Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering"

Transkript

1 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014

2 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

3 3 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Indhold Højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrker vækst og velfærd... 5 En reform af international rekruttering et overblik Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes Lige vilkår for international arbejdskraft

4 4 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

5 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 5 Højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrker vækst og velfærd Regeringen vil med en reform af international rekruttering styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Målet er, at Danmark rekrutterer flere udenlandske højtkvalificerede medarbejdere end i dag. Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for, at det danske velfærdssamfund kan bevares og udvikles. Men det kræver, at virksomheder i Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence og kan rekruttere de dygtige og højtkvalificerede medarbejdere, som de har brug for. Gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft er også en væsentlig faktor i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer. Danske og internationale virksomheder samt industrieksperter peger på, at adgangen til højtkvalificeret arbejdskraft er et af de vigtigste beslutningsparametre for nye investeringer. For globale virksomheder er det derfor centralt at kunne trække på specialiseret international arbejdskraft. Flere undersøgelser peger imidlertid på, at der ikke er nok højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov. En rangliste, der er baseret på svar fra virksomheder i OECD-landene, viser, at Danmark er placeret på en 19. plads, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft har alvorlige konsekvenser. Uden gode muligheder for at rekruttere internationalt kan virksomhederne være nødt til at flytte produktion og arbejdspladser ud af landet og Danmark risikerer at gå glip af vækst og velfærd. For hver højtkvalificeret medarbejder, der får job i Danmark, bliver der skabt flere danske job. En højtuddannet udlænding med familie bidrager i løbet af et ophold i Danmark i gennemsnit med ca. 1,9 millioner kroner netto til det danske samfund. Penge, der er med til at finansiere dansk velfærd. Regeringens ambitionsniveau er højt. En reform af international rekruttering skal sikre, at danske virksomheder og universiteter får lettere og hurtigere adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, så de står bedre rustet i den internationale konkurrence. De nuværende ordninger på området skal indrettes efter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det afgørende for regeringen, at de udenlandske medarbejdere, der kommer til landet for at arbejde, bliver behandlet ordentligt og arbejder på samme løn- og arbejdsvilkår som danske medarbejdere. Regeringen accepterer ikke social dumping. Danmark skal med i kampen om højtkvalificeret arbejdskraft Det er ikke kun danske virksomheder, der efterspørger mere højtkvalificeret arbejdskraft. Det er en generel global tendens. Derfor er kampen om højtkvalificerede medarbejdere hårdere end nogensinde. Danmark befinder sig i et internationalt kapløb om de dygtigste talenter, hvor vi bliver udfordret fra alle verdens hjørner af lande med voksende vækstøkonomier. Danmark har dog et stort potentiale for at få flere højtkvalificerede udlændinge til landet. I en ny international undersøgelse af 103 lande bliver Danmark vurderet til at have det tredjestørste potentiale for at tiltrække udenlandske vidensarbejdere. Det er fordi, vi har en velfungerende offentlig sektor, et fleksibelt arbejdsmarked og et højt vidensniveau, hvor højtuddannede har mulighed for at bruge deres talent.

6 6 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang for højtkvalificerede udlændinge Regeringen ønsker at realisere Danmarks potentiale for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Reformen af international rekruttering skal understøtte, at danske virksomheder lettere og hurtigere kan rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Virksomheder og universiteter har brug for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel, eller de har brug for hurtigt at kunne hente udenlandske medarbejdere ind i en kortere periode. Men den nuværende sagsbehandlingstid kan betyde, at virksomhederne mister opgaver eller kommer bagud med deres produktion. Regeringen vil derfor forenkle og forbedre de nuværende ordninger og regler. Virksomhederne skal opleve, at det er hurtigt og nemt at ansætte de internationale specialister og forskere, de har brug for. Internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en attraktiv arbejdskraftressource for danske virksomheder. De er højtuddannede og veletablerede, og de kender det danske samfund godt. Regeringen vil derfor tiltrække og fastholde flere højtuddannede internationale dimittender ved at justere de nuværende ordninger, så flere talentfulde unge vælger at tage deres uddannelse i Danmark og vælger at blive her, når de har afsluttet deres studier. Forskning er nøglen til at produktudvikle og skabe innovation og afgørende for, at virksomhederne kan klare sig i den hårde internationale konkurrence. Regeringen vil derfor give udenlandske forskere mere fleksible vilkår. Samtidig vil regeringen lempe forskerskatteordningen, så det bliver lettere for virksomhederne at tiltrække udenlandske nøglemedarbejdere til Danmark. Derved får virksomhederne lettere ved at udvikle deres produktion, hvilket styrker vækst og beskæftigelse. Ordningen forbedrer dermed danske virksomheders konkurrenceevne. Regeringen vil også gøre mere for at fastholde højtkvalificerede udlændinge, der allerede har fundet vej til det danske arbejdsmarked. Alt for mange vælger at forlade Danmark igen, fordi de ikke trives her fx fordi deres børn ikke har god nok adgang til en international skole eller gymnasium. Eller fordi kommunikationen med myndighederne ikke kan foregå på engelsk. Det vil regeringen lave om på. Det skal være lettere at få en hverdag til at fungere i Danmark, når man vælger at komme hertil for at bidrage til det danske samfund. Ordningerne skal strammes op, så flere kommer i arbejde Vores udgangspunkt er klart. Selvom regeringen vil lette adgangen for højtkvalificeret arbejdskraft, vil vi ikke hente udlændinge ind på områder, hvor vi i forvejen har høj ledighed. Udenlandsk arbejdskraft skal i stedet understøtte de dele af arbejdsmarkedet, der har brug for arbejdskraft. Flere af de nuværende ordninger modsvarer ikke det arbejdsmarked, vi har i dag. Fx blev greencard-ordningen indført i en periode med lav ledighed og mangel på arbejdskraft. Mange af de borgere, der i dag er i Danmark på et greencard, arbejder i brancher, der forbindes med ufaglært arbejdskraft. Regeringen vil målrette ordningen, så den arbejdskraft, der kommer ind, i højere grad svarer til virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. En reform af international rekruttering skal også understøtte, at arbejde i Danmark sker på danske vilkår. Virksomhederne skal overholde reglerne på det danske arbejdsmarked om fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Til gengæld ønsker regeringen at belønne de virksomheder, der spiller efter reglerne, ved at give dem hurtigere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. Reformen af international rekruttering sigter mod fire mål 1. Det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft 2. Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende 3. Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes 4. Lige vilkår for international arbejdskraft

7 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 7 Danmarks udfordringer Gevinster ved international rekruttering Danmark halter bagud i kampen om højtkvalificerede udlændinge En rangliste, der er baseret på svar fra virksomhederne i OECD-landene, viser, at Danmark er placeret på en 19. plads, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Udbud af højtkvalificeret arbejdskraft svarer ikke til virksomhedernes behov To ud af tre virksomhedsledere vurderer i en spørgeskemaundersøgelse, at Danmarks udbud af højtuddannet arbejdskraft ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov. Hver femte højtuddannede udlænding overvejer at forlade Danmark En spørgeskemaundersøgelse, der er lavet af tænke tanken DEA, viser, at hver femte udlænding, der bor i Danmark, overvejer at flytte Højtkvalificerede udlændinge bidrager positivt til samfundet Højtuddannede indvandrere bidrager positivt til finansieringen af den offentlige sektor. Samtidig bruger de i mindre grad end danskere daginstitutioner og social- og sundhedsydelser. Fx bliver en højtuddannet udlænding med medbragt familie i gennemsnit i Danmark i otte år og bidrager netto samlet med cirka 1,9 millioner kroner til de offentlige finanser. Udenlandsk arbejdskraft betyder større produktivitet En undersøgelse peger på, at produktivitetsudviklingen i virksomheder, der har ansat udenlandsk arbejdskraft, er 5-7 procent højere end i virksomheder, der ikke havde udenlandsk arbejdskraft ansat i samme periode.

8 8 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering En reform af international rekruttering et overblik

9 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 9

10 10 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Reformen af international rekruttering har fire mål: 1. Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft 2. Danmark skal være bedre til at tiltrække og fastholde internationale studerende Virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal opleve, at de enkelt og hurtigt kan rekruttere højtkvalificerede udlændinge fra tredjelande. Ny fast track-ordning Greencardordningen målrettes og forenkles Lempelse af forskerskatteordningen Start-up Denmark øget tiltrækning af iværksættere Bedre vilkår for forskere Enkle og smidige regler Internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en værdifuld arbejdskraft for danske virksomheder. Regeringen vil derfor tiltrække og fastholde flere studerende. Etableringskort til internationale dimittender Nyt stipendieprogram skal tiltrække flere talenter Ens vilkår for studiejob Handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser Enkle og smidige regler for praktik- og studieophold Styrket information og vejledning om karrieremuligheder Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Klare regler for opholdstilladelse til private uddannelsesinstitutioner

11 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes 4. Lige vilkår for international arbejdskraft Udenlandske medarbejdere og deres familier, som er nye i Danmark, skal have bedre mulighed for at få en hverdag i Danmark til at hænge fornuftigt sammen. Flere internationale grundskolepladser Flere udbud af internationale gymnasiale uddannelser Bedre vejledning på engelsk Pulje til modtagelse og fastholdelse i virksomheder Dialog med erhvervslivet om modtagelse og fastholdelse Én indgang til myndighedsdanmark Udlændinge, som flytter til Danmark for at søge arbejde, skal behandles ordentligt. Det skal være klart og tydeligt for udenlandske arbejdstagere, hvilke løn- og arbejdsvilkår der gælder for det danske arbejdsmarked. Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde Målretning af praktikantordningen Målretning af workindenmarks indsats Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses Ingen opholdstilladelse under arbejdskonflikt Øget og mere effektiv udgående kontrol Bedre kontrol med udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår Styrket information om den danske model

12 12 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

13 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft Virksomhederne har ofte brug for udenlandsk arbejdskraft hurtigt for at kunne gå i gang med projekter ellers risikerer de at gå glip af ordrer. Derfor skal ansøgninger behandles smidigt, hurtigt og ubureaukratisk. Samtidig skal vi sikre, at vi tiltrækker højtkvalificeret arbejdskraft, og derfor målrettes blandt andet greencardordningen. Ny fast track-ordning Certificerede virksomheder, der spiller efter reglerne, skal have særlig hurtig adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft gennem en ny fast track-ordning. De nuværende opholdsordninger imødekommer ikke i tilstrækkelig grad virksomhedernes stigende behov for hurtige og fleksible opholdstilladelser i forbindelse med ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Hurtigere rekruttering Virksomheder og universiteter, der får adgang til fast track-ordningen, får mulighed for hurtigt at rekruttere medarbejdere fra udlandet. Nye medarbejdere kan påbegynde deres arbejde i Danmark umiddelbart efter, at de har søgt om opholds- og arbejdstilladelse. Fast track-ordningen giver mulighed for ophold til arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum kr. årligt. Det svarer til den nuværende beløbsordning. Mulighed for kortidsophold og uddannelsesophold Fast track-ordningen giver mulighed for fleksible korttidsophold af maksimalt tre måneders varighed som fx introduktionsforløb eller kortvarige projekter. Her stilles ikke krav til bruttolønnens størrelse, hvis medarbejderen får sædvanlig løn. Der er også mulighed for uddannelsesophold efter nærmere betingelser.

14 14 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Mere fleksible regler Den udenlandske medarbejder kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet, så længe ansøgeren er tilknyttet den certificerede virksomhed og arbejder på sædvanlige danske vilkår. Medarbejderen og eventuel medfølgende familie vil blive undtaget fra reglerne om, at opholdstilladelsen bortfalder ved udrejse af Danmark. Virksomheder får også mulighed for at ændre stillingsindholdet, uden at medarbejderne skal søge om ny opholds- og arbejdstilladelse og betale et nyt gebyr. Kriterier for fast track-ordningen Private og offentlige virksomheder skal søge om at blive certificerede til fast track-ordningen. Virksomheden skal bl.a. være omfattet af kollektiv overenskomst eller erklære på tro og love, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår. Virksomhederne certificeres for en fireårig periode, der kan forlænges. Eksempel på en barriere for virksomheden ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Eksempel: En dansk medicinalvirksomhed har udarbejdet et produkt, som er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og nu skal produktet lanceres på det amerikanske marked. Virksomheden ansætter en amerikansk marketingchef. Han har sin familie i USA og bliver boende der, men skal efter planen med jævne mellemrum opholde sig i Danmark i kortere perioder for at varetage koordinations- og ledelsesopgaver. Barrierer efter de nuværende regler: Tilladelse kan ikke gives efter koncernordningen, da medarbejderen ansættes direkte i den danske virksomhed. Medarbejderen vil ikke opfylde kravet om at bosætte sig i Danmark. Medarbejderen skal søge om dispensation for bortfald af opholdstilladelse, hvis han skal være ude af Danmark i mere end seks måneder. Løsning med reformen: Medicinalvirksomheden kan søge om at blive certificeret og dermed benytte den nye fast track- ordning. Medarbejderen kan dermed løbende arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet. Medarbejderen og dennes eventuelle medfølgende familie undtages fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved udrejse af Danmark.

15 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 15 "Red Carpet" -ordningen Regeringen har allerede forbedret visumområdet Regeringen har med den såkaldte red carpet -ordning gennemført en række forenklinger og forbedringer for udlændinge, der ofte rejser til Danmark på forretningsbesøg eller som turister. Ordningen indebærer, at sagsbehandlingstiden på visumansøgninger under ordningen er forkortet til tre dage, og at der stilles færre krav til ansøgningerne, sådan at virksomheder i Danmark lettere kan få forretningsbesøg fra udlandet. Pointvægtningen for sprogfærdigheder ændres, så man skal have et højere sprogligt niveau end i dag. Efter ét år kontrolleres det i e-indkomstregistret, om greencardhaveren har indberettet en indkomst. Hvis det ikke er tilfældet, inddrages greencardet. Greencardordningen målrettes og forenkles Greencardordningen blev i sin nuværende form introduceret i 2008, hvor der var mere akut brug for arbejdskraft. I dag har mange greencardhavere problemer med at finde et job i Danmark, der matcher deres kvalifikationer. De fleste med et greencard er beskæftiget inden for brancher, der forbindes med ufaglært arbejdskraft. Regeringen vil derfor målrette greencardordningen, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Regeringen vil målrette ordningen: Perioden, der kan gives opholdstilladelse til, forkortes fra tre år til to år. Der gives alene point for sprog, hvis en ansøger har bestået en anerkendt sprogtest. Kriterierne for at få forlænget et greencard skærpes. Greencardhaveren skal efter to år dokumentere at have tjent minimum, hvad der svarer til startlønnen for nyuddannede bachelorer på det danske arbejdsmarked i det seneste år, før greencardet forlænges. Forlængelsesreglerne forenkles, så der første gang gives et greencard for to år og herefter for tre år ad gangen. Efter fem år er der mulighed for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse. Lempelse af forskerskatteordningen Danske virksomheder konkurrerer med virksomheder i udlandet om at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højtkvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere, da ordningen indebærer lempeligere indkomstskatteforhold. Det gælder også højtkvalificerede danskere, der efter en vis periode ude flytter hjem. Dermed gør ordningen det også lettere for danske og udenlandske virksomheder at udvide deres aktiviteter

16 16 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering i Danmark. Ordningen forbedrer dermed konkurrenceevnen for virksomheder i Danmark. Regeringen vil derfor lempe ordningen ved at nedsætte vederlagskravet for nøglemedarbejdere med kr. månedligt. Start-up Denmark øget tiltrækning af iværksættere Selvstændige erhvervsdrivende kan bidrage til at skabe vækst i Danmark. Der er imidlertid kun få udlændinge, der starter egen virksomhed i Danmark. Regeringen indfører derfor som et forsøg en ny ordning, Start-up Denmark, hvor der kan gives opholdstilladelse til udlændinge fra tredjelande, der gerne vil starte virksomhed i Danmark. Der stilles krav om en godkendt forretningsplan og selvforsørgelse. Bedre vilkår for forskere Reglerne for udenlandske forskere er i dag for ufleksible. Forskere kan fx ikke arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet uden, at deres opholdstilladelse bortfalder. Samtidig er opholdstilladelsen knyttet snævert til ét bestemt stillingsindhold hos én bestemt arbejdsgiver. Regeringen vil give udenlandske forskere enklere og lettere adgang til Danmark. Forskere skal undtages reglerne om bortfald, så deres opholdstilladelse ikke bortfalder, hvis de opgiver deres bopæl eller rejser ud af landet i mere end seks måneder. Derudover gives mulighed for følgende: Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til tre måneder. Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for arbejdstilladelse i op til tre måneder. Eksempel på barriere vedrørende rekruttering af forskere Eksempel: Et dansk universitet har indledt et forskningsprojekt i samarbejde med et amerikansk universitet. Forskere ansat ved det amerikanske universitet skal i den forbindelse kunne arbejde skiftevis i Danmark og i USA. Barrierer efter de nuværende regler: Tilladelse efter koncernordningen kan ikke gives, da der ikke er tale om udstationering indenfor en international koncern. Forskeren vil ikke opfylde kravet om fuldtidsarbejde i Danmark. Forskeren skal søge om dispensation for bortfald af opholdstilladelse, hvis han skal være ude af Danmark i længere tid end seks måneder. Løsning med reformen: Forskere fritages for krav om arbejdstilladelse i op til tre måneder. Forskere får mulighed for at have deltidsarbejde, og kravet om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes. Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs. opholdstilladelsen bortfalder ikke, hvis de opgiver deres bopæl eller rejser ud af Danmark i mere end seks måneder. Der stilles ikke krav om fuldtidsarbejde i Danmark for forskere. Alle ph.d er får seks måneders jobsøgningsophold, når de har afleveret deres afhandling, og får fremover opholdstilladelse efter enklere regler.

17 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 17 Enkle og smidige regler Danske virksomheder og universiteter har ofte problemer med at tiltrække højtkvalificerede udenlandske medarbejdere på grund af administrative problemer. Det hæmmer forskning og udvikling. Regeringen vil derfor forenkle regler, gebyrer og administration, så det bliver lettere at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft. Tildeling af administrative CPR-numre Virksomheder og arbejdstagere har behov for, at der kan trækkes skattekort og oprettes bankkonto, allerede inden arbejdstageren kommer til Danmark og kan få et almindeligt CPR-nummer. Derfor skal administrative CPR-numre til arbejdsophold på over tre måneder tildeles sammen med opholdstilladelsen. På den måde har virksomhederne mulighed for fx at trække skattekort, få telefonabonnement og åbne bankkonto for den udenlandske arbejdstager, allerede før han eller hun kommer til Danmark. Forenkling af gebyrer De mange forskellige gebyrsatser for opholdstilladelser gør ansøgningsprocessen kompliceret og er årsag til fejl ved indbetaling. Ved forkert gebyrindbetaling bliver ansøgningen afvist, og ansøgeren skal indsende en ny ansøgning med korrekt gebyrindbetaling. Regeringen vil derfor lave færre gebyrsatser og gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig. Tildeling af administrative CPR-numre ved alle arbejdsophold over tre måneder Eksempel Borgere, der får opholds- og arbejdstilladelse og skal etablere sig i Danmark, har behov for nem og hurtig adgang til at få skattekort, oprette bankkonto mv. Barrierer efter de nuværende regler: Forskere og videnmedarbejdere, der har fået opholds- og arbejdstilladelse, har svært ved at oprette bankkonti mv., før de er rejst ind i landet og har registreret bopæl og fået CPR-nummer. Løsning med reformen: Udlændinge, der får opholds- og arbejdstilladelse til arbejdsophold på over tre måneder, og deres medfølgende familie kan få tildelt administrative CPR-numre. Det betyder, at de fremover umiddelbart efter meddelelsen af opholdstilladelsen kan få skattekort, oprette bankkonto og telefonabonnement mv. Dermed kan der blandt andet udbetales løn, så snart ansøgeren begynder at arbejde.

18 18 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

19 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende Danmark er et attraktivt land at studere i. Hvert år får omkring internationale studerende opholdstilladelse i Danmark. De studerende rummer et stort potentiale for danske virksomheder i form af højtspecialiserede kompetencer og et internationalt netværk, der kan skabe eksportmuligheder. Samtidig er det erfaringen, at internationale kandidater fra danske videregående uddannelser klarer sig godt på det danske arbejdsmarked. Vi skal derfor gøre en ekstra indsats for at holde på internationale studerende, når de er færdige med deres uddannelse. Etableringskort til internationale dimittender Vi skal være bedre til at fastholde internationale kandidater på det danske arbejdsmarked, når de er færdige med deres uddannelse. Derfor får internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, nu mulighed for at få et etableringskort. Kortet giver adgang til at tage arbejde i Danmark i to år uden krav til indtjeningens størrelse og giver også mulighed for at starte egen virksomhed. Nyt stipendieprogram skal tiltrække flere talenter Et forsøg med et nyt stipendieprogram skal tiltrække flere dygtige internationale studerende fra tredjelande. Stipendieprogrammet betyder konkret, at særligt dygtige studerende fra tredjelande får et stipendium, som dækker studieafgift og leveomkostninger i Danmark. Samtidig bliver de studerende tilknyttet virksomheder i praktik, specialearbejde eller lignende, som vil understøtte, at de dygtige studerende fastholdes i beskæftigelse i Danmark efter endt uddannelse. Ens vilkår for studiejob Internationale studerende fra tredjelande må i dag arbejde 15 timer ugentligt og fuld tid i juni, juli og august. Det er mindre end danske studerende, der kan arbejde i ca. 20 timer om ugen, før der sker modregning i deres SU. Regeringen ønsker at indføre ens vilkår for studiejob. Internationale studerendes arbejdstilladelse bliver derfor hævet fra 15 til 20 timer om ugen.

20 20 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser Danmark skal være globalt kendt som et uddannelsesland med høj kvalitet og relevans og et attraktivt valg af uddannelsesland for de dygtigste unge fra hele verden. At tiltrække de dygtigste internationale studerende udvider talentmassen og bidrager til at styrke de danske studerendes internationale udsyn og dermed uddannelsens anvendelighed på arbejdsmarkedet. Som led i regeringens indsats for øget internationalisering af de videregående uddannelser lanceres Danmark et attraktivt uddannelses land. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet - en internationaliseringshandlingsplan med fokus på at tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende. Enklere og smidigere regler for praktikog studieophold Smidigere regler for obligatorisk praktikophold Internationale studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold skal i dag både ansøge om studieophold og om arbejdstilladelse til praktikophold. Det kan gøre det vanskeligt for de studerende at finde praktikpladser. Derfor ændres reglerne, så den studerende får en praktikarbejdstilladelse samtidig med sin opholds- og arbejdstilladelse. Forenklet ansøgning til internationale fællesuddannelser Erasmus Mundus er en fællesuddannelse, der går på tværs af landegrænser i EU. Erasmus Mundus-studerende, der skal opholde sig i Danmark flere gange i løbet af deres studietid, skal i dag søge om opholdstilladelse for hver del af uddannelsen, der skal gennemføres i Danmark. Derfor ændres reglerne, så studerende på fællesuddannelsen Eramus Mundus får en opholdstilladelse, der gælder til Danmark for hele den normerede studietid. De studerende skal således kun søge om opholdstilladelse i Danmark én gang. Ændringen vil på sigt blive udvidet med andre fællesuddannelser. Eksempel på en barriere for en studerende, der skal gennemføre et obligatorisk praktikophold som del af sin uddannelse Eksempel: Uddannelsen til eksempelvis bioanalytiker er opbygget, så der gennem uddannelsens 3 ½ årige forløb veksles mellem skole- og praktikophold. Barrierer efter de nuværende regler: Den studerende kan ikke gennemføre et fuldtidspraktikophold på den arbejdstilladelse på 15 timer om ugen, der i dag gives til studerende. Den studerende skal derfor flere gange i sit uddannelsesforløb søge om en fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold. Aftaler om praktikophold indgås ofte kort før, praktikopholdet skal starte. Den studerende skal vente på arbejdstilladelsen, før han/hun må starte på praktikopholdet. Uddannelsesinstitutionerne og den studerende oplever det som en barriere, da der er tale om en integreret del af uddannelsen. Løsning med reformen: Samtidig med at der gives tilladelse til studieophold, gives den studerende fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold, der er en obligatorisk del af studiet. Digitalisering af ansøgningsprocessen på studieområdet Ansøgningsprocessen er tung for uddannelsesinstitutionerne og for de studerende, blandt andet fordi ansøgningsskemaerne ikke er digitaliseret. Regeringen vil derfor digitalisere ansøgningsskemaerne på studieområdet, så det bliver lettere for studerende at søge om studieopholdstilladelse.

21 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 21 Styrket information og vejledning om karrieremuligheder Internationale studerende får ikke tilstrækkelig information og vejledning om karrieremuligheder i Danmark, efter de har færdiggjort deres uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne opfordres derfor til at styrke karrierevejledning af de internationale studerende samt styrke kendskab til muligheder for og gevinster ved danskundervisning. Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Internationale elever på en erhvervsuddannelse får i dag opholdstilladelse, selvom de sjældent har mulighed for at færdiggøre uddannelsen, når de kommer hjem. Et grundforløb, der ikke bliver efterfulgt af et tilhørende hovedforløb, har meget begrænset uddannelsesmæssig værdi. Regeringen vil derfor afskaffe elevers mulighed for at opnå opholdstilladelse til en erhvervsuddannelse. Klare regler for opholdstilladelse til private uddannelsesinstitutioner Der kan i dag gives studietilladelse til en lille gruppe private uddannelser. Der er ingen objektive kriterier for, hvornår en privat uddannelse kan give en studieopholdstilladelse. Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til klare kriterier for, hvilke private uddannelser der kan danne grundlag for en studieopholdstilladelse.

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015

Informationsmøde Aarhus Universitet. 15. januar 2015 Informationsmøde Aarhus Universitet 15. januar 2015 Dagens program Reform af international rekruttering Fast track-ordningen Ny betingelser for forskere/gæsteforskere Ny betingelser for ph.d. studerende

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Oplæg Aarhus Universitet

Oplæg Aarhus Universitet Oplæg Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 9. oktober 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort om 3. kontor i

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet Danmark et attraktivt uddannelsesland Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet April 2014 3 Indhold Vision............................................................................................................................................................................

Læs mere

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l

Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen. 10. maj Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l Informationsmøde Aarhus Universitet Kontorchef Annedorte Elklit Pedersen 10. maj 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dagens program Kort

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014

Informationsmøde Aarhus Universitet. Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Informationsmøde Aarhus Universitet Fuldmægtig Rikke Kragh-Larsen 2. april 2014 Dagens program Kort om den nye styrelse og organisation Kort om ansøgningsprocessen, herunder biometri Fordele og ulemper

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER KVALITET I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER DM (Dansk Magisterforening) er den faglige organisation, der bredest repræsenterer undervisere både på universiteterne og professionshøjskolerne. Derudover har DM

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Flere mennesker i arbejde gør Danmark større

Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Flere mennesker i arbejde gør Danmark større Det går godt i Danmark. Faktisk så godt, at ledigheden er historik lav, og dansk økonomi allerede næste år forventes

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse Fakta-ark Udviklingen i international rekruttering 2014-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag og metode... 2 Afrapporteringens opbygning... 3 1. Fast-track ordningen... 3 2. Start-up Denmark...

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.*

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.* Side 1 / 7 Referencenummer Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening Hvem udfylder del 1 (arbejdsgivers del) af ansøgningen? Arbejdsgiver selv Tredjepart på vegne af arbejdgiver (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform

N O TAT. KL s forslag til en bred integrationsreform N O TAT KL s forslag til en bred integrationsreform I 2011 fik næsten 60.000 udlændinge nye udlændinge ophold i Danmark. Langt de fleste var EU-borgere, internationale studerende eller højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere