Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering"

Transkript

1 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014

2 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

3 3 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Indhold Højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrker vækst og velfærd... 5 En reform af international rekruttering et overblik Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes Lige vilkår for international arbejdskraft

4 4 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

5 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 5 Højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrker vækst og velfærd Regeringen vil med en reform af international rekruttering styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Målet er, at Danmark rekrutterer flere udenlandske højtkvalificerede medarbejdere end i dag. Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for, at det danske velfærdssamfund kan bevares og udvikles. Men det kræver, at virksomheder i Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence og kan rekruttere de dygtige og højtkvalificerede medarbejdere, som de har brug for. Gode muligheder for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft er også en væsentlig faktor i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer. Danske og internationale virksomheder samt industrieksperter peger på, at adgangen til højtkvalificeret arbejdskraft er et af de vigtigste beslutningsparametre for nye investeringer. For globale virksomheder er det derfor centralt at kunne trække på specialiseret international arbejdskraft. Flere undersøgelser peger imidlertid på, at der ikke er nok højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov. En rangliste, der er baseret på svar fra virksomheder i OECD-landene, viser, at Danmark er placeret på en 19. plads, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft har alvorlige konsekvenser. Uden gode muligheder for at rekruttere internationalt kan virksomhederne være nødt til at flytte produktion og arbejdspladser ud af landet og Danmark risikerer at gå glip af vækst og velfærd. For hver højtkvalificeret medarbejder, der får job i Danmark, bliver der skabt flere danske job. En højtuddannet udlænding med familie bidrager i løbet af et ophold i Danmark i gennemsnit med ca. 1,9 millioner kroner netto til det danske samfund. Penge, der er med til at finansiere dansk velfærd. Regeringens ambitionsniveau er højt. En reform af international rekruttering skal sikre, at danske virksomheder og universiteter får lettere og hurtigere adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, så de står bedre rustet i den internationale konkurrence. De nuværende ordninger på området skal indrettes efter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det afgørende for regeringen, at de udenlandske medarbejdere, der kommer til landet for at arbejde, bliver behandlet ordentligt og arbejder på samme løn- og arbejdsvilkår som danske medarbejdere. Regeringen accepterer ikke social dumping. Danmark skal med i kampen om højtkvalificeret arbejdskraft Det er ikke kun danske virksomheder, der efterspørger mere højtkvalificeret arbejdskraft. Det er en generel global tendens. Derfor er kampen om højtkvalificerede medarbejdere hårdere end nogensinde. Danmark befinder sig i et internationalt kapløb om de dygtigste talenter, hvor vi bliver udfordret fra alle verdens hjørner af lande med voksende vækstøkonomier. Danmark har dog et stort potentiale for at få flere højtkvalificerede udlændinge til landet. I en ny international undersøgelse af 103 lande bliver Danmark vurderet til at have det tredjestørste potentiale for at tiltrække udenlandske vidensarbejdere. Det er fordi, vi har en velfungerende offentlig sektor, et fleksibelt arbejdsmarked og et højt vidensniveau, hvor højtuddannede har mulighed for at bruge deres talent.

6 6 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang for højtkvalificerede udlændinge Regeringen ønsker at realisere Danmarks potentiale for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Reformen af international rekruttering skal understøtte, at danske virksomheder lettere og hurtigere kan rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Virksomheder og universiteter har brug for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel, eller de har brug for hurtigt at kunne hente udenlandske medarbejdere ind i en kortere periode. Men den nuværende sagsbehandlingstid kan betyde, at virksomhederne mister opgaver eller kommer bagud med deres produktion. Regeringen vil derfor forenkle og forbedre de nuværende ordninger og regler. Virksomhederne skal opleve, at det er hurtigt og nemt at ansætte de internationale specialister og forskere, de har brug for. Internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en attraktiv arbejdskraftressource for danske virksomheder. De er højtuddannede og veletablerede, og de kender det danske samfund godt. Regeringen vil derfor tiltrække og fastholde flere højtuddannede internationale dimittender ved at justere de nuværende ordninger, så flere talentfulde unge vælger at tage deres uddannelse i Danmark og vælger at blive her, når de har afsluttet deres studier. Forskning er nøglen til at produktudvikle og skabe innovation og afgørende for, at virksomhederne kan klare sig i den hårde internationale konkurrence. Regeringen vil derfor give udenlandske forskere mere fleksible vilkår. Samtidig vil regeringen lempe forskerskatteordningen, så det bliver lettere for virksomhederne at tiltrække udenlandske nøglemedarbejdere til Danmark. Derved får virksomhederne lettere ved at udvikle deres produktion, hvilket styrker vækst og beskæftigelse. Ordningen forbedrer dermed danske virksomheders konkurrenceevne. Regeringen vil også gøre mere for at fastholde højtkvalificerede udlændinge, der allerede har fundet vej til det danske arbejdsmarked. Alt for mange vælger at forlade Danmark igen, fordi de ikke trives her fx fordi deres børn ikke har god nok adgang til en international skole eller gymnasium. Eller fordi kommunikationen med myndighederne ikke kan foregå på engelsk. Det vil regeringen lave om på. Det skal være lettere at få en hverdag til at fungere i Danmark, når man vælger at komme hertil for at bidrage til det danske samfund. Ordningerne skal strammes op, så flere kommer i arbejde Vores udgangspunkt er klart. Selvom regeringen vil lette adgangen for højtkvalificeret arbejdskraft, vil vi ikke hente udlændinge ind på områder, hvor vi i forvejen har høj ledighed. Udenlandsk arbejdskraft skal i stedet understøtte de dele af arbejdsmarkedet, der har brug for arbejdskraft. Flere af de nuværende ordninger modsvarer ikke det arbejdsmarked, vi har i dag. Fx blev greencard-ordningen indført i en periode med lav ledighed og mangel på arbejdskraft. Mange af de borgere, der i dag er i Danmark på et greencard, arbejder i brancher, der forbindes med ufaglært arbejdskraft. Regeringen vil målrette ordningen, så den arbejdskraft, der kommer ind, i højere grad svarer til virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. En reform af international rekruttering skal også understøtte, at arbejde i Danmark sker på danske vilkår. Virksomhederne skal overholde reglerne på det danske arbejdsmarked om fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Til gengæld ønsker regeringen at belønne de virksomheder, der spiller efter reglerne, ved at give dem hurtigere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. Reformen af international rekruttering sigter mod fire mål 1. Det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft 2. Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende 3. Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes 4. Lige vilkår for international arbejdskraft

7 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 7 Danmarks udfordringer Gevinster ved international rekruttering Danmark halter bagud i kampen om højtkvalificerede udlændinge En rangliste, der er baseret på svar fra virksomhederne i OECD-landene, viser, at Danmark er placeret på en 19. plads, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. Udbud af højtkvalificeret arbejdskraft svarer ikke til virksomhedernes behov To ud af tre virksomhedsledere vurderer i en spørgeskemaundersøgelse, at Danmarks udbud af højtuddannet arbejdskraft ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov. Hver femte højtuddannede udlænding overvejer at forlade Danmark En spørgeskemaundersøgelse, der er lavet af tænke tanken DEA, viser, at hver femte udlænding, der bor i Danmark, overvejer at flytte Højtkvalificerede udlændinge bidrager positivt til samfundet Højtuddannede indvandrere bidrager positivt til finansieringen af den offentlige sektor. Samtidig bruger de i mindre grad end danskere daginstitutioner og social- og sundhedsydelser. Fx bliver en højtuddannet udlænding med medbragt familie i gennemsnit i Danmark i otte år og bidrager netto samlet med cirka 1,9 millioner kroner til de offentlige finanser. Udenlandsk arbejdskraft betyder større produktivitet En undersøgelse peger på, at produktivitetsudviklingen i virksomheder, der har ansat udenlandsk arbejdskraft, er 5-7 procent højere end i virksomheder, der ikke havde udenlandsk arbejdskraft ansat i samme periode.

8 8 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering En reform af international rekruttering et overblik

9 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 9

10 10 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Reformen af international rekruttering har fire mål: 1. Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft 2. Danmark skal være bedre til at tiltrække og fastholde internationale studerende Virksomheder og uddannelsesinstitutioner skal opleve, at de enkelt og hurtigt kan rekruttere højtkvalificerede udlændinge fra tredjelande. Ny fast track-ordning Greencardordningen målrettes og forenkles Lempelse af forskerskatteordningen Start-up Denmark øget tiltrækning af iværksættere Bedre vilkår for forskere Enkle og smidige regler Internationale kandidater, der uddanner sig i Danmark, udgør en værdifuld arbejdskraft for danske virksomheder. Regeringen vil derfor tiltrække og fastholde flere studerende. Etableringskort til internationale dimittender Nyt stipendieprogram skal tiltrække flere talenter Ens vilkår for studiejob Handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser Enkle og smidige regler for praktik- og studieophold Styrket information og vejledning om karrieremuligheder Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Klare regler for opholdstilladelse til private uddannelsesinstitutioner

11 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes 4. Lige vilkår for international arbejdskraft Udenlandske medarbejdere og deres familier, som er nye i Danmark, skal have bedre mulighed for at få en hverdag i Danmark til at hænge fornuftigt sammen. Flere internationale grundskolepladser Flere udbud af internationale gymnasiale uddannelser Bedre vejledning på engelsk Pulje til modtagelse og fastholdelse i virksomheder Dialog med erhvervslivet om modtagelse og fastholdelse Én indgang til myndighedsdanmark Udlændinge, som flytter til Danmark for at søge arbejde, skal behandles ordentligt. Det skal være klart og tydeligt for udenlandske arbejdstagere, hvilke løn- og arbejdsvilkår der gælder for det danske arbejdsmarked. Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde Målretning af praktikantordningen Målretning af workindenmarks indsats Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses Ingen opholdstilladelse under arbejdskonflikt Øget og mere effektiv udgående kontrol Bedre kontrol med udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår Styrket information om den danske model

12 12 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

13 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Det skal være lettere og hurtigere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft Virksomhederne har ofte brug for udenlandsk arbejdskraft hurtigt for at kunne gå i gang med projekter ellers risikerer de at gå glip af ordrer. Derfor skal ansøgninger behandles smidigt, hurtigt og ubureaukratisk. Samtidig skal vi sikre, at vi tiltrækker højtkvalificeret arbejdskraft, og derfor målrettes blandt andet greencardordningen. Ny fast track-ordning Certificerede virksomheder, der spiller efter reglerne, skal have særlig hurtig adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft gennem en ny fast track-ordning. De nuværende opholdsordninger imødekommer ikke i tilstrækkelig grad virksomhedernes stigende behov for hurtige og fleksible opholdstilladelser i forbindelse med ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Hurtigere rekruttering Virksomheder og universiteter, der får adgang til fast track-ordningen, får mulighed for hurtigt at rekruttere medarbejdere fra udlandet. Nye medarbejdere kan påbegynde deres arbejde i Danmark umiddelbart efter, at de har søgt om opholds- og arbejdstilladelse. Fast track-ordningen giver mulighed for ophold til arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum kr. årligt. Det svarer til den nuværende beløbsordning. Mulighed for kortidsophold og uddannelsesophold Fast track-ordningen giver mulighed for fleksible korttidsophold af maksimalt tre måneders varighed som fx introduktionsforløb eller kortvarige projekter. Her stilles ikke krav til bruttolønnens størrelse, hvis medarbejderen får sædvanlig løn. Der er også mulighed for uddannelsesophold efter nærmere betingelser.

14 14 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Mere fleksible regler Den udenlandske medarbejder kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet, så længe ansøgeren er tilknyttet den certificerede virksomhed og arbejder på sædvanlige danske vilkår. Medarbejderen og eventuel medfølgende familie vil blive undtaget fra reglerne om, at opholdstilladelsen bortfalder ved udrejse af Danmark. Virksomheder får også mulighed for at ændre stillingsindholdet, uden at medarbejderne skal søge om ny opholds- og arbejdstilladelse og betale et nyt gebyr. Kriterier for fast track-ordningen Private og offentlige virksomheder skal søge om at blive certificerede til fast track-ordningen. Virksomheden skal bl.a. være omfattet af kollektiv overenskomst eller erklære på tro og love, at ansættelse af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår. Virksomhederne certificeres for en fireårig periode, der kan forlænges. Eksempel på en barriere for virksomheden ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Eksempel: En dansk medicinalvirksomhed har udarbejdet et produkt, som er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, og nu skal produktet lanceres på det amerikanske marked. Virksomheden ansætter en amerikansk marketingchef. Han har sin familie i USA og bliver boende der, men skal efter planen med jævne mellemrum opholde sig i Danmark i kortere perioder for at varetage koordinations- og ledelsesopgaver. Barrierer efter de nuværende regler: Tilladelse kan ikke gives efter koncernordningen, da medarbejderen ansættes direkte i den danske virksomhed. Medarbejderen vil ikke opfylde kravet om at bosætte sig i Danmark. Medarbejderen skal søge om dispensation for bortfald af opholdstilladelse, hvis han skal være ude af Danmark i mere end seks måneder. Løsning med reformen: Medicinalvirksomheden kan søge om at blive certificeret og dermed benytte den nye fast track- ordning. Medarbejderen kan dermed løbende arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet. Medarbejderen og dennes eventuelle medfølgende familie undtages fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved udrejse af Danmark.

15 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 15 "Red Carpet" -ordningen Regeringen har allerede forbedret visumområdet Regeringen har med den såkaldte red carpet -ordning gennemført en række forenklinger og forbedringer for udlændinge, der ofte rejser til Danmark på forretningsbesøg eller som turister. Ordningen indebærer, at sagsbehandlingstiden på visumansøgninger under ordningen er forkortet til tre dage, og at der stilles færre krav til ansøgningerne, sådan at virksomheder i Danmark lettere kan få forretningsbesøg fra udlandet. Pointvægtningen for sprogfærdigheder ændres, så man skal have et højere sprogligt niveau end i dag. Efter ét år kontrolleres det i e-indkomstregistret, om greencardhaveren har indberettet en indkomst. Hvis det ikke er tilfældet, inddrages greencardet. Greencardordningen målrettes og forenkles Greencardordningen blev i sin nuværende form introduceret i 2008, hvor der var mere akut brug for arbejdskraft. I dag har mange greencardhavere problemer med at finde et job i Danmark, der matcher deres kvalifikationer. De fleste med et greencard er beskæftiget inden for brancher, der forbindes med ufaglært arbejdskraft. Regeringen vil derfor målrette greencardordningen, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Regeringen vil målrette ordningen: Perioden, der kan gives opholdstilladelse til, forkortes fra tre år til to år. Der gives alene point for sprog, hvis en ansøger har bestået en anerkendt sprogtest. Kriterierne for at få forlænget et greencard skærpes. Greencardhaveren skal efter to år dokumentere at have tjent minimum, hvad der svarer til startlønnen for nyuddannede bachelorer på det danske arbejdsmarked i det seneste år, før greencardet forlænges. Forlængelsesreglerne forenkles, så der første gang gives et greencard for to år og herefter for tre år ad gangen. Efter fem år er der mulighed for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse. Lempelse af forskerskatteordningen Danske virksomheder konkurrerer med virksomheder i udlandet om at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft. Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højtkvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere og forskere, da ordningen indebærer lempeligere indkomstskatteforhold. Det gælder også højtkvalificerede danskere, der efter en vis periode ude flytter hjem. Dermed gør ordningen det også lettere for danske og udenlandske virksomheder at udvide deres aktiviteter

16 16 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering i Danmark. Ordningen forbedrer dermed konkurrenceevnen for virksomheder i Danmark. Regeringen vil derfor lempe ordningen ved at nedsætte vederlagskravet for nøglemedarbejdere med kr. månedligt. Start-up Denmark øget tiltrækning af iværksættere Selvstændige erhvervsdrivende kan bidrage til at skabe vækst i Danmark. Der er imidlertid kun få udlændinge, der starter egen virksomhed i Danmark. Regeringen indfører derfor som et forsøg en ny ordning, Start-up Denmark, hvor der kan gives opholdstilladelse til udlændinge fra tredjelande, der gerne vil starte virksomhed i Danmark. Der stilles krav om en godkendt forretningsplan og selvforsørgelse. Bedre vilkår for forskere Reglerne for udenlandske forskere er i dag for ufleksible. Forskere kan fx ikke arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet uden, at deres opholdstilladelse bortfalder. Samtidig er opholdstilladelsen knyttet snævert til ét bestemt stillingsindhold hos én bestemt arbejdsgiver. Regeringen vil give udenlandske forskere enklere og lettere adgang til Danmark. Forskere skal undtages reglerne om bortfald, så deres opholdstilladelse ikke bortfalder, hvis de opgiver deres bopæl eller rejser ud af landet i mere end seks måneder. Derudover gives mulighed for følgende: Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til tre måneder. Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for arbejdstilladelse i op til tre måneder. Eksempel på barriere vedrørende rekruttering af forskere Eksempel: Et dansk universitet har indledt et forskningsprojekt i samarbejde med et amerikansk universitet. Forskere ansat ved det amerikanske universitet skal i den forbindelse kunne arbejde skiftevis i Danmark og i USA. Barrierer efter de nuværende regler: Tilladelse efter koncernordningen kan ikke gives, da der ikke er tale om udstationering indenfor en international koncern. Forskeren vil ikke opfylde kravet om fuldtidsarbejde i Danmark. Forskeren skal søge om dispensation for bortfald af opholdstilladelse, hvis han skal være ude af Danmark i længere tid end seks måneder. Løsning med reformen: Forskere fritages for krav om arbejdstilladelse i op til tre måneder. Forskere får mulighed for at have deltidsarbejde, og kravet om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes. Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs. opholdstilladelsen bortfalder ikke, hvis de opgiver deres bopæl eller rejser ud af Danmark i mere end seks måneder. Der stilles ikke krav om fuldtidsarbejde i Danmark for forskere. Alle ph.d er får seks måneders jobsøgningsophold, når de har afleveret deres afhandling, og får fremover opholdstilladelse efter enklere regler.

17 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 17 Enkle og smidige regler Danske virksomheder og universiteter har ofte problemer med at tiltrække højtkvalificerede udenlandske medarbejdere på grund af administrative problemer. Det hæmmer forskning og udvikling. Regeringen vil derfor forenkle regler, gebyrer og administration, så det bliver lettere at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft. Tildeling af administrative CPR-numre Virksomheder og arbejdstagere har behov for, at der kan trækkes skattekort og oprettes bankkonto, allerede inden arbejdstageren kommer til Danmark og kan få et almindeligt CPR-nummer. Derfor skal administrative CPR-numre til arbejdsophold på over tre måneder tildeles sammen med opholdstilladelsen. På den måde har virksomhederne mulighed for fx at trække skattekort, få telefonabonnement og åbne bankkonto for den udenlandske arbejdstager, allerede før han eller hun kommer til Danmark. Forenkling af gebyrer De mange forskellige gebyrsatser for opholdstilladelser gør ansøgningsprocessen kompliceret og er årsag til fejl ved indbetaling. Ved forkert gebyrindbetaling bliver ansøgningen afvist, og ansøgeren skal indsende en ny ansøgning med korrekt gebyrindbetaling. Regeringen vil derfor lave færre gebyrsatser og gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig. Tildeling af administrative CPR-numre ved alle arbejdsophold over tre måneder Eksempel Borgere, der får opholds- og arbejdstilladelse og skal etablere sig i Danmark, har behov for nem og hurtig adgang til at få skattekort, oprette bankkonto mv. Barrierer efter de nuværende regler: Forskere og videnmedarbejdere, der har fået opholds- og arbejdstilladelse, har svært ved at oprette bankkonti mv., før de er rejst ind i landet og har registreret bopæl og fået CPR-nummer. Løsning med reformen: Udlændinge, der får opholds- og arbejdstilladelse til arbejdsophold på over tre måneder, og deres medfølgende familie kan få tildelt administrative CPR-numre. Det betyder, at de fremover umiddelbart efter meddelelsen af opholdstilladelsen kan få skattekort, oprette bankkonto og telefonabonnement mv. Dermed kan der blandt andet udbetales løn, så snart ansøgeren begynder at arbejde.

18 18 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

19 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende Danmark er et attraktivt land at studere i. Hvert år får omkring internationale studerende opholdstilladelse i Danmark. De studerende rummer et stort potentiale for danske virksomheder i form af højtspecialiserede kompetencer og et internationalt netværk, der kan skabe eksportmuligheder. Samtidig er det erfaringen, at internationale kandidater fra danske videregående uddannelser klarer sig godt på det danske arbejdsmarked. Vi skal derfor gøre en ekstra indsats for at holde på internationale studerende, når de er færdige med deres uddannelse. Etableringskort til internationale dimittender Vi skal være bedre til at fastholde internationale kandidater på det danske arbejdsmarked, når de er færdige med deres uddannelse. Derfor får internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, nu mulighed for at få et etableringskort. Kortet giver adgang til at tage arbejde i Danmark i to år uden krav til indtjeningens størrelse og giver også mulighed for at starte egen virksomhed. Nyt stipendieprogram skal tiltrække flere talenter Et forsøg med et nyt stipendieprogram skal tiltrække flere dygtige internationale studerende fra tredjelande. Stipendieprogrammet betyder konkret, at særligt dygtige studerende fra tredjelande får et stipendium, som dækker studieafgift og leveomkostninger i Danmark. Samtidig bliver de studerende tilknyttet virksomheder i praktik, specialearbejde eller lignende, som vil understøtte, at de dygtige studerende fastholdes i beskæftigelse i Danmark efter endt uddannelse. Ens vilkår for studiejob Internationale studerende fra tredjelande må i dag arbejde 15 timer ugentligt og fuld tid i juni, juli og august. Det er mindre end danske studerende, der kan arbejde i ca. 20 timer om ugen, før der sker modregning i deres SU. Regeringen ønsker at indføre ens vilkår for studiejob. Internationale studerendes arbejdstilladelse bliver derfor hævet fra 15 til 20 timer om ugen.

20 20 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering Handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser Danmark skal være globalt kendt som et uddannelsesland med høj kvalitet og relevans og et attraktivt valg af uddannelsesland for de dygtigste unge fra hele verden. At tiltrække de dygtigste internationale studerende udvider talentmassen og bidrager til at styrke de danske studerendes internationale udsyn og dermed uddannelsens anvendelighed på arbejdsmarkedet. Som led i regeringens indsats for øget internationalisering af de videregående uddannelser lanceres Danmark et attraktivt uddannelses land. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet - en internationaliseringshandlingsplan med fokus på at tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende. Enklere og smidigere regler for praktikog studieophold Smidigere regler for obligatorisk praktikophold Internationale studerende på uddannelser med obligatorisk praktikophold skal i dag både ansøge om studieophold og om arbejdstilladelse til praktikophold. Det kan gøre det vanskeligt for de studerende at finde praktikpladser. Derfor ændres reglerne, så den studerende får en praktikarbejdstilladelse samtidig med sin opholds- og arbejdstilladelse. Forenklet ansøgning til internationale fællesuddannelser Erasmus Mundus er en fællesuddannelse, der går på tværs af landegrænser i EU. Erasmus Mundus-studerende, der skal opholde sig i Danmark flere gange i løbet af deres studietid, skal i dag søge om opholdstilladelse for hver del af uddannelsen, der skal gennemføres i Danmark. Derfor ændres reglerne, så studerende på fællesuddannelsen Eramus Mundus får en opholdstilladelse, der gælder til Danmark for hele den normerede studietid. De studerende skal således kun søge om opholdstilladelse i Danmark én gang. Ændringen vil på sigt blive udvidet med andre fællesuddannelser. Eksempel på en barriere for en studerende, der skal gennemføre et obligatorisk praktikophold som del af sin uddannelse Eksempel: Uddannelsen til eksempelvis bioanalytiker er opbygget, så der gennem uddannelsens 3 ½ årige forløb veksles mellem skole- og praktikophold. Barrierer efter de nuværende regler: Den studerende kan ikke gennemføre et fuldtidspraktikophold på den arbejdstilladelse på 15 timer om ugen, der i dag gives til studerende. Den studerende skal derfor flere gange i sit uddannelsesforløb søge om en fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold. Aftaler om praktikophold indgås ofte kort før, praktikopholdet skal starte. Den studerende skal vente på arbejdstilladelsen, før han/hun må starte på praktikopholdet. Uddannelsesinstitutionerne og den studerende oplever det som en barriere, da der er tale om en integreret del af uddannelsen. Løsning med reformen: Samtidig med at der gives tilladelse til studieophold, gives den studerende fuldtidsarbejdstilladelse til praktikophold, der er en obligatorisk del af studiet. Digitalisering af ansøgningsprocessen på studieområdet Ansøgningsprocessen er tung for uddannelsesinstitutionerne og for de studerende, blandt andet fordi ansøgningsskemaerne ikke er digitaliseret. Regeringen vil derfor digitalisere ansøgningsskemaerne på studieområdet, så det bliver lettere for studerende at søge om studieopholdstilladelse.

21 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering 21 Styrket information og vejledning om karrieremuligheder Internationale studerende får ikke tilstrækkelig information og vejledning om karrieremuligheder i Danmark, efter de har færdiggjort deres uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne opfordres derfor til at styrke karrierevejledning af de internationale studerende samt styrke kendskab til muligheder for og gevinster ved danskundervisning. Målretning af ophold på ungdomsuddannelser Internationale elever på en erhvervsuddannelse får i dag opholdstilladelse, selvom de sjældent har mulighed for at færdiggøre uddannelsen, når de kommer hjem. Et grundforløb, der ikke bliver efterfulgt af et tilhørende hovedforløb, har meget begrænset uddannelsesmæssig værdi. Regeringen vil derfor afskaffe elevers mulighed for at opnå opholdstilladelse til en erhvervsuddannelse. Klare regler for opholdstilladelse til private uddannelsesinstitutioner Der kan i dag gives studietilladelse til en lille gruppe private uddannelser. Der er ingen objektive kriterier for, hvornår en privat uddannelse kan give en studieopholdstilladelse. Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til klare kriterier for, hvilke private uddannelser der kan danne grundlag for en studieopholdstilladelse.

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Aftale om en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 26. juni 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftale om en reform

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet

Danmark et attraktivt uddannelsesland. Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet Danmark et attraktivt uddannelsesland Sådan tiltrækker og fastholder Danmark talenter fra udlandet April 2014 3 Indhold Vision............................................................................................................................................................................

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere