Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning Etableringen af International House North Denmark"

Transkript

1 Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med dette projekt at gennemføre aktiviteter, der genererer positive erhvervsmæssige effekter i hele Nordjylland baseret på virksomhedernes behov og ønsker. Platformen for aktiviteterne er International House North Denmarks one-stop-shop koncept, som indeholder fire kerneservice henholdsvis borgerservice, job & erhverv, iværksætterhjælp og fritids- og kulturtilbud. Konceptet indeholder rådgivning og assistance for både arbejdsgivere og arbejdstagere med henblik på at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft. Projektet imødekommer både virksomheder, som efterspørger international kvalificeret arbejdskraft, og internationale borgere, som søger beskæftigelse, når de bosætter sig i Nordjylland. En del af formålet med at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland er at sikre, at de internationale borgere får en meningsfuld tilværelse, et solidt netværk og bliver integreret i samfundet, hvilket opnås ved at tilbyde aktiviteter indenfor fritid og kultur. Baggrund International House North Denmark projektet udspringer af samt bygger på erfaringerne fra to tidligere gennemførte projekter; Velkomstcentre: Live and work in North Denmark ( ) og Embrace projektet ( ), der fungerede som et overgangsprojekt mellem Velkomstcentre og International House North Denmark. Formålet med både Velkomstcentre og Embrace projekterne var at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft til Nordjylland, og dette behov eksisterer fortsat. De konkrete erfaringer, som sekretariatet tager med sig fra Velkomstcentret, vedrører i høj grad sprogcoachinitiativet; et virksomhedsrettet initiativ, som International House North Denmark vil udbyde. Desuden vil projektet tage erfaringer med sig i forhold til hvorledes sekretariatet sikrer, at projektet imødekommer de nordjyske virksomheders konkrete ønsker, ved i højere grad at inkludere erhvervslivet i projektets advisory board, Dansk Industri, de nordjyske erhvervskontorer, Erhverv Norddanmark, Business Region North Denmark m.fl. Embrace projektets periode har som overgangsprojekt mellem Velkomstcenteret og International House North Denmark været med til at opstarte flere af de præsenterede aktiviteter, og herigennem været med til at validere om de har den ønskede virkning. Igennem de tidligere projekter er der udviklet et CRM system af virksomheder med international arbejdskraft, og denne database vil sekretariatet videreudvikle og opdatere løbende. Databasen giver et overblik over og dokumentere hvilke virksomheder, som projektets aktiviteter skal rettes imod, samt give et statistisk overblik over de erhvervsmæssige effekter. Tallene bliver indsamlet fra samarbejdspartnere og undersøgelse, som sekretariatet selv foretager samt fra eksterne kilder. Herudover har sekretariatet erfaringsudvekslet både regionalt, nationalt og internationalt med lignende initiativer og herfra tilpasset aktiviteterne til en nordjysk model. De nye aktiviteter ift. de to tidligere

2 projekter er først og fremmest synergien ved at samle aktiviteterne og tilbuddene i et fysisk hus, som et one-stop-shop koncept samt konkrete aktiviteter målrettet internationale studerende og ægtefæller i samarbejde med partnerne. Ift. de internationale studerende er Innovation Global Agents og Mentor programmet nye aktiviteter, som skal være med til at øge beskæftigelsesmulighederne for de internationale studerende. De medfølgende ægtefæller gennemgår et Spouse program, som bliver foretaget i samarbejde med bl.a. WorkinDenmark, hvor jobskabelse og matchmaking er nøgleordet. Herudover er de nye aktiviteter ift. iværksætteri matchmakingdelen, hvor man søger at matche nyopstartede internationale og danske iværksættere med lokale etablerede virksomheder. Formålet er at udnytte de eksport- og innovative egenskaber internationale iværksættere besidder samt de synergier der findes ved at blande danske og internationale iværksættere. Endeligt er der også nye aktiviteter, som fokuserer på det mere sociale aspekter (Fodbold og Volleyball turneringer, Øl/vin arrangementer, Expat familie arrangementer med danskere og internationale borgere m.fl.) Det nordjyske arbejdsmarked bliver stadigt mere globalt. I Nordjylland er antallet af beskæftigede internationale borgere steget med 44 % siden , og dette tal vil uden tvivl blive ved med at stige fremadrettet. Danmark er samtidig et af de lande, hvor virksomhederne allerede nu har vanskeligheder ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Det gælder især de brancher, der har stor betydning for vækstpotentialet som ingeniør området, sundhedssektoren og IT-sektoren 2. Den nordjyske regionale vækst og udviklingsstrategi beskriver hvorledes, at der generelt bliver brug for flere faglærte, specialister og højtuddannede. Dette behov for kvalificeret arbejdskraft vil især fremadrettet blive mere tydeligt. Ifølge både rapporten Udlændingeservice analyse af nye muligheder og udfordringer 3 og rapporten FremKom 4 vil Danmark fremadrettet opleve et fald i den generelle arbejdsstyrke. Ifølge rapporten fra Udlændingeservice vil især Nordjylland frem mod 2018 opleve et fald i arbejdsstyrken på 4,4 % - det mest markante fald i hele Danmark. Rapporten beskriver desuden, hvorledes den stigende globalisering af dansk økonomi og erhvervsliv samtidig betyder en stigning i efterspørgsel efter specialiseret udenlandsk arbejdskraft. Udenlandsk arbejdskraft bidrager i høj grad til samfundsøkonomien, vækst og udvikling til gavn for den nordjyske økonomi. Ifølge Vækstforum Nordjyllands bidrag til de erhvervs- og vækstrettede dele af REVUS fremmer globaliseringen både konkurrencen og effektiviteten og desuden: 5 kan arbejdskraft med international viden og erfaring yde et væsentligt bidrag til internationalisering i de nordjyske virksomheder og fremme eksport. Udover at øge produktiviteten, fremmer globalisering også innovationskraften. Derfor er international handel afgørende. I Nordjylland er der begrænset international orientering (REVUS s. 11) 6 Hvis Nordjylland skal kunne fastholde sin konkurrencekraft, har de nordjyske virksomheder brug for dygtige medarbejdere; og gerne medarbejdere med globalt udsyn. For at understrege denne nødvendighed udtalte direktør og formand for Dansk Industri i Vendsyssel, Richard Fynbo søndag d. 26. april i Nordjyske Stiftstidende: Den helt store udfordring i fremtiden bliver mangel på arbejdskraft især i yderområderne, og en af løsningerne på den manglende arbejdskraft er at ansætte folk fra andre EU lande 1 Data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2 B497FBA4D598/0/Budp%C3%A5fremtidenPixieudgave.pdf 3 B497FBA4D598/0/Budp%C3%A5fremtidenPixieudgave.pdf

3 Ifølge REVUS 7 skal de nordjyske virksomheder, for at udnytte potentialet af globaliseringen, ikke blot have ressourcer men også de rette kompetencer (REVUS s. 11). Derfor er det vigtigt både at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Nordjylland og de nordjyske virksomheder, som mangler arbejdskraft og samtidig sikre, at vi fastholder den arbejdskraft, der allerede er i Nordjylland. For eksempel uddanner Aalborg Universitet, University College Nordjylland samt de andre uddannelses institutioner i Nordjylland en stor gruppe af internationale talenter, en vigtig ressource, som i dag ikke udnyttes optimalt. Det er vigtigt, at virksomhederne får øjnene op for denne gruppe af international potentiel arbejdskraft, da disse ofte allerede kender til de nordjyske forhold, og sandsynligheden for at de forlader landet er derfor ikke så høj, som når virksomhederne rekrutterer fra udlandet. Udenlandske studerende, som ikke finder arbejde, rejser ofte fra Nordjylland efter endt uddannelse og andre ender direkte på overførselsindkomst. De internationale studerende er derfor en vigtig ressource, der kan sikre at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for, samtidig med at Nordjylland beholder arbejdskraften i regionen. En stor del af de udenlandske medarbejdere i de nordjyske virksomheder har desuden ægtefæller med. Disse ægtefæller står ofte udenfor arbejdsmarkedet, selvom langt de fleste ønsker at arbejde. Oxford Research og The Copenhagen Post har foretaget en undersøgelse 8, som viser at 40 % af de medfølgende ægtefæller i Nordjylland står uden job, og dette er uhensigtsmæssigt, da alt tyder på at vellykket integration kræver, at begge ægtefæller falder til. Står ægtefællen uden job, besværliggøres integrationen, da det netværk og samvær, som en arbejdsplads giver, er essentielt. Risikoen er derfor, at den internationale medarbejder forlader virksomheden og Danmark før tid og virksomheden får derfor mange ekstra omkostninger. Omkostningerne ved at rekruttere, hyre og hente en medarbejder fra et udlandet, for derefter at miste denne medarbejder fordi dennes familie ikke falder til, kan være ekstremt bekosteligt for virksomhederne. Derfor er dette et vigtigt fokusområde. Denne udfordring er yderligere blevet beskrevet af projektets partnere som et problem i relation til fastholdelse af regionens udenlandske læger 9. I International House North Denmark arbejdes der på at forbedre Nordjyllands og de nordjyske virksomheders muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret international arbejdskraft fra både indog udland. International House North Denmark er den regionale aktør, der binder offentlige og private virksomheder samt uddannelsesinstitutioner i Nordjylland sammen om en fælles indsats for at tiltrække international arbejdskraft til regionen. Indhold og kerneservices International House North Denmark er platformen for det overstående formål og de dertilhørende aktiviteter. I Bilag 1 - Effektkæder for de samlede aktiviteter beskrives projektets aktiviteter samt de kvantitative og kvalitative erhvervsmæssige effekter og output. Disse effekter og output er blevet præciseret på baggrund af de erfaringer vi har fra de to tidligere projekter (Velkomstcentret og Embrace), og fra vores samarbejdspartnere. Aktiviteterne forventes at generere erhvervsmæssige effekter svarende til ca. 125 private og offentlige virksomheder hvoraf ca. 61 af disse vil købe et medlemskab af International House North Denmark (se bilag 2 Forslag til kontant medfinansiering gennem medlemskaber). Den beskæftigelsesmæssige effekt forventes at svare til 22 ordinære jobs/løntilskud, 85 praktikpladser og 6 virksomhedsmatch Denne information er blevet beskrevet overfor sekretariatet af Business Region North Denmarks arbejdsgruppe for kvalificeret arbejdskraft 3

4 Det grundlæggende koncept for platformen er en one-stop-shop, et fysisk hus ved Rantzausgade 4 i Aalborg. One-stop-shop konceptet er vigtig i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet til regionens virksomheder fremover. Fra efteråret bliver Rantzausgade 4 stedet, hvor internationale borgere i Nordjylland får én indgang til borgerservice, job & erhverv, iværksætterhjælp og fritids- og kulturtilbud. Borgerservice-delen giver én indgang til myndighedsdanmark for internationale borgere i hele Nordjylland, og består af International Citizens Service (ICS), et samarbejde mellem Statsforvaltningen, Borgerservice, WorkinDenmark og Skat. I denne del af huset vil de internationale borgere kunne få hjælp til at udfylde alle papirer nødvendigt for deres ophold i Danmark, herunder opholdstilladelse for ikke EU borgere, skattekort, CPR nummer og sygesikringskort m.m. Desuden er der også gennem WorkinDenmark forskellige jobsøgningskurser og ægtefælleprogram, som er tilgængelige for den enkelte. Job og erhverv dækker Jobcenter og integration, som får en afdeling for internationale borgere, hvor disse kan få hjælp til jobsøgningen. Indtil videre er denne afdeling kun for jobsøgende internationale borgere i Aalborg, men der arbejdes på at få en aftale i hus med de andre nordjyske jobcentre. Desuden kommer International House North Denmark også til at have virksomhedsrettede indsatser i form af forskellige proaktive aktiviteter. I Iværksætterdelen af husets one-stop-shop kan internationale og danske borgere fra hele Nordjylland få hjælp til at oprette egen virksomhed ved hjælp af enten iværksætterkonsultationer hos Etnisk Erhvervsfremme eller sparring hos The Business Factory. Etnisk erhvervsfremme har omkring 175 iværksætterkonsultationer om året. Endelig kommer International House North Denmark desuden til at huse forskellige organisationer, som skal bidrage til at holde fritids & kultur arrangementer for internationale borgere i Nordjylland. Via International House North Denmark vil information om alle tilbud, herunder både foreninger, sociale og kulturelle arrangementer, seminarer mm., blive gjort tilgængeligt for de internationale borgere og virksomheder i Nordjylland. Desuden holder sekretariatet diverse messer og arrangementer for at integrere internationale borgere i Nordjylland. Figur 1: 'One-stop shoppen' vil huset omkring 25 medarbejdere indenfor de fire kerneservices 4

5 Figur 2: Sekretariats rolle i 'one-stop shop' konceptet Sekretariatet har en todelt rolle, henholdsvis koordinationsansvaret overfor ICS og fritids & kulturtilbud og for at one-stop-shoppen imødekommer efterspørgslen fra borgere og de nordjyske offentlige og private virksomheder. Desuden er sekretariatet initiativtager og har det implementerende ansvar overfor aktiviteter i forhold til job & erhverv, iværksætteri og integration. ICS- og fritids & kulturtilbuds-aktiviteter bliver udført af eksisterende organisationer og myndigheder. Vi samler dem under ét tag, og det bliver sekretariatets rolle at sørge for at rammerne er til stede, og at koordinere enhederne for at få dagligdagen til at fungere i praksis, således at de internationale borgere oplever, at de får den mest optimale service, som myndighedsdanmark kan give dem. Ved disse aktiviteter vil sekretariatet have en koordinerende rolle. I forhold til job & erhverv vil sekretariatet være initiativtager og dermed have en implementerende rolle i disse nye aktiviteter: Innovation Global Agents, mentor program, spouse care program, markedsfokus, individuelle virksomhedsseminarer, opbygge kontakter og netværk samt afholde seminar for udenlandske og danske gæster med henblik på at tiltrække international arbejdskraft, herunder aktiv involvering i TAM, uddannelsesforløb for danske virksomhedsejere om globalisering og SMV træning for internationale studerende og nyuddannede. Sekretariatet vil være initiativtager og dermed have en implementerende rolle i forhold til disse nye aktiviteter indenfor iværksætteri: seminarer for potentielle udenlandske og danske iværksættere, netværksmøder med nuværende og kommende internationale og danske iværksættere, matchmaking af internationale og danske iværksættere med nordjyske etablerede virksomheder. De nye aktiviteter i forhold til integration hvor sekretariatet vil være initiativtager, og dermed have en implementerende rolle er: messer, skatteseminarer, sportsmesse med DGI, seminar om sundhedssystemet, kulturforståelse og sociale aktiviteter. Nogle af aktiviteterne vil foregå i International House North Denmark, mens andre vil foregå ude i de forskellige nordjyske kommuner. Fordelingen af aktiviteterne vil foregå efter dialog med de andre kommuner i forhold til behov og ønske herfra. I relation til International House North Denmarks formål er indholdet delt i to spor, som positivt påvirker hinanden. Henholdsvis tiltrækning af international kvalificeret arbejdskraft samt fastholdelse af den internationale kvalificerede arbejdskraft, der allerede bor i Nordjylland, det gælder både dem, der er i 5

6 arbejde, deres medfølgende ægtefæller samt den talentmasse, der bliver uddannet fra de nordjyske uddannelsesinstitutioner. Det er velkendt at en af de vigtigste faktorer i forhold til fastholdelse af expats, er at få deres familie integreret i lokalsamfundet (se fodnote 8), hvorfor ægtefæller til expats er en af projektets fokusområder. Dernæst uddanner uddannelsesinstitutioner i Nordjylland over 4000 internationale studerende om året, en talentpulje der er vigtig at få matchet med de virksomheder i Nordjylland, som mangler kvalificeret arbejdskraft. Slutteligt er det vigtigt at få gjort den Nordjyske region attraktiv for internationale borgere at bo i, da dette både hjælper på at tiltrække samt at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Selvom dette projekts formål handler om at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland skal fokusområdet dog ses med et virksomhedsperspektiv. De nordjyske virksomheder ansætter stadigt flere internationale medarbejdere og samtidig hører Danmark til et af de lande, hvor virksomhederne har/får vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft i brancher, der har stor betydning for vækstpotentialet. Derfor er det vigtigt, at de aktiviteter, der skal laves i regi af projektet, er nogle som virksomhederne har nytte af i forhold til deres internationale medarbejdere. Samarbejdspartnere Virksomheder - herunder Erhverv Norddanmark og Dansk Industri. Deres rolle er at være talerør udadtil til virksomhederne. DI er samtidig med til at forankre International House North Denmark i et nationalt perspektiv. Desuden ligger Expat in Denmark initiativet i DI, som samler alle initiativer for internationale i Danmark, og er en platform, som sekretariatet bruger meget. DI har herudover en repræsentant i projektets Advisory Board, og er derfor med til at sikre, at virksomhedernes interesser bliver tilgodeset. Business Region North Denmark er en vigtig samarbejdspartner ift. samarbejdet med de 11 nordjyske kommuner, hvor deres jobcentre, kulturforvaltning, borgerservice samt deres erhvervskontorer er repræsenteret. Igennem samarbejdet med Business Region North Denmark kan sekretariatet sikre den nordjyske forankring hos de nordjyske kommuner og få deres indspil til opgaverne. Region Nordjyllands rolle er både at sikre den nordjyske forankring, og samtidig bidrager regionen med at være en stor arbejdsgiver for international arbejdskraft, som gør at International House North Denmark udbyder aktiviteter for deres ansatte. Aalborg Universitets rolle er både at være kilde til ny viden og forskning på området vedrørende fastholdelse og tiltrækning af international kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at universitet har knap 500 internationale medarbejdere. Derfor sidder Aalborg Universitet også i projektets Advisory Board, og herigennem påvirker den indsats, som projektet yder under samtlige 4 kerneservices. WorkinDenmark har en udøvende rolle, idet de hjælper internationale borgere herunder især ægtefæller i job. De vil derfor tilbyde en konkret opgave / service i "one-stop-shop" konceptet samt Job & Erhverv, og er samtidig en vigtig kilde til viden og information på området. Forslag til organisering af International House North Denmark, se bilag 3 - Organisering af styregruppe, arbejdsgruppe, og advisory board. 6

Projektbeskrivelse. 2. Projektresume

Projektbeskrivelse. 2. Projektresume Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel International House North Denmark Indsatsområde Kvalificeret arbejdskraft Iværksætteri og jobs Periode 1/1 2016 31/12 2018 Projektansvarlig BusinessAalborg,

Læs mere

Forslag til koncept for etableringen af International House North Denmark

Forslag til koncept for etableringen af International House North Denmark Forslag til koncept for etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BILAG TIL FORRETNINGSUDVALGSMØDET 9. NOVEMBER OG INDHOLDSFORTEGNELSE REGIONSRÅDSMØDET 17. NOVEMBER 2015

BILAG TIL FORRETNINGSUDVALGSMØDET 9. NOVEMBER OG INDHOLDSFORTEGNELSE REGIONSRÅDSMØDET 17. NOVEMBER 2015 BILAG TIL FORRETNINGSUDVALGSMØDET 9. NOVEMBER OG REGIONSRÅDSMØDET 17. NOVEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BrainsBusiness ICT North Denmark Rettelse... 2 2. Bedre bredbånd i Nordjylland... 3 3. International

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget formulering I forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A- området og borgere med udviklingshæmning, skal

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Kultur og Borgerservice Dato 13. april 2016 Dokk1 International Udmøntning af budgetmidler afsat til etablering af international

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service Punkt 2. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service 2016-014727 Oprindelig indstilling: Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag om, at Aalborg

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015

Internationaliseringsudvalgets. projektoversigt 2015 Aktivitetsoversigt Internationaliseringsudvalgets 2015 projektoversigt 2015 TILTRÆKNING, MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF INTERNATIONAL ARBEJDSKRAFT OG STUDERENDE Aktivitet/idé - generelt Indhold - konkret

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House

Dagsorden. Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog. International House Embrace projektet Dagsorden Argumentation for projektet Baggrund Embrace projektet Konkrete aktiviteter Udvikling og dialog International House Argumentation for projektet Nordjylland: Målgruppe Antallet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere