Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten"

Transkript

1 Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion af bogførte fakturaer til økonomisystemer, samt lærer dig, hvordan du bedst udnytter fakturalinjeeksporten. 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forudsætninger 4 2 Elementerne på en faktura 5 3 Opsætning af fakturalinjeeksporten Opsætning af hovedoplysningerne Valg af fakturadata der skal eksporteres Opbygning af eksportfilen Redigér og slet kolonner i eksportfilen Redigér kolonner: Slet kolonner: 13 4 Udfør fakturalinjeeksport Eksportér fakturalinjer 13 5 Appendiks Valgmuligheder til fakturahovedet Valgmuligheder til summeringslinjer Valgmuligheder til fakturalinjer udgave Skrevet af Søren Lund TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1 Indledning TimeLog Projects fakturalinjeeksport er en funktion til eksport af bogførte fakturaer til økonomisystemer. Når eksportfunktionen først er konfigureret baseret på økonomisystemets importkrav, vil I ikke længere skulle indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Derved sparer I både tid og ressourcer, ligesom I undgår eventuelle fejl ved manuel indtastning. Før fakturalinjeeksporten kan udføres, skal TimeLog Project opsættes til at lave en eksportfil, som økonomisystemet skal benytte til import af fakturaerne. I skal kun lave denne opsætning én gang i TimeLog Project. Herefter kan I genbruge eksportopsætningen, hver gang I har faktureret i TimeLog Project. Konfigurationen af eksportfilen opsættes i Systemadministrationen under Økonomi -> Opsætning af fakturalinjeeksport, og selve eksportfunktionen findes under Rapporter -> Integration & Import/Eksport -> Fakturalinjeeksport. Figur 1 Adgang til Opsætning af fakturalinjeeksport fra Systemadministrationen. 3

4 Figur 2 Fakturalinjeeksportens placering 1.1 Forudsætninger For at kunne eksportere fakturadata fra TimeLog Project skal de ønskede projektregistreringer (tidsregistreringer, indkøb/udlæg, rejseafregninger og fastprisbetalinger) være bogført på en faktura i TimeLog Project. Hvis fakturalinjeeksporten skal indeholde økonomisystemets varenumre for at blive tilknyttet de rigtige konti, skal disse varenumre være oprettet i TimeLog Project, inden fakturaen fremstilles i TimeLog Project. Oprettelse af varenumre udføres i Systemadministrationen under Økonomi -> Varenumre. For at kunne konfigurere fakturalinjeeksporten i TimeLog Project er det nødvendigt, at I kender økonomisystemets importkrav, så som hvilke fakturadata der skal leveres, og hvordan data skal formateres for at opnå en gnidningsløs overførsel af de eksporterede fakturalinjedata til økonomisystemet. Denne information opnår I nemmest ved at kontakte leverandøren af jeres økonomisystem. 4

5 2 Elementerne på en faktura For at kunne opsætte fakturalinjeeksporten, er det vigtigt at kende til de forskellige typer af elementer på en faktura. TimeLog Projects fakturalinjeeksport skelner mellem fakturahoved, summeringslinjer og fakturalinjer. Summeringslinjer optræder kun én gang pr. faktura, og de vil typisk indeholde oplysninger om fakturaens samlede beløb, den samlede moms osv. Fakturahovedet kan indeholde de samme elementer som summeringslinjerne, men derudover kan det indeholde oplysninger om kunden, projektet mv. Fakturahovedet optræder kun én gang pr. faktura. Fakturalinjer indeholder oplysninger om de enkelte varer eller ydelser på fakturaen som fx antal, stykpris, samlet pris osv. Der kan være et vilkårligt antal fakturalinjer pr. faktura. I Figur 3 på næste side er vist et eksempel på, hvordan en faktura i TimeLog Project kan se ud med angivelse af, hvilke elementtyper der findes på den. 5

6 Figur 3 Eksempel på en faktura med elementtyper: 3 Opsætning af fakturalinjeeksporten 3.1 Opsætning af hovedoplysningerne Hovedoplysningerne på opsætningsvinduet i fakturalinjeeksporten definerer den overordnede formatering af eksportfilerne. Felterne er gennemgået i det følgende. 6

7 Figur 4 Hovedoplysninger til fakturalinjeeksporten: 7

8 1. Indtast det navn, som skal benyttes på eksportfiler i feltet Filnavn. Filnavnet bruges, når eksporten udføres (se afsnit 4 Udfør fakturalinjeeksport på side 13). Eksportfunktionen vil automatisk tilføje et transaktions-id sammen med filnavnet, når eksportfilen gemmes. 2. Vælg hvilken filtype, der skal importeres i økonomisystemet i valglisten Filtype. Mulighederne er Tekstfil (*.txt) eller Kommasepareret fil (*.csv). 3. Markér Begynd med kolonneoverskrift, hvis den første linje i eksportfilen skal indeholde kolonneoverskrifter. Det kan være rigtig fornuftigt at medtage kolonneoverskrifter, da det ellers kan være svært at se, hvad oplysningerne i eksportfilen dækker over. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Overskrift i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen (se afsnit 3.2 Valg af fakturadata der skal eksporteres på side 9). 4. Markér Inkludér summeringslinje, hvis eksporten skal medtage summeringslinjer. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Summeringslinje i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen (se afsnit 3.2 Valg af fakturadata der skal eksporteres på side 9). 5. Vælg hvor i eksportfilen summeringslinjen skal placeres i forhold til fakturalinjerne. Dette gøres i valglisten Placering af summeringslinje. Valgmulighederne er Før eller Efter. Bemærk at dette ikke har noget at gøre med, hvor i fakturaen summeringslinjen placeres. 6. Vælg om beløbene i summeringslinjerne skal have positive eller negative fortegn i valglisten Fortegn på summeringslinje. 7. Vælg om beløbene i fakturalinjerne skal have positive eller negative fortegn i valglisten Fortegn på fakturalinje. 8. Vælg den Kolonneseparator, som økonomisystemet kræver for at kunne importere fakturaernes data. Kolonneseparatoren bruges til at adskille kolonnerne i eksportfilen. 9. I Brug anførselstegn vælges, om økonomisystemet kræver et anførselstegn ( ) omkring ét eller flere datafelter. o Vælg På alle kolonner, hvis der skal være anførselstegn omkring alle felter på alle kolonner i eksportfilen. o Vælg På udvalgte kolonner, hvis det skal vælges for hver kolonne, hvorvidt der skal være anførselstegn rundt om felterne. 8

9 10. I Datoformat vælges et datoformat, som matcher økonomisystemets datoformat, fx DDMMYYYY. 11. Vælg hvilket tegn, der skal indsættes mellem dag, måned og år i valglisten Dato-separator. 12. Vælg den Tusindtals-separator, der matcher økonomisystemets krav. 13. Vælg den Decimal-separator, der matcher økonomisystemets krav. 14. Angiv antallet af decimaler, som skal anvendes på tal, i valglisten Antal decimaler. 15. Markér Inkludér indtægtsbilag, hvis I benytter TimeLog EVM og ønsker at overføre bogførte indtægtsbilag til økonomisystemet. Dataene fra indtægtsbilagene vil blive medtaget i eksportfilen sammen med datene fra fakturaerne. 16. Markér Inkludér fakturahoved, hvis fakturaernes hovedoplysninger (postadresse m.m.) skal medtages i eksporten. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Fakturahoved i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen. (Se afsnit 3.2 Valg af fakturadata der skal eksporteres nedenfor.) 17. Markér Inkluder tekstfakturalinjer, hvis der er oprettet fakturalinjer, der indeholder tekst, som skal eksporteres til økonomisystemet. 18. Klik på Gem for at gemme hovedoplysningerne til fakturalinjeeksporten. 3.2 Valg af fakturadata der skal eksporteres Når opsætningen er gemt, skal I vælge, hvilke oplysninger fra fakturaerne i TimeLog Project, der skal eksporteres til økonomisystemet. For at lette forståelsen af opbygningen af eksportfilen har vi lavet et eksempel på en eksportopsætning. I vores eksempel skal vi eksportere både fakturahovedoplysninger, summeringslinjer og fakturalinjer. Vi skal benytte følgende fakturahoved-oplysninger: Kundenummer Kundens navn og adresse (herunder postnummer, land mv.) Fakturaens titel Fakturadato 9

10 Vi skal benytte følgende felter på summeringslinjer: Fakturanummer Projektnummer Fakturaens standardmoms i procent Fakturabeløbet i fakturavalutaen med og uden moms Vi skal benytte følgende felter på fakturalinjer: Varenummer angives på varen/ydelsen på hver fakturalinje Mængde angiver antallet af hver vare/ydelse på fakturaen Fakturalinjetekst (med anførselstegn) Enhedsprisen - angives på varen/ydelsen på hver fakturalinje Fakturalinjens rabat i procent Valutakoden koden for den valuta beløbene er angivet i Fakturalinjens moms i procent angives på hver fakturalinje Fakturalinjens beløb i fakturavalutaen med og uden moms angives på hver fakturalinje Opbygning af eksportfilen Efter opsætningen af hovedoplysningerne som beskrevet i afsnit 3.1, og når I har besluttet, hvilke elementer fra TimeLog Projects fakturaer, der skal med i eksporten, skal disse elementer tilføjes kolonne for kolonne til eksportfilen. Oplysningerne fra fakturaerne vælges én efter én. Her er det vigtigt, at I holder jer for øje, hvordan I ønsker at eksportfilen skal se ud. I Figur 7 på side 15 er vist et eksempel på en eksportfil. Med andre ord, så skal I overveje, hvilke oplysninger I ønsker at have i kolonne 1, kolonne 2 osv. i eksportfilen. Hver kolonne kan indeholde både summeringslinjer, oplysninger fra fakturahovedet samt fakturalinjer, men der kan kun være én oplysning i hver celle i de efterfølgende rækker. Hvis I eksempelvis beslutter kolonne 1 skal indeholde kundens navn, beløbet pr. vare samt det totale beløb på fakturaen, så vil hver celle under kolonne 1 indeholde én af de tre oplysninger. For at gøre det lettere at se, hvad der er hvad i eksportfilen, har vi under opsætningen valgt at begynde med en kolonneoverskrift (jf. Figur 4). 10

11 Tilføj kolonner 1. Klik på Ny kolonne for at oprette den første kolonne med fakturadata, der skal eksporteres. Figur 5 Klik på Ny kolonne for at tilføje kolonner til eksportfilen: 2. Det kan være en god idé at benytte første kolonne til at vise, hvilket type element de efterfølgende rækker indeholder. Tekstfeltet Overskrift vises, fordi vi under opsætningen valgte at begynde med en kolonneoverskrift (jf. Figur 4 på side 7). 3. Vælg Fast tekst i valglisterne for Fakturahoved, Summeringslinje og Fakturalinje og skriv fx hhv. HOVED, SUM og LINJE i tekstfelterne. Dette medfører, at hver række i eksportfilen starter med enten HOVED, SUM eller LINJE. 11

12 4. Klik på Gem for at gemme den første kolonne i eksportopsætningen. 5. Klik på Ny kolonne for at tilføje endnu en kolonne til eksportfilen. 6. Skriv navnet på den næste kolonneoverskrift i tekstfeltet Overskrift. En god idé kan være at angive en overskrift for hver type af element, der skal optræde i kolonnen, dvs. en overskrift for fakturahovedet, summeringslinjen og fakturalinjen, hvis alle tre typer af elementer skal med. 7. Vælg det ønskede element i valglisten Fakturahoved, fx Kundenr.. Det medfører, at kundenummeret indsættes i kolonne 1 i rækkerne ud for teksten HOVED. 8. Vælg det ønskede element i valglisten Summerlingslinje, fx Fast tekst, og efterlad tekstfeltet tomt. Derved vil summeringslinjerne i kolonne 2 være tomme. 9. Vælg det ønskede element i valglisten Fakturalinje, fx Varenr. for at indsætte varenummer i kolonne 2. I eksportfilen vil kolonne 2 indeholde varenumre i rækkerne med fakturalinjer. 10. Klik på Gem for at gemme den nye kolonne i eksportopsætningen. 11. Gentag ovenstående proces for hver række, der skal inkluderes i eksportfilen. Efterhånden som kolonnerne tilføjes, vises de i listen over kolonner i eksportfilen på opsætningssiden. Hver række i listen svarer til en kolonne i eksportfilen. Se eksempler på eksportfiler i Figur 7 og Figur 8 på side 15. Numrene i kolonnen # yderst til venstre på de oprettede rækker svarer til rækkefølgen af kolonner i eksportfilen. Tip: Hvis du har brug for et tomt felt i en kolonne, skal du vælge elementet Fast tekst og efterlade tekstfeltet tomt. 3.3 Redigér og slet kolonner i eksportfilen Redigér kolonner: Klik på Redigér yderst til højre, eller på navnet i kolonnen Overskrift for at åbne en kolonne for redigering. Følg proceduren for oprettelse af kolonner som beskrevet i det forrige. 12

13 3.3.2 Slet kolonner: Én ad gangen: Klik på Slet yderst til højre for navnet på den kolonne, som skal slettes. Klik på OK. Flere ad gangen: Markér checkboksen ud for de ønskede kolonner. Vælg handling øverst til højre. Vælg Slet i valglisten. Klik på OK. I begge tilfælde vil der dukke en advarsel op, før sletningen sker. 4 Udfør fakturalinjeeksport Når opsætningen af fakturalinjeeksporten er gemt, kan fakturalinjeeksporten udføres. Eksportfunktionen findes under Rapporter -> Integration & Import/Eksport -> Fakturalinjeeksport. 4.1 Eksportér fakturalinjer Skærmbilledet til eksport af fakturalinjer er vist herunder og gennemgået i det følgende. Figur 6 Skærmbillede til udførelse af fakturalinjeeksport: 13

14 1. Vælg en periode i valglisten Standardperiode, eller vælg start- og slutdatoer i datofelterne ud for Periode. Perioden angiver datointervallet for, hvornår fakturaerne blev bogført. 2. Udfyld Transaktions-id med nummeret på en tidligere udført fakturalinjeeksport. Dette er kun relevant, hvis Gentag tidligere udført fakturalinjeeksport er markeret (se næste side). 3. Vælg den ønskede eksportmulighed for eksporten a. Markér Eksportér fakturalinjer, der ikke tidligere er blevet eksporteret, hvis eksportfilen kun skal indeholde nye fakturalinjer i den valgte periode. b. Markér Eksportér kopier af tidligere eksporterede fakturalinjer for at inkludere allerede eksporterede fakturalinjer i eksportfilen sammen med eventuelle nye i den valgte periode. c. Markér Gentag tidligere udført fakturalinjeeksport for at eksportere en allerede eksporteret transaktion i den valgte periode. Angiv transaktions-nummeret på den ønskede eksportfil i tekstfeltet Transaktions-id (se ovenfor). 4. Klik på Eksportér for at udføre eksportfilen. Herefter vil du afhængig af din internetbrowser - blive spurgt, hvorvidt du ønsker at se eller gemme eksportfilen. Vi anbefaler, at du gemmer filen et sted på din computer, hvor du kan finde den igen med henblik på import i jeres økonomisystem. Den gemte eksportfil kan herefter importeres til jeres økonomisystem. Figur 7 på næste side viser et eksempel på en eksportfil i.csv-format, som er dannet ud fra opsætningen i afsnit 3. Figur 8 på næste side viser et eksempel på en anden eksportfil i txt-format. 14

15 Figur 7 Eksempel på eksportfil i csv-format Figur 8 Eksempel på en simpel eksportfil i txt-format 15

16 5 Appendiks Her følger en forklaring på de valg I kan foretage i opsætningen af eksportformatet for både fakturahovet, summeringslinjer og fakturalinjer. 5.1 Valgmuligheder til fakturahovedet Valg i valgliste Beskrivelse Fakturabeløb i fakturavaluta ekskl. moms Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. moms Fakturabeløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturabeløb i systemvaluta inkl. moms Fakturadato Fakturaens beregnede moms i fakturavalutaen Fakturaens beregnede moms i procent Fakturaens standardmoms i procent Fakturaens standardrabat i procent Faktura-ID Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fast tekst Forfaldsdato Fakturaens totalbeløb uden moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb uden moms i systemvalutaen Fakturaens totalbeløb inkl. moms i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget Summen af fakturalinjernes moms angivet i faktureringsvalutaen Summen af fakturalinjernes moms i procent af fakturabeløbet Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Rabatten på fakturaen i procent. Vises ikke på den endelige faktura til kunden Fakturaens databasenummer (ses i URL) Den bogførte fakturas fakturanummer Fakturaens overskrift Fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Tekst, som optræder fast i udtrækket for hvert fakturahoved. Det er valgfrit, hvad man skriver her Fakturaens forfaldsdato 16

17 Valg i valgliste Beskrivelse Kontaktpersonens adresse Kontaktpersonens by Kontaktpersonens efternavn Kontaktpersonens adresse Kontaktpersonens fornavn Kontaktpersonens fulde navn Kontaktpersonens land Kontaktpersonens mobiltelefonnr. Kontaktpersonens postnr. Kontaktpersonens telefonnr. Kundenavn Kundenr. Kundens adresse Kundens adresse 2 Kundens bynavn Kundens land Kundens postnr. Oprettet af, efternavn Oprettet af, fornavn Projektkategori Projektleder Projektlederens initialer Adressen på kontaktpersonen hos kunden Bynavnet for kontaktpersonen hos kunden Efternavnet på kontaktpersonen hos kunden adressen på kontaktpersonen hos kunden Fornavnet på kontaktpersonen hos kunden Det fulde navn på kontaktpersonen hos kunden Landet i kundens kontaktpersons adresse Kundens kontaktpersons mobiltelefonnummer Kundens kontaktpersons postnummer Kundens kontaktpersons telefonnummer Navnet på kunden Kundenummeret i TimeLog Project Vej/gade og nummer i kunden adresse Ekstra linje i kunden adresse, fx stednavn Bynavnet i kundens adresse Landet i kundens adresse Postnummeret i kundens adresse Efternavnet på den medarbejder, som har oprettet fakturaen Fornavnet på den medarbejder, som har oprettet fakturaen Projektets projektkategori Navnet på projektlederen på det fakturerede projekt Initialer på projektlederen på det fakturerede projekt 17

18 Valg i valgliste Beskrivelse Projektnr. Valutakode Valutakurs Projektets projektnummer Fakturaens forkortelse for valutaen Den kurs der er benyttet på fakturaen 5.2 Valgmuligheder til summeringslinjer Valg i valgliste Beskrivelse Fakturabeløb i fakturavaluta ekskl. moms Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. moms Fakturabeløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturabeløb i systemvaluta inkl. moms Fakturadato Fakturaens beregnede moms i fakturavalutaen Fakturaens beregnede moms i procent Fakturaens standardmoms i procent Faktura-ID Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fast tekst Forfaldsdato Kundenr. Fakturaens totalbeløb uden moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb uden moms i systemvalutaen Fakturaens totalbeløb inkl. moms i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget Summen af fakturalinjernes moms angivet i faktureringsvalutaen Summen af fakturalinjernes moms i procent af fakturabeløbet Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Fakturaens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura (ses i URL) Den bogførte fakturas fakturanummer Fakturaens overskrift Fakturatypen: 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Tekst, som optræder fast i udtrækket for hver summeringslinje. Det er valgfrit, hvad man skriver her Fakturaens forfaldsdato Kundenummeret i TimeLog Project 18

19 Valg i valgliste Beskrivelse Projektkategori Projektets projektkategori Valutakode Valutakurs Projektets projektkategori Projektets projektkategori Fakturaens forkortelse for valutaen Den kurs der er benyttet på fakturaen NB! Systemvalutaen er den valuta TimeLog Project blev oprettet med, typisk jeres lands valuta. Se eventuelt i Systemadministration under Økonomi -> Valutaindstillinger, hvor systemvalutaen er angivet med typen Reference. 5.3 Valgmuligheder til fakturalinjer Valg i valgliste Beskrivelse Enhed Enhedspris Fakturadato Fakturaens standardmoms i procent Fakturaens standardrabat i procent Faktura-id Fakturalinje-id Fakturalinjens beløb i fakturavaluta ekskl. moms. Enhedstypen for hver fakturalinje. Hvis der ikke er angivet en enhedstype på fakturaen, eksporteres teksten "Undefined" Eksporterer enhedsprisen for hver fakturalinje. Beløbet eksporteres i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Rabatten på fakturaen i procent. Vises ikke på den endelige faktura til kunden Fakturaens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura (ses i URL) Fakturalinjens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura Fakturalinjens beløb, ekskl. moms i fakturaens valuta 19

20 Valg i valgliste Beskrivelse Fakturalinjens beløb i fakturavaluta inkl. moms. Fakturalinjens beløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturalinjens beløb i systemvaluta inkl. moms Fakturalinjens dato Fakturalinjens moms i fakturavalutaen Fakturalinjens moms i procent Fakturalinjens rabat Fakturalinjetekst Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fasetype Fast tekst Forfaldsdato Kontaktpersonens adresse Kontaktpersonens by Kontaktpersonens efternavn Kontaktpersonens adresse Fakturalinjens beløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturalinjens beløb, inkl. moms i systemvalutaen Fakturalinjens beløb, ekskl. moms i systemvalutaen Eksporterer registreringsdatoen for fakturalinjernes data Momsbeløbet på fakturalinjen i fakturaens valuta Momssatsen på den enkelte fakturalinje Rabatsatsen på de enkelte fakturalinjer Fakturalinjens tekst Den bogførte fakturas nummer Fakturaens overskrift Fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Projektfasens fasetype. Fakturalinjer der ikke tilhører en fase, vil indeholde et tomt felt i eksporten Tekst, som optræder fast i udtrækket for hver fakturalinje. Det er valgfrit, hvad man skriver her Fakturaens forfaldsdato på hver fakturalinje Eksporterer kontaktpersonens adresse. Hvis der ikke er angivet en adresse i TimeLog Project vil feltet være tomt Bynavnet for kontaktpersonen hos kunden Efternavnet på kontaktpersonen hos kunden adressen på kontaktpersonen hos kunden 20

21 Valg i valgliste Beskrivelse Kontaktpersonens land Kontaktpersonens mobiltelefonnr. Kontaktpersonens postnr. Kontaktpersonens telefonnr. Kontaktpersons fornavn Kontaktpersons fulde navn Kundenavn Kundenr. Kundens adresse Kundens adresse 2 Kundens bynavn Kundens land Kundens postnr. Mængde Oprettet af, efternavn Oprettet af, fornavn Projektkategori Projektnr. Valutakode Valutakurs Varenr. Landet på kontaktpersonen hos kunden Kundens kontaktpersons mobiltelefonnummer Kundens kontaktpersons postnummer Kundens kontaktpersons telefonnummer Kundens kontaktpersons fornavn Det fulde navn på kontaktpersonen hos kunden Firmanavnet på fakturaen Kundenummeret i TimeLog Project Vej/gade og nummer i kunden adresse Ekstra linje i kunden adresse, fx stednavn Kundens bynavn i TimeLog Project Kundens land i TimeLog Project Kundens postnummer i TimeLog Project Værdier fra kolonnen antal på de enkelte fakturalinjer Efternavnet på den medarbejder, der har oprettet fakturaen i TimeLog Project Fornavnet på den medarbejder, der har oprettet fakturaen i TimeLog Project Projektets projektkategori for hver fakturalinje Projektnummeret, som fakturalinjen tilhører Fakturaens valutakode Den benyttede valutakurs på fakturaen Varenummeret for hver fakturalinje 21

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Integration med e-conomic/

Integration med e-conomic/ Integration med e-conomic/ Reviso Integration med e-conomic/reviso Kom godt i gang Integration med e-conomic/ Reviso Kom ordentligt fra start Dette er en komplet vejledning i opsætning af integrationen

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse

CompuSoft Websuite InHouse Reservations System. version 1.1 11.11.2006. Vedligeholdelse CompuSoft Websuite InHouse Reservations System version 1.1 11.11.2006 Vedligeholdelse CompuSoft A/S www.compusoft.dk info@compusoft.dk tlf.: +4563186318 Side 2 Brugere 3 Oprette ny bruger 3 Rette eksisterende

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere