LD2-15B3E Varenr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LD2-15B3E Varenr"

Transkript

1 Brugervejledning & instruktion LD2-15B3E Varenr LD2-15B3E/

2 INDEKS 1.0 Installation Side Driftbeskrivelse Side Kontrolparameter Side Termostat funktion Side Afrimning Side Fordamperventilato Side Alarmer Side Temperaturlogninger Side Aux funktion Side Tekniske data Side El-diagram Side 9 1. Installation 1.1 LD2-15 har målene 77x35x77 mm (BxHxD). Den monteres i panelet igennem et hul på 71x29 mm og fastgøres med de 2 medleverede beslag. Gummipakningen skal placeres imellem instrumentets ramme og panelet, kontroller at pakningen slutter helt til så man undgår indtrængning. 1.2 For korrekt funktion skal styringens omgivelsestemperatur være imellem C og den relative luftfugtighed imellem %. For at undgå påvirkning af elektromagnetisk støj, skal man holde følerkabler og signalkabler adskilt fra kontaktorer og kabler der bærer effektstrømme. 1.3 Styringens forsyningsspænding, relæernes belastning og tilslutningerne skal være i overensstemmelse med de anvisninger som angivet på styringens mærkning. 1.4 Rumføleren T1 anvendes til at måle lufttemperaturen, samt styre termostatens temperaturkontrol; den bør placeres et punkt hvor den repræsenterer temperaturen på de opbevarede produkter. Anvendes T2 føleren, (T2=YES) måler den fordamperens overfladetemperatur og bør placeres det sted på fordamperen hvor der er mest isopbygning. ADVARSEL: Hvis relæerne har hyppige skift og belastes kraftigt, anbefales det, at kontakte producenten eller Ahlsell for at få oplysninger om relæernes levetid. Hvor følsomme og værdifulde produkter skal opbevares under kritiske konditioner, kan det ikke anbefales at, anvende samme instrument for både regulering og alarm. Det bør vurderes, at etablere en separat alarmenhed. LD2-15B3E/

3 2. Driftsbeskrivelse Ved tilslutning af forsyningsspænding vil displayet vise 3 streger (autotest), hvorefter styringen går over i normal drifttilstand. I nedenstående tabel kan du finde status, grænseværdier og andre relevante driftsindikationer. 2.1 Stand-by. Ved at aktivere tasten i 3 sekunder, sættes LD2-15 i stand-by funktion. Man skifter tilbage igen med samme procedure (gælder kun hvis parameter SB=YES). Vises i displayet indikerer det at alle relæerne er permanent afbrudt. 2.2 Normal. Under normal drift viser displayet den aktuelle rumtemperatur målt af T1 føleren. Man kan i parameter SCL, bestemme hvorvidt udlæsningen skal være i 0,1 C (SCL=1), 1 C(SCL=2) eller i 1 F(SCL=F). Den målte temperatur på T1 (rumføleren) kan kalibreres med parameter OS1. Ønskes T2 (fordamperføleren) kalibreret, skal dette foretages med parameter OS2. Med parameteret SIM er der mulighed for at simulere en termisk masse således at udlæsningen gøres mere træg. Angives værdien i SIM til 100, modsvarer det den temperaturtræghed der vil være i kernen på en ½ liter vand. 2.3 Info menu. Ved at trykke på tasten gives der adgang til informationsmenuen. I denne menu kan man starte en manuel afrimning, vise den aktuelle følertemperatur på T1, T2, maksimum temperaturen (THI), minimum temperaturen (TLO), den totale tid siden sidste kondensator eftersyn (CND) samt om tastaturet er låst (LOC). De valgte data vises i rækkefølgeved at trykke på tasten, eller man kan bruge tasterne og. Man forlader menuen igen ved at trykke på tasten. Hvis der ikke aktiveres nogle taster i 6 sekunder forlades menuen automatisk og styringen går tilbage til sin normale driftfunktion. I menuen er det også muligt at nulstille de lagrede data for THI, TLO samt timetælleren for CND. Dette gøres ved at trykke samtidigt på + når værdien vises i displayet. 2.4 Setpunkt. Setpunktet kan udlæses ved at trykke på tasten i minimum et ½ sekund. Skal setpunktværdien ændres, trykkes på + eller inden for minimumsgrænsen (SPL) og maksimumgrænsen (SPH). Når tasten slippes igen, vil den nye værdi automatisk blive gemt. Man bør være opmærksom på hvilken af LD2-15 styringens 2 parametersæt der er det aktuelle. (Se afsnit 9) LD2-15B3E/

4 2.5 Tastaturlås. For at undgå utilsigtet drift og indstillinger, har man mulighed for at låse styringens taster. Fra Info menuen kan man i parameter LOC skifte tilstand (YES/NO) med og. Hvis parameter LOC=YES vil tastaturet være låst. For at genetablere tastaturets fulde anvendelse, indstilles parameter LOC=NO. 2.6 Udlæsning under afrimning. Angives værdien i parameter DDY til 0 vil displayet vise den aktuelle rumtemperatur. Er værdien i parameter DDY større end 0, vil displayet under afrimningen vise i det antal minutter som er angivet. Efter endt afrimning vil displayet skifte fra til som indikering af at den normale termostatiske driftcyklus er genoptaget. 2.7 Alarm. Alle unormale driftsfunktioner, interne og eksterne fejl vil blive indikeret i displayet med en af følgende blinkende fejlkoder: = høj / lav temperaturalarm i rummet; = åben dør; = Periodisk rensning af kondensator; / = fejl på T1 eller T2 føleren. 2.5 Setup. Man får adgang til parametermenuen ved at trykke på + og holde begge taster inde samtidigt i 5 sekunder. 3. Opsætningsskema De tilgængelige parametre vises i følgende skema. Man skifter fra det ene til det andet parameter ved at trykke på eller. For at vise værdien trykkes på tasten, for at ændre parameterværdien trykkes på + eller. Man forlader opsætningen igen ved at trykke på tasten eller ved ikke at aktivere nogle af tasterne i 30 sekunder. PAR OMRÅDE BESKRIVELSE AFSNIT SCL 1 C/2 C/ F Udlæsningsskala 2.2 SPL SPH[ ] minimum setpunkt 2.4 SPH SPL...+40[ ] maksimum setpunkt 2.4 SP SPL...SPH[ ] ønsket rumtemperatur 4.1 HYS +0,1..+10,0[ ] termostat hysterese 4.1 CRT [Min] Kompressor hviletid 4.1 CDC simmuleret drift v./ følerfejl 4.2 FPC tidsstyret ventilatorkontrol 4.3 DFR antal afrimninger pr. 24t 5.1 1)DLI [ ] afrimn. sluttemperatur 5.3 DTO [min] maksimal afrimningstid 5.3 2)DTY OFF/ELE/GAS afrimningsmetode 5.2 2)DRN [min] afdrypningstid 5.3 DDY [min] udlæsning under afrimning 2.6 ATL [ ] fra SP lav alarm differens 7.1 LD2-15B3E/

5 3. Opsætningsskema (fortsat) PAR OMRÅDE BESKRIVELSE AFSNIT ATH [ ] fra SP høj alarm differens 7.1 ATD [min] forsinkelse temp. alarm 7.1 ADO [min] forsinkelse døralarm 7.2 ACC [uger] periodisk kond. eftersyn 7.3 HDS følsomhed økonomisk/hård belastning 9.2 IISM NON/MAN/HDD funktion for 2 setpunkt 9.1 IISL IISH [ ] minimum setpunkt 2.4 IISH IISL [ ] maksimum setpunkt 2.4 IISP IISL.. IISH [ ] ønsket rumtemperatur 4.1 IIHY +0, ,0 [ ] termostat hysterese 4.1 IIDF antal afrimninger pr. 24t 5.1 IIFT YES/NO tidsstyret ventilatorkontrol 6.1 SB YES/NO aktiver tasten 2.1 DS YES/NO aktiver dørkontakt 7.1 OS [ ] kalibrering af føler T1 2.2 T2 YES/NO benyttes føler T2 1.3 OS [ ] kalibrering af føler T2 2.2 TLD [min] tidsforsinkelse for temperaturlogninger 8 SIM displayets træghed 2.2 ADR anvendes ikke (netværksnummer) -- OBS: Hvis man ændre udlæsningsskalaen SCL, er det VIGTIGT at omprogrammere de parameter der relaterer til par. SCL (SPL, SPH, SP, osv.) og differencen (HYS, ATL, ATH, osv.) 4. Termostat funktion 4.1 Termostatfunktionen er baseret på en sammenligning af T1 rumtemperaturen, setpunktet (*)SP og hysteresen (*)HYS. Eksempel: SP=2,0; HYS=1,5; relæet bryder ved +2,0 og kobler ind igen ved +3,5 (2+1,5) Kompressorens indkobling er kun mulig når tiden i parameter CRT er opnået. Hvis man ønsker en meget lille hysterese HYS, anbefales det at programmere parameter CRT til en passende stor værdi så man derved forlænger levetiden på relæ/kontaktor og kompressor. 4.2 I tilfælde af fejl på T1 føleren vil relæet til kompressoren styres efter den tid som er angivet i parameter CDC. Relæet styres efter en 10 minutters tidscyklus. Eksempel: CDC=06; så vil kompressoren køre i 6 minutter og være stoppet i 4 minutter. 4.3 Hvis man aktiverer dørkontakt funktionen DS=YES, vil parameter CSD angive den tidsforsinkelse der vil være fra døren åbnes til kompressoren stopper. (*) Det aktuelle setpunkt og hysterese er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man valgt [I] er det parameter SP og HYS der er aktive, og har man valgt [II] er det parameter IISP og IIHY der er aktive. LD2-15B3E/

6 5. Afrimning 5.1 Afrimningen starter automatisk hver gang den indbyggede timer når den værdi der i henhold til parameter (*)DFR angiver afrimningsfrekvensen. F.eks. hvis parameter DFR=4 vil der blive udført en afrimning hver 6 time. Man angiver altså antallet af afrimninger pr. døgn. Er værdien i DFR=0 udelukkes afrimningerne. Den indbyggede timer nulstiller sig selv hver gang en automatisk eller manuel afrimning startes eller når styringen tilsluttes strømforsyningen. Når styringen sættes i stand-by funktion vil den akkumulerede tid blive fastlåst. Man kan udføre en manuel afrimning ved at trykke på i 2 sekunder. 5.2 Når afrimningen er startet, styres relæudgangene i henhold til den afrimningsfunktion som er angivet i parameter DTY DTY Afrimning Kompressor OFF fra fra ELE til fra GAS til til 5.3 Afrimningstiden er angivet i parameter DTO, men hvis T2 føleren er aktiveret (T2=YES) og afrimning sluttemperaturen angivet i parameter DLI opnås inden tiden er udløbet, stopper afrimningen. Hvis værdien i parameter DRN er større end 0, vil alle relæudgange være brudt i den angivne tid. Denne fase kaldes afdrypningstid og tillader en komplet afisning og giver tid til af vandet kan dræne væk fra fordamperfladen og drypbakken. (*) Den aktuelle afrimningsfrekvens er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man valgt [I] er det par. DFR der er aktiv og har man valgt [II] er det parameter IIDF der er aktiv. 6. Fordamperventilator 6.1 Under normaldrift styres fordamperventilatoren i henhold til par. *FPC, FT1, FT2 og FT3. Ønsker man optimeret ventilatorkontrol, indstilles parameter FTC=YES. Ventilatoren vil arbejder sammen med kompressoren, således at efter kompressoren er stoppet vil ventilatoren fortsætte i den tid som er angivet i parameter FT1 (man udnytter fordamperens akkumulerede kulde). Derefter vil ventilatoren stoppe i den tid som er angivet i parameter FT2 (energibesparrende drift). Når tiden i FT2 er opnået, vil ventilatoren starte kortvarigt i den tid som er angivet i parameter FT3 (kortvarig luftcirkulering over kølefladen). Eksempel: FT1=30, FT2=4, FT3=1; Med disse værdier vil ventilatoren stopper 30 sekunder efter at kompressoren er stoppet, herefter vil den starte en cyklus hvor den vil være stoppet i 4 minutter og køre i 1 minut, indtil kompressoren igen starter. Hvis parameter FT2=0 vil ventilatoren altid være aktiv. Er FT2 derimod forskellig fra 0 og FT3=0, vil ventilatoren altid være stoppet. Hvis parameter FTC=NO, vil den optimerede ventilatordrift være fravalgt og derfor vil ventilatoren altid være aktiv. 6.2 Er LD2-15 forbundet til en dørkontakt og parameter DS=YES, vil ventilatoren under normaldrift stoppe øjeblikkeligt. 6.3 Under afrimning vil ventilatoren blive styret i relation til parameter FID; hvis FID=YES vil ventilatoren være aktiv under hele afrimningen. Hvis FID=NO vil ventilatoren være stoppet under afrimningen og kan kun starte igen når driftbetingelserne i afsnit 6.4 er blevet opfyldt. 6.4 Efter endt afrimning og hvis føler T2 er aktiveret (T2=YES) styres ventilatorens genstart med parameter FDD. Ventilatoren vil først starte når temperaturen på T2 overfladeføleren er lavere end værdien i parameter FDD. Hvis denne tilstand ikke opnås inden for 4 minutter efter at afrimningen er stoppet, vil ventilatoren starte uanset T2 følerens temperatur. (*) Den aktuelle ventilatordrift er i relation til det valgte parametersæt I / II: har man valgt [I] er det par. FTC der er aktiv og har man valgt [II] er det parameter IIFT der er aktiv. LD2-15B3E/

7 7. Alarmer. LD2-15 giver mulighed for kontrol af forskellige typer alarmer. Når en alarm opstår, aktiveres buzzeren og displayet blinker med den aktuelle alarmkode. Buzzeren stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast. Efter alarmen er accepteret, vil den periodisk komme tilbage i 20 sekunder hver time, indtil alarmsituationen er ophørt (displayet vil være aktiveret under hele perioden). Den akustiske alarm vil ikke blive aktiveret ved indikering af serviceeftersyn. I det efterfølgende afsnit beskrives de enkelte alarmer: 7.1 ATL angiver alarmdifferensen under setpunktet og parameter ATH alarmdifferensen over setpunktet. Angives værdien ATL eller ATH til 0 frakobles den pågældende alarmfunktion. Eksempel 1: SP=-20, HYS=2.0, ATL=-5.0, ATH=5.0; alarmgrænserne vil være -25 (-20-5) og -13 ( ). Alarmsignalet kommer direkte eller forsinket hvis parameter ATD er større end 0. Displayet viser et blinkende for høj temperaturalarm og et blinkende for lav temperaturalarm. Alarmmeddellelsen vil forblive i displayet også selv om betingelsen for alarmen ikke længere er tilstede, indtil man kvitterer for alarmen med et tastetryk. Under afrimning vil høj temperaturalarm være udelukket. 7.2 Har man tilsluttet en dørkontakt til den digitale indgang og indstillet parameter DS=YES, aktiveres samtidigt den tilhørende tidsforsinkelse ADO. Er døren åben i længere tid end værdien i parameter ADO vil displayet vise alarmen. 7.3 Ved at indstille parameter ACC til en værdi der er større end 0, aktiveres det periodiske serviceeftersyn af kondensatoren. Med andre ord når kompressorens timeantal modsvarer det uge antal som angivet i parameter ACC, vil displayet vise at kondensatoren bør renses. Eksempel: Hvis ACC=16 da vil man få en indikering for hver 16*7*24=2688 timers kompressordrift. Med andre ord, hvis kompressoren kører i 5 minutter og holder stille i 5 minutter, så vil der komme en indikering efter ca. 32 uger. For at nulstille tælleren skal man følge beskrivelsen i afsnit I tilfælde af fejl på følerne T1 eller T2, vil displayet blinke med henholdsvis eller. 8. Temperaturlogninger 8.1 LD2-15 tilbyder muligheden for at logge minimum og maksimum temperaturen under driften. Denne facilitet gør LD2-15 kompatibel med de krav der beskrives i HACCP direktivet omkring korrekt opbevaring af fødevarer. Temperaturen der logges, måles med T1 føleren og den skal derfor placeres et sted hvor den repræsenterer den korrekte produkttemperatur. Temperaturlogningen er dog i relation til nogle simple filtreringsregler, for at give brugeren en korrekt information om temperaturen. Logningerne stoppes i de perioder hvor styringen stilles i stand-by eller er i en afrimningsperiode. I normal drifttilstand vil logningerne være sløvet ned i relation til værdien i parameter TLD. Parameterværdien angiver den tid i minutter som temperaturen permanent skal have været over eller under den aktuelle værdi, førend logningen lagres i styringens hukommelse. Man bør derfor angive en passende værdi, for på den måde et undgå logninger af kortvarige temperaturudsving, som ikke umiddelbart har indflydelse på den faktiske produkttemperatur, som f. eks; hvis døren er åben, den tid det tager at genskabe den ønskede rumtemperatur efter en afrimningssekvens samt andre kortvarige temperaturudsving. Det anbefales at programmere en tilpas lang tid i parameter TLD, gerne 5-15 minutter. Man kan eventuelt teste indstillingen ved at tilfører nye varer i rummet/skabet og starte en ny logningsperiode ved at slette tidligere værdier (se afsnit 2.3). Styringen vil nu starte en helt ny logperiode. Man kan i INFO menuen kontrollere minimum og maksimumtemperaturen i rummet, for dermed at kontrollere om produktet bliver opbevaret inden for de acceptable temperaturgrænser. 9. AUX funktioner 9.1 Udover førnævnte funktioner, kan LD2-15 tilbyde innovative funktioner der kan optimere anlægget. Man kan frit vælge imellem 2 forskellige forprogrammerede programopsætninger, man kan således frit skifte efter behov; eksempel: Frost (-18 C) / køl (+2 C), forskellige produkter (kød, fisk, grøntsager...), maksimal køleeffekt eller energibeparende drift. LD2-15B3E/

8 9.1 AUX funktioner (fortsat) De relaterede parameter for sæt [I]: SPL, SPH, SP, HYS, DFR, FTC og for parametersæt [II] IISL, IISH, IISP, IIHY, IIDF, IIFT. Med parameter IISM kan man vælge hvilken metode der skal anvendes til at skifte imellem de 2 parametersæt. Manuelt skift (IISM=MAN) tryk på ; automatisk skift (IISM=HDD) som efter belastningen automatisk skifter imellem de to parametersæt eller man kan fravælge funktionen (IISM=NON). Lysdioderne på styringes display indikerer om det er parametersæt I eller II der er aktiv. 9.2 Har man valgt automatisk kontrol af belastningen vil styringen reagere efter det aktuelle behov. Eksempel: varm mad bringes ind i rummet, ved hyppige døråbninger osv. Skiftet imellem parametersæt I og II er i relation til den følsomhed som man angiver i parameter HDS (1=minimum, 5=maksimum). Et eksempel på en opsætning kunne være følgende: Parameter Par. sæt 1 Par. sæt 2 Setpunkt SP=-18 IISP=-21 Hysterese HYS=2.0 IIHY=3.0 Afrimningsfrekvens DFR=3 IIDF=1.. 0 Tidsstyret ventilator FTC=YES IIFT=NO Ovennævnte skema kunne være et eksempel på en opsætning til et restaurationskøkken, hvor man hen imod lukketid vil have en minimal rumbelastning og derfor vil LD2-15 vælge det mere driftøkonomiske parametersæt [1]. Alternativt vil LD2-15 under den travle periode i køkkenet hvor der er mange døråbninger samt vare ind- og udbringning, automatisk skifte over til parametersæt [II]. For at opretholde den ønskede rumtemperatur sænkes setpunktet, man reducerer antallet af kompressorstarter ved at forøge hysteresen, undgå lange eller slet ingen afrimningsperioder, forøge produktnedkølingen ved at køre med konstant ventilatordrift (IIFT=NO). Når driftperioden med den ekstra belastning er overstået, vil LD2-15 automatisk skifte tilbage til parametersæt [I]. OBS: For at få den automatiske funktion (IISM=HDD) til at virke bedst, anbefales det at indstille hysteresen til en værdi over 2 K eller værdien i CRT til under 2 minutter. LD2-15B3E/

9 10. Tekniske data Dimensioner B*H*D 77x35x77 mm Anvendelsesområde -10 C C / 15%... 80%rH Følertype NTC SN2K20P Opløsning 0,1 / 1; C / F Måleområde Nøjagtighed <±0.2 C ( C) Føler og strømforsyning Klemrække på tilslutningsblok Strømforsyning 230Vac ± 10% 50/60 Hz Effektforbrug 3 W Beskyttelsesgrad, front IP El-diagram LD2-15B3E/

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1

Brugervejledning & instruktion SSD 90 SMD12RU / SMD34RU. SSD90C35 Varenr. 572351 SMD12RU Varenr.572358 SMD34RU Varenr.572360 SSD90/082003-1 Brugervejledning & instruktion SS 90 SM12RU / SM34RU SS90C35 Varenr. 572351 SM12RU Varenr.572358 SM34RU Varenr.572360 SS90/082003-1 INEKS 1.0 Installation Side 2 2.0 riftbeskrivelse Side 3 3.0 Kontrolparameter

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1

Brugervejledning & instruktion M T R 4. Varenr MTR4/1101-1 Brugervejledning & instruktion M T R 4 Varenr. 572040 MTR4/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Hvordan fungerer styringen 4.0 Kalibrering af temperaturføler 5.0 Programmering 6.0 Tekniske

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion CDC 12. Varenr. 572326-572331 CDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion CDC 12. Varenr. 572326-572331 CDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktion CDC 12 Varenr. 572326-572331 CDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Udlæsning 4.0 Funktion 5.0 Afrimnings start 6.0 Afrimnings funktion 7.0 Fordamper styring

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Brugervejledning & instruktion CDC 80. Varenr CDC80/1101-1

Brugervejledning & instruktion CDC 80. Varenr CDC80/1101-1 Brugervejledning & instruktion CDC 80 Varenr. 572343-572344 CDC80/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Udlæsning 4.0 Funktion 5.0 Afrimnings start 6.0 Afrimnings funktion 7.0 Fordamper styring

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410

Betjenings- og servicenual. Compact 210/410 Betjenings- og servicenual Compact 210/410 1 765041364 Indhold: Opstilling... 3 Tilslutning... 5 Igangsætning... 5 Temperaturindstilling... 6 Temperaturalarm... 7 Fejlkoder... 8 Afrimning... 8 Tastaturlås...

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist

Læs mere

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com

THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING. www.thermomax-group.com THERMOMAX COLTREC RCX 100 MIKROPROCESSOR STYRET KØLE / FROST STYRING www.thermomax-group.com Inholdsfortegnelse Sektion 1 Introduktion....2 Sektion 2 Installation...... 3 2.1 RCX 100 enheden... 3 2.2 Følere......3

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S)

Rev.: Maj 1998 Udgave: rel. 1/97 Produkt: EWPC 1000 (/C, /S) GENEREL BESKRIVELSE EWPC 1000, EWPC 1000/C (clock) og EWPC 1000/S (serial) er mikroprocessorbaserede, digitale instrumenter til en komplet styring af køle- og frostanlæg; de er specielt designet til enheder

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Elektronisk styring for køleanlæg. Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen - Hæver værdien - Aktiverer

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877.

22.8. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: 8644 7877. Elektronisk controller for kølekompressor TLY29 Frontpanel: TLY 29 er en digital microprocessorstyret controller beregnet for køleapplikationer med ON/OFF temperaturregulering samt afrimningskontrol (elektrisk

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet.

Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Elektronisk styring for køleanlæg med luftkølede fordampere Brugermanual Brugeren har et display med 4 taster til at se status samt programmere instrumentet. Taster og menuer UP Blader gennem menuen -

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl

Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl Brugsanvisning Model BTFF 370 Frys BTKF 380 Køl/Frys BTKK 400 Køl 05-02-10 Programfunktion Parameteroversigt Frys Parameterbeskrivelse Justeringsområde Parameter Set-punkt Indenfor øvre/nedre Set -18 grænse

Læs mere

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING

ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING ML 135 SG MP 135 SG BETJENINGSVEJLEDNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vigtige oplysninger Generelt 4 Sikkerhed 4 Transport

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware

Flex Sun. Brugervejledning. Tac-Ware Flex Sun Brugervejledning TacWare VVS Grossisten A/S Industrivej 61 7080 Børkop Telefon 72 41 41 41 Fax 72 41 41 99 Aktuel visning Driftstatus Valg af temperatur visning manuel drift Programmering Dette

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm

Frontpanelet: = Start & Enter = Stop, Esc & Afstil alarm 1 Frontpanelet: Display: 4x20 tegn som viser status oplysninger og parametre. Pil Op/Ned: Ved status sider: Bladre side op eller ned. Ved parametre: Flytter markøren op eller ned. Hvis der ved en parameter

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER

PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER PLUS 200 HP2 DATALOGGER PLUS 200 HP1-CR DATALOGGER INDHOLD INTRODUKTION Side 4 1.1 Generelt Side 4 1.2 Produkt ID koder Side 5 1.3 Dimensioner Side 5 1.4 Identifikations data INSTALLATION Side 6 2.1 Vigtige

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

BRUGERMANUAL UPUL 580

BRUGERMANUAL UPUL 580 BRUGERMANUAL UPUL 580 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................... SIDE Før enheden tages i brug.............................................................. 4 Miljøbeskyttelse...................................................................

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere