Situationen i marken. Plantenyt nr. 19 den 25. maj 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Situationen i marken. Plantenyt nr. 19 den 25. maj 2016"

Transkript

1 Plantenyt nr. 19 den 25. maj Situationen i marken - Høst frøgræs og kløver samt aktuelt i frøavl - Vinterrapssorter Slåning af græs- og brakarealer - Vandløbsvedligeholdelse - Grøftekantsmøde - Vigtige datoer i juni Situationen i marken Tørt: Ingen sygdomsproblemer i byg og endnu kun meget få lus. Hold igen med vækstregulering. Vær ekstra opmærksom på mangan i byg og roer i år på grund af det tørre vejr! Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Vårbyg Vi har registreret de første få lus og kun enkelte æg/larver fra kornbladbillen. Vi forventer først lus af betydning i starten af juni. Insektmiddel på nuværende tidspunkt vil derfor mest hæmme de nyttedyr, som kan medvirke til at holde populationen nede. Ved kørsel i næste uge vurderes om der skal bekæmpes med nedenstående midler. Pirimor bekæmper ikke larver af kornbladbiller! Tabel 1. Dosis i byg. Dosering BI Pris kr./ha Fastac 50 0,125 0,5 80 Karate 2,5 WG 0,1 0,33 47 Kaiso Sorbie 0,05 0,33 48 Cyperb 100 0,1 0,4 169 Cythrin 500 0,025 0,5 201 Nexide CS 0,025 0,5 164 Mavrik 2F 0,05 0,5 28 Pirimor G 0,08 0,32 66 Lejesæd: I de foregående 6 år var det kun i 2011, at der var væsentlig lejesæd ved at gå op på 160 kg N. Som vist nedenfor har lejesædskaraktererne i de øvrige år været stort set ens ved 120 kg N og 160 kg N, men ved 200 kg N er vækstregulering oplagt. Alle sorter - bortset fra Columbus, Crossway og Odyssey - regnes for meget stråstive.

2 Tabel 2. Karakter for lejesæd. kg N/ha , ,2 0 0, ,8 0,4 0 0,6 0, , ,6 0, ,4 1,6 0 2,8 1,4 Som udgangspunkt skal vårbyg ikke vækstreguleres i den nuværende vejrsituation præget af tørt vej. Hvor der forekommer ualmindelig frodig vækst vækstreguleres med 0,25 Moddus eller 0,5 Medax Top/Terpal. I udlægsmarker kan bruges 0,1 0,15 Cerone mod strånedknækning når stakken er synlig, denne sprøjtning kan stresse byggen voldsomt hvis det er varmt og tørt. Roer Ukrudtsbekæmpelsen er ved at blive afsluttet. Er der problemer med hundepersille eller vejpileurt skal der bruges mindst 10 g Safari ved sidste sprøjtning. Er problemet melder eller snerlepileurt satses på en kombination indeholdende 1,5 2,0 Betanal + resterende mængde Goltix (Goltix har stigende bladeffekt op til 0,3 0,5 l/ha). Vær opmærksom på mangan nu (tilsæt evt. ved næste sprøjtning, og med det tørre vejr bliver også bor-sprøjtninger mere aktuelle i år end vi er vant til. Matrigon! Matrigon mod tidsler og grå bynke: I tabel 3 er gengivet reglerne for anvendelse af Matrigon 72 SG i Blomkål, Fodersukkerroer, Hovedkål, Rosenkål, Rødbeder, Sukkerroer. Bemærk: 1) Matrigon må ikke anvendes senere end maj, og 2) Tidsler kan ikke bekæmpes effektivt i roer men skal tages andet sted i sædskiftet. Iblanding med 0,035 kg i roer er en væsentlig forstærkning af den samlede blandingseffekt på snerlepileurt, navnlig når de har 2 4 eller flere løvblade. Tabel 3. Kamille, kurvblomstret ukrudt 0,14 kg + 0,5 l Olie Forår på ukrudtets stadium (2-4 løvblade) Kun som rækkebehandling/ båndsprøjtning i 12,5 cm bånd med 50 cm rækkeafstand. Tilsætning af olie anbefales. Snerlepileurt samt kamille og kurvblomstret ukrudt, 0,035 kg + 0,5 l Olie Forår på ukrudtets stadium (2-4 løvblade) Anvendes i blanding med andre herbicider for at forstærke effekten på kamille og snerlepileurt. Tilsætning af olie anbefales. Vintersæd Septoria er ikke noget problem i år. Gulrust er specielt i Substance et problem, i de øvrige sorter er angrebene så svage, at sygdommen klares ved de almindelige sprøjtninger. Reducer doseringen pct ved sprøjtning på fanebladet (svarende til ca. 0,3 Bell/0,4 Viverda eller tilsvarende) og bibehold Comet Pro på ca. 0,125 L/ha. Det er for tidligt med skadedyrsbekæmpelse i hveden; der er meget få lus (først et problem når akset er fremme), og d.d. er der ikke varslet for hvedegalmyg. Græsfrø Vær varsom med vækstregulering (eller udelad sidste behandling) her i det tørre vejr! Mange græsfrømarker er tørkestresset her ved skridning, en meget uheldig situation. 2

3 Høst af frøgræs & kløver samt aktuelt i frøavl De tidlige engrapgræssorter vil være klar til skårlægning den sidste uge i juni (uge 26). Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: I rødsvingel skal mejetærskeren være klar ca. uge 27 Sidste chance for svampebekæmpelse i strandsvingel og engrapgræs, hvis det er aktuelt. Planteavlskonsulent Bent Buchwald Telefon Mail: Engrapgræs: Der er denne uge udløst bekæmpelse af rust i ca. 25 procent af de ubehandlede marker. Der er op til 5 procent dækning. Angreb bekæmpes ved over 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) indtil omkring gennemskridning. Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes nu. Til bekæmpelse af rust kan f.eks. anvendes 0,4-0,45 l Orius eller 0,3-0,35 l Folicur Xpert. Strandsvingel: Meldug anbefales ikke længere bekæmpet. Der er denne uge udløst bekæmpelse af bladplet i knap 15 procent af de ubehandlede marker. Der er op til 3 procent dækning. Evt. bekæmpelse af bladplet er aktuel indtil gennemskridning ved over 0,5 procent dækning, hvis der er fugtige forhold. Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes nu. Til bekæmpelse af bladplet kan anvendes 0,45 l Bell eller 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S. Markerne er nu under skridning eller gennemskredne. Alm. rajgræs: Der er denne uge udløst bekæmpelse af kronrust i ca. 35 procent af de ubehandlede marker. Der er op til 5 procent dækning. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved over 0,1 procent dækning. Til bekæmpelse kan f.eks. anvendes 0,4-0,45 l Orius, 0,3-0,35 l Folicur Xpert, 0,45 l Bell, 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S. Det gennemsnitlige vækststadie er 44 (tæt på begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er under skridning. Høsttidspunkt af frøgræs & kløver. Det var en kold start på vækstsæsonen, men med de sidste ugers varme vejr har de fleste frøgræsarter haft fart på sammen med de øvrige markafgrøder. Nuværende tidspunkt følger udvikling i græsset et normal år. De fleste rødsvingel og engrapgræs marker har været fuldt gennemskredet i uge De tidlige sorter/marker startede skridningen i uge 18 fra 2. maj til 8. maj. De fleste engrapgræsmarker vil støve i uge og ifølge figur 1 skal avlere med f.eks. engrapgræs være klar med skårlæggeren i uge 26, fra den 27 juni til den 3. juli. I rødsvingel skal mejetærskeren være klar ca. den 4. juli, hvis der høstes direkte og rødsvinglen støver i uge 22. Hvornår skal der høstes eller skårlægges? I tabel 1 og 2 samt figur 2 kan det teoretiske antal dage fra blomstring til høst bestemmes. Det bør ikke glemmes, at regnvejr kan spolere enhver tidsplan! Tabel 1. Gennemsnitligt antal dage fra bestøvning/blomstring til skårlægning eller direkte høst. Afgrøde Skårlægning Direkte høst Rødkløver 40 dage 45 dage Hvidkløver dage 30 dage 3

4 Nedvisning med Reglone i rød- og hvidkløver Reglone er Off-label godkendt til nedvisning af rød og hvidkløver. Ifølge Flakkebjerg har Reglone og direkte høst forøget frøudbyttet med 96 kg pr. ha i forhold til traditionel skårlægning i gns. af 3 års forsøg ( ). Nedvisning med MCPA og Reglone samt direkte høst har forøget frøudbyttet med 55 kg pr. ha yderligere. Spireevnen er lidt mindre ved nedvisning, og det er hovedsagelig i de småbladede sorter som Rivendel, at der er anvendt nedvisning. Anvendelsen af MCPA i hvidkløver i evt. kombination med Reglone modvirker, at kløveren går i leje, når høsten trækker ud. MCPA anvendes typisk 2-3 dage før forventet skårlægningstidspunkt og 7-10 dage før forventet høsttidspunkt. Det er vigtigt, at der ikke behandles før, da det kan mindske frøindlejringen. En eventuel udsættelse af skårlægnings-og høsttidspunktet f.eks. pga. vejret har ingen betydning. Ved nedvisning med Reglone skal MCPA anvendes 2-3 dage før der anvendes Reglone. Der må max. anvendes 1,0 liter MCPA per ha. Midlerne Metaxon, Swedane MCPA 750, NF-M 750 og M-750, der alle indeholder 750 g/l MCPA er godkendt til mindre anvendelse, og der anvendes 1 x 2,0 2,5 liter Reglone pr. ha 5-7 dage før forventet høst. Tilsæt 0,1 liter sprede-klæbemiddel per 100 liter vand. Figur 1. Antal dage fra skridning til blomstring, skårlægning og direkte høst i frøgræs. * Ikke spildsomme sorter af engrapgræs kan høstes direkte. Optimale virkningsforhold ved nedvisning. Sprøjtningen skal gennemføres på dage med meget lys. Der bør ikke sprøjtes på gråvejrsdage. Kør langsomt med stor vandmængde, dvs. mere end 300 liter vand per ha, da det sikrer god dækning på blade og stængler. Skårlægning eller direkte høst I princippet kan alle frøafgrøder skårlægges, men forhold som bl.a. art, jordens ensartethed og afgrødens almene lejesædsforhold, vejrlig omkring høst og ikke mindst ejendommens tørrerifaciliteter, kan være afgørende for valget mellem skårlægning eller direkte høst. Det største udbytte fås ved at høste, når frøtilvækst og frøspild (drysning på figuren) er lige store. Data i figur 2 er for rajgræs, men kan overføres til de øvrige græsfrøarter. 4

5 Figur 2. Modningsforløb i almindelig rajgræs fra skridning over grøn- og gulmodenhed til fuldmodenhed. Skårlægning er normalt den foretrukne metode i hvidkløver, spildsomme foderengrapgræsser, alm. rapgræs, hundegræs, engsvingel, strandsvingel og timothe. Direkte høst er normalt den foretrukne metode i rajgræsser, rødsvingel, stivbladet svingel og rødkløver efter nedvisning. Engrapgræs: høstmetoden afhænger af flere forhold. De tidlige fodertyper er lidt mere spildsomme end de sildige plænetyper. Skårlægning anbefales ved stor plantemasse og meget bundgræs. I navnlig plænetyperne kan skårlægning vente til en god vejrudsigt. Vejring i 1-3 dage i en moden afgrøde er nok til at tørre det grønne, så frøene nemmere rystes ud af halmen ved høst. Tabel 2. Kendetegn til bestemmelse af græsfrøets udvikling Frø Kernen Drysning Strå Vandindhold i frøet, procent Grøn umoden Mælkeagtig Ingen Grønt Tidlig grønmoden Voksblød (cremeosteagtig) Ingen Grønt Grønmoden Voksagtig Begyndende Grønligt Gulmoden Fast (osteagtig) En del Gulligt Fuldmoden Fast/hård Meget Gul/tørt Under 20 5

6 Valg af skårlæggertype. Hundegræs, strandsvingel, engsvingel og timothe er meget spildsomme og skårlægning bør foretages med en bred skårlægger, der laver tykke skår, som derved begrænser dryssespild og gennemgroning. Engrapgræs, alm. rapgræs og hvidkløver bør ligge i tynde skår. Der bør benyttes en fingerklipper, så skårene er ensartede og tørrer ensartet op, ligesom de er lettere at løfte, hvis behovet opstår. Skiveslåmaskine kan undtagelsesvis anvendes i afgrøder med en stor plantemasse, og bør som anden skårlægning, foretages om natten eller tidlig morgen, da den voldsomme behandling medfører dryssespild. Vinterrapssorter 2016 Sidste års topsorter i vores forsøg var liniesorten Quartz forholdstal 106. I Hybridsorterne var, DK Exeption Fht 105 og PT256 Fht 103 bedst. Kig altid på 2-3 års udbyttegennemsnit før årets rapssort vælges. Planteavlskonsulent Christian Iuel Telefon Mail: Det er nu du skal tage stilling til sortsvalg i vinterraps Flere firmaer er allerede begyndt at tilbyde udsæd af raps til såning i august. Der er derfor god grund til at sætte dig ind i sorternes egenskaber nu, så du ikke køber katten i sækken. Vi vil her gennemgå de sorter der foreløbigt er annonceret til at komme i handelen til vækstsæsonen Gennemgang af sorter Quartz er den højest ydende liniesort. Quartz er en stråstiv lav sort med særdeles god resistens mod rodhalsråd og god resistens med lys bladplet. Quartz har ikke opspringsresistens. DK Exalte den højestydende hybridsort på landsplan, i de lokale forsøg ligger sorten lige under middel. Dk Exalte er en høj sort der bør vækstreguleres. Sorten har en særdeles god resistens mod rodhalsråd og en god resistens mod lysbladplet. PT256 En meget højtydende hybridsort. PT256 er meget stråstiv og skal ikke stråforkortes. Sorten har ikke resistens mod rodhalsråd og lysbladplet. Wembley en meget højtydende hybridsort. Wembley er en stråstiv sort der behøver at vækstreguleres. Sorten har en særdeles god resistens mod rodhalsråd og lysbladplet. DK Exception en meget højtydende hybridsort. Sorten har en særdeles god resistens mod rodhalsråd og lysbladplet. Sorten har derudover skulpeopspringningsresistens. Valg af vinterrapssorter Vælg altid sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte gennem flere års forsøg, når du skal vælge vinterrapssort. Har du store arealer med vinterraps, kan du med fordel sprede risikoen på flere sorter. Vælg altid vinterrapssorter med: et stort og stabilt udbytte af frø af standardkvalitet gennem flere års forsøg, en god vinterfasthed, en lav højde ved høst, en lav modtagelighed mod Phoma (rodhalsråd), Skulpeopspringningsresistens 6

7 De to højst ydende sort lokalt var i 2014 liniesorten Quartz (Fht. 106) og hybridsorten DK Exception (Fht. 105) og PT256 (Fht. 103). Sorterne varierer en del fra år til år. Med store rapsarealer bør sortsvalget derfor vælges mindst 2 sorter, se tabel 1. Archimedes og Architect er endnu ikke afprøvet i Landsforsøgene. I den lovbestemte værdiafprøvning ligger sorterne henholdsvis lidt under og lidt over middel, se tabel 1. Architect er den eneste sort der er resistent overfor TuYV, en virussygdom der kan medføre nedsat frøudbytte. Der er mange nye spændende sorter på vej, det er en god ide at afprøve disse sorter på et mindre areal. Skulpeopspringningsresistens (se tabel 1) er vigtig. Sorter med skulpeopspringsresistens vil medføre et mindre spild i høst og dermed større høstsikkerhed ved direkte høst - og i øvrigt mindre spildraps i en efterfølgende roemark. Spildraps kan være med til at vedligeholde og opformere roenematoder. Har du kålbrok i sædskiftet skal du vælge en sort med kålbrokresistens, det kan være SY Alister, Archimedes eller Mentor. Sortsnavn Frø udb. std.kval. Frø udb. std.kval. Lokale forsøg Frø udb. std.kval. Afgrøde højde ved høst Type af sort Firma Skulpeopspringnings resistens Rodhalsråd (phoma) Lysbladplet fht fht kg cm Arazzo Hybrid DA nej ** ** DK Exalte Hybrid DA ja *** ** Fencer Hybrid DA nej *** ** Nimbus Hybrid DA nej PT Hybrid DA nej SY Carlo Hybrid DA *** *** Archimede s* Hybrid DLF ja *** ** Architect*# Hybrid DLF ja *** ** Mantara Hybrid DLF ** Trinity Linie DLF nej ** ** Wembley Hybrid DLF nej *** ** Quartz Linie DA, DLF, NS nej *** ** DK DLG, Hybrid Exception NS ja *** ** DK Exclusiv Hybrid DLG *** ** DK Exentiel Hybrid DLG ja *** ** DK Explicit Hybrid DLG ja *** ** Einstein Hybrid DLG ** SY Alister#.... Hybrid DLG ** ** V3160L Hybrid DLG nej *ikke i landsforsøg, data fra lovbestemt værdiafprøvning, Architect er endvidere TuYV resistent # Kålbrokresistent 7

8 Slåning af græs- og brakarealer Nedenfor er vist tidsfristerne i 2016 i forhold til enkeltbetaling Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Læg navnlig mærke til, at der på brakarealer er slåningsforbud frem til 1. august. Bliver brakken efterfulgt af vintersæd må du dog nedvisne brakken i juli, men det er først i august du må slå den og lave jordbehandling. Ligger brakken i gamle randzoner må du ikke etablerer vintersæd efter brak i den gamle randzone. 8

9 Vandløbsvedligeholdelse Kommunerne starter op på sommervedligeholdelsen af vandløbene omkring den. Erhvervspolitisk medarbejder Jens Kahr Telefon Mail: Lolland Kommune Park og Vej Lolland kommune vil, i lighed med tidligere år, foretage sommervedligeholdelse på største parten af de større kommunevandløb (tidligere Amtsvandløb) og på enkelte mindre vandløb. Samme strækninger som tidligere år. Arbejdet vil blive udført i perioden 15. juni til 1. august evt. 15. august. Da randzonerne mange steder er væk, vil det give skader i afgrøderne. Det er beklageligt men uundgåeligt. Endvidere vil det opgravede materiale blive lagt ind i afgrøderne, da det ikke er muligt at lægge det oprensede materiale på grøftekanten. Sommervedligeholdelsen foretages iht. det politisk vedtagne tillægsregulativ. Er der spørgsmål til ovenstående og til udførelsen i almindelighed kan Park og vej kontaktes: Bent Hansen / / Guldborgsund Kommune Kommunes entreprenørafdeling vil sammen med eksterne entreprenører foretage sommer-vedligeholdelse på de offentlige vandløb. Arbejdet vil blive udført i lighed med tidligere år. Arbejdet vil blive udført i perioden til 1. august Entreprenørafdelingen er i løbende dialog med vandløbslagene om arbejdet. Nødvendig kørsel langs vandløbene og oplægning af grøde og andet materiale, vil blive udført, så det skader afgrøderne mindst muligt. Er der spørgsmål til ovenstående og til udførelsen i almindelighed kan Entreprenørafdelingen kontaktes: Ole Jensen / Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes eksterne entreprenører foretager sommervedligeholdelse på de offentlige vandløb. Arbejdet vil blive udført i fra den 15. maj til 1. august, i overensstemmelse med de enkelte regulativer. Nødvendig kørsel langs vandløbene og oplægning af grøde og andet materiale, vil blive udført, så det skader afgrøderne mindst muligt. Er der spørgsmål til ovenstående og til udførelsen i almindelighed kan Vandløbsgruppen kontaktes: Jimmi Spur Olsen

10 Vigtige datoer i juni Skov med biodiversitetsformål Frist for at søge tilskud til bæredygtig skovdrift herunder Natura 2000 sikring af skov, Hasselmus og flagermus, særlig drift og urørt skov. Naturstyrelsen skal modtage ansøgningen senest. Skove - tilskud til grøn driftsplan Frist for at søge tilskud til grøn driftsplan, som skal fremme omstillingen til bæredygtig drift af private skove. Naturstyrelsen skal modtage ansøgningen senest. Skove - foryngelse Frist for at søge tilskud til bæredygtig skovdrift ved at omlægge skovarealer med nåletræ til hjemmehørende træarter. Naturstyrelsen skal modtage ansøgningen senest. Pleje af græs- og naturarealer fast græsningstryk Hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk, skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden til 31. august. I den periode må arealet ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform eller med andre end tilsagnshavers marker. Grundbetaling - slåning af græs Græs i omdrift og permanent græs skal slås mindst en gang i perioden til 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning. Grundbetaling - permanente græsarealer Fra denne dato og frem til 15. september skal arealerne være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt. Økologisk arealtilskud krav til arealer med græs Fra denne dato og frem til 15. september skal græsarealer udnyttes ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i perioden fra til 15. september. Eller hvis det bruges til afgræsning skal arealet fremstå velafgræsset 15. september. 10

11 2 Pleje af græs- og naturarealer - slåning Arealer med forpligtigelse til slæt skal slås i perioden 2 til 31. august (for tilsagn fra 2014 og før) og til 15. september (for tilsagn fra 2015 og frem). Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra juni MFO græsudlæg i majs Frist for at etablere græsudlæg i majs. 30. juni Grundbetaling - udbetaling af støtte Frist for udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen for juni Slagtepræmier - udbetaling Frist for udbetaling af slagtepræmier for Grøftekantsmøde i KWS' majsdemo hos Jesper Øbo Johansen Tidspunkt: Tirsdag d. 7. juni kl Sted: Lusmosevej 32, 4792 Askeby (Vi mødes i marken foran gården) Fokus på ukrudtsbekæmpelse samt fremvisning af KWS majssorter ved Ken Brink, KWS Mødet afsluttes med en sandwich samt øl & vand. DLS Planteavl og KWS 11

12 Markvandringer 2016 Igen i år gennemfører vi markvandringer på Raahavegaard og på hhv. Lolland, Falster og Møn. Se en oversigt herunder og sæt kryds i kalenderen. Planteavlschef Bo JM Secher Telefon Mail: Markvandring Fremvisning af demonstrationsparceller på Raahavegaard i samarbejde med 8. juni. Kl Danish Agro og Nordic Seed. Maribovej 9, 4960 Holeby. Markvandring 14. juni. Kl Søndersognsvej 159, Stege. Bedriftsbesøg hos Lene og Jørn Otte. Sukkerroer, korn og frøavl. Markvandring Fremvisning af demonstrationsparceller på Raahavegaard i samarbejde med 22. juni. Kl DLG. Maribovej 9, 4960 Holeby. 12

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 - Situationen i marken - Skadedyrsbekæmpelse i korn - Kornets vækststadier - Droneflyvning - er Situationen i marken Ukrudt: Morgensprøjtninger i tørt solrigt vejr. Sygdomme:

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Dosering pr. ha forebyggende Mangansulfat (pulver) 320 g/kg 2 kg/ha + spr.kl. Manganchelat 80 g/l 3,0 l/ha Mantrac500/ CarboMan

Dosering pr. ha forebyggende Mangansulfat (pulver) 320 g/kg 2 kg/ha + spr.kl. Manganchelat 80 g/l 3,0 l/ha Mantrac500/ CarboMan Plantenyt nr. 17 den 12. maj 2016 - Situationen i marken - Bor og mangan til sukkerroer - Septoria-sprøjtning i vinterhvede - De sidste sprøjtninger i hvede - Droneflyvning - Fremvisning af roer med Nordic

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016 Plantenyt nr. 15 den 27. april 2016 - Situationen i marken - Afsluttende gødskning vintersæd - Timing flyvehavre og græsukrudt i vårsæd - Vækstregulering vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Plantenyt

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 21 den 8. juni 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 21 den 8. juni 2016 Plantenyt nr. 21 den 8. juni 2016 - Situationen i marken - Høst og skårlægning af vinterraps - Forebyg skadedyr i kornlageret - Kommende markvandringer Situationen i marken Fortsat lavt smittetryk af bladsvampe

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Tilbage til 5 tons pr. ha. Dyrkning af vinterraps v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Disposition Hvorfor gik det så galt med rapsudbytterne i 2016? Hvilke erfaringer bør vi tage med tilbage til fremtiden

Læs mere

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS

VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS VÆKSTREGULERING I FRØGRÆS RØDSVINGEL, MAXIMA 1. ÅRS: EFFEKT AF FORÅRSTILDELING AF KVÆLSTOF 40 kg N/ha 80 kg N/ha 120 kg N/ha Frøudbytte (kg/ha) 2500 2000 1500 1000 500 b a a b a a 0 50 kg N/ha 70 kg N/ha

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca.

Situationen i marken. Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Rapsjordloppens larve bekæmpes fra ca. Plantenyt nr. 34 den 27. september 2016 - Situationen i marken - Status på bladlus og havrerødsot - Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps - Mangan til vintersæd - Rabat markplanlægning - Vårbygsorter

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, IPM i frøavlen, efterår 2014: Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i frøgræs og kløver Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, GCN@vfl.dk Registreringsnet for svampe i frøgræs Planteavlskonsulenter har siden 2011

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 NAG 50 års jubilæum 17. juni 2015 Åbent hus på dagen kl. 14-19 I NAG Borup Borupvej 65, 3320 Skævinge DANISH VALG AF AGROS

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har.

Dyrkningssikkerhed Hvis de klimatiske og jordbundsmæssige forhold tages i betragtning, er hundegræs en af de mest dyrkningssikre frøgræsser vi har. Hundegræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hundegræs er en varig, hårdfør, tuedannende og tørkeresistent græsart, som tåler store mængder gylle både efterår og forår. Hundegræs udvikler

Læs mere

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail:

Afgrødekalkuler Planteavlskonsulent Kristian Arnold Bang Davidsen Telefon Mail: Plantenyt nr. 1 den 11. januar 2017 - Afgrødekalkuler 2017 - Målrettede efterafgrøder - Økologiske roer - DLS og Gefion samler rådgivning. - Rapsworkshop Afgrødekalkuler 2017 Udsigt til stigende dækningsbidrag

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar.

BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET kr SNEGLE TØRKE TRUER 46/ 42/ 38/ Slam og aske sparer let. rekordraps. pr. hektar. NR. 7 // JULI 2016 Aktuelt om SNEGLE skal harves væk Slam og aske sparer let 1.000 kr pr. hektar TØRKE TRUER rekordraps Tysk Frontløber: BIOLOGIEN SKAL KLARE EN DEL AF ARBEJDET 38/ Stubharven er blevet

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

HVIDKLØVER - NEDVISNING OG DIREKTE HØST

HVIDKLØVER - NEDVISNING OG DIREKTE HØST 7. februar 2013 HVIDKLØVER - NEDVISNING OG DIREKTE HØST BIRTE BOELT INSTITUT FOR AGROØKOLOGI KLØVER Hvidkløver - høstmetoder Indledende forsøg i 1996, 2007 og 2008 Bevilling fra Frøafgiftsfonden 2010-12

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Aktuelt om vinterraps til 2017

Aktuelt om vinterraps til 2017 Aktuelt om vinterraps til 2017 Erfaringer fra 2016 Hvad var årsager til det lavere udbytte Erfaringer med skadedyr og svampe 2016 Sædskifte er vigtigt Kålbrok i fremmarch Strategi 2017 Hvad gik der galt

Læs mere

Efterafgrøder og MFO-efterafgrøder

Efterafgrøder og MFO-efterafgrøder Plantenyt nr. 30 den 16. august 2016 - Situationen i marken - MFO- efterafgrøder og pligtige efterafgrøder - Produktion af egen udsæd - Kerb i vinterraps - Høstresultater vinterraps- opdateret - Vigtige

Læs mere

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde.

Dyrkningssikkerhed Hvis engsvingel placeres i områder med passende nedbør om foråret, må den betegnes som en rimelig sikker afgrøde. Engsvingel Dyrkningsvejledning Jordbund Engsvingel bør avles på gode lermuldede jorde med en god vandforsyning. Endvidere vil lidt lave og noget humusholdige jorde være egnede til frøavl af engsvingel.

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken

AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken AfgrødeNyt nr. 10 4. juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Det går rigtig stærkt i marken afgrøderne udvikler sig hurtigt med det vand og den varme, vi har fået. Der er store forskelle i udviklingen af vårbyggen.

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Timothe til frøavl. Etablering

Timothe til frøavl. Etablering Side 1 af 5 Timothe til frøavl Timothe er en varig græsart, der indgår i varige græsmarksblandinger og i nogle blandinger til kortvarig benyttelse. Timothe er meget vinterfast og tåler fugtige jordbundsforhold.

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 20 den 1. juni 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 20 den 1. juni 2016 Plantenyt nr. 20 den 1. juni 2016 - Situationen i marken - Vinterhvedesorter 2016/17 - Ny naturpakke vedtaget - HNV-kortet - Grøftekantsmøde - Markvandring på Grønt Center Situationen i marken Tørt vejr

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering

Hundegræs til frø. Jordbund. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Hundegræs til frø Formålet med dyrkning af hundegræs er et stort frøudbytte med en høj spireprocent, og frø som er fri for ukrudt. Hundegræs er langsom i udvikling i udlægsåret, hvorimod den

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Strandsvingel til frøavl

Strandsvingel til frøavl Side 1 af 5 Strandsvingel til frøavl Markplan/sædskifte Til frøavl lykkes strandsvingel bedst på gode lermuldede jorder og svære lerjorder, men den kan også dyrkes på lidt lettere jorder. Vanding kan medvirke

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø

AARHUS UNIVERSITET 12 JANUAR, 2010 UDBYTTEOPTIMERING I FRØGRÆS BIRTE BOELT DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET. græsfrø 12 JANUAR, 2010 AARHUS DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET græsfrø Udbyttepotentiale Etablering Frøanlæg (frøstængler og blomster) Udnyttelse Frøsætning Realisering Frøvægt og begrænsning af spild Konklusion

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen

Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dyrkning af frø og industriafgrøder ved landskonsulenterne Christian Haldrup og Ghita Cordsen Nielsen Dias 1 Se på frø og raps Chr: Gødning Græsukrudt Vækstregulering Ghita Cordens Nielsen Rapsjordlopper

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere