Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere"

Transkript

1 Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi

2 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det kvalificerede valg af uddannelse 8 Synlige virksomheder og karrieremuligheder 10 Vejledning 12 Robusthed 14 2

3 Forord I Frederikshavn kommune bliver adgangen til kvalificeret arbejdskraft en af de allerstørste udfordringer for at sikre vækst og udvikling af lokalsamfundet. Med afsæt heri har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Uddannelsesstrategien Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere sætter handling på hvordan 45 % -målsætningen skal indfries i et tæt samarbejde mellem kommunens folkeskoler, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner. Vi vil have, at de unge i Frederikshavn kommune har et stort kendskab til de lokale virksomheder og de fremtidige kompetencebehov, ligesom de unge skal kende alle de lokale uddannelsestilbud. Vi har brug for at de unge griber de muligheder, der ligger foran dem, derfor har vi som kommune en rolle i at udvikle robuste og nysgerrige børn og unge. At opnå disse mål kræver en samlet indsats fra mange parter, og folkeskolen skal være et væsentligt omdrejningspunkt. Derfor har Børne- og Ungdomsudvalget allerede besluttet at oprette en erhvervsplaymaker, der skal være igangsætter på denne opgave. Venlig hilsen Pia Karlsen Fungerende udvalgsformand Børne- og Ungdomsudvalget 3

4 Det strategiske afsæt Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2015 Udviklingsstrategien rammesætter de unikke muligheder, der er for at skabe positiv udvikling i Frederikshavn kommune ved at sætte en retning for de konkrete indsatser, der tilsammen skal skabe en positiv spiral, som realiserer mulighederne for vækst og mulighederne for mennesker: Arbejdskraft som vækstmotor Nutidens unge Fremtidens medarbejdere Byerne som lokomotiver Vi vil være bedre Skolepolitik for Frederikshavn Kommune Skolepolitikken angiver de skolepolitiske mål for skolevæsenet i Frederikshavn Kommune frem til Omdrejningspunkterne er forbedrede faglige resultater, kontinuerligt arbejde med elevernes trivsel samt implementering af nye elementer i skoledagen som følge af folkeskolereformen. Emnerne uddybes under overskrifterne: Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter De fire vækstspor Børne- og Ungepolitik Frederikshavn Kommune Børne- og Ungepolitikken danner grundlaget for en ensartet tilgang til og sammenhæng i arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende område eller med en mere målrettet indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Politikken arbejder med fire pejlemærker: Robusthed Potentiale Fællesskab Verden venter Frederikshavn Kommune satser særligt på vækst inden for erhvervsområderne Energi, Det maritime, Fødevarer og Turisme & Oplevelser - i daglig tale de fire vækstspor. Det er områder, hvor der forventes et væsentligt vækstpotentiale, og hvor der allerede på nuværende tidspunkt er mangel på faglært arbejdskraft. 4

5 Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere I Frederikshavn kommune har vi en stærk og stolt tradition for at arbejde med råstoffer inden for både landbrug, fiskeri og jernindustrien. Den tradition har fortsat stor betydning for lokalbefolkningens identitet og selvopfattelse. Et væsentligt råstof er de børn og unge, som vokser op i lokalområdet. De udgør en knap og afgørende ressource i forhold til at sikre vækst og udvikling i lokalsamfundet, og de vil derfor fremadrettet komme i høj kurs. Folkeskolen har en afgørende rolle i at udvikle denne ressource til fagligt dygtige og robuste børn og unge, som kan udnytte deres fulde potentiale. Vi har derfor i Frederikshavn Kommunes skolepolitik fastlagt et uddannelsespolitisk mål om, at vi vil være bedre til at skabe højere faglige resultater samt styrke trivsel og motivation. Elevernes fremtidige valg af uddannelse og job skal ligeledes indgå som en integreret del af folkeskolens arbejde. Med afsæt i Lysten til at lære mere fra folkeskolens formålsparagraf vil vi i Frederikshavn Kommune skabe en folkeskole, der giver de unge lyst, mod, vilje og evne til at uddanne sig til fremtidens medarbejdere. Gennem viden, erfaringer og oplevelser skal folkeskolen skabe gejst og nysgerrighed og skabe viden om det lokalsamfund, de vokser op i. Frederikshavn kommunes geografiske placering ud til havet har gennem tiderne defineret lokalsamfundets udvikling og livsvilkår. Denne placering spiller også i dag en væsentlig rolle, og beriger os både, når verden kommer til os, og når vi tager ud i verden. Ved at have en tæt kobling mellem det, der foregå i det omkringliggende samfund og i folkeskolen, opstår der en stolthed hos de unge over det lokalområde, de kommer fra. Vi har som lokalsamfund en opgave i at skabe sammenhæng mellem lokale muligheder og de unges kompetencer og fremtidsdrømme. De unge skal efter endt uddannelse i lokalområdet eller andetsteds være bevidste om, hvilke muligheder der er for at indfri drømmen om det gode liv i Frederikhavn kommune. Uddannelsesstrategien tager afsæt i en uddannelses- og erhvervspolitisk udfordring. Der er således en tæt kobling til skolepolitikken Vi vil være bedre, Børne- og Ungepolitikken samt udviklingsstrategien Muligheder for Vækst Muligheder for Mennesker. 5

6 Uddannelse som vækstmotor Muligheder for vækst Virksomhederne i Frederikshavn kommune er præget af vækst og udvikling. De 4 vækstspor Det maritime, Oplevelser & Turisme, Fødevarer og Energi tager udgangspunkt i Frederikshavn kommunes historiske styrkepositioner, hvor virksomheder og mennesker igennem generationer har opbygget unik viden og knowhow. Den stærke tradition skaber et optimalt grundlag for fortsat vækst og udvikling. Men samtidig bliver vi udfordret på en demografisk udvikling, der viser et fald på mennesker i den arbejdsdygtige alder (16-65 årige) frem mod Samlet set vil Frederikshavn kommune komme til at mangle personer med de rette kompetencer inden for få år. Havneudvidelserne i Skagen og Frederikshavn giver nye muligheder for vækst inden for alle 4 vækstspor. Et forsigtigt bud på jobskabelsen er jobs. Virksomhederne på havnene har tilkendegivet, at de forventer at kunne udvide deres aktiviteter og skabe omkring nye jobs. Udover væksten i de nuværende virksomheder giver havneudvidelserne øgede muligheder for tiltrækning af nye virksomheder, som forventes at skabe endnu nye jobs. Fremtidige kompetencer Erhvervsstrukturen i kommunen er primært bestående af produktionsvirksomheder, der traditionelt er kendetegnet ved faglært arbejdskraft. Som følge af globaliseringen og ikke mindst vækstpotentialet i de 4 vækstspor agerer disse virksomheder på verdensmarkedet med deres produkter og knowhow. Det betyder, at vi fremadrettet skal leve af at koble dét, vores hjerner kan udtænke med det, vores hænder kan konstruere. Derfor er det vigtigt, at fremtidens medarbejdere besidder stærke håndværksmæssige kompetencer i koblingen med innovativ, sproglig og forretningsmæssig forståelse. DRIVKRAFT 14 6

7 Muligheder for mennesker I dag vælger ca. 25 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune en erhvervsuddannelse, mens knap 68 % vælger en gymnasial uddannelse. Udfordringen bliver særlig tydeligt, når de unges valg af uddannelse sættes i forhold til forventningerne for vækst og øget jobskabelse i erhvervslivet. Grundet udvikling og vækst i produktionserhvervene og de store årganges tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil der fremadrettet være særlig mangel på erhvervsfaglig arbejdskraft. Tendensen ses nationalt, men erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune gør, at udfordringen her bliver særlig aktuel. Men ikke nok med at tendensen i de unges uddannelsesvalg er en udfordring. Vi bliver i Frederikshavn kommune også udfordret rent demografisk. Børnetallet i kommunen har været faldende gennem en længere årrække, hvilket betyder at antallet af unge, der i dag vælger en EUD, på ingen måde vil kunne kompensere for afgangen af erhvervsfaglig arbejdskraft. Lokalområdets udfordring med mangel på faglært arbejdskraft skaber en unik mulighed for de unge. Men for at udnytte muligheden er det nødvendigt at sætte fokus på de unges valg af ungdomsuddannelse, og her spiller folkeskolen en afgørende rolle. Vi skal leve af at koble det vores hjerner kan udtænke med det vores hænder kan konstruere Derfor skal denne uddannelsesstrategi sætte retning for indfrielsen af målsætningen 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse ved at de unge i Frederikshavn kommune træffer kvalificerede valg af uddannelse. 7

8 Det kvalificerede valg af uddannelse Uddannelsesvalg Udsigten til mangel på kompetent arbejdskraft i Frederikshavn kommune er en stor mulighed for de unge. Væksten i det lokale erhvervsliv skaber et godt grundlag for at folde sit talent ud og skabe en spændende karrierevej. Det er vigtigt, at vi gør mulighederne synlige, og at vi tilbyder attraktive og fagligt solide uddannelsesudbud i vores lokalområde. I tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne og virksomheder vil vi synliggøre jobmuligheder, der giver unge lyst til at uddanne sig her eller vende hjem efter endt uddannelse. Vi bliver i Frederikshavn kommune udfordret på, at når elever i folkeskolen skal træffe valg af uddannelse, så fokuserer de i højere grad på selve ungdomsuddannelsen frem for fremtidige jobmuligheder. Tendensen i andre lande er, at de unge vælger ungdomsuddannelse med afsæt i de fremtidige behov for arbejdskraft og kompetencer. I Danmark oplever vi i højere grad, at de unge træffer dette valg med lyst som den afgørende faktor. De senere års tilstrømning til de gymnasiale uddannelser afspejler samtidig også et valg baseret på genkendelighed i undervisningsformen fra folkeskolen, og en konsekvens af et nationalt fokus på værdien af en akademisk uddannelse. I Frederikshavn kommune har vi behov for at få koblet lysten til uddannelse med muligheder for karriere og behovet for arbejdskraft. 8

9 Helhedsorienteret vejledning Der er således behov for en ændring i de unges måde, hvorpå de træffer valg af uddannelse og ikke mindst et revideret syn på folkeskolens rolle i denne proces. Hidtil har der overvejende været et lineært syn i metodikken for valg af uddannelse. Forstået på den måde, at folkeskolen har vejledt til ungdomsuddannelser, og ungdomsuddannelserne har vejledt til de videregående uddannelser. FRA Folkeskole Uddannelsesstrategien arbejder med et helhedsorienteret vejledningsbegreb det kvalificerede valg af uddannelse, hvor de unge i folkeskolen i langt højere grad end tidligere får viden om og erfaringer med det lokale erhvervsliv og de karrieremuligheder, der er forbundet hermed. Realiseringen af Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere konkretiseres i form af følgende tre indsatsområder: SYNLIGE VIRKSOMHEDER OG KARRIEREMULIGHEDER VEJLEDNING ROBUSTHED Uddannelse TIL Folkeskole Job Job Uddannelse 9

10 Synlige virksomheder og karrieremuligheder I Frederikshavn Kommune vil vi have et tæt samarbejde mellem folkeskolerne, de lokale ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Samarbejdet skal udvikle kompetente unge, der bidrager til adgangen til kompetent arbejdskraft i Frederikshavn kommune. PARTNERSKAB Frederikshavn Kommune tager initiativ til at indgå et partnerskab mellem kommunen, det lokale erhvervsliv, de lokale ungdomsuddannelser samt de faglige interesseorganisationer. Formålet er at bidrage til målsætningen om, at 45 % af en ungdomsårgang i Frederikshavn kommune skal tage en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved at gøre de unge i stand til at træffe kvalificerede valg af uddannelse, samt sikre høj kvalitet og intensitet i samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv. De fire folkeskoler indgår hver med en repræsentant i partnerskabet. Partnerskabet skal ligeledes bidrage til at understøtte de lokale uddannelsesinstitutioner i at opnå bæredygtighed gennem samproduktion af et mangfoldigt udbud af attraktive tidssvarende uddannelser. Vi har fremadrettet brug for et mangfoldigt udbud af ungdomsuddannelser i lokalområdet for at gøre det muligt for de unge at uddanne sig lokalt og dermed sikre et højt uddannelsesniveau i befolkningen. - Partnerskabet bidrager til udvikling og gennemførelse af aktiviteter, der fremmer koblingen mellem skoler og erhvervsliv som fx Drivkraft og Survival Skills - Partnerskabet skal bidrage til kompetenceudvikling af lærerne i forhold til at øge vidensniveauet om fremtidens kompetencebehov samt fremme den faglige inddragelse af virksomhedsrelaterede problemstillinger i undervisningen - Partnerskabet skal arbejde målrettet på at øge tilgangen til de erhvervsfaglige uddannelser samt at sikre tilstrækkelige praktikpladser i lokalområdet - Partnerskabet skal med udgangspunkt i konkrete aktiviteter understøtte udvikling og kvalitet i kommunens undervisningstilbud såvel i grundskolen som på ungdomsuddannelserne - med henblik på at etablere attraktive unge- og uddannelsesmiljøer - Det er partnerskabets ansvar at indstille en erhvervsrepræsentant til hver af de fire skolebestyrelser. Erhvervsrepræsentanterne har til opgave at etablere dialog og aktivitet mellem skolen og det lokale erhvervsliv 10

11 HOVED OG HÆNDER Erhvervsstrukturen i Frederikshavn kommune med mange produktionsvirksomheder gør, at der er et stort behov for medarbejdere, der kan koble stærke håndværksmæssige kompetencer med en innovativ forståelse. Derfor skal eleverne i Frederikshavn Kommunes folkeskoler lære at mestre koblingen mellem det vores hjerner kan udtænke, og det vores hænder kan konstruere. Det skal de, fordi den kobling gør dem bedre i stand til at forstå komplekse problemstillinger, og fordi det er vigtige kompetencer, når der skal vælges en fremtidig karrierevej. - Der skal oprettes en stilling som erhvervsplaymaker, der arbejder målrettet med at sikre udvikling, opfølgning og kommunikation i samarbejdet mellem folkeskolerne og de eksterne parter, så der kan skabes varige og værdiskabende relationer til gavn for elevernes læring og udvikling - Det skal indgå som en del af den faglige undervisning på alle klassetrin, at eleverne oplever og lærer sammenhængen mellem faglig viden og praktisk kunnen - Gennem hele skolegangen inddrages eksterne aktører i undervisningsforløb med henblik på en konkret kobling mellem teori og praksis. Eksterne aktører kan fx være det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv. DE 4 VÆKSTSPOR Frederikshavn Kommunes 4 vækstspor har et stort vækstpotentiale i forhold til kommunens erhvervsliv og fremtidige arbejdspladser. De fire vækstspor skal derfor integreres i dele af skolens undervisning, så eleverne får viden om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet, og ikke mindst indsigt i virksomhedernes ageren på det globale marked. - Erhvervsplaymakeren skal være en central partner i udvikling af valgfagspakker til skolerne. I første omgang skal der udvikles valgfagspakker, der tager udgangspunkt i kommunens fire vækstspor - Erhvervsplaymakeren skal have en central rolle i forhold at skabe kontakten mellem skoler og erhvervsliv, så skolernes adgang til virksomhederne i de fire vækstspor forenkles - De fire vækstspor skal i både indskoling, mellemtrin og udskoling indgå i dele af den faglige og den understøttende undervisning - Der skal afholdes temadage for lærere og det pædagogiske personale med henblik på at sikre bredt kendskab til de 4 vækstspor 11

12 Vejledning Gennem et systematisk fokus på, især lokale, karrieremuligheder skal vejledningsindsatsen bidrage til en øget søgning mod erhvervsuddannelserne. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal derfor kontinuerligt definere deres metode og aktiviteter med udgangspunkt i 45 % -målsætningen. Den samlede vejledningsindsats fra UU, forældre, lærere og andre professionelle voksne omkring den unge skal medvirke til at understøtte et kvalificeret valg af uddannelse samt øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne. SYNLIGE KARRIERE- OG JOBMULIGHEDER Vejledingen arbejder systematisk med at synliggøre lokale job- og karrieremuligheder med en tydelig kobling til de lokale uddannelser. Vejledningsaktiviteter i både UU og folkeskolen skal i højere grad have målrettet fokus på job- og karrieremuligheder, således at erhvervsuddannelserne bliver et velanset, anerkendt og ligeværdigt alternativ til de gymnasiale uddannelser. - De unge skal deltage i erhvervs- og uddannelsesarrangementer med afsæt i de fire vækstspor, fx som Danish Maritime Days - Det lokale erhvervsliv indtager en fremtrædende rolle i vejlednings- og undervisningsforløb, der bidrager til de unges viden om og erfaring med fremtidige jobmuligheder 12

13 KVALIFICERET VALG, FASTHOLDELSE OG ØGET GENNEMFØRELSE AF UNGDOMSUDDANNELSE En forudsætning for øget gennemførelse på ungdomsuddannelserne er at gøre de unge i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Alle unge skal derfor i grundskolen udfordres på deres valg af uddannelse. Et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Center for Unge skal bidrage til øget fastholdelse. - Alle professionelle voksne, der er omkring den enkelte elev, har ansvar for gennem dialog og sparring at udfordre den unge på sit valg af uddannelse - I klasse foretager UU uddannelsesparathedsvurdering af alle elever - Gennem UU tilbydes ikke-uddannelsesparate elever aktiviteter og forløb, der skal gøre den enkelte unge i stand til at gennemføre et relevant uddannelsesforløb - I et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Center for Unge m. fl. anvendes fastholdelsesinitiativer fra fx EUD-reformen. Parterne samarbejder desuden om udvikling af effektfulde metoder til fastholdelse MOR, FAR OG LÆRER SOM VEJLEDER Vejledning sker ikke kun i folkeskolen, men også hjemme ved køkkenbordet. Det er derfor vigtigt, at forældrene får viden om karrieremuligheder og de kompetencer, fremtidens arbejdskraft skal besidde for at kunne udfylde de ledige job. Ligeledes skal de professionelle voksne, som de unge møder i skolen og ungdomsuddannelserne, have stor viden og indsigt, så de gennem undervisningen kan inspirere og bidrage til det kvalificerede uddannelsesvalg. - Der igangsættes initiativer målrettet til forældre til unge, som står for at skulle forlade grundskolen, så forældrene får viden om lokale uddannelses-, job- og karrieremuligheder - De professionelle voksne skal løbende introduceres til de fire vækstspor, herunder udviklingen i de lokale virksomheder, så de har fingeren på pulsen ift. det fremadrettede kompetencebehov og dermed de unges job- og karrieremuligheder - De professionelle voksne skal gennem introduktion til erhvervsuddannelserne opnå indsigt i disse uddannelser på linje med deres viden om de gymnasiale uddannelsestilbud - Partnerskabets erhvervsrepræsentanter skal bidrage aktivt til afvikling af fx Åbent hus-arrangementer henvendt til forældrene og de professionelle voksne, så de opnår større indsigt i de lokale jobmuligheder 13

14 Robusthed Vi skal arbejde målrettet med at udvikle børn og unges robusthed, så de kan klare livets udfordringer og er i stand til at mestre nye og svære situationer. De skal rustes til at kunne tage ansvar for sig selv og træffe gode beslutninger. I forhold til job og uddannelse vil det blandt andet sige, at hver enkelt har modet til at forfølge sin drøm og er stærk nok til at træffe eget valg af ungdomsuddannelse, ligesom vi skal støtte den unge i evnen til at gennemføre en uddannelse eller skaffe sig en læreplads. REALISERINGSKOMPETENCER I uddannelse og arbejdsliv bliver der stillet stadigt større krav. Derfor skal vi i børn og unges skolegang stille krav, så de oplever at udnytte deres potentiale og tilegner sig evnen til at arbejde selvstændigt og tænke i helheder. Vi skal bl.a. give dem denne ballast gennem faglige udfordringer, der beriger dem med indsigt, viden og kunnen. Med afsæt i Frederikshavn Kommunes fire vækstspor skal innovation på dagsordenen i folkeskolen. Der er brug for, at de unge, som en fremtidig arbejdskraft, mestrer at bruge innovation til at sikre vækst og udvikling i erhvervslivet. - Børn og unge skal udfordres til at bringe deres egen faglighed i spil ved at koble den med udfordringer fra det lokale erhvervsliv. Det kan foregå i såvel undervisningen, som i særligt tilrettelagte aktiviteter, eksempelvis Drivkraft - Som et element i såvel den faglige, som i den understøttende undervisning, skal børn og unge have erfaring med innovation, hvor det handler om at få gjort ideer til virkelighed 14

15 MØDET MED VIRKELIGHEDEN UDVIKLER BØRN OG UNGE Gennem stærke partnerskaber skal der udvikles lærings- og undervisningsforløb, hvor konkret viden kombineres med stimulering af sanser og erfaringsopbygning. Disse forløb skal bidrage til, at alle elever i Frederikshavn Kommune får lyst og mod, samt bliver nysgerrige på at lære mere. Den tætte kobling mellem den faglige læring og konkrete praktiske erfaringer skal give unge en referenceramme, som de kan bruge til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse. En væsentlig læring i mødet mellem elev og erhvervsliv er, at eleverne opnår indsigt i de krav og forventninger, der bliver stillet til dem som fremtidige medarbejdere. - I et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, folkeskolen og øvrige parter skal der udvikles lærings- og undervisningsforløb - Forud for samarbejdet mellem skolen og lokale virksomheder skal der udarbejdes en samarbejdskontrakt, der sikrer den nødvendige læring i samarbejdet og fungerer som en gensidig forventningsafstemning for parterne - Virksomhed og lærer skal gennem gensidig forventningsafstemning sikre, at virksomhedsbesøg tilrettelægges således, at eleverne dels får viden og erfaring med virksomhedens produktion, men i særlig grad også med arbejdskulturen og virksomhedens forventninger til sine ansatte ROLLEMODELLER Børn og unge i Frederikshavn Kommune skal præsenteres for lokale rollemodeller for at fremme anerkendelsen af værdien af håndens og hovedets arbejde. Det skal være muligt for børn og unge at kunne spejle sig i lokale rollemodeller. Sådanne rollemodeller fremmer ikke blot anerkendelsen af hovedets og håndens arbejde, men de viser også, at der er mange veje frem mod et meningsfuldt og spændende arbejdsliv. Dette skal understøtte den enkelte unges mod til at forfølge egen drøm. - Skolerne inviterer rollemodeller ind til på alle skolens klassetrin i relation til øvrige faglige aktiviteter - Rollemodellerne skal bredt repræsentere lokalsamfundet i Frederikshavn Kommune. Det kan fx være forældre, personer fra det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv - Erhvervsplaymaker har en understøttende rolle i forhold til at skabe kontakt mellem skoler og mulige rollemodeller 15

16 Grafik hl Frederikshavn Kommune Rådhus Alle Frederikshavn Tel

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Indledning Børne- og Ungepolitikken udtrykker kommunens grundlæggende tilgang til arbejdet med børn, unge og familier, uanset om der arbejdes på det generelle og forebyggende

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015 - MULIGHEDER FOR VÆKST - MULIGHEDER FOR MENNESKER

Udviklingsstrategi 2015 - MULIGHEDER FOR VÆKST - MULIGHEDER FOR MENNESKER Udviklingsstrategi 2015 - MULIGHEDER FOR VÆKST - MULIGHEDER FOR MENNESKER Indhold Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker 5 Muligheder for Vækst 6 Muligheder for Mennesker 7 Arbejdskraft som vækstmotor

Læs mere

Forslag Muligheder for Vækst Muligheder for Mennesker

Forslag Muligheder for Vækst Muligheder for Mennesker Forslag Muligheder for Vækst Muligheder for Mennesker UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indhold Muligheder for Vækst - Muligheder for Mennesker 5 Muligheder for Vækst 6 Muligheder for Mennesker 7 Arbejdskraft som

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 5

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 5 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 5 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 5 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 5: Hvordan

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up Vision for fremtidens skole i Ballerup Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati ørn ologi kreativitet ller ansvar up olkeskole globalisering kompetencer fr emtid Indledning leg

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere