Ledelses- information og sundhedsinformatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses- information og sundhedsinformatik"

Transkript

1 Bilag Ledelses- information og sundhedsinformatik Udarbejdet af: Sigbritt Dam Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter og videreuddannelse, Aalborg Universitet, 3. årgang Vejledere: Rolf Nikula og Ann Bygholm Årstal: 2014

2 Bilag Bilag 1 - Ansøgning om lov til at lave undersøgelse på Landssygehuset... 2 Bilag 2 - Aftale om at lave undersøgelse på Landsygehuset... 3 Bilag 3 - Cosmic suiten... 4 Bilag 4 - guide til gruppe... 8 Bilag 5 - guide til ledende lægesekrtær Bilag 6 - Indledende Bilag Sigbritt Dam Bilag 1 - Ansøgning om lov til at lave undersøgelse på Landssygehuset 1

3 Bilag 1 - Ansøgning om lov til at lave undersøgelse på Landssygehuset IT-afdelingen Att.: Hanus Midjord Landssjúkrahúsið Ansøgning om udførelse af undersøgelse blandt klinisk personale og data på Landssygehuset I forbindelse med at jeg er i gang med 3. år på Sundhedsinformatik Masteruddannelse på Aalborg Universitet, har jeg valgt at lave et projekt hvor undersøgelsesfeltet er Landssygehuset. Temaet for 3. årgang er i henhold til studiordningen: Sundhedsinformatik i et videnskabeligt perspektiv Formålet med projektet er: At bidrage til at den studerende tilegner sig en videnskabelig arbejdsmetode. Mit formål med undersøgelsen på Landssygehuset er ud fra problemformuleringen at undersøge: Hvordan kan man få valid ledelsesinformation fra et sundhedsinformatisk system Undersøgelsen vil blive udført henholdsvis som audit, udført af undertegnede, observation og efterfølgende interview med relevant personale, typisk er, på Landssygehuset. Jeg vil udvælge 3 relevante ambulatorier. Planen er på tidspunkt at observere og stille ud fra nedenstående, dog med mulighed for at der tilkommer flere fokus: Hvordan i PAS/bookingmodulet ledelsens ønske om valid ledelsesinformation fra systemet Hvordan oplever aktørerne PAS/booking funktionaliteten i Cosmic Hvordan kan aktørene se mening med påkrævet Hvordan har ledelsesmæssige og organisatoriske holdninger indflydelse på anvendelse af en/applikation Al information som jeg måtte få adgang til vil blive anonymiseret. Undersøgelsen vil formentlig blive udført i tidsrummet: Audit: Evt. Observation: : For yderligere information, venligst kontakt undertegnede Med venlig hilsen Sigbritt Dam, studerende Sigbritt Dam Bilag 1 - Ansøgning om lov til at lave undersøgelse på Landssygehuset 2

4 Bilag 2 - Aftale om at lave undersøgelse på Landsygehuset Avtala millum Landssjúkrahúsið og Sigbritt Dam um samstarv í sambandi við høvuðsuppgávu í sundhedsinformatik á Aalborg Universitet 1. Sigbritt Dam(SD) er í fer við at taka útbúgving sum Master í sundhedsinformatik á Aalborg Universitet. SD hevur sum høvuðsuppgávu við heitinum: Hvordan kan man få valid ledelsesinformation fra et sundhedsinformatisk system 3. SD hevur á Universitetinum ein uppgávuvegleiðara. Praktiski parturin á LS er at gera audit, observatión og interview sambært verkætlanarlýsingini. 4. Sbrt. verkætlanarlýsingini verða observatiónir og interview gjørd anonym beinleiðis í sambandi við hendingarnar og tí er ikki talan um viðgerð av viðkvæmum persónsupplýsingum. Um hetta ikki er møguligt skal verkætlanin fráboðast til Dátueftirlitið. Undir øllum umstøðum skal SD tryggja at persónar í verkætlanini við atlitið til persónsverju ikki kunnu eyðmerkjast. Stk. 2. Eru ivamál skal KT-deildin/KT-trygdarleiðarin spyrjast til ráðs. 5. Í sambandi við at uppgávan er liðug kann LS biðja um at SD heldur ein fyrilestur á LS um úrslitið av verkætlanini. 6. Hvørgin parturin rindar samsýning til hvønn annan í sambandi við verkætlanina og uppgávurnar sum verða loystar. 7. Víst verður til ásetingar í alment galdandi reglurnar fyri tagnarskyldu innan tað almenna og í sjúkrahúsverkinum. 8. Verkætlanin byrjar 01. apríl 2012 og tekur umleið 3 mánaðir. Stk. 2. Ásetingarnar viðv. tagnarskyldu eru eisini galdandi eftir at verkætlanin er endað ella er vorðin fullførd. 9. Undirskriving Avtalan verður undirskrivað í einum eintaki, ið Landssjúkrahúsið fær, meðan SD fær avrit av tí. Dato: Dato: Sigbritt Dam Verkætlanarpersónur Hanus Midjord KT-trygdarsamskipari Sigbritt Dam Bilag 2 - Aftale om at lave undersøgelse på Landsygehuset 3

5 Bilag 3 - Cosmic suiten Cosmic som standardrammesystem Ved standardrammesystem forstås: Et system, der bygger på en standardiseret systemramme med nogle faste funktionaliteter, der kan tilpasses virksomheden i større eller mindre omfang. Et standard rammesystem er derfor ikke ens fleksibelt eller tilpasningsvenligt som et skræddersyet system. På Færørene blev besluttet at man ønskede et standardrammesystem, som var afprøvet andre steder. Cosmic blev valgt og har det været anvendt i Sverige. Systemet består som sagt i projektrapporeten af moduler. Jeg vil kun belyse de funktioner i systemet som har med problemstillingen at gøre. Disse dele af modulerne er: Elektroniske henvisninger Visitering, planlægning og booking Kontaktregistrering Elektroniske henvisninger Når en patient henvises fra praktiserende læge til sygehusafsnit opretter praktiserende læge en elektronisk henvisning til det relevante speciale på et af de tre sygehuse. I forbindelse med akut henvisning, opretter henvisende læge en akut henvisning til skadesstuen/akutmodtagelsen. Alle patienter ankommer her. I systemet er der oprettet en standard henvisning, men det er muligt for specialer at have en særlig efter eget ønske, f.eks. hvis der er nogle specifikke forundersøgelser et speciale ønsker er udført ude ved henvisende læge. Når henvisende læge trykker på signer og send ligger henvisningen umiddelbart efter i specialets indbakke for uvisiterede henvisninger. Nedenstående billede viser henvisningen set ude hos den praktiserende læge. Figur 1 udgående henvisning Sigbritt Dam Bilag 3 - Cosmic suiten 4

6 Visitering, planlægning og booking Visitering Det er specialelægens ansvar at visitere henvisningerne, som sendes til specialet. Det kan han gøre selv eller han kan lave visitationen sammen med f.eks. en sekretær. Med regelmæssige mellemrum ser han i indbakken om der er kommet en henvisning. Udfra henvisningsteksten og eventuel anden form for dataindhentning tager han stilling til, om han vil acceptere henvisningen eller afvise den tilbage til henvisende læge. Lægen kan afvise henvisningen hvis patienten f.eks. er blevet henvist til forkert speciale eller hvis patienten allerede er henvist for det samme. Lægen begrunder sin afvisning inden den sendes tilbage til henvisende læge. Vælger lægen at acceptere henvisningen oprettes der et forløb, som er gældende for de kontakter som patienten har i forbindelse med tilhørende sygdom. Nedenstående billede viser specialets visitationsindbakke. Ved akutte henvisninger, visiteres den af sekretæren på skadestuen og registrerer efterfølgende kontakt. Figur 2 Visiter henvisning Planlægning Lægen kan her vælge endten at lade den visiterede henvisning ligge, f.eks. hvis han ønsker at tilegne sig noget mere viden inden han ønsker at planlægge hvat patienten skal møde til, eller han kan planlægge patienten til den/de aktivitet-/er som han ønsker patienten skal møde til. Det kan være båden en forundersøgelse, en indlæggelse, en operation. Han kan planlægge det hele med det samme, men kan også vælge kun at booke til det første besøg. I planlægningsprocessen skal lægen angive cirka hvornår han har tænkt sig at patientens besøg skal være. Nedenstående Figur 3 viser skærmbilledet på den applikation hvor specialelægen planlægger patientens kommende besøg. Sigbritt Dam Bilag 3 - Cosmic suiten 5

7 Når specialelæge har planlagt de aktiviteter som patienten skal komme til, kan han vælge endten at booke patienten direkte i kalenderen 1 / belægningen 2, hvis han er sikker pågældende dato er reliabel. Han kan også vælge at lade patienten stå på ventelisten og først booke ham i kalenderen når tiden nærmer sig. I planlægningsbilledet er det muligt at gå direkte til kalenderen / belægningen samt at vælge relevant indkaldelsesbrev. Figur 3 - Planlæg patientforløb Booking Kalenderen er ens hos både de praktiserende læger og på hospitalerne. Hos de praktiserende læger anvendes kalenderen som fra dag til dag kalenderen, idet der foregår ikke så megen planlægning længere frem i tide. På sygehusene derimod foregår de planlagte tider via ventelisten. Når tiden nærmer sig til at patienten skal møde til endten indlæggelse eller ambulatorium bookes patienten i kalenderen / belægningen. Det er vigtigt for venteperioden at dette gøres rigtigt via den planlagte aktivitet. Derfor skal planlægger, som typisk er en sekretær, gå ind på ventelisten eller planlægningslisten, som i Cosmic kaldes Planlagte aktiviteter og finde de aftaler som skal bookes indenfor det givne tidsrum som planlægger nu er i gang med at planlægge. Nedenstående Figur 4 viser ventelisten med de planlagte aftaler Figur 4 - ventelisten 1 Kalender bruges til ambulante besøg 2 Belægning referer til indlæggelses besøg Sigbritt Dam Bilag 3 - Cosmic suiten 6

8 Kontaktregistrering Når patienten møder til et ambulant besøg registreres der ved ankomsten. Under besøget står kontakten som åben og den afsluttes, når patienten forlader henholdsvis ambulatoriet. Han får status udført. Hvis patienten ikke møder til planlagt besøg, registreres han som udeblevet, men har han sagt fra forinden, ombookes han Figur 5 Kontaktregistrering Figur 6 - Besøgslisten Sigbritt Dam Bilag 3 - Cosmic suiten 7

9 Bilag 4 - guide til gruppe Introduktion Præsentation af mig selv kort om projektet, formål med interviewet, forment (optagelse, transskribering og anonymisering, eventuelle fra informanterne Problemformulering Forsknings Hvilke faktorer kan være åsag til, at det er svært for personale at registrere, i forhold til nogle af processmodellens delelementer? Baggrunds Præsentation Hvor længe har I været i organisationen Hvornår var du udlært Hvornår startede I at anvende THS Hvordan startede I at anvende THS, hele suiten (BigBang) eller enkelte moduler (step by step) For at få svar på ovenstående problemformulering stilles nedestående undersøgelses Forskning Under Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillingen? Hvordan er tilgængeligt Hvilken form for undervisning har brugerne modtaget (viden) Hvordan anvendes huskesedler i dagligdagen (viden)(produkt) Sigbritt Dam Bilag 4 - guide til gruppe 8 Kan I fortælle lidt om hvilken undervisning I har fået i THS. Hvordan foregik undervisningen Hvad synes I om formen af undervisningen Har der været nogen form for opfølgende undervisning Er der brug for mere undervisning hvis ja, Kan I beskrive det nærmere Der findes huskesedler til specifikke funktionaliteter i THS Anvender I disse?

10 Forskning Under informationsmateriale? Hvordan Anvendes brug af de specifikke systemmæssige Hvor ligger ansvaret for læring (organisation) Hvordan er kendskaben til ene (viden) Hvordan er anvendeligheden af sbeskrivelserne (produkt) Påstået fejl 1: Hvordan håndteres problemet med flere henvisninger til Sigbritt Dam Bilag 4 - guide til gruppe 9 Hvis ja hvordan og hvor tit Hvis nej hvorfor ikke Er der pga. hvor de er at finde Alle huskesedlerne ligger på hjemmesiden har I hjemmesiden? anvender I huskesedlerne via hjemmesiden Hvad mener I om denne form (huskesedler) for informationsmateriale hvis man er i tvivl om hvad man skal gøre? Har I forslag til anden form for informationsmateriale mht. anvendelse af systemet? Hvem ser I som ansvarlig for at lave undervisningsmateriale? Hvem ser I som ansvarlig for at brugerne får lært systemet? Ved implementering på centrene blev der udarbejdet sbeskrivelser. Ansvaret lå på centrene Hvor godt kender I ene generelt specifikke for PAS/booking Kender I processmodellen, dvs. arbejdsflowet i den patientadministrative / booking delene af systemet? Altså fra henvisning oprettes hos praktisernede læge, flowet hele vejen igen jeres organisation og levering af epikrise / amb. notat til praktiserende læge? Hvor god mener I at formidlingen af vigtigheden af ene har været? Anvender I systemet ifølge sbeskrivlerne hvis nej hvorfor Anvender I sbeskrivelserne? Mener I at de er fyldesgørende anvendelige i forhold til daglig brug Hvem mener I/du har ansvar for at e overholdes Når I ser at en patient har flere forløb af samme speciale. Hvad gør I? Tjekker I efter om der er flere henvisninger

11 Forskning Under ene samme speciale I så fald, hvad gør I Manglende basisregistrering Påstået fejl 2: Hvordan håndteres interne henvisninger Påstået fejl 3: Hvordan anvender I ventelisten / planlægningslisten "Planlagte aktiviteter" Påstået fejl 4: Hvordan håndteres ændring af patients tid Påstået fejl 5: Hvordan håndteres aflysning af patientens tid Påstået fejl 6: Hvordan håndteres planlægningen af patienter som skal møde igen Ny opdaget evt. fejlkilde: Hvordan foregår kontaktregistrering af patienter Kender brugerne fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter Sigbritt Dam Bilag 4 - guide til gruppe 10 Indenfor jeres speciale - sendes der interne henvisnger via "bookinggrundlag/ planlagte aktiviteter"? Hvis nej - hvordan modtager I interne henvisninger Hvis ja - hvordan håndterer I dem Hvad er jeres holdning til skærmbilledet og funktionaliteten i "Planlagte aktiveter" Hvordan anvender I "planlagte aktiviteter" Når en patient skal planlægges til f.eks. ambulatoriet, bliver han planlagt og står på ventelisten / planlægningslisten eller bookes han direkte i en kalender Mener I at I anvender kalenderen som en slags venteliste Ændrer I tit på de bookede tider Når I skal ændre en patients tid, hvordan gøres det? Når en patients tid skal aflyses hvordan gøres det? I får valget at vælge om patienten skal sættes tilbage på ventelisten eller ej. Hvad bruger I? Hvis han sættes tilbage på ventelisten, ændrer I så på not./book dato? Når en patient skal møde igen til videre udredning, behandling, kontrol - hvordan håndterer I det? bookes direkte sættes på planlagte aktivteter? Patienter som kommer i jeres ambulatorium, hvor/ af hvem bliver de kontaktregistreret som mødt? Kontrollerer I om de har fået status fra booket? Hvem registrerer kontakten som udført? Kontrollerer I om de får status til udført Det er besluttet, at man skal følge den danske basisregistering af sygehuspatienter.

12 Forskning Under Har personale svært ved at se meningen med registreringen? Har der været tale om opgaveglidning Er ledelsens kendskab til den formodede ikke e Understøtter systemets design / applikation ene? Hvordan er ledelsesinformation? (viden) Sensemaking (viden) Har der være forandring i arbejdsopgaverne (organisation) Manglende ledelseopbakning (organisation) Hvordan oplever brugrene selve systemet (Teknik) Hvilket kendskab har brugerne til ledelsesinformation (viden) (produkt) Sigbritt Dam Bilag 4 - guide til gruppe 11 Hvad er jeres Fællesindholdet? De registreringer som I har fået fortalt at vide skal gøres. Giver det mening Hvis ja hvordan Hvis nej - hvad mener du årsagen er til det Er der, og i så fald, hvilke ændringer har været i jeres arbejde fra før implementering af THS i form af ændrede arbejdesopgaver i forhold til registrering af PAS / booking opgaver Hvordan mener I at formidlingen af evt ændrede arbejdsopgaver har været? Hvem har informeret jer om ændrede e? Hvordan mener I at jeres ledelse har de fastlagte e i forhold til processmodellen? Hvem er jeres ledelse Hvordan mener I at jeres nærmeste ledelse prioriterer anvendelse og derved registrering i systemet Hvem, hvilket led i organisationen, mener I har ansvaret for at registreringerne udføres Gør ledelsen noget for at der bliver fulgt op på registrering Hvordan gør ledelsen jer bevidste om anvendelse og hvis der er sket nogle fejlregistreringer Hvad mener I om systemets design / applikation Er det logisk opbygget Hvis nej uddyb Nemt at anvende i forhold til processmodellen bliver der lavet mange "work arounds" hvis ja uddyb I forhold til PAS / booking, hvor mener I at systemet er sværest at gennemskue? Hvis I mener at det er det Gør I jer nogle tanker om hvad oplysningerne som registreres i THS skal anvendes til

13 Forskning Under Hvilken kendskab har I til ledelsesinformation Bliver der fra ledelsens side gjort opmærksom på oplysninger til ledelsesinformation Hvis Ja hvilket ledelsesniveau Informeres I om hvilke oplysninger ledelserne har brug for Har I adgang til nogen form for rapportering Bilag 5 - guide til ledende lægesekrtær Introduktion Præsentation af mig selv kort om projektet, formål med interviewet, forment (optagelse, transskribering og anonymisering, eventuelle fra informanterne Problemformulering Hvilke faktorer kan være åsag til, at det er svært for personale at registrere, i forhold til nogle af processmodellens delelementer? Forsknings Søger ofte forklaringer på bestemte fænomener, processer og sammenhænge Sigbritt Dam Bilag 5 - guide til ledende lægesekrtær 12 Søger konkrete beskrivelser af disse fænomener, processer og sammenhænge Baggrunds Hvor længe har du været på LS Hvor længe har du været i stillingen som ledende Hvor meget kender du til Cosmic For at få svar på ovenstående problemformulering stilles nedestående undersøgelses Forskning Under

14 Forskning Under Manglende systemet Anvender du Cosmic i dagligdagen Hvad bruger du Cosmic til Manglende basisregistrering Kender brugerne fællesindholdet for basisregistrering af sygehuspatienter (viden) Sigbritt Dam Bilag 5 - guide til ledende lægesekrtær 13 Mar har besluttet på Færøerne, at vi skal følge de samme basisregistreringer som i Danmark. Disse basisregistreringer er nedfældet i dokumentet "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter". Har du kenddskab til disse regler. Hvis ja - hvad er dit dem? Ledelsesansvar Hvad synes du, som ledende, er din opgave i forhold til THS overfor sekretærerne på centret Følger du med i om de registreringer som registreres er e? Hvis ja - hvordan? Er det en udfordring at få sekretærerne til at registrere? Har der være forandring i arbejdsopgaverne (organisation) Er der stor forskel på de arbejdsopgaver som sekretærerne havde før og efter Cosmic? Hvis Ja - hvad blev der gjort for at forberede dem på de nye opgaver? - hvem informerede dem om disse ændringer? Hvussu heldur tú at ávíkavist tín leiðsla og sjúkrahúsleiðslan leggur dent á at skrásetingarnar í mun til THS PAS / booking verða gjørdar rætt? Hevur tú fingið nakra áheita frá leiðsluni um at tryggja at skrásetingarnar eru rættar Hvønn metir tú hevur ábyrgdina av at skrásetingarnar í skipanini verða rættar Hvat heldur tú at THS-kjarnin hoyrir heima í hesum? Gert tú tær nakrar tankar um hvat í upplýsingarnar sum verða

15 Forskning Under Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillingen? Hvordan er tilgængeligt informationsmateriale? skrásettar í skipanini skulu nýta til Hvussu nógv kennir tú til leiðslukunning Verður tú sum leiðandi læknaskrivari biðin um at fáa hendur á upplýsingum til leiðslukunning Veitst tú hvar tú kanst fáa fatur á hesum upplýsingum Hevur tú sjálv atgongd til hesar upplýsingar í form av atgongd til rapportir, sharepoint ella annað`? Landssjúkrahúsið útbjóðar regluliga grundleggjandi undirvísing. Veitst tú hvat hetta gongur út upp á? Hevur tú nakra meining um undirvísingina sum verður boðin út Veitst tú hvat fyri informatiónstilfar liggur atkomuligt - minnislepar og arbeiðsgongdir Gert tú nakrantíð vart við at brúkarnir kunnu brúkar hesar Verður tað frá leiðslunar síðu fokusera upp á viðlíkahald av arbeiðsgongum Bilag 6 - Indledende med afdelingsleder på den sundhedsøkonomiske afdeling i det færøske sundhedsvæsen er Informant Peikar á lógarverk fyri Føroyar inni á heimasíðuni hjá ríkisumboðnum finst lovsamling for Færøerne 2011 og beretning for Færøerne Afsnit 28 omhandler heilsuverkið. Man kann leita í bindunum frá A-D har lógirnar sum eru galdandi fyri Føroyar eru í. Krabbameinsskráseting, har er í hvussu so er krøv til Annars kundi tú kanska eisini tosa við Jonhard, fyri at vita um hann kennir til nakrar formellar reglur. Um formellar reglur eru nú núvirkandi Ja, eg havi ikki ordiliga sett meg inn í. Eg burdi vita, men havi ikki sett meg ordiliga inn í. Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 14

16 er T.d. í DK, har hava tey seg t.d. at halda seg til Fællesinholdet, sum tey skulu skráseta eftir Niðri hugsi eg um natiónal krøv t.d. Ja, har tosa vit ofta um at halda okkum til Felagsinnihaldið. Tað er væl onki krav at vit gera í Føroyum Hvør av teimum ger tað hagstovan ella landslæknin ella?? Tað finnur man kanska á heimasíðuni Informant Lesur eitt sindur upp úr lógarsavninum um hvat er galdandi. Her eru onkrar galdandi. Deyðsattestir og sovorið, føðing, cancer, tað er regulerað. Púra greitt hvat skal útfyllast í smb. Við deyðsattest, krabbamein, har er eisini púra greitt hvat skal útfyllast. Tað er eisini galdandi í Føroyum. Har eru nakrar reglur sum... Til innlegging t.d. veit eg ikki um tað er nakrar reglur galdandi her. Innberetningspligt Nei, onki krav, men í sambandi við at vit innførdu THS so høvdu frammi í stýrisbólkinum upp til fleiri ferðir, hvat leggja vit okkum upp í móti. Har bleiv sagt, at man skuldi taka útgangsstøði í tí donsku fællesregistreringini. Men tað er onki lógarkrav í Føroyum. Fyri allar møguligar sjúkur eru krav til skráseting, HIV, cancer etc. Tað er galdandi fyri Føroyar Bøkurnar eru nokkso gamlar, men man kann finna lovsamling for færøerne á heimasíðuni hjá ríkisumboðnum. Eisini finnast kunngerðarsavn har man kann leita í. Onkrar reglur at halda seg til eru niðurskrivaðar og okkurt er ikki, og tú hatta var tann fyrsti spurningurin? Tað mesta sum vit føra statistikk yvir tað er ikki niðurskrivað. Eg eri komin inn í tað tann vegin, at landslæknin, hagstovan og ríkisumboðið tey hava umbiðið hagtøl, sum tú finnur á heimasíðuni hjá teimum. Tú sært hvat teir føra aav ymiskum, tað eru innleggingar, seingjadagar. Tey hava nøkunlunda teir somu spurningarnar. Landslæknin, Hagstovan og Ríkisumboðið. Ja, tú sært hvat. Eg kann vísa tær dømi á Hægstovuni. Landslæknin hevur alt møguligt. Vit fara á heimasíðuna So fert tú undir har, Almanna- og heilsumál. Har liggja nakrar rapportir. Tær vóru ikki tá eg kom. Seingjadagar og útskrivingar tað haldi eg var. Sjúkubólkar er eisini ein sum eg havi innført í samráð við hagstovuni. Eftirspurningur frá teimum. Deyðsorsøkir havi eg eisini verið við til at gjørt. Tað sum eg eri blivin inspireraður av tá eg geri sovorið, tað er tað sum NOMESCO forlangar tann altjóða norðurlendska skrásetingin. Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 15

17 er Tað er tí eg spyrji um tað er manglandi, tí tað er ofta at vit koma út til brúkarar, upp á ein máta virkar sum um tey halda... Av tí at tað eru ongi krøv til hetta her, so ganga tey kanska ikki so høgt upp í at skráseta. Um man nú hevði nakrar natiónalar reglur, akkurát sum í DK. T.d. Logica, tey tilrætta Cosmic, tí tey niðri skulu innberætta smbrt fællesindholdinum T.d. sigur teir í Valconkanningini at hetta við at innføra THS, at ein partur við at innføra THS, tað er netupp fyri at brúka til stýring prioritering av aktivitet og ressursum. Av áhuga kanska Er nøkur ætlan um a So havi eg skrivað her um hatta har Felagsinnihaldið. Hvat Informant Tað er onki lógarkrav, vit hava bara valt at luttaka í NOMESCO og leverað sambært tí forminum. Tá hava vit samanberilig tøl kann man siga, um vit gera tað upp á tann mátan. Fosturtøkur eru har (heimasíðan hjá Hagstovuni) Størv á sjúkrahúsum hevur verið leingi. Hesar eru øgiliga góð, her fært tú. Her er ATC teir (apotekið) teir luttaka eisini í sovornum norðurlendskum medisinskum arbeiði, sum ger at tað fylgir tí skrásetingini har. Stadigvekk er tað onki krav sett nakra staðni í tí sum eg veit um. Tað er bara tað, at man fylgir tí sum hini norðanlondini gera. Ja, eisini tí tað er krav. Har hevur tað økonomiskar konsekvensir um tú ikki skrásetur rætt. Teir hava heilt onnur insitamentir. Okkara insitamentir altso vit vilja gjarna vita hvussu sjúkumynstri er í Føroyum, hvussu viðgerðarmynstrið Eru vit á leið í mun til grannalondini. Fáa vit nakað pengarnar t.d. Har hugsar man kanska serliga um bíðilistar osv. So man kann seta inn har sum tað eru størst bíðilistar. Tað brúka tey sum stýriamboð alla aðra staðni serliga viðv. Bíðilistarnar, serliga innanfyri tær serliga viðkvomu sjúkurnar, skal man flyta ressursur og seta inn har sum tað er mest kritiskt og mest ágangur er á So krøvini tað er líkasum tey koma eitt sindur tilvildarliga inn frá Ja og frá stovnunum í Føroyum eftrispyrja tí. Tað er eftirspurningur frá Hagstovuni, landslæknanum, ríkisumboðnum og so er tað NOMESCO. So tað er eftirspurningurum sum hevur efitrspurt tølum. Ja, so er tað NORCAN krabbameinsskráin spyrja eisini, men har hava vit so niðurfeldar reglur hvat skal skrásetast. Ikki sum er haldi eg....bíða líka. Hvørjar útfordringar eru við ikki at haa nøkur natiónal krøv: Tað er tað at man kanska ikki, at fólk kanska ikki ganga so høgt upp í at skráseta tá onki krav er. Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 16

18 er Orsøkin er tí at tað er tað man brúkar niðri? Brúkar man nakra aðra í hinum norðanlondunum. Tú nevnir NOMESCO Brúka hini norðanlondini tað eisini til avrokning Informant Og at man fær vánaligan statistik. Hitt við at yvirskráseting, tað hevur víst seg at vera ein vansi í hinum norðanlondunum, men tað er ofta tá tað fylgir økonomi, at man verður togaður í ein rættning at skráseta sum tað er mest økonomiskt fordeilaktigt. Tað er ein vansi sum er aðrastaðni. Tað at vit ikki hava nøkur økonomisk krøv er ikki ein vansi. Um tað hevði gjørt at fólk skrásettu rætt allan vegin niður ígjøgnum. Spurningur 3 Tað eru ongar reglur men hagstovan hevur eina ella aðra yvirornaða ábyrgd, T.d. tá ein skipan verður keypt ella sett í verk í Føroyum, so hava teir eitt ella annað. Teir skrivaðu til mín, um vit høvdu hugsað um hagtøl tá vit keyptu THS. A heimasíðuni løgtingslóg fyri hagstovuni. Sjá 1 stk 3 og 3. Sum høvuðsmyndugleiki hjá hagfrøðiligum virksemi í Føroyum verður hagstova føroya sett á stovn, tvs. At teir eru høvuðsmyndugleiki har. Savnar, viðgerð...lesur á heimasíðuni..almennir myndugleikar og stovnar skulu í tann mun tað er ásett í arbeiðs... hjá hagstovu føroya eftir áheitan... So teir eru ein yvirornaður myndugleiki. Man kundi sett teimum spurningin. Men tað er Vit hava sagt, at vit skulu brúka basisskrásetingina og tá tit nú fara út í 2. Rundu so hava vit sagt, at vit skulu halda okkum upp at tí, í tann mun vit kunnu tað. Tað er tað einasta sum er. Ja Nei, skrásetingin sum norðanlondini brúka er øgiliga líkar. Tær eru gjørdar út fra teimum somu. So øll koyra meira ella minni eftir tí sama og øll brúka t.d. ICD-10 fyri diagnosur og øll brúka NCSP altso fyri fyri surgical procedures. Hon er gjørd í norðurlendskum regi sum ein klassifikatión. Norðanlondini skráseta øgiliga eins. So kunnu tey samanlínast. Tey hava ymisk DRG, men tað er meira hvussu man vektar tær ymisku viðgerðirnar, hvat kostnaðarstøði er í londunum. Ja. Kostnaðarstøði kann vera ymiskt Tað er væl eisini svar upp á tann næsta. Norðanlond rapportera eisni inn til OECD so tað er altjóða skráseting. Altso hini norðanlondini tey Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 17

19 er Eg minnist at tá vit taldu upp, innleggingarnar vóru allar í systeminum hjá JE, men tað ambulanta var í kalendara og varð talt upp manuelt Tit høvdu so onki heruppi Hvat vórða hagtølini brúkt til Hvørjar vónir hevði man til THS í smb. Við Informant sjálvstøðugu londini. So um vit lena okkum upp at tí, so er man í hvussu so er tryggjaður at man er á rættari leið. Hvørji hagtøl vóru áðrenn THS (næstseinasti spurningur) Vit høvdu hagtøl um innleggingar, diagnosur, innleggingar og seingjadagar. OP-kodur, Vit høvdu mest fyri innleggingarnar, men tað finnast fyri amb. Virksemi, tað eru onkrar ambulantar skráir, men tær eru ongantíð uppdateraðar. Persónsskr áirnar fylgdu ikki LFY, Tað funnust skráir sum ambulant virksemi var í sama sum system sum innleggingar, hon var sjálvstøðug, ein klonur av hinari, so tær koyrdu saman. Tað sum JE og eg gjørdu hvørt ár, tað var at fáa samankoyrt skráirnar hjá SS og KS, so alt var í einari skrá, tað var eitt øgiligt arbeiði av tí. Man brúkti ikki persónsskráina hjá LFY, so allir persónarnir skuldi tjekkast, tað var eitt stórt arbeiði. Nøkur ambulant hagtøl hava vit havt, men tað er meira sambært uppteljing, tey vóru har, men eg veit ikki hvussu røtt tey eru. Hvat meir hava vit... vit hava fyri røntgenkanningar, tal av lab.kanningum,...svar, deyðsføll og alt tað. Um tú hyggur inni á hagstovuni so sært tú har hvat vit høvdu hagtøl yvir áðrenn THS. Innleggingarnar vil eg siga vóru hampuliga eftirfarandi. Nokkso ofta manglaðu útskrivingar, men so var eitt uppruddingararbeiði gjørt og tað næsta árið varð tað rættað. Hvørjum tey komu frá? Tølini komu frá Sjh unum. Nakað kom elektroniskt úr skránni, so varð tað sent út til skrivararnar fyri at fáa tey eftirhugt og rættaði til, so eg gangi út frá at tað vóru skrivararnir á deildunum sum taldu innleggingarnar og tað ambulanta kom frá skrivarunum í amb. Hvussu eftirfarandi man metti tey at vera? Eg veit ikki hvat skal eg skjóta upp á eini 95% - (tað hevði givið uml. 500 skeiv, tað er kansk í meira lagið) so um man sigur at tað var min. 95% eftirfarandi Roknaði man bíðitíð út? Viðhvørt sendi man út til deildirnar fyri at vita hvat bíðitíðin var, tað varð ikki roknað út. So gjøgnumgekk man seðlar, eg veit ikki hvussu vit sendu spurningar út ca. ½ ár og so varð vurdering um hvat bíðitiðin varð Nei nei, vit máttu senda út til deplarnar. Til landslæknan, NOMESCO, Hagstovuna og Rikisumboðið. Sjálvandi til roknskap og virksemisyvirlit Haldi ikki tað varð brúkt nakað serligt til inspiratión og stýring ella nakað. Tað hevur verið minimalt. Tað var at fáa hesi hagtølini og fáa tey til tíðina. At tá sjúkl. Verður útskrivaður so verða tølini Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 18

20 er leiðslukunning Tá vit lesa um leiðsluinformatión so verður sagt at vit fáa tað frá BI Í hvønn mun hevur man brúkilig hagtøl í dag. Hvat metur tú størsti trupulleikin er av tá man hugsar um PAS, serliga bíðilistarnar T.d. finst amboðið við ICPC kodunum hjá kmml. Ella hin grupperingin sum tú eisini hevur nevnt. Tá vit tosa við kmml. Halda teir øgiliga fast i ICPC sum teirra klassificering. Djóni var áhugaður í at brúka kodurnar í ávísingini, ti so man kann síggja samanhangin millum ávísingarkodu og endaliga diagnosu Tað er so ein klassifikatión Í felagsinnihaldinum verðu ICPC ikki nevnt men bara ICD-10 sum galdandi fyri Hvussu ætla man at brúka hagtølini Informant uppdateraði beinanvegin. Og man væntaði at fáa nógv fleiri hagtøl at fáa alt tað ambulanta út eisini og at fáa eftirfarandi bíðilistar. Ja, altso tað er belegningar, innleggingar, ambulantar vitjanir, seingjadagar, man roynir at stytta um seingjadagarnar og leggja um til ambulant virksemi. Tað er ein góður spurningur. Eg haldi at talið av innleggingum skuldi verið í lagi og talið av seingjadøgum. Bíðilistarnar har mangla vit kanska endaliga at avgera akkurát hvussu tað skal setast upp Altso tað at skipanin verður brúkt forkert. Og kanska tað sum eg haldi eisini manglar, tað er hetta her tað er for ringt at síggja ordliga hvat er tað bíðilistin vísir. Koyrir tað upp á speciale ella... Tað er ringt at vita hvussu man skal prioritera. Hvussu kann man brúka hesar bíðilistarnar. Hvussu man kann raðfesta. Flyta ressursur til tað. Tað er serliga f.eks. tá tað verður ávíst til parenkym, tað kan vera alt ímillum himmal og jørð, bæði stórt og smátt. Har mugu vit inn at gera eina ella aðra loysn at sortera, so vit fáa brúkt tað til at raðfesta. Eg trúgvi at grupperingin upp á ein ella annan máta er einklari. ICPC ja, man kann eisini brúkara ICD-10 har eru ymiskar obs.kodur Ja, tá man fær sjúklingin aftur, at man sær hvat sjúkl. Er ávístur fyri og hvat diagnosan verður. Hann kundi eisni lært eitt sindur av tí. Sjúkl. Ávístur fyri tað og útskrivaður fyri nakað annað. Ja Tað er bæði til Raðfesting, stýring, gransking og læring kann man siga. Læring og inspiratión. T.d. bíðilistinum, at man sær nógv av og hvat er farligt av hesum og raðfesting av tí. Og kanska so man sær hvat kann flytast til hini sjúkrahúsini. Man fær eina heilt aðra stýringsskipan. Gransking er faktisk alt, altso har eru ongar greinsur. Inspiratión, tað kann brúkast nógv meira til um man fer at samanseta medisinviðgerð við onnur úrslit. Tað eru øgiliga nógvir møguleikar sum kunnu verða inspirerandi. Man kann gera epidermilogiskar Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 19

21 er Menning av heilsuverkinum Krav frá PGH um at skipanin skal levera hagtøl Seinasti spurningur Læring av brúkarunum Er nakað definerað nakað altso tit arbeiða við at definera hvat tað er man sær í hvørjum. Nakrar av rapportunum sum eg havi hugt eftr, har er ikki ordiliga samsvar millum skipan og CI Informant granskingar og uppfylging av tí sum hendir her. So kann vera inspirerandi Inspiratiónskelda til at gera tingini betur. Menning ja Vit fáa hagtøl úr skipanini, men hvussu kvaliteturin er er nakað ivasamur enn. Tað er hendan her 2. Runda hjá tykkum har tit fara runt Ja læring av brúkarnunum og monitorering, tvs. At vit fáa hesi hagtølini út til tey sum sita og skráseta so tey síggja hvat tað er tey gera, so tey upp á tann mátan kunnu síggja og skráseta rætt. Tað haldi eg er tað vigtigasta. At fáa rapporteringa út. Tað er tí tað manglar onkur avstemning tað skal helst vísa tað sama í báðum. Jesper dugir tað tekniska, men hann er ikki inni í skipanini. Tað liggur í nógvum ymiskum tabellum, so tað er eitt stórt arbeiði. Sigbritt Dam Bilag 6 - Indledende 20

22 Bilag 7 - FO svar DK svar DK Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Tað eg vil byrja við at spyrja um, er bakgrunds spurningar. Hvussu leingi hava tit arbeitt á landssjúkrahúsinum sum læknaskrivari Eg kom í hesum umfarinum í 1993, var eisini her í 80 unum áðrenn eg fór niður, har eg eisini arbeitt. Det jeg vil starte med at spørge om er nogle baggrund. Hvor længe har I arbejdet på Landsygehuset som Jeg startede i denne omgang i Jeg var her også i 80'erne inden jeg rejste til DK. Der har jeg også arbejdet som sekretær Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Í grundini havi eg arbeitt sum skrivari síðani eg var liðug í 79 Jeg har arbejdet her siden jeg blev uddannet i 79 Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Eg havi arbeitt sum læknaskrivari í 40 ár Jeg har arbejdet som i 40 år Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Nær byrjaðu tit at brúka THS Tá tað kom í januar 2009 Hvornår startede I med at anvende THS (epj) Da systemet kom i 2009 Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Eg meini at vit byrjaðu í juni Jeg tror vi startede i juni 2009 Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Byrjaðu tit við øllum í senn ella bara við einum parti av skipanini Nei vit byrjaðu við øllum í senn, tað meini eg. Startede I med det hele på engang eller kun med dele af systemet Nej, vi startede med at brug det hele på en gang Sigbritt Dam Bilag 7-21

23 FO Big bang sum tað varð kallað svar DK BigBang som det bliver kaldt svar DK Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Eg haldi tað byrjaði við øllum. Ja. Nei eg haldi tað byrjaði fyrst við at vit fóru at booka og so hvussu var vit byrjaðu fyrst at booka og so bleiv ein pausa har vit ikki brúktu tað. Tá vit so byrjaðu aftur tá var alt. Jeg tror vi startede med det hele. Ja, nei, vi startede først med booking, men så holdt vi en pause Så startede vi igen med hele systemet Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Nær vit byrjaðu við tí fyrsta minnist eg ikki ordiliga. Det kan jeg ikke huske Tá vit byrjaðu aftur, tá kom THS-toymið inn á deildina og vóru har og alt hattar har. Tað meini eg var í juni Tað havi hóming av at onkur kom og segði at tit kunnu booka, men tað kom ikki víðari, men vit brúktu tað faktisk onki. Da vi startede igen, da fik vi support fra THS-teamet, de var på afdelingen. Tror det var i juni 2009 Jeg kan huske at nogen kom og sagde, at vi skulle booke, men vi kom aldrig rigtig i gang - det var vist allerede i 2007 Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Rokni faktisk við at tað var longu í 2007 Ja tað trúgvi eg eisini Tror faktisk at det allerede var i 2007 Ja det mener jeg også Sigbritt Dam Bilag 7-22

24 FO Í 2007 hevur tað bara verið booking, men í 2009 fóru vit við øllum á øllum deildin svar DK I 2007 har det kun været booking, men i 2009 tog man det hele i brug på afdelingerne svar DK Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Nei nei, vit byrjaðu við øllum í senn, so tá tað bleiv implementera, so fóru vit í gongd. Nej, vi startede med alt på en gang, så da det blev implementeret, så gik vi i gang Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Tað var tað fyri okkum, men eg havi eina hóming av, at vit byrjaðu við at booka, men tað bleiv ongantíð ordiliga brúkt Eg meini ikki at tit byrjaðu saman við okkum Jeg mener at vi skulle starte med at booke, men det blev ikke rigtigt brugt (2007) Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Lægesekretær K Baggrundspørgs mål Jeg mener ikke i startede samtidig med os Ja, tað hevur verið í 2007, tað árið tá eg var úti úr THS. Tá bleiv booking koyrt inn onkra staðni Ja, men vit brúktu tað nokk ongantíð ordiliga Ja, det har været i 2007, Booking blev indført et par steder Vi brugte det nok aldrig helt rigtigt Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Kunnu tit siga mær eitt sindur um hvat fyri undirvísing tit fingu tá. Minnast tit tað Vit vóru í hølunum í HMR, øll deildin (læknar, SRF og skr) í nøkrum umførum Kan I sige lidt om hvilken form for undervisning I fik dengang. Kan I huske det? Undervisningen foregik i lokalerne på HMR, både læger, Sygeplejersker og sekretærer - i nogle omgange Sigbritt Dam Bilag 7-23

25 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Hvussu fyrigekk undirvísingin Vit høvdu hvør sína teldu, tvær við hvørja teldu. So stó ein undirvísari og greiddi frá uppi við talvuna og vit kundu fylgja við á skerminum og vit fingu smáar uppgávur at gera. Hvordan foregik undervisningen Vi havde hver sin computer. En underviser underviste oppe ved tavlen og vi kunne følge med på skærmen og fik små opgaver Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja tað var tað sama. Hvussu ofta mundu vit vera? ja det var det samme hos os Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Vit vóru eina viku ella okkurt sovorið Vi fik undervisning i en uge eller sådan Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja, vit vóru fleiri ferðir, tað var meira enn tann eina dagin. vi var der flere gange, det var mere en en dag Sigbritt Dam Bilag 7-24

26 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja tað var tað Ja, det var det Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Nú er tað kanska nakað langt síðani. Hvat hildu tit um tann formin fyri undirvísing Eg haldi at hann var ikki so galin, men tað var bara so tungt tí tað var so nógv og so fremmant, sjálvt um vit høvdu havt eina bookingskipan áðrenn, so líktist tað ikki tí. Nu er det måske lidt længe siden. Men hvad synes I om den form for undervisning Undvisningenformen var helt ok, men det var tungt, der er så omfattende og fremmed, selv om vi havde et bookingsystem før, så lignede det slet ikke Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Tað var nógv meira umfatandi. So nógv onnur ting. Det var meget mere omfattende, mange andre ting Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Tað var eitt sindur strævið, men sum so undirvísingarformurin, tað veit eg ikki Så det var møjsommeligt, men undervisningsformen, det ved jeg ikke Sigbritt Dam Bilag 7-25

27 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Hann haldi eg var ok Jeg synes undervisningsformen var ok Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja tað haldi eg Ja det synes jeg Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Sum eg minnist, so haldi eg tað fyrigekk sum at undirvísarin hevur víst hvussu man ger og so hevur man fingið uppgávur at gera tað út frá ja so slapp man at prøva og so gekk ein og hjálpti Hvis jeg husker rigtigt, så foregik undervisningen med at man fik vist hvordan man gør i systemet og så fik man udleveret små opgaver at gå ud fra. Man fik selv lov at prøve og så fik man hjælp Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Og tá man so kom til sítt egna arbeiða og skuldi til at gera tað í veruleikanum, tá var tað øgiliga gott at hava hesar her minnisleparnar Da man kom til sit eget arbejde og skulle arbejde i virkeligheden, dat var det meget godt med huskesedler Sigbritt Dam Bilag 7-26

28 Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? FO svar Tá vóru tey inni á deildini DK svar DK De supporterede på afdelingen Supportperiodun Ja, hesar her skjølini.. Supportperioden ja de her huskesedler Minnisleparnar Ja minnisleparnar. At hava teir við hondina, tí man mintist ikki alt Ja, men tey vóru á deildini, soleiðis var tað hjá okkum. Tey vóru har í einar 2-3 dagar. Huskesedler huskesedlerne, de var gode at have ved hånden, man kunne ikke huske alt Ja, men supporten var på afdelingen, sådan var det hos os. De var der i 2-3 dage. Sigbritt Dam Bilag 7-27

29 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Superbrúkararnar sum tit kundu ringja til og superbrugerne som man kunne ringe til Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Hjá okkum vóru tey á deildini. Og so kundi man teir næstu 14 dagarnar ringja til tey tá tey vóru tøk. Síðani hevur tað verið meira.. Man hevur roynt at klára seg sum fragast. Hos os var de på afdelingen og derefter kunne man ringe direkte til dem de næste to uger. Siden har det været mere... Man har forsøgt at klare sig bedst muligt Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Hevur tað verið nakar formur fyri uppfylgjandi undirvísing síðani Ikki undirvísing nei. Tað haldi eg ikki Har der været nogen form for opfølgende undervisning Nej ikke undervisning. Det tror jeg ikke Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Eitt pinkalítið sindur. Vit hava onkuntíð verið uppi á A3. BN var einaferð við okkum. Meget lidt, vi har været på A3 nogle gange (undervisningslokalet) BN har med os engang. Sigbritt Dam Bilag 7-28

30 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Vit hava eisini onkuntíð verið her inni, einaferð. Vi har også været der Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja, eg haldi tað var í smb. við at tit kundu senda spurningar niðan og so komu vit oman at svara teimum? Ja so bleiv tað samlað upp Ja, jeg mener det var i forbindelse med at I sende nogle til THS og vi kom ind for at besvare dem Ja der var noget opsamling Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja, men tað var ikki serliga nógv altso. Tað hevur ikki verið nógv av sovornum. Ja, men der har ikke været særlig meget Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Halda tit at tað er brúk fyri meiri undirvísing? Ja, altso, undirvísing og uppfylging í heila tikið,har man kann koma við spurningum. Onkur kom oman á deildina og Mener I at der er brug for mere undervisning? Der er helst sikkert brug for undervisning og opfølgnig i hele taget, hvor man kan stille, at nogen kommer på afdelingen Sigbritt Dam Bilag 7-29

31 FO Man kundi sitið saman og gjøgnumgingið tað svar DK At man kunne sidde sammen og gjort en gennemgang svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja at man kundi siti saman tí tað eru viss ting sum mangla. T.d. at leggja hetta her út, programmið kalendarin. Tað er for lítið respons upp á tað. Vit hava onkuntíð sent okkurt, so fáa vit kanska okkurt lítið specifikt rættað, men tað er ikki gott, tí so er okkurt annað stadigvekk skeivt. Og at man kan sidde sammen med specialisterne for der er ting som mangler, f.eks. udrulning afa kalender. Der er for lidt respons. Vi har sendt et eller andet, så får vi måske noget specifikt rettet, men det er ikke godt nok, for så er der noget andet der er forkert Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Eg haldi tað følist at tað er so langt frá okkum og til tey sum kunnu hjálpa, tað følist for langt. Det føles så langt fra os og til dem som kan hjælpe. Det virker så langt væk Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? F57 Ja tað er tað ja det er det Sigbritt Dam Bilag 7-30

32 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Og vit verða víst til KTskivuna, sum vit halda er eitt forstýrilsi at hava ímillum, tí teir fáa onki gjørt. Teir ekspedera tað bara víðari Vi er henvist til it-helpdesk, som er en forstyrrende mellemled imellem os og THS. De får ingenting gjort uden at ekspedere det videre Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Nei teir fáa ikki gjørt nakað. De kan intet gøre Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Tað er forskellig ting, sum við brøvum og sovorið Der er forskellige ting, som f.eks. Breve m.m. Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? So veit man ikki nær tað verður loyst, kanska verður tað ella kanska verður tað slet ikki. Man hevur nærmast gloymt tað tá man fær respons. Eg haldi at tað er for langur vegur. Man ved ikke hvornår man kan få problemet løst og måske bliver det slet ikke løst. Man har næsten glemt hvad problemet var når man endelig får respons. Det er alt for langt væk Sigbritt Dam Bilag 7-31

33 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Tað koyrir sum so, og vit eru nú eftirhondini von við tað tað Man vænner sig til problemerne Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Við skavankunum med skavanker Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Ja við skavankum, netupp, tí man hevur vant seg við skavankini ja man har vænnet sig til skavankerne Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? upp á eitt ella annað tíðspunkt, so sigur man, at man hevur sent teimum mail, men tað hendir onki, so hugsar man, at tað er ikki ómakin vert, tí at tey eru onkrastaðni På et eller andet tidspunkt siger man, at man har sendt mail, men der sker ingenting. Man tænker at det er ikke umagen værd, for de er et eller andet sted Sigbritt Dam Bilag 7-32

34 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? Og ja, men er hetta mín ábyrgd ella og er det mit ansvar Lægesekretær K Hvordan har undervisningen været i forhold til problemstillinge n? K3 kemur inn K3 kemur inn K3 kommer ind K3 kommer ind Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Eg havi spurt eitt sindur inn til undirvísingina. Nú eri eg komin til eeh. Til hvussu minnisleparnir verða brúktir í dagligdegnum. Tað finnast minnislepar til nógvar funktiónalitir í THS. Brúka tit hesar Eg veit ikki um tað er tí at man dugur betur nú, nú er tað langt síðani at eg hevði nakran frammi. Jeg har spurgt lidt ind til undervisningen. Nu til noget andet. Til hvordan huskesedlerne bliver brugt i hverdagen Der findes huskesedler til mange af funktionerne i THS. Bruger i huskesedlerne? Om det er fordi at jeg er bedre til systemet nu, men det er længe siden jeg har haft en huskeseddel fremme Sigbritt Dam Bilag 7-33

35 FO svar DK svar DK Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Ja, nei eg brúki teir ikki ofta, ikki longur í hvussu so er. Jeg bruger ikke tit huskesedlerne, ikke længere i hvert fald Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Eg má siga, at nú tá vit eru á skaðastovuni inn í millum og summarperiodan kemur, so rokni eg við, at eg má onkran frammi um onkur útlendingur kemur ella okkurt sovorið. Når jeg er i vakt på skadestuen en gang imellem, f.eks. sommerperioden, da kan jeg forestille mig at jeg kommer til at bruge dem, f.eks. oprette udlændinge Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Sovorin ting sum man ikki er vanur Bruge huskesedlerne til ting som man ikke er vant til Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Hava tit inntrykk av at teir verða brúktir Ja eg havi teir liggjandi Hvad er jeres indtryk. Bliver de brugt? jeg har dem liggende Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Gott at vita at teir eru har. Í fyrstani brúkti eg teir nógv Godt at vide hvor de er. Jeg brugte dem meget i starten Sigbritt Dam Bilag 7-34

36 Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? Lægesekretær K Hvordan er tilgængeligt informationsma teriale? FO Brúka tit minnisleparnar via heimasíðuna ths.fo, ella brúka tit mappurnar svar Nær byrjaðu vit DK svar DK Hvornår startede vi 6. januar januar 2009 Eg haldi eg tók nógvar úr Eg brúki teir via heimasíðuni Heimasíðuna, nú veit eg ikki hvat tit meina við Bruger i huskesedlerne via hjemmesiden ths.fo eller dem i papirform? Jeg tror at jeg tog flere fra Jeg bruger dem via hjemmesiden hjemmeside? Jeg ved ikke hvad I snakker om Sigbritt Dam Bilag 7-35

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen.

forbindelse med både ansættelse, ændring i ansættelsesforhold og ved afslutning af ansættelsen. Retningslinie Uppgávu- og ábyrgdarbýtið ímillum og eindir/leiðarar á LS, tá ið byrjar í starvi, broytir starv innanhýsis ella fer úr starvi / Opgave og ansvarsfordeling mellem medarbejdere og afdelinger

Læs mere

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på

- Webundersøgelse, Fólkaskúlaráðið, oktober 2013. Fólkaskúlaráðið. Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på Fólkaskúlaráðið Undersøgelse om læreres og skolelederes syn på og erfaringer med ressourcentre på skolerne 2013 Udarbejdet af Scharling Research for bestyrelsen i Fólkaskúlaráðið, oktober 2013 Scharling.dk

Læs mere

Færøerne for så vidt angår danskerne Kanning um hvat danir vita og halda um Føroyar og føroyingar

Færøerne for så vidt angår danskerne Kanning um hvat danir vita og halda um Føroyar og føroyingar Færøerne for så vidt angår danskerne Kanning um hvat danir vita og halda um Føroyar og føroyingar OLE WICH 2013 Javnaðarflokkurin á Fólkatingi Færøerne for så vidt angår danskerne Kanning um hvat danir

Læs mere

Inklusión, Relatiónir og Felagsskapurin. Rógvi Thomsen, cand.ped., pedagogiskur ráðgevi Hósdagur 16. januar 2014

Inklusión, Relatiónir og Felagsskapurin. Rógvi Thomsen, cand.ped., pedagogiskur ráðgevi Hósdagur 16. januar 2014 Inklusión, Relatiónir og Felagsskapurin Rógvi Thomsen, cand.ped., pedagogiskur ráðgevi Hósdagur 16. januar 2014 Integration og eksklusión versus inklusión Integratión merkir at vera so normalur, sum gjørligt,

Læs mere

Givið út 30. mai 2017

Givið út 30. mai 2017 Givið út 30. mai 2017 Nr. 78 29. mai 2017 Løgtingslóg um broyting í ymiskum lógum á málsøkinum persóns-, húsfólka- og arvarætti (Myndugleikaflyting vegna yvirtøku av málsøkinum) Samsvarandi samtykt Løgtingsins

Læs mere

Fólkaheilsukanning Hvussu hevur tú tað 2015

Fólkaheilsukanning Hvussu hevur tú tað 2015 Fólkaheilsukanning 2015 - Hvussu hevur tú tað 2015 Fólkaheilsuráðið juni 2016 Sálarheilsa Sálarheilsa Perceived Stress Scale Í hesi kanningini verður PSS (Perceived Stress Scale) nýtt fyri at meta um sálarheilsuna

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 6, 53, stk. 8, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging

Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Tryggingartreytir fyri Bólkalívstrygging Galdandi frá 1. januar 2016 1. Tryggingaravtalan Stk. 1. Tryggingaravtalan fevnir um bólkalívsavtaluna og niðanfyristandandi tryggingartreytir. Stk. 2. Frávik til

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 3 mai. 2010 63. árið Kirkjuligt Missiónsblað KALLIÐ Legg tú á Harran tínar leiðir, og lít tú á hann, hann man tað útinna. Sálm. 37,5. Kallið, til at arbeiða í Guds ríki, er Guds gáva til hvørt einstakt

Læs mere

Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 42.400 kr. med procesrente fra den 26. juni 2003, subsidiært procesrente fra den 22. april 2008.

Sagsøgeren har påstået sagsøgte dømt til at betale 42.400 kr. med procesrente fra den 26. juni 2003, subsidiært procesrente fra den 22. april 2008. DOM Afsagt af retten på Færøeme den 22. december 2009 IBS-sagnr. 619/2008 Skatteyderi mod TAKS Samandráttur: Málið snýr seg partvís um saksøkjarin, skattagjaldari, skal rinda mvg av skrásetingaravgjaldinum

Læs mere

Almannastovan. Almannastovan. Skjal 11. Dagur J. nr I. Almanna- & Heilsumálastýrið Fyrisitingardeildin Eirargarður Tórshavn

Almannastovan. Almannastovan. Skjal 11. Dagur J. nr I. Almanna- & Heilsumálastýrið Fyrisitingardeildin Eirargarður Tórshavn Skjal 11 Dagur 28-11-99 J. nr. 95.50.I Almanna- & Heilsumálastýrið Fyrisitingardeildin Eirargarður 2 100 Tórshavn Hjálagda tilfar verður við hesum sent til stýrið sum Almannastovunar viðmerkingar til ætlanirnar

Læs mere

11. december (Indsendelsesbekendtgørelsen) Kapitel 1 Anvendelsesområde

11. december (Indsendelsesbekendtgørelsen) Kapitel 1 Anvendelsesområde Nr. 1385 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. hos den færøske registreringsmyndighed, sum broytt við kunngerð nr. 32 frá 22. apríl 2014

Læs mere

Klagan til TV2. Hvat kann gerast. Upplivdi illveðrið í 1932, ið beindi fyri formanni í FF. Livravirkið á Eiði. Frásøgn hjá Andrew Godtfred:

Klagan til TV2. Hvat kann gerast. Upplivdi illveðrið í 1932, ið beindi fyri formanni í FF. Livravirkið á Eiði. Frásøgn hjá Andrew Godtfred: Nr. 323 Hósdagur 5. august 2004 12,- Síða 13 Livravirkið á Eiði Nýggj roynd at gagnnýta livrina og aðrar úrdráttir. Vit hava verið á Eiði og hitt virkisleiðaran Onnu Katrin Matras. Síða 9 Frásøgn hjá Andrew

Læs mere

Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi

Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi Síða 4 Ættarliðsskifti í Realinum Nr. 344 Hósdagur 9. juni 2005 12,- Mynd: Kristian M. Petersen Síða 9 Sigurd fekk medalju fyri sigling í krígstíð í Íslandi Sigurd Joensen sum umboðar FF við Johannu, fekk

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 6 sep. 2011 64. árið Kirkjuligt Missiónsblað BØNARLÍV Í Jóh. 2,1-11 læra vit nógv av Mariu um bøn. Maria fer beina leið til Jesus við síni bøn. Hon sigur Jesusi frá, hvat vertsfamiljuni tørvar. Bøn

Læs mere

Søgan um "Vesturhavið Blíða"

Søgan um Vesturhavið Blíða Síða 28 Nr. 284 Hósdagur 9. januar 2003 10,- Føroysk kirkjufólk á Filippinunum Grønlandstíðindi frá Kára við Stein Síða 23 Gamlar Havnarmyndir Carolina Heinesen greiðir m.a. frá, tá gamli Rubek, f. 1816,

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 7 nov. 2012 65. árið Kirkjuligt Missiónsblað VIT MUGU HAVA HEILAGA ANDAN. Uttan halgan skal eingin síggja Harran! (Heb.12,14) Tað er ein sannleiki, sum nógv kenna, men sum fá veruliga hugsa um. Hvussu

Læs mere

Avslutta kontakt Avsluttaður til ambulanta uppfylgjan Avsluttaður til innleggjan SMS áminningarskipan... 21

Avslutta kontakt Avsluttaður til ambulanta uppfylgjan Avsluttaður til innleggjan SMS áminningarskipan... 21 1 Innihald Nýtt í samband við uppgradering av skipanini frá 7.5 til 8.0... 2 Ávísing... 2 Visitera og acceptera ávísing og ger filtur... 2 Udskriftshåndtering... 4 Send avísing til annað sjúkrahús / sergrein...

Læs mere

hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin

hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin Fjarlestur frá topp 16 til 100 hægri útbúgvingartilboð í Føroyum er tað møguligt? g Hannes Gislason, Prof., PhD., deildarleiðari, Náttúruvísindadeildin 2 Fjarlestur skrá Evnir Hví fjarlestur? Fjarlestur

Læs mere

Málsgongd Við skrivi, dagfest 12. desember 2008, sendi Mentamálaráðið soljóðandi uppsøgn til klagaran:

Málsgongd Við skrivi, dagfest 12. desember 2008, sendi Mentamálaráðið soljóðandi uppsøgn til klagaran: Tórshavn, tann 23. apríl 2013 J.Nr.:28/ 201200015 / 13 (at tilskila í svari) Tykkara J.nr. Álit viðvíkjandi klagu um skikkaða eftirløn hjá tænastumanni Við skrivi, dagfest 6. februar 2012, hevur A sent

Læs mere

HEVUR JESUS NAKRAN TÝDNING

HEVUR JESUS NAKRAN TÝDNING HEVUR JESUS NAKRAN TÝDNING - nú talan um synd og frelsu er avoldað? Missiónsvika á Argjum 13. februar 2016 Alt hevur hann gjørt lagaligt til sína tíð, eisini ævina hevur hann lagt í hjørtu teirra, men

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 3 mai. 2012 65. árið Kirkjuligt Missiónsblað BÍBLIAN - KELDA TIL LJÓS OG FATAN Tá ið Sun Yat-sen, sum var ein politiskur oddamaður í Kina í 1912, einaferð varð spurdur, nær stóra vekingin í Kina byrjaði,

Læs mere

Minni um teir, sum sigldu og teir, sum doyðu undir krígnum Ferðin hjá "Johannu" eitt rimmar tiltak.

Minni um teir, sum sigldu og teir, sum doyðu undir krígnum Ferðin hjá Johannu eitt rimmar tiltak. Nr. 345 Hósdagur 23. juni 2005 12,- Baksíðan Býráðslimurin av Trøllanesi Signhild kann greiða frá hvussu útoyggjapoltikkur kann skipast. Mynd: Kristian M. Petersen Minni um teir, sum sigldu og teir, sum

Læs mere

Liðugfráboðan til eftirlits av Brunaávaringarskipan

Liðugfráboðan til eftirlits av Brunaávaringarskipan Síða 1 av 5 Til Brunaumsjón landsins, Tinghúsvegi 5, 100 Tórshavn Liðugfráboðan til eftirlits av Brunaávaringarskipan Anleggseigari Navn: Bústaður: Att.: Anlaggsadressa Navn: Bústaður: Kontaktpersónur:

Læs mere

Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim

Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim Ein livandi Kristus til ein doyggjandi heim John Drane prestur segði frá lívssøgu síni í God Channel. Hann kom ikki úr einum kristnum heimi. John var nógv hjá abba sínum, sum heldur ikki var trúgvandi.

Læs mere

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin

ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN. Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin KAPPINGARÁRIÐ 2014-15 HEIMA Í HOYVÍK ATLANTIC AIRWAYS KAPPINGIN H71 - NEISTIN Sunnudagin 28. september kl. 16.00 Hoyvíkshøllin Pensjón Betri at hava gott í væntu 1. januar 2014 kemur nýggja pensjónslógin

Læs mere

Bakstøði Ynski var: - At lýsa teir møguleikar og tær treytir eldri fólk í Føroyum hava fyri einum góðum lívi í eldri árum - At lýsa hvørji átøk kunnu

Bakstøði Ynski var: - At lýsa teir møguleikar og tær treytir eldri fólk í Føroyum hava fyri einum góðum lívi í eldri árum - At lýsa hvørji átøk kunnu URININKONTINENS HJÁ KVINNUM MILLUM 60 OG 65 ÁR Í FØROYUM Títtleiki og ávirkan á gerandislivið Ása Róin, Sjúkrarøktarfrøðingur og Master í professiónsmenning Hildur við Høgadalsá, Sjúkrarøktarfrøðingur

Læs mere

Aftaná eitt misálit Tað hjálpir einki bert at seta nýggjan landsstýrismann. Tað, sum ræður um, er ein fullkomilig umskipan av fiskimálaráðnum.

Aftaná eitt misálit Tað hjálpir einki bert at seta nýggjan landsstýrismann. Tað, sum ræður um, er ein fullkomilig umskipan av fiskimálaráðnum. Nr. 285 Hósdagur 23. januar 2003 10,- Grønlandstíðindi frá Kára við Stein Síða 23 Síða 21 Aftaná eitt misálit Tað hjálpir einki bert at seta nýggjan landsstýrismann. Tað, sum ræður um, er ein fullkomilig

Læs mere

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Átøkini, ið verða framd til tess at fyribyrgja spjaðing av MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus

Læs mere

Námsferð 25. mai 5. juni 2017

Námsferð 25. mai 5. juni 2017 Námsferð 25. mai 5. juni 2017 7.a og b - Sankta Frans skúli Foreldrakunning 10. mai 2017 ...líka... Tá ið vit eru liðug í kvøld stápla stólarnar saman Hettutroyggjur við prent Myndatøka juni floksmynd

Læs mere

Orðið eigur í føroyskari felagsverklóg 1

Orðið eigur í føroyskari felagsverklóg 1 Orðið eigur í føroyskari felagsverklóg 1 Snorri Fjallsbak 2 Tað er stórur munur á einari kanin og einari kanón. Tí er tað sera umráðandi, at vit gera okkum ómak, tá ið vit skriva orðini, og at vit stava

Læs mere

samstarva At veita eina um skjóta hettar og tilboðið: goða viðgerð til kvinnur við burðartunglyndi.

samstarva At veita eina um skjóta hettar og tilboðið: goða viðgerð til kvinnur við burðartunglyndi. November 2014 Til allar kommunulæknar í Føroyum November 2014 Til allar kommunulæknar í Føroyum Viðgerðartilboð til kvinnur við burðartunglyndi - Psykiatriski depilin Viðgerðartilboð Hettar brævið er til

Læs mere

Gamlar myndir úr Norðuroyggjum

Gamlar myndir úr Norðuroyggjum Nr. 289 Hósdagur 20. mars 2003 10,- Síða 20 Símun Johan Wolles 70 ár Løgtingsmál viðvíkjandi fiskivinnu og -monnum Vit greiða frá teimum framløgdu tingmálunum, sum viðvíkja fiskimonnum. Síða 6-9 FF hevur

Læs mere

Enok maðurin, sum gekk við Gudi

Enok maðurin, sum gekk við Gudi Enok maðurin, sum gekk við Gudi Les ið: 1. Mós. 5,21-23; Hebr. 11,5-6 og Judas v. 1-1 UMSKIFTIÐ. Bíbliulesarar kenna helst Enok sum mannin, sum gekk saman við Gudi. Eitt umskifti kom í lívi Enoks, tá ið

Læs mere

9.1 Windows Vista Windows Windows XP Privatkundar sum fáa trupulleika við sperring av Netbanka... 12

9.1 Windows Vista Windows Windows XP Privatkundar sum fáa trupulleika við sperring av Netbanka... 12 Brúkaravegleiðing Innihaldsyvirlit Hvussu kemur tú inn á netbankan?... 2 Java trupulleiki... 3 Lykil liggur ikki á røttum stað... 4 6 Hvussu loggar tú teg á netbankan?... 7 Hvussu gert tú Hópflytingar?...

Læs mere

Marius smíðar bát í Íslandi. ALS 10 ár. Stór frásøgn frá hátíðarhaldinum. Bjarni Djurholm má steðgast og fiskimonnum má vera tryggjað rættindi.

Marius smíðar bát í Íslandi. ALS 10 ár. Stór frásøgn frá hátíðarhaldinum. Bjarni Djurholm má steðgast og fiskimonnum má vera tryggjað rættindi. Síða 13 Nr. 282 Hósdagur 5. desember 2002 10,- Marius smíðar bát í Íslandi Sigurd Simonsen, seinasti partur. Síða 25 Fiskivunnuráðið: Noktað er fiskimanni sjúkraviðbót hóast lógarheimild Rættarstøðan hjá

Læs mere

Løgtingið. Tórshavn, tann 24. februar 2009 Vmr J.Nr.:

Løgtingið. Tórshavn, tann 24. februar 2009 Vmr J.Nr.: Løgtingið. Tórshavn, tann 24. februar 2009 Vmr J.Nr.: 200900059 Viðgjørt: ABD Løgtingsmál nr. 149/2008: Uppskot til løgtingslóg um at broyta ymsar vinnufelagalógir (fylgibroytingar til grannskoðaralógina)

Læs mere

http://www.vagaportal.fo/pages/posts/oli-jacobsen-skrivar-v...

http://www.vagaportal.fo/pages/posts/oli-jacobsen-skrivar-v... Page 1 of 9 Mikudagur 26 August 2009 Set til startsíðu Lýsingar Um Vágaportalin Forsíða Vágatíðindi Onnur tíðindi Mentan Bøkur Tónleikur Framsýningar Ólavur í Beiti tann 06/06/2009 kl. 18:34 Tiltøk Krutl

Læs mere

OVERENSKOMST 2011 til 2015

OVERENSKOMST 2011 til 2015 OVERENSKOMST 2011 til 2015 MELLEM FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ og FARMAKONOMFORENINGEN 1 Ansættelse... 3 2 Løn... 3 Farmakonomer og defektricer... 3 Mellemledere... 3 Ledende farmakonom/souschef... 3 Systemansvarlige

Læs mere

HEILSUMÁLARÁÐIÐ. Til: hoyringspartar

HEILSUMÁLARÁÐIÐ. Til: hoyringspartar HEILSUMÁLARÁÐIÐ Til: hoyringspartar Tórshavn, 01.06.2011.2011 Mál: 09/00691-6262 Tygara skriv: Viðgjørt: JS Viðvíkjandi uppskoti til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

2. ÁRSFJÓRÐINGUR 2004 BLAÐ NR. 11 HAVNAR HANDVERKARAFELAG

2. ÁRSFJÓRÐINGUR 2004 BLAÐ NR. 11 HAVNAR HANDVERKARAFELAG 2. ÁRSFJÓRÐINGUR 2004 BLAÐ NR. 11 HAVNAR HANDVERKARAFELAG Ein var maður, ið úti stóð Handverkarar sunnan fyri Hórisgøtu Síðani 1997 hava umleið 2 /3 av føroyskum handverkarum verið hildnir uttanfyri alla

Læs mere

Út á Fagranes, har 7 fiskimenn mistu lívið í 1927

Út á Fagranes, har 7 fiskimenn mistu lívið í 1927 Nr. 300 Hósdagur 28. august 2003 10,- Síða 10 Umboð fyri Tony Blair á fund við FF Tony Blair hevur sovæl Irak sum føroysku fiskidagaskipanina í huganum. Seinasti partur av Onnu Evensen Út á Fagranes, har

Læs mere

Ársfundur hjá Landsneti

Ársfundur hjá Landsneti Fundarfrásøgn frá ársfundi hjá Landsneti á Hotel Føroyum, fríggjadagin 14. februar 2014 kl. 12.55 15.45 Ársfundur hjá Landsneti 1 ÁRSFUNDUR 2014 Hilmar Høgenni, formaður: Eg skal sum formaður í brúkararáðnum

Læs mere

OVERENSKOMST FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ FARMAKONOMFORENINGEN MELLEM

OVERENSKOMST FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ FARMAKONOMFORENINGEN MELLEM 2010 OVERENSKOMST MELLEM FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ og FARMAKONOMFORENINGEN 1 Ansættelse... 3 2 Løn... 3 Farmakonomer og defektricer... 3 Mellemledere... 3 Ledende farmakonom/souschef... 3 Systemansvarlige og undervisere...

Læs mere

Svenskur elitusvimjivenjari

Svenskur elitusvimjivenjari Síða 26 Nr. 275 Hósdagur 15. august 2002 10,- Svenskur elitusvimjivenjari til Føroya Svenski Mats fann kærleikan í Føroyum So nú liggur fyri hjá okkara svimjarum Fiskiskapur: Meira av tungu og størri upsi

Læs mere

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ

SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ SÁTTMÁLI MILLUM FARMAKONOMFORENINGEN OG FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 1 Ansættelse Stk. 1. Denne overenskomst omfatter farmakonomer og defektricer ansat i det færøske apotekervæsen. Stk. 2. Apoteket er forpligtet til

Læs mere

Miðnámsrit. Um blaðið. 13 mai 2017

Miðnámsrit. Um blaðið. 13 mai 2017 Miðnámsrit 13 mai 2017 Um blaðið Fleiri føroyskir miðnámsnæmingar vilja lesa víðari í Føroyum nú enn fyrr. Tað vísir nýggj kanning, sum er gjørd ímillum miðnámsnæmingar. Politiski myndugleikin má tí taka

Læs mere

INNIHALDSYVIRLIT. INNGANGUR... 4 Arbeiðssetningur...4 Arbeiðsgongdin...4 Arbeiðsbólkar...5

INNIHALDSYVIRLIT. INNGANGUR... 4 Arbeiðssetningur...4 Arbeiðsgongdin...4 Arbeiðsbólkar...5 INNIHALDSYVIRLIT INNGANGUR... 4 Arbeiðssetningur...4 Arbeiðsgongdin...4 Arbeiðsbólkar...5 BAKSÝNI... 6 Psykiatri higartil...6 Psykiatriætlan fyri ár 2000...6 Psykiatrisk viðgerð...7 Viðgerðarætlanir...8

Læs mere

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende udkast til bekendtgørelse for Færøerne om godkendelsen som adoptant.

Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende udkast til bekendtgørelse for Færøerne om godkendelsen som adoptant. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold E-mail: familieret@sm.dk og npwi@sm.dk Rønde, den 17. april 2015 Høringssvar fra Adoption & Samfund vedrørende udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 6 sep. 2009 62. árið Kirkjuligt Missiónsblað DÁRSKAPUR OG VISDÓMUR 1. Kor. 1: v18 Tí at væl er orð krossins dárskapur fyri teimum, sum glatast, men fyri okkum, sum verða frelstir, er tað Guðs kraft.

Læs mere

Nr. 321 Hósdagur 8. juli ,- Síða 17 Baksíðan Síða 9 Síða 3 Síða 14

Nr. 321 Hósdagur 8. juli ,- Síða 17 Baksíðan Síða 9 Síða 3 Síða 14 Nr. 321 Hósdagur 8. juli 2004 12,- Karl verið í sama reiðarí í 25 ár Góð reiðarí fáa fiskimenn at støðast. Karl hevur verið í sama reiðarí í 25 ár. Síða 17 Lorraine við skriviborðið hjá Anettu, har hon

Læs mere

Kanning av Eik Grunninum og grunnaeftirlitinum

Kanning av Eik Grunninum og grunnaeftirlitinum Kanning av Eik Grunninum og grunnaeftirlitinum LØGTINGIÐ 19 nevndin Kanning av Eik Grunninum og grunnaeftirlitinum 19 nevndin: Joen Magnus Rasmussen, formaður Kristina Háfoss, næstforkvinna Helgi Abrahamsen

Læs mere

Sólskinssøga á heilsuøkinum

Sólskinssøga á heilsuøkinum Malmberg farin Malmberg var tann seinasti frá Tór 2. Síða 19 Nr. 330 Hósdagur 18. november 2004 12,- Síða 4 Okkurt hendir á heilsuøkinum. Sólskinssøga á heilsuøkinum Bluffið hjá løgmansskrivstovuni Politiska

Læs mere

Hugburður til føroysk yrkisorð

Hugburður til føroysk yrkisorð JÓGVAN Í LON JACOBSEN Hugburður til føroysk yrkisorð Endamálið við hesi grein er at siga eitt sindur um hugburð føroyinga til føroysk yrkisorð og um yrkisorðafrøði yvirhøvur. Grundarlagið undir greinini

Læs mere

Ferðafra søgn. Í Íslandi og Danmark januar 2015

Ferðafra søgn. Í Íslandi og Danmark januar 2015 Ferðafra søgn Í Íslandi og Danmark januar 2015 Ferðafrásøgn hjá arbeiðsbólkinum, ið skrivar tilmæli til Mentamálaráðið og Almannamálaráðið um miðnámsskúlatilboð til fólk við serligum tørvi. Arbeiðsbólkurin

Læs mere

Føroyskur saltfiskur væl umtóktur

Føroyskur saltfiskur væl umtóktur Nr. 294 Hósdagur 29. mai 2003 10,- Landsstýrið hevur sjálvt gjørt fakfeløg til mótpartar Síða 24 Søgan hjá Onnu Evensen Anna Evensen var dóttir tann fyrsta Lützen í Føroyum og mamma A. C. Evensen, sum

Læs mere

Álit um stýrisskipanarviðurskifti Føroya

Álit um stýrisskipanarviðurskifti Føroya Álit um stýrisskipanarviðurskifti Føroya Álit um stýrisskipanarviðurskifti Føroya Álit frá nevndini, landsstýrið setti 1. apríl 1993, at kanna stýrisskipanarviðurskifti Føroya. Sjúrður Rasmussen, adv.

Læs mere

Ríki maður og Lázarus Luk. 16,

Ríki maður og Lázarus Luk. 16, Ríki maður og Lázarus Luk. 16, 19-31. Úr bókini Sæden er Guds ord Øivind Andersen Hetta líknilsið er av øðrum slag, enn tað vit hava sæð í Matteus Evangeliinum. Her snýr tað seg ikki um myndatalu ella

Læs mere

Suðuroyar Sparikassi P/F

Suðuroyar Sparikassi P/F Fundarstjóri / Dirigent: / Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen den Ársfrásøgnin er góðkend á aðalfundi tann Skrás.nr. / Reg.no 4122 Ársfrásøgn fyri 2014 Innihaldsyvirlit / Indholdsfortegnelse

Læs mere

Álit. viðvíkjandi klagu um handfaringina hjá Hvalbiar kommunu av eini innlitsáheitan

Álit. viðvíkjandi klagu um handfaringina hjá Hvalbiar kommunu av eini innlitsáheitan Tórshavn, tann 10. september 2010 J.Nr.: 201000034 / 27 Álit viðvíkjandi klagu um handfaringina hjá Hvalbiar kommunu av eini innlitsáheitan Við skrivi, dagfest 27. februar 2010 hevur A sent umboðsmanninum

Læs mere

Grannskoðaraeftirlitið. Grannskoðaraeftirlitið. Ársfrágreiðing. Almannakunngjørd 23. juni 2017

Grannskoðaraeftirlitið. Grannskoðaraeftirlitið. Ársfrágreiðing. Almannakunngjørd 23. juni 2017 Grannskoðaraeftirlitið Ársfrágreiðing 2016 Almannakunngjørd 23. juni 2017 Skrivstovuhald: Skráseting Føroya Sigmundargøta 13 Boks 264 110 Tórshavn Tlf.: +298356010 E-mail: skr@skraseting.fo Innihaldsyvirlit

Læs mere

Bjørn kann ikki nokta fiskimonnum at kryvja við maskinu

Bjørn kann ikki nokta fiskimonnum at kryvja við maskinu Nr. 359 Hósdagur 26. januar 2006 15,- Síða 18 Tíðindi frá Gianfranco Gjørdi orðabók og mátti av landinum. Men vit hava frætt frá honum Karl Johan Joensen: Av Eiði til Esbjerg Droymdi at hann fór at verða

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 6 sep. 2012 65. árið Kirkjuligt Missiónsblað SAMFELAG VIÐ GUD 1. Jóh.1,6-10: Um vit siga, at vit hava samfelag við hann, og ganga í myrkrinum, tá ljúgva vit og gera ikki sannleikan. Men um vit ganga

Læs mere

Smiðjan á Skipanesi Brot úr okkara smiðjusøgu. Okkara maður í Nambia. Er prískappingin í vanda? Børn á Sanatoriinum

Smiðjan á Skipanesi Brot úr okkara smiðjusøgu. Okkara maður í Nambia. Er prískappingin í vanda? Børn á Sanatoriinum Síða 4 Nr. 372 Hósdagur 27. juli 2006 15,- Hvussu minka við gapið millum fiskimenn og fiskifrøði? Frásøgn frá fundi við Menakhem Ben Yami Eru vit við at fara aftur í 80-ini? Síða 26 Er prískappingin í

Læs mere

Men størstur av teimum er kærleikin

Men størstur av teimum er kærleikin Nr. 19 17. september 2017 77. árg. Men størstur av teimum er kærleikin 1. Kor.13,13. Vitið góðtekur ikki altíð arbeiðsháttin hjá kærleikanum, og lívið hevði verið fátækt, um tað var soleiðis. Meðan vitið

Læs mere

Alternativur flogvøllur í Føroyum.

Alternativur flogvøllur í Føroyum. J. nr. 200700935-109 EK (at tilskila í svari) Tórshavn, 30. mars 2010 Veðurfrøðilig frágreiðing um kanning í samband við flogvallaviðurskifti Alternativur flogvøllur í Føroyum. Nógvar meiningar um ein

Læs mere

Integrasjónsálit INNLENDISMÁLARÁÐIÐ

Integrasjónsálit INNLENDISMÁLARÁÐIÐ Integrasjónsálit INNLENDISMÁLARÁÐIÐ Innihald Integrasjónsálit 1. Formæli 4 2. Um integrasjónsálitið 5 3. Samandráttur 7 4. Integrasjónsavbjóðingin í dag 9 5. Integrasjónspolitikkur 11 6. Royndirnar aðrastaðni

Læs mere

SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014

SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014 SAMNORDISK PENSIONÄRSKULTUR Tórshavn, Føroyar 3-10 august 2014 Góðu norðurlendsku vinir, Tórshavn hin 10 December 2013 Tað er okkum ein gleði at bjóða tær til Føroya í samband við Samnordisk Pensionärskultur

Læs mere

LØGTINGSINS UMBOÐSMAÐUR

LØGTINGSINS UMBOÐSMAÐUR Tórshavn, tann 25. september 2008 J.Nr.: 200800019 / 17 (at tilskila í svari) Álit viðvíkjandi klagu um málsviðgerð og innlit í mál hjá Runavíkar kommunu um keyp av telduútgerð Við skrivi, dagfest 20.

Læs mere

Jesus biður fyri okkum Joh. 17, 20-26

Jesus biður fyri okkum Joh. 17, 20-26 Jesus biður fyri okkum Joh. 17, 20-26 Joh. 17, 20-26 er endin á høvuðsprestabønini, sum Jesus bað áðrenn hann var tikin til fanga. Her biður Jesus fyri øllum komandi trúgvandi, teimum sum skulu koma til

Læs mere

Landsstýrismálanevndin hevur viðgjørt málið á fundum 30. oktober 2012, 22. januar, 21. mars og 11. apríl 2013.

Landsstýrismálanevndin hevur viðgjørt málið á fundum 30. oktober 2012, 22. januar, 21. mars og 11. apríl 2013. Jørgen Niclasen, landsstýrismaður, Fíggjarmálaráðið Aksel V. Johannesen, løgtingsmaður, Maritugøta 79, Hoyvík Eyðgunn Samuelsen, løgtingskvinna, Jørundsgøta 40, Klaksvík Kristina Háfoss, løgtingskvinna,

Læs mere

Laksur frá veiðu í Alaska til sølu av føroyingi í USA

Laksur frá veiðu í Alaska til sølu av føroyingi í USA Nr. 303 Hósdagur 16. oktober 2003 10,- Síða 25 Dýpið skuldi loddast eftir fólkaatkvøðuna í 1946 Vit hava eitt higartil ókent ískoyti til søguna aftaná fólkaatkvøðuna. Framstig í Fugloy: Kundu rógva til

Læs mere

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga Nr

Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga Nr Blað Føroysku Sjúkrarøktarfrøðinga Nr. 2 2008 Útgevari og ábyrgd: Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar INNIHALDSYVIRLIT 03 Oddagrein: Vár í Gong Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar Lucas Debesargøtu

Læs mere

Lívsins salt. Vit hava verið í Ibiza og hugt eftir saltframleiðslu. Neptun og Nólsoy

Lívsins salt. Vit hava verið í Ibiza og hugt eftir saltframleiðslu. Neptun og Nólsoy Nr. 327 Hósdagur 7. oktober 2004 12,- Síða 5 Frá fiskimanni til trúboðara Herfyri kom út bókin "Johan" við undirheitinum "Fra fisker til menneskefisker". Lívsins salt Vit hava verið í Ibiza og hugt eftir

Læs mere

Fiskimaðurin Andrias í Tarti. Vit ynskja honum tillukku og hava 5. part av hansara lívssøgu. M.a. eru vit í barsil hjá Georg L. Samuelsen í 1911.

Fiskimaðurin Andrias í Tarti. Vit ynskja honum tillukku og hava 5. part av hansara lívssøgu. M.a. eru vit í barsil hjá Georg L. Samuelsen í 1911. Nr. 379 Hósdagur 23. november 2006 15,- Síða 6 Søgan um Coronet Frásøgn frá samkomuni í Klaksvík Fiskimaðurin Andrias í Tarti 100 ár Vit ynskja honum tillukku og hava 5. part av hansara lívssøgu. M.a.

Læs mere

Nr. 1 Februar árið

Nr. 1 Februar árið Fællesbrev nr. 126 Arusha 20/1 2016 1 Når vi det? Julebrevet blev skrevet, men sidste fællesbrev har et stykke tid på bagen. I december tog vi endnu en tur til YMCA i Moshi, hvor vi tog en uges ferie.

Læs mere

Løgtingið Tórshavn, tann 9.juni 2015 J.nr.: 12/ Løgtingsmál nr. / 2015: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar søloven

Løgtingið Tórshavn, tann 9.juni 2015 J.nr.: 12/ Løgtingsmál nr. / 2015: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar søloven Løgtingið Tórshavn, tann 9.juni 2015 J.nr.: 12/00004 Løgtingsmál nr. / 2015: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar søloven Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri

Læs mere

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg:

Uppskot. til. Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi lóg: FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ Argir, 26. apríl 2005 Løgtingið Løgtingsmál nr. 98/2004: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar Lov om personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders

Læs mere

Bygnaðarbroytingar, tænastumenn og grundgevingar

Bygnaðarbroytingar, tænastumenn og grundgevingar Bjarni Mortensen Bygnaðarbroytingar, tænastumenn og grundgevingar Bjarni Mortensen 1 Úrtak. Greinin er skrivað sum partur av próvtøkuni á skeiði í føroyskum kollektivum arbeiðsrætti. Greinin viðger støðuna

Læs mere

Álit Viðvíkjandi klagu um vantandi fráboðan, grundgeving og kæruvegleiðing í avgerðum hjá TAKS

Álit Viðvíkjandi klagu um vantandi fráboðan, grundgeving og kæruvegleiðing í avgerðum hjá TAKS Tórshavn, tann 15. juli 2010 J.Nr.: 200900065 / 23 Álit Viðvíkjandi klagu um vantandi fráboðan, grundgeving og kæruvegleiðing í avgerðum hjá TAKS Við skrivi, móttikið tann 1. august 2009, hevur A sent

Læs mere

Trupulleikar og møguleikar við upsanum. Upsaátakið vísti, at møguleikar eru fyri upsanum, men teir koma neyvan av sær sjálvum.

Trupulleikar og møguleikar við upsanum. Upsaátakið vísti, at møguleikar eru fyri upsanum, men teir koma neyvan av sær sjálvum. Nr. 334 Hósdagur 20. januar 2005 12,- Síða 18 FF bjargaði føroyskum sjálvsavgerðarrætti Vitjanin hjá donsku fíggjarnevndini váttaði, at tað var FF, sum í summar bjargaði Føroyum undan danska uppílegging

Læs mere

Leiðreglur fyri bílegging av kanningum frá Røntgendeildini á Diagnostiska Deplinum

Leiðreglur fyri bílegging av kanningum frá Røntgendeildini á Diagnostiska Deplinum Leiðreglur fyri bílegging av kanningum frá Røntgendeildini á Diagnostiska Deplinum Endamál At virka fyri so skynsama nýtslu av tilfeinginum sum gjørligt til størst møguligt gagn fyri viðskiftafólkini.

Læs mere

Hvussu kunnu vit liva sum trúgvandi í dag?

Hvussu kunnu vit liva sum trúgvandi í dag? Hvussu kunnu vit liva sum trúgvandi í dag? Titus 2, 11-15 Haldi tað er eitt sindur ymiskt, hvat hugtekur okkum mest, tá ið tað kemur til evni í sambandi við okkara kristinlív. Summum dáma væl bíbliusøgurnar

Læs mere

Nýggj skip. 70 ár síðan Nólsoy gekk burtur Søgan um ringin sum kom aftur. Svenskari vitjað í Føroyum í 56 ár

Nýggj skip. 70 ár síðan Nólsoy gekk burtur Søgan um ringin sum kom aftur. Svenskari vitjað í Føroyum í 56 ár Síða 21 Svenskari vitjað í Føroyum í 56 ár Nr. 325 Hósdagur 2. september 2004 12,- Tann sum ikki hevur verið í Fugloy hevur ikki verið í Føroyum! Á ferð í Fugloy Síða 11 70 ár síðan Nólsoy gekk burtur

Læs mere

Tórshavn 3. apríl Viðmerkingar til byggilógina v/petur Olsen

Tórshavn 3. apríl Viðmerkingar til byggilógina v/petur Olsen 1 Viðmerkingar til byggilógina v/petur Olsen Tórshavn 3. apríl 2011 Næstan allar viðmerkingarnar siga, at lógin er ógreið á fleiri økjum. Talan er um avmarkað økið innan bygging talan er um økta byggiumsiting

Læs mere

Ledelsesinformation. sundhedsinformatik. Ledelsesinformation og sundhedsinformatik. Udarbejdet af: Sigbritt Dam

Ledelsesinformation. sundhedsinformatik. Ledelsesinformation og sundhedsinformatik. Udarbejdet af: Sigbritt Dam Ledelsesinformation og sundhedsinformatik Udarbejdet af: Sigbritt Dam Master of Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet, 3. årgang Vejledere:

Læs mere

Reglugerð fyri føroysk meistarastig

Reglugerð fyri føroysk meistarastig Reglugerð fyri føroysk meistarastig Galdandi frá 1. September 2012 (FBS hevur tillagað reglurnar, sum Dansk Bridgeforbund brúkar. Í hesi reglugerðini eru føroysku tillagingarnar skivaðar inn flestu á føroyskum

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Projekt med formål at forøge værdien af fangsten ombord på rejetrawlere Tórshavn Februar 21 Kristian Zachariassen Jógvan P. S. Olsen HAVSTOVAN NR.: 1-4 SMÁRIT

Læs mere

DOM. Under denne sag, der er anlagt den 16. august 2010, har sagsøgerne, A, B, C, D, E, F, H, I, J og K, nedlagt påstand om:

DOM. Under denne sag, der er anlagt den 16. august 2010, har sagsøgerne, A, B, C, D, E, F, H, I, J og K, nedlagt påstand om: DOM Afsagt den 14. juni 2011 i sag nr. BS 1270/2010: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K mod TAKS Under denne sag, der er anlagt den 16. august 2010, har sagsøgerne, A, B, C, D, E, F, H, I, J og K, nedlagt

Læs mere

Vit hava drúgva frásøgn frá landsfundinum hjá FF. Í komandi blað hava vit meira tilfar, so sum hagtøl hjá FF. Landsfundur FF s

Vit hava drúgva frásøgn frá landsfundinum hjá FF. Í komandi blað hava vit meira tilfar, so sum hagtøl hjá FF. Landsfundur FF s Baksíðan Nr. 333 Hósdagur 6. januar 2005 12,- Jólahugni í Undirhúsinum Vit hava drúgva frásøgn frá landsfundinum hjá FF. Í komandi blað hava vit meira tilfar, so sum hagtøl hjá FF. Síða 11 Landsfundur

Læs mere

Vaktætlan Vegleiðing í arbeiðsætlan

Vaktætlan Vegleiðing í arbeiðsætlan Vaktætlan Vegleiðing í arbeiðsætlan Januar 2017 Indhold ARBEIÐSÆTLAN 2 BYGNAÐUR 2 ARBEIÐSÆTLANIN 2 SKERMMYNDIN 3 KANNA ÚTRULLING AV GRUNDÆTLAN 3 UMSITING Í ARBEIÐSÆTLANINI 7 SKRÁSET VAKT - . 7 BROYT

Læs mere

Føddur undir Hitler, vaksin upp undir Stalin

Føddur undir Hitler, vaksin upp undir Stalin Nr. 291 Mikudagur 16. apríl 2003 10,- "Smyril/Dúgvan" í Afrika Ungur føroyskur sjómaður hevur hitt "Smyril/Dúgvuna" í Afrika. Síða 25 Ballónin hjá Fíggjarmálaráðnum brostin Grundarlagið fyri "kapringini"

Læs mere

90 ár síðani skaðagrindina. í Sandvík

90 ár síðani skaðagrindina. í Sandvík Síða 11 Nr. 335 Hósdagur 3. februar 2005 12,- Ran farin fyrsta túrin Enn eru knotur í føroyingum 90 ár síðani skaðagrindina í Sandvík 13. februar eru liðin 90 ár síðani ringastu skaðagrind í søguni. Vit

Læs mere

Løgtingsmál nr. 28/2005: Uppskot til samtyktar um norðurlendskan sáttmála um fólkayvirlit. Uppskot. til. samtyktar

Løgtingsmál nr. 28/2005: Uppskot til samtyktar um norðurlendskan sáttmála um fólkayvirlit. Uppskot. til. samtyktar Løgtingið UTTANRÍKISDEILDIN 31. oktober 2005 Mál: 620-001/05 Løgtingsmál nr. 28/2005: Uppskot til samtyktar um norðurlendskan sáttmála um fólkayvirlit Uppskot til samtyktar Løgtingið góðkennir, at landsstýrið

Læs mere

Heilsulýsing Landslæknans 2011-2012

Heilsulýsing Landslæknans 2011-2012 ISSN 0903-7772 Heilsulýsing Landslæknans 2011-2012 Greitt úr hondum hevur Høgni Debes Joensen, landslækni Medical Report 2011-2012 from the Chief Medical Officer in the Faroes 1 2 Heilsulýsing Landslæknans

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 7 nov. 2010 63. árið Kirkjuligt Missiónsblað BJARGING FYRI ØLL! Men alt er frá Guði, sum gjørdi okkum sáttar við seg við Kristi og gav okkum sáttargerðartænastuna, við tað at tað var Guð, sum í Kristi

Læs mere

Skrá. Vælkomin Malan Johansen, orðstýrari. Talgildar Tænastur Durita Tausen, varastjóri á Gjaldstovuni

Skrá. Vælkomin Malan Johansen, orðstýrari. Talgildar Tænastur Durita Tausen, varastjóri á Gjaldstovuni Skrá Vælkomin Malan Johansen, orðstýrari Um talgilding í Føroyum higartil, tørvin á eini strategi og Talgildu Føroyar Leif Abrahamsen, stjóri á Gjaldstovuni Talgilding og e-governance í einum altjóða høpi

Læs mere

Innangarðsútskifting í Kvívík

Innangarðsútskifting í Kvívík Gerðabók Útskiftingin US 12/00440 Innangarðsútskifting í Kvívík adr.: Umhvørvisstovan, Traðagøta 38 Postboks 2048 165 Argir - Tel 34 24 00 Faks 34 24 01 us@us.fo www.us.fo Ár 2016, mikudagin 7. des. kl.

Læs mere

Vinnan í Gøtu 20 ár. Landsfundurin 2006

Vinnan í Gøtu 20 ár. Landsfundurin 2006 Síða 23 Nr. 382 Hósdagur 11. januar 2007 15,- Av "Atlantic Navigator" út á Stóru Dímun Síða 4 Landsfundurin 2006 Vit hava nógv tilfar frá landsfundinum. Hvalaveiðan í Suðuríshavinum Hesa ferð hava vit

Læs mere

Kirkjuligt Missiónsblað

Kirkjuligt Missiónsblað Nr. 7 nov. 2008 61. árið Kirkjuligt Missiónsblað JESU FANGI Tá ið Jesus varð tikin uttanfyri Getsemane urtagarð, varð hann førdur til Kaifas, høvuðsprestin, har hann varð avhoyrdur og sat fangi nakrar

Læs mere