Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016"

Transkript

1 Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler v. Bitten Abildtrup

2 Kort om Amgros I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter og høreapparater og har haft pilotudbud på nogle typer medicinsk udstyr Har en meget central rolle omkring lægemiddelforsyning til de danske sygehuse i tæt samarbejde med sygehusapotekerne Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker 81 præparater 1

3 Dagsorden Grundlæggende om udbud Udbudsmaterialet: - Vareliste - Udbudsbekendtgørelse - Udbudsbetingelserne - ESPD Et udbudsår Bagatelkøbsaftaler Rammeaftale Nye varer i aftaleperioden Leverandørportalen

4 Formålet med udbud At skabe eller give mulighed for konkurrence mellem leverandører Udbudspligt i henhold til EU Alle offentlige myndigheder er omfattet af udbudspligt: Regionerne Sygehusene Kommunerne Amgros I/S

5 Grundlæggende principper for udbud Ligebehandlingsprincip Alle leverandører besked samtidig Skriftlige spørgsmål og svar offentliggøres Gennemsigtighed Kriterier der evalueres på er beskrevet i udbudsmaterialet Proportionalitet/saglighed Klinisk relevante kriterier

6 Udbudspligt Hvilke køb der er omfattet afhænger af indkøbets størrelse EU udbud: Omsætning over tærskelværdi (ca. 1,4 mio. kr.) Bagatelgrænse < kr. Beregning af tærskelværdi: Aftalelængde for ensartede varer inkl. option

7 Inddeling af udbud i Amgros Udbudi Amgrosregi Omsætning>0,5mio Mindreomsætning Bagatelindkøb Forlængelser EU-Udbud Rammeaftaler "Lavestepris" 1.x "Økonomiskmest fordelagtige" Tildelingskriterier Pris, emballage, m.v. 2.x Enrammeaftale (1leverandør) 1.x.a Flererammeaftaler (Flereleverandører) 1.x.b Enrammeaftale (1leverandør) 2.x.a Flererammeaftaler (FlereLeverandører) 2.x.b

8 System for nummergivning af udbudsgrupper Udbudsgruppe 1.x.a Laveste pris 1 vinder Udbudsgruppe 1.x.b Laveste pris Rammeaftale med flere leverandører Udbudsgruppe 2.x.a Økonomisk mest fordelagtig 1 vinder Udbudsgruppe 2.x.b Økonomisk mest fordelagtig Rammeaftale med flere leverandører x er et internt Amgros-nummer

9 Amgros - Udbud på ATC-kode niveau 5 ATC-kode-systemet: - Er udarbejdet af WHO - Indeholder en kategorisering af lægemidler i en række forskellige niveauer I ATC-kode-systemet er lægemidlerne inddelt i grupper i forhold til: - De organer/systemer, de virker i - Deres terapeutiske, farmakologiske og kemiske egenskaber

10 Tilrettelæggelse af udbud Kommer der til at ske noget inden for området i løbet af de næste 2-3 år? I foråret 2016 planlægges udbud, hvor rammeaftalerne starter i 2017 og med evt. forlængelse udløber i 2019 Hvilke input har vi fået fra sygehusene? Hvilke lægemidler er tilgængelige inden for området? Er der godkendt nye lægemidler siden det seneste udbud? Er der sket noget nyt inden for området, som vi skal være opmærksomme på? Er der udsigt til patentudløb?

11 Udbudsdokumenter Udbudsbekendtgørelse (sendt til EU) Vareliste Udbudsbetingelser Rammeaftale Bilag fx ESPD og stregkode

12 Varelisten Udbudsnr. ATC-kode og indholdsstof Krav vedrørende lægemidlet Dispenseringsform Styrke Pakning Enhed Mængde i enheder

13 Udbudsbetingelser

14 Varelisten udbudsnr.

15 De udbudte lægemidler pkt RADS Information om udbud på baggrund af RADS behandlingsvejledninger Baggrundsnotat Behandlingsvejledning Sammenligningsgrundlag

16 ATC-kode Krav vedrørende lægemidlerne

17 Dispenseringsform Krav til dispenseringsform er anført på varelisten og udspecificeret i udbudsbetingelserne pkt. 3.2

18 Styrke Krav til styrke er specificeret på varelisten og i udbudsbetingelserne pkt. 3.3

19 Pakninger Krav til pakninger er specificeret på varelisten og i udbudsbetingelserne pkt. 3.4

20 Enheder På varelisten er anført Enhed Udgangspunktet er: WHO fastsat DDD, hvis en sådan findes. DDD står for Daily Defined Dose Hvis der ikke er en af WHO fastsat DDD, fastsættes "enheden" af Sundhedsdatastyrelsen Hvis der ikke er fastsat en DDD af WHO eller Sundhedsdatastyrelsen, fastsætter Amgros enheden.

21 Forventet forbrug Det forventede forbrug i aftaleperioden er anført på varelisten under Mængde i enheder I udbudsbetingelserne pkt. 3.6 er nærmere specificeret at forventet forbrug er baseret på et historisk forbrug og påvirkes af en række faktorer, fx Ændret anvendelse af lægemidlerne Nye behandlingsvejledninger Der er alene tale om et uforpligtende overslag og indkøb kan afvige væsentligt derfra. Sygehusapotekerne kommer med fornyet estimat efter aftaleindgåelse. Dette er ligeledes et uforpligtende overslag.

22 Mængde i enheder Hvor mange pakker svarer det til? Eksempel Mængde i enheder: 1474 Hver enhed svarer til 10 mg 1474 enheder x 10 mg = mg i alt Hver smeltetablet indeholder 2 mg dvs. at mængden i enheder svarer til mg / 2 mg = tabletter Hvis hver pakke indeholder 12 tabletter svarer det til tabletter / 12 tabletter = 614 pakker

23 Mængde i enheder Hvor mange pakker svarer det til? Eksempel Mængde i enheder: Hver enhed svarer til 30 mg enheder x 30 mg = mg i alt Injektionsvæsken er 5 mg/ml dvs. at mængden i enheder svarer til mg / 5 mg/ml = ml Hvis hvert hætteglas indeholder 2 ml svarer det til ml / 2 ml = hætteglas

24 Særlige krav vedrørende lægemidlet I nogle tilfælde er der i udbudsbetingelserne pkt. 3.7 angivet krav til lægemidlerne. Eksempler: For lægemidler, der leveres i hætteglas, er det et væsentligt krav, at der ikke er eller opstår overtryk i hætteglassene, og at propperne i hætteglassene forbliver tætte efter perforering ved kanyle. Sådanne krav til lægemidlerne er gældende i hele aftaleperioden. Hvis lægemidlet ændres, så kravene ikke længere opfyldes, vil det blive anset for en mangel ved de leverede varer.

25 Angivelse af pris for de tilbudte varer I udbudsbetingelserne pkt. 4.2 er anført, hvilke krav der er til angivelse af pris for lægemidlerne i hvert enkelt udbudsgruppe. Disse krav er forskellige fra udbudsgruppe til udbudsgruppe. Eksempler på krav: Samme pris pr. enhed under samme linje af udbudsnummeret. Hvis leverandøren fx tilbyder flere pakningsstørrelser Krav om samme pris pr. enhed under forskellige linjer under udbudsnummeret. Fx ved krav om forskellige pakningsstørrelser

26 Angivelse af pris for de tilbudte varer I udbudsbetingelserne pkt. 4.2 er anført, hvilke krav der er til angivelse af pris for lægemidlerne i hvert enkelt udbudsgruppe. Disse krav er forskellige fra udbudsgruppe til udbudsgruppe. Eksempler på krav: Mulighed for forskellig pris pr. enhed under forskellige linjer under udbudsnummeret. Fx ved krav om flere styrker. I nogle tilfælde ved krav om flere pakningsstørrelser -Fx ved injektionsvæsker Amgros har ret til at korrigere prisen, hvis de anførte krav ikke er overholdt.

27 Økonomisk mest fordelagtige udbud I udbudsgrupperne 2.x.a og 2.x.b er der ekstra punkter i udbudsbetingelserne. I udbudsbetingelserne pkt. 4.5 er anført, hvilke beskrivelser, informationer og materialer/vareprøver leverandørerne skal indsende til brug for vurderingen af, hvorledes de tilbudte lægemidler opfylder tildelingskriterierne.

28 Hvilket materiale indgår i evalueringen? Vi ser kun på det materiale, vi har bedt om - ekstra materiale indgår ikke i evalueringen Vi ser ikke på medsendt patientmateriale medsendte artikler i tidsskrifter eller publicerede undersøgelser Vær opmærksom på, at der kan gives aktindsigt i alt medsendt materiale

29 Evaluering af økonomisk mest fordelagtige udbud I udbudsbetingelserne pkt. 5 er anført, hvordan ordregiver evaluerer de modtagne tilbud i forhold til tildelingskriteriet. Her er anført: Hvilke underkriterier, der vil blive vurderet. Den %-vise vægtning af underkriterier i forhold til den samlede bedømmelse.

30 Evaluering af økonomisk mest fordelagtige udbud

31 Køb under rammeaftaler med flere leverandører Ved udbud, hvor der indgås rammeaftaler med flere leverandører, vil der i udbudsbetingelserne pkt. 7 være anført, under hvilke betingelser sygehusene kan anvende en anden vinder end rammeaftalens vinder 1. Eksempler: Patienter i igangværende behandling, som af patientsikkerhedsmæssige årsager ikke kan skifte. Patienter, der har særligt vanskeligt ved at håndtere device til indgift af lægemidlet. Patienter, der ikke kan behandles med vinder 1, pga. manglende indikation. Ved dækningskøb i tilfælde af restordre.

32 Spørgsmål til udbuddet Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles SKRIFTLIGT via udbudssystemet. På den måde får alle leverandører informationen samtidig Spørgsmålsfrist Her stilles spørgsmål. Amgros publicerer svar samme sted.

33 Spørgsmål til udbuddet Eksempel:

34 Hvad er ESPD? ESPD og ESPD dokumentation Bilag 1 til Udbudsbetingelserne ESPD står for European Single Procurement Document. Alle leverandører, der afgiver tilbud i EU-udbud, skal udfylde et ESPD. ESPD er en egenerklæring fra leverandøren om, at vedkommende ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD et. Hvad er ESPD dokumentation? ESPD dokumentation er de officielle dokumenter, som beviser, at oplysningerne, som leverandøren afgav i ESPD et, er korrekte (fx serviceattester fra Erhvervsstyrelsen, straffeattester mv.). Alle ordregivere i EU skal kontrollere ESPD dokumentationen fra den vindende leverandør inden tildelingen. ESPD og ESPD dokumentation gennemgås i dybden i eftermiddag! 33

35 Et udbudsår v. Trine Maria Roed

36 Amgros udbudsår Input fra leverandører Marts Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Publicering af udbud Januar Maj Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

37 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Marts Publicering af udbud Leverandørmøde Januar Maj Kurser i Amgros elektroniske udbudssystem Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

38 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Januar Marts Publicering af udbud Maj Leverandører giver tilbud Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

39 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

40 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Leverandørene får besked Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

41 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

42 Amgros udbudsår Leveringsstart 1. april Udarbejde udbud Tilrettelæggelse af udbud Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammeaftaler Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Input vedr. forlængelser Oktober September Frist for forlængelser 1. oktober

43 Tidsfrister for udbud Rammeaftalen pkt. 18 aftaleperiode, forlængelse og opsigelse Udbudsbetingelserne pkt. 14 tidsplan for udbudsforretningen Amgros Leverandørportal:

44 Udbud uden for tidsplanen Patentudløb: Tilbudsfrist vil altid være ca. 2-3 uger efter patentudløb For at undgå patentsager bør generiske udbydere ikke indsende tilbudspriser før dagen efter patentudløbet RADS behandlingsvejledning: Terapiområder/lægemidler som muligvis vil komme med i et udbud på basis af en RADS behandlingsvejledning Ændringer i markedet: Udbydes efter behov

45 Bagatelkøb 2017 Lægemidler med mindre omsætning fx: Eksisterende ATC-koder med en omsætning under kr. Nye lægemidler på selvstændige ATC-koder med en omsætning under kr. Oplysning om bagatelkøb fremgår af Leverandørportalen Tilbud skal sendes via Amgros elektroniske udbudssystem Lægemidlerne skal være optaget i på tilbudstidspunktet Krav om stregkoder Bilag A, Bagatelkøb (svarende til bilag 3 i rammeaftalen)

46 Rammeaftalen

47 Rammeaftalen

48 Omfattede lægemidler pkt. 2 Den/de vare(r), som I har budt ind med, er dem, som I skal levere. I får et forventet forbrugsestimat (Bilag 1) tilsendt baseret på historiske data (oftest 12 mdr.). Forbrugsestimater er uforpligtende. Faktisk indkøb kan være påvirket af en række faktorer. Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Grundlæggende om udbud Ved nul-estimat er der umiddelbart ikke krav til levering. Hvis sygehusapotekerne alligevel ønsker at anvende lægemidlet, og I accepterer levering træder rammeaftalens bestemmelser i kraft.

49 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS. Ved levering af lægemidler fra lagre uden for Danmark skal Leverandøren sørge for, at der foretages modtage- og importkontrol i henhold til de til enhver tid gældende regler.

50 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Lægemidlerne skal være i på den fastsatte dato (OBS tilmelde 14 dage før) Krav til stregkoder findes i Bilag 3 Yderligere krav findes i Bilag 4 Holdbarhed: Ikke under 12 måneder til Danmark Ikke under 18 måneder til Grønland

51 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Holdbarhed ved levering på sygehusapoteket For lægemidler med kortere holdbarhed i SPC må holdbarheden af lægemidlet ved levering ikke være under halvdelen af den anført i SPC et Hvis sygehusapoteket for at sikre forsyningssikkerheden foretager indkøb af lægemidler, hvis holdbarhed er kortere end de oven for anførte krav, er leverandøren forpligtet til at tage lægemidlerne eller en del heraf retur mod tilbagebetaling af købesummen og eventuelle yderligere omkostninger, hvis sygehusene ikke ved sædvanligt forbrug har anvendt de pågældende lægemidler inden udløb af holdbarhedsdatoen

52 Leveringssikkerhed og lagerbeholdning pkt. 6 3 måneders forbrug baseret meddelte estimat for indkøbsperioden. Lageret må kun reduceres med det antal varer, der faktisk indkøbes af sygehusapotekerne i den 1. måned i indkøbsperioden.

53 Leveringssikkerhed og lagerbeholdning pkt. 6 Leverandøren skal opretholde et efter omstændighederne passende lager under hensyntagen til: - De meddelte estimater - Det foretagne indkøb under rammeaftalen - Markedsudviklingen Leverandøren skal på Amgros anmodning dokumentere, at lageret er under opbygning og Amgros har ret til at foretage audits hos leverandøren.

54 Priser pkt. 10 Pris: Tilbudspris Priserne er faste i hele aftaleperioden AIP < Tilbudspris Danske kroner

55 Forsyningssikkerhed pkt. 12 Restordrer: - Skriftlig besked til Amgros hurtigst muligt (årsag, varighed og genoptagelse af levering). Restordreperioden anses tidligst for ophørt 2 hverdagsdøgn efter det tidspunkt hvor leverandøren på betryggende vis har godtgjort sin leveringsevne og lageropbygning overfor Amgros. Erstatningskøb: - Leverandørens regning - Også ved tilbagekaldelser

56 Forsyningssikkerhed pkt. 12 Erstatningskøb: - Købe det billigste mulige erstatningslægemiddel - Minimumsindkøb for at sikre forsyningssikkerheden - Patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt så købes hos den leverandør, som kan dokumentere den bedste leveringsevne uanset om det er den billigste på markedet.

57 Forsyningssikkerhed pkt. 12 Erstatningskøb: - Gælder også ved mangelfuld levering, medmindre leverandøren indenfor 3 hverdage kan omlevere varen. Ved hverdage forstås: - Mandage til fredage På nær: - Danske helligdage - Grundlovsdag - Juleaftensdag - Nytårsaftensdag

58 Forsyningssikkerhed pkt. 12 Ret til ophævelse af rammeaftalen. Fx manglende opfyldelse af kravene til lagerstørrelse og opbygning kan efter omstændighederne blive anset som en væsentlig misligholdelse. Force Majeure følger dansk rets almindelige regler. Fx krig, oprør, landsdækkende uroligheder, import-/eksportforbud, naturkatastrofer, afbrydelse af energiforsyning, omfattende ildebrand, udbredte arbejdskonflikter og andre ekstraordinære begivenheder.

59 Forsyningssikkerhed pkt. 12 Som force majeure anses eksempelvis ikke: Tilbagekaldelse af et lægemiddel Nedlukning af enkelte produktionsfaciliteter eller andre former for begrænsede produktionssvigt Manglende opnåelse af nødvendige godkendelser og tilladelse m.v. (både i forhold til interne kvalitetskontroller hos leverandøren og i forhold til lovmæssige krav m.v.) Svigt i leverandørens forsyningskæde og andre begivenheder af lignende art, som leverandøren burde have taget i betragtning

60 Overdragelse pkt. 16 Anmodning om rammeaftaleoverdragelser: Kontakt Amgros i god tid inden overdragelsen

61 Overdragelse pkt. 16 Hvilke oplysninger skal anmodningen indeholde? Årstal, udbudsgruppe og udbudsnummer ( a (1)) Varenummer ( ) Indholdsstof for varen (adenosin) Dispenseringsform for varen (depotkapsler) Styrke for varen (60 mg) Pakningsstørrelse for varen (100 stk.) Hvis anmodningen vedrører flere varer, skal oplysningerne gives for hver af disse varer.

62 Overdragelse pkt. 16 Hvilke dokumenter skal anmodningen indeholde? Aktuel 39-tilladelse (med angivelse af evt. distributør) udstedt af den relevante myndighed ESPD Gensidigt underskrevet dokument, og hvor det fremgår, at den ønskede overdragelse er godkendt af begge leverandører. Af dokumentet skal også fremgå den dato, hvor den ønskede overdragelse i givet fald træder i kraft.

63 Aftaleperiode og opsigelse pkt. 18 FORLÆNGELSER: Evt. ændringer på markedet Konkurrencesituationen for produktet og for beslægtede ATC-koder Aftalepris Rammeaftalen træder i kraft, når Amgros har accepteret leverandørens tilbud Indkøbsperiode angivet Forlængelsesoption Ingen oplysninger fra sygehusapoteker og andre om problemer God leveringssikkerhed Sygehusapotekerne foretrækker ofte forlængelser for at undgå varenummerskift

64 Aftaleperiode og opsigelse pkt. 18 Ikke mulighed for opsigelse for leverandøren. Begrundet mulighed for opsigelse for Amgros med 3 måneders varsel. Husk at informere Amgros inden tidsfristen, hvis I ikke ønsker at forlænge en aftale.

65 v. Bitten Abildtrup

66 Nye varer før udbuddet og i aftaleperioden Nye lægemidler meld ind til udbudsteamet 1-2 år forud for et udbud Nye varer til gældende aftale send anmodning til udbudsteamet i god tid Amgros skal give samtykke ved varenummerskift Amgros skal give samtykke til introduktion af nye varer i aftalens løbetid samt aftaleoverdragelser til anden leverandør Vi skal med andre ord have anmodningen på forhånd En ændring forudsætter, at vi giver samtykke til ændringen

67 Nye varer før udbuddet og i aftaleperioden Forudsætninger Skal opfylde de fastsatte krav til det udbudte lægemiddel, der fremgik af varelisten, herunder specifikationer i relation til: Dispenseringsform Styrke Pakningsstørrelse Skal opfylde krav til pris (udbudsbetingelsernes pkt. 4.2 og rammeaftalens pkt. 3.1) Amgros er ikke forpligtet til at acceptere nye varer til en rammeaftale

68 Ændringer i aftalens løbetid Ændringer af pakninger/styrker eller ophør af levering Aftalen er bindende, det betyder bl.a. at: - Styrke og pakningsstørrelse som udgangspunkt ikke kan ændres. - Varer/varenumre skal have markedsføringstilladelse og være i i hele indkøbsperioden herunder også under en evt. forlængelse af indkøbsperioden. (Rammeaftalens pkt. 4) Afvigelse fra ovenstående fx i form af manglende levering er misligholdelse af aftalen og kan evt. medføre krav om godtgørelse af meromkostning ved køb af vare fra anden side. (Rammeaftalens pkt. 12)

69 Hvor finder man udbudsdokumenterne? LEVERANDØRPORTALEN

70 Hvor finder man udbudsdokumenterne?

71 Hvor finder man udbudsdokumenterne?

72 Hvor finder man udbudsdokumenterne?

73 Leverandørvejledning

74 Mine firmasider Kun adgang til eget firma

75 Mine firmasider

76 Mine firmasider

77 Mine firmasider

78

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler V. Bitten Abildtrup Indhold Grundlæggende om udbud Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne Et udbudsår Bagatelkøbsaftaler

Læs mere

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler Indhold Grundlæggende om udbud Formål, principper og udbudspligt Udbudstyper Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler (Amgros Udbud 2016-1.406.b) N06BA04 Methylphenidat Indholdsfortegnelse 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 2. UDBUDDET... 3 2.1 Generelt udbud...

Læs mere

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Oktober 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. AMGROS I/S LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL UDEN FOR

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 5.0 januar 2017 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til rammeaftalen... 3

Læs mere

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni 2015 Amgros Udbud 2015 1.459.a Dagens program Rabatmuligheder Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Tidsplan for udbuddet 1 1 Rabatmuligheder I dette

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 3.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 19. maj 2015 PROGRAM kl. 12:30 16:00 Generel information fra Amgros Flemming Sonne Hvordan samarbejder regionernes Lægemiddelkomitésystem,

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren)

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren) Udbud 2013-2.513.b RAMMEKONTRAKT mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering af special peritonealdialysevæsker Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler 2012 (Amgros Udbud 2012 1.454.b) Antivirale lægemidler til systemisk brug primært til behandling af HIV-infektioner Indholdsfortegnelse 1. DEN

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning - tilbudsgivning Amgros I/S udbudssystem September 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tilbudsgivning... 4 2.1 Udbudsmateriale... 4 2.2 Spørgsmål og svar... 7 2.3 Opret

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner Bilag 1 Tilbudsliste Udbud 2012-1.455.b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner Dette bilag skal som en del af tilbuddet udfyldes af Tilbudsgiver, hvor dette

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Gå-hjem-møde om den nye udbudslov den 4. april 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor

Læs mere

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 6. juni 2017 Mødetitel: Sted: Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Lokale

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner.

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner. Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Tirsdag den 13. maj 2014 fra kl. 12-16 Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Deltagere: Fra Amgros: Adm. direktør Flemming Sonne (FS), udbudschef

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016

Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler. Leverandørmøde den 19. maj 2016 Anvendelse af ESPD og ESPD dokumentation i Amgros udbud af lægemidler Leverandørmøde den 19. maj 2016 Emnerne i dag Baggrund for de nye regler Hvilke nye dokumenter skal anvendes Hvor findes dokumenterne

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. AMGROS I/S UDBUDSSYSTEM... 4 2.1 Udbudsoversigt... 9 2.2 Brugerinformation...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros Udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret 9. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. AMGROS UDBUDSSYSTEM... 4 2.1 Udbudsoversigt... 9 2.2 Brugerinformation...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Medicinindkøb i Danmark!

Medicinindkøb i Danmark! Møde for svenske leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015 Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Den ordregivende myndighed... 2 1.2 Tilbudsfrist... 3 1.3 Mærkning af tilbud... 3 1.4 Åbning

Læs mere

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet.

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet. REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Orienteringsmøde om HA udbud 2017, afholdt fredag den 3. juni kl 9.30-11.30 i

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af 1 stk. skraldebil til vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.6 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros Udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret 01. April 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. AMGROS UDBUDSSYSTEM... 3 2.1 Aktive udbud... 9 2.2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010 K E N D E L S E Bayer A/S (advokat Peter Lambert, København) mod Amgros I/S (advokat Malene

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? Er der omkostninger der på falder leverandøren,

Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? Er der omkostninger der på falder leverandøren, 1 24.02.16 angående HR Manager. Benytter leverandøren ATP's adgang i HR Manager? 2 24.02.16 angående HR Manager. Sørger ATP for uddannelse i HR Manager? Er der omkostninger der på falder leverandøren,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere