Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N"

Transkript

1 Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N

2 Indhold Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Virksomhedsoplysninger 5 Hoved og nøgletalsoversigt 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 9 Pengebinding 10 Landbrug og anden indtjening 11 Finansiering og ekstraord. poster 13 Privatøkonomi 14 Fast ejendom 15 Øvrige aktiver/passiver 16 Egenkapital og kursændringer 18 Ekstra specifikation 19 Internt regnskab 20 Interne regnskabsoplysninger 49 Advarsler 50 Fejl 51

3 Ledelseserklæring side 3 Ledelseserklæring Morten Langgaard Århus N, den / 201 Navn direktionsmedlem 1

4 Den uafhængige revisors erklæring side 4 Den uafhængige revisors erklæring SKRIV TITEL SKRIV TITEL

5 Virksomhedsoplysninger side 5 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Morten Langgaard Udkærsvej Århus N Telefon: CVR-nr.: Stiftet: xx-xx-xx Hjemsted: 8200 Århus N Regnskabsår: Gårdråd Navn medlem 1 Navn medlem 2 Navn medlem 3 Revisor Navn revisionskontor 1 Adresse revisionskontor 1 Postnummer og by revisionskontor 1 Pengeinstitut Navn pengeinstitut 1 Adresse pengeinstitut 1 Postnummer og by pengeinstitut 1

6 Hoved og nøgletalsoversigt side 6 Hoved og nøgletalsoversigt Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Anden indtjening 255 EU-tilskud Finansiering Urealiserede reguleringer Personlig indtjening 98 5 Årets resultat før skat Aktiver i alt ultimo Passiver i alt ultimo Egenkapital ultimo

7 Resultatopgørelse side 7 Resultatopgørelse Spec. Beløb I alt i 1000 kr 1210 Korn Kartofler 20 Svin Pelsdyr Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug -64 Kraftfoder mv Dyrlæge og medicin -17 Diverse vedr. husdyr -146 Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi Maskinstation mv. -31 Vedligehold -54 Lønomkostninger -286 Ejendomsskat og forsikringer -41 Diverse omkostninger -119 Kontante kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte 1 Forpagtningsafgift mv. -23 Aktieudbytte 1 Renteudgifter -185 Prioritetsomkostninger -1 Finansiering i alt Resultat før ekstraordinære poster Resultat efter finansiering Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld -389 Værdi- og kursregulering i alt Resultat før personlig indtjening Personlig indtjening 5 Årets resultat før skat

8 Balance side 8 Spec. Balance Beløb I alt 1000 kr 1510 Tilgodehavende 1511 Værdipapirer Indlån Likvide beholdninger Finansaktiver Aktiver i alt Anden gæld Kassekredit Gæld i alt Egenkapital

9 Egenkapitalforklaring side 9 Spec. Egenkapitalforklaring Beløb 1000 kr Resultat efter finansiering Årets resultat før skat/værd.reg Privatforbrug Privat udtræk Urealiseret regulering værdipapirer Værdiændring i balance Fejlkontering intern omsætning -450 Fejl i alt Egenkapital ved slutning Egenkapital fejl (J til E-ejendomsværdi) Beløb - Opdelt beløb - U L T I M O med ører Kroner Ører Aktiver i alt ultimo , Passiver i alt ultimo , Beregnet EK ultimo , Konteret egenkapital ultimo , Manglende kontering EK ultimo , Beløb - Opdelt beløb - P R I M O med ører Kroner Ører Aktiver i alt primo , Passiver i alt primo , Beregnet EK primo , Manglende kontering EK primo ,

10 Pengebinding side 10 Pengebinding Beløb I alt kr Årets resultat før skat Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld 389 Tilbageførsel i alt Betalt skat Privat Formueudgifter -15 Pensionsindbetaling -20 Privat udtræk i alt Likviditet efter regulering og privat Salg Køb/forbedring Likvidit.overskud.(behov sidste år) Ændring finansielle aktiver og gæld Anvendelse Fremskaffelse Tilgodehavende 1 Værdipapirer Likvider, indlån og pos KK Anden gæld Kassekredit Likvidit.anvend.(fremsk.sidste år) FEJL: PENGEBINDING STEMMER IKKE FEJL: PENGEBINDING STEMMER IKKE-SIDSTE ÅR

11 Landbrug og anden indtjening side 11 Landbrug og anden indtjening Kvantum Pris Beløb 1210 Markbrug Indtægter Byg 100 Korn Spisekartofler 1 Kg 20,00 20 Kartofler 20 Markbrug i alt Kvantum Pris Beløb 1223 Pelsdyr Mink avlsdyr Salg pelsdyr Pelsdyr Kvantum Pris Beløb 1229 Andre landbrugsindtægter Maskinstation indtægter 18 Enh Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter med moms 3 Enh Afrunding moms 1 Andre landbrugsindtægter 276 Andre landbrugsindtægter Kvantum Pris Beløb 1230 Markbrug omkostninger Udsæd korn Udsæd Markbrug omkostninger

12 Landbrug og anden indtjening side Kvantum Pris Beløb 1250 Energi og maskinstationsomk Brændstof Dieselolie -1 Liter 426, Energi Energi og maskinstationsomk

13 Finansiering og ekstraord. poster side 13 Finansiering og ekstraord. poster Specifikation Beløb Beløb 1320 Urealiseret regulering DLR 6% 43 S A Urealiseret regulering værdipapirer Værdi og kursregulering i alt

14 Privatøkonomi side 14 Privatøkonomi Specifikation Beløb Beløb 1403 Privat udtræk Privat kontant Privatforbrug Udtræk til privat Privat udtræk (excl. skat/pension)

15 Fast ejendom side 15 Fast ejendom Spec. Beløb Spec. Beløb 1501 Fast ejendom

16 Øvrige aktiver/passiver side 16 Øvrige aktiver/passiver Spec. Beløb Spec. Beløb 1508 Aktiver uden for landbrug Spec. Beløb Spec. Beløb 1510 Tilgodehavende Dyrlæge 1 Tilgodehavende 1 Tilgodehavende Spec. Beløb Spec. Beløb 1511 Værdipapirer Nordjyske Bank Spar Nord DLR 6% 43 S A Værdipapirer Spec. Beløb Spec. Beløb 1512 Indlån Nordjyske Bank Nordjyske Bank Indlån Spec. Beløb Spec. Beløb 1513 Kasse Kontantbeholdning Likvid beholdning

17 Øvrige aktiver/passiver side Spec. Beløb Spec. Beløb 1525 Moms og anden gæld Gæld tæveindskud Fodercentral Linds Understed Maskinstation Dansk Vandings Teknik Bærkonsulent Torkild Thomas Todsen DLG Varegæld Lønudgift Øvrig gæld Saldo moms ved slutning Moms Anden gæld Spec. Beløb Spec. Beløb 1527 Kassekredit Kassekredit Kassekredit

18 Egenkapital og kursændringer side 18 Egenkapital og kursændringer Spec. Beløb Spec. Beløb 1601 Egenkapital Underskud Egenkapital

19 Tilknyttet virksomhed side 19 Tilknyttet virksomhed Beløb Beløb 1811 Anden virksomhed 1 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Anden virksomhed Anden virksomhed 2 Nettoomsætning Bruttoresultat Anden virksomhed

20 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag A2210 Fremskrivning nov. A2312 Egenkapitalens udvikling A2404 Analyse af passiver (gæld) A2406 Analyse af finansaktiver A2630 Dækningsbidragsanalyse A2650 Kapacitetsomkostninger fordelt på aktiviteter A2652 Udvikling i kapacitetsomkostninger A2660 Driftsgrensanalyse A2800 Bilag, Markudbytte og foderforbrug Internt regnskab

21 Produktionsgrundlag side 21 A2020 Produktionsgrundlag Produktionsrettigheder Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Økologisk omlægningsår Areal Areal Dyrket areal ejet, ha 42,90 42,90 42,90 Dyrket areal forpagtet, ha 24,00 24,00 24,00 Dyrket areal i alt, ha 66,90 66,90 66,90 Jordbonitet, ha JB 2 og 4 finsand 66,90 66,90 66,90 Produktion Mark, ha Korn 53, ,00 Frø 2.500,00 Raps mv. 4,40 Andre salgsafgrøder 1,50 Gartneriafgrøder 1,50 Grovfoder 2,20 Kvæg Antal ammekøer 100,0 Svin Antal slagtesvin produceret 3.528,0 Pelsdyr Antal tæver pr. 1. juli Antal skind produceret Fjerkræ Æg, kg

22 Analysegrundlag side Spec. Beløb I alt 1000 kr A2030 Analysegrundlag Korn Kartofler 20 Svin Fjerkræ Pelsdyr Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning -50 Planteværn Diverse vedrørende markbrug -64 Kraftfoder mv Dyrlæge og medicin -17 Diverse vedr. husdyr -146 Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi Maskinstation mv. -31 Vedligehold -54 Lønomkostninger -286 Ejendomsskat og forsikringer -41 Diverse omkostninger -119 Kontante kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte 1 Forpagtningsafgift mv. -23 Aktieudbytte 1 Renteudgifter -185 Prioritetsomkostninger -1 Finansiering i alt Resultat efter finansiering Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld -389 Værdi- og kursregulering i alt Resultat før personlig indtjening Personlig indtjening 5 Årets resultat før skat Skat af årets resultat -277

23 Analysegrundlag side Spec. Beløb I alt 1000 kr Årets resultat

24 Analysegrundlag side Spec. Beløb I alt 1000 kr Balance Tilgodehavende Værdipapirer Indlån 10 Likvide beholdninger Finansaktiver Aktiver i alt Anden gæld Kassekredit Gæld i alt Egenkapital

25 Overblik side 25 A2210 Fremskrivning Resultatopgørelse i kr. Årsrapport Årsrapport Fremskrivning Resultat Pct Bruttoudbytte Korn 104-1,5% Kartofler -1,2% Kvæg 2 0,0% Svin ,0% Pelsdyr ,5% 788 Maskinstationindtægter ,0% 22 Andre landbrugsindtægter 75 0,0% Bruttoudbytte Stykomkostninger Udsæd ,0% -328 Gødning -50 0,0% Planteværn -76 1,0% Diverse vedrørende markbrug -64 1,0% Kraftfoder mv ,0% Dyrlæge og medicin ,0% Diverse vedrørende husdyr ,0% Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Energi ,0% -4 Maskinstation mv ,0% Vedligeholdelse -54 0,0% Lønomkostninger ,0% Ejerafløning ,0% -400 Ejendomsskat og forsikringer -41 4,0% Diverse omkostninger ,0% Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Afkoblet EU støtte 1-1,0% 1 Finansiering Forpagtningsafgift mv ,0% Aktieudbytte 1 4,0% Renteudgifter mv ,0% Prioritetsomkostninger -1 0,5% Finansieringsomkostninger -207 Resultat efter finansiering Resultat efter ekstraordinære poster

26 Overblik side Pct Urealiseret regulering finansaktiver ,0% -18 Urealiseret regulering gæld ,0% Resultat før personlig indtjening Ejerafløning tilbageført 400 0,0% 400 Personlig indtjening 5 0,0% Årets resultat Indtjeningskrav Krav til: Årets resultat før skat Supplerende oplysninger, Produktion Supplerende oplysninger, Økonomi Supplerende oplysninger, Nøgletal

27 Udvikling i økonomi side 27 A2312 Egenkapitalens udvikling Egenkapitalens udvikling, kr. Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Resultat efter finansiering Personlig indtjening 98 5 Skat af årets resultat Privat Formueindtægter/-udgifter Ekstraordinære private poster -6 Privat udtræk Værdiregulering anlægsaktiver Urealiseret kursregulering finansaktiver Urealiseret kursregulering gæld Ændring i pension Værdiændring balance Egenkapital ved slutning Ændring egenkapital

28 Finansiering side 28 A2404 Analyse af passiver (gæld) Øvrig gæld Fordeling af gæld Realkreditinstitutter Anden realkreditgæld Realkreditinstitutter i alt Pengeinstitutter Kassekredit Pengeinstitutter i alt Øvrig gæld Moms og afgifter Anden gæld Øvrig gæld i alt Gæld i alt Egenkapital Passiver i alt

29 Finansiering side 29 Analyse af gæld

30 Finansiering side 30 Udgifter på gæld Omkostninger på gælden Realkreditlån fast forrentet, dkr. Realkreditlån variabelt forrentet, dkr. 99,76% 100,09% Realkreditlån fast forrentet, fremmed valuta Realkreditlån var. forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, dkr. 0,27% -0,04% Pengeinstitut fast forrentet fremmed valuta Pengeinstitut var. forrentet fremmed valuta Kassekredit -0,03% -0,05% Øvrig gæld Omkostninger på gæld ift. balancen i alt 100,00% 100,00% Udgiftsoversigt total Realkreditinstitut fast forrentet dkr. Realkreditinstitut variabelt forrentet dkr Realkreditinstitut fast forrentet fr. valuta Realkreditinstitut var. forrentet fr. valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, dkr Pengeinstitut fast forrentet fremmed valuta Pengeinstitut var. forrentet fremmed valuta u Kassekredit Øvrig gæld Omkostninger på gæld i alt

31 Finansiering side 31 A2406 Analyse af finansaktiver Aktier Kontante indlån Fordeling af finansaktiver Kontant indlån incl. kassebeholdning Aktier, børsnoterede Obligationer, danske Andelskapital 282 Tilgodehavender (herunder private udlån) 986 I alt

32 Finansiering side 32 Forrentning af aktiver Afkastoversigt ift. balance Kontant indlån (inkl. kassebeholdning) 53,70% Finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Aktier 46,30% 100,00% Investeringsforeninger Obligationer Pantebreve Tilgodehavende (herunder private udlån) Certifikater Omkostninger i forhold til balancen i alt 100,00% 100,00% Afkast af finansaktiver total Kontant indlån (inkl. kassebeholdning) 97 Aktier Tilgodehavende (herunder private udlån) 366 Forrentning af af aktiver i alt

33 Dækningsbidrag side 33 A2630 Dækningsbidrag, (total) 800 Dækningsbidrag Kartofler Husdyr Andre erhverv 1 Tom -400 Resultatopgørelse, kr. Kartofler test HusdyrAndre erhverv 1 Tom Kan anvendes Ufordelt I alt Bruttoudbytte Salgsafgrøder Køb af avlsdyr, svin -5-5 Salg æg 5 5 Salg af avlsdyr, pelsdyr Andre landbrugsindtægter Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte Stykomkostninger Udsæd Planteværn Stykomkostninger Dækningsbidrag Mark Kr. pr. hkg solgt byg 80,28 80,28 Antal enheder Ha, Salgsafgrøder , ,00 Kødkvæg 100,00 100,00 Ha , ,00

34 Dækningsbidrag side 34 A2632 Dækningsbidrag, (pr. enheh) 4500 Dækningsbidrag Kartofler 2005 Kr.pr. HA 2006 Kr.pr. HA 2007 Kr.pr. HA 2008 Kr.pr. HA Resultatopgørelse Bruttoudbytte Salgsafgrøder Bruttoudbytte Stykomkostninger Udsæd -131 Stykomkostninger -131 Dækningsbidrag Mark Kr. pr. hkg solgt byg 80,28 Antal enheder Ha, Salgsafgrøder 57, ,00 Ha, Grovfoder 2,20 Ha, Gartneriafgrøder 1,50 Ha 66, ,00

35 Dækningsbidrag side 35 Dækningsbidrag Husdyr 2005 Bruttoudbytte Salg af slagtesvin Salg af andre svin Køb smågrise Salg minkskind Salg andre husdyr Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Stykomkostninger Færdigblanding Kraftfoder mv Dyrlæge og medicin Diverse vedrørende andet Stykomkostninger Dækningsbidrag Kr.pr. Ammekøer Kr.pr. Ammekøer Kr.pr. Ammekøer Kr.pr. Ammekøer Antal enheder Prod. skind 9.215,00 Minktæver 1.925,00 Prod. sl. svin 3.556,00 Kødkvæg 100,00

36 Dækningsbidrag side Dækningsbidrag Andre erhverv Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Bruttoudbytte Køb af avlsdyr, svin Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag

37 Dækningsbidrag side Dækningsbidrag Tom Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Kr.pr. Producere Bruttoudbytte Salg af avlsdyr, pelsdyr Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag

38 Kapacitetsomkostninger side 38 A2650 Kapacitetsomk. fordelt 250 Kapacitetsomkostninger Mark Husdyr Andet erhverv 1 Tom -125 Resultatopgørelse, kr. Mark HusdyrAndet erhverv 1 Tom Kan anvendes Ufordelt I alt Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Energi Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Antal enheder Kødkvæg 100,00 100,00

39 Kapacitetsomkostninger side 39 A2652 Kap.omkostn. 5 års oversigt Kapacitetsgrad Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Kapacitetsomk. i alt, kr. Energi Brændstof Energi i alt Maskinstation Maskinstation generelt Maskinstation i alt Vedligehold Fast ejendom Grundforbedring 2 Markredskaber Staldinventar -31 Andet inventar Vedligeholdelse i alt Lønomkostning Ejendomsskat Forsikring Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomk. i alt Afskrivninger Fast ejendom -88 Grundforbedringer -4 Markredskaber -36 Staldinventar -111

40 Kapacitetsomkostninger side Andet inventar -7 Afskrivninger i alt Kapacitetsomkostninger i alt Kapacitetsgrad 1,84-3,56 106,34

41 Driftsgrensanalyse side 42 Kartofletr Husdyr Andet erhverv Tom Kan anvendes Ufordelt Kødkvæg 100,00 100,00 Ha , ,00 I alt

42 Driftsgrensanalyse side 43 A2662 Driftsgrensanalyse,(pr. enhed) Årets resultat Kartofletr 2005 Kr.pr. HA 2006 Kr.pr. HA 2007 Kr.pr. HA 2008 Kr.pr. HA Resultatopgørelse Bruttoudbytte Salgsafgrøder 10 Bruttoudbytte i alt 10 Stykomkostninger Udsæd -32 Planteværn -10 Stykomkostninger i alt -42 Dækningsbidrag -32 Kontante kapacitetsomkostninger Energi Kontante kapacitetsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Årets resultat -32 Mark Kr. pr. hkg. solgt byg 80,28 Antal enheder Ha, Salgsafgrøder ,00 Ha ,00

43 Driftsgrensanalyse side Årets resultat Husdyr 2005 Kr.pr. DE 2006 Kr.pr. DE 2007 Kr.pr. DE 2008 Kr.pr. DE Bruttoudbytte Køb af avlsdyr, svin Salg æg Salg af avlsdyr, pelsdyr Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Energi Kontante kapacitetsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Årets resultat Antal enheder Kg. EKM ,00 Kødkvæg 100,00

44 Driftsgrensanalyse side Årets resultat Andet erhverv Kr.pr. Andre enh Kr.pr. Andre enh Kr.pr. Andre enh Kr.pr. Andre enh Bruttoudbytte Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Energi Kontante kapacitetsomkostninger i alt Kapitalomkostninger Årets resultat

45 Driftsgrensanalyse side Årets resultat Tom 2005 Kr.pr. HA 2006 Kr.pr. HA 2007 Kr.pr. HA 2008 Kr.pr. HA Bruttoudbytte Salgsafgrøder 20 Bruttoudbytte i alt 20 Stykomkostninger Dækningsbidrag 20 Kapitalomkostninger Årets resultat 20

46 Bilag/specifikation side 47 A2800 Bilag til internt regnskab Kvantum Pris Beløb Byg Kg 0, Korn Markbrug i alt Indkøb søer Stk Køb svin Svin Æg Kg 0, Salg af æg Fjerkræ Kvantum Pris Beløb Planteværn Enh 0, Planteværn Markbrug omkostninger Dieselolie, ufarvet 450 Energi 450 Energi og maskinstationsomk. 450

47 Afstemning af foderforbrug side 48 A2810 Afstemning af foderforbrug Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Foderforbrug korn (markopgørelse), hkg Udbytte Korn forbrug, i alt Udbytte/ha i gennemsnit 52 Foderforbrug (staldopgørelse), hkg Afvigelse, hkg Foderforbrug, korn (markopgørelse) Afvigelse Afvigelse i pct. af markudbyttet 100% Der er ikke taget højde for svind

48 Moms og afgifter side 49 Moms og afgifter Tidligere Denne Året i alt periode periode Moms og energi Moms af salg Moms af salg (udgående moms) Moms af køb Moms af køb (indgående moms) Afgiftsbeløb i alt Afrunding 0,76 Momsbeløb ved begyndelsen Afgiftsbeløb i alt Saldo moms ved slutning

49 Advarsler side 50 Advarsler Konto Dato Type Kontrolnr Blandet kontroller fra opgørelsen Konto Dato Type Kontrolnr Adv Der er brugt en forældet kurs på kontoen Adv Der er kvantum, men intet beløb ultimo. Kan skyldes, at der mangler pris Adv Der er brugt en forældet kurs på kontoen Moms og afgifter Advarsel: Der mangler perioder på momskartotek for tidligere perioder ud fra momsprincip ultimo. Fundet for sted = 00

50 Fejl side 51 Fejl Konto Dato Type Kontrolnr Blandet kontroller fra opgørelsen Konto Dato Type Kontrolnr Fejl Opgørelsen er ikke tjekket Kvantum Beløb Beløb Kontoanvendelse Fejlkontering intern omsætning Der findes posteringer i intern omsætning på konti, hvor interne overførsler ikke må finde sted Privat kontant Kvantum Beløb Beløb Afstemning Kontiene skal saldere i nul i virksomhed Posteringer med virksomhedskode 1 (virksomhed) salderer ikke i nul pr. konto og personkode Dansk Landbrugsrådgivning e nettet Scanmarket A/S Peter J E Hansen ApS -188 Fordringer Gæld tæveindskud Fodercentral Dyrlæge Linds Understed Maskinstation Dansk Vandings Teknik Bærkonsulent Torkild Thomas Todsen DLG Lønudgift Varegæld m.m Personkode 1 i alt Kontiene skal saldere i nul i privat Posteringer med virksomhedskode 2 (privat) salderer ikke i nul pr. konto og personkode Nordjyske Bank Indlån Personkode 2 i alt

51 Fejl side Nordjyske Bank Indlån Personkode 3 i alt I alt

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle deltid heltid År 2008 2009 2009 2009 Antal 9.573 7.886 2.072 5.814 Antal vejet 33.822 31.886 18.971 12.914 Landbrugsareal, ha 72

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering Tabel 11 - Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 50 Antal vejet 173,53 Ejendomsnummer 3.680 Landbrugsareal, ha 126 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 197 Antal minktæver 39 Dyreenheder 235

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Fremstillingspris skind. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Fremstillingspris skind V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Tjente vi Super egentlig hammerslag, penge på det men hammerslag? 2. november 2016 Dagsorden Hvad er fremstillingspris Forskellige nøgletal

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Fra den 26/10 2007 Bakkegården 2006 KUN TIL INTERN BRUG Indhold Virksomhedsoplysninger (tom) 3 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Noter 13

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr.

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr. 119 13. Regnskabsanalyse Opgave 13.1. Regnskabsanalyse I (rentabilitet) På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte 230.000 kr. Resultat af primær drift 450.000

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen 1 Mink Dagsorden Økonomi samlet regnskab Økonomi pr produceret skind Fremstillingspris Skat opsparingskonto

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Årsrapport Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken Dyreborg

Årsrapport Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken Dyreborg Årsrapport 01.01.2006 31.12.2006 Gårdejer Carsten Bakkegaard Linda Bakkegaard Bakkegaarden Bakken 1 9999 Dyreborg Indholdsfortegnelse side 2 Sammendrag Afsnit Side 01 Erklæringer... 3 02 Resultatopgørelse...

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Tabel - 11 Slagtekyllinger

Tabel - 11 Slagtekyllinger Tabel - 11 Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 46 Antal vejet 149,08 Kredsnummer 286 Ejendomsnummer 3.749 Landbrugsareal, ha 128 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 277 Antal minktæver 13

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Dækningsbidrag

Dækningsbidrag Tabel 7 - Sohold Gruppering Alle 0-200 Årssøer 200-400 Årssøer 400-600 Årssøer Over 600 Årssøer Antal 462 4 90 112 256 Antal vejet 922,69 6,62 136,12 191,45 588,51 Kredsnummer 238 206 284 215 236 Ejendomsnummer

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Tabel 12 - Mink. Afkoblet EU-støtte

Tabel 12 - Mink. Afkoblet EU-støtte Tabel 12 - Mink Gruppering Alle 0-2000 Minktæver Over 2000 Minktæver Antal 337 166 171 Antal vejet 1.168,74 633,22 535,52 Landbrugsareal, ha 34 25 46 Årskøer 1 0 1 Årssøer 0 0 0 Antal slagtesvin produceret

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017

Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER EN ØKONOMISK OG POLITISK TEMPERATURMÅLING 2. marts 2016 SPOR 2 Driftsøkonom Finn Skotte Formand L&F svin Erik Larsen 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2015-2017 Regnskabsresultater

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Morsø, Thisted, Skive

Morsø, Thisted, Skive Udvælgelse: /wepdwukltuxm (([norm_t_ejendom] >= 1665 AND [norm_t_ejendom]

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09. Årsrapport 2010 Årsrapport 2008-09 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.2009 DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N Indholdsfortegnelse 2 Årsrapport Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere