BETA-VERSION. Systime A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA-VERSION. Systime A/S"

Transkript

1 I 2012 udgiver Systime en temabog om Politisk Psykologi. Bogen er rettet mod psykologifaget, men andre må gerne læse med. 30 Bogen trækker tråde mellem psykologi og samfundsfag hvorfor beslutter vi os for at stemme, som vi gør, og hvad påvirker vores valg? Udgaven her er en foreløbig arbejdsudgave. Teksterne viser retningen for bogen, men der tages forbehold for ændringer Introduktion 2 Forskning 3 Holdninger 4 Vælgertyper 5 Overtalelsespsykologi 6 Medier i politik 7 Politiske ledere 8 Partier og strategier 9 Forhandling POLITISK PSYKOLOGI Af Jonat an Kolding Kar nøe Politisk psykologi Overtalelsespsykologi Den politiske hverdag 1

2 Kapitel 8 - Partier & Strategier Fodbold og Folketing har meget tilfælles. Begge steder er der to hold, som kæmper mod hinanden. Det hold, som scorer flest point eller får flest stemmer, er vinderholdet - de får magten og danner regering. Taberholdet er oppositionen, men hvis regeringen ikke passer på, kan oppositionen i kommende kampe overtage magten og genvinde pladsen i regering. Det skete den 15. september Helle Thorning-Schmidt blev statsminister for en rød, venstreorienteret regering. Oppositionen bestod nu af de blå og borgerlige partier, heriblandt Venstre. Der kan være mange årsager til, at et parti vinder et valg. En af dem er, at det lykkes at få opbakning fra midtervælgerne. Midtervælgerne er en stor gruppe af vælgere, som ikke stemmer på et bestemt parti. I stedet er de midt imellem alle partierne. Når de har lyttet til alle partierne, stemmer de på det, som de synes bedst om. Men sådan har det ikke altid været. Midtervælgerne placerer sig midt imellem partierne. Derfor har mange partier mulighed for at overbevise dem om at stemme på lige netop deres parti. Den blok, som får midtervælgerne, vinder ofte regeringsmagten. 2

3 En gang fulgte børnene i forældrenes fodspor. Var din far landmand, blev du selv landmand. Sådan var det også med politik. Hvis dine forældre stemte på Socialdemokratiet, ville du også selv stemme socialdemokratisk. Når man trofast stemmer på det samme parti, er man kernevælger. I dag vælger man selv, og stemmer hvad man vil. Det betyder, at partierne har færre trofaste kernevælgere. De bliver derfor nødt til at hente stemmer hos de flyvske midtervælgere. Udviklingen har forandret partiernes kamp om vælgerne og dermed partiernes strategier for at besejre de andre partier. Disse strategier er i fokus i dette kapitel Den politiske kampagne - forløbet Kampagner er en fast del af den politiske kamp. De bliver ofte udviklet i en fast proces. Man starter med at vælge, om det skal være en valgkampagne eller imagekampagne. Valgkampagnerne ser man, når der er valg. Mellem valgene kan partier lave imagekampagner. Her styrker man partiernes image. Et godt image er en fordel, når der igen er valg. Herefter analyserer man dem, som skal modtage kampagnen, vælgerne. Ud fra meningsmålinger finder man ud af, hvad vælgerne interesserer sig for af politiske emner. Man ser også på de konkurrerende partier; hvilke kampagner fører de, hvad tilbyder de, og hvor stor en gennemslagskraft har de? Hvis man er heldig, finder man modstanderens svage sider. Måske tilbyder man noget til de vælgere, som bekymrer sig om den svage side. Derudover ser man på ressourcer - tid, penge og menneskelige. Hvor meget tid har man, hvor mange penge kan man bruge, og hvor mange frivillige partimedlemmer kan hjælpe? 105 Efterfølgende fastlægger man et fokus for kampagnen. Man bestemmer sig for en særlig målgruppe. Det er ikke at lave en kampagne som fokuserer på at vinde stemmer blandt folk der bruger offentlig transport. I stedet bør man rette kampagnen mod bestemte grupper. Pendlerne, pensionisterne eller de studerende som tager bussen. Kampagnen kan fortælle om, hvordan partiet kæmper for tog til tiden, pensionistrabat eller rabat med studiekort. Et parti kan have mange mål for sin kampagne. Måske ønsker man sig flere stemmer eller mere opmærksomhed om partiets politik. Man beslutter sig også for, hvilke medier kampagnen skal formidles igennem. Forsøger man at kapre de unge vælgere, kunne man lave sjove kampagnevideoer på internettet. Kampagnen skal også indeholde et 3

4 eller flere temaer. Her gælder det, at Less is more. I en travl hverdag er det svært for vælgerne at forholde sig til mange temaer og budskaber. I stedet bør kampagnen fokusere på nogle enkelte, vigtige budskaber. Hos nogle partier går ideologiske temaer igen ved hvert valg. Eksempelvis har Venstre ofte et budskab om personlig frihed. Derudover kan temaerne være præget af, hvad der påvirker vælgerne nu og her. Det kunne være finanskrise og arbejdsløshed. Efter en grundig analyse og et fastlagt fokus laver man en kampagneplan. Planen rummer en tidsplan og en medieplan. Hvornår skal man lave brochure, og hvem deler dem ud? Medieplanen fortæller hvornår, og i hvilke medier kampagnen skal vises. Det kunne også være en plan for, hvornår en politiker skal være med i et tv eller radioprogram. I denne fase tester man ofte kampagnen. Man kunne samle en gruppe mennesker og høre deres mening om kampagnen - forstår de budskaberne, fungerer kampagnens virkemidler, og interesserer de sig overhovedet for temaet? Til sidst sætter man kampagnen i gang, og så krydser man fingre for, at den virker. 8.2 Partiets mål - Strategiens fokus Når partier fastlægger strategier for deres politiske kamp, starter de med at fastsætte deres mål. Ifølge den norske forsker Kaare Strøm (1953-) og hans tyske kollega Wolfgang C. Müller (1957-) kan partier have tre mål. Når målet for partiet er at komme i regering, er partiet regeringssøgende. Det kan være en fordel at komme i regering, for så ser vælgerne, at man er et indflydelsesrigt parti. De danske regeringer består oftest af flere partier. Ulempen ved at være Partier kan forsøge at øge deres magt ved at komme i regering, få regeringssøgende er, at man måske skal flere stemmer eller blive forbundet med særlige mærkesager som er vigtige for vælgerne. indgå kompromisser med andre partier. Da Socialistisk Folkeparti (SF) kom i regering i 2011, blev partiet nødt til at opgive nogle af deres mærkesager. En del af deres vælgere blev skuffede og kunne ikke genkende SF's politik i den nye regerings mærkesager. Derfor forlod en del medlemmer og vælgere partiet. Et parti kan have som mål, at få gennemført en bestemt politik, mærkesagssøgende. Partiet har måske nogle enkelte områder, issues, som det går ekstra meget op i. Det kunne være lavere skat eller bedre vilkår for samfundets svageste. Fordelen ved det mærkesagssøgende mål er, at partiet vil få ekstra meget opbakning fra vælgerne, når der er en positiv udvikling i forhold til mærkesagen. Ulempen er, når det ikke går godt for mærkesagen. Hvis er parti ønsker at få flere vælgere til at stemme på sig, er målet stemmesøgende. Det betyder ikke så meget, om man kommer med i en regering. Samtidig er man også villig til at droppe et par mærkesager, hvis vælgerne er interesserede i andre emner. Fordelen er, at stemmerne giver politisk indflydelse. Ulempen kan være, at vælgerne ser partiet som utroværdigt, da de ikke kan følge med i partiets skiftende holdninger. De tre mål er tæt forbundne og påvirker hinanden. Det er svært at have et mål om at være regeringssøgende, hvis ikke man forsøger at være stemmesøgende for at få flere vælgeres opbakning. Mange partier vil som den pink prik i modellen gå efter alle tre mål. De enkelte 4

5 kampagner kan dog gå særligt efter enkelte mål. Et parti kan også foretrække ikke at sidde i regering. I stedet kæmper de for deres mærkesager. De ville placere sig som den orange prik Hvilken målgruppe kan bedst betale sig? Ifølge den franske forsker Philippe Maarek er det en udfordring for partierne at have tilstrækkeligt med tid, penge og frivillige kræfter. Derfor bør et parti bruge ressourcerne fornuftigt. Det gør de ved at spørge sig selv: hvem får vi helt sikkert stemmer fra, hvem er kun måske, og hvem vil slet ikke stemme på os. Ifølge Maarek skal man satse på måske erne eller de usikre og ubeslutsomme vælgere. Man kan forestille sig en kampagne fra partiet Venstre. Her vil det kræve enorme ressourcer at overbevise Enhedslistens kernevælgere om, at de skal stemme på konkurrenten, Venstre. Omvendt vil det også være spild af ressourcer at bruge lang tid på at overbevise partiets egne kernevælgere. De stemmer jo på Venstre i alle tilfælde. I stedet bør man sørge for at fastholde ens egne usikre og satse på at erobre den ubeslutsomme gruppe og konkurrentens usikre vælgere. Maareks teori kan man se i modellen. Til højre er der fem kasser. Øverst og nederst er der de sikre vælgere - kernevælgerne. I midten er der de ubeslutsomme vælgere, som kan stemme på hvem som helst. Den anden og fjerde kasse er de vælgere, som tidligere har stemt på et bestemt parti, men som nu er kommet i tvivl. I modellen kan man se, at et parti skal bruge to forskellige former for kommunikation for at sikre at vælgerne stemmer på dem: erobringskommunikation og fastholdelseskommunikation. I erobringskommunikation forsøger man er at erobre stemmer. Stemmer som partiet ikke kan være sikre på at få. For at tiltrække andre partiers usikre vælgere kan et parti overveje at undgå de emner, hvor man ved, at der er uenighed mellem gruppen og partiet. Partiet Venstre omtaler ind imellem sig selv som et arbejderparti. Ofte forbinder man Socialdemokratiet med et arbejderparti. Måske forsøger Venstre at lokke tvivlende socialdemokrater over mod den borgerlige blok. Fastholdelseskommunikation rummer to dele. Først og fremmest drejer det sig om at fortælle ens egne vælgere, at de har valgt rigtigt. Venstre forklarer måske, at partiet stadig er liberalt og vægter 5

6 den personlige frihed højt. Derudover er det igennem fastholdelseskommunikationen, at man minder vælgerne om, at de skal huske at stemme. De sikre kernevælgere stemmer på et parti af tradition. På stemmedagen kan man opleve, denne gruppe glemmer at stemme på grund af dårligt vejr eller farvesortering af ringbind. Overordnet kan man sige, at det for partiet i erobringskommunikationen kan være en ide at tilpasse sig til de konkurrerende partiers usikre vælgere. I mødet med en usikker socialdemokrat kan en venstrepolitiker nedtone emner, hvor han ved, at de to parter kan være uenige; måske lige frem tale om solidaritet. En time senere kan selvsamme politiker mødes med en gruppe kernevælgere fra Venstre. Nu fastslår han i stedet de liberale holdninger, da han nu fører en fastholdelseskommunikation. Partiets image er vælgernes forestilling om partiet. Imaget bygger på vælgernes oplevelse af partiets kompetencer, troværdighed, ledelse og politik. 8.4 Image - vælgernes syn på partiet Image betyder billede. I politik er image vælgerens billede eller forestilling om partiet eller kandidaten. Et parti med et godt image har chance for at få ekstra mange stemmer. Derfor forsøger politikerne at skabe et godt image hos vælgerne. Partiets overordnede image bygger på fire mindre dele: kompetence-image, troværdigheds-image, leder-image og politisk-image. Kompetence-image handler om, hvor dygtigt partiet er til at løse de problemer, der bekymrer vælgeren. Eksempelvis kan partiet beskrive, hvad det har gjort eller vil gøre i fremtiden for at undgå arbejdsløshed - se hvor mange vi allerede har fået i arbejde. Et parti kan forsøge at skade andre partiers kompetence-image. Partiet kan lave kampagner, hvori de beskylder konkurrenten for ikke at kunne håndtere økonomi eller sociale problemer. Troværdigheds-image er, hvorvidt partiet lever op til sine egne valgløfter. Gør de hvad de lover? Partiet Venstre var i 00 erne kendt for sin kontraktpolitik. Under valget lavede de en liste med ting, som de lovede vælgerne. Da de kom i regering fandt de senere listen frem. Her viste de, hvordan de havde indfriet løfterne. På den måde oplevede vælgerne, at partiet holdt hvad det lovede. Partier beskylder ofte hinanden for løftebrud. Løftebrud betyder, at man ikke overholder, hvad man lover, og går udover partiets troværdigheds-image. Leder-image drejer sig om, hvor god en leder eller fremtrædende politikere, som partiet har. En god politisk leder skal være dygtig til at formidle og gennemføre sin politik. Troværdighed er også en 6

7 fordel. Derudover bør lederen være lydhør; lytte til sine vælgere. Lydhørhed er dog en balancegang. Hvis lederen konstant ændrer sin politik, når vælgerne ændrer holdning, virker han ikke kompetent. Hvis han omvendt slet ikke lytter, risikerer han at virke arrogant. Nogle fremtrædende politikere har også gavn af, at de er karismatiske. De virker levende. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti opfattes af hendes vælgere som karismatisk, og så er hun dygtig til at formidle sine holdninger, på en måde de forstår. Det politiske-image bygger på vælgernes opfattelse af, hvad partiet mener, og hvilke issues, mærkesager, de har. Hvis en vælger går meget op i miljø, betyder det måske ekstra meget for ham, hvilke partier der bygger deres politiske image på økologi og grøn energi. Når et parti holder fast i oprindelige mærkesager, bliver kernevælgerne tilfredse. Desværre tiltrækker partiet ikke nye vælgere. Vælgere som måske ville have stemt på partiet, hvis de fornyede deres politik og politiske image. Derfor kan det være svært at tilfredsstille alle partiets vælgere, nye som gamle, i forhold til politisk-image. I Image-modellen kan man se, at der er pile imellem de mindre kasser. Det skyldes, at der kan være situationer, hvor de påvirker hinanden. Hvis en partileder har brudt loven, vil det måske både skade partiets leder-image og troværdigheds-image. 8.5 Negative kampagner og mudderkastning Menneskets hjerne er skabt til hurtigt at spotte, hvis der er noget farligt på vej. Uanset om der er tale om et vildt dyr eller en dyr skattestigning, reagerer vi på samme måde. Vi registrerer det hurtigere, vi bliver opmærksomme og efterfølgende har det større chance for at påvirke vores valg. Angrib dyret eller stem på konkurrenten. I USA bruger man menneskets evne til at registrere trusler. I politiske tv-reklamer og radio-spots fortæller man vælgerne, hvorfor modstanderne er farlige og reklamerer for, hvem vælgerne i stedet bør stemme på. I Danmark er politiske reklamer forbudt i tv og i radioen. Alligevel ser man, at partierne angriber hinanden igennem alt fra kampagneplakater til små film må internettet. Nogle politiske kampagner beskriver de positive ting, som partiet ønsker at gøre for sine vælgere. Andre kampagner fokuserer på de negative ting, som modstanderne vil belaste borgerne med - det er negative kampagner. Der finder to former for kampagner der inddrager negative sider ved modstanderen - kontrastkampagner og angrebskampagner. I kontrastkampagner inddrager man fordelene ved ens eget parti og ulemperne ved konkurrenterne. På den måde bliver forskellene mere tydelige for vælgeren. I 2011 forklarede socialdemokraterne, at de mente, at vejen ud af finanskrisen var investere i blandt andet nye byggerier og mere forskning. De gjorde det tydeligt for vælgeren, at deres strategi adskilte sig fra den borgerlige blok, som fokuserede på at spare. 7

8 I angrebskampagner angriber man modstanderen. Ved personangreb angriber man personer. Man kunne kritisere modstandernes partiledere eller statsministerkandidat. Igennem kampagner forsøgte man at skade deres image ved at kalde dem utroværdige eller uerfarne Personangrebene kalder man ofte for mudderkastning, fordi politikerne lige som små børn kaster mudder efter hinanden uden at diskutere voksne emner som politik. I issueangreb er modstanderens politik og issues (mærkesager) målet for angrebet. Man fortæller ikke, hvad man selv vil gøre. I stedet forudsiger man alle de forfærdelige ting, der vil ske, hvis et parti får magten - højere skatter, dårlige velfærd... De amerikanske forskere Kim L. Fridkin og Patrick J. Kenney mener, de negative kampagner virker forskelligt afhængigt af, om man er et regeringsparti eller oppositionsparti. Vælgerne har forskellige forventninger til de to partier. Regeringen skal opføre sig voksent og ikke slå på de partier, der uden magt allerede ligger ned. Oppositionspartierne er derimod det angribende parti. De skal holde øje med, at regeringen gør arbejdet ordentligt. Derfor accepterer vælgerne at oppositionen i højere grad bruger negative kampagner. Fridkin og Kenney har fundet en sammenhæng mellem vælgernes vurdering af partiet og partiets brug af personangreb. Til højre kan man se i graferne, at der er en negativ effekt af kampagner med personangreb. Chancen for at vælgerne stemmer på et parti, bliver derfor mindre når partiet bruger personangreb. Man kan sige, at der er en boomerangeffekt. I forsøget på at skade modstanderen ender partierne med at blive straffet af vælgerne. Alligevel er det værst for regeringspartiet. Oppositionspartiet bliver belønnet for deres issue-angreb på regeringen. Vælgerne foretrækker åbenbart at partiet åbent melder ud hvad der er i vejen med regeringen. Regeringspartiets issueangreb har ikke helt den samme effekt. Det skyldes, at de vinder respekt hos nogle vælgere samtidig med, at de gør andre vælgere sure. I sidste ende vinder de dog flere vælgere end de taber. Kontrastkampagner påvirkede ikke vælgernes syn på partiet. 8

9 300 Fridkin og Kennyes har studeret de amerikanske partier og vælgere. Er det mon muligt at overføre forskningen mellem USA og Danmark. I USA er der to partier, hvorimod vi i Danmark har flere. Hvordan mon strategien er for de partier, som vælger at være støttepartier til en regering, men uden at være en del af den såsom Enhedslisten og Dansk Folkeparti? 305 Til dig fra...? Nogle vælgere bryder sig ikke om kampagner der blot kritiserer modstanderen. Måske vil de straffe angriberen og undlade at stemme på ham? Derfor kan det være en ide, at angrebet ikke kommer direkte fra partiet selv. En strategi kan være at lade andre lave de negative kampagner. Måske kan partiets ungdomsorganisation angribe modparten. Partiet kan efterfølgende undskylde sig med, at det er blot er de energiske unge mennesker, som har været lidt morsomme. På den måde kommer kampagnen ikke direkte fra partiet og måske vil færre vælgere straffe dem. Et fejt trick kunne også være at røbe for en journalist, at en politiker i al hemmelighed har fået lavet sort arbejde. Efterfølgende kunne vælgerne læse om skandalen på forsiden af avisen. Forestil dig en situation, hvor et parti beskylder lederen af det konkurrerende parti for at have gjort noget ulovligt og samtidig har beviser for det. Hvem ville du straffe - partiet som afslørede ulovligheden eller partiet som har haft en kriminel som formand? Hvad kunne påvirke din reaktion? 8.6 Nogle leder og andre følger med Den engelske professor i marketing og strategi Stephan Henneberg (1966-) ser på, hvordan man markedsfører politik. Partierne kan tage chancen og levere noget, som vælgerne slet ikke vidste, at de manglede; så leder man. Omvendt kan se på, hvad vælgerne ønsker og derudfra udvikle nogle valgløfter. Her følger man vælgerne. Når de to strategier kombineres, får man fire former for partier, med hver deres strategier: ideologisk, politisk letvægter, taktisk populistisk og relationsopbyggende: De overbeviste ideologer er de partier, som holder fast i en særlig 310 ideologi. De følger ikke med i, hvad vælgerne ønsker sig, men tror på at deres sag er værd at slås for. Derfor bliver strategien at stå fast og forsøge at overbevise vælgerne. Fordelen er, at partiet måske kan virke troværdigt - man ved hvor man har dem. Til gengæld er partiet ikke særlig fleksibelt. I tider hvor deres ideologi ikke er populær hos vælgerne, får partiet ikke mange stemmer. Hennebergs model viser hvordan partierne adskiller sig fra hinanden. Nogle forfølger egne mål, andre fokuserer på hvad vælgerne ønsker. 9

10 315 De politiske letvægtere hverken følger eller leder vælgerne. Her er der tale om et parti i krise. Der er ingen særlig strategi i partiet. Det kan være et parti, hvor der er magtkampe mellem medlemmerne. Der kan også være tale et nyoprettet parti eller et parti, som er på vej til at dø ud Et taktisk populistisk parti går efter nogle hurtige sejre. Strategien er at 320 følge vælgernes ønsker. I meningsmålinger ser man, hvad vælgerne ønsker sig. Ønskerne tilpasser man sine valgløfter. Fordelen er, at de er meget fleksible. Ulempen er derfor, at partiet fremstår utroværdigt, hvis de konstant ændrer holdning. Det relationsopbyggende parti lytter til vælgernes ønsker, men er ikke 325 bange for samtidig at lede. Man holder fast i en overordnet ideologi. Man accepterer at være upopulært hos vælgerne. Til gengæld tør man holde fast i sine synspunkter og gennemføre en uønsket, men nødvendig politik. Kvaliteterne hos det relationsopbyggende parti kan sammenlignes med en forælder, der både skal opdrage og vise omsorg og lydhørhed. Når dette lykkes, vil partiet både fremstå kompetent, fordi man modstod vælgerpresset, samtidig med at man virker troværdig, fordi man holder fast i det, man siger. Ulempen kan være, at det er vanskeligt at gennemføre i virkeligheden. Hennebergs model kan virke firkantet. Han fastslår dog, at modellen skal ses som mere flydende. Partierne og de enkelte kandidater kan bevæge sig omkring afhængige af deres strategier. Politik har udviklet sig. Engang befandt mange partier sig i den ideologiske kategori. Da vælgerne droppede politiske traditioner, blev mange af dem midtervælgere. For at fange disse nye vælgere begyndte partierne at bruge meningsmålinger. Dermed fulgte mange partier den taktiske populistiske strategi. Ifølge Henneberg er mange vælgere trætte af, at partierne holder mere øje med målinger og medier. I stedet vil vælgerne søge mod partier, der er relationsopbyggende. Måske vil man atter se politikere åbent kæmpe for særlige emner dog med et halvt øje til vælgernes ønsker. 8.7 Herfra hvor vi står - fremtidige strategier Den danske forsker Sigge Winther Nielsen mener, at fremtiden vil kræve en ny strategi hos de danske partier. Igennem de sidste årtier har de danske partier i stigende grad lovet, hvad vælgerne har ønsket. Politikerne har gået til kurser i kommunikation for at lære at formidle klart eller omvendt at tale udenom. Den går ikke mere. Vælgerne er i dag blevet for dygtige til at opdage partiernes strategier. Igennem tv-programmer om partiernes strategier og spin har vælgene lært det politiske spil. I dag fornemmer man,når en politiker blot siger noget for at få flere stemmer. Risikoen er, at vælgeren mister tilliden til partiet og afviser at stemme på partiet fremover. Derfor må der findes en ny strategi. Ifølge Sigge Winther Nielsen er fremtidens strategi for partierne at være modige. De skal turde at beslutte ting, som vælgerne ikke bryder sig om såsom besparelser, afgifter eller upopulære krav. Måske vil vælgerne blive vrede. Den popularitet som partiet mister, kan det vinde ved at vælgerne får en større tillid til dem. Partierne risikerer altså at miste flere vælgere på at blive opdaget i at tænke taktisk end ved at være ærlige. 10

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Lær at begrænse dine negative tanker

Lær at begrænse dine negative tanker Lær at begrænse dine negative tanker Vi skal tage styring over vores tanker og begrænse de negative idéer om, hvad vi kan og ikke kan. Det mener coach og forfatter Jørgen Svenstrup, som i sin bog Du bliver,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere