TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri"

Transkript

1 SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

2 Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur kan beskrives eller illustreres på mange forskellige måder og med mange forskellige illustrationer. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, den valgte branchegruppering. Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). I denne publikation præsenteres ressourceomådet IT/ Kommunikation for den private sektor. Tal for beskæftigelse, værditilvækst mv. i offentligt ejede virksomheder indgår derfor ikke opgørelserne. Sammenfatning / side 3 IT/Kommunikation i den samlede erhvervsstruktur / side 4 Beskæftigelse inden for IT/Kommunikation / side 6 Økonomisk specialisering og produktivitet / side 12 Uddannelsesniveau / side 14 Iværksætteri / side 16 Se appendiks for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde og en liste med navne på nogle af de største syddanske virksomheder inden for området IT/Kommunikation. Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling ud fra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Redaktion: Regional Udvikling / Strategi & analyse Se mere på Side 2 Syddanmark I TAL

3 IT/Kommunikation IT/kommunikation Hvor mange arbejder inden for IT/Kommunikation, og hvor i landet er der særligt mange job? Hvordan er produktivitetsvæksten, og hvor stor en andel af de beskæftigede har en videregående uddannelse? - svarene findes her, hvor tal præsenteres generelt for ressourceområdet IT/Kommunikation og mere detaljeret for delområderne fremstillings-, støtte- og serviceerhverv. I Danmark er beskæftiget med IT/Kommunikation pct. af dem har et job i Syddanmark I Syddanmark udgør IT/Kommunikation ,3 pct. af beskæftigelsen i den private sektor......og bidrager med 7,7 pct. af værditilvæksten Odense og Vejle er de syddanske kommuner med flest job inden for IT/Kommunikation......og det er også her at området fylder mest i den samlede private beskæftigelse Andelen af beskæftigede med mellemlang eller lang videregående uddannelse er højere end ellers i den private sektor FOKUS Ressourceområder Side 3

4 Erhvervsstruktur IT/KOMMUNIKATION i den SAMLEDE erhvervsstruktur erhvervsstruktur - den private sektor relativt få IT/Kommunikationsjob i Syddanmark Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Fødevarer Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv procent Region Syddanmark Hele landet Figuren viser de private arbejdspladser i Region Syddanmark og i hele landet fordelt på ressourceområder. 20% 15% Hovedstaden Beskæftigelse % 5% Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland...områdets betydning er svagt faldende 0% Figuren viser IT/Kommunikations andel af de private arbejdspladser. Værditilvækst % 15% Hovedstaden Midtjylland...det samme er betydningen for værditilvæksten 10% 5% 0% Nordjylland Syddanmark Sjælland Figuren viser IT/Kommunikations andel af værditilvæksten i de private erhverv. Side 4 Syddanmark I TAL

5 It og IT/Kommunikation kommunikation arbejdspladser inden for IT/Kommunikation ,1% ,3% ,4% ,9% ,7% ,6% Hele landet Hele landet Region Syddanmark Region Syddanmark Region Midtjylland Region Midtjylland ,4% ,0% ,4% ,6% ,0% ,6% Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden IT/Kommunikation Øvrige ressourceområder Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for ressourceområdet IT/Kommunikation - hele landet og i hver af de fem regioner erhvervsspecialisering 2008 Hovedstaden Figuren viser om der er relativt flere eller færre ansat inden for IT/Kommunikation Midtjylland Nordjylland Syddanmark Sjælland ikke specialiseret specialiseret...hovedstaden er mest afhængig af IT/Kommunikationsområdet FOKUS Ressourceområder Side 5

6 beskæftigelse Beskæftigelse Inden for IT/KOMMUNIKATION Halvdelen af alle IT/Kommunikations job er i Hovedstaden Antal Arbejdspladser i regionerne 2008 Antal syddanske arbejdspladser 2008 Område Antal job inden for IT/Kommunikation Andel af alle job Assens 591 4,7% Billund 342 2,7% Esbjerg ,5% Fanø 24 3,0% Fredericia ,8% Faaborg-Midtfyn 496 3,2% Haderslev ,7% Kerteminde 327 3,1% Kolding ,4% Langeland 116 3,2% Middelfart 408 3,4% Nordfyns 440 5,4% Nyborg 271 3,6% Odense ,5% Svendborg 957 6,0% Sønderborg ,3% Tønder 405 2,9% Varde 641 3,5% Vejen 894 5,7% Vejle ,8% Ærø 41 2,4% Aabenraa ,8% Region Syddanmark ,3% Hele landet ,1% Andel af samtlige arbejdspladser inden for IT/Kommunikation over 25 pct. 15 til 25 pct. 0 til 15 pct. Tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for IT/Kommunikation i de syddanske kommuner, regionerne og i hele landet. Flest job i Odense og Vejle......hvor IT/Kommunikationsarbejdspladserne også fylder mest i den samlede private beskæftigelse Side 6 Syddanmark I TAL

7 IT/Kommunikation Udvikling i beskæftigelsen Hovedstaden Midtjylland Syddanmark...konstant niveau i alle regioner Nordjylland Sjælland Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for IT/Kommunikation i regionerne. Årlig Udvikling Figurerne viser relativ årlig ændring i beskæftigede inden for IT/Kommunikation i hele landet og regionerne ,4% 1,3% 2,4% 1,1% 3,0% -3,3% -3,1% -8,4% -1,6% -0,2% Hele landet Region Syddanmark ,0% 0,4% 2,9% -3,7% -4,2% -4,0% -3,9% -0,9% -0,6% -1,2% Region Midtjylland Region Nordjylland ,2% 0,3% 0,5% 0,5% 2,1% 2,8% -3,0% -8,1% -1,6% -2,1% Region Sjælland Region Hovedstaden FOKUS Ressourceområder Side 7

8 Erhvervsstruktur Værdikæden Figuren viser værdikæden for IT/Kommunikation i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden wfor hhv. primære-, fremstillings-, støtte- eller serviceerhverv, der er i hver region. Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv syddanmark 16% 18% 13% Midtjylland 37% 25% 20% nordjylland 8% 11% 7% sjælland 8% 13% 7% Hovedstaden 32% 33% 53% Midt er stærkest i begyndelsen af værdikæden, mens Hovedstaden er stærkest sidst i kæden......fælles for begge regioner er at de klart er de største aktører Side 8 Syddanmark I TAL

9 IT/Kommunikation detaljeret erhvervsspecialisering 2008 I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i hele landet inden for hvert led i værdikæden. Region Syddanmark Fremstillingserhverv De lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdspladser i hele landet inden for IT/Kommunikation, der findes i regionerne. Støtteerhverv Serviceerhverv 13, Region Midtjylland Region Nordjylland Fremstillingserhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Støtteerhverv Serviceerhverv 22,1 Serviceerhverv 7, Midt har en stærk specialisering i fremstilling procent procent Region Sjælland Region Hovedstaden Fremstillingserhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Støtteerhverv Serviceerhverv 7,0 Serviceerhverv 49, procent procent FOKUS Ressourceområder Side 9

10 Erhvervsstruktur IT/Kommunikation - Hvad og hvor i syddanmark 2008? Fremstillingserhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for fremstillingserhverv, IT/Kommunikation. 10 til 20 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. støtteerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for støtteerhverv, IT/Kommunikation. 10 til 60 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Serviceerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for serviceerhverv, IT/Kommunikation. 10 til 30 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Side 10 Syddanmark I TAL

11 IT/Kommunikation Mere end en tredjedel af alle syddanske fremstillingsjob er i Sønderborg og Odense......men over halvdelen af støtteerhvervene ligger i Vejle Vejle er med en andel på 12 procent også stærk i serviceerhvervene......hvor Odense ellers er den helt store spiller med knap en tredjedel af de syddanske job FOKUS Ressourceområder Side 11

12 Erhvervsstruktur Økonomisk Specialisering og produktivitet Økonomisk specialisering Inden for IT/Kommunikation 2008 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland...relativt set har Syddanmark et mindre økonomisk bidrag fra IT/Kommunikation Syddanmark Sjælland Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt mere eller mindre til den samlede værditilvækst i regionen. ikke specialiseret specialiseret IT/Kommunikations Økonomiske betydning i kommunerne Område Andel af værditilvækst Assens 4,3% Billund 3,3% Esbjerg 3,5% Fanø 3,3% Fredericia 3,9% Faaborg-Midtfyn 2,2% Haderslev 15,0% Kerteminde 2,7% Kolding 8,0% Langeland 3,3% Middelfart 2,7% Nordfyns 5,6% Odense, Haderslev og Vejle er økonomisk set mest afhængig af IT/Kommunikation Område Andel af værditilvækst Nyborg 3,1% Odense 17,0% Svendborg 9,1% Sønderborg 8,2% Tønder 3,0% Varde 6,1% Vejen 8,1% Vejle 10,2% Ærø 2,1% Aabenraa 7,6% Region Syddanmark 7,7% Hele landet 12,6% Tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der skabes inden for ressourceområdet IT/Kommunikation. Side 12 Syddanmark I TAL

13 IT/Kommunikation Produktivitetsudvikling Produktivitetsudvikling Energi/Miljø 10,4% Transport 7,5% Medico/Sundhed Fødevarer Bygge/Bolig 3,4% 3,1% 5,9%...svag produktivitetsudvikling inden for IT/Kommunikation Møbler/Beklædning 2,8% IT/Kommunikation 2,2% Turisme 2,1% Øvrige erhverv 6,8% Hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fultidsbeskæftiget. ProduktivitetsUdvikling IT/Kommunikation Sjælland 3,6%...Nordjylland har som den eneste region negativ produktivitetsudvikling Hovedstaden 2,4% Syddanmark 2,1% Midtjylland 2,8% Nordjylland -0,7% Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for IT/Kommunikation i hver af de fem regioner. FOKUS Ressourceområder Side 13

14 Erhvervsstruktur UddannelsesNiveau Uddannelsesfordeling den private sektor 2008 Det generelle niveau er markant højere i Hovedstaden 100% 80% 60% 22,7 38,4 9,1 9,9 12,5 9,1 48,0 47,6 45,7 46,8 40% MVU + LVU 20% 38,9 42,9 42,5 41,8 44,1 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Uddannelsesfordeling IT/Kommunikation 2008 Andelen af beskæftigede med mellemlang eller lang videregående uddannelse er højere inden for IT/Kommunikation... 80% 60% 40% 31,1 36,4 11,7 14,1 47,0 49,5 20,8 19,9 45,1 44,2 100% MVU + LVU 20% 32,4 41,3 36,4 34,1 35,9 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland...men Hovedstaden er stadig foran Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet IT/Kommunikation og i hele den private sektor. Side 14 Syddanmark I TAL

15 IT/Kommunikation Uddannelsesfordeling - Delområder 2008 Uddannelsesniveauet er højest på serviceområdet... 17% Frem- stillings- Erhverv 33% Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse + KVU MVU + LVU 50%...i støtteerhvervene er 42 procent uden uddannelse 18% Støtte- Erhverv 42% 26% Service- Erhverv 34% 40% 40% Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder inden for ressourceområdet. Detaljeret Uddannelsesfordeling 2008 Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Syddanmark 32,7 57,6 9,8 44,6 39,4 16,0 36,8 48,3 14,9 Midtjylland 35,7 48,8 15,5 44,1 41,5 14,4 33,3 44,1 22,5 Nordjylland 33,2 51,0 15,8 41,7 45,4 12,9 36,1 43,0 20,9 Sjælland 37,7 52,2 10,1 42,0 48,7 9,3 41,9 46,0 12,1 Hovedstaden 29,9 44,8 25,3 37,2 35,1 27,7 32,6 35,7 31,7 Tabellen viser andel beskæftigede i regionerne fordelt på den højeste fuldførte uddannelse inden for hver af de enkelte delområder. FOKUS Ressourceområder Side 15

16 Erhvervsstruktur Iværksætteri Udvikling i antal virksomheder 144% Vækst i: 74% 72% Antal nye virksomheder 41% Samlet antal virksomheder 25% 8% 2% 15% 11% 9% 3% 3% 24% 14% -8% -5% -2% -21% Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden for alle ressourceområderne i hele landet. bearbejdet af e-statistik.dk Nye virksomheder inden for IT/Kommunikation 14% 12% 10% 8% 6% 4% Hovedstaden Midtjylland Hele landet - alle erhverv Sjælland Syddanmark Nordjylland 2% 0% Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. bearbejdet af e-statistik.dk Side 16 Syddanmark I TAL

17 ERHVERVSFORHOLD IT/Kommunikation Udvikling i antal virksomheder inden for IT/Kommunikation 30% It og kommunikation Vækst i: 22% Antal nye virksomheder 9% 9% 10% 6% 12% 7% Samlet antal virksomheder 0% -4% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for IT/Kommunikation i regionerne. bearbejdet af e-statistik.dk Nye virksomheder inden for IT/Kommunikation Tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for IT/Kommunikation i kommunerne i Syddanmark. bearbejdet af e-statistik.dk Område Vækst i antal nye virksomheder Vækst i samlet antal virksomheder Assens -40% -4,2% Billund 60% 1,8% Esbjerg -5% 0,4% Fanø. 0,0% Fredericia -7% 4,3% Faaborg-Midtfyn -11% -4,3% Haderslev -18% -1,9% Kerteminde 40% 21,2% Kolding -24% 4,4% Langeland 300% 55,6% Middelfart -50% -2,3% Nordfyns 250% 11,5% Nyborg 25% -7,0% Odense 35% 17,2% Svendborg -21% -1,6% Sønderborg -40% 6,2% Tønder -40% -6,9% Varde -25% 2,2% Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, Vejen der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele Vejle 67% -27% 9,7% 10,4% landet. Ærø Aabenraa. 114% -20,0% 6,2% Syddanmark 0% 6,5% Hele landet 11% 8,9% FOKUS Ressourceområder Side 17

18 APPENDIKS Erhvervsstruktur ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder IT/Kommunikation, samt støtte-, handels- og rådgivningsvirksomheder inden for IT/Kommunikationsektoren. IT/Kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. Side 18 Syddanmark I TAL

19 IT/Kommunikation APPENDIKS værdikæden i Region Syddanmark Hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet IT/Kommunikation, og hvor i værdikæden? Nedenfor er listet en række af de største virksomheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de tre delområder i værdikæden for IT/Kommunikation. Fremstillingserhverv, IT/Kommunikation AGRAMKOW FLUID SYstEMS A/S B&W GROUP DENMARK A/S BERLINGSKE AVISTRYK A/S CLAUSEN OFFSET APS CONTEX A/S ELBO GRAFISK A/S GRAFISK TRYK- OG KOMMUNIKATIONS CENTER A/S GRAPHX A/S JØRN THOMSEN OFFSET A/S K ROSENDAHLS BogtrYKKERI AKTIESELSKAB KERTEMINDE TRYK, ODENSE A/S MIDTJYSK PAPINDUSTRI A/S OJ ELECtronICS A/S ONE2ONE ODENSE A/S P. J. SCHMIDT A/S PE OFFSET A/S POLITIKEN TRYK ERRITSØ A/S PRINTLINE A/S PROTEC ELECtronICS ApS REPRO CENTRET VEJLE A/S SCHWEITZER A/S SENMATIC A/S SIEMENS FLOW INSTRUMENTS A/S TRYK TEAM SVENDBorg A/S Serviceerhverv, IT/Kommunikation MUNK IT A/S YOUSEE A/S LAWSON SOFTWARE DANMARK A/S UNIK SYSTEM DESIGN A/S WM-DATA DANMARK A/S (Logica) KONTOR SYD A/S ALOC A/S EDB GRUPPEN A/S STV PRODUCTION A/S FOCON ELECTRONIC SYSTEMS A/S JO-EL ELECTRIC A/S DRIFTSSELSKABET A/S TV-SYD BLIKA A/S EEGHOLM A/S CJC GRUPPEN A/S NØRGÅRD MIKKELSEN REKLAMEBUREAU A/S SVENDBORG AVIS A/S A/S VEJLE AMTS FOLKEBLAD Adp Dealer Services Denmark Aps Brightpoint A/S FYENS STIFTSTIDENDE A/S SOLAR A/S KMD A/S - Odense TV 2 / DANMARK A/S Støtteerhverv, IT/Kommunikation LEDKON, SØNDERBorg A/S MICRO TECHNIC A/S A/S SØREN FREDERIKSEN FOKUS Ressourceområder Side 19

20 FOKUS RESSOURCEOMRÅDER Tal til tiden - et øjebliksbillede Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1 05-05-2010 12:44:13 Erhvervsstruktur

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Transport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Transport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervsstruktur

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned Antal fuldtidsledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i juni-måned 2007 Kommuner i Syddanmark jun-07 fuldtids 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 667-142 -17,6 3,3 Faaborg-Midtfyn 621-308 -33,2 2,5

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE.  FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere