Generel Eksamensvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Eksamensvejledning"

Transkript

1 S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold, som den studerende skal være opmærksom på i forbindelse med skriftlige afleveringer. Endvidere er der en præcisering af, hvad de mest centrale betegnelser i studieordningerne omhandlende eksamensformer dækker over. Det understreges, at kravet om Videnskabelig redelighed er fuldt gældende for enhver form for skriftlig opgave. Der er en henvisning til Københavns Universitets regelsamling vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet, der gør rede for sanktioner i forbindelse med eksamenssnyd. Det understreges endvidere, at alle skriftlige opgaver skal være ledsaget af en Tro- og Love Erklæring desangående. Det forventes, at den studerende har læst denne vejledning forud for eksamensaflevering.

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold Afmelding Aflevering Eksamensnummer Offentliggørelse af eksamensresultater Reeksamen Sygeeksamen Tilmelding til syge-/reeksamen Offentliggørelse af eksamensresultater for syge-/reeksamen Klagemuligheder Formkrav Opgavens omfang... 6 Overskrifter... 6 Citater og henvisninger:... 6 Tabeller og grafer:... 7 Forside, indholdsfortegnelse samt bilagsfortegnelse:... 7 Fodnoter... 7 Litteraturlisten... 7 Bilagsmateriale: Engelsk resumé i speciale og bachelorprojekt Gruppebesvarelse Henvisninger Referencer (dvs. litteraturlisten, der bringes til sidst) Generelt: Eksempler på henvisninger... 9 Bøger/monografier:... 9 Artikler i tidsskrifter:... 9 Artikler i samleværker/antologier:... 9 Betænkninger/rapporter: Oplæg/Papers: Dokumenter fra Internettet ) Tydelig ophavsperson ) Blogindlæg ) Kommentar på blogindlæg ) Offentlig instans, foreninger, virksomheder mv ) Wiki Eksamensformer Pensum eller petitum: Skriftlige opgaver Afløsningsopgaver Videnskabelig Redelighed (Eksamenssnyd) Tro- og Love Erklæring:

3 1 Generelle forhold Gældende for alle skriftlige afleveringer, inklusiv synopsis, bachelorprojekt og specialet Bemærk: Der gælder forskellige regler for tilmelding og afmelding af eksamen afhængigt af, om du er optaget på bacheloruddannelsen den 1. september 2014 eller tidligere. Følgende særlige regler gælder for studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere (reglerne gentages nedenfor i vejledningens øvrige relevante afsnit fra side 3): Det er ikke muligt at afmelde sig fra undervisning og eksamen. Valg af fag er bindende. Når du har tilmeldt dig et valgfag, er valget bindende. Det vil sige, at når du har været tilmeldt og har deltaget i ét valgfag, så kan du ikke erstatte det med et andet fag på et senere tidspunkt. Bindingen gælder uanset om du har været til eksamen i valgfaget, er dumpet eller endnu ikke har deltaget i eksamen. Tilmelding til 30 ECTS per semester Hvert semester skal du følge det normerede studieforløb, og du skal derfor tilmeldes undervisning og eksamen til i alt 30 ECTS. Mangler du at bestå eksamener fra tidligere semestre tæller de ikke med i de 30 ECTS. Der gælder den undtagelse, at hvis du i ét semester tilmelder dig mere end 30 ECTS (inkl. tilmeldinger til Summer School), så er det tilladt at tilmelde sig tilsvarende færre ECTS i det næstkommende semester. Det gælder kun bagudrettet, så du har derfor ikke mulighed for at tilmelde dig færre end 30 ECTS mod forventning om, at du i det næstkommende semester tilmelder dig tilsvarende flere ECTS. Hvilke tilmeldinger tæller med i de 30 ECTS? Alle NYE tilmeldinger til undervisnings- og eksamensaktiviteter, Tilmelding til bachelorprojekt, speciale og godkendte praktikophold, Forhåndsgodkendelse til studieophold eller enkeltfag ved danske eller udenlandske universiteter Hvad tæller ikke med i de 30 ECTS? Tilmeldinger til undervisning og eksamen i fag du har været tilmeldt i tidligere semestre. Eksamensforsøg Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du udebliver fra en eksamen, bruger du ét prøveforsøg. Tilmelding til re-eksamen Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg

4 1.1 Afmelding Rettidig afmelding af eksamen er senest den 4. maj i forårssemestret/4. december i efterårssemestret. For fag med afleveringsfrist før den 4. maj/4. december er afmeldingsfristen senest 7 dage før den fastlagte afleveringsdato. Afmelding sker via selvbetjeningen på KUnet. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Det er ikke muligt at afmelde sig fra undervisning og eksamen. Valg af fag er bindende. Når du har tilmeldt dig et valgfag, er valget bindende. Det vil sige, at når du har været tilmeldt og har deltaget i ét valgfag, så kan du ikke erstatte det med et andet fag på et senere tidspunkt. Bindingen gælder uanset om du har været til eksamen i valgfaget, er dumpet eller endnu ikke har deltaget i eksamen. 1.2 Aflevering Dato samt tidspunkt for aflevering kan ses på intranet.ku.dk. For meritstuderende og udenlandske studerende findes listen over afleveringsdatoer på Sociologisk Instituts hjemmeside På fremgår eksamensform og omfang. Aflevering sker i sekretariatet ved personlig henvendelse til eksamensadministratoren. Ved aflevering skal den/de studerende sørge for: Eksamensnummer/numre (ikke navn) skal anføres på forsiden. På bachelorprojekt samt synopsis skal dog anføres både navn og eksamensnummer Antal tegn inklusivt mellemrum i brødteksten skal anføres på forsiden. Endvidere skal antal tegn i fodnoterne anføres separat På gruppebesvarelser skal det anføres, hvem der er ansvarlig for hvilke dele (ikke sider, men afsnit) af besvarelsen (se endvidere punkt 2.4) Alle opgavebesvarelser (også synopser) afleveres i 3 eksemplarer, med mindre andet er oplyst Der skal afleveres en Tro- og Love erklæring. Læs mere om denne erklæring sidst i denne eksamensvejledning (punkt 6) Er man i voldsom tidsnød kan man nøjes med at aflevere 1 eksemplar af opgaven inden for det fastsatte tidsrum, om end man bør bestræbe sig på ikke at komme i den situation. I en force majeure situation kan og skal der afleveres 1 eksemplar inden for den fastsatte tidsfrist, evt. på diskette eller usb-stik. Det er en force majeure situation hvis printere og kopimaskiner er gået ned, men kødannelsen ved printere og kopimaskiner er ikke en force majeure situation. 1.3 Eksamensnummer Du får tildelt et eksamensnummer til hver eksamen, som du har tilmeldt dig. Dit eksamensnummer fremgår af KUnet. Ved aflevering af eksamensopgaven skal du påføre det tilmeldte nummer på forsiden. Du skal endvidere bruge eksamensnummeret til at få opgivet eksamensresultatet. Det er kun ved aflevering af synopser samt bachelorprojekt og speciale, at du skal påføre dit navn

5 1.4 Offentliggørelse af eksamensresultater Eksamensresultaterne for de ordinære eksaminer vil blive offentliggjort primo februar (efterårssemesteret)/primo juli (forårssemesteret). Eksamensresultaterne vil fremgå af Selvbetjeningen på KUnet. 1.5 Reeksamen Hvis du ikke består en tilmeldt eksamen til den ordinære eksamen, har du mulighed for at gå til reeksamen. Den ordinære eksamen tæller som et eksamensforsøg. Der afholdes reeksamen efter eksaminer i sommerterminen inden udgangen af september og i vinterterminen inden udgangen af februar. Der skal ske fornyet eksamenstilmelding. Ved udeblivelse fra den ordinære eksamen har man ikke ret til at gå til reeksamen. Der kan ske tilmelding til reeksamen i et udbudt kandidatfag senest to eksamensterminer efter at faget har været udbudt. Dvs. at hvis faget har været udbudt med eksamen i sommeren 2012, er sidste frist for tilmelding til reeksamen sommeren Det forudsættes, at man har været tilmeldt eksamen i det pågældende fag i det semester, det blev udbudt. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.6 Sygeeksamen Hvis du ved lægeerklæring kan dokumentere, at du på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en tilmeldt eksamen til den ordinære eksamen, har du adgang til at deltage i en sygeeksamen. Den ordinære eksamen tæller i dette tilfælde ikke som et eksamensforsøg. Der afholdes sygeeksamen efter eksaminer i sommerterminen inden udgangen af september og i vinterterminen inden udgangen af februar. Der skal ske fornyet eksamenstilmelding. Lægeerklæringen skal indsendes senest 3 hverdage efter eksamen har fundet sted (til eksamenskoordinatoren). Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.7 Tilmelding til syge-/reeksamen Tilmeldingsperioden til reeksamen er mellem februar for vintereksamen og mellem juli for sommereksamen. Tilmelding på selvbetjeningen på KUnet

6 Tilmeldingsperioden fremgår af \uddannelsessiden > eksamen og på Intranettet. Det er ikke muligt at tilmelde sig hverken reeksamen eller sygeeksamen, hvis man har afmeldt den ordinære eksamen. Du har således kun mulighed for at tilmelde dig til syge-/reeksamen i de fag, som du har været tilmeldt ved den ordinære eksamen. Studerende optaget på bacheloruddannelsen 1. september 2014 eller senere: Hvis du udebliver fra en eksamen, hvis du bliver syg eller hvis du dumper, så tilmeldes du automatisk til den efterfølgende re-eksamen. Hvis du ikke består dit andet prøveforsøg, er der ikke krav om, hvornår du skal bruge dit 3. prøveforsøg. Du skal dog være opmærksom på uddannelsens studieaktivitetskrav. Der er den undtagelse, at hvis der er krav om, at ét fag skal bestås før du kan gå til eksamen i et andet fag, så vil du automatisk blive tilmeldt det 3. prøveforsøg ved den næste ordinære eksamen, så du hurtigst muligt har mulighed for at gå til eksamen i det efterfølgende fag og dermed følge det normerede studieforløb. Du kan selv tilmelde dig re-eksamen i den annoncerede tilmeldingsperiode, hvis du har brugt dine to første prøveforsøg. 1.8 Offentliggørelse af eksamensresultater for syge-/reeksamen Eksamensresultaterne for syge-/reeksamener bliver offentliggjort primo marts (efterårssemesteret)/primo september (forårssemesteret). Eksamensresultaterne vil fremgå af Selvbetjeningen på KUnet. 1.9 Klagemuligheder Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal senest 2 uger efter at resultatet er bekendtgjort sendes til Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Samf-Informationen, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K. https://intranet.ku.dk/samfstuderende/eksamen/eksamensklager/sider/default.aspx I øvrigt henvises til Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni Se 2 Formkrav 2.1 Opgavens omfang Det maksimale omfang af opgavens brødtekst er fastlagt af studienævnet for sociologi og anført i studieordningerne samt i den elektroniske lektionsplan. 1 sides brødtekst svarer til tegn inkl. mellemrum. I optællingen og angivelsen af antal tegn, skal der tages hensyn til følgende: Overskrifter Medregnes til opgavens brødtekst. Citater og henvisninger: Medregnes til opgavens brødtekst. Se endvidere punkt 3 vedr. Henvisninger

7 Tabeller og grafer: Hver tabel eller graf tæller samlet som eet tegn og skal derfor medregnes til opgavens brødtekst. Man skal være opmærksom på, at en importeret tabel eller graf fra fx Excel ikke automatisk tæller som eet tegn, hvorfor man skal tælle tegn for hver enkelt tabel og trække det fra, når man opgiver det samlede antal tegn i brødteksten. Kontakt underviseren eller øvelseslærerne for en yderligere uddybelse heraf. Forside, indholdsfortegnelse samt bilagsfortegnelse: Disse skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Fodnoter Fodnoter medregnes ikke til opgavens brødtekst. Fodnoter må dog ikke overstige, hvad der svarer til 10 % af opgavens maksimale omfang. Hvis dette omfang er sat til 10 sider á tegn (i alt tegn), må der således maksimalt tillægges tegn som fodnoter. Dette tillæg til opgaven på 10 % kan kun anvendes til fodnoter og må ikke konverteres til brødtekst. Det skal på forsiden anføres, hvor mange tegn fodnoterne fylder. Fodnoter er forbeholdt en uddybning af teksten på områder, hvor man finder dette relevant, f.eks. kan man henvise til andre forfattere med en divergerende opfattelse af det diskuterede, eller hvis man ønsker at præcisere, at man kun påkalder sig et enkelt eller flere kapitler i en bog. Der kan også tages forbehold for eventuelle forsimplinger, såfremt man ikke finder, at dette hører hjemme i teksten eller lignende. Ved denne type af fodnoter skal fodnotehenvisningen placeres efter sætningens/afsnittets punktum. Fodnoter kan endvidere anvendes, hvis man ønsker at knytte en kommentar til eksempelvis en forfatter eller et begreb. Ved denne type af fodnoter skal fodnotehenvisningen placeres efter forfatter eller begreber inde i sætningen. Man skal være opmærksom på, at brødteksten skal kunne læses og bedømmes uden fodnoter, og at disse ikke kan forventes læst af eksaminator og censor. Fodnoter må ikke bruges til henvisninger til referencer. Litteraturlisten Litteraturlisten skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Den skal rumme en alfabetisk ordnet liste efter efternavn og indeholde de bøger/artikler, der er brugt, citeret eller på anden måde anvendt som referencer i opgaven. Se mere under punkt 4 Referencer. Bilagsmateriale: Bilagsmateriale som f.eks. beregninger eller transskriberede interviews, skal ikke medregnes til opgavens brødtekst. Bilag skal virke som underbyggende dokumentation for opgaven, men indgår ikke som en del af opgaven, hvorfor man ikke kan forvente at eksaminator og censor læser disse. 2.3 Engelsk resumé i speciale og bachelorprojekt Specialet skal forsynes med et engelsk resumé. Resuméet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag og medregnes til specialets brødtekst. Resuméet må højst fylde 1½ side, når specialet skrives af en person, og højst 3 sider ved gruppebesvarelse

8 Bachelorprojekt skal forsynes med et engelsk resumé. Resuméet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag og medregnes til bachelorprojektets brødtekst. Resuméet må højst fylde 1 side, når bachelorprojektet skrives af en person, og højst 2 sider ved gruppebesvarelse. Der er ingen formelle krav angående placering af resuméet. Den/de studerende kan vælge at placere det først eller sidst i opgaven. 2.4 Gruppebesvarelse Ved gruppebesvarelser lægges der vægt på, at opgavebesvarelsen fremstår som en helhed, men for at opfylde eksamensbekendtgørelsens krav om individuel bedømmelse skal de enkelte deltageres bidrag kunne konstateres. Det betyder, at der ved opgavebesvarelser skal udarbejdes en ansvarsfordeling, hvor det anføres, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af besvarelsen. Dette sker afsnit for afsnit, ikke sidevist. Det er således en god idé at nummerere såvel opgavens hovedafsnit som underafsnit. Indledende afsnit, delkonklusioner og konklusion kan være skrevet i fællesskab, hvorfor flere eller alle gruppemedlemmer kan anføres ud for disse. Ved gruppebesvarelser med mundtligt forsvar (bachelorprojekt og specialer) skal der ligeledes anføres en ansvarsfordeling, men mundtlige oplæg samt diskussion af bachelorprojekt og speciale er ikke på mekanisk vis underlagt denne ansvarsfordeling. Læs mere om det mundtlige forsvar af bachelorprojekter og specialer på 3 Henvisninger 3.1 Henvisninger angives i parentes i brødteksten (dvs. ikke i noter), helst i slutningen af den sætning, hvor de påkaldes, og efter det citat, det handler om, og efterfølges i så fald altid af et punktum. Fx Således (Hansen 1996). eller: (Hansen 1995, 1996; Petersen 1996). med semikolon mellem forfatterne. 3.2 Henvisninger kan indskrænkes til årstal og evt. sidetal, hvis forfatternavnet er integreret i teksten, og kan da placeres frit i sætningen, fx: som Hansen (1996:33) har argumenteret for. 3.3 Hvis der i artiklen indgår flere arbejder med samme forfatter fra samme år, alfabetiseres de således: (Hansen 1996a, 1996b:33). 3.4 Hvis der indgår flere forfattere med navnet Hansen, skal et tilstrækkeligt antal forbogstaver eller fornavne anføres for at sikre entydighed. 3.5 Så vidt muligt skal der angives sidetal ved referencen, og altid ved citater, således: (Hansen 1996:33). eller (Hansen 1996:22-35). 3.6 Løse henvisninger som fx (Parsons), (Marx) eller (Luhmann passim) accepteres ikke. 3.7 Man kan forkorte et flerforfatterværk i henvisningen med forkortelsen; et al. fx: (Hansen et al. 1996:33).. I litteraturlisten bør alle forfattere medtages

9 4 Referencer (dvs. litteraturlisten, der bringes til sidst) 4.1 Generelt: Det ledende princip er at anføre eller fremhæve det, man i forhold til normale biblioteks-systemer skal bruge for at finde eller skaffe referencen selv eller via bibliotekar, og helst i den rækkefølge, man normalt vil gribe sagen an. 1. Der kan kun refereres til skriftligt materiale. Mundtlige udsagn eller interviews kræver præcisering i noter med angivelse af ophavsmand, tid, sted osv. 2. Ved det første navn, dvs. det navn man søger på, nævnes efternavn først og derefter fornavn(e) (evt. forkortet). Det gælder også for førsteforfatteren til et samleværk, hvori man finder en anført artikel. Alle andre navne skrives som de siges, dvs. med fornavne eller forbogstaver først. 3. Rækkefølgen af oplysningerne er følgende: Efternavn, fornavn/forbogstaver, evt. andre navne, redaktion (hvor det er relevant), årstal, titel (i kursiv ved bøger, i anførselstegn ved tidsskrifter og ved bidrag til samleværker, hvor det da er tidsskriftets navn eller samleværkets titel, der kursiveres), herefter trykkested og forlag med kolon imellem. 4. Er referencen på engelsk skrives der and før sidste forfatter (og komma mellem de andre) ligesom der skrives in ved samleværker og (ed.) eller (eds) ved redigerede bøger. Derudover skives navneord som hovedregel med stort (specielt hvis det er amerikanske tekster). 4.2 Eksempler på henvisninger Bøger/monografier: Her kursiveres titlen på bogen, hvorefter der anføres trykkested og forlag. F.eks: Hansen, Erik Jørgen & Bjarne Hjorth Andersen 2000: Et sociologisk værktøj. Introduktion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzels Forlag. Artikler i tidsskrifter: Titlen på artiklen sættes i anførselstegn. Tidsskriftets navn kursiveres. Nummer og årgang skrives i tal adskilt fra tidsskriftets navn med et komma [dvs. uden at skrive Vol. eller Årgang ]. F.eks: Bloch, Charlotte 1994: Skam, stolthed og sociale bånd. Dansk Sociologi, 5, nr. 4: Artikler i samleværker/antologier: Generelt kombinerer man retningslinierne for artikler med retningslinierne for bøger. Her er det bogen, der kursiveres, mens artiklens titel sættes i anførselstegn. F.eks: Mortensen, Nils 1990: Normer, i Gundelach, Peter et al. (red.): Sociologi under forandring. København: Gyldendal:

10 Betænkninger/rapporter: Her er det ofte en institution, der anføres som forfatter, endda ofte den samme, der optræder som forlag. F.eks: Socialministeriet 1994: Socialpsykiatri mellem system og bruger. 6. rapport. Projekt socialpsykiatri 15-M. København: Socialministeriet. Oplæg/Papers: Her er det arrangementet, der fremhæves (for at andre evt. kan finde frem til kilden, hvis ikke den er i biblioteket). F.eks: Bourdieu, P. 1999: The Craft of Danish Sociology. Paper to the conference: Strategies and Perspectives, The Danish Sociological Association, Copenhagen, December Aviser/blade mv. Ved ledere anføres avisens navn som forfatter, årstal og dernæst titel, dato (uden årstal, evt. ved at skrive måned med bogstaver) og sidenummer. F.eks: Information 1997: Forår på Balkan. Leder, d. 6. februar: 5-6 Ved indlæg er det forfatter, år, titel, dato, sidenummer. F.eks: Kuperman, Sofia 1997: I Danmark er jeg ikke født her har jeg hjemme. Information, d. 19. april: Dokumenter fra Internettet Ved brug af indhold fra internetsider, kan man med fordel bemærke at man har med information fra internettet at gøre, f.eks. Som det fremgår af Servicestyrelsens hjemmeside. Som grundregel refereres i brødteksten til ophavet til den anvendte information, samt årstal, dato og tidspunkt for indholdets offentliggørelse/modificering (hvis muligt). I litteraturlisten tilføjes i øvrigt en beskrivelse af indholdet (herunder overskrift for det refererede) samt fuldstændig http-adresse og besøgstidspunkt. f.eks. 1) Tydelig ophavsperson Henvisning i brødtekst: (Thorning-Schmidt 13/3-2012) Reference i litteraturliste: Thorning-Schmidt, Helle (13/3-2012): Pressemøde den 13.marts 2012, Statsministeriets pressemødearkiv. (besøgt d.19/3-2012). 2) Blogindlæg Henvisning i brødtekst: (Posner 21/2-2012) Reference i litteraturliste:

11 Posner, Richard (21/2-2010): Double Exports in Five Years?, The Becker-Posner Blog, February 21, (besøgt d.19/3-2012) 3) Kommentar på blogindlæg Henvisning i brødtekst: (Jack 25/2-2010) Reference i litteraturliste: Jack (25/2-2010, 7:03 p.m.): comment on Richard Posner, Double Exports in Five Years?, The Becker-Posner Blog, February 21, (besøgt d.19/3-2012) 4) Offentlig instans, foreninger, virksomheder mv. Henvisning i brødtekst: (Københavns Kommune) Reference i litteraturliste: Københavns Kommune: København tradition og udvikling, Fakta om kommunen. ng.aspx (besøgt d.19/3-2012). 5) Wiki Henvisning i brødtekst: (Wikipedia 12/3-2012, kl.01:47) Reference i litteraturliste: Wikipedia (12/3-2012, kl.01:47). Socrates : (besøgt d.19/3-2012). 5 Eksamensformer I studieordningerne for de sociologiske uddannelser fremgår det hvilke eksamensformer, der er knyttet til hvilke fag eller fagkategorier. Nedenfor præciseres, hvad de mest centrale betegnelser dækker over. 5.1 Pensum eller petitum: Afgørende for eksamensformerne er, om den afgrænsede mængde litteratur, som eksaminationen foregår på baggrund af, i studieordningerne er benævnt pensum eller petitum. En pensum-eksamen er en eksamination på baggrund af litteratur, som er obligatorisk for alle de studerende og fastlagt af underviseren. Ved pensum-eksamen skal den studerende ved eksamenen tage udgangspunkt i fagets pensum i besvarelsen af den af underviseren fastlagte problemstilling. I nogle fag kan der endvidere være et krav om, at den studerende udover det fastlagte pensum selv skal opgive en mængde litteratur, som vedkommende også eksamineres i. Hvor mange sider og hvilke krav, der stilles til den valgfrie litteratur, fastlægger den enkelte underviser. Denne variant af pensum-eksamen findes på nogle fag med eksamensformen mundtlig eksamen med synopsis. En petitum-eksamen er derimod en eksamination på baggrund af litteratur, som den studerende selv frit har sammensat inden for rammerne af henholdsvis de enkelte fagbeskrivelser for bachelorfagene og

12 kursusbeskrivelser for kandidatfagene. Fagbeskrivelserne fremgår af studieordningen, mens kursusbeskrivelserne fremgår af den elektroniske lektionsplan. Petitum-eksamener gælder særligt bachelorprojekter og specialet, men også afløsningsopgaver på både bachelor- og kandidatuddannelsen. I forbindelse med afløsningsopgaver skal den/de studerende være opmærksom på, at selv om der er tale om et frit sammensat petitum, skal der inddrages væsentlige dele af den læste litteratur på faget relevant i forhold til den valgte problemstilling/problemformulering. 5.2 Skriftlige opgaver Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Anden litteratur kan også inddrages, men den/de studerende bliver primært bedømt i håndtering af pensum. 5.3 Afløsningsopgaver I en afløsningsopgave er det den/de studerende, der selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling inden for fagets rammer på baggrund af et petitum, idet den/de studerende som nævnt skal være opmærksom på at inddrage væsentlige dele af den læste litteratur på faget relevant i forhold til den valgte problemstilling. Hvis den/de studerende er i tvivl om den valgte problemstilling befinder sig inden for fagets rammer, kan underviseren kontaktes med henblik på nærmere afklaring heraf. 5.4 Mundtlig eksamen med synopsis: En synopsis eksamen er en tredelt eksamen, som indeholder en skriftlig synopsis, et mundtligt oplæg og en efterfølgende diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor. Synopsis betyder sammenfattende oversigt. Det er et skriftligt oplæg fra den/de studerende stilet til eksaminator og censor, og synopsen har alene til formål at fungere som oplæg til diskussion i forbindelse med den mundtlige eksamen. En synopsis er at sammenligne med indledningen i en skriftlig opgave. En synopsis er derfor ikke en opgave og inddrages ikke i bedømmelsesgrundlaget. Det er vigtigt, at synopsen rummer en klar problemformulering eller vinkling af pensum. Den afgrænsede problemformulering, som studenten lægger op til at diskutere ved den mundtlige eksamen, skal ligge indenfor rammerne af pensum og bør præsenteres, så den kan sættes i relation til de forskellige hovedsynspunkter eller teoriretninger, der er repræsenteret i pensum. Problemformuleringen kan tage udgangspunkt i både en teoretisk eller empirisk problematik. Synopsen kan udarbejdes i mindre grupper (max 4), men selve den mundtlige eksamination afvikles og karakterbedømmes individuelt. Ved aflevering af en fælles synopsis kan de studerende vælge at lade dette fremgå på forsiden. Den mundtlige eksamination er delt i to: Et mundtligt oplæg, som den studerende har forberedt sig på og en efterfølgende diskussion af problemformuleringen og uddybende spørgsmål. Eksaminationen tager således udgangspunkt i synopsens problemformulering og det mundtlige oplæg, men eksaminator kan eksaminere i hele pensum. Man kan således ikke regne med, at hele eksamen kommer til at dreje sig om synopsen. Omfanget af en synopsis varierer fra fag til fag

13 Man skal være opmærksom på, at også en synopsis er omfattet af de generelle eksamensbestemmelser, hvad angår forside, omfang, aflevering, bilag samt referencer. Synopsen skal således rumme såvel henvisninger som litteraturliste på samme måde som skriftlige opgaver. 5.5 Integrerede eksamensopgaver Ved integrerede eksamensopgaver mellem et metode- og teorifag er det væsentligt, at opgaven fremstår som en helhed og ikke som to adskilte opgaver. De metodiske betragtninger skal være relevante i forhold til den substantielle/teoretiske problematik, der i øvrigt gøres til genstand for behandling i opgavebesvarelsen. 6 Videnskabelig Redelighed (Eksamenssnyd) Det hedder i Regelsamling for Københavns Universitet vedrørende Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet om Videnskabelig redelighed, at: 2. Den studerende skal under studiet og eksamener efterleve reglerne om videnskabelig redelighed. Stk. 2. Videnskabelig uredelighed foreligger, når der ved forfalskning, plagiering, fortielse eller på anden måde vildledes om den pågældendes egne indsats eller resultater, eller når en anden studerende bistås hermed. Eksempelvis betragtes manglende kildeafgivelser i skriftlige opgaver som fortielser. Forsøg på at snyde behandles på samme måde som gennemførte snyderier. Stk. 3. Den studerende skal også efterleve andre regler om eksamener. Dette regelgrundlag fordrer, at der ved besvarelse af alle skriftlige opgaver ved brug af litteratur anføres citationstegn ved direkte gengivelse af litteraturuddrag fulgt af henvisning. I fald en tekst parafraseres, skal dette også fremgå ved henvisninger i brødteksten. Dette gør sig også gældende ved brug af andres eller egne tidligere besvarede eksamensopgaver, om end det tilrådes, at dette kun finder sted i meget begrænset omfang. I fald der i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige arbejder (inkl. bachelorprojekter og specialer) gøres brug af andres eller egne tidligere skrevne opgaver, skal dette således også fremgå klart ved brug af citationstegn og henvisning til reference. Et konstateret genbrug af litteratur (påberåbt eller ikke påberåbt) i opgavebesvarelsen af andres eller egne tidligere udarbejdede opgavebesvarelser, uden at disse gængse akademiske standarder og regler for korrekt eksamensadfærd er overholdt, vil blive indberettet til fakultetet. Hvis fakultetet vurderer at der er tale om eksamenssnyd, indberetter fakultetet sagen til Rektor. Disse sanktioner strækker sig fra tildeling af advarsel til bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent (jfr. Regler om Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet ). Tro- og Love Erklæring: Alle skriftlige opgaver inklusive bachelorprojekter og specialer - skal være vedlagt en underskrevet Tro- og Love Erklæring, hvor man står inde for ikke at have forbrudt sig mod reglerne for videnskabelig redelighed. Ved gruppebesvarelser skal der foreligge en underskrevet Tro- og Love Erklæring fra alle gruppens medlemmer

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret november 2013 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt

Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Vejledning til BA-projektskrivning BA Jura & HA(jur.) Juridisk projekt Denne vejledning er gældende for studerende, der skal skrive bacheloropgave forårssemesteret 2017 og frem. 1. Indledning Bacheloropgaven

Læs mere

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger

Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger Ordensregler og regler for akademisk redelighed, herunder disciplinære foranstaltninger I medfør af 14, stk. 9, i Universitetsloven (Lbk. nr. 695 af 22.6.2011) fastsættes følgende reglement: 1. Reglerne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014

Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Konstruerende Kuhn? Eksamensnummer: 525 Sociologiens Videnskabsteori 3. sem sociologi 19. dec 2014 Antal tegn i brødtekst: 23.993 tegn Antal tegn i fodnoter: 174 tegn Eksamensbesvarelse,BachelorSociologiv/KøbenhavnsUniversitet

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014.

BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2012- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012. Revideret 1. september 2014. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere