Årsrapport Carlsberg A/S Årsrapport Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal"

Transkript

1 Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages Holding 20 Øvrige Østeuropa 24 Asien 28 Andre aktiviteter 30 Medarbejdere og ledelse 34 Samfund og miljø 38 Aktionærforhold 42 Corporate governance 47 Risikostyring 49 Regnskabsberetning Regnskab 57 Regnskab for Carlsberg-gruppen 58 Resultatopgørelse 59 Opgørelse over årets indregnede indtægter og omkostninger 60 Balance 62 Egenkapitalopgørelse 63 Pengestrømsopgørelse 64 Noter til regnskabet 110 Gruppens selskaber 113 Regnskab for moderselskabet Carlsberg A/S 134 Ledelsespåtegning 135 Revisionspåtegning 136 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

2

3 Probably the best Carlsberg er en af verdens største bryggerigrupper. Vi har en øl til enhver lejlighed og til hver enkelt forbrugers smag og livsstil. Gruppens brede portefølje af ølmærker omfatter Carlsberg-pilsneren kendt som Probably the best beer in the world og stærke regionale mærker som Tuborg, Baltika og Holsten. Hertil kommer en lang række førende mærker på de lokale markeder. Vi arbejder overvejende i modne markeder i Vesteuropa, men henter en stadig stigende andel af omsætningen i udvalgte vækstmarkeder i Østeuropa og Asien. Carlsberg bygger sin virksomhed på en stolt historie: Grundlagt i 1847 og altid kendt for høj og stabil kvalitet. I de senere år har udviklingen taget fart. Ekspansion og dynamisk markedsføring udadtil, effektivisering og fornyelse indadtil med fremgang i omsætning og resultater til følge. Gruppens moderselskab Carlsberg A/S ejes af institutionelle og private investorer i hele verden og er noteret på OMX Københavns Fondsbørs. 51% af aktierne ejes af Carlsbergfondet, stiftet af Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen. Fondet støtter selskabet som aktiv og langsigtet aktionær og har tillige til formål at støtte videnskabelig forskning. Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt de 10 største bryggerigrupper i verden 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia. kr. i % Carlsberg-aktien steg mere end 60% i mio. Vi sælger 83 mio. fl asker øl hver dag 15% Driftsresultatet steg med 15% til mio. kr. i Carlsberg-gruppen har medarbejdere 10 mia. Det vil sige mere end liter øl om året 10% Overskudsgraden steg til 10% 150 lande Carlsberg sælger øl i mere end 150 lande

4 2 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Et godt år for Carlsberg 2006 blev et godt år for Carlsberg og et godt afsæt for Carlsbergs fremtid. Med såvel velkendte som nye produkter og med en stadig mere effektiv måde at producere, markedsføre, sælge og distribuere vore produkter på styrkede vi vores position på de fl este markeder. Det betyder, at vi øgede volumen, omsætning og ikke mindst indtjening markant. Når vi trækker køb og salg af bryggerier fra, gik volumen op med 5%. Det gav en omsætning på 41 mia. kr. og et driftsresultat på mio. kr. Det er rekord for Carlsberg, hvis navn altid har været verdenskendt, men som for bare få år siden kun var markedsledende i en håndfuld lande. I dag er vi det førende bryggeri i en lang række lande. Jeg vil sige, at vi kom ud af 2006 med et samlet resultat, som vi har grund til at være stolte af. Vi har forsynet vore millioner af kunder i næsten alle verdens lande med øl og læskedrikke, som forhåbentlig har bidraget til mange gode og glade stunder. Vi har desuden leveret mere til vore aktionærer, end vi selv forventede og stillede dem i udsigt ved årets begyndelse. Og aktien steg mere end 60%. Dermed er 2006 med til at fremtidssikre Carlsberg, så vi fortsat med succes kan tage kampen op mod udfordringerne på de modne markeder i Vesteuropa, øge omsætningen yderligere på vækstmarkederne i Østeuropa og i tide styrke vore positioner på de nye, spirende markeder i Asien, hvor vi allerede ser klare konturer af morgendagens vækst. I denne årsrapport fi ndes en detaljeret gennemgang af udviklingen i de tre regioner, hvor Carlsberg har sine hovedmarkeder. Lad mig her fremhæve nogle hovedtræk, idet jeg vil begynde i Vesteuropa, hvor den demografi ske udvikling gennem fl ere år har betydet faldende ølmarkeder. Så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det, at Carlsberg-bryggerierne i Vesteuropa i 2006 præsterede at sælge en smule mere end året før. Kombineret med lavere omkostninger som følge af de sidste års investeringer i vore Excellence-programmer gav det et 20% bedre driftsresultat. Det kan vi betegne som tilfredsstillende. Det var vore helt nære hjemmemarkeder, de nordiske lande, der leverede broderparten af den vesteuropæiske resultatforbedring. Der var en solid fremgang i alle lande. Men også udviklingen i England, Schweiz og Tyskland var glædelig. Kun Italien og Portugal levede ikke op til forventningerne, men det gør vi noget ved i Østeuropa fortsatte de sidste års betydelige fremgang, og igen fi nder vi hovedforklaringen i Baltic Beverages Holding (BBH), som er Carlsbergs vækstlokomotiv. Denne forretning er skabt på mindre end 15 år og er uden sidestykke i den europæiske bryggeribranches nyere historie. Fusionen af BBH s russiske bryggerier i det nye Baltika blev gennemført i 2006, og vi vover allerede nu at betegne den som en succes, idet omkostningerne er reduceret og produktporteføljen styrket. Det gav en fremgang i markedsandelen og en resultatfremgang på hele 37%. Balkan-landene udviklede sig over forventning, såvel hvad angår omsætning som indtjening. Tyrkiet viste fremgang, dog uden at nå et tilfredsstillende resultat, mens Polen direkte skuffede efter et godt resultat i I dag henter vi mindre end 10% af vores driftsindtjening i Asien. Men vi arbejder langsigtet i dette marked, og igen i 2006 så vi, hvor hurtigt økonomien og forbruget udvikler sig. Salget af vores minoritetspost i det sydkoreanske bryggeri Hite gav et dyk i driftsresultatet på 116 mio. kr. Men det blev delvis opvejet af en fremgang på mere end 20% i indtjeningen i den resterende Asien-forretning, så resultatet næsten var på niveau med året før. Det var bedre end forventet og understreger, at vores langsigtede potentiale i regionen er betydeligt.

5 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 3 I begyndelsen af 2006 fi k vi med en såkaldt Investment Grade-rating fra to af verdens førende kreditvurderingsselskaber en blåstempling af den måde, hvorpå vi investerer og udvikler vores forretning. Med reduktionen af vores nettogæld til 19 mia. kr. ved udgangen af 2006 som lovet efter tilbagekøbet af Orklas andel i Carlsberg Breweries primo 2004 har Carlsberg en sund balance, der sikrer os det nødvendige fi nansielle råderum til at fortsætte virksomhedens positive udvikling. Det større råderum, den styrkede organisation og de sidste års fremgang i bryggeridriften giver os en god basis for at forfølge ambitiøse mål i de kommende år, hvor vort fokus primært vil være følgende fi re områder: Forbedring af driftsresultatet i Vesteuropa til 10-12% af omsætningen. Fortsat fremgang i BBH. Opbygning af en fremtidssikret platform i Asien. Optimering af værdien af selskabets ubenyttede bryggeriejendomme. samarbejde og sidst men ikke mindst vore aktionærer for deres tillid til vores strategi bliver et spændende år med mange udfordringer. Vi vil bygge videre på den positive udvikling i 2006 ved at styrke vore mange stærke selskaber og fortsætte opbygningen af vore varemærker og vore medarbejderes kompetencer, så vi kan yde vort bedste. Efter et generationsskifte i en række datterselskaber og med målrettede talent- og ledelsesudviklingsprogrammer er vi også organisatorisk godt rustet til fremtiden. Vort ambitionsniveau er uforandret højt. Vi vil være verdens bedste bryggeri probably bliver et år, hvor vi vil komme dette mål nærmere godt hjulpet på vej af resultaterne i Nils S. Andersen Vores styrkede konkurrenceevne samt udsigten til bedre konjunkturer i Vesteuropa skaber imidlertid også plads for ambitioner om vækst på de modne markeder. Styrket samarbejde med vore kunder og en udvidet produktportefølje gennem udvikling af nye produkter som specialølmærket Jacobsen og fadølssystemet DraughtMaster skal gøre det muligt for os at forfølge dette mål. Arbejdet med at styrke konkurrenceevnen i Carlsberggruppen vil naturligvis også være i fokus fremover. Vi har opnået betydelig erfaring med vores Excellence-programmer, og vi vil i 2007 arbejde videre med at reducere omkostningerne gennem fælles drift af administrative funktioner. Vi er således i gang med at opbygge et fælles europæisk regnskabscenter i Poznan i Polen, og en kommende standardisering af systemer, data og arbejdsrutiner vil give fl ere og betydelige besparelser. Parallelt hermed foretager vi en tilpasning af produktionskapaciteten. Lukningen af produktionen i Valby går efter planen, og i 2006 blev bryggeriet i Landskron i Tyskland afhændet og produktionen indstillet på Bodø i Norge. Endvidere blev det besluttet at lukke tapningen på Pori-bryggeriet i Finland og på Saltum Neptunbryggeriet i Danmark. På Carlsbergs vegne vil jeg takke vore medarbejdere og ledere, som har ydet en meget stor indsats igennem de seneste år for at nå disse resultater. Jeg vil også takke vore kunder, leverandører og andre partnere for et godt

6 4 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Fem års hovedtal Mio. kr IFRS IFRS IFRS Volumen, brutto (mio. hl) Øl 78,6 81,4 92,0 92,0 101,6 100,7 Læskedrikke 20,9 21,2 19,4 19,4 19,1 20,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Af- og nedskrivning på goodwill ¹ Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Nøgletal Overskudsgrad % 10,6 10,3 9,6 9,4 9,2 9,8 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 12,2 12,4 8,0 8,1 7,8 9,2 Egenkapitalandel % 23,3 24,1 25,4 26,1 28,8 30,1 Gæld/egenkapital (fi nansiel gearing) x 1,01 0,79 1,51 1,44 1,15 1,09 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 1,70 1,43 3,51 3,53 3,29 2,73 Rentedækning x 4,27 7,50 3,19 2,95 2,84 4,72 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 15,7 6,7 15,5 14,6 24,7 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 91,2 74,2 53,6 54,6 62,1 58,6 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. 26,4 42,9 21,3 21,3 31,2 59,5 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 Udbytte/resultat (pay-out ratio) % Aktiepris pr. aktie a 20 kr., ultimo Kr. 295,1 259,5 278,1 278,1 337,5 561,0 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnitligt (ekskl. egne aktier) Regnskabspraksis blev ændret med virkning fra 2005, jf. afsnit om overgang til IFRS i Årsrapport Sammenligningstal for 2004 blev ændret i overensstemmelse hermed, mens sammenligningstal for tidligere år ikke blev ændret. Aktiepriserne ultimo 2002 og 2003 er beregnet af OMX Københavns Fondsbørs under hensyn til kapitaludvidelsen i Nøgletal er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal ¹ Præsentation i henhold til praksis til og med Efter overgang til IFRS i 2005 indgår nedskrivning af goodwill i særlige poster.

7 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 5 Resultat og forventninger For Carlsberg var 2006 et år, hvor en del af opgaven har været at bygge videre på de resultater, der er opnået gennem blandt andet Excellence-programmerne. Det var således som ventet i høj grad opgaver på den operationelle agenda frem for strukturelle tilkøb eller frasalg, som blev tildelt den højeste prioritet. Carlsberg har på den baggrund demonstreret fortsat fremgang. På de traditionelle Carlsberg-markeder i Vesteuropa var udviklingen positiv og afspejlede dermed blandt andet en stærk forbrugertillid samt et godt sommervejr. Endvidere blev der opnået bedre salgspriser som følge af innovation, miks-ændringer og generelle prisforhøjelser. Carlsbergs vækstmarkeder i Østeuropa samt de nye markeder i Asien viste også en positiv udvikling. På fl ere markeder var der en tiltagende og hård konkurrence, blandt andet på nogle af de asiatiske markeder. Carlsberg afsatte i alt 72,6 mio. hl øl (pro rata-opgjort volumen), svarende til en stigning på 9% korrigeret for volumenbidraget fra Hite Brewery Co. Ltd. Af den samlede stigning udgjorde den organiske vækst 6,4%, mens 2,3% hidrørte fra årets akkvisitioner. Den positive udvikling skyldtes en fortsat større afsætning i samtlige regioner. Afsætningen af øvrige drikkevarer steg med 6% til i alt 17,5 mio. hl. De internationale mærker Carlsberg og Tuborg klarede sig begge stærkt med volumenstigninger på henholdsvis 7% og 17% sidstnævnte som følge af en meget positiv udvikling i Østeuropa. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt mio. kr. Fremgangen skyldtes en stærk udvikling i Baltic Beverages Holding (BBH), en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift før særlige poster steg med 15% til mio. kr. (3.518 mio. kr. i 2005). Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i 2005, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.) svarende til en fremgang på 21% som følge af en generel positiv udvikling i hele forretningen. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i Som følge af den positive resultatudvikling blev der opnået et afkast af den investerede kapital (ROIC) i drikkevareaktiviteterne på 12,4% mod 10,2% i Nettoresultatet steg med 774 mio. kr. til mio. kr. Såvel omsætningen som resultatet blev dermed bedre end forventet ved årets begyndelse, jf. regnskabsmeddelelsen for 2005, og bedre end forventet i løbet af 2006, jf. delårsrapporter i løbet af året. Bestyrelsen vurderer, at resultatudviklingen er meget tilfredsstillende. I 2006 blev der initieret en række tiltag med henblik på fortsat effektivisering af Carlsberg-gruppen. I starten af året blev der truffet beslutning om at lukke bryggeriaktiviteterne i Valby (med undtagelse af husbryggeriet Jacobsen ) ved udgangen af Endvidere blev bryggeriet Landskron i Tyskland afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Finland tog skridt til etablering af en ny produktionsmodel, herunder centralisering af tappe- og lagerfaciliteter, og endelig blev det besluttet at stoppe produktionen af læskedrik på Saltum-Neptun Bryggerier i Danmark senest ved udgangen af Arbejdet med Excellence-programmerne fortsatte, og en lang række områder inden for funktionerne administration, produktion, indkøb og logistik er blevet effektiviseret. I tillæg til de tidligere introducerede Excellence-programmer, som alle har haft som målsætning at rationalisere og effektivisere arbejdsgange, er der et Commercial Excellence-program under implementering med det mål at øge omsætningen og skabe værdi gennem mersalg. Der er i Poznan, Polen, etableret et fælles regnskabscenter (Accounting Shared Service Center). I første omgang har det nyoprettede kontor overtaget arbejdsopgaver fra Forventninger og resultater Resultat af Carlsbergs andel Mio. kr. Omsætning primær drift af nettoresultat 21. februar 2006 Regnskabsmeddelelse for % ~ maj 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal % ~ juni 2006 Salg af aktiepost i Hite Brewery august 2006 Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal november 2006 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal februar 2007 Realiseret (regnskab for 2006)

8 6 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 andre steder i Polen. I 2007 følger opgaver fra Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Den resterende aktiepost i Hite Brewery Co. Ltd. blev solgt, hvorved der blev sat punktum for syv års værdiskabende minoritetsejerskab af selskabet. Carlsberg etablerede i 2006 et joint venture (South Asia Breweries Ltd.) i Rajastan-provinsen i Indien med forventet produktionsstart 1. kvartal Endvidere offentliggjorde BBH investeringer i henholdsvis Olivaria Brewery, Hviderusland, og et nyt bryggeri i Tashkent, Usbekistan, som forventes at starte produktion i sommeren Udbytte til aktionærerne Resultat for 2006 for moderselskabet Carlsberg A/S udgjorde 815 mio. kr. Bestyrelsen vil indstille til selskabets generalforsamling, at der udbetales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, hvilket er 20% højere end sidste år (5,00 kr. pr. aktie). Hertil vil medgå 458 mio. kr. (2006: 381 mio. kr.). Den resterende del af resultatet, 357 mio. kr., foreslås henlagt til reserverne. Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 13. marts 2007 på Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, Frederiksberg, Danmark. Forventninger til 2007 For 2007 forventer Carlsberg en fremgang på ca. 5% i nettoomsætningen, og resultat af primær drift ventes at stige til ca. 4,5 mia. kr. Drikkevareaktiviteterne ventes at bidrage med et resultat af primær drift på ca. 4,3 mia. kr. (3.997 mio. kr. i 2006), med fremgang i alle regioner. Resultatfremgangen ventes imidlertid i 2007 at blive mindre end den realiserede fremgang i 2006, hvilket dels skyldes den særligt stærke fremgang i 2006, dels at resultatet i 2007 vil blive belastet af væsentlige centrale omkostninger (segmentet ikke fordelt ) til marketing samt til standardisering af processer, forretningsgange, IT-systemer mv. til understøttelse af fortsatte nødvendige produktivitetsforbedringer inden for samtlige funktionsområder. Der er indgået aftaler om levering af ejendomme og lejligheder på Tuborg Syd i perioden De økonomiske konsekvenser estimeres på nuværende tidspunkt at være, at der i de to år vil blive investeret henholdsvis ca. 490 mio. kr. og ca. 40 mio. kr., mens salgsprovenuet vil udgøre henholdsvis ca. 700 mio. kr. og ca. 800 mio. kr. Salgsavancer eller nye lejeindtægter i 2007 og 2008 forventes at udgøre ca. 310 mio. kr. og ca. 230 mio. kr. Der resterer herefter på Tuborg-arealet at blive bygget og solgt, hvad der svarer til ca m 2 boliger, ca m 2 erhverv og ca m 2 ejendomme til offentlige formål. Øvrige aktiviteter (ejendomsavancer fratrukket omkostninger til drift af Carlsberg Forskningscenter mv.) forventes herefter at bidrage med ca. 0,2 mia. kr. til resultat af primær drift i Særlige poster forventes i 2007 at være på niveau med det rapporterede for Finansielle omkostninger forventes noget større end for Den primære årsag er, at øvrige fi nansielle poster (kursreguleringer mv.) i 2006 udgjorde +172 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes øvrige fi nansielle poster at blive svagt negative for Renteomkostningerne i 2007 forventes at blive større end i 2006, hvilket skyldes det betydelige investeringsprogram i 2007, jf. nedenfor. Den effektive skatteprocent udgjorde i ,3%. For 2007 forventes for nærværende en samlet effektiv skatteprocent i niveauet 26%. Minoritetsinteresser forventes i 2007 at være stigende som følge af en forventet positiv udvikling i blandt andet BBH. I 2007 forventes nettoresultatet at vise en mindre fremgang i forhold til det rapporterede nettoresultat for Investeringer i udvikling af ejendomme, fortsat kapacitetsudvidelse i BBH samt investeringer i forbindelse med etablering af ny produktionsstruktur i blandt andet Danmark og Finland medfører, at de samlede investeringer vil være på et ganske højt niveau, som isoleret set for 2007 vil påvirke den frie pengestrøm negativt. Et af formålene med disse investeringer er i sagens natur over tid at løfte den frie pengestrøm. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne til udviklingen i omsætning og resultat, pengestrømme mv., afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S og i denne rapports afsnit om risikostyring. Kun i det omfang, lovgivning mv. foreskriver det, vil selskabet ajourføre eller justere de angivne forventninger.

9 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 7 Carlsberg-gruppens strategi Værdiskabelse og ekspansion Carlsbergs strategi er koncentreret om værdiskabelse og ekspansion. Værdiskabelse gennem højere indtjening og synliggørelse af værdier herunder realisering af værdien af ubenyttede ejendomme og ekspansion ved udbygning af forretningen på eksisterende markeder og indtog på nye markeder. For at realisere denne strategi er der opstillet målsætninger og iværksat handlingsplaner, som tilsammen skal forme fremtidens Carlsberg. Grundlaget for Carlsbergs kerneforretning er ølmarkederne i Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Det er markeder, som Carlsberg kender særdeles godt gennem sin mangeårige tilstedeværelse og aktivitet, hvilket har medført, at der på disse markeder er opbygget stærke og profi table positioner. Carlsbergs strategi koncentrerer sig om disse tre regioner, idet gruppen her besidder den kompetence og styrke, som gør det muligt at være en ledende aktør. Markederne i Carlsbergs forretningsportefølje befi nder sig på forskellige udviklingsstadier nogle markeder er modne og karakteriseret ved stagnerende eller faldende forbrug, mens andre markeder er nye og i vækst. De forskellige udviklingsstadier er ofte et spejl af samfundets velstand og indkomstniveau. Således spiller faktorer som for eksempel indkomst pr. indbygger og middelklassens størrelse en rolle for det samlede ølforbrug og dets udvikling. Markederne er samtidig præget af store ændringer. Dette stiller krav om løbende tilpasning til en markedssituation, hvor der konkurreres bredt og intenst på markedsføring, innovation, omkostningsbesparelser samt investeringer og opkøb af bryggerier. Carlsbergs forretningsgrundlag er ølmarkederne i Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Her har gruppen den kompetence, erfaring og styrke, som gør det muligt at være en ledende aktør. Koncerndirektionen: Jørn P. Jensen, Nils S. Andersen og Jørgen Buhl Rasmussen

10 8 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsbergs strategi koncentrerer sig om værdiskabelse gennem højere indtjening, synliggørelse af værdier og ekspansion. Det foregår dels ved at udvikle forretningerne på eksisterende markeder, dels ved indtog på nye markeder. Vurderingen og afvejningen af de enkelte markeders udviklingsstadium, risikoprofi l og mulige afkast i den samlede portefølje er central for den overordnede fordeling af ressourcer mellem de enkelte regioner. Udfordringen er at sikre en optimal balance mellem forretningsomfanget på henholdsvis de modne markeder i Vesteuropa, vækstmarkederne i Østeuropa og de nye markeder i Asien. Vesteuropa Igennem de seneste år har Carlsbergs strategi i Vesteuropa været koncentreret om at skabe mere effektive processer inden for en lang række funktionsområder. Operational Excellence-programmet blev lanceret i 2003 og har siden systematisk omfattet områderne produktion, administration, indkøb og senest logistik. En vigtig del af Carlsbergs strategi for regionen er fortsat fokus på effektiviseringer for herigennem at opnå omkostningsbesparelser. Et eksempel herpå er et nyt projekt, der blandt andet vil standardisere fl ere processer i den vesteuropæiske forretning. Sideløbende er strategien udviklet til også at omfatte initiativer, der har som mål at stimulere både ølsalget og salg af andre drikkevarer for på denne måde at imødegå den generelt vigende afsætning af øl på de modne markeder. BBH og øvrige Østeuropa I Rusland og omkringliggende lande er Baltic Beverages Holding (BBH) fortsat vækstlokomotivet, og BBH spiller således en central rolle i Carlsbergs forretningsportefølje. Markedsudviklingen er positiv, og det forventes, at ølforbruget pr. indbygger fortsat vil stige i de kommende år. Strategien for denne region er under forandring, idet det ikke længere alene er vækst i volumen, der skal understøtte den positive udvikling. Gennem investering i markedsføring og innovation vil der i højere grad blive fokuseret på premium-produkter for derved at forøge markedets værdi. Udfordringen er at skabe den rigtige balance mellem på den ene side vækst i volumen i takt med, at markedet stiger, og på den anden side vækst i værdi i takt med forbrugernes stigende interesse for premiumprodukter. Carlsberg vurderer, at vækstbetingelserne i regionen fortsat vil være gunstige, hvorfor et højt investeringsniveau i denne del af forretningen stadig vil være en vigtig del af gruppens strategi. Asien Den tredje region i forretningsporteføljen er Asien, hvor Carlsberg gennem en mangeårig tilstedeværelse har opbygget en væsentlig forretningsmæssig indsigt. Dette er afgørende for den fortsatte ekspansion i regionen. Carlsbergs Asien-aktiviteter inkluderer dels modne markeder i Malaysia, Hongkong og Singapore, dels nye markeder i blandt andet Kina og Vietnam. Strategien er gennem akkvisitioner og efterfølgende stærk organisk udvikling at opbygge en ledende position på disse nye markeder, så Asien i fremtiden i større omfang vil bidrage til Carlsbergs samlede indtjening. Ejendomme Carlsberg har som led i en effektivisering af virksomheden lukket en række bryggerier. Det har betydet, at Carlsberg udvikler og sælger tidligere bryggeriområder til bolig og erhverv. Carlsbergs engagement i disse projekter skal ses i sammenhæng med ønsket om at frigøre kapital og synliggøre skjulte værdier i gruppen. På den baggrund har Carlsberg igennem en årrække deltaget aktivt i udviklingen af de tidligere Tuborg-arealer nord for København. Med beslutningen i 2006 om at lukke bryggeriet i Valby, København, vil der også i de kommende år forestå en stor opgave inden for ejendomsudvikling og -salg.

11 Carlsberg Årsrapport 2006 / Ledelsens beretning 9 Vesteuropa BBH og øvrige Østeuropa Asien Strategi Bedre lønsomhed gennem Vækst og øget indtjening Langsigtet vækst gennem fornyelse og effektivisering opbygning af markedspositioner Fokus Fastholdelse og udvikling Styrkelse og udvikling af Etablering af nye af markedspositioner markedspositioner markedspositioner Markedsføring Øget vægt på premium- gennem opkøb Innovation segmentet Styrkelse af eksisterende Effektivisering i alle led Investeringer markedspositioner gennem Innovation organisk udvikling Rationalisering Opbygning af mærker Forretningsunderstøttende strategier Sammen med de kommercielle og driftsorienterede strategier arbejder Carlsberg med en række forretningsunderstøttende strategier, som blandt andet bidrager til udvikling af fælles medarbejderkultur på tværs af gruppen tværgående fællesfunktioner omfattende for eksempel fi nans- og produktionsstyring kompetencecentre inden for blandt andet innovation Fælles for disse tiltag er, at de understøtter kerneforretningen og medvirker til at skabe en dynamisk og konkurrencedygtig virksomhed på tværs af lande og funktioner. Finansielle målsætninger Carlsbergs strategi har til formål at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af virksomheden. Centralt blandt de økonomiske og fi nansielle målsætninger står ambitionen om at styrke selskabets indtjening og rentabilitet. Det er således en målsætning for årene at øge Carlsbergs overskudsgrad fra det aktuelle niveau, herunder at øge overskudsgraden i Vesteuropa til 10-12%. I de kommende år ønsker Carlsberg at udvikle og udbygge forretningsomfanget i Asien, herunder primært i Kina og Vietnam. På denne baggrund er det planen, at pengestrømmene fra de modne markeder investeres i vækstmarkederne. I starten af 2006 blev Carlsberg tildelt Investment Graderatings af Moody s Investor Service og Fitch Ratings. Karaktererne ses som en anerkendelse af Carlsbergs forretningsstrategi. Carlsberg tilstræber en fortsat sund udvikling i centrale indtjenings- og balancenøgletal, således at betingelserne for selskabets rating vil være opfyldt også i fremtiden. Ved udgangen af 2006 var Carlsbergs rentebærende gæld, netto 19 mia. kr., hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for fi - nansiel fl eksibilitet.

12 10 Ledelsens beretning / Carlsberg Årsrapport % 32% Vesteuropa BBH Vore markeder Vores salg BNP pr. BNP- Ølforbrug Salg af øl, Befolkning indbygger vækst pr. indbygger Markedets Markeds- Markeds- pro rata Globale (mio.) 1 (USD) 2 (%) 2 (liter pr. år) 3 modenhed Vækst position (nr.) andel (%) (mio. hl) mærker Vesteuropa Danmark 5, , ,3 Norge 4, , ,4 Sverige 9, , ,7 Finland 5, , ,1 Storbritannien 60, , ,2 Tyskland 82, , Heraf Nordtyskland 4 1 >20 5,8 Schweiz 7, , ,8 Italien 58, , ,4 Portugal 10, , ,1 Østeuropa: BBH (50%) Rusland 142, , ,2 Ukraine 46, , ,4 Baltiske lande 5 7, ,5-10, ,3 Kasakhstan 15, , ,4 Øvrige Østeuropa Polen 38, , ,1 Balkan-lande 6 21, ,3-5, ,8 Tyrkiet 70, , ,6 Asien Malaysia 24, , ,9 Singapore 4, , ,2 Vietnam 84, , ,9 Kina 1.314, ,2 25 4,7 Heraf Vestkina 106,0 N.A. N.A >55 4,1 Andre lande N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,0 Noter: 1. Data pr. juli Data vedrører Opgjort på basis af købekraftsparitet. 3. Estimat for Omfatter her Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen og Bremen. 5. Estland, Letland og Litauen. 6. Omfatter Serbien, Kroatien og Bulgarien. 7. Omregnet til antal fuldtidsansatte. Kilder: Canadean og The World Factbook (CIA).

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36

HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36 HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36 HD 7. semester Afhandling nr. 36 Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring Forfatter: Søren Stendal Hansen Vejleder: Mikael

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S Årsrapport 2005 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultater og forventninger 6 Strategi 8 Markeder 10 Vesteuropa 14 Baltic Beverages Holding 16 Øvrige Østeuropa 18 Asien 20 Samarbejde i

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Carlsberg i Finland. Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende på markedet. Side 3

Carlsberg i Finland. Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende på markedet. Side 3 INFORMATION TIL AKTIONÆRER 20. FEBRUAR 2007 Superbrands Carlsberg i Finland 41,1 mia. kr. Tuborg og Shumensko udnævnt til Superbrands i Bulgarien. Side 2 Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Betydelig fremgang og stærke resultater

Betydelig fremgang og stærke resultater Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 30 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2007 Betydelig fremgang og stærke resultater

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2006 Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl Carlsberg har lanceret et enestående fadølssystem, DraughtMaster, som giver både professionelle og private

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere