de forskellige tangentinstrumenter og forstå deres egenart. Kompetencer har den studerende viden om metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til den musikalske substans og kan vurdere og vælge blandt disse. behersker den studerende et dynamisk musikalsk udtryk på klavikordet. kan den studerende anvende sin krop på en ergonomisk og effektiv måde, som er i overensstemmelse med det enkelte instruments indretning/udformning. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

10 (2.-3. semester) Den studerende vælger ét af følgende instrumenter: Cembalo Hammerklaver Harmonium Klaver Klavikord Formålet med faget er at give den studerende mulighed for fordybelse i et andet tangentinstruments egenart, at kunne mestre dets specifikke anslagsart og klangdannelse og at kunne udtrykke sig på højt kunstnerisk niveau på valgte instrument. Det valgte instruments hovedrepertoire bliver genstand for en specialisering i en bestemt epoke. Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes evne til at indgå i kammermusikalske sammenhænge på højt musikalsk, kunstnerisk og teknisk niveau. Kammermusikundervisningen foregår i samarbejde med tilstillede instrumentalister og/eller sangere fra andre faggrupper. På cembalo indgår generalbasspil i kammermusikundervisningen. Læreren i faget har ansvar for at skaffe musikere til samspil/kammermusik. Men den studerende opfordres kraftigt til selv at etablere samarbejder med medstuderende. Andet tangentinstrument med kammermusik Efter 3. semester Eksamensindhold og eksamensmateriale Den studerende indleverer forud for eksamen en repertoireliste, attesteret af læreren i faget, over de værker, som er gennemgået på kandidatstudiet. Ud fra repertoirelisten sammensætter den studerende et program på min. Ca. 15 min. heraf skal være kammermusik. Den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programkommentarer. Programmet skal attesteres af egen lærer og sammen med repertoirelisten afleveres i studieadministrationen. Eksamensform Praktisk prøve. 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

11 Varighed og omfang Eksamen varer 45 min. inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor og egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvaret for, at den attesterede repertoireliste over gennemgåede værker på kandidatstudiet indleveres rettidigt til studieadministrationen. Den studerende har ansvar for, at eksamensprogrammet samt evt. skriftlige programkommentarer indleveres rettidigt til studieadministrationen. Den studerende har ansvar for tilstedeværelse af andre medvirkende ved kandidateksamen. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder i realtion til udførelse af solorepertoire og kammermusik (generalbasstemme/becifring). kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til udførelsen af solorepertoire og kammermusik. Færdigheder kan den studerende udføre kammermusik/samspil. kan den studerende vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger Kompetencer kan den studerende håndtere musikalsk komplekse og udviklingsorienterede situationer kan den studerende selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan den studerende identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

12 ( semester) Undervisningen har til formål, at give den studerende kendskab til orgelets repertoire, historie, funktion og kulturelle kontekst fra middelalderen til nutid samt at give en overordnet kendskab til orgelbygningstraditioner og opførelsespraksis i forskellige nationale stilarter, frem for alt indenfor Europa. Undervisningen har desuden til formål at udvikle den studerendes evne til kritisk læsning af såvel primær som sekundær litteratur, skriftlig fremstilling, litteratursøgning og stilistisk bevidst interpretation Undervisningen foregår over tre semestre: 1.semester middelalder til ca.1750, 2.semester 1750 til 1900 og 3.semester 1900-tallet til i dag. Undervisningen foregår hovedsageligt i seminarer, men også som workshops ved forskellige instrumenter. I kurset indgår hjemmearbejde i form af læsning (jf.litteraturliste), kortere skriftlige opgaver af forskellig karakter, indstudering af et mindre udvalg af referencerepertoire samt en afsluttende skriftlig opgave om et bestemt repertoireområde efter eget valg (omfang: 10 normalsider inklusiv nodeeksempler). Orgelrepertoire Efter 3. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en skriftlig opgave om et bestemt repertoireområde efter eget valg. Omfang: 10 normalsider inklusiv nodeeksempler. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af kursets lærer og intern censor med én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin opgave rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af opgaven. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer. Efter afslutning af faget 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

13 Viden og forståelse har den studerende viden om de vigtigste komponister, genrer og instrumenttyper i orgelkunsten fra middelalder til nutid. kan den studerende forholde sig kritisk til såvel primær som sekundær litteratur, kan udtrykke sig skriftligt og kan søge litteratur indenfor emnet. Færdigheder mestrer den studerende grundlæggende principper indenfor opførelsespraksis og kan overføre disse til praksis. kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

14 (1.-2. semester) Formål Formålet med faget er at give den studerende viden om og vejledning i udformningen af refleksionsopgaven. Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at afgrænse et emne og udforme en opgaveformulering. Indhold Undervisningen indeholder vejledning i idéudvikling, research, dokumentation og opgaveformulering. Undervisningen foregår indledningsvis ved forelæsninger for alle studerende på årgangen og siden i mindre grupper. Metodefag til refleksionsopgave Efter 2. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en beskrivelse af sin refleksionsopgave i form af emne, opgaveformulering og dokumentationsform samt at komme med forslag til en intern vejleder. Censur og bedømmelse Emne, opgaveformulering og dokumentationsform skal godkendes af faggruppelederen, uddannelsesleder og fagets lærer. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin refleksionsopgaveformulering rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af refleksionsopgaveformuleringen. Opgaveformuleringen afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

15 Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

16 (4. semester) Formål Formålet med refleksionsopgaven er, at den studerende dokumenterer færdigheder i at belyse kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger inden for et afgrænset emne. Indhold En refleksionsopgave kan variere i udformning, dog skal opgaven i sin dokumentationsform indeholde en redegørelse for baggrund, opgaveformulering, målsætning, metode og fremgangsmåde samt perspektivering. Refleksionsopgave Efter 4. semester Eksamensindhold / Eksamensmateriale Emne, opgaveformulering og dokumentationsform er på forhånd godkendt jævnfør eksamensbestemmelserne for Metodefag til refleksionsopgave. Eksamensform Eksamen kan have forskellig udformning alt efter refleksionsopgavens karakter. Fælles for alle eksamensformer gælder, at de på forhånd skal være beskrevet i den opgaveformulering, der afslutter faget Metodefag til refleksionsopgave, og at de indeholder en skriftlig fremstilling. Eksamen afsluttes med en minutters samtale med censorerne. Samtalen indledes med, at den studerende mundtligt fremlægger hovedpointerne i sin opgave. Varighed og omfang Varighed og omfang varierer alt efter refleksionsopgavens karakter. En rent skriftlig opgave skal udgøre normalsider eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Hvis refleksionsopgaven er udformet som en kombination af en skriftlig del og en anden form for formidling (opførelse, webbaseret, foredrag etc.), skal den skriftlige del udgøre 5-10 normalsider. (1 normalside = 2000 anslag). Eksamen har som udgangspunkt en samlet varighed på 30 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Refleksionsopgaven bedømmes af ekstern censor, intern censor og opgavevejleder. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

17 Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for at indlevere den skriftlige del af refleksionsopgaven samt øvrigt relevant materiale rettidigt til Studieadministrationen. Den studerende er ansvarlig for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved præsentationen af refleksionsopgaven. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indleveringen af den skriftlige del af refleksionsopgaven. Opgaven afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

18 (1.-4. semester) Hvert semester afholdes et vist antal faggruppeseminarer, hvor alle orgelstuderende er samlet. Seminarerne kan foregå i huset eller som ekskursioner til orgler andre steder. Den studerende deltager i alle seminarer og bidrager også aktivt med fremlæggelse af bestemte emner, gennemgang og forespilning af udvalgte værker eller lignende fagrelevant stof. Faggruppeseminar Efter semester. Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have ma. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås skal den studerende indlevere en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af læreren i faget umiddelbart efter faggruppeseminarrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. (1 normalside = 2000 anslag). Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af læreren i faget og intern censor. Opgaven bedømmes bestået / ikke bestået. 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

19 Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af den skriftlige opgave. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

20 (2.-3. semester) Formålet med undervisningen er, at den studerende erhverver sig undervisningsfærdighed med henblik på at kunne undervise på begynderniveau og mellemniveau. Undervisningen indeholder: Gennemgang af forskellige orgelskoler grundskoling i pedalteknik hensigtsmæssig øvning på forskellige udviklingstrin orgelspillets fysiologi relevant begynderrepertoire elementær beskrivelse af orglet som instrument etc. undervisning af egen elev Undervisningen af egen elev foregår i plenum samt opdelt i mindre grupper. De studerende arbejder enkeltvis med deres egen elev mellem holdtimerne. Repertoiret udvælges i forhold til elevernes standpunkt, og i relation til undervisningen i begynderrepertoire. De studerende fører en logbog, som indeholder planlægning, overvejelser, faktuelle oplysninger samt refleksioner over undervisningsforløbet. Hovedfagsspecifik pædagogik Efter 3. semester. Eksamensmateriale Den studerende indleverer en liste over gennemgået repertoire samt en logbog for den gennemførte undervisning af egen elev. Eksamensform Praktisk prøve. Eksamensindhold Ved eksaminationen demonstrerer eksaminanden sine undervisningsfærdigheder ved undervisning af egen elev. Undervisningen skal indeholde såvel teknisk som musikalsk vejledning. Eksaminationen afsluttes med en samtale med censorerne. Her kommenterer eksaminanden lektions forløb og besvarer eventuelle spørgsmål fra censorerne i relation til logbogen. 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

21 Varighed og omfang Eksaminationen varer 30 minutter. Samtalen med censorerne varer 10 minutter. Samlet varighed 1 time inklusiv votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor (eksamensleder) og egen lærer (eksaminator). Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste og logbog indleveres rettidigt til studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af egen elev ved eksamen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste og logbog. Logbogen afleveres i 4 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om pædagogiske metoder og praksis i relation til undervisning af elever på begynderniveau kan den studerende forstå og reflektere over pædagogisk praksis og pædagogiske metoder samt identificere pædagogiske udfordringer i relation til undervisning af elever på begynderniveau Færdigheder mestrer den studerende pædagogiske metoder og redskaber og kan anvende relevante redskaber og metoder, kan den studerende vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber, samt opstille løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere pædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre pædagogiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

22 ( 2. semester ) Formålet med faget er at udvikle den studerendes bevidsthed om og forståelse af, at udøvelse, undervisning og formidling kan anskues fra forskellige vinkler. Den studerende får indblik i forskellige lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier, didaktik med videre, gennem en række forskningsbaserede forelæsninger. Læringsteori Efter 2. semester. Eksamensindhold Faget er et attestfag. For at opnå skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have ma. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af uddannelseslederne i samarbejde med foredragsholder/ne umiddelbart efter foredragsrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af den relevante foredragsholder og intern censor med bestået/ikke bestået. 22 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

23 Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af den skriftlige opgave. Opgaver med intern censur afleveres i 3 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier og didaktik DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

24 Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Kandidatuddannelsen i orgel Viden og forståelse Efter KA-eksamen Hovedfag Hovedfag Kandidatprojekt Andet tangent instrument med kammermusik Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forsk- ning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister Kompetencer Handlingsrummet kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og for- 24 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

25 udsætter nye løsningsmodeller eller udtryk Samarbejde og ansvar kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påta- ge sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen i orgel Andre fag Efter KA-eksamen Hovedfagsspecifik pædagogik Metodefag Læringsteori Refleksionsopgave Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forsk- ning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet Vurdering og beslutning kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstne- risk grundlag opstille nye udtryk DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som kirkemusiker. August

26 og løsningsmodeller Formidling Kompetencer kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikkespecialister kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt Samarbejde og igangsætte og gennemføre fagligt ansvar og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering X 26 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen i orgel. August 2011

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 5 Planche (ECTS og undervisning)... 6 1. Hovedfag... 7 Hovedfag (kirkemus.): Solistisk

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til Sangskriver (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens indhold, enkelte fag og prøver...

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere