Resultatkontrakt. Vedrørende. Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Jørgen Krarup Lokal Operatør: Teknologisk Institut (TI) på vegne af projektets konsortium Kongsvang Allé Århus C Kontaktperson: Kjeld Nørregaard Tlf CVR. nr Danske Bank Holmens Kanal 2-12, 1092 København Konto nr Resumé Formålet med projektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst i hvor vid udstrækning en bred anvendelse kan bidrage til fleksibelt elforbrug, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sikre en grøn energianvendelse. Formålet er endvidere at få synliggjort brugernes adfærd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på elnettet med forskellige betalings- og styringsstrategier. Flådeprojektet vil omfatte et antal praktiske forsøg i Region Midtjylland og omfatte analyser med det formål at opbygge kompetencer på området. Projektet skal desuden anvendes som en elbilstestplatform i forbindelse med brugeradfærdsundersøgelser, afprøvning af nye koncepter og produkter. Endelig er formålet at afdække fremtidige regionale er erhvervsudviklingsmuligheder inden for området. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og formål Efter en lidt hektisk opstart er projektet kun langsomt ved at komme i mere normal drift. Der var først store udfordringer med at finde egnede elbiler. De valgte elbiler skulle godkendes i DK, driftsaftaler udvikles og ikke mindst skulle bilerne ombygges og leveres. Parallelt er skatteproblemet blevet løst, således at projektet, der er en del af elbilspuljen, er fritaget for beskatning i hele projektets løbetid. Alle biler er blevet udstyret med Region Midtjyllands (RM) logo som en integreret del af et nydesignet fælles projekt-logo. Driftsaftale med leverandøren ChoosEV kom først på plads i marts og april Der bliver ved med at være tekniske problemer med nogle af bilerne, medens andre kører stort set uden problemer. En enkelt bil har været særlig upålidelig og har ikke været til rådighed for familierne tæt på 4 måneder ud af 9. Oven i de allerede omtalte udfordringer blev bilerne sat i drift midt i en usædvanlig lang og kold vinter. Det gav ekstra arbejde, at overbevise leverandøren om at varmen i bilerne var utilstrækkelig i de meget kolde perioder og få organiseret fejlretning og eftermontage af nye varmesystemer. De ekstra mange udfordringer i opstarten, har medført at visse forsøgselementer og erhvervsrettede aktiviteter er udskudt. Projektet følger den overordnede strategi. Forsøgselementerne er dynamiske og tilpasses løbende på baggrund af projekts udvikling, resultater og nye idéer. Datalogning igangsættes så snart Energistyrelsens (ENS) leverandør, af dataloggere til elbilerne, leverer og installerer udstyret. Prøv1elbil projektet har været involveret i en række formidlingsaktiviteter af forskellig karakter og har opnået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Ved Juelsminde Run arrangementet (august 2009) var 300 personer ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport. Ved Klimakonference i Horsens (november 2009) var 200 personer ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt en temadag/workshop omkring anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer i Horsens (november 2009) med pænt opmøde. Netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, blev anvendt til distribution af indbydelser til det fælles arrangement. Deltagerne var lokale såvel som nationale interessenter indenfor professionel transport. Under FN s 15. klimakonference (COP15) deltog projektet i showcasen Driving the future, der blev håndteret af Udenrigsministeriet (UM). På baggrund af ønsket fra UM stillede projektet to elbiler til rådighed incl. chauffører til at dække 10-dagsperioden for showcasens varigheden. UM var meget tilfredse over opbakningen fra Prøv1elbil Projekt er nu etableret med 13 elbiler, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside (www.elbilforum.dk der per 1 september 2010 har mere end 200 indlæg på bloggen.) mm. Resultatkontrakt med RM, tilsagnsskrivelse fra Energistyrelsen samt projektaftale partnerne imellem er på plads. Elleve elbiler blev leveret primo december 2009 og de resterende to primo Med 165 ansøger til første familierunde i Juelsminde var interessen overvældende, og selv ved fjerde ansøgerrunde i Juelsminde i august 2010, kom der tæt på 60 ansøgere. Ud af samlet mere end 420 ansøgere er 32 testfamilier indenfor postnummer 7130 nu blevet udvalgt og det er meget forskellige testpersoner fra børnefamilier, pensionister til singler; nogle med korte og andre med lange anvendelse afstande. Trods en del udfordringer pga. kulde, sne, varmesystem, 12V problemer, vinterdæk osv har langt de fleste stor lyst til at prøve bilerne af og der har oplevet en stolthed fra testpersonerne over deltagelse i projektet. I runde 2 og 3 har ingen klaget over manglende varme og enkelte har rost, at der nu er god varme i bilen.

3 Horsens og Hedensted kommune er kommet i gang med anvendelse af deres elbiler. I Horsens kommune kører den ene elbil i hjemmeplejen og den anden er Borgmesterbil, hvor den primært skal anvendes ved tilsyn. I Hedensted kommune anvendes den ene elbil i Juelsminde hos hjemmeplejen og indgår som en normal bil. Den anden elbil har været på rundtur hos de forskellige rådhuse i kommunen, og tilknyttes nu Julesminde Rådhus. I Hedensted er konklusionen klart at rækkevidden som kommunalt køretøj er alt for lille til en landkommune med store afstande. Der er blevet produceret ladestandere og udviklet tilhørende Black bokse indeholdende diverse udstyr og måleudstyr. Det er muligt på kvarter-niveau at registrere energiforbrug fra ladestanderen hos brugeren og dermed ladeadfærd. Det er muligt for NRGi at styre ladetidspunkt, men brugeren har mulighed for at tvangs indkoble ladningen. Region Midtjylland indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmængde af projektmøderne, hvor repræsentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. RM bliver informeret omkring de øvrige projektmøder blandet andet gennem kopi af noter/referater. Generelt har der været mange henvendelser til projektet. Selvom projektet kun har været i gang i en kortere periode, kan der tilskrives flere erhvervseffekter afledt af Prøv1elbil: C1 elbiler er blevet importeret og godkendt i Danmark Ombygning af elbiler flyttet til Danmark og folk ansat til elbil produktion i Danmark Der er opstartet produktion af forskellige modeller af ladestandere Der er udviklet overvågningsudstyr til ladepunkter Der arbejders på anden generation af ladestandere med betalingsfunktion og mulighed for smartladning Forslag fra nationalt firma med hensyn til løsning af problemet med manglende varme Elbil klynge opbygning Udbygning af infrastruktur til elbiler hos f.eks.: Kommuner, sygehus Sikkerhedsforhold ved redning i forbindelse med el- og hybrid-biler (Beredskabsstyrelsen) Invest in Denmark anvender Prøv1Elbil i deres promovering. Test af intelligent lyd. Kopi af hele projektes familiedel i form af testenelbil.dk fra ChoosEV. Projektet fulgte i starten af 2010 i store træk budget og overordnet plan, men det har vist sig at den nødvendige service fra projektet i forbindelse med modtagelse af biler efter en familierunde og klargøring og udlevering til nye familier tager meget mere tid en planlagt. Samtidig har der været vedvarende tekniske problemer med flere biler, som har krævet meget opfølgning, ekstra test og lån af erstatningsbiler. For at effektivisere skift mellem familier er der nu opbygget rutiner i form af bl.a. drejebøger og checklister. For at reducere tidsforbrug i forbindelse med møder og projektledelse, er projektledelse sammenlagt med teknisk koordinering, og varetages i fremtiden af Kjeld Nørregaard. Der forventes et ekstra tidsforbrug i forbindelse med at familieforsøget flyttes til Horsens i starten af december 2010, men det overvejes i øjeblikket hvorledes der af hensyn til budgettet, f.eks. kan opnås tilstrækkelig eksponering med en mindre indsats. Der vil ske en justering af projektbudgettet så snart at et nyt økonomisystem er indkørt på Teknologisk Institut forventeligt okt Projektet har haft stor mediebevågenhed, alt fra avisartikler, radio-indslag, tv-indslag, indlæg på websites, nyhedsbreve, bloggen på hjemmesiden. Blandt andet var der et flot indslag med eksponering af projekt og RM logo i DR Aftenshowet 3. marts Mediefokus er blevet mindre hen over sommeren, men testfamilierne føler stadig at der er meget interesse for deres elbiler. Side 3

4 Punkt 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektets resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Krav 1.1 Region Midtjylland indgår i projektkonsortiet og projektets følgegruppe. Region Midtjylland indkaldes til deltagelse i konsortiets og følgegruppens møder og til relevante aktiviteter i konsortiet. Kontaktperson ved Region Midt er Jørgen Krarup. RM indgår i følgegruppe for Prøv1elbil projektet og bliver efter eget ønske indkaldt til en delmæng-de af projektmøderne, hvor repræ-sentant fra Energistyrelsen (ENS) også indkaldes. Resultatkrav 1.1 Projektet etableres med 13 elbiler med 8 biler til brug i private husholdninger, 4 til den kommunale drift og 1 til særlige undersøgelser på TI. Bilerne forsynes med den nødvendige infrastruktur til gennemførelse af projektet. Når projektet er etableret, afrapporteres dette til RM, herunder om etableringen er gået som forventet. Projekt er etableret med 13 elbiler, ladefaciliteter, aktiv hjemmeside (www.elbilforum.dk) mm. Resultat-kontrakt, tilsagnsskrivelse fra Energistyrelsen samt projektaftale part-nerne imellem er på plads. Resultatkrav 1.2 Data på elbilerne, relevante systemdata og samspillet mellem elsystemet og elbilerne opsamlet ved datalogning i bilerne, elsystemet eller ved anden elektronisk registrering systematiseres, analyseres, beskrives, konkluderes og gøres offentligt tilgængelige. Mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi ved integrering af elbiler i det samlede energisystem afdækkes og synliggøres særskilt. Elbilbrugernes adfærd med elbilerne og sammenhængen med døgnbelastninger på elnettet og med forskellige betalings- og Relevante analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder uddrag af relevante data og/eller aggregerede data, gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for regionen ved projektets afslutning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Energiforbrug fra ladestander ved hjemmet logges hvert kvarter for alle familiebiler fra og med runde 3. Datalogning på bil niveau afventer stadig ved opstart af 4. familierunde montage af Energistyrelsens dataloggere til elbilerne. Der er rykket adskillige gange for dette udstyr. Den første undersøgelse af ladeadfærd viste at udsendelse af et brev til brugerne med appel om at vente med at sætte bilen til ladning til om natten ingen effekt havde på de faktiske ladetidspunkter. Side 4

5 styringsstrategier afdækkes og synliggøres særskilt. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.3 Dataopsamling, interviews, spørgeskemaundersøgelser med videre på brugeradfærd i forhold til elprisdifferentiering, ladeinfrastruktur, intelligent elstyring, fjernstyring af opladning og tilsvarende struktureres, analyseres, beskrives og konkluderes på skrift og gøres offentligt tilgængelige. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Resultatkrav 1.4 Data og resultater med særlig relevans for identifikation af produktudviklingsmuligheder og med særlig relevans for markedsanalyser udskilles særskilt, struktureres, analyseres og beskrives og gøres tilgængelige for virksomheder og andre potentielle aktører inden for området. Undtagne data er personfølsomme data og virksomhedsfølsomme data. Relevante analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder relevante bearbejdninger af spørgeskemaundersøgelser og aggregerede data, gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for regionen ved projektets afslutning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Analyser, beskrivelser og konklusioner, herunder uddrag af relevante data og/eller aggregerede data, med særlig relevans for identifikation af produktudviklingsmuligheder og med særlig relevans for markedsanalyser gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside i løbet af projektet eller ved projektets afslutning. Projektets parter kan også frit stille dataene til rådighed på deres respektive hjemmesider. Der redegøres skriftligt over for regionen ved projektets afslutning for de opnåede resultater, omfanget og kvaliteten af de I familierunde 2 er der gennemført flere brugerundersøgelser. Dels en telefoninterview fra projektet internt og dels fra 2 speciale studerende fra DTU. I runde 3 har projektet gennemført en spørgeskemaundersøgelse om bl.a. lade vaner. Resultaterne fra egne brugerundersøgelser indeholder personfølsomme data og kan derfor først offentliggøres efter bearbejdning til anonymiseret form. Rapporten fra DTU er angiveligt klar, men er endnu ikke modtaget. Alle rapporter bliver offentliggjort på hjemmesiden efterhånden, som de er klar til offentliggørelse, og de første delresultater kommer i løbet af efteråret 2010 I familierunde 2 er der gennemført et telefoninterview fra projektet internt, der bl.a. pegede behov for en opmærksomhedslyd i elbilen og et varmesystem, hvor restvarme kan udnyttes bedre. Arbejdet med identifikation af potentielle erhvervsmuligheder fortsættes gennem hele projektperioden. Side 5

6 Resultatkrav 1.5 Alle bilerne udstyres med Region Midtjyllands logo under hele projektperioden og efter nærmere aftale mellem TI og RM. Mindst 7 elbiler, og maksimalt det antal elbiler som kan stå på én autotransporter, stilles til rådighed for COP 15 i København og til eventuelle events, hvor bilerne ligeledes er udstyret med Region Midtjyllands logo efter nærmere aftale med RM. Resultatkrav 1.6 Inden for det første år, af projektets løbetid, afholdes to informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter, dvs. ledere og beslutningstagere fra såvel private som offentlige institutioner og organer. I de efterfølgende to driftsår afholdes 8 informationsmøder/workshops i regionen primært rettet mod professionelle interessenter. I det sidste år afholdes en afsluttende workshop/konference for involverede og interessenter med henblik på formidling af resultaterne fra projektet og yderligere inspiration af virksomhederne med henblik på at de selv kan gå videre med produktudvikling efter demonstrationsprojektets ophør. indsamlede data, struktureringen af og tilgængeligheden til dataene. Region Midtjylland kontaktes ved projektets start med henblik på udfærdigelse af logo til elbilerne, herunder logo til deltagelsen i COP15. Der redegøres kort skriftligt for deltagelsen til RM umiddelbart efter COP15. Forud for hvert arrangement koordineres arrangementets form og indhold og den forudgående annoncering og indbydelser mellem konsortiets parter. Efter hvert arrangement redegør TI skriftligt kort over for RM for arrangementets gennemførelse og resultater. Alle elbiler er udstyret med Region Midtjyllands logo. Der er blevet de-signet et fælles logo til elbilerne som integrerer de forskellige logoer på fornem vis. Stor mediebevågenhed bl.a. har projekt og RM logo været i DR Aftenshowet 3. marts elbiler og 14 chauffører involveret i COP chauffører skulle gennem godkendelse af PET for at kunne få lov til at være chauffører under arrangementet. UM var meget tilfredse over opbakningen fra Prøv1elbil. Prøv1elbil projektet har været invol-veret i en række formidlingsaktivite-ter af forskellig karakter og har op-nået en markant profilering både hos private og erhvervsliv. Ved Juelsminde Run arrangementet (august 2009) var 300 personer ude og køre i to af projektets elbiler og besøgende kunne lære om intelligent ladning og andre aspekter omkring elektrisk transport. Ved Klimakonference i Horsens (november 2009) var 200 personer ude og køre med elbil. Der er blevet afholdt en tema-dag/workshop omkring anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretø-jer i Horsens (november 2009) med pænt opmøde. Netværk blandt projektparterne, bl.a. Transportens Innovationsnetværk, blev anvendt til distribution af indbydelser til det fælles arrangement. Deltagerne var lokale såvel som nationale interes-senter Side 6

7 Der sikres jf. projektansøgningen en geografisk spredning af workshops/informationsmøder. Indbydelsen til møder/workshops/konference sker dels ved offentlig annoncering, dels ved direkte indbydelser. Direkte indbydelser skal ske til relevante virksomheder i hele regionen. Forud for hvert møde aftales det mellem TI og RM, hvorledes annoncering og indbydelse til arrangementerne tilrettelægges. Resultatkrav 1.7 Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for bilerne og/eller til bilernes integration i det samlede energisystem, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis TI vurdere at forsøgene er foreneligt med demonstrationsprojektet. Der er i givet fald tale om, at op til 5 biler samtidig kan anvendes til parallel afprøvning i 2 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger afholdes af de deltagende virksomheder. Tages op på de løbende møder mellem TI og RM, og det meddeles særskilt i hvert enkelt tilfælde af TI til RM, hvis TI må afvise en virksomhed. indenfor professionel transport. Prøv1elbil projektet er blevet præsenteret i forbindelse med en række aktiviteter med professionelle deltagere: 2009/11: Temamøde: Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer Horsens 2010/3: Udstilling og demo: Be Green Vejle 2010/3: Præsentation for danske kommuner Hos Færdselsstyrelsen, Kbh 2010/4 Dansk Metal informationmøde i Juelsminde. 2010/4: Præsentation i Videnskabens hus Bjerringbro 2010/7 Præsentation v Østdanske Tekniske skolers auto-årsmøde. Nykøbing F. 2010/8: Præsentation ved Trafikdage Aalborg (med en elbil) 2010/8 Præsentation for danske motor journalisters klub, Sprogø Samt deltagelse i 2010/04: Gi Olien Baghjul Bjerringbro Firmaet EC-Tunes har i 3. familjerunde benyttet en af familiebilerne som fysisk forsøgsplatform for intelligent lyd til elbiler. Forsøget med lyd fortsætter i én bil indtil videre, før der kan konkluderes. Ved præsentationer o. lign. inviteres der til at projekt Prøv1elbil kan anvendes som referenceprojekt for virksomheder og bilerne kan eventuelt fungere som fysisk testplatform for elbil komponenter og systemer. Vi håber der kommer flere interesserede virksomheder til inden udgangen af Side 7

8 Hvis et ønske om afprøvning af et produkt afvises af TI, sendes kopi af afgørelse med begrundelse til RM. Resultatkrav 1.8 Ved projektets afslutning udarbejder TI: 1) En redegørelse for at resultatkravene er opfyldt. 2) En afrapportering af projektets resultater, som kan bestå i en blanding af rapporter, skemaer, databaser mv. Der redegøres for hvor projektets materiale fremover er tilgængeligt for interesserede og offentligheden. 3) Et ikke teknisk resumé af hele projektet i kort rapportform og udstyret med relevant billedmateriale i pdf format (omfang A4 normalsider). Ved projektets afslutning afholdes et evalueringsmøde i konsortiet, hvor materialet gennemgås. TI fremsender det relevante materiale til RM 14 dage før mødet. Det ser vi på til den tid. Punkt 6.1 Opfø gning på økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Teknologisk Institut er ikke i stand til at levere opdaterede økonomiske opgørelser grundet overgang til nyt økonomisystem per 1. september med efterfølgende indkøringsperiode. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Køb af elbiler Leasing af batteri , , ,400 Køb af ladeudstyr Forsøgselementer , , , ,325 Side 8

9 Driftsomkostninger Uddannelse Projektledelse og flådeadministration Total Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGi Foreningen Energi Horsens Teknologisk Institut Total Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der Side 9

10 skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorier, der er godkendte i udgiftsbudgettet i resultatkontrakten. Total Teknologisk Institut er ikke i stand til at levere opdaterede økonomiske opgørelser grundet overgang til nyt økonomisystem per 1. september med efterfølgende indkøringsperiode. Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Køb af elbiler Leasing af batteri 0 Køb af ladeudstyr Forsøgselementer Driftsomkostninger Uddannelse 0 Projektledelse og flådeadministration Total Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (i 1000 kr.) År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug opdeling i finansieringsplan, der er godkendt i resultatkontrakten. Total Teknologisk Institut er ikke i stand til at levere opdaterede økonomiske opgørelser grundet overgang til nyt økonomisystem per 1. september med efterfølgende indkøringsperiode. Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 1. år 2. år 3. år 4. år Total Side 10

11 Energiministeriet Region Midtjylland Horsens Kommune Hedensted Kommune NRGi Foreningen Energi Horsens Teknologisk Institut Total Side 11

Resultatkontrakt. Vedrørende Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. Vedrørende Prøv1Elbil. 1. maj december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1 30 76 3 09 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean nr: 5 798 002 763 850

Læs mere

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut

Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Lars Overgaard Lars Overgaard Projektleder for Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie: Teknologisk Institut (PL) NRGi Net A/S Foreningen Energi

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 Journalnummer: 1-33-76-24-4-09 Kontraktens

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Resultatopfølgning 1. september 2012

Resultatopfølgning 1. september 2012 Resultatopfølgning 1. september 2012 Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1-30-76-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Prøv1Elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer: 1-30-76-3-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Energioptimeret svømmebad Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1/3 2012 Vedrørende P røv1elbil 1. maj2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 ) Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

Resultatkontrakt O pfølgning 1/3 2011 Vedrørende P røv1elbil 1. maj 2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3 Prøv1Elbil Ansøgning om tilskud fra Vækstforum til et projekt der dels demonstrerer elbiler, dels afprøver udstyr til energiforsyning af elbiler og dels gennemfører en række forsøgselementer koblet til

Læs mere

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard Programleder for Elektrisk Transport Teknologisk Institut Ladepladser til 4 elbiler hos

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-5-09

Læs mere

Resultatkontrakt O pfølgning 1/9 2011 Vedrørende P røv1elbil 1. maj2009 31. december 2012 Journalnummer:1-30-76-3-09 Region: R egion M idtjylland (R M ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region Midtjylland

Læs mere

Slutafrapportering April 2012

Slutafrapportering April 2012 Slutafrapportering April 2012 Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i Region

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt. Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens interaktive stol 1/1 2011-1/5 2012. Journalnummer: 1-33-76-23-1-11. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens interaktive stol 1/1 2011 1/5 2012 Journalnummer: 1337623111 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

!"!!! ( "!! )* )! " + ", -#-.!,! %, "! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7

!!!! ( !! )* )!  + , -#-.!,! %, ! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7 Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby P rojekt:knebelfremtidens landsby med fokus på bosæ tning,turisme,erhverv,sundhedsservice mv. Kontraktens start: 9. m arts 2010 Kontraktens slut: 1. juli

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus. Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus Fra 1. juli 2008 til 1. marts 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Den moderne landsby: Landsby 2.0 Stadil - Vedersø Kontraktens start: 14. april 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-11-10

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12

Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Afsluttende selvevaluering, 5. august 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015] Opfølgning pr. 1. september 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 07.09.10 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 1. august 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

M ål 1 P rojektets resultater R esultatkrav M ålemetode O pfølgning Fase 1:

M ål 1 P rojektets resultater R esultatkrav M ålemetode O pfølgning Fase 1: Resultatkontrakt Vedrørende Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere - U dvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere i R egion M idtjylland

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Slutevaluering - Resultatkontrakt

Slutevaluering - Resultatkontrakt Slutevaluering - Resultatkontrakt Vedrørende Naturgassens afløser Udvikling af koncept for solvarme, varmepumper og varmelagring til fjernvarmeforsyning Fra 1. februar 2010 til 31. december 2010 (fristforlænget

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud. 1. marts december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Slip fantasien løs Lev dine kreative drømme ud 1. marts 2009 1. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-21-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose. 15.maj december 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt initiativ for Grøn Industrisymbiose 15.maj 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-30-76-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Resultatkontrakt Vedrørende Modelprojekt: Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup Kontraktens start: 5. august 2009 Kontraktens slut: 1. september 2012 Journalnummer: 1-30-76-20-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri Resultatkontrakt Vedrørende Nye cirkulære forretningsmodeller for kommunale indkøb fokus på arbejdsbeklædning og tekstilserviceindustri 1. august 2013 31. august 2014 Journalnummer: 1337621412 Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl]

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl] Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) Resultatkontrakt Vedrørende Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø (del 2) [1. januar 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-30-76-33-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere