FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard"

Transkript

1 FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

2 Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på vegne af EU. Peter Ritzau Eigaard fra FødevareErhverv giver sit bud på, hvordan kort fra FOTdanmark kan bidrage til en mere præcis beregning af grænserne mellem støtteberettiget jord og vandløbskanter. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 2

3 Disposition Fødevareministeriets opbygning FødevareErhvervs forretningsområde GIS i FødevareErhverv FOT

4 Fødevareministeriet FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 4

5 FødevareErhverv FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 5

6 Støtten i tal Der udbetales ca. 7,5 mia. kr. i enkeltbetalingsstøtte (EU finansieret). LDP ca. 1,2 mia. pr. år, hvoraf halvdelen af nationalt finansieret. Ca ansøgere pr. år både digital og papiransøgninger. Der udbetales bl.a. penge til enkeltbetaling, økologistøtte, Ø-støtte, MVJ-støtte, MB-støtte, OMstøtte, handyr, moderfår og landdistriktsudvikling FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 6

7 Arealstøtteafdelingen Administrerer arealbaserede støtteordninger. Administration af Enkeltbetalingsordningen, MVJ, Landdistriktsprogram, økologistøtte, Grøn Vækst m.v. Administrationen foregår på baggrund af en række EU forordninger. FERV udstikker de mere præcise støttevilkår på baggrund af forordningerne (bekendtgørelser og vejledninger). FERV stiller værktøjer til rådighed for landbrugerne for at lette ansøgningen om støtte. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 7

8 LSK forretningsområde (webgis) Administration af Enkeltbetalingsordningen Stedfæstelse af støtteberettigede arealer Markblokke Identificering af ikke-støtteberettigede arealer Visning af markblokke til ansøgere (landmænd) Ansøger ansvarlig for korrekt indtegning Modtagelse af ansøgers indtegnede marker Implementering af kontrolresultater fra PD Ca. 120 aktive interne brugere af WebGIS, heraf 30 med redigeringsrettigheder FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 8

9 LSK forretningsområde (DesktopGIS) Analyser og formidling til Departementet. (fx ministerspørgsmål) Analyser til brug for revisionsbesøg (fx hældningskort GLM) Understøttelse af Lovprogram Analyser til intern optimering (fx overlapsanalyser til forbedring af støtteansøgning/lpis) Ca brugere af DesktopGIS FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 9

10 Geografiske data som forvaltningsgrundlag Marker (Indtegnet af ansøger og kontrol) Markblokke (Opdateres af ansøger samt kontrol) Ortofoto Administrationsdata (SFL områder, Natura2000etc.) FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 10

11 LPIS Land Parcel Identification System (forordningskrav) Kombinationen af Ortofoto, marker, blokke og GIS Leve op til EU s kvalitetskriterier for at undgå underkendelser Stikprøver (revisionsbesøg) tjekker kvaliteten FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 11

12 Oversigt over de 7 kvalitetsparametre 1. Totalt støtteberettiget areal 2. Fordelingsforhold i markblokregistret, der tillader udbetalinger til ikke støtteberettiget jord eller udelukker jord for betalinger 3. Kategorisering af markblokregister, der tillader udbetalinger på ikke støtteberettiget jord. 4. Forekomst af kritiske defekter (fejl) 5. Mængden af ansøgt areal i markblokkene 6. Effektiviteten i opdateringsprocesserne 7. Forholdet mellem markblok fejl / fejl fundet på kontrollen FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 12

13 Markblokke / Marker FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 13

14 Støtteansøger i 2008 FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 14

15 Samme støtteansøger i 2010 FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 15

16 Eksempel 2 Nyanlæggelse af område med træer FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 16

17 Markblokkort Eksempel på udsnit af nogle pæne markblokke. Der er tydelige skel for hvor markblokgrænserne skal trækkes. Ansøgere har indtegnet marker digitalt. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 17

18 Markblokkort Landskab og dermed blokke ændrer sig Markblokændringer: Oplysninger fra ansøgere Oplysninger fra sagsbehandlere Oplysninger fra kontrol Systematisk opdatering (kvalitetssikring) FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 18

19 Støtteberettigede arealer Flydende grænser mellem støtteberettigede og ikke støtteberettigede arealer Besværliggør ansøgning og kontrol FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 19

20 FOTs repræsentantskabsmøde Titel 2011 Præsentation af FødevareErhverv 20

21 Fordele ved digitale marker FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 21

22 Fordele ved digitale marker FOTs 22

23 Databehov For at sikre korrekt administrationsgrundlag, er nøjagtighed og kvalitet af data meget vigtig. Data er landsdækkende Vi har behov for at kende oprindelse af data, da vi skal kunne retfærdiggøre valg af data over for EU revisionen FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 23

24 Af den politiske aftale om Grøn Vækst fremgår at der etableres: Lovkrav om permanente 10 meters sprøjte-, gødningsog dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer, svarende til ha. Kravet om dyrkningsfrihed gælder ikke, hvis der dyrkes vedvarende græs eller flerårige energiafgrøder uden brug af gødning eller sprøjtemidler. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 24

25 Lovforslaget Gælder for alle ikke-rørlagte vandløb Gælder for alle søer større end 100 m 2 Mulighed for reduktion i henhold til 5 Ministeren har mulighed for at fastlægge den endelige bredde af randzonen Lovforslaget forventes at træde i kraft d. 1. september 2012 FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 25

26 Kompensation Landmænd skal kompenseres for tab i forbindelse med ordningen. Der skal ikke kompenseres for de eksisterende 2mbræmmer Foreløbige satser 2600/1600 kr./ha. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 26

27 Kortlægning af randzoner Randzonernes bredde skal beregnes fra kronekanten FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 27

28 Kortgrundlag Kort10 (landsdækkende) FOT (ikke landsdækkende) Vi mangler: Kronekanter for alle vandløb 2 meter bræmmer fra vandløbsloven 69 FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 28

29 Vandløbsmidte fra Kort10 FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 29

30 Kronekant fra FOT FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 30

31 Kortlægningen Kortlægningen af kronekanter vil være afgørende for udbetaling af kompensationen FERV skal årligt udbetale 130 mio. kr. baseret på data vi ikke selv har lavet Med henblik på underkendelser er det vigtig at kende kvaliteten af de data vi basere udbetalingerne på FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 31

32 Kvalitet af FOT-data? FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 32

33 33

34 FOT Kronekanter Kronekanter er meget vigtige i forhold til at udbetale den rette kompensation. Ikke alle kommuner når at aflevere data inden lovens ikrafttræden. FERV har behov for en parallel proces med henblik på at blive landsdækkende. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 34

35 Fremtidig anvendelse af FOT En række arealanvendelser er uønsket indenfor markblokke, herunder fx: Søer Gravhøje Råstofgravning Hegn Trægrupper Kan bruges til yderligere kvalificering af FERVs markbloktema FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 35

36 Fremtidig brug af FOT data For at opnå fuld effektivitet for FERV, er det nødvendigt at FOT bliver landsdækkende Det er nødvendigt at FOTdata endvidere lever op til EU kommissionens krav til nøjagtighed og opdateringskadence. FOTs repræsentantskabsmøde 2011 Præsentation af FødevareErhverv 36

37 Vision FOT objekter FERV objekter FOT objekter

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere