MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E"

Transkript

1 F 8 E

2 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer Monteringsbeslag...9 Rørtilslutninger...9 El-tilslutning...0 Idriftsættelse... - Betjening... Sikkerhedsfunktioner... Justeringer Vedligeholdelse... 6 PRÆSENTATION ISOMAX F 8 E er en væghængt modulerende gaskedel med elektonisk tænding og varmtvandsprioritering. Kedeltemperaturen kan indstilles på kedlens betjeningspanel eller reguleres automatisk af en vejrkompenserende styring. Kedlen kan desuden tilsluttes en rumtermostat eventuelt med natsænkning. ISOMAX F 8 E : Gaskedel til centralvarme og varmt brugsvand. Gaskedlen er udstyret med en integreret varmtvandsbeholder, som forsyner med varmt brugsvand. Varmtvandsydelsen kan indstilles fra 0 til 8 kw. Kategori gas : IH, hvilket betyder, at gaskedlen er godkendt til naturgas (G0) og LPG (G0/G) DIMENSIONER ISOMAX F 8 E ISOMAX F 8 E Nettovægt Bruttovægt : 7 kg : 77 kg 890 Hab 9a

3 TEKNISKE DATA Varme Varmeydelse Min 0, kw Varmeydelse Max. 7,6 kw Nominel virkningsgrad 9 % Kedeltemperatur 8-87 C Ekspansionsionsbeholder Effektiv volumen 8 l Ekspansionsionsbeholder Fortryk 0,6 bar Min. anlægstryk 0,5 bar Max vandindhold i anlæg ved middeltemperatur 75 C 80 l Sikkerhedsventil Indstillingstryk bar Godkendelse CE-typegodkendelse Aftrækstyper G 0 CE-nr 9AU78 C, C, C, C5 Dyser diameter,0 mm Tilgangstryk 0 mbar Blænde- diameter Gasflow (max.),0 m /h Gasflow (min.), m /h Varmt brugsvand Beholdervolumen 50 l Max varmtvandstemperatur 60 C Specifikt varmtvandsflow ved t 0 C 9,7 l/min Varmtvandsydelse 50 l/time Max brugsvandstryk 8 bar El Spænding Max. effekt 0 V 5 W Pumpe : Pumpens ydelse afhænger af by-pass indstillingen. 60 Differenstryk (bar) Vandmængde (l/time) Pom 00a 5 By-pass helt lukket / omgang åbent / omgang åbent omgang åbent omgange åbent VARMEANLÆG Kedlen kan tilsluttes alle former for varmeanlæg, men det skal som hovedregel sikres, at der er et min. flow over kedlen på 50 l/h. Det vil sige, at der skal monteres ekstemt by-pass på -strengs og gulvvarmeanlæg. Pumpens ydelse justeres i forhold til anlægget ved hjælp af kedlens by-pass. Se kurven. Ved -strengsanlæg kan det være tilfældet at der er monteret radiatortermostater med reduceret gennemløb. Vær opmærksom på at dette kan være årsag til problemer med en dårlig varmefordeling i radiatorerne. I anlæg hvor kedlen installeres i kombination med fastbrændselskedel, skal de kedler adskilles med en varmeveksler, idet åben ekspansionsbeholder ikke kan anvendes på gaskedlen. VARMTVANDSPRODUKTION Kedlen leveres med en 50 liters akkumuleringsbeholder og opfylder alle vandhormens krav til enfamilies boliger.

4 KEDLEN SKEMATISK -varmt brugsvandstermometer -trevejsventil -Gasarmatur -Tænd- og ioniseringsprint 5-Kedeltermometer 6-Varmtvandsakkumulator 7-Brænder 8-Tændingselektrode 9-Forbrændingskammer 0 - Varmesikring - Varmeveksler - Luftvagt - Drifttermostat - Brugsvandscirkulator 5 - Afspærringsventil 6 - By-pass 7 - Brugsvandsveksler 8 - Varmecirkulator 9 - Trykekspansionsbeholder (centralvarme) 0 - Fremløbsføler - Overkogstermostat - Flammekontrol elektrode - Ventilator - Sikkerhedsventil 5 - Vandmangelsikring 6 - Trykekspansionsbeholder (brugsvand) A-Retur B-Koldtvandstilgang C-Fremløb D-Varmtvandsfremløb E-Gas 5 0 A B C D E Shy 6b KEDLENS PLACERING En skabelon til opmærkning for kedelen, leveres i monteringssættet. Efter ophængning af alle beslag, kan rørinstallationen færdiggøres, hvorefter kedlen hænges op og aftrækket monteres. Hænges kedlen ikke op umiddelbart efter monteringsbeslaget, bør alle åbninger på beslaget afdækkes.,0 m au sol (pour les modèles type C) Ø 05 til pour vandret sortie aftræk ventouse bagud (type F) = = mm mini 0 Ins 090

5 AFTRÆKSSYSTEMER Vandret balanceret aftræk. Dimensioner : 00 mm yderrør og 60 mm inderrør. Max længde m incl stk 90 bøjning. Vedanvendelse af flere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde m pr bøjning. Pos Varenr ,75 m aftræk ø 60 / 00 mm inkl bøjning. 505 Forlængersæt m. 58 Bøjning 90 for forlængerrør. 59 Adapter for lodret start fra kedel. 0,50 m Maxi 0,50 m Maxi 0,50 m MAXI 5

6 AFTRÆKSSYSTEMMER Lodret balanceret aftræk. Dimensioner : 5 mm yderrør og 80 mm inderrør.max. længde 6 m inkl. stk. 5 og stk. 90 bøjninger. Anvendes der yderligere bøjninger installationen, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90. Materiale : Yderrør stål, inderrør aluminium. Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for lodret aftræk 0 ø 80/5 mm koncentrisk aftræksrør ø 80/5 mm Længde 500 mm 500 Længde 000 mm 500 Længde 000 mm 500 Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, Loftkrave ø 5 mm 50 6 Taginddækning ø 5 mm Taghældning Taghældning Taghældning Aftrækstud ø 80/5 mm, 5090 Længde 00 mm ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;; ;;;;;;;; ; Ven 5 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adaptor Koncentrisk ø 80/5 mm 0 stk. 7 Aftrækstud ikke-kondenserende 5090 stk. 5 Væg/loftgennemtøoring VLG-5 50 stk. 6 Taginddækning VHIN stk. 6

7 AFTRÆKSSYSTEMMER Lodret balanceret aftræk i afmeldt skorsten. Dimensioner : 80 mm Max. længde 6 m inkl. nødvendige bøjninger ( stk. 90 bøjningerpå røggas). Anvendes der yderligere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90 bøjning. Materiale : - Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål, inderrør aluminium. - I skorsten : aluminium Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for lodret aftræk 0 ø 80/5 mm Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, koncentrisk aftræksrør ø 80/5 mm Længde 500 mm 500 Længde 000 mm 500 Længde 000 mm 500 Vægbøsning ø 5 mm 50 5 Bøjning ø Aftræksrør, ALU, ø 80 Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Muffe, ALU, ø 80 mm Skorstensafslutning ø 80/5 mm GEM 0 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adaptor Koncentrisk ø 80/5 mm 0 stk. Konc. bøjning ø 80/5 mm, stk. Væg/loftgennemtøoring VLG-5 50 stk. 8 Skorstensafslutning ø 80/5 mm 08 stk. 5 Alu-bøjning ø 80 mm, stk. 7

8 AFTRÆKSSYSTEMMER Splitaftræk Dimensioner : 80 mm Max. længde 5 m for røggasrør og 5 m for friskluftindtaget. Anvendes der bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90 bøjning. Materiale : Aluminium ; y ; y ; y ; y ; y ; y Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for splitaftræk 60 Bøjning, PP ø 80, Bøjning, PP ø 80, Friskluftsrør, PP ø 80 Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Dækkrave ø 80 mm Afslutningsnet for friskluft ø 80 mm Røggasrør, ALU, ø 80 mm Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Bøjning, ALU, ø 80 mm, Bøjning, ALU, ø 80 mm, Dækkrave ø 80 mm 500 Taginddækning ø 80 mm Taginddækning Taginddækning Taginddækning Taghætte 5056 ; y ; y ; y Ven9 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adapter for splitaftæk 60 stk. 5 Dækkrave. Enkelt 500 stk. Bøjning, PP ø 80, stk. 6 Afslutningsnet for friskluft ø 80 mm 505 stk. Taghætte 5056 stk. Taginddækning VIHN-80-/0 50 stk 8

9 MONTERINGSBESLAGET Monteringsbeslaget er udstyret med følgende : A - centralvarmeretur med afspærringsventil (v) og aftapningshane (u). B - koldt vand tilgang med afspærringsventil (m), filter og gennemløbsbegrænser på l5 l/ min. C - centralvarmefremløb med afspærringsventil (q), aftapningsskrue (r) og sikkerhedsventil (S). D - varmt brugsvand og sikkerhedsventil (S). E - Gastilslutning med afspærringsventil u r v m t q D A B s F C s Pla RØRTILSLUTNINGER Rørerne tilsluttes monteringsbeslaget. Rækkefølgen af tilgang og fremløb respekteres, og det sikres, at rørerne ikke generer opsætningen af risten under kedlen. Vigtigt: brug kun de leverede originale pakninger til anlægget. Slaglod ikke samlingerne, da det kan øddelægge pakningerne og rørenes tæthed. Tilslutninger «centralvarme» brystnippel 0 x 7 (/" gas) med studs, til at lodde, til kobberrør 6 x 8. Tilslutninger brugsvand brystnippel 5 x med studs, til at lodde, til kobberrør x 6. Tilslutninger brystnippel 0 x 7 med studs, til at lodde, til kobberrør 6 x 8. Vigtigt: Sikkerhedsventilernes afløb føres til kloak. A - retur centralvarme B - tilgang koldt vand C - fremløb centralvarme D - fremløb varmt vand F - tilgang gas 0 05 Center kedel s s 8 Axe chaudière A B C D E 68, Sec 05 9

10 EL TILSLUTNING Kedlen leveres med formonteret ledning til netspænding og tilsluttes 0 VAC. Gul/grøn leder skal tilsluttes jord og det er vigtigt at fase forbindes til brun leder og nul til blå leder. Tilslut altid kedlen over en afbryder. Bemærk: Udskiftning af strømforsyningskablet kan kun foretages med et bøjeligt kabel x 0,75 mm. Ins 060 Tilslutning af rumtermostaten Tilslut ledningerne på termostat V og resistansen til de tre klemmer på klemrækken (E) som vist på figuren herunder. Hvis der ikke skal monteres en rumtermostat på installationen, lad da forbindelsen mellem de to øvre klemmer på klemrækken være. Fjernbetjening - ISOCOM Fjernbetjeningen placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt for kunden og tilsluttes på klemmerne vist på billedet nedenfor. Med rumtermostat Uden rumtermostat E E External sensor Indstillinger på printet og er OFF ved normal drift ON OFF > Fjernbetjening Med Uden > Parametre åben låst 0

11 IDRIFTSÆTTELSE Gastilslutning Kontroller at gashanen er åben. Kontroller at tilgangstrykket er minimum 0 mbar. Udluft gastilslutningen. El-tilslutning Kontroller at spændingen er 0 VAC. Kontroller tilslutningen - Brun leder til fase, blå leder til jord. Tryk på startknappen : Kontrollampen blinker Displayet viser tryk på 0 bar og blinker Hab 60 Åben udluftningsskruen på pumpens udlufter. v m q Påfyldningshane i lukket position Pla Åbn afspærringsventilerne v og q : Kærven i skruen skal være i flowretningen. Åben afspærringsventilen (m). Reg 008 Åbn påfyldningshanen (t) på monteringsbeslaget indtil displayet viser et tryk på mellem og bar. Trykket skal være mellem og bar Påfyldningshane i åben stilling t Pla 6 Hab 6

12 IDRIFTSÆTTELSE Åben udluftningsskruerne på radiatorerne. Lad udluftningsskruen stå åben. Åben alle tappesteder. Ins 06 Reg 008 Ins 06 8 Det sikres, at displayet viser et tryk på mellem og bar, ellers foretages påfyldning igen. Trykket skal være mellem og bar Hab 60 BETJENING Hab Beskrivelse af betjeningspanelet - Starttast - Sommer / vinter amskifter - Indstilling af varmtvandstemperatur - Visning af den indstillede varmtvandstemperatur 5 - Informationsdisplay 6 - Indstilling af temperaturen til centralvarmekredsløbet 7 - Visning af den indstillede temperatur til centralvarmen. 8 - Knap til belysning af display eller hvis trykket på knappen holdes mere end 5 s, adgang til kedlens tekniske data. Hab

13 BETJENING Ved fejl på anlæg Kontroller : At der vises noget i display, hvis ikke så kontrollere om der er tændt på vægkontakt, at sikring ikke er sprunget ved el-måler, at der er tændt for startknap () Prøv at afbryde og tænde på startknappen () Der skal vises noget i displayet SOMMER stilling (kun varmt vand) Sommerdrift vælges ved tryk på mode Ses når brænderen fungerer Justering af varmtvandstemperaturen Tryk på + eller - for at indstille temperaturen til varmt brugsvand (fra 8 C til 60 C) Visualisering af den valgte temperatur VINTER stilling (Varme + varmt vand) Vinterdrift vælges ved tryk på mode Den aktuelle temperatur i varmeanlægget Justering af centralvarmetemperaturen Hab 6 Hab 6 Ses når brænderen er i drift Tryk på + eller - for at indstille temperaturen til centralvarmeanlægget Visning af den valgte temperatur NB : temperaturparametrene er selv uden strømtilførsel sikrede i en periode på flere måneder

14 SIKKERHEDSFUNKTIONER Luftvagt Hvis aftræksrøret helt eller delvist tilstoppes og forårsager en nedsættelse af luftmængden, vil luftvagten afbryde kedlen. Der rettes da henvendelse til nærmeste autoriserede servicetekniker. Sec 05 Strømafbrydelse Kedlen stopper. Så snart strømforsyningen er genoprettet, genoptager kedlen automatisk driften. Overkogssikring Hvis et uheld forårsager kedelstop ved aktivering af overkogssikringen ( termostat med manuel resetknap) kommer koden OS frem på displayet. Der rettes da henvendelse til den nærmeste autoriserede servicetekniker. Vigtigt: Et centralvarmeanlæg kan ikke fungere korrekt, hvis det ikke er fyldt med vand og fuldstændigt tømt for luft. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan der opstå lyde fra opvarmningen af vandet i kedlen og lyde fra vandet, der løber i radiatorerne. Påfyldning af anlægget Dette display viser, at der ikke er vand nok i anlægget. Der skal 0. bar derfor efterfyldes. Det gøres således : Åbn påfyldningshanen () placeret under kedlen indtil displayet viser et tryk på max.,5 bar. Luft i rørene Tøm radiatorerne for luft og juster trykket igen. Hvis der for ofte er luft i rørene rettes henvendelse til serviceteknikeren, da det kan dreje sig om : - små utætheder i installationen, hvilket kræver, at årsagen findes. - tæring af centralvarmekredsløbet, hvilket skal udbedres med en afpasset behandling af vandet i kredsløbet t Pla Trykket skal være på max.,5 bar. Dette tegn betyder, at kedlen er stoppet p.g.a. en flammefejl. For at genstarte kedlen : Sluk for kedlen ved at trykke på tasten 0/ Vent et par sekunder Tryk på tasten 0/ igen Hab FF Hver gang dette symbol vises på displayet og uanset tallet til venstre, bør der rettes henvendelse til gastech-ehergi A/S.

15 JUSTERINGER Justering af centralvarmekredsløbets ydelse Met det integrerede by-pass kan pumpens løftehøjde tilpasses anlagget- Kedlen leveres med by-passet en halv amgang åben (skruen a fig. A). Se ydelse / trykkurven (side 5). a Kedelindstillinger (Anvendes kun af installatører og Servicemontører Tryk på displayknappen og hold den nede i 5 sek. Dette giver adgang til både driftparametre og fejlhistorik Hvert tryk på displayknappen giver adgang skiftevis til de funktioner Fig. A Reg 05 Driftparametre Med + og - knapperne til varmtvand skiftes der mellem de forskellige funktioner som følger : 0 - Varmeydelse - Anlæg 0 - Aftræksindstillinger T - Max temperatur - Anlæg 0 0 P - Pumpeindstillinger E - Indstillinger udeføler C - Service C - Service C to 8 - Service Med + og - knapperne til anlægstemperatur vælges den ønskede indstilling for parametrene 0 F9 Fejlhistorik Med + og - kanpperne til varmtvand skiftes der mellem de sidste 0 fejl der er registreret og nummereret fra F9 til F0 Bemærk : Displayet går tilbage til normal visning hvis der ikke har været lavet ændringer i min. Tryk på igen i mere end 5 sek. Parameter 0 Indstilling af varmeydelse - Anlæg Max varmeydelse kan indstilles mellem kedlens minimum og maximum kedelydelse. 0 0 Fabriksindstilling Med + og - knapperne til anlægstemperatur kan den ønskede max ydelse indstilles Parameter 0 Indstilling af aftræksparametre Denne indstilling skal udføres for at sikre at kedlen opererer med max virkningsgrad uanset aftrækslængden Vælg en indstilling mellem 0 og 0 i henhold til tabellen. 0 0 Fabriksindstilling Bemærk : Indstilling af max ydelse har ingen indflydelse på varmeydelsen ved varmtvandsproduktion Vandret balanceret Lodret balanceret aftræk ( C ) aftræk ( C ) Aftræks- Aftræksindstilling længde indstilling længde 0 0, m 0 0,5 m 0,6 m m m m, m m,5 m,5 m 5 m 5 6 m 6, m 6 7 m 7,5 m 7 8 m 8 m 8 9 m 9, m 9 0 m 0,5 m 0,5 m 5

16 JUSTERINGER Parameter t Indstilling af max kedeltemperatur - Anlæg Temperaturen kan indstilles til værdier : 50 C, 7 C and 87 C. 7 C t Fabriksindstilling Parameter P Pumpedrift Der kan vælges mellem forskellige typer : - Pumpe med brænder - Konstant pumpe - Pumpe med rumtermopstat P Fabriksindstilling Parameter E Fjernbetjening 0 - Uden fjernbetjening - Med fjernbetjening 0 E Fabriksindstilling VEDLIGEHOLDELSE Det anlægget at kedlen efterses hvert. år. Inogle amråder, hvor man har "hårdt" vand, kan det være påkrævet oftere. Rengøring af anlægget foretages med en fugtig klud med sæbevand. Brug aldrig slibe- eller rensemidler, sam kan ødelægge overfladerne. Sec 05 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8-80 Risskov Tlf : Fax : Vallensbækvej Brøndby Fax: Fax : GASTECH- Gastech-Energi A/S Danmark /0

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED Kondenserende kedel med præmixbrænder 6 0 60 89 Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere