2015 KONJUNKTUR ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 KONJUNKTUR ANALYSE"

Transkript

1 2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION... 8 FORVENTEDE KONJUNKTURSITUATION UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDFLYTNING ELLER HJEMTAGNING AF OPGAVER INNOVATIONSAKTIVITET VÆKSTBARRIERER METODE FEJLMARGIN & REPRÆSENTATIVITET STIKPRØVENS DEMOGRAFI

3 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande (Erhvervsrådet) i marts Den tilvejebragte indsigt skal tjene som konjunkturmæssig temperaturmåling blandt foreningens medlemsvirksomheder. Analysen indeholder følgende temaer: 1. Konjunktursituationen overordnet set 2. Status for virksomhedernes nuværende situation og forventninger til fremtiden 3. Udenlandsk arbejdskraft 4. Udflytning eller hjemtagning af opgaver 5. Innovationsaktiviteter 6. Oplevede vækstbarrierer Rapportens inddelinger vil følge disse hovedtemaer. 2

4 Hovedkonklusioner Konjunktursituationen overordnet set Analysen viser, at de adspurgte medlemmer generelt set befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. Analysen belyser endvidere, at Erhvervsrådets medlemmer konjunkturmæssigt har udviklet sig fra en situation med svage tendenser til opsving i 2010 til en tydelig vækstfase i 2015 Den nuværende situation Næsten hver tredje virksomhed har oplevet, at det er gået bedre med virksomhedens omsætning og resultat end de forventede for 6 måneder siden. På det danske marked har omkring hver 4. virksomhed oplevet, at afsætningsmulighederne er bedre end forventet. Forventninger til de kommende 6 måneder Der er yderst positive forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder. Omkring 6 ud af 10 adspurgte virksomheder forventer en større omsætning, og halvdelen af virksomhederne forventer et mere positivt resultat det kommende halve år. Derudover mener 30 pct. af respondenterne, at antallet af ansatte vil stige de kommende 6 måneder. Endeligt vurderer omkring halvdelen af de adspurgte virksomheder, at de får større afsætning på det danske marked. Udenlandsk arbejdskraft og vækstbarrierer Omkring hver 10. respondent forventer at ansætte flere udenlandske medarbejdere det kommende halve år. Netto forventer de adspurgte at ansætte omkring 390 nye udenlandske medarbejdere. Den mest og næstmest efterspurgte udenlandske arbejdskraft er henholdsvist ufaglærte og faglærte. Mangel på arbejdskraft er den største vækstbarrierer for virksomhederne på kort sigt og generelt. Omkring hvert 4. medlem vurderer, at de vil opleve vækstbegrænsninger inden for det næste halve år pga. mangel på arbejdskraft. Udflytning eller hjemtagning af opgaver 6 pct. af virksomhederne har udflyttet produktion, funktioner eller services i det seneste halve år, men 5 pct. har i samme periode hjemtaget opgaver. Fremadrettet forventer 7 pct. at udflytte opgaver, hvorimod kun 3 pct. forventer at hjemtage dem. Innovationsaktivitet Ca. 80 pct. af stikprøvens deltagere har foretaget mindst 1 af de 4 testede innovationsaktiviteter. De mellemstore virksomheder har i gennemsnit flest innovationsaktiviteter i forhold til de øvrige segmenter og generelt. Udvikling af nye eller væsentlig forbedring af eksisterende produkter/services er den innovationsaktivitet flest virksomheder har foretaget faktisk hele 60 pct. af virksomhederne. 3

5 Konjunktursituationen For at give et overblik over den lokale konjunktursituation præsenteres i det følgende et konjunkturindeks og et konjunkturkort. Konjunkturindeks Herunder følger en læsevejledning til konjunkturindekset. Derefter gennemgås indeksets resultater. Læsevejledning Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om deres nuværende situation og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale parametre som: resultat, omsætning, antal ansatte mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter fratrækkes procentdelen af de besvarelser, som har præsteret under forventningerne, de som har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidige forventninger: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er for konjunkturparametrene i de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunkturscore: Konjunkturscoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger. Det giver et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunkturscoren er den gennemsnitlige talværdi for den nuværende situation og de fremtidige forventninger. Totale gennemsnit: Det totale gennemsnit er den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 4

6 Positive konjunkturer Konjunkturindekset viser en samlet konjunkturscore på +19. Det betyder, at konjunktursituationen blandt Erhvervsrådets medlemmer generelt set er positiv. De positive tendenser er især båret af forventninger til det kommende halve år. Medlemmerne tilkendegiver især positive tendenser i forhold til deres virksomheders omsætning, resultat og eksportandel. Næsten halvdelen af medlemmerne forventer en større omsætning og ca. 40 pct. forventer et bedre resultat det kommende halve år. Tabel 1: Overordnet konjunkturindeks Konjunkturparametre Nuværende situation marts 2015 Fremtidige forventninger marts 2015 Konjunktur score marts 2015 Virksomhedernes resultat Investeringer i virksomhederne Omsætning Antal ansatte Antal dårlige betalere Antal gennemførte udviklingsprojekter Eksportandelen Totale gennemsnit

7 Konjunktur benchmark I figur 1 ses den overordnede konjunkturscore for 2015 samt scorerne for virksomhederne opdelt i segmenter. Figuren giver overblik over, hvilke virksomhedssegmenter, der står i den bedste konjunktursituation. Som det ses er der ingen forskel på situationen, hvorvidt virksomheden er fra Herning Kommune eller Ikast-Brande Kommune. Generelt er der ikke betydelige forskelle at konstatere blandt segmenterne. Store virksomheder med over 250 ansatte skiller sig positivt ud i forhold til de andre virksomheder. Der skal dog tages det forbehold, at der kun er 2 respondenter i denne kategori. Figur 1: Konjunktur benchmark (Indeksskala: ) Konjunkturscore 2015 Ikke-Eksport Eksport Ikast-Brande Kommune Herning Kommune Stor virksomhed (>250) 36 Mellemstor virksomhed (51-250) Lille virksomhed (11-50) Mikrovirksomhed (0-10)

8 Forventninger til de næste 6 måneder Konjunkturkort Konjunkturkortet giver et hurtigt illustrativt overblik over resultatet af den ovenstående konjunktursituation/score. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige tilstande, og præsenterer medlemmernes aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i de lokale konjunkturer, hvis både den nuværende situation og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVING-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis den nuværende situation er negativ og de fremtidige forventninger er positive. NEDGANG-ZONE: Kommunen kan konstaterer tilbagegang blandt virksomhederne, hvis den nuværende situation er positiv, men forventningerne for det kommende halve år er negative. RECESSION-ZONE: Placerer kommunens virksomheder sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både den nuværende situation og forventningerne til fremtiden er negativ. Som det ses af konjunkturkortet er de adspurgte medlemmer i vækst-zonen, og dermed i et meget positivt stadie i konjunktur-cyklussen. Det ses også at der løbende over årene har været positive forbedringer i de lokale konjunkturer. Dog var der et tilbageskridt i 2013, hvor virksomhederne gik fra en vækstfase i 2012 tilbage til opsvingsfasen i Figur 2: Konjunkturkort (Indeksskala: ) OPSVING RECESSION VÆKST NEDGANG Nærende situation 7

9 Konjunktursituationen i detaljer I det følgende præsenteres konjunktursituationen i detaljer. Konjunktursituationen for virksomhederne i stikprøven er vurderet på en række centrale konjunkturparametre som samlet set er beskrivende for virksomhedernes tilstand. Tilstanden for den enkelte konjunkturparameter står ved siden af figuren. Positive tendenser er de grønne tal med et plus foran. Omvendt er de negative tenderser beskrevet med rød farve og et minus foran. Nuværende konjunktursituation Medlemmerne er blevet spurgt om, hvordan deres nuværende situation ser ud i forhold til forventningerne for et halvt år siden. På alle konjunkturparametre er det gået bedre for virksomhederne, end de forventede for et halvt år siden. Det er især virksomhedernes resultat og omsætning som viser positive tendenser, da det er gået bedre end forventet for omkring hvert 3. medlem. Figur 3: Seneste halvårlig udvikling Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Virksomhedens resultat 33% 50% 18% +15 Investeringer i virksomheden 13% 82% 4% +9 Omsætningen 30% 50% 20% +10 Antallet af ansatte 14% 79% 7% +7 Antallet af dårlige betalere Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 20% 19% 64% 71% 15% 10% Eksportandelen af omsætningen 15% 77% 8% +8 Note: Ved ikke / Ikke relevant svarkategorien er fjernet 8

10 På de 3 testede markeder er der positive udviklinger i afsætningsmulighederne for Erhvervsrådets adspurgte medlemmer. Det danske marked udmærker sig ved, at det er gået over forventning for omkring hvert 4. medlem som opererer på markedet. Figur 4: Halvårlig udvikling i afsætningsmuligheder på 3 markeder Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Det danske marked 25% 55% 20% +5 EU-markedet 19% 67% 14% +5 Øvrige verdensmarked 21% 68% 11% +10 Note: Ved ikke / Ikke relevant svarkategorien er fjernet 9

11 Forventede konjunktursituation Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive deres forventninger til det kommende halvår i forhold til konjunkturparametrene. Medlemmerne i stikprøven er generelt meget optimistiske i forhold til deres virksomheders udvikling over det næste halve år. Der er især optimisme i forhold til virksomhedernes omsætning, resultat og eksportandelen. Figur 5: Forventet udvikling det næste halve år Større Uændret Mindre Virksomhedens resultat 50% 37% 13% +37 Investeringer i virksomheden 32% 59% 9% +23 Omsætningen Antallet af ansatte 33% 59% 57% 30% 12% 10% Antallet af dårlige betalere 5% 84% 11% +6 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter Eksportandelen af omsætningen 32% 43% 63% 51% 5% 6% Note: Ved ikke / Ikke relevant svarkategorien er fjernet 10

12 På alle markeder forventer en høj andel virksomheder en positiv udvikling. Figur 6: Forventet udvikling i afsætningsmuligheder på 3 markeder det næste halve år Større Uændret Mindre Det danske marked 47% 43% 10% +37 EU-markedet 44% 52% 4% +40 Øvrige verdensmarked 44% 53% 3%

13 Udenlandsk arbejdskraft Virksomhederne er blevet spurgt om deres forventede udvikling i ansættelse af udenlandsk arbejdskraft det kommende år. I det følgende gennemgås resultaterne. Omkring hver 10. virksomhed forventer en stigning i antallet af udenlandske medarbejdere. Kun én virksomhed forventer det modsatte. Figur 7: Forventet udvikling i antallet af udenlandske medarbejdere Stigende Uændret Faldende Ved ikke / Ikke relevant Hvordan forventer du, at udviklingen i antallet af udenlandske medarbejdere vil være i din virksomhed det kommende år? 11% 43% 0% 46% Virksomhederne har angivet, hvor mange udenlandske ansatte de forventer henholdsvis at ansætte eller at miste. Samlet set forventer virksomhederne, at antallet af udenlandsk arbejdskraft netto stiger med næsten 390 personer. Figur 8: Antal udenlandske medarbejdere Antal ansatte Faldende antal ansatte Stigende antal ansatte Netto antal ansatte 12

14 Medlemmerne er endvidere blevet bedt om at fortælle, hvilken type udenlandsk arbejdskraft de forventer, at ansatte det kommende år. Halvdelen forventer at ansætte ufaglært arbejdskraft. Endvidere forventer 4 ud af 10 respondenter at ansætte faglærte. Derudover forventer omkring hver 4. adspurgt virksomhed at ansætte arbejdskraft med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Figur 9: Uddannelsesmæssig baggrund for den udenlandske arbejdskraft Ufaglært arbejdskraft 50% Faglært arbejdskraft 42% Arbejdskraft med kort videregående uddannelse (2-3 år) 19% Arbejdskraft med mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) 28% Arbejdskraft med lang videregående uddannelse (5-6 år) 25% 13

15 Udflytning eller Hjemtagning af opgaver I det følgende gennemgås medlemmernes benyttelse af udflytning eller hjemtagning af produktion, funktioner og services. 6 pct. af virksomhederne har udflyttet produktion, funktioner eller services det seneste halve år, men 5 pct. har hjemtaget disse. Figur 10: Udflytning eller hjemtagning af opgaver det seneste halve år Ja Nej Ved ikke / ikke relevant Udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder 6% 60% 35% Hjemtaget produktion, funktioner eller services fra udlandet til Danmark inden for de seneste 6 måneder 5% 58% 36% 7 pct. af virksomhederne forventer at udflytte opgaver de næste 6 måneder, og kun 3 pct. har forventning om at hjemtage produktion, funktioner eller services i samme periode. Figur 11: Forventer at udflytte eller hjemtage opgave der næste halve år Ja Nej Ved ikke / ikke relevant At udflytte produktion, funktioner eller services til udlandet de kommende 6 måneder? 7% 58% 35% At hjemtage produktion, funktioner eller services fra udlandet til Danmark de kommende 6 måneder? 3% 58% 39% 14

16 Innovationsaktivitet Virksomhedernes innovationsaktivitet er afdækket i forhold til 4 væsentlige innovationsparametre. For at give et overblik præsenteres et innovationsindeks, som viser gennemsnittet af innovationsaktiviteter blandt stikprøvens deltagere. Endvidere vises innovationsaktiviteterne opdelt i forhold til forskellige segmenter. Inden for det seneste halve år har hver adspurgt virksomhed i gennemsnit foretaget 1,56 innovationsaktiviteter ud af de 4 testede. De mellemstore virksomheder udmærker sig i denne sammenhæng, da de i gennemsnit har foretaget 2 innovationsaktiviteter. Figur 12: Innovationsbenchmark (Indeksskala 0-4) Ikke-eksport 1,46 Eksport 1,69 Stor virksomhed (>250) 1,00 Mellemstor virksomhed (51-250) 2,07 Lille virksomhed (11-50) 1,54 Mikrovirksomhed (0-10) 1,45 Ikast-Brande Kommune 1,49 Herning Kommune 1,58 Innovationsaktivitet i gennemsnit 1, Det er ikke alle virksomheder, der har foretaget lige mange innovationsaktiviteter. Næsten 80 pct. af medlemmerne har foretaget mindst én innovationsaktivitet inden for det seneste halve år. Det efterlader omkring hver 5. virksomhed, som ikke har foretaget nogen aktivitet. Modsat har ca. hver 10. virksomhed foretaget alle 4 innovationsaktiviteter. Figur 13: Andel virksomheder som har foretaget givne antal innovationsaktiviteter 22% 30% 25% 15% 8% 0 / 4 innovationsaktiviteter 1 / 4 innovationsaktiviteter 2 / 4 innovationsaktiviteter 3 / 4 innovationsaktiviteter 4 / 4 innovationsaktiviteter 15

17 I figur 14 ses andelen af virksomheder, der har foretaget de enkelte innovationsaktiviteter. 6 ud af 10 respondenter har udviklet nye eller forbedret deres eksisterende produkter/services. Omkring hver 3. virksomhed har samarbejdet med videninstitutioner eller deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder. Figur 14: Hvilke innovationsaktiviteter har virksomheden foretaget med det seneste halve år Ja Nej Ved ikke / Ikke relevant Samarbejdet med videninstitutioner (forskningscentre, universiteter mv.) 33% 62% 5% Deltaget i strategisk samarbejde med andre virksomheder (klynger mv.) 35% 60% 5% Øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse 29% 66% 5% Selv udviklet nye eller væsentligt forbedret produkter/services 60% 35% 5% 16

18 Vækstbarrierer I det følgende gennemgås virksomhedernes vækstbegrænsninger. De færreste virksomheder oplever akutte vækstbegrænsninger i forhold til de 3 testede barrierer. Over hver 4. adspurgte virksomhed vurderer dog, at de kommer til at opleve begrænsninger i deres vækst det næste halve år enten pga. mangel på arbejdskraft. Figur 15: Forventninger til vækstbegrænsninger det kommende halve år Ja Nej Ved ikke / ikke relevant Mangel på kvalificeret arbejdskraft 26% 68% 6% Mangel på kapital 17% 78% 5% Mangel på produktionskapacitet 10% 71% 20% De 2 største barrierer for vækst i de adspurgtes virksomheder er mangel på kapital og kvalificeret arbejdskraft. Figur 16: De største barrierer for virksomhedernes vækst Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på kapital Mangel på produktionskapacitet Kommunens infrastruktur Rammerne for iværksætteri Kommunale skatter og afgifter Kommunens betalingshastighed Udbuddet af og pris for Køb/leje af erhvervsjord/erhvervslokaler Kommunens sagsbehandling Kommunens udbudspolitik Kommunens image Manglende adgang til viden/forskning Manglende netværk og synergi med andre virksomheder Intet af det ovennævnte er barrierer for vækst i min virksomhed 26% 20% 7% 2% 8% 7% 3% 2% 6% 7% 1% 4% 10% 44% 17

19 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til medlemmer af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Tabel 2: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview % Ikke svaret % Ønsker ikke at deltage 53 8 % Ufuldstændige 15 2 % Total % Fejlmargin & repræsentativitet Da i alt 335 respondenter har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 5,5 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. Der er foretaget repræsentativitetstest i forhold til baggrundsvariablen antal ansatte i virksomhederne. Testen viser, at der er en overrepræsentation af mellemstore virksomheder ( ansatte) og en underrepræsentation af de øvrige virksomhedskategorier (Mikro, Lille og Store). Det har ikke været muligt at foretage repræsentativitetstest på andre variable. 18

20 Stikprøvens demografi Tabel 3: Andel af respondenter opdelt på antal ansatte Antal Procent Mikrovirksomhed (0-10) % Lille virksomhed (11-50) % Mellemstor virksomhed (51-250) 43 13% Stor virksomhed (>250) 2 1% Total % Tabel 4: Andel af respondenter kommuneopdelt Antal Procent Herning Kommune % Ikast-Brande Kommune 82 24% Total % Tabel 5: Respondenternes primære marked Antal Procent I kommunen 83 25% I det øvrige Danmark % I udlandet 53 16% Total % Tabel 6: Andel af respondenter der eksporterer Antal Procent Eksporterende virksomheder % Ikke eksporterende virksomheder % Ved ikke 3 1% Total % 19

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune Konjunkturanalyse Holstebro Kommune August 2011 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 23.8 31.8 2011 Målgruppe: 599 virksomheder i Holstebro Kommune Antal responderende

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse 216 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for 216 falder en anelse fra 2,2 til 2, i forhold til forrige kvartal. Faldet skyldes primært en nedgang

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015 Konjunkturundersøgelse 215 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator for 215 viser en stigning til 2,5 i forhold til 1,5 i forrige kvartal. Det er den største vækst

Læs mere

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016

Økonomisk analyse. Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme. 8. marts 2016 Økonomisk analyse 8. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Efterspørgslen fra udlandet giver optimisme Konjunkturbarometeret er forsat positivt,

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikatoren for kvartal stiger med,2 i forhold til forrige kvartal og lander på 3, Det er fjerde kvartal i træk

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016

Økonomisk analyse. Agroindustrien ser mod udlandet. 16. marts 2016 Økonomisk analyse 16. marts 216 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustrien ser mod udlandet Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION

ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ROBOTTER BANER VEJEN FOR HJEMTAGNING AF PRODUKTION ØKONOMISK ANALYSE Robotter baner vejen for hjemtagning af produktion Fire ud af fem af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet tilbage

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for kvartal lander på 2, og er dermed uændret i forhold til forrige kvartal. Afsætningsforventningerne

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013 Konjunkturundersøgelse 213 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator stiger i 213 til,6 fra -,8 i forrige kvartal De positive takter er bredt funderet - alle variable

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014

BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014 BUSINESSHORSENS PERFORMANCEANALYSE 2014 0 Indhold Baggrund... 2 Hovedkonklusion... 3 Performanceanalysens resultater... 3 Det individuelle moduls resultater... 3 Henvisning til private rådgivere... 3 Introduktion...

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse

VÆKST BAROMETER. Optimismen bider sig fast. November 2013. For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse VÆKST BAROMETER November 3 Optimismen bider sig fast For anden gang siden lavpunktet ved årets begyndelse melder de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne

Læs mere