Arbejdsmiljøsektionen 16. juni En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøsektionen 16. juni 2008. En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet"

Transkript

1 En arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Fællesområdet ved Aarhus Universitet 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Metodiske overvejelser Svarfordeling Fysiske og ergonomiske forhold Psykiske forhold Analyse af de fysiske og ergonomiske forhold Driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Kontorområdet Analyse af de psykiske forhold Benchmarking Appendiks Grafer for fysisk APV for driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Grafer for fysisk APV for de kontoransatte på fællesområdet Grafer for psykisk APV for Fællesområdet

3 1.0 Indledning Arbejdet med arbejdspladsvurdering (APV) er en løbende proces. Denne runde af APV blev påbegyndt primo En APV skal som minimum foregå hvert 3. år. På baggrunden af et konkret påbud fra Arbejdstilsynet om at få udarbejdet APV inden den 1. juni 2008 har Fællesområdet som det første hovedområde påbegyndt dette arbejde af en større evaluering af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet. Arbejdet med Fællesområdets APV har derfor fra starten fungeret som et pilotprojekt, der har kørt forskudt i forhold til resten af Aarhus Universitet. Denne rapport er således den første af en række rapporter vedrørende arbejdsmiljøet på Aarhus Universitet. På baggrund af Arbejdsmiljøudvalgets anbefalinger har alle ansatte på Fællesområdet modtaget to forskellige spørgeskemaer: henholdsvis et vedrørende de fysiske og ergonomiske forhold og et, der vedrører de psykiske forhold på arbejdspladsen. Endvidere traf Arbejdsmiljøudvalget på Fællesområdet den beslutning, at der skulle udarbejdes separate spørgeskemaer for de fysiske og ergonomiske forhold på kontorområdet, for de de blå mænd (driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere) samt på rengøringsområdet 1. Denne beslutning beroede på henholdsvis et ønske om at opnå lokal forankring og samtidig på en erkendelse af, at det kan være vanskeligt at udarbejde et spørgeskema, der passer til samtlige arbejdsfunktioner for hele Fællesområdet. Med hensyn til det psykiske spørgeskema valgte man med ganske få tilføjelser at anvende Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs lille skema. Dette spørgeskema er en velgennemtestet model til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og anvendes af en hel række danske virksomheder og institutioner landet over. Formålet med denne rapport er at lægge fundamentet for den videre APV-proces. Det vil sige at fremhæve og identificere de områder vedrørende det fysiske og 1 Rengøringsområdet er ikke inkluderet i denne rapport grundet et ønske om at gennemføre APV manuelt. Denne beslutning er truffet bl.a. på baggrund af rengøringspersonalets begrænsede mulighed for at få adgang til egen pc samt en række udfordringer vedrørende sprogbarrierer blandt dele af personalet. Resultaterne af denne evaluering foreligger senere. 3

4 psykiske arbejdsmiljø, som kan kræve ekstra opmærksomhed i udarbejdelse af handlingsplaner blandt de forskellige arbejdsmiljøgrupper. Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at rapporten skal ses som et vejledende værktøj til at danne sig det store overblik. Når handlingsplanerne udarbejdes på baggrund af rapporten, bør de enkelte arbejdsmiljøgrupper derfor konkret forholde sig til arbejdsmiljøet lokalt. Slutteligt bør det bemærkes, at der bagest i rapporten i appendikset findes søjlediagrammer, som afbilder frekvensfordelingen på de forskellige afdelinger, samt alle kommentarer afgivet i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaerne. For mere information vedrørende APV-processen, se 4

5 2.0 Metodiske overvejelser Aarhus Universitet har til brug for indsamling af data i forbindelse med APV indkøbt et nyt it-system kaldet Defgo.net. For de relevante parter i arbejdsmiljøorganisationen er der løbende blevet afholdt kurser i brugen af dette. Indsamling af data er forløbet nogenlunde smertefrit; dog har der været visse indkøringsproblemer, som betød en udskydning af starttidspunktet for undersøgelsen. Med hensyn til anonymisering af svardata i forbindelse med de psykiske arbejdsmiljøforhold har det fra starten været en målsætning at behandle svardataene med fuld fortrolighed. Som det fremgår af analysen nedenfor, er denne målsætning bl.a. blevet indfriet gennem en sammenlægning af små afdelinger til større enheder, således at enkeltpersoner ikke kan identificeres. Dette er selvsagt gjort på en meningsfuld facon med øje for Fællesområdets nuværende organisationsstruktur. Opdelingen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø ser ud som følger: Område Ledelsessekretariatet/Techtrans Regnskabskontoret/Budget og planlægning Personaleområdet/Lønkontoret Studiekontoret/Efter- og Videreudd.,/Rådgivning- og Støttecentret/Studievalg Østjylland/Int. Sekr. Teknisk forvaltning Datakontoret Kommunikationsområdet Driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Afdelinger inkluderet Rektoratet, Ledelsessekretariatet, Patentenheden, Erhvervskontakten, Center for Entrepreneurship Regnskabskontoret, Budget- og Planlægningskontoret Personale- og Udviklingskontoret, Journalkontoret, Intern Post, Lønkontoret, Vejledning, Systemenheden, SU-kontoret, Studieforvaltningen, Optagelse, Indskrivning, Efter- og Videreuddannelse, SPSadministration, Rådgivnings- og Støttecenter, Studievalg Østjylland, Internationalt Sekretariat Teknisk forvaltning E-læringsenheden, Datakontoret, AU-foto, Nyhedstjenesten, Informationskontoret, Telefonomstilling Gartnerafdelingen, Driftsområde Øst, Driftsområde SUN II, Driftsområde SUN I, Driftsområde NORD, Driftsområde NORD- VEST, Driftsområde NAT II, Driftsområde NAT I, Driftsområde ITbyen 5

6 3.0 Svarfordeling Undersøgelsen er overordnet forløbet som planlagt, og svarprocenten på % har været tilfredsstillende. I relation til nedenstående tal tyder det uheldigvis på, at der har været problemer med at adskille henholdsvis det psykiske og det fysiske og ergonomiske spørgeskema. Enkelte medarbejdere har således troet, at kun det ene skema skulle udfyldes. Det har resulteret i, at der er flere besvarelser til det fysiske APVundersøgelsesskema end til det psykiske undersøgelsesskema. 6

7 4.1 Fysiske og ergonomiske forhold Driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Population: 70 Svarprocent: 74 % Område Besvarelser Driftsområde IT-byen 4 Driftsområde NAT I 9 Driftsområde NAT II 7 Driftsområde NORD 9 Driftsområde NORD-VEST 5 Driftsområde SUN I 4 Driftsområde SUN II 3 Driftsområde Øst 3 Gartnerafdelingen 8 I alt 52 Gartnerafdelingen Driftsområde It-byen 15% 8% Driftsområde It-byen Driftsområdet Øst 6% Driftsområde SUN II 6% Driftsområde SUN I 8% Driftsområde NORD- VEST 10% Driftsområde NORD 17% Driftsområde NAT I 17% Driftsområde NAT II 13% Driftsområde NAT I Driftsområde NAT II Driftsområde NORD Driftsområde NORD-VEST Driftsområde SUN I Driftsområde SUN II Driftsområdet Øst Gartnerafdelingen 7

8 Kontorområdet Population: 330 Svarprocent: 71 % Område Besvarelser Budget- og Planlægningskontoret 12 Datakontoret 26 Efter- og Videreuddannelse 8 Internationalt Sekretariat 7 Kommunikationsområdet 15 Ledelsessekretariatet inkl. Rektoratet 26 Lønkontoret 11 Personaleområdet 20 Regnskabskontoret 20 Rådgivnings- og Støttecenter 18 Studiekontoret 30 Studievalg Østjylland 6 Techtrans 18 Teknisk Forvaltning 17 I alt 234 Budget- og Planlægningskontoret 5% Studievalg Østjylland 3% Studiekontoret 12% Rådgivnings- og Støttecenter 8% Techtrans 8% Teknisk Forvaltning 7% Datakontoret 11% Efter- og Videreuddannelse 3% Internationalt Sekretariat 3% Kommunikationsområdet 6% Ledelsessekretariatet inkl. Rektoratet 11% Budget- og Planlægningskontoret Datakontoret Efter- og Videreuddannelse Internationalt Sekretariat Kommunikationsområdet Ledelsessekretariatet inkl. Rektoratet Lønkontoret Personaleområdet Regnskabskontoret Rådgivnings- og Støttecenter Studiekontoret Studievalg Østjylland Techtrans Teknisk Forvaltning Regnskabskontoret 9% Personaleområdet 9% Lønkontoret 5% 8

9 4.2 Psykiske forhold Samlet for Fællesområdet Population: 400 Svarprocent: 70 % Område Besvarelser Ledelsessekretariatet/Techtrans 42 Regnskabskontoret/Budget og planlægning 30 Personaleområdet/Lønkontoret 29 Studiekontoret/Efter- og Videreudd./Rådgivning- og Støttecentret/Studievalg Østjylland/Int. Sekr. 69 Teknisk forvaltning 17 Datakontoret 25 Kommunikationsområdet 17 Blå mænd m.fl. 49 I alt 278 Blå mænd m.fl. 18% Ledelsessekretariatet/Techtrans 15% Kommunikationsområdet 6% Regnskabskontoret/buget og planlægning 11% Ledelsessekretariatet/Techtrans Regnskabskontoret/buget og planlægning Personaleområdet/lønkontoret Studiekontoret/Efter- og Videreudd., Rådgivning- og Støttecentret/Studievalg Østjylland/Int. Sekr. Teknisk forvaltning Datakontoret 9% Personaleområdet/lønkontoret 10% Datakontoret Kommunikationsområdet Blå mænd m.fl. Teknisk forvaltning 6% Studiekontoret/Efter- og Videreudd., Rådgivning- og Støttecentret/Studievalg Østjylland/Int. Sekr. 25% 9

10 5.0 Analyse af de fysiske og ergonomiske forhold 5.1 Driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Gruppen af driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere udtrykker generelt tilfredshed med det samlede fysiske arbejdsmiljø. 58,34 % angiver, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med det samlede fysiske arbejdsmiljø, mens kun 6,25 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at en stor gruppe på 33,33 % angiver, at de hverken er utilfredse eller tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. Ved gennemgang af samtlige spørgsmål danner sig dog et noget blandet billede med mange positive tilkendegivelser, men ligeledes ganske mange negative. Overordnet er der dog en overvægt af positive besvarelser. Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Percent ,67% 33,33% 10 16,67% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 2,08% Utilfreds 4,17% Meget utilfreds 2,08% Ved ikke Blandt de besvarelser, hvor de ansatte udtrykker stor tilfredshed, kan nævnes Arbejdsstedets indretning, hvor især forholdene vedrørende belysningen på 10

11 arbejdspladsen er positive. I Arbejde med maskiner, håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler udtrykkes generelt en ganske høj tilfredshed med de fysiske forhold; dog bør det bemærkes, at der er der nogen utilfredshed med det generelle service- og sikkerhedseftersyn af maskiner, håndværktøj etc. Besvarelsen hvad angår fare ved elinstallationer (afskærmning og korrekt sikring), samt hvorvidt der forefindes de nødvendige og relevante hjælpemidler, giver heller ikke et entydigt svar. Hvad angår Støj og vibration, synes forholdene entydigt at være positive. Her er omkring 75 % af de ansatte enten tilfredse eller meget tilfredse. Når det kommer til Førstehjælp og brand, udtrykkes der overordnet tilfredshed med muligheden for at deltage i instruktionskurser i førstehjælp og brand. Blandt de områder, hvor der de ansatte udtrykker stor utilfredshed, kan nævnes forholdene vedrørende Ergonomi, hvor mere end 24,5 % svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse med generende løft, træk og skub af tunge byrder i det daglige arbejde. 32,65 % svarer hverken/eller. 22,45 % er utilfredse eller meget utilfredse med udbuddet af nødvendige hjælpemidler, og 46,94 er utilfredse eller meget utilfredse med muligheden for at modtage instruktion vedrørende ergonomiske forhold på arbejdspladsen. Igen bør det nævnes, at der i forbindelse med Arbejde med maskiner, håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler er nogen utilfredshed med service- og sikkerhedseftersyn af maskiner, håndværktøj etc. Hvad angår Kemi og sundhedsskadelige påvirkninger på arbejdspladsen, er der her en række forholdsvis negative besvarelser, hvor ikke mindst manglende instruktion i arbejdet med kemikalier kommer til udtryk ved, at 45,83 % enten er utilfredse eller meget utilfredse. I forbindelse med Andre forhold har 47,92 % svaret ved ikke på spørgsmålet om, hvorvidt der tages der de fornødne hensyn i forbindelse med graviditet og barsel på arbejdspladsen (hvorvidt dette er et negativt fund, kan dog diskuteres). Yderligere bør her bemærkes, at 25 % af de ansatte er af den mening, at der er forhold i det fysiske arbejdsmiljø, som kan medvirke til sygefravær, mens 29,17 % svarer hverken/eller. Desuden synes velfærdstilbudsområdet at tiltrække sig 11

12 nogen negativ opmærksomhed, både hvad angår viden om tilbud og tilfredsheden med eksisterende tilbud (eller mangel på samme). Som det fremgår af nedenstående tabel, varierer medarbejdernes generelle tilfredshed mellem de forskellige sikkerhedsgrupper. Sikkerhedsgruppeniveau * Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Crosstabulation SikkerhedsgruppeniveaGartnere, AMG NAT I og NAT II, betjente mv., AMG Antal % Antal % Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Meget Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds utilfreds Ved ikke Total ,0% 37,5% 62,5%,0%,0%,0% 100,0% ,5% 43,8% 25,0% 6,3% 12,5%,0% 100,0% Total Nord og Øst, betjen mv., AMG Nordvest og IT-Bye betjente, AMG SUN I og SUN II, betjente mv., AMG Antal % Antal % Antal % Antal % ,4% 55,6%,0%,0%,0%,0% 100,0% ,0% 25,0% 50,0%,0%,0%,0% 100,0% ,0% 42,9% 42,9%,0%,0% 14,3% 100,0% ,7% 41,7% 33,3% 2,1% 4,2% 2,1% 100,0% Tabellen viser, at især medarbejdere, der figurerer i sikkerhedsgruppen under Nord og Øst, udelukkende er tilfredse eller meget tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Blandt Nordvest og IT-Byen er 50 % tilfredse eller meget tilfredse, mens de mest negative ansatte findes blandt NAT I og NAT II. Her bør dog tages forbehold for de små grupperinger på tværs af svarkategorierne. Besvarelserne er desuden påvirket af, at forholdsvis mange har svaret hverken/eller i relation til dette spørgsmål. Som nævnt indledningsvis er ansatte blandt driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere overvejende godt tilfredse med det fysiske arbejdsmiljø. 12

13 5.2 Kontorområdet De kontoransatte på Fællesområdet udtrykker generelt tilfredshed med det samlede fysiske arbejdsmiljø. 67,11 % angiver, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med det samlede fysiske arbejdsmiljø, mens kun 7,89 % er enten utilfredse eller meget utilfredse. Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Percent 30 56,58% 20 24,56% ,53% 5,70% 2,19% 0,44% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ved gennemgang af besvarelserne af de enkelte spørgsmål danner der sig dog et mere blandet billede, da der er nogle områder, de kontoransatte på Fællesområdet er klart mere tilfredse med end andre områder. Blandt top-scorerne er Arbejdsstedets indretning, særligt udsyn fra arbejdsrummet, belysningen, pladsforhold. Desuden får Ergonomi god evaluering, herunder generelle ergonomiske forhold, mulighed for variation mellem forskellige arbejdsstillinger, mulighed for at undgå generende løft, tastaturets placering samt arbejde med mus. På de særligt nævnte områder tilkendegiver mindst 75 %, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres fysiske arbejdsmiljø, mens tilfredsheden på de ikkenævnte spørgsmål inden for 13

14 arbejdsstedets indretning og ergonomi vurderes lidt mindre positivt. En undtagelse under ergonomi er dog instruktion i korrekt ergonomisk brug af pc. Til dette spørgsmål svarer 55 % af medarbejdere, at det er de meget utilfredse eller utilfredse med. Ligeledes er en ganske stor del ansatte ikke tilfredse med den instruktion, de har modtaget i inventarets indstillingsmuligheder og forskellige arbejdsstillinger. På spørgsmålene om Indeklima er det samlede billede også overordnet positivt. I den modsatte ende finder man spørgsmål, der vedrører Førstehjælp og brand. På disse områder føler medarbejderne i udstrakt grad, at der er problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Inden for spørgsmålene vedrørende forbindingskasser, øjenskylleflasker, slukningsmaterialer, instruktion i førstehjælp, instruktion ved brand svarer mellem 60 og 87 %, at de enten er utilfredse, meget utilfredse eller ved ikke. Mangel på viden og instruktion er tilsyneladende et udbredt problem, og svar som ved ikke til spørgsmål om rådighed af slukningsmateriale og forbindingskasser kan tolkes som en indikator på problemer på disse områder. Det skal i forbindelse med førstehjælp og brand bemærkes, at størstedelen af medarbejderne finder flugtveje frie og ryddelige. Hvad angår Andre forhold, er der blandt medarbejderne generelt utilfredshed med arbejdsstedets velfærdstilbud. Kun 14 % udtrykker tilfredshed med kendskabet til velfærdstilbuddene, mens 16 % angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med selve de velfærdstilbud, de har på deres arbejdsplads. Vedrørende forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefravær, peger 16,81 % af de adspurgte på, at forholdene enten er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, mens 19,3 % ved ikke. 20,18 % svarer hverken/eller. 14

15 Medarbejdernes generelle tilfredshed varierer mellem de forskellige sikkerhedsgrupper. Sikkerhedsgruppeniveau * Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Crosstabulation Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Sikkerhedsgruppeniveau Sikkerhedsgruppeniveau omr,tek.forv., AMG Datakontor,Komm. Ledelsessekr.,Personaleomr., AMG Statis tics Antal % Antal % Meget Hverken Meget Ved tilfreds Tilfreds / eller Utilfreds utilfreds ikke Total ,8% 59,3% 27,1% 6,8%,0%,0% 100% ,5% 56,9% 15,7% 2,0% 2,0%,0% 100% Total Studieforvaltning,Int.sek Antal AMG % Økonomiforvaltningen ogantal Techt, AMG % Antal % ,4% 52,9% 27,9% 8,8% 1,5% 1,5% 100% ,0% 58,0% 26,0% 4,0% 6,0%,0% 100% ,5% 56,6% 24,6% 5,7% 2,2%,4% 100% Den ovenstående tabel viser, at særligt de ansatte, der figurerer under sikkerhedsgruppen for Ledelsessekretariatet og Personaleområdet, udtrykker en generel stor tilfredshed. I denne gruppe er over 80 % meget tilfredse eller tilfredse med det samlede fysiske arbejdsmiljø. De øvrige tre grupperinger har nogenlunde samme, lidt lavere, grad af tilfredshed blandt deres medarbejdere. 15

16 6.0 Analyse af de psykiske forhold Resultaterne i den psykiske APV er generelt mere blandede end i den fysiske. Svarerne er præget af, at yderkategorierne (såsom altid/aldrig og i meget høj grad/meget ringe grad) ikke benyttes så meget. På de fleste spørgsmål fordeler svarene sig omkring midterkategorierne. En undtagelse fra denne tendens er dog spørgsmålet om den generelle tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø. Her svarer 62,35 %, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse. Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø generelt? Percent 30 47,45% ,90% 19,22% 13,73% 0 3,14% 1,57% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø generelt? Der er stor variation inden for tilfredsheden mellem de forskellige grupperinger. De mest tilfredse findes blandt medarbejderne på Regnskabskontoret/Budget- og planlægningskontoret og Ledelsessekretariatet/Techtrans samt på Kommunikationsområdet, hvor mellem 74 og 80 % af de ansatte erklærer sig generelt enten meget tilfredse eller tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan endvidere bemærkes, at der på Kommunikationsområdet slet ikke er ansatte, 16

17 der generelt er utilfredse med det psykiske arbejdsmiljø (dette betyder selvfølgelig ikke, at respondenter fra Kommunikationsområdet ikke udtrykker utilfredshed med de forskellige delspørgsmål). I modsætning hertil erklærer kun 33 % i Teknisk Forvaltning sig tilfredse med det generelle arbejdsmiljø. Ligeledes ligger de blå mænd og Datakontoret under det gennemsnitlige niveau, dog i en mindre markant grad. Ny afdelinggruppe * Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø generelt? Crosstabulation Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø generelt? Ny afdelingsgruppe Ledelsessekr./Techtrans Regnskabskontoret/ budget-og planlægning Antal % Antal % Meget Hverken Meget Ved tilfreds Tilfreds eller Utilfreds utilfreds ikke Total ,7% 50,0% 15,8% 5,3% 2,6% 2,6% 100% ,1% 55,2% 17,2% 3,4%,0%,0% 100% Total Personaleområdet/ Antal lønkontoret % Studiekontor m.fl * Antal % Teknisk forvaltning Antal % Datakontoret Antal % Kommuniaktionsområdet Antal % Blå mænd m.fl. Antal % Antal % ,1% 51,9% 22,2% 11,1%,0% 3,7% 100% ,6% 45,5% 19,7% 15,2% 4,5% 1,5% 100% ,0% 33,3% 46,7% 6,7% 13,3%,0% 100% ,7% 47,8% 26,1% 13,0% 4,3%,0% 100% ,3% 66,7% 20,0%,0%,0%,0% 100% ,3% 38,1% 7,1% 35,7% 2,4% 2,4% 100% ,9% 47,5% 19,2% 13,7% 3,1% 1,6% 100% * Gruppen Studiekontor m.fl. består af: Studiekontoret, Efter- og videreuddannelse, Støtte- og rådgivningscentret, Studievalg Østjylland og Internationalt Sekretariat. Nogle af de områder, hvor medarbejderne generelt giver positive tilkendegivelser, er i forhold til mening i arbejdet, hvor 75 % i meget eller høj grad føler, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde, og 80 %, at de yder en vigtig arbejdsindsats. Ligeledes er der positiv stemning omkring udviklingsmulighederne, hvor 65 % mener, at de i meget eller høj grad har mulighed for at lære nyt gennem arbejdet, og 70 %, at deres arbejde kræver, at de er initiativrige. Medarbejderne er involveret i arbejdspladsen. 63 % mener, 17

18 deres arbejdsplads har stor betydning for dem, og 90 % er som helhed meget tilfredse eller tilfredse med deres job. I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdig, at kun 46 % vil anbefale arbejdspladsen til en god ven. Arbejdstempoet opfattes generelt som værende højt. For 55 % er det altid eller ofte nødvendigt at arbejde meget hurtigt, og 28 % angiver, at de sjældent eller aldrig har tid nok til at løse deres arbejdsopgaver. Dette kan muligvis forklare, hvorfor 41 % af medarbejderne altid eller ofte er bagud med deres opgaver, mens kun 3 % næsten aldrig oplever den slags problemer. Langt de fleste ansatte vurderer selv, at de har et godt helbred; kun 12 % svarer mindre godt eller dårligt, mens hele 52 beskriver deres helbred som fremragende eller vældigt godt. Det gode helbred kan dog problematiseres, når det drejer sig om udbrændthed og stress. Knap 15 % føler sig altid eller en stor del af tiden udkørte. Hvis de, som en del af tiden føler sig udkørte, medtages, drejer det sig om 45 % eller knap halvdelen af de adspurgte. Nogenlunde samme andel føler sig stresset. Andelene, der er følelsesmæssigt udmattede og irritable, er lidt mindre, men over en tredjedel af de ansatte døjer med disse problemer minimum en del af tiden. Der er en mindre, men signifikant tendens til, at kvinderne er lidt overrepræsenteret på spørgsmålene om at føle sig udkørt og være følelsesmæssigt udmattede. Med hensyn til rolleklarhed kan det bemærkes, at under halvdelen af de ansatte i meget eller høj grad har klare mål for deres arbejde eller ved nøjagtigt, hvad der forventes af dem. Vedrørende opfattelsen af retfærdighed mener 32 % i meget eller høj grad, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde, og 30 %, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt. I undersøgelsen er der også stillet spørgsmål, der direkte stiler mod at afdække, hvordan forandringsprocessen påvirker de ansattes psykiske arbejdsmiljø. Med hensyn til mulighederne for at involvere sig i processen er 23 % tilfredse, men 28 18

19 % er utilfredse. Til spørgsmålet om informationsniveauet i forandringsprocessen er 34 % meget tilfredse eller tilfredse, mens 25 % er direkte utilfredse. Disse tal kan sammenholdes med de generelle spørgsmål om information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid. Her er kun 26 % meget tilfredse eller tilfredse, mens den utilfredse andel er på 27 %. Med hensyn til spørgsmålene om krænkende adfærd inden for de sidste 12 måneder har 2,4 % (seks personer) været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, 0,8 % (to personer) udsat for trusler om vold, ingen har været udsat for konkret vold, og 12 % (30 personer) har været udsat for mobning, herunder 2,4 % dagligt eller ugentligt. 6.1 Benchmarking Da der til den psykiske spørgeskemaundersøgelse er benyttet Det Nationale Institut for Arbejdsmiljøs spørgeskema, er det muligt at sammenligne Fællesområdets resultater med et landsgennemsnit for samtlige lønmodtagere. Vi vil i dette afsnit blot kort fremhæve de vigtigste resultater i relation til de allerede ovenfor beskrevne områder. Med hensyn til udviklingsmuligheder og involvering i arbejdspladsen er Fællesområdets resultater lidt over gennemsnittet for danske lønmodtagere. I forhold til mening med arbejdet, tilfredshed med jobbet som helhed, og seksuelt krænkende adfærd ligger fællesområdet rimeligt tæt på gennemsnittet. Angående arbejdstempo, rolleklarhed, retfærdighed samt udbrændthed og stress er Fællesområdets resultater derimod lidt under gennemsnittet. Med hensyn til områderne vedrørende krænkende adfærd, vold og mobning er antallet, der har været udsat for vold eller trusler om vold, under landsgennemsnittet. Andelen, som har været udsat for sexchikane, ligger tæt på 19

20 gennemsnittet, mens der på Fællesområdet er marginalt flere, der har været udsat for mobning end på landsgennemsnittet. 20

21 7.0 Appendiks 7.1 Grafer for fysisk APV for driftsmestre, betjente, håndværkere og gartnere Arbejdsstedets indretning Er pladsforholdene acceptable? Percent 20 30,00% 34,00% 10 20,00% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 6,00% Utilfreds 10,00% Meget utilfreds 21

22 Er belysningen tilfredsstillende? Percent 20 36,00% 38,00% 10 20,00% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 4,00% Utilfreds 2,00% Meget utilfreds 22

23 Ophold og færden Færdes du under dit arbejde på ujævne og glatte gulve, gangarealer, fortorve mv? Percent ,82% 36,73% 10 10,20% 10,20% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 2,04% Meget utilfreds Færdes du under dit arbejde på ujævne og glatte gulve, gangarealer, fortove mv? Percent ,8 36, ,2 10,2 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 2 Meget utilfreds 23

24 Ryddes der jævnligt op på arbejdspladsen? Percent ,82% 28,57% 10 12,24% 14,29% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 4,08% Meget utilfreds Ergonomi Har du generende løft, træk og skub af tunge byrder i dit daglige i dit daglige arbejde? Percent 20 30,61% 32,65% 10 12,24% 16,33% 8,16% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 24

25 Er nødvendige hjælpemidler til rådighed? Percent 20 36,73% 10 20,41% 20,41% 14,29% 8,16% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Kan du undgå generende arbejdsstillinger i dit daglige arbejde (f.eks. ved reparation af maskiner)? Percent 20 30,61% 24,49% 10 16,33% 16,33% 10,20% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds 2,04% Ved ikke 25

26 Arbejde med maskiner, håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler Er opmærkning og afskærmning af farezoner tilfredsstillende? Percent ,83% 10 22,92% 18,75% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 2,08% Utilfreds 4,17% Meget utilfreds 6,25% Ved ikke 26

27 Er du udsat for klemningsrisiko? Percent 20 39,58% 10 16,67% 22,92% 12,50% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 2,08% Utilfreds 6,25% Meget utilfreds Ved ikke Er stopanordninger og bremser i orden? Percent 30 50,00% ,75% Meget tilfreds Tilfreds 10,42% Hverken/eller 4,17% Utilfreds 16,67% Ved ikke 27

28 Er du i tilstrækkelig grad sikret ved reparationsarbejde (værnemidler)? Percent 30 54,17% ,92% 0 Meget tilfreds Tilfreds 12,50% Hverken/eller 4,17% Meget utilfreds 6,25% Ved ikke Bruger du dit håndværktøj sikkerhedsmæssigt korrekt (elhåndværktøj)? Percent 30 54,17% 20 29,17% 10 0 Meget tilfreds Tilfreds 10,42% Hverken/eller 2,08% Utilfreds 4,17% Ved ikke 28

29 Er der den tilstrækkelige service og sikkerhedseftersyn af maskiner, håndværktøj etc? Percent 29,17% 10 20,83% 20,83% 16,67% 6,25% 6,25% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke _ Er der fare ved el-installationer (afskærmning og korrekt sikring)? Percent 20 31,25% 25,00% 10 16,67% 10,42% 6,25% 10,42% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 29

30 50 Forefindes de nødvendige og relevante hjælpemidler? 40 Percent ,75% 10 22,92% 16,67% 8,33% 8,33% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Ved ikke Støj og vibrationer Er støjniveauet acceptabelt? Percent 30 54,17% 20 27,08% 10 14,58% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 2,08% 2,08% Utilfreds Ved ikke 30

31 Kemi og sundhedsskadelige påvirkninger Kommer du i hudkontakt med farlige stoffer og materialer i dit daglige arbejde? Percent 20 29,17% 33,33% 10 20,83% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 6,25% Utilfreds 4,17% Meget utilfreds 6,25% Ved ikke 31

32 Er du udsat for farlige luftforureninger ved dit arbejde? Percent 27,08% 29,17% 10 14,58% 14,58% 8,33% 6,25% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Har du kendskab til områdets arbejdspladsbrugsanvisninger (Ved du hvordan du skal arbejde med kemikalier)? Percent 20 31,25% 10 16,67% 22,92% 16,67% 6,25% 6,25% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 32

33 Har du modtaget instruktion i arbejde med kemikalier? Percent 20 37,50% 10 18,75% 20,83% 0 10,42% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 8,33% Utilfreds Meget utilfreds 4,17% Ved ikke Førstehjælp og brand Er der fyldte og tilstrækkeligt antal øjenskylleflasker til rådighed? Percent 20 31,25% 31,25% 10 18,75% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 8,33% Utilfreds 6,25% Meget utilfreds 4,17% Ved ikke 33

34 Er der fyldte og tilstrækkeligt antal slukningsmateriel til rådighed? Percent ,83% 35,42% 10 0 Meget tilfreds Tilfreds 4,17% Hverken/eller 8,33% Utilfreds 2,08% Meget utilfreds 4,17% Ved ikke Er flugtveje frie og ryddelige? Percent ,42% 45,83% 10 12,50% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller 4,17% Utilfreds 2,08% Ved ikke 34

35 Har du modtaget instruktion i tilfælde af brand? Percent 30 54,17% ,92% 0 Meget tilfreds Tilfreds 4,17% Hverken/eller 10,42% Utilfreds 8,33% Meget utilfreds Har du modtaget instruktion i førstehjælp? 60 Percent 40 60,42% 20 29,17% 0 Meget tilfreds Tilfreds 2,08% Hverken/eller 2,08% Utilfreds 6,25% Meget utilfreds _ 35

36 Andre forhold Tages der de fornødne hensyn i forbindelse med graviditet og barsel på arbejdspladsen? Percent 30 47,92% 20 33,33% 10 0 Meget tilfreds 10,42% Tilfreds 6,25% Hverken/eller 2,08% Utilfreds Ved ikke Er der forhold i det fysiske arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefravær? Percent 25,00% 29,17% 10 14,58% 14,58% 10,42% 6,25% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 36

37 Er du bekendt med arbejdsstedets velfærdstilbud? Percent 29,17% 10 16,67% 18,75% 14,58% 12,50% 8,33% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Er du tilfreds med arbejdsstedets velfærdstilbud (f.eks. sundhedstilbud, spisestue, kantine etc.)? Percent 15 25,00% 25,00% ,50% 10,42% 14,58% 12,50% 0 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 37

38 Hvordan vurderer du det samlede fysiske arbejdsmiljø? Percent ,67% 33,33% 10 16,67% 0 2,08% 4,17% 2,08% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 38

39 7.2 Grafer for fysisk APV for de kontoransatte på fællesområdet Arbejdsstedets indretning 39

40 40

41 41

42 Indeklima 42

43 43

44 44

45 Ergonomi (f.eks. løft, træk, skub og arbejdsstillinger) 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 Førstehjælp og brand 51

52 52

53 53

54 Andre forhold 54

55 55

56 56

57 7.3 Grafer for psykisk APV for Fællesområdet Arbejdsmængde og pres 57

58 Arbejdstempo 58

59 Følelsesmæssige krav 59

60 Indflydelse 60

61 Udviklingsmuligheder 61

62 Mening i arbejdet 62

63 Involvering i arbejdspladsen 63

64 Forudsigelighed 64

65 Forandringsprocessen Belønning i arbejdet 65

66 Rolleklarhed 66

67 67

68 Ledelseskvalitet Social støtte fra overordnede 68

69 Tilfredshed med arbejdet 69

70 Privatliv og familieliv 70

71 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 71

72 Retfærdighed 72

73 Selvvurderet helbred 73

74 Udbrændthed 74

75 Stress 75

76 Krænkende adfærd Trusler om vold 76

77 Fysisk vold Mobning _ 77

78 Tilfredshed generelt Forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til udbrændthed og stress 78

79 Crosstab Køn Total K M Hvor tit har du følt dig udkørt? Total Hele tiden En stor del af tiden Del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hele tiden Count % within Køn 3,0% 14,1% 33,3% 40,7% 8,9% 100,0% Count % within Køn,8% 10,7% 27,3% 44,6% 16,5% 100,0% Count % within Køn 2,0% 12,5% 30,5% 42,6% 12,5% 100,0% Symmetric Measures Asymp. Value Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,219,095 2,277,023 N of Valid Cases 256 a Not assuming the null hypothesis. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Køn Total K M Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? Total Hele tiden En stor del af tiden Del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hele tiden Count % within Køn 2,2% 14,1% 25,2% 45,2% 13,3% 100,0% Count % within Køn,0% 7,4% 20,7% 43,8% 28,1% 100,0% Count % within Køn 1,2% 10,9% 23,0% 44,5% 20,3% 100,0% Symmetric Measures Asymp. Value Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,312,091 3,325,001 N of Valid Cases 256 a Not assuming the null hypothesis. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 79

80 Køn Total K M Hvor tit har du været stresset? Total Hele tiden En stor del af tiden Del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hele tiden Count % within Køn 1,5% 16,3% 28,9% 37,8% 15,6% 100,0% Count % within Køn,8% 10,7% 28,9% 43,0% 16,5% 100,0% Count % within Køn 1,2% 13,7% 28,9% 40,2% 16,0% 100,0% Symmetric Measures Asymp. Value Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,106,096 1,106,269 N of Valid Cases 256 a Not assuming the null hypothesis. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. Køn Total K M Hvor tit har du været irritabel? Total Hele tiden En stor del af tiden Del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt Hele tiden Count % within Køn,0% 8,1% 28,9% 50,4% 12,6% 100,0% Count % within Køn,8% 9,9% 24,0% 44,6% 20,7% 100,0% Count % within Køn,4% 9,0% 26,6% 47,7% 16,4% 100,0% Symmetric Measures Asymp. Value Std. Error(a) Approx. T(b) Approx. Sig. Ordinal by Ordinal Gamma,088,101,870,384 N of Valid Cases 256 a Not assuming the null hypothesis. b Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 80

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling 4 01. Kvantitative krav

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

Totalrapport Maj 2011

Totalrapport Maj 2011 TRIVSELSMÅLING Totalrapport Maj Antal besvarelser: 1815 Svarprocent: 70% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s INDHOLD OM DENNE RAPPORT s. 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN s. 4 DEL 1: GRAFIKKER PÅ HVERT

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

1 af 18 03/12/10 08.51

1 af 18 03/12/10 08.51 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Politi og fængselspersonale. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Politi og fængselspersonale Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:11 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 17 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere.

Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV checkskema Hvad er formålet med APV en? Formålet med undersøgelsen er at lave en APV (arbejdspladsvurdering), der skal sikre, at arbejdet udføres sikkert og sundt for alle medarbejdere. APV arbejdet

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere