Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration. til udarbejdelse af abstracts, posters. mundtlig præsentation"

Transkript

1 Inspiration til udarbejdelse af abstracts, posters og mundtlig præsentation FAGLIG SAMMENSLUTNING AF SYGEPLEJERSKER BESKÆFTIGET MED KRÆFTPATIENTER FS13

2 Indledning Dette materiale er tænkt som inspiration og opmuntring til dig, der har lyst til at formidle undersøgelsesresultater, erfaringer eller andet. Det er ikke muligt at beskrive alle de processer, der finder sted. Men her er en række gode råd i stikordsform til udfærdigelse af: abstract poster mundtlig præsentation herunder fremstilling af dias, overheads og PowerPoint præsentation. Inden du går i gang, bør du overveje: Hovedbudskabet hvad er det? Hvem er modtageren? Hvad vil du gerne formidle? og i hvilken sammenhæng? Hvilken grafiker eller lignende professionelle person kan du bruge? Hvordan er tidsrammen og økonomien? Formidlingsprocessen kan deles op i tre faser: 1. Brainstorm Spring ikke denne vigtige fase over Lad fantasien få frit løb med papir og blyant. 2. Planlæg og prioriter Systematiser ved at sortere input fra brainstormen Tegn kasser med stikord fra brainstormen Hvad vil du bruge tid på? Hvad vil du prioritere? 3. Før ud i livet Tænk logisk og enkelt Sortér fortsat Først her tages computeren i anvendelse Stå ikke tilbage med at søge gode råd hos andre. 2 FS13

3 Abstract Et abstract er en kort præsentation (resumé) af et projekt. Til konferencer, kongresser og landsmøder, hvor der indkaldes abstracts, kan det være hensigtsmæssigt at have en opskrift på, hvordan en abstract udformes. Det er også lettere for arrangørerne at vurdere og udvælge mellem de indsendte abstracts, hvis de er udarbejdet efter samme systematik, som kan være: Titel Titlen bør være et blikfang, der siger noget om indholdet og kan evt. udformes som et spørgsmål. Fx Mening, håb og livsmod hvordan lærer studerende praktisk åndelig omsorg? Forfatterens navn Forfatterens navn og titel samt arbejdssted skrives efter præsentation af titel. Den forfatter, der præsenterer posteren står først, derefter øvrige forfattere enten i alfabetisk rækkefølge eller i rækkefølge efter indsats. Baggrund Beskriv baggrunden eller udgangspunktet for undersøgelsen/det, problemet drejer sig om. Det kan være, hvad problemet består af, hvor hyppigt det forekommer etc. Fx Åndelig omsorg er ikke et nyt begreb i dansk sygepleje eller i sygeplejestudiet, men det er svært at gøre eksplicit, fordi. Formål Formålet skal være kort og præcist. Fx Formålet med undersøgelsen var at få indsigt i og viden om, hvordan sygeplejestuderende bliver klar til at yde åndelig omsorg til kræftpatienter. Materiale/metoder Skriv, hvilke grupper af patienter (eller andre personer), der indgik i undersøgelsen og hvilke metoder, der blev anvendt til at afdække problemstillingen. Det kan være litteraturstudier, spørgeskemaundersøgelser etc. Fx 20 sygeplejestuderende og 20 sygeplejersker blev bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Resultater Beskriv, hvad undersøgelsen har vist. Fx For de studerende var det at yde åndelig omsorg, et spørgsmål om at få erfaring... Man kan nævne resultater fra en eventuel pilotundersøgelse eller hvilke resultater man forventer at FS13 3

4 kunne præstere, hvis man ikke er færdig med sin undersøgelse, når abstractet skal indsendes. Fx Der vil blive præsenteret data om, hvad de studerende finder svært ved at yde åndelig omsorg. Konklusion og anbefalinger Beskriv, hvad man på baggrund af sine resultater kan konkludere, og hvad man kan anbefale i fremtidig praksis. Fx Det er nødvendigt, at fortsætte arbejdet med at integrere åndelig omsorg i sygeplejepraksis og at diskutere, hvordan dette bedst kan gøres. Det er vigtigt ikke at konkludere mere, end undersøgelsen kan bære. Gode råd Lad en kollega eller andre læse abstractet igennem, før du sender det af sted for at undgå indforståethed og uforståelige sætninger. Abstracts der er formuleret på engelsk, bør altid læses igennem af en sprogkyndig person. Poster En poster er: En plakat, der vækker interesse En plakat, der sigter mod at begejstre, oplyse og overbevise Et formidlingsredskab, der skal kunne stå alene Væsentlig forskelligt fra en mundtlig præsentation. Begynd i god tid. Der er ofte ventetid på trykkeri og/eller AV-afdelingen. Nogle sygehuse har eget udstyr til fremstilling af posters. Tænk på modtageren kongresdeltagerne vil kun ofre få minutter på din poster, derfor: Vælg en god fængslende overskrift den skal kunne fange på afstand: Æggende, vækkende, dækkende! Budskabet skal være klart og utvetydigt Der skal være blikfang (farver, fotos etc.) Gå efter enkelhed og overskuelighed det tvinger til at sortere fra Der skal ikke være for megen tekst. Der er ingen regler for en posteropbygning. De bedste posters er dog dem, der kommunikerer det mest enkle budskab med få præcise virkemidler. Undersøg på forhånd den tilladte størrelse på posteren. 4 FS13

5 Alligevel er der nogle tips, som du kan se på næste side. Gå ned af en stige med tre trin Første trin: overskriften i stor fed og enkel skrift Andet trin: underoverskrift med fed skrift Tredje trin: selve brødteksten. Noget om teksten Jo færre ord, jo bedre Vælg enkelt skrifttype og på mindst 24 punktstørrelse Vælg kun mellem to og fire skrifttyper inklusiv fed og kursiv tekst Opdel teksten i spalter Brug ikke store bogstaver det er sværere at læse end almindelig skrift. Noget om farver Tænk på farvernes effekt Modtageren påvirkes af de farver, der vælges Tag hensyn til farver i tidens trend Max fire farver i en poster. Noget om billeder Visuelle hjælpemidler kan forenkle og forstærke budskabet Sørg for at tiltrække opmærksomhed modtageren kan derefter læse den supplerende tekst. Du kan vælge Fotografier Tegninger Grafik. Prøv derefter at skabe din egen skitse på et A4 ark eller flere stykker papir. Typer af posters Tekst og illustrationer monteret på karton Fotosats, det samme som stor fotografisk forstørrelse. På kongressen Din poster hænger som oftest en eller flere dage; vær tilstede, så interesserede kan diskutere indholdet, hvorved: du skaber mulighed for nationale og internationale kontakter du har mulighed for en anden og dybere kontakt med andre deltagere end ved en mundtlig præsentation. FS13 5

6 Gode råd Undersøg regler og retningslinier på stedet, hvor du skal sætte posteren op Medbring: saks, tape, dobbeltklæbende tape, limstift, tegnestifter, papir, tuschpen du kan få brug for det Sæt eventuel uddybende stof ( hands-out ) i en boks eller et chateque ved siden af posteren (evt. A4 størrelse) Husk at skrive navn og kontaktadresse/telefon/ Opfordre interesserede til at tage et eksemplar. Mundtlig præsentation Inden du beslutter dig for dias, overheads eller PowerPoint: skriv din præsentation i dispositionsform. Husk i dine valg: Folk husker 10% af hvad de hører 50% af hvad de ser! Overvej følgende Dias er velegnede i større forsamlinger Overheads er velegnede i mindre forsamlinger Power Point kan anvendes til begge dele Du skal ikke vælge dias, hvis du ikke har det godt med mørklægning i lokalet Overvej om du skal have en medhjælper, hvis du vælger overheads Håndskriv ikke overheads. Både overheads og dias kan laves i PowerPoint eller et lignende præsentationsprogram. Overheads kan printes ud helst i sort/hvid. Både dias, overheads og Power Point er med til at Støtte dig til som foredragsholder Skærpe tilhørernes opmærksomhed Sikre at tilhørerne bedre forstår og husker indholdet i foredraget. Linjer og sætninger Max otte linier pr. side Max otte ord pr. sætning Max to ord som består af mere end seks bogstaver Brug ikke mindre end 20 point skrift og ikke blokbogstaver Ikke mere end eet dias eller overhead i minuttet. 6 FS13

7 Af første billede skal gerne fremgå Foredragets titel som overskrift Forfatterens navn og arbejdssted Eventuel Logo på afdeling eller sygehus undersøg hvordan man gør på dit arbejdssted. Noget om tekst Ikke for megen tekst tilhørerne skal både kunne nå at læse, høre hvad der bliver sagt og koble de to ting sammen Der skal være luft mellem billeder og tekst Brug gerne opstilling i punktform og sørg for ens systematik. Noget om PowerPoint Jo mere teknisk udstyr, jo mere kan gå galt Undgår animationer og lydeffekt med mindre det understøtter præsentationen Pas på med tekst der kommer ind fra siden. Det ser flot ud, men trætter øjnene. Øv dig hjemmefra, så ikke teknikken gør dig nervøs Tag for en sikkerhedsskyld kopi med som overheads. Afslutning Gentag hovedbudskabet for dig selv Hvad var det du gerne ville formidle, er det blevet tydeligt og holdt du stilen? Tænk på respekten for modtagerne Bevar en form for indlevelsesevne og situationsfornemmelse Litteratur - Calsbæk, P. et al. (1996) Dagligdagens - layout tekstens klæder. Dafalo Forlag. - Dansk Sygeplejeråd (1995) Gode råd til plakatfremstilling. - Effektiv præsentation (1997) AV-afdelingen Skejby Sygehus. Århus Universitetshospital. - Dirksen, A & Jørgensen, T. (1996) Præsentation og publikation in Dirkens, A. et all (eds). Klinisk Forskningsmetode: Jarløv, C.A. (2002) Guide to PowerPoint Presentations. Flex-sprog A/S International Communication Consultancy. - Præstegaard A. (1997) Præsentation med dias og overheads. Videnskab og praksis: FS13 7

8 Pjecen er udarbejdet af Bente Appel Esbensen og Ingrid Poulsen medlemmer af FS 13. Begge er Ph.d. studerende ved Lunds Universitet, Sverige. Udgivet af FS13 Revideret august 2002 Layout og tryk: Werks Offset A/S, Århus

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere