NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune"

Transkript

1 NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de årige og så de årige. Denne opdeling skyldes dels lovgivningen som UU-vejledningen er underlagt (hvor der er sætlig lovgivning for gruppen af årige unge), og dels at man som udgangspunkt først får offentlig forsørgelse, når man fylder 18 år. Status for de årige unge i Ringsted Kommune Som det fremgår af tabel 1, har der de sidste 2 år været et fald i antallet af unge i aldersgruppen år på 6 pct. Dette dækker både over færre der ikke falder ind under UU s målgruppe og dermed vejledningsforpligtelse og færre der er i gang med en ikke-tilfredsstillende aktivitet, men også over at færre er i gang med en uddannelse. Kontaktoplysninger Arbejdsmarkedscenter Nørregade Ringsted Tel.: Dir.: Fax.: Mail.: EAN: Der ses en stigning i antallet af unge i en forberedende og udviklende aktivitet på 5 pct. De seneste år. Denne gruppe indeholder unge der endnu ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse, og hvor UU er gået ind og forsøger at hjælpe den unge på vej frem mod at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette sker via forskelige aktiviteter som fx produktionsskole, arbejde, praktik i ungevejledningen, ungdomshøjskole, VUC (AVU, FVU, Hf-enkeltfag) eller andre uddannelsesaktiviteter. Tabel 1: Status og udvikling for antallet af unge årige, Ringsted Kommune, marts Ikke UU's målgruppe % "Ikke-tilfredsstillende" aktivitet % Forberedende og udviklende aktivitet % I gang med uddannelse % Gennemført ungdomsuddannelse % Unge, i alt % Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Det skal derfor pointeres, at der fra denne gruppe kan risikere at komme unge der søger om kontanthjælp, i det tilfælde, at indsatsen ikke har fået den unge i gang med uddannelse inden det fyldte 18. år. Derudover kan der være Side 1 af 15

2 potentielle kontanthjælpsmodtagere i grupperne for ikke UU s målgruppe, ikke-tilfredsstillende aktivitet, ligesom der kan ske frafald fra gruppen af unge, der allerede er i uddannelse. Det positive er, at en stadig større andel af de årige er i gang med en uddannelse eller forberedende aktivitet, som vist i tabel pct. er i marts 2014 i gang med en uddannelse, mod 93,7 pct. 2 år tidligere. Tabel 2: Status og udvikling i den andelsmæssige fordeling af unge åriges aktiviteter, Ringsted Kommune, marts Ikke UU's målgruppe 0,5% 0,3% 0,2% -54,5% "Ikke-tilfredsstillende" aktivitet 1,5% 0,5% 0,3% -80,7% Forberedende og udviklende aktivitet 4,0% 4,3% 4,5% 11,6% I gang med uddannelse 93,7% 94,5% 95,0% 1,3% Gennemført ungdomsuddannelse 0,2% 0,4% 0,0% -100% Unge, i alt 100% 100% 100% Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Af de der i marts 2014 var i gang med en uddannelse kan det i tabel 3 ses, at langt de fleste er i gang med folkeskolens sidste år. Dernæst er flest i gang med en gymnasial uddannelse. Det ses, at der siden 2012 har været et fald i alle former for uddannelse, men faldet er antalsmæssigt størst for erhvervsuddannelserne. Tabel 3: Status og udvikling for antallet af unge årige i gang med uddannelse, fordelt på uddannelsestype, Ringsted Kommune, marts Erhvervsuddannelse % Gymnasiale uddannelser % Folkeskolen (9. & 10. klasse) % Andre ungdomsuddanelser % skoleår % Unge, i alt % Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Dette betyder, at andelen af unge i Ringsted kommune der er i gang med en erhvervsuddannelse er faldet, mens andelen af unge i gang med en gymnasial uddannelse faktisk er steget, jvf. tabel 4. Ringsted Kommune har derfor dels en udfordring mht. at få flere unge i gang med en uddannelse, og dels med at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse. Side 2 af 15

3 Tabel 4: Status og udvikling for andelen af unge årige i gang med uddannelse, fordelt på uddannelsestype, Ringsted Kommune, marts Erhvervsuddannelse 5,9% 6,3% 4,9% -16% Gymnasiale uddannelser 27,2% 26,3% 28,1% 3% Folkeskolen (9. & 10. klasse) 65,8% 67,1% 66,2% 1% Andre ungdomsuddanelser 1,0% 0,4% 0,8% -25% skoleår 0,1% 0,0% 0,0% -100% I alt 100% 100% 100% Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Status for de årige unge i Ringsted Kommune Som det fremgår af tabel 5, har der de sidste 2 år været en stigning i antallet af unge i aldersgruppen år på 8 pct. Dette dækker mange positive udviklingstendenser. Dels er der blevet færre unge der ikke falder ind under UU s målgruppe og dermed deres vejledningsforpligtelse, færre der er i gang med en ikke-tilfredsstillende aktivitet, og færre der er på offentlig forsørgelse. Dels er der blevet flere af dem der er i gang med en uddannelse (11 pct.), er i gang med en forberedende aktivitet og dem der kategoriseres i gruppen øvrige, som bl.a. indeholder dem der er i beskæftigelse eller i gang med en videregående uddannelse (19 pct.). Tabel 5: Status og udvikling for antallet af unge årige, Ringsted Kommune, marts Ikke UU's målgruppe % "Ikke-tilfredsstillende" aktivitet % Offentlig forsørgelse % Forberedende og udviklende aktivitet % I gang med uddannelse % Øvrige, herunder beskæftigelse & vid. udd % Unge, i alt % Kilde: UU-statistik, WorkBase og Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Også for de årige er det positivt at se, at en stadig større andel er i gang med en uddannelse (35,7 pct. i marts 2014 mod 34,7 pct. i marts 2012) jvf. tabel 6. Derudover er andelen af årige, der er i gang med en videregående uddannelse, deres 2. ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse også steget fra 27,4 pct. i marts 2012 til 29,9 pct. i marts Side 3 af 15

4 Tabel 6: Status og udvikling i den andelsmæssige fordeling af unge åriges aktiviteter, Ringsted Kommune, marts Ikke UU's målgruppe 0,5% 0,3% 0,3% -36% "Ikke-tilfredsstillende" aktivitet 4,7% 4,0% 3,3% -31% Offentlig forsørgelse 21,7% 24,8% 20,4% -6% Forberedende og udviklende aktivitet 11,0% 9,8% 10,4% -5% I gang med uddannelse 34,7% 36,1% 35,7% 3% Øvrige, herunder beskæftigelse & vid. udd. 27,4% 25,0% 29,9% 9% Unge, i alt 100% 100% 100% Kilde: UU-statistik, WorkBase og Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Tabel 7 viser en meget stor stigning i antallet af unge årige på offentlig forsørgelse fra 2012 til Selve stigningen er sket i løbet af 2012, og stagnerede i løbet af første halvår Stigningen ses fortrinsvis for kontanthjælpssager og socialcentersager (sager under Servicelovens voksenparagraffer, fx botilbud og personlig støtte). Tabel 7: Udvikling i antal årige på offentlig forsørgelse, fordelt på ydelse/ordning, Ringsted, marts Ydelse/ordning 56-aftale % Ansøgning om forsørgelse % Arbejdsløshedsdagpenge % Barselsdagpenge 1 1 Diverse % Fleksjob 1 Forrevalidering Kontanthjælp 1-100% Førtidspension % Integrationssag % Kontanthjælp % Kontanthjælp omfattet af integrationsloven 6 Ledighedsydelse % Revalidering % Skånejob/servicejob 1 1 Socialcenter-sag % Starthjælp 2-100% Sygedagpenge % Uddannelseshjælp 234 Andet 1 I alt % Kilde: WorkBase og Stigningen i antallet af kontanthjælpssager skal først og fremmest findes i, at frafaldsprocenten fra især de erhvervsfaglige uddannelser var meget høj i 2012, og dels, at det samlede antal af unge i aldersgruppen år steg med næsten 200 personer fra 2012 til Da UU og ungeenheden konstaterede dette blev der bl.a. som reaktion placeret en vejleder på ZBC mhp. at Side 4 af 15

5 frafaldstruede blev fastholdt i uddannelsessystemet. Samtidig blev indsatsen overfor de årige intensiveret (tættere opfølgning), for at sikre, at de kom i gang. Det kan efterfølgende konstateres, at antallet af personer på kontanthjælp/uddannelseshjælp i 2014 er tilbage på niveauet for I figur 1 ses det, at antallet af unge årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, har været stigende de seneste år. Det samme er tilfældet for antallet af unge i gang med en ungdomsuddannelse. Selvom det samlede antal af unge i kommunen også har været stigende (8 pct. flere unge), så har den store stigning i antallet af unge i uddannelse fået uddannelsesprocenten til at stige fra 77 pct. i 2012 til 80 pct. i Figur 1: Uddannelsesstatus, uddannelsesprocent og udvikling, Ringsted Kommune, marts Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Af tabel 8 fremgår det, at andelen af unge årige der er i gang med en erhvervsuddannelse er uændret de seneste år. Til gengæld er lidt flere i gang med en gymnasial uddannelse. Tabel 8: Status og udvikling for andelen af unge årige i gang med uddannelse, fordelt på uddannelsestype, Ringsted Kommune, marts Erhvervsuddannelse 14,3% 13,3% 14,3% 0% Gymnasiale uddannelser 18,6% 20,4% 18,7% 1% Folkeskolen (9. & 10. klasse) 0,3% 0,6% 0,6% 85% Andre ungdomsuddanelser 1,7% 2,0% 2,2% 26% skoleår 0,0% 0,0% 0,0% -100% I alt 35% 36% 36% Kilde: UU-statistik Anm.: Forklarende noter findes i bilag 1 Side 5 af 15

6 Profilmodellen Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en ungdomsårgang efter 9. klasse vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år. Profilmodellen kan anvendes til at vurdere kvaliteten af uddannelsessystemet i de enkelte år. Der er fra politisk side opstillet 3 overordnede målsætninger: 1. At 95 pct. af en ungdomsårgang efter 25 år har gennemført en ungdomsuddannelse 2. At 60 pct. af en ungdomsårgang efter 25 år har gennemført en videregående uddannelse 3. At 25 pct. af en ungdomsårgang efter 25 år har gennemført en lang videregående uddannelse Figur 2: Udvikling i 95 pct.-målsætningen for drenge i Ringsted, Sorø og Faxe, Som det fremgår af figur 2, så viser prognosen at drengene i Ringsted (niveauet er 88,4 pct.), Sorø (niveauet er 91,6 pct.) og Faxe (niveauet er 90,0 pct.) ikke lever op til 95 pct.-målsætningen endnu. Alle kommuner har haft en positiv udvikling siden 2002, men Faxe (11,7 pct.) har haft en mere positiv udvikling end såvel Ringsted 8,3 pct.) som Sorø (9,7 pct.). I figur 3 ses samme udvikling, men nu for pigerne i de tre kommuner. Her ses det, at alle kommuner nåede 95 pct.-målsætningen for ungdomsårgangen i 2011, men at det kun er Ringsted der har opretholdt det for ungdomsårgangen Side 6 af 15

7 Figur 3: Udvikling i 95 pct.-målsætningen for piger i Ringsted, Sorø og Faxe, De 2 figurer understreger, at Ringsted kommune har en udfordring mht. de unge drenge, når det kommer til at nå målsætningen om 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Side 7 af 15

8 Bilag 1: Læsevejledning til tabeller og grafer Datagrundlag Tabeller og grafer er baseret på registreringer af unges (15-24-årige) uddannelses- og jobaktiviteter i UU Vestsjællands administrative vejledningssystem. Vejlednings-systemet fødes med data fra kommunale og statslige registre, ex. Tabulex, Skat, Tilbagemeldning.dk mv. foruden uddannelsesvejledernes observationer. Yderligere uddannelsesdata er hentet fra Undervisningsministeriets statistikbank (UNI*C). Desuden er data om offentlig forsørgelse hentes fra dels Arbejdsmarkedscentrets fagsystem (WorkBase) samt Forklaring af variable vedr. vejledningsaktivitet/placering: 1. Gennemført ungdomsuddannelse: Unge som har gennemført en erhvervs- eller gymnasialuddannelse (EUD, GYM, EGU mfl.), en videregående uddannelse, eller anden ungdomsuddannelse (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), fisker, skibsassistent mfl. 2. I gang med uddannelse Unge som er i gang med en af ovennævnte uddannelser, samt de unge i aldersgruppen årige som stadig er i gang med grundskolen eller skoleår. 3. Forberedende og udviklende aktivitet Unge som er i gang med en aktivitet der leder mod påbegyndelse af en ungdomsuddannelse (eller tilmeldt en ungdomsuddannelse men endnu ikke påbegyndt). Aktiviteten kan være: produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC (AVU, FVU, Hf-enkeltfag), arbejde, praktik i ungevejledningen eller andre udviklende og forberedende uddannelsesaktiviteter aftalt med UU. 4. Ikke UU s målgruppe (vejledningsforpligtigelse) Unge som er i en midlertidig aktivitet: værnepligt, afsoning, offentlig forsørgelse, sygdom, orlov m.fl. 5. Ikke-tilfredsstillende aktiviteter Her er grupperet de unge som er ledig, eller unge som har en ukendt status eller ukendt placering når de modtages i UU s vejledningssystem. Derudover er det de unge som har afbrudt et uddannelsesforløb eller afsluttet en forberedende og udviklende aktivitet, og som ikke er tilmeldt eller påbegyndt en ny aktivitet der leder mod job eller uddannelse. Side 8 af 15

9 Forklaring af variable vedr. uddannelse Grundskolen 10. klasse (andet) 10. klasse (efterskole) 10. klasse (folkeskole) 10. klasse (privatskole) 9. klasse (efterskole) 9. klasse (folkeskole) 9. klasse (privatskole) Hjemmeundervisning Hospitalsundervisning Intern skole på socialpædagogisk opholdssted International skole Kommunal Ungdomsskole Specialskole skoleår 11. skoleår (efterskole) 11. skoleår (folkeskole) 11. skoleår (privatskole) 11. skoleår (ungdomsskole) 12. skoleår (efterskole) 12. skoleår (ungdomsskole) 13. skoleår (efterskole) Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler - hovedforløb Bygge- og anlæg - hovedforløb Bygnings- og brugerservice - hovedforløb Dyr, planter og natur - hovedforløb EGU Håndværk og teknik - hovedforløb ITE Jord til bord - hovedforløb Krop og stil - hovedforløb Landbrugsuddannelser LOP Mad til mennesker - hovedforløb Medieproduktion - hovedforløb Mekanik, transport og logistik - hovedforløb Merkantil - hovedforløb Produktion og udvikling - hovedforløb Service - hovedforløb Strøm, styring og it - hovedforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - hovedforløb Teknologi og kommunikation - hovedforløb Transport og logistik - hovedforløb Gymnasiale uddannelser Andre gymnasiale forløb GIF GSK HF HHX HTX Internationale gymnasiale uddannelser Studenterkursus STX Andre ungdomsuddannelser Fisker Private uddannelser Skibsassistent STU Ungdomsuddannelser i udlandet Videregående uddannelser Videregående uddannelser Side 9 af 15

10 Forberedende og udviklende aktiviteter AMU Anden SU-berettiget uddannelse Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU Arbejde - deltid Arbejde - fuld tid Daghøjskole Danskuddannelse Højskole/Ungdomshøjskole (minus 10. klasse) Håndarbejds- og husholdningsskoler Ophold i udlandet Praktik i ungevejledningen Produktionsskole Selvstændig erhvervsdrivende TAMU Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven Voksenspecialundervisning VUC-AVU niveau VUC-HF niveau Øvrige uddannelser og kurser Midlertidige aktiviteter Afsoning Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven Ledig Offentlig forsørgelse Orlov Sygdom Ukendt Værnepligt System Ukendt - ved import fra elevforvaltningen Side 10 af 15

11 Bilag 2: Uddybende tabeller og grafer Bilag 2 indeholder yderligere og udbydende tabeller og grafer ift. hvad der er præsenteret i selve sagsfremstillingen. Forklaringer til anvendte variable mv. kan ligeledes findes i bilag 1. Figur 4: Status for antallet af unge årige, Ringsted Kommune, marts 2014 Kilde: UU-statistik Figur 5: Status for antallet af unge i gang med uddannelse, fordelt på uddannelsestype, Ringsted Kommune, marts 2014 Kilde: UU-statistik Side 11 af 15

12 Figur 6: Udviklingen i antal årige, fordelt på type, marts Kilde: UU-statistik, WorkBase og Figur 7: årige i gang med uddannelse, fordelt på uddannelsestype, marts 2014 Kilde: UU-statistik Side 12 af 15

13 Tabel 9: Udvikling i 95 pct.-målsætningen (ungdomsuddannelse) fordelt på køn i Ringsted, Sorø og Faxe, Udvikling Faxe Drenge 80,60% 79,80% 81,60% 81,00% 79,60% 80,40% 78,70% 80,10% 87,70% 89,70% 90,00% 11,66% Piger 86,30% 88,50% 89,40% 89,90% 89,60% 87,50% 87,40% 90,10% 93,80% 95,40% 94,40% 9,39% I alt 83,30% 84,20% 85,50% 85,80% 84,90% 84,20% 82,60% 85,30% 90,60% 92,50% 92,20% 10,68% Ringsted Drenge 81,60% 83,20% 83,60% 81,20% 84,10% 80,90% 77,50% 82,00% 88,00% 90,70% 88,40% 8,33% Piger 90,80% 91,60% 89,60% 87,90% 89,00% 87,60% 87,00% 90,70% 92,00% 95,20% 95,30% 4,96% I alt 86,00% 87,30% 86,50% 84,20% 86,50% 83,90% 82,20% 86,80% 90,00% 93,00% 91,90% 6,86% Sorø Drenge 83,50% 80,60% 79,50% 79,90% 78,60% 83,60% 86,00% 86,50% 88,50% 89,70% 91,60% 9,70% Piger 89,20% 90,60% 88,20% 88,80% 89,60% 89,60% 89,60% 90,30% 93,70% 95,10% 94,10% 5,49% I alt 86,70% 85,50% 83,90% 83,90% 84,40% 86,40% 87,70% 88,50% 90,80% 92,50% 92,80% 7,04% Tabel 10: Udvikling i 60 pct.-målsætningen (videregående uddannelse) fordelt på køn i Ringsted, Sorø og Faxe, Udvikling Faxe Drenge 13,00% 15,00% 9,60% 11,10% 15,00% 18,80% 20,30% 56,15% Piger 18,50% 21,30% 17,50% 19,60% 23,10% 22,00% 22,90% 23,78% I alt 15,90% 18,40% 13,10% 15,50% 18,90% 20,40% 21,60% 35,85% Ringsted Drenge 14,80% 13,70% 13,70% 18,10% 22,20% 25,00% 22,60% 52,70% Piger 15,60% 15,50% 17,40% 22,10% 26,80% 26,70% 24,80% 58,97% I alt 15,20% 14,50% 15,60% 20,40% 24,40% 25,90% 23,70% 55,92% Sorø Drenge 15,00% 20,70% 18,60% 13,70% 20,10% 25,30% 23,20% 54,67% Piger 15,70% 22,00% 23,90% 21,00% 27,60% 28,40% 30,70% 95,54% I alt 15,30% 21,30% 21,20% 17,60% 23,50% 26,90% 26,80% 75,16% Tabel 11: Udvikling i 25 pct.-målsætningen (lang videregående uddannelse) fordelt på køn i Ringsted, Sorø og Faxe, Udvikling Faxe Drenge 34,90% 35,00% 31,80% 35,00% 42,80% 45,10% 46,00% 31,81% Piger 54,10% 54,30% 50,80% 52,20% 61,50% 64,20% 62,40% 15,34% I alt 45,00% 45,30% 40,30% 44,00% 51,80% 54,40% 54,10% 20,22% Ringsted Drenge 37,40% 33,10% 31,80% 36,90% 47,80% 52,40% 47,60% 27,27% Piger 51,40% 51,40% 51,50% 56,80% 63,70% 66,40% 67,50% 31,32% I alt 44,10% 41,40% 41,50% 48,10% 55,40% 59,60% 57,60% 30,61% Sorø Drenge 38,10% 40,10% 40,40% 39,80% 47,80% 51,70% 52,20% 37,01% Piger 54,10% 54,60% 53,40% 53,20% 62,30% 70,30% 68,60% 26,80% I alt 46,60% 46,90% 46,70% 46,90% 54,30% 61,50% 60,10% 28,97% Side 13 af 15

14 Figur 8: Udvikling i 60 pct.-målsætningen (videregående uddannelse) for drenge i Ringsted, Sorø og Faxe, Figur 9: Udvikling i 60 pct.-målsætningen (videregående uddannelse) for piger i Ringsted, Sorø og Faxe, Side 14 af 15

15 Figur 10: Udvikling i 25 pct.-målsætningen (lang videregående uddannelse) for drenge i Ringsted, Sorø og Faxe, Figur 11: Udvikling i 25 pct.-målsætningen (lang videregående uddannelse) for piger i Ringsted, Sorø og Faxe, Side 15 af 15

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik arts 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09

Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Dropud 19 årige - periode 1/8 06-1/9 09 Rækkeetiketter Antal af CPR 10.Efterskole 3 Specialskole 1 10.Folkeskole 1 11.Efterskole 1 Bil fly og andre transportmidler - grundforløb 1 Arbejde 4 Mad til mennesker

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler

Følgende omhandler alle afgangselever 2014 opgjort primo februar 2015 inkl. privat- og efterskoler Afgangselever Lolland Guldborgsund Antal som afsluttede 9. klasse 78 Antal som afsluttede. klasse 8 7 Afgangselever i alt 6 9 I alt.68 Følgende omhandler alle afgangselever opgjort primo februar inkl.

Læs mere

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate.

Nedenstående tabel inkluderer elever, der går i specialklasse eller specialskole, hvor alle elever forventes at være ikke-uddannelsesparate. 1 2 Indhold Indledning... 4 Erhvervsuddannelsesreform... 4 Uddannelsesparathed fra 8.klasse mest fagligt, men også en vurdering af de personlige og sociale kompetencer.... 4 Uddannelse og Job... 5 Valg

Læs mere