MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E"

Transkript

1 F 8 E

2 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer Monteringsbeslag...9 Rørtilslutninger...9 El-tilslutning...0 Idriftsættelse... - Betjening... Sikkerhedsfunktioner... Justeringer Vedligeholdelse... 6 PRÆSENTATION ISOMAX F 8 E er en væghængt modulerende gaskedel med elektonisk tænding og varmtvandsprioritering. Kedeltemperaturen kan indstilles på kedlens betjeningspanel eller reguleres automatisk af en vejrkompenserende styring. Kedlen kan desuden tilsluttes en rumtermostat eventuelt med natsænkning. ISOMAX F 8 E : Gaskedel til centralvarme og varmt brugsvand. Gaskedlen er udstyret med en integreret varmtvandsbeholder, som forsyner med varmt brugsvand. Varmtvandsydelsen kan indstilles fra 0 til 8 kw. Kategori gas : IH, hvilket betyder, at gaskedlen er godkendt til naturgas (G0) og LPG (G0/G) DIMENSIONER ISOMAX F 8 E ISOMAX F 8 E Nettovægt Bruttovægt : 7 kg : 77 kg 890 Hab 9a

3 TEKNISKE DATA Varme Varmeydelse Min 0, kw Varmeydelse Max. 7,6 kw Nominel virkningsgrad 9 % Kedeltemperatur 8-87 C Ekspansionsionsbeholder Effektiv volumen 8 l Ekspansionsionsbeholder Fortryk 0,6 bar Min. anlægstryk 0,5 bar Max vandindhold i anlæg ved middeltemperatur 75 C 80 l Sikkerhedsventil Indstillingstryk bar Godkendelse CE-typegodkendelse Aftrækstyper G 0 CE-nr 9AU78 C, C, C, C5 Dyser diameter,0 mm Tilgangstryk 0 mbar Blænde- diameter Gasflow (max.),0 m /h Gasflow (min.), m /h Varmt brugsvand Beholdervolumen 50 l Max varmtvandstemperatur 60 C Specifikt varmtvandsflow ved t 0 C 9,7 l/min Varmtvandsydelse 50 l/time Max brugsvandstryk 8 bar El Spænding Max. effekt 0 V 5 W Pumpe : Pumpens ydelse afhænger af by-pass indstillingen. 60 Differenstryk (bar) Vandmængde (l/time) Pom 00a 5 By-pass helt lukket / omgang åbent / omgang åbent omgang åbent omgange åbent VARMEANLÆG Kedlen kan tilsluttes alle former for varmeanlæg, men det skal som hovedregel sikres, at der er et min. flow over kedlen på 50 l/h. Det vil sige, at der skal monteres ekstemt by-pass på -strengs og gulvvarmeanlæg. Pumpens ydelse justeres i forhold til anlægget ved hjælp af kedlens by-pass. Se kurven. Ved -strengsanlæg kan det være tilfældet at der er monteret radiatortermostater med reduceret gennemløb. Vær opmærksom på at dette kan være årsag til problemer med en dårlig varmefordeling i radiatorerne. I anlæg hvor kedlen installeres i kombination med fastbrændselskedel, skal de kedler adskilles med en varmeveksler, idet åben ekspansionsbeholder ikke kan anvendes på gaskedlen. VARMTVANDSPRODUKTION Kedlen leveres med en 50 liters akkumuleringsbeholder og opfylder alle vandhormens krav til enfamilies boliger.

4 KEDLEN SKEMATISK -varmt brugsvandstermometer -trevejsventil -Gasarmatur -Tænd- og ioniseringsprint 5-Kedeltermometer 6-Varmtvandsakkumulator 7-Brænder 8-Tændingselektrode 9-Forbrændingskammer 0 - Varmesikring - Varmeveksler - Luftvagt - Drifttermostat - Brugsvandscirkulator 5 - Afspærringsventil 6 - By-pass 7 - Brugsvandsveksler 8 - Varmecirkulator 9 - Trykekspansionsbeholder (centralvarme) 0 - Fremløbsføler - Overkogstermostat - Flammekontrol elektrode - Ventilator - Sikkerhedsventil 5 - Vandmangelsikring 6 - Trykekspansionsbeholder (brugsvand) A-Retur B-Koldtvandstilgang C-Fremløb D-Varmtvandsfremløb E-Gas 5 0 A B C D E Shy 6b KEDLENS PLACERING En skabelon til opmærkning for kedelen, leveres i monteringssættet. Efter ophængning af alle beslag, kan rørinstallationen færdiggøres, hvorefter kedlen hænges op og aftrækket monteres. Hænges kedlen ikke op umiddelbart efter monteringsbeslaget, bør alle åbninger på beslaget afdækkes.,0 m au sol (pour les modèles type C) Ø 05 til pour vandret sortie aftræk ventouse bagud (type F) = = mm mini 0 Ins 090

5 AFTRÆKSSYSTEMER Vandret balanceret aftræk. Dimensioner : 00 mm yderrør og 60 mm inderrør. Max længde m incl stk 90 bøjning. Vedanvendelse af flere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde m pr bøjning. Pos Varenr ,75 m aftræk ø 60 / 00 mm inkl bøjning. 505 Forlængersæt m. 58 Bøjning 90 for forlængerrør. 59 Adapter for lodret start fra kedel. 0,50 m Maxi 0,50 m Maxi 0,50 m MAXI 5

6 AFTRÆKSSYSTEMMER Lodret balanceret aftræk. Dimensioner : 5 mm yderrør og 80 mm inderrør.max. længde 6 m inkl. stk. 5 og stk. 90 bøjninger. Anvendes der yderligere bøjninger installationen, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90. Materiale : Yderrør stål, inderrør aluminium. Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for lodret aftræk 0 ø 80/5 mm koncentrisk aftræksrør ø 80/5 mm Længde 500 mm 500 Længde 000 mm 500 Længde 000 mm 500 Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, Loftkrave ø 5 mm 50 6 Taginddækning ø 5 mm Taghældning Taghældning Taghældning Aftrækstud ø 80/5 mm, 5090 Længde 00 mm ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;; ;;;;;;;; ; Ven 5 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adaptor Koncentrisk ø 80/5 mm 0 stk. 7 Aftrækstud ikke-kondenserende 5090 stk. 5 Væg/loftgennemtøoring VLG-5 50 stk. 6 Taginddækning VHIN stk. 6

7 AFTRÆKSSYSTEMMER Lodret balanceret aftræk i afmeldt skorsten. Dimensioner : 80 mm Max. længde 6 m inkl. nødvendige bøjninger ( stk. 90 bøjningerpå røggas). Anvendes der yderligere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90 bøjning. Materiale : - Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål, inderrør aluminium. - I skorsten : aluminium Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for lodret aftræk 0 ø 80/5 mm Koncentrisk bøjning ø 80/5 mm, koncentrisk aftræksrør ø 80/5 mm Længde 500 mm 500 Længde 000 mm 500 Længde 000 mm 500 Vægbøsning ø 5 mm 50 5 Bøjning ø Aftræksrør, ALU, ø 80 Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Muffe, ALU, ø 80 mm Skorstensafslutning ø 80/5 mm GEM 0 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adaptor Koncentrisk ø 80/5 mm 0 stk. Konc. bøjning ø 80/5 mm, stk. Væg/loftgennemtøoring VLG-5 50 stk. 8 Skorstensafslutning ø 80/5 mm 08 stk. 5 Alu-bøjning ø 80 mm, stk. 7

8 AFTRÆKSSYSTEMMER Splitaftræk Dimensioner : 80 mm Max. længde 5 m for røggasrør og 5 m for friskluftindtaget. Anvendes der bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 5 og m for hver 90 bøjning. Materiale : Aluminium ; y ; y ; y ; y ; y ; y Pos. Varetekst Varenr. Adaptersæt for splitaftræk 60 Bøjning, PP ø 80, Bøjning, PP ø 80, Friskluftsrør, PP ø 80 Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Dækkrave ø 80 mm Afslutningsnet for friskluft ø 80 mm Røggasrør, ALU, ø 80 mm Længde 50 mm 005 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm 00 Længde 500 mm 00 Længde 000 mm Bøjning, ALU, ø 80 mm, Bøjning, ALU, ø 80 mm, Dækkrave ø 80 mm 500 Taginddækning ø 80 mm Taginddækning Taginddækning Taginddækning Taghætte 5056 ; y ; y ; y Ven9 Startsæt Pos. Varetekst Varenr. Antal Adapter for splitaftæk 60 stk. 5 Dækkrave. Enkelt 500 stk. Bøjning, PP ø 80, stk. 6 Afslutningsnet for friskluft ø 80 mm 505 stk. Taghætte 5056 stk. Taginddækning VIHN-80-/0 50 stk 8

9 MONTERINGSBESLAGET Monteringsbeslaget er udstyret med følgende : A - centralvarmeretur med afspærringsventil (v) og aftapningshane (u). B - koldt vand tilgang med afspærringsventil (m), filter og gennemløbsbegrænser på l5 l/ min. C - centralvarmefremløb med afspærringsventil (q), aftapningsskrue (r) og sikkerhedsventil (S). D - varmt brugsvand og sikkerhedsventil (S). E - Gastilslutning med afspærringsventil u r v m t q D A B s F C s Pla RØRTILSLUTNINGER Rørerne tilsluttes monteringsbeslaget. Rækkefølgen af tilgang og fremløb respekteres, og det sikres, at rørerne ikke generer opsætningen af risten under kedlen. Vigtigt: brug kun de leverede originale pakninger til anlægget. Slaglod ikke samlingerne, da det kan øddelægge pakningerne og rørenes tæthed. Tilslutninger «centralvarme» brystnippel 0 x 7 (/" gas) med studs, til at lodde, til kobberrør 6 x 8. Tilslutninger brugsvand brystnippel 5 x med studs, til at lodde, til kobberrør x 6. Tilslutninger brystnippel 0 x 7 med studs, til at lodde, til kobberrør 6 x 8. Vigtigt: Sikkerhedsventilernes afløb føres til kloak. A - retur centralvarme B - tilgang koldt vand C - fremløb centralvarme D - fremløb varmt vand F - tilgang gas 0 05 Center kedel s s 8 Axe chaudière A B C D E 68, Sec 05 9

10 EL TILSLUTNING Kedlen leveres med formonteret ledning til netspænding og tilsluttes 0 VAC. Gul/grøn leder skal tilsluttes jord og det er vigtigt at fase forbindes til brun leder og nul til blå leder. Tilslut altid kedlen over en afbryder. Bemærk: Udskiftning af strømforsyningskablet kan kun foretages med et bøjeligt kabel x 0,75 mm. Ins 060 Tilslutning af rumtermostaten Tilslut ledningerne på termostat V og resistansen til de tre klemmer på klemrækken (E) som vist på figuren herunder. Hvis der ikke skal monteres en rumtermostat på installationen, lad da forbindelsen mellem de to øvre klemmer på klemrækken være. Fjernbetjening - ISOCOM Fjernbetjeningen placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt for kunden og tilsluttes på klemmerne vist på billedet nedenfor. Med rumtermostat Uden rumtermostat E E External sensor Indstillinger på printet og er OFF ved normal drift ON OFF > Fjernbetjening Med Uden > Parametre åben låst 0

11 IDRIFTSÆTTELSE Gastilslutning Kontroller at gashanen er åben. Kontroller at tilgangstrykket er minimum 0 mbar. Udluft gastilslutningen. El-tilslutning Kontroller at spændingen er 0 VAC. Kontroller tilslutningen - Brun leder til fase, blå leder til jord. Tryk på startknappen : Kontrollampen blinker Displayet viser tryk på 0 bar og blinker Hab 60 Åben udluftningsskruen på pumpens udlufter. v m q Påfyldningshane i lukket position Pla Åbn afspærringsventilerne v og q : Kærven i skruen skal være i flowretningen. Åben afspærringsventilen (m). Reg 008 Åbn påfyldningshanen (t) på monteringsbeslaget indtil displayet viser et tryk på mellem og bar. Trykket skal være mellem og bar Påfyldningshane i åben stilling t Pla 6 Hab 6

12 IDRIFTSÆTTELSE Åben udluftningsskruerne på radiatorerne. Lad udluftningsskruen stå åben. Åben alle tappesteder. Ins 06 Reg 008 Ins 06 8 Det sikres, at displayet viser et tryk på mellem og bar, ellers foretages påfyldning igen. Trykket skal være mellem og bar Hab 60 BETJENING Hab Beskrivelse af betjeningspanelet - Starttast - Sommer / vinter amskifter - Indstilling af varmtvandstemperatur - Visning af den indstillede varmtvandstemperatur 5 - Informationsdisplay 6 - Indstilling af temperaturen til centralvarmekredsløbet 7 - Visning af den indstillede temperatur til centralvarmen. 8 - Knap til belysning af display eller hvis trykket på knappen holdes mere end 5 s, adgang til kedlens tekniske data. Hab

13 BETJENING Ved fejl på anlæg Kontroller : At der vises noget i display, hvis ikke så kontrollere om der er tændt på vægkontakt, at sikring ikke er sprunget ved el-måler, at der er tændt for startknap () Prøv at afbryde og tænde på startknappen () Der skal vises noget i displayet SOMMER stilling (kun varmt vand) Sommerdrift vælges ved tryk på mode Ses når brænderen fungerer Justering af varmtvandstemperaturen Tryk på + eller - for at indstille temperaturen til varmt brugsvand (fra 8 C til 60 C) Visualisering af den valgte temperatur VINTER stilling (Varme + varmt vand) Vinterdrift vælges ved tryk på mode Den aktuelle temperatur i varmeanlægget Justering af centralvarmetemperaturen Hab 6 Hab 6 Ses når brænderen er i drift Tryk på + eller - for at indstille temperaturen til centralvarmeanlægget Visning af den valgte temperatur NB : temperaturparametrene er selv uden strømtilførsel sikrede i en periode på flere måneder

14 SIKKERHEDSFUNKTIONER Luftvagt Hvis aftræksrøret helt eller delvist tilstoppes og forårsager en nedsættelse af luftmængden, vil luftvagten afbryde kedlen. Der rettes da henvendelse til nærmeste autoriserede servicetekniker. Sec 05 Strømafbrydelse Kedlen stopper. Så snart strømforsyningen er genoprettet, genoptager kedlen automatisk driften. Overkogssikring Hvis et uheld forårsager kedelstop ved aktivering af overkogssikringen ( termostat med manuel resetknap) kommer koden OS frem på displayet. Der rettes da henvendelse til den nærmeste autoriserede servicetekniker. Vigtigt: Et centralvarmeanlæg kan ikke fungere korrekt, hvis det ikke er fyldt med vand og fuldstændigt tømt for luft. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan der opstå lyde fra opvarmningen af vandet i kedlen og lyde fra vandet, der løber i radiatorerne. Påfyldning af anlægget Dette display viser, at der ikke er vand nok i anlægget. Der skal 0. bar derfor efterfyldes. Det gøres således : Åbn påfyldningshanen () placeret under kedlen indtil displayet viser et tryk på max.,5 bar. Luft i rørene Tøm radiatorerne for luft og juster trykket igen. Hvis der for ofte er luft i rørene rettes henvendelse til serviceteknikeren, da det kan dreje sig om : - små utætheder i installationen, hvilket kræver, at årsagen findes. - tæring af centralvarmekredsløbet, hvilket skal udbedres med en afpasset behandling af vandet i kredsløbet t Pla Trykket skal være på max.,5 bar. Dette tegn betyder, at kedlen er stoppet p.g.a. en flammefejl. For at genstarte kedlen : Sluk for kedlen ved at trykke på tasten 0/ Vent et par sekunder Tryk på tasten 0/ igen Hab FF Hver gang dette symbol vises på displayet og uanset tallet til venstre, bør der rettes henvendelse til gastech-ehergi A/S.

15 JUSTERINGER Justering af centralvarmekredsløbets ydelse Met det integrerede by-pass kan pumpens løftehøjde tilpasses anlagget- Kedlen leveres med by-passet en halv amgang åben (skruen a fig. A). Se ydelse / trykkurven (side 5). a Kedelindstillinger (Anvendes kun af installatører og Servicemontører Tryk på displayknappen og hold den nede i 5 sek. Dette giver adgang til både driftparametre og fejlhistorik Hvert tryk på displayknappen giver adgang skiftevis til de funktioner Fig. A Reg 05 Driftparametre Med + og - knapperne til varmtvand skiftes der mellem de forskellige funktioner som følger : 0 - Varmeydelse - Anlæg 0 - Aftræksindstillinger T - Max temperatur - Anlæg 0 0 P - Pumpeindstillinger E - Indstillinger udeføler C - Service C - Service C to 8 - Service Med + og - knapperne til anlægstemperatur vælges den ønskede indstilling for parametrene 0 F9 Fejlhistorik Med + og - kanpperne til varmtvand skiftes der mellem de sidste 0 fejl der er registreret og nummereret fra F9 til F0 Bemærk : Displayet går tilbage til normal visning hvis der ikke har været lavet ændringer i min. Tryk på igen i mere end 5 sek. Parameter 0 Indstilling af varmeydelse - Anlæg Max varmeydelse kan indstilles mellem kedlens minimum og maximum kedelydelse. 0 0 Fabriksindstilling Med + og - knapperne til anlægstemperatur kan den ønskede max ydelse indstilles Parameter 0 Indstilling af aftræksparametre Denne indstilling skal udføres for at sikre at kedlen opererer med max virkningsgrad uanset aftrækslængden Vælg en indstilling mellem 0 og 0 i henhold til tabellen. 0 0 Fabriksindstilling Bemærk : Indstilling af max ydelse har ingen indflydelse på varmeydelsen ved varmtvandsproduktion Vandret balanceret Lodret balanceret aftræk ( C ) aftræk ( C ) Aftræks- Aftræksindstilling længde indstilling længde 0 0, m 0 0,5 m 0,6 m m m m, m m,5 m,5 m 5 m 5 6 m 6, m 6 7 m 7,5 m 7 8 m 8 m 8 9 m 9, m 9 0 m 0,5 m 0,5 m 5

16 JUSTERINGER Parameter t Indstilling af max kedeltemperatur - Anlæg Temperaturen kan indstilles til værdier : 50 C, 7 C and 87 C. 7 C t Fabriksindstilling Parameter P Pumpedrift Der kan vælges mellem forskellige typer : - Pumpe med brænder - Konstant pumpe - Pumpe med rumtermopstat P Fabriksindstilling Parameter E Fjernbetjening 0 - Uden fjernbetjening - Med fjernbetjening 0 E Fabriksindstilling VEDLIGEHOLDELSE Det anlægget at kedlen efterses hvert. år. Inogle amråder, hvor man har "hårdt" vand, kan det være påkrævet oftere. Rengøring af anlægget foretages med en fugtig klud med sæbevand. Brug aldrig slibe- eller rensemidler, sam kan ødelægge overfladerne. Sec 05 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8-80 Risskov Tlf : Fax : Vallensbækvej Brøndby Fax: Fax : GASTECH- Gastech-Energi A/S Danmark /0

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E Førsteklasses maksimal Energi Vaillant ecotec exclusiv Lavt forbrug A B Højt forbrug C D E F G A ecotec exclusiv

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5.

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5. Væghængte gaskedler Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VC 156/55 / VC 246/55 Energivenlig opvarmning med maksimal

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere