Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER"

Transkript

1 Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

2 INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier Hvad er målguppens behov? Løsning 1: Indsatser med fokus på viden Løsning 2: Indsatser med fokus på sociale netværk og sammenhold i familien Boligsociale familiekurser skaber netværk og viden Løsning 3: Indsatser med fokus på fysisk og psykisk trivsel Løsning 4: Indsatser med fokus på brobygning Løsning 45: Indsatser med fokus på opbygning af kompetencer, netværk og selvværd Kontakten til familierne Organisering af indsatserne

3 - 3 -

4 LØSNINGER TIL UDSATTE FAMILIER Fattige børnefamilier, hvor forældrene har et lavt uddannelsesniveau og/eller er på overførselsindkomst er mere almindelige i udsatte boligområder end i resten af Danmark.I en del af familierne er forældrene enten enlige forsørgere eller har en stor børneflok at tage sig af. Mange af familierne har anden etnisk baggrund, hvor forældrene har ringe kendskab til det danske samfund, og muligvis problemer med i bagagen som fx traumer fra krig i hjemlandet. Håndbogen er baseret på CFBU s rapport Fokus på sårbare familier i udsatte boligområder en kortlægning af problemstillinger og indsatser. I rapporten kan du læse mere om de forskellige problemstillinger og løsninger, som beskrives i håndbogen. God læselyst. Alle disse forhold kan gøre det svært at være en god forælder, og gør familierne sårbare. De kan derfor have brug for en særlig social indsats for at forebygge at børnene mistrives. Så hvad kan man gøre i det boligsociale arbejde for at styrke sårbare familier? Det har vi givet vores bud på i denne håndbog, som du med fordel kan læse, hvis du overvejer at opstarte en boligsocial indsats for sårbare familier. Håndbogen understreger behovet for på forhånd at afklare målgruppens behov og at samarbejde tæt med socialforvaltningen omkring arbejdet med sårbare familier. Desuden skitserer håndbogen forskellige problemstillinger og hvilke indsatser, der kan imødekomme disse

5 HVAD ER MÅLGRUPPENS BEHOV? Inden du iværksætter en boligsocial indsats, rettet mod sårbare familier i et boligområde, er det vigtigt at afdække hvilke problemstillinger, som særligt karakteriserer sårbare familier i det pågældende boligområde. Denne proces bør finde sted i et tæt samarbejde imellem den boligsociale indsats og socialforvaltningen. Socialforvaltningen ligger inde med en stor viden om, hvilke problemstillinger nogle af familierne i boligområdet kæmper med og selvom de ikke kan udveksle oplysninger på et individuelt plan, kan det være vigtigt at få denne viden bragt i spil, når man tilrettelægger sin indsats. I det følgende vil vi pege på nogle af de problemer, som udsatte familier kæmper med og foreslå nogle indsatser, der adresserer de forskellige problemer. I de fleste tilfælde vil en familie være karakteriseret ved problemer på flere forskellige fronter samtidig og det kan derfor være nødvendigt at sammensætte indsatser, som kombinerer de forskellige indsatser. Desuden er det vigtigt at koordinere indsatserne overfor målgruppen, så man sikrer den bedst mulige synergi imellem boligsocial indsats og kommunal drift. Samtidig kan samarbejdet omkring at udvikle den bedst mulige boligsociale indsats for sårbare og udsatte familier i boligområdet være startskuddet til et mere systematisk samarbejde og koordinering mellem boligsocial indsats og det kommunale myndighedsarbejde

6 LØSNING 1: INDSATSER MED FOKUS PÅ VIDEN MANGLENDE VIDEN OM SAMFUNDET OG FORVENTNINGERNE TIL FORÆLDRE I DANMARK Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved manglende viden om de forventninger, der er til forældre i det danske samfund? Har forældrene svært ved at gennemskue, hvilke krav der er til dem og hvilke muligheder de har for at få hjælp fra de forskellige aktører, som de og deres børn kan komme i berøring med som fx skole, socialforvaltningen, SSP osv. Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved generationskonflikter, kulturelle konflikter og forældre, som har svært ved at håndtere forældreskabet i Danmark? Nogle indsatser tager form af familiekurser med en fast deltagergruppe, mens andre tager form af åbne arrangementer, som er et tilbud til alle områdets beboere. Overvej at lave lukkede arrangementer med fokus på forældreskab mellem to kulturer, hvis familiernes primære udfordringer består i generationskonflikter og kulturelle konflikter. I disse tilfælde er det vigtigt at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, og det er en god idé at det er den samme gruppe af familier, der deltager hver gang. Da dette er et følsomt emne, er det vigtigt at have en oplægsholder, som med autoritet og indlevelse kan tage disse problemstillinger op til diskussion i et trygt forum. Hvis målgruppens primære udfordringer består i manglende forståelse af hvilken rolle de forskellige aktører omkring deres barn spiller, kan det være fint at lave åbne temaarrangementer, hvor de forskellige aktører kan komme og præsentere sig selv eller invitere familierne på besøg på fx fritidsklubben og skolen. Det er her afgørende, at oplæggene er tilpasset målgruppens sproglige niveau og viden om samfundet. LØSNINGEN Hvis målgruppens primære udfordringer er beskrevet i punktet ovenfor, så er det en god idé at lave arrangementer, som præsenterer familierne for de forskellige aktører på en måde, som er let forståelig for målgruppen og som lægger op til dialog om temaerne. Det handler her om at tilføre sårbare forældre mere viden om forskellige tilgange til børneopdragelse, børns udvikling samt om de forskellige aktører, man som børnefamilie kan komme i berøring med. Indsatserne har fokus på at formidle viden til forældrene gennem forskellige former for faglige oplæg fra relevante aktører

7 LØSNING 2: INDSATSER MED FOKUS PÅ SOCIALE NETVÆRK OG SAMMENHOLD I FAMILIEN SOCIAL ISOLATION OG MANGLENDE SAMMENHOLD Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved social isolation? Måske er de arbejdsløse og har derved ikke den naturlige berøringsflade til samfundet som et arbejde udgør. De kan have svært ved at indgå på en meningsfuld måde i det danske samfund, hvilket også påvirker forældrenes indlevelsesevne i deres børns liv. Eller de kan mangle venner og bekendte. Det kan også være, at familiens interne sammenhold ikke er stærkt, og at de trænger til at få nogle fælles positive oplevelser for at styrke familiens samhørighed. LØSNINGEN I disse tilfælde kan det være en god idé at lave sociale aktiviteter for en afgrænset gruppe af relevante familier med et eksplicit formål om at skabe sociale netværk på tværs. Det er imidlertid vigtigt, at man på forhånd lægger en plan for, hvordan disse netværk skal opstå i kraft af aktiviteten og hvordan de kan støttes efter aktiviteten. Hvis man ikke lægger en sådan plan, er der en risiko for, at aktiviteterne måske nok bliver nogle gode oplevelser for familierne, men at de ikke skaber grobund for et større socialt netværk. Gennem forskellige former for sociale aktiviteter, som fx familielejre, udflugter for flere familier, fællesspisning for flere familier ad gangen osv., er det formålet at styrke relationen mellem forældre og børn, og samtidigt styrke familiernes sociale netværk. Tanken bag denne type indsats er, at familier lærer om nye måder at være familie på, når de opdager hvordan andre familier er sammen og ved at gøre nye ting sammen. Desuden kan de bryde deres sociale isolation ved at dele positive oplevelser med andre familier

8 BOLIGSOCIALE FAMILIEKURSER SKABER VIDEN OG NETVÆRK Familiekurser er et eksempel på en indsats, som både tilfører forældre ny viden og som samtidig styrker forældrenes og familiens sociale netværk. Boligsociale familiekurser er kursusforløb for en afgrænset gruppe af forældre eller familier, som har til formål at styrke familierne og særligt forældrenes muligheder for at støtte deres børn. Forløbene vil typisk bestå af en blanding af faglige oplæg om relevante temaer, diskussion og erfaringsudveksling og sociale aktiviteter, som styrker de sociale netværk mellem familierne eller forældrene på kurset. CFBU har evalueret to boligsociale familiekurser, nemlig det boligsociale familiekursus på Amagerbro og Mind- Spring forældregrupper. Evalueringerne viser, at forældrene oplever, at de efter kurset kommunikerer med deres børn på en ny måde, har fået en bedre forståelse for de forskellige aktører i deres børns hverdag og føler sig bedre rustet til at forebygge, at deres børn bliver involveret i kriminalitet. Du kan læse mere om familiekurserne i rapporterne Boligsociale familiekurser erfaringer fra Amagerbro og MindSpring forældregrupper - Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København. BYG PÅ SAMARBEJDE Hvis man vælger at lave et familiekursus i den boligsociale indsats, er det vigtigt, at man gør det i tæt samarbejde med relevante aktører i boligområdet. De har en faglig viden om de forskellige temaer og er derfor vigtige parter i et familiekursus

9 HVILKE FAMILIER SKAL DELTAGE? En stor udfordring, når det kommer til at tilrettelægge et familiekursus i en boligsocial sammenhæng er beslutninger omkring, hvordan man skal sammensætte holdet for familiekurset. Et familiekursus er en forholdsvist intensiv indsats for en mindre gruppe deltagere. Det er derfor vigtigt, at deltagerne har et reelt behov for indsatsen. På den anden side viser erfaringerne, at et er vigtigt, at et familiekursushold ikke udelukkende består af familier, som er tungt belastede. Der skal også være familier, som har mere overskud og energi, som får holdet til at hænge sammen og som kan fungere som positive forbilleder for de andre familier. HVILKE ETNISKE OG SPROGLIGE GRUPPER? En anden overvejelse når man skal sammensætte holdet er, om det skal være et blandet hold med forskellige etniske og sproglige grupper, eller om det skal være et folk for en bestemt etnisk og sproglig gruppe. Hvis man ønsker at bygge bro mellem forskellige etnisk grupper i boligområdet, er blandede grupper naturligvis et godt valg. Udfordringen ved det kan være problemer med kommunikationen og at det kan være forskellige problemstillinger, som karakteriserer de forskellige etniske grupper. Fordelen ved at lave familiekurser for enkelte etniske grupper er således, at det giver forældrene mulighed for at udtrykke sig mere frit, hvis det er på deres modersmål eller hvis der er tolk. En anden fordel er, at man kan målrette indholdet mod denne gruppes særlige udfordringer, som fx opdragelse i eksil. Sidst men ikke mindst er det relevant at overveje kønssammensætningen af holdet. Hvis man ønsker, at der også skal være fædre med på holdet, viser erfaringerne, at man skal lave en meget målrettet rekruttering af mænd

10 LØSNING 3: INDSATSER MED FOKUS PÅ PSYKISK OG FYSISK TRIVSEL FYSISKE OG PSYKISKE PROBLEMER Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved forældre, som har fysiske og psykiske problemer, og derfor ikke har meget overskud til at være gode forældre for deres børn? Det kan fx være, de har problemer som Post Traumatisk Stress Syndrom eller depression eller måske har de problemer med smerter i kroppen eller egentlig sygdom. Er målgruppen i dårlig fysisk form og er de ikke vant til at være fysisk aktive? LØSNINGEN Hvis ovenstående udfordringer gælder for målgruppen, kan det være en god idé at lave lavintensitets motionsaktiviteter lokalt i boligområdet for at arbejde med forældrenes fysiske og psykiske sundhed. Motionsaktiviteterne har dels til hensigt at forbedre forældrenes fysiske tilstand, da sådanne problemer ofte kan være en barriere for at løse andre problemer. Aktiviteterne har ligeledes en social funktion, da de skaber en tryg platform, hvor forældrene kan dele positive oplevelser og opbygge nye venskaber med hinanden. Hermed er de langsigtede formål med aktiviteterne, at forældrene både trives bedre fysisk og psykisk og dermed kan være bedre forældre for deres børn. Motionsaktiviteterne er ofte en del af en større indsats i boligområdet og fungerer dermed også brobyggende til andre aktiviteter eller aktører

11 LØSNING 4: INDSATSER MED FOKUS PÅ BROBYGNING KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER OG SVÆRT VED AT NAVIGERE I SYSTEMET Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved forældre med komplekse problemstillinger, som har svært ved at finde rundt i systemet? Er forældrene i en kaotisk personlig situation og har de svært ved at gennemskue, hvor de skal henvende sig for at få hjælp? Måske har de økonomiske problemer, helbredsmæssige spørgsmål, som de ikke kan finde svar på, eller problemer med opholdstilladelsen. Ofte vil disse familier have flere berøringsflader med kommunen og have svært ved at navigere i forhold til det. boligsociale medarbejder tager med til møder på kommunen for at hjælpe familierne med at forstå mødets indhold og for at sikre, at familiernes perspektiv på sagen kommer frem. Den boligsociale medarbejder kan således have en tovholderfunktion for de mest sårbare familier. Denne type indsats har til formål at hjælpe sårbare forældre med at få mere styr på deres personlige situation, således at forældrene på lang sigt trives bedre og dermed også kan fungere som bedre forældre for deres børn. LØSNINGEN Når ovenstående beskrivelse passer på målgruppen, kan det være en god idé, at den boligsociale indsats bygger bro og måske ligefrem fungerer som tovholder for familierne i deres kontakt med de forskellige kommunale aktører. I nogle boligområder er der fremskudte indsatser, som fx familierådgivning og jobcenter. Dette gør det lettere for de boligsociale indsatser at bygge bro, og der opstår en særlig god synergieffekt, hvis disse ligger i samme hus som helhedsplanen. Når der ikke er en fremskudt kommunal indsats, finder brobygningen typisk sted ved, at den

12 LØSNING 5: INDSATSER MED FOKUS PÅ OPBYGNING AF KOMPETENCER, NETVÆRK OG SELVVÆRD LANGTIDSLEDIGHED OG LAVT SELVVÆRD Er familierne i boligområdet primært karakteriseret ved forældre, der er langtidsledige og som er afkoblet fra samfundet? Kæmper forældrene med lavt selvværd og har svært ved at fungere som positive rollemodeller overfor deres børn? Har de svært ved at magte hverdagen og er der langt mellem succesoplevelserne? LØSNINGEN I de tilfælde hvor målgruppens primære udfordringer er beskrevet ovenfor, kan det være en god idé at tilbyde forældrene mulighed for at lave frivilligt arbejde eller indgå i praktikforløb i helhedsplanen fx efter aftale med jobcentret. Erfaringer med denne type indsats viser, at forældrene kan få afprøvet nye sider af sig selv og finde ressourcer, som de ikke var klar over, at de havde. Rationalet bag denne tilgang er at give forældrene succesoplever med at magte små opgaver og derigennem styrke deres tro på, at de kan magte hverdagen og blive en aktiv del af samfundet. Det langsigtede formål med indsatserne er dermed at forældrene får styrket deres selvværd, får større socialt netværk og en tro på, at det er muligt for dem at indgå som en ressource i samfundet. Herigennem kan forældrene få styrket deres position som forbilleder for deres børn

13 KONTAKTEN TIL FAMILIERNE Succesfulde indsatser for sårbare familier kræver, at den boligsociale indsats har et bredt netværk blandt familierne i boligområdet, og et godt og tillidsfuldt forhold til familierne. Det kan tage lang tid at skabe et tillidsfuldt forhold og motivationen for at deltage fra familiernes side. Det er gennem de mange små møder og en vedholdende indsats fra den boligsociale medarbejder, at dette opstår. familierådgivningen, men også den lokale fodboldklub eller andre foreninger er alle i dagligdagen i berøring med børn og familier i boligområdet. De har derfor ofte en viden om familier med udfordringer, som helhedsplanens medarbejdere ikke nødvendigvis kender til. Denne viden er ofte afgørende i arbejdet med sårbare familier, omend vidensdelingen selvsagt skal foregå inden for lovens rammer. Det kan derfor være en god idé at lægge ud med fx motionsaktiviteter eller at stille sig til rådighed for henvendelser om hjælp til at svare på breve fra kommunen for på den måde at opbygge et fundament. Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke fra den ene dag til den anden kan starte fx et forældrekursus, men at man må afsætte en lang periode til kontaktskabelse. Når man vil arbejde med sårbare familier er det desuden vigtigt, at man ikke blot arbejder med de familier, som man kender til fra helhedsplanens øvrige aktiviteter. Det er her vigtigt at gøre en særlig indsats for at rekruttere familier, der ikke selv har overskud til at være opsøgende. Det kan her være en god idé at trække på både frivillige og professionelle netværkers viden om familierne i boligområdet. Fx. skolelærere, klubpædagoger, pædagoger i børnehaver,

14 ORGANISERING AF INDSATSERNE AFKLAR SNITFLADERNE TIL DEN KOMMUNALE INDSATS Arbejde med udsatte familier er en kommunal kerneopgave, og det er derfor som udgangspunkt ikke den boligsociale indsats opgave at arbejde med de interne problemstillinger i udsatte familier. Som boligsocial medarbejder skal man derfor altid koordinere sin indsats for udsatte familier med socialforvaltningen. Det er derfor vigtigt med en tidlig dialog og fælles analyse af problemstillingerne og mulighederne. Dette øger sandsynligheden for egentligt samarbejde omkring indsatsen. Den boligsociale indsats og den kommunale samarbejdspart skal finde en niche, som understøtter den kommunale drift vedrørende sårbare og udsatte familier. Man skal finde ud af, hvordan den boligsociale indsats bedst muligt understøtter eller supplerer den kommunale indsats. Denne niche vil typisk være, at den boligsociale indsats har gode forudsætninger for at skabe et godt og tillidsfuldt forhold til sårbare familier, og derfor har mulighed for at arbejde med familier, som socialforvaltningen kan have svært ved at komme i kontakt med. Hvordan denne kontakt skal bruges kan være forskelligt fra boligområde til boligområde. I nogle tilfælde vil det være ved at brobygge til den kommunale kernedrift. I andre tilfælde giver det måske mere mening, at kommunen bidrager til at iværksætte mere lokale indsatser

15 - 15 -

16 Tekst: Nana Øland Frederiksen, Sidsel Vinther Breau, Layout: Nikolaj Avlund Fotos: Kristian Brasen. Alle fotos er fra boligafdelingen 3B i Sydhavnens familietur til Møn. Udgivet: Marts 2016 Sadelmagerporten 2A 2650 Hvidovre

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Håndbog: MENTOR- I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Håndbog: MENTOR- I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Håndbog: MENTOR- INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PERSONLIG VEJLEDNING DER VIRKER En dominerende antagelse inden for arbejdet med udsatte og kriminalitetstruede unge er, at vi gennem opsøgende dialog og

Læs mere

Håndbog: KOMMUNERNES ARBEJDE MED HELHEDSPLANER

Håndbog: KOMMUNERNES ARBEJDE MED HELHEDSPLANER Håndbog: KOMMUNERNES ARBEJDE MED HELHEDSPLANER KOMMUNERNES ARBEJDE MED HELHEDSPLANER I en stor del af landets kommuner arbejdes der på at vende udviklingen i udsatte boligområder. Det samme gør sig gældende

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Espe Maria Kahler, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel?

Espe Maria Kahler, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? 22.1.15 Side 1 Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? Side 2 Traumer ligger i nervesystemet. > Ikke i begivenheden > Man kan pege på omstændigheder ved begivenheder, som med større

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Børn i flygtningefamilier

Børn i flygtningefamilier 6.6.2013 Side 1 Børn i flygtningefamilier Arbejdet med flygtningefamilier I praksis Side 2 Problemstillinger > Ofte fokus på den praktiske hjælp, mindre fokus på den psykosociale hjælp. > Lidt eller ingen

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER. Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København

MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER. Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København MINDSPRING- FORÆLDRE- GRUPPER Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København MINDSPRING-FORÆLDREGRUPPER MINDSPRING-FORÆLDREGRUPPER Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Håndbog: SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER

Håndbog: SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER Håndbog: SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER SAMMEN OM STYRKET TRIVSEL Trivsel i folkeskolen er vigtig for trivslen i fritiden og vice versa. De børn og unge, der ikke trives i skolen har ofte mindre

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom

Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom Lighed i håndteringen af børn og unge med en kronisk somatisk sygdom ERFARINGER FRA TRE SATSPULJEPROJEKTER INDHOLD INDLEDNING FAMILIERNE OG DERES BEHOV OPSPORING OG REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN INDSATSENS

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Beboerne_som_motor_i_udviklingen

Beboerne_som_motor_i_udviklingen 14.01.2013 - Fil: 3K11-Tscherning-Beboerne_som_motor_i_udviklingen - Side 1 af 5 http://www.hausenberg.dk/ Refleksioner over: Beboerne_som_motor_i_udviklingen http://www.cfbu.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/beboerne_som_motor_i_udviklingen.pdf

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk

Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk Bilag 2: Spørgeskema ved kursets afslutning Dansk SPØRGESKEMA OM DIT UDBYTTE AF MINDSPRING Spørgsmålene i dette spørgeskema skal tilsammen belyse, hvad du har fået ud af at være med på MindSpringkurset.

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere