Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde"

Transkript

1 Intro Kvalitetsafdelingen gennemførte ultimo 2014 en studentertilfredshedsundersøgelse blandt alle VIAs studerende. På Psykomotorikuddannelsen besvarede 71 % af de studerende undersøgelsen. Samarbejds- og Sikkerhedsgruppen har besluttet, at undersøgelsen behandles i Studierådet, og at det er i dette forum, at der udarbejdes en handlingsplan. Overordnet set er der pæn tilfredshed med de forskellige elementer, hvor uddannelsens besvarelse som oftest ligger over gennemsnittet i VIA, de samlede professionshøjskoler og i forhold til landsgennemsnittet for Psykomotorikuddannelsen. Proces Undersøgelsens resultater blev gennemgået i Studierådet den 24. februar 2015, hvor nedenstående indsatsområder blev udpeget. Undersøgelsen blev præsenteret i Uddannelsesudvalget den 18. marts 2015, og kommentarerne fra mødet er blevet indarbejdet i den endelige handleplan. Studentermedlemmerne blev bedt om at drøfte indsatsområderne med deres klasser som forberedelse til møde den 28. april 2015, hvor handlingsplan blev udarbejdet. De af studentermedlemmerne, der ikke havde mulighed for at deltage i mødet den 28. april 2015 blev bedt om at sende deres resultater af drøftelserne med klassen til uddannelsesleder Helle Brok. Tilfredshedsundersøgelsens fysiske temaer er der udarbejdet handleplan på i campus Randers arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med repræsentanter fra DSR. Fra PMU deltog følgende studerende Katrine Filtenborg Lerche-Thomsen, Ann-Sofie Saugberg Jensen og Anette Opstrup Hansen. Denne handleplan tilføjes bagest denne handleplan. Medlemmer af studierådet er: Studerende: Christinne Larsen, Julia Fanth Rugholt, Maja Gunhild Joensen, Katrine Filtenborg Lerche-Thomsen, Ann-Sofie Saugberg Jensen, Pernille Barbesgaard, Lærke Gro Holst, Anette Opstrup Hansen, Lise Kristiane Meldgård Holm Jensen Undervisere: Charlotte Elmengaard, Anette Knudsen Uddannelsesleder Helle Brok Fra praksisfeltet: Inge Lise Stent. Med til at lave handlingsplanen har været akademisk medarbejder Stine Rønde

2 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering, ultimo 2014 Der er udvalgt 10 spørgsmål til handlingsplanen. Tilfredsheden med disse spørgsmål vil ofte være lavere end sidste år/lavere end VIA, men der er også spørgsmål, som er blevet udvalgt, fordi vi anser dem for særdeles vigtige at fastholde graden af tilfredshed. Uddannelse: Psykomotorikuddannelsen Mål hvad skal I Konkret aktivitet opnå? Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv, hvad I gerne vil Beskriv hvem der skal involveres opnå Tid Beskriv, hvornår I går i gang med at gennemføre aktiviteten, og hvornår aktiviteten er afsluttet Ansvar Hvem er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning på den konkrete aktivitet Kommentar Opfølgning Vi vil opnå en større sikkerhed blandt de studerende i at finde information samt gennemsigtighed omkring rammerne for information (spørgsmål 15) De studerende inviteres til opfriskninger om studienet og brugen af dette. Øge informationen til de studerende: - Hvorfor kommer oplysningerne, når de kommer (eks. undervisningsplaner) - Hvad forventer uddannelsen af de studerende, og hvad kan de studerende selv gøre i forhold til at finde information (introduktion ved Studiestart og reminder til nuværende studerende) - Studierådet tydeliggør for klasserne, at det er Studienet, der er kommunikationsplatformen på uddannelsen - Efterår I forbindelse med modulstart, uge 35, I forbindelse med modulstart, uge 35, 2015 Løbende med start nu Akademisk medarbejder -Uddannelsesleder og modulansvarlige. Skemalægger i forhold til skemaer - Introansvarlige (Stine, Anette, Helle) -Studierådets medlemmer Drøftelsen på studierådsmøde indikerer, at mange respondenter har opfattet spørgsmålet som et spørgsmål om tilgængelig information om uddannelsen inden studiestart (eks. ug.dk) Studierådsmøde

3 Vi vil opnå en større viden blandt de studerende vedr. rammerne og mulighederne for skema. Efter mange år med høj tilfredshed på området ønsker vi, at faldet i denne undersøgelse ændres til mere tilfredshed fremover (spørgsmål 17) Informationsmøder med alle klasser om, hvilke vilkår der gælder ift. skemalægning, og hvor man finder information. Samt undersøgelse af og dialog omkring, hvilke udfordringer de studerende oplever i forhold til skemaer. Præcisering af vigtigheden af tidlige SMS er til undervisere Efteråret 2015 Afsluttes i løbet af 2016 Uddannelsesleder og Skemalægger Drøftelsen på studierådsmøde indikerer, at de forholdsvis mange sygemeldinger blandt underviserne i efteråret og ændringer med timelærer har indflydelse på tilfredsheden. Marts 2015 Skemalægger Marts 2015: Der er opdateret procedure, som er meldt ud. Vi vil opnå en større grad af anvendelse af IT (spørgsmål) 30) - Kendskabskampagne til Bibliotekets tilbud (flere posters rundt omkring og ikke kun mail) Afsøgning af mulighed for integration af undervisningstema vedr. IT: - Uddannelsen giver indblik i, hvilke itsystemer, der anvendes i sundhedsprofessionen, og hvordan man som PMT kan forholde sig til brugen af IT Maj 2015 og løbende herefter Efteråret foråret 2016, evt. i forbindelse med ny studieordning Akademisk medarbejder beder bibliotekarerne om det Uddannelsesleder i samarbejde med undervisergruppen Drøftelsen på studierådsmøde indikerer, at de studerende oplever at der er mange muligheder, men at disse ikke bruges, da man ofte ikke er opmærksom på det. Ligeledes påpeges, at IT ikke er det væsentligste område for faget efteråret 2016 efteråret 2016

4 - Projekt vedr. digital journalisering i forbindelse med behandlingsfaget: Samarbejde med it-kyndig uddannelse (Dania), der kan udvikle enkelt journaliseringssystem til brug ved psykomotorisk behandling Uddannelsesleder med sparring fra Maja Gundhild Joensen (studerende) Vi ønsker at sikre det høje niveau for tilfredshed på området (spørgsmål 31) - Synliggøre for studerende, hvor resultaterne ligger og hvad der er handlet på, dvs.: efter evalueringer sender modulansvarlig mail/besked på Studienet til alle om, hvor resultaterne ligger - Opfriske for underviserne, hvordan vi gør i forhold til behandling af evalueringsresultater. -Generel indføring for alle i studerende, hvordan vi kvalitetssikrer på uddannelsen Maj 2015 og fremover Efter undersøgelsen blev gennemført har der været gennemgang for alle undervisere mht.kvalitetssikri ngsystemet. Opfriskning årligt på undervisermøde Studieåret , Modulansvarlige (Anette Knudsen, Charlotte Elmengaard og Helle Brok bringer det ind på undervisermøde) Uddannelsesleder og evalueringskoordinator Uddannelsesleder og evalueringskoordinat or studierådsmøde afslører, at mange studerende oplever, at der som sådan bliver lyttet til deres evaluering, men det kan være svært at se, hvilke ændringer, der bliver gennemført. Undersøgelsen viser også en høj tilfredsheds sammenlignet med andre, men med et fald fra sidste undersøgelse. efteråret 2016

5 Vi ønsker at opnå at flere studerende føler sig som en del af fællesskabet (spørgsmål 35-38) Drøftelse af, hvad der ligger til grund for, at nogle ikke oplever sig som en del af fællesskabet. Følgende forslag kan drøftes: - Ønske om kontinuitet i forhold til f.eks. café, fest - Opfordring om udarbejdelse af socialt kodeks for hver klasse - Workshops fra de tre uddannelser hver især viser, hvad de kan - Skal hver klassehave en social mentor, der har særligt ansvar for at booste det sociale liv? - Ved studiestart bliver klasserne præsenteret for de andre uddannelser - Måske gøre noget mere ud af sammenholdet i forhold til Schools on the Run (udklædning, PMT-vinkel) - Skal DSR løfte noget af opgaven og hvordan - Evt. også drøftelse af, om vi kan støtte endnu bedre om studenterstudievejledere Studieåret Studierådet Uddannelsesleder dagsordensætter på Studierådsmøderne næste studieår Det gøres til obligatorisk studieaktivitet at deltage i tutorordningen med henblik på at optimere følelsen af at være en klasse/hold. Modulstart 2015 sommer og fremover

6 Vi ønsker at opnå at flere studerende føler sig godt forberedt til praktik (spørgsmål 42) Nyt undervisningstiltag vedr. praktik implementereres. Udviklet af 1 praktikvejleder, 2 studerende fra studierådet og en praktikansvarlig underviser, fremlagt i april 2015 på studierådet. Godkendt i Studierådet april 2015 med start herefter på M7 og M9 Efteråret 2015 Praktikvejleder Charlotte Elmengaard Drøftelse i Studierådet, sommer 2016 Vi ønsker at opnå at flere studerende oplever sammenhæng mellem undervisning og eksamenskrav (spørgsmål 66) Studierådets medlemmer har lavet en afdækning i deres klasser af, hvad de studerende reelt har svaret på. Ud fra dette fremkommer følgende handlinger: Introduktion til eksamen skal styrkes (modulansvarlige informerer om, hvordan og hvorfor) samt informere om, at vi har fokus på læring og ikke eksamensformstræning. Marts 2015 Efteråret 2015 Studierådet Modulansvarlige Undersøgelsen viser et fald, men tilfredsheden er helt på niveau med andre uddannelser. Afdækningen viser: Stor spredning på tilbagemelding på området. Der trænes ikke i eksamensformen undervejs, hvilket kan betyde at studerende ikke kan se sammenhængen ml. undervisningen og eksamen. Uddannelsen prioriterer undervisningen Der er en mulig udfordring på M5 Punkter, der ikke inddrages i handlingsplanen, men som alligevel får tilknyttet en kommentar 23. Tilfredshed med inddragelse af ny viden i undervisningen Er gået rigtig fint frem (9 procentpoint) siden sidste måling. Studerende kommenterer dog, at det er vigtigt at holde fast i den gode udvikling og fortsat at klæde de studerende på til selv at finde nyeste viden. 27. tilfredshed med inddragelse af viden fra erhvervslivet, professionen Er gået frem med 9 procentpoint. Der kommenteres, at dette er godt, og der endelig må være mere af dette.

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere